Domů

Ochrana osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním těchto údajů. Dodavatel prohlašuje, že jím získaná data osobní povahy nebude sdělovat třetím stranám (pokud takové sdělení nesouvisí přímo s dodáním zboží nebo jiným vyřízením objednávky). Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží. Dodavatel prohlašuje, že učinil opatření zamezující jejich úniku nebo jiné zneužití. Kupující má právo písemně vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě provozovatel internetového obchodu tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. V případě dotazů, změn, výmazu vašich osobních údajů nás kontaktuje : pragos@pragos.cz

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete zde.