Pragos auto s.r.o. - pragos,škoda,veterán,veteráni,veterány,auta,renovace

Domů
VETERÁNI ŠKODA
 

NÁVOD PRO AKTIVNÍ OBČANY


 


Většina lidí volbami ukončila období posledních drtivých let. Kdo vidí pod pokličku (a to se mě jako aktivnímu občanovi daří, jenž má odhodlání i čas) prokoukne realitu pravice = rozklad národa materiální i duchovní, z kterého nebude sranda se dostat. ALE JIŽ LEZEME Z ŽUMPY NAHORU.

My občané totiž měníme politiku a vytváříme atmosféru pro úřady, soudy, policii, pracující v státní správě a obecně pro další občany = KONEČNĚ SE SJEDNOŤME a ZAKTIVUJME ! Dnešní apatie a nejednotnost obyvatel je šílená. Za komunistů jsme měli účinně fungující Občanské Výbory, to byl silný partner pro úřad a také zdravé místo pro pravidelná setkávání občanů !!!
SJEDNOŤME SE OPĚT V BYDLIŠTI = je to velký čin praktický, ale i sociálního uzdravování, ukončení té šílené polistopadové samoty, individualismu, nesnášenlivosti a rozpadu vztahů !  I já nyní po 20 letech obešel všechny sousedy v okolí bydliště pro sjednocení a hájení našich zájmů např. před podivným Úřadem MČ Prahy 4.  Vytvořili jsme seznam obyvatel. Oslovil jsem i nějaká Občanská Sdružení zde, ale zjistil jejich impotenci a složitost.      V.Vaněček


POSTUP PRO SPOLUPRÁCI SOUSEDŮ : 

- OBEJÍT SOUSEDY A SEPSAT KONTAKTY - představit se, dát svůj kontakt, sepsat zájemce - adresa, jméno, email, tel. 

- POSLAT EMAIL VŠEM NOVÝM SOUSEDŮM v této podobě :
    
         Vážení sousedé oblasti ul. ....., dle dohody posíláme aktualizovaný email pro naši spolupráci :  
        Těšíme se na rozvoj vztahů + spolupráci, díky za všechny  NOVÝ Petr novy@xxx.cz 123456789 

      SEZNAM SOUSEDŮ :        
       
Krátká 1, Praha 4              NOVÝ Petr     novy@xxx.cz     123456789   
        Krátká 5  Praha 4              STARÝ Jan    starý@xxx.cz     232896378       
        Dlouhá 2, Praha 4             MALÁ Jana    mala@xxx.cz     546445667        
        atd.                                 ..............     ...................     .............
        SOUHRN EMAILŮ PRO HROMADNÉ ZASÍLÁNÍ :  novy@xxx.cz ; stary@xxx.cz ; mala@xxx.cz ; atd.......
  
        INSTITUCE V OKOLÍ : 
        MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4  BÁRTA Jan    barta@xxx.cz    354678421        
        SKLADY Krátká 3, P4         HOMOL Dan   homol@xxx.cz   952678642        
        TOVÁRNA Dlouhá 1           BOUDA Petr   banka@xxx.cz   859562352

        atd.                                 ................   .....................   .............

       POSTUP PODNĚTU, žádosti, nápadu, stížností :
       1. Autor napíše do emailu PODNĚT + přidá seznam členů sousedů 
       2. Autor pošle tento email hromadně členům s žádostí o jejich souhlas / nesouhlas
       3.
Členové odepíší souhlas nebo nesouhlas = vymazání
       4. Autor vymaže nesouhlasné členy, vytiskne podnět na papír a podepíše (stačí jen jeho podpis) 
       5. Autor podá výtisk podnětu např. na podatelnu MČ, příjem mu potvrdí na kopii. Neposílat emaily na Úřady, je to neúčinné
       6. Autor pošle všem žadatelům zprávu, že podnět je podán
       7. Autor hlídá zákonný 1 měsíc na odpověď
       8.
Autor vyrozumí členy o výsledku + příp. společně vyhodnotí    
 

 
       TEXT PODNĚTU, žádosti, nápadu, stížnosti : 
        MČ PRAHA 4 - odbor.........
                               podatelna 
 
        STÍŽNOST :  název.......
                            text.........
        Dne : .........
    
        Podávající :  
            Dlouhá 2, Praha 4     MALÁ Jana    mala@xxx.cz     546445667        

        Spolupodepsali :  
            Krátká 1, Praha 4     NOVÝ Petr     novy@xxx.cz     123456789   
            Krátká 5  Praha 4     STARÝ Jan    starý@xxx.cz     232896378       

 

PRAGOS
Na Strži 35
Praha 4 - 14000
Česká Republika
Návštěvy prosíme po email přípravě!