Pragos auto s.r.o. - pragos,škoda,veterán,veteráni,veterány,auta,renovace

Domů
VETERÁNI ŠKODA
 

DEMONSTRACE 21.3. - proti exekutorům, atd


 21.3. - 15:00  CELOSTÁTNÍ DEMONSTRACE - VYMÍTÁNÍ EXEKUTORŮ, jednoho ze symbolů dnešního zla. 

 

 Na centrálních náměstích všech velkých a krajských (i dalších) měst.  

 

www.HOLEŠOVSKÁ VÝZVA.cz

Podporuji (V.Vaněček) plně = moje zkušenost s exekutory : nedokázali vymoci ani korunu od týpka stavitele, který mi dlužil na stavbě domu. Ale od naší vrátné v podniku vydolovali místo 80.000,- již 140.000,- a vyžadují další úroky !!! Této ženě vzali radost žít.  To je realita těchto novodobých šmejdů.

 Tomáš Frček 607886636 +
Slávek Popelka :

 

V této zemi došlo ke zločinnému spiknutí politiků a části zástupců justice i policie proti lidem této země. Odstraňme kmotry a mafiány !!! 

Po 1989 si politici zprivatizovali stát a rozkradli majetek veřejnosti do rukou předem vybraných osob, rekrutujících se zejména z rodin prominentů minulého režimu. K tomu si připravili zákony vytvořené pod vlivem korupce v souladu s potřebami kriminálního podsvětí. Občané byli zbaveni svých práv a nový pseudodemokratický režim navázal na předchozí zločinný a zavrženíhodný. Korupce byla od samého počátku postavena nad ústavu a zákony. Policie byla zbavena možnosti stíhat politické prominenty a podnikatele sofistikovanými zásahy ústavních orgánů...

Vrátit této zemi hrdost, prosperitu, svobodu. Obnovit náš průmysl, zemědělství, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, Dám lidem práci a takový plat, aby z něho mohli normálně žít a ne jen přežívat. Vrátit do vlastnictví státu to co bylo ukradeno. Zabránit bankám v bezostyšném okrádání občanů, zavřít lichváře a další podvodníky parazitující na lidech kteří se dostali do finančních problémů. Přinutit politiky a kmotry aby prokázali původ svého majetku a mnoho dalšího, co pomůže vrátit život obyvatel této země do normálního stavu...

Zabavení majetku politiků a kmotrů + 
Německo konečně zaplatit nám válečné reparace. Tato částka postačí na rozběh ekonomiky a uhrazení státního dluhu.....

Udělat v naší zemi pořádek, obnovit normální poměry, nechat zavřít lichváře, podvodníky a vychytralce nejrůznějšího druhu, kteří se neštítí parazitovat na lidském neštěstí, provést revizi privatizace, oddlužení občanů, zabavení majetku politiků, podvodníků, lichvářů, exekutorů, atd. Pod kontrolu banky, obnovit tradiční odvětví našeho průmyslu, obnovit soběstačnost v produkci potravin, výrazně snížit ceny elektrické energie, pohonných hmot, udělat taková opatření, aby lidé v této zemi mohli normálně žít a ne jen přežívat.... 

1990 slibovalo lidské zlo jménem V.Klaus, že když si 10 let budeme utahovat opasky, doženeme životní úroveň Německa ! Za 23 let  Německo nese břímě slučování s NDR a přesto máme dnes 4x nižší platy a důchody, 8x vyšší daně...

Lidé po 1989 svěřili vládu kolaborantům, kteří s odůvodněním rozpadu RVHP zlikvidovali domácí průmysl a zemědělství, za úplatu a ve prospěch cizáckého kapitálu, privatizace dokonala zbytek zla.

Příchod 2. hospodářské krize na konci 2008 zastihl ČR vydrancovanou, zaprodanou s vládnoucí garniturou zločinecké mafie, která neměla zájem zemi před krizí ochránit, jelikož kradla, korupčila a privatizovala. Na místo boje s krizí provedla opak. Dala legislativní legalitu exekučním mafiím. Národ zadlužený po přechodu ze socialismu na kapitalismus u cizáckých lichvářských bank se ocitl v dluhových pastích.

Máme 6 miliónů exekucí, přes půl miliónu lidí se před exekutory ukrývá, přes dva a půl miliónu lidí žije pod hranicí bídy...


NYNÍ ALE JIŽ NASTÁVÁ BOJ O NÁPRAVU TOHOTO VŠEHO

 

7.4. 2013 byli symbolicky na naší akci popraveni NEČAS, KALOUSEK, KLAUS. První dva z jmenovaných už ztratili větší část svého vlivu a jejich trestní stíhaní je  vysoce pravděpodobné.

Klausovi se prozatím spravedlnosti a trestu daří unikat.....věří, že je dokonale chráněn doživotní imunitou.

Jakmile se poměry v naší zemi změní k lepšímu, nebude  příliš obtížné prokázat, že volba V. Klause byla neplatná. Tento pán s poněkud přerostlým egem si při 1. i 2.  prezidentské volbě kupoval hlasy poslanců (cena byla 2 miliony za hlas) a z hlediska práva i morálky nikdy nebyl zákonnou hlavou státu...  Z toho plyne , že nemá žádnou imunitu a může být postaven před soud jako každý jiný občan této země....

PRAGOS
Na Strži 35
Praha 4 - 14000
Česká Republika
Návštěvy prosíme po email přípravě!