Pragos auto s.r.o. - pragos,škoda,veterán,veteráni,veterány,auta,renovace

Domů
VETERÁNI ŠKODA
 

VELIKONOČNÍ TÝDEN


Všichni známe a slavíme VELIKONOCE jako svátky jara a plodnosti, jak roste duchovní obroda naší společnosti,
stále více se prožívá konečně i křesťanský  rozměr tohoto "svátku svátků" - tedy oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista :


KVĚTNÁ  NEDĚLE
 :
Příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma - ví, že bude obětován. Vítán radostně květy. Spojuje se Kristův královský triumf a oslava jeho utrpení v jedno.

ŠKAREDÁ STŘEDA :
Jidáš zradil Krista. Už staré latinské přísloví říká, že zrada je nejhorší zločin člověka. Ani Jidáš neunesl svůj čin a spáchal sebevraždu.

ZELENÝ  ČTVRTEK :
Ježíšova večeře na rozloučenou a jeho zajetí.

VELKÝ PÁTEK  † :

Proces, odsouzení, křížová cesta, smrt na kříži a pochování Ježíše. Vzpomínka na ukřižování, ticho a rozjímání, půst ve znamení smutku.

BÍLÁ SOBOTA : 
Ježíš leží v hrobě, den ticha, prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty.  Nekonají se žádné mše svaté a další svátosti.

            VELKÁ NOC 
           Po západu slunce slavnost Kristova vzkříšení. Ohně a světla před kostely, které se poté vnesou dovnitř a rozzáří kostel. 
           Dle starozákonní tradice z
ačíná nový den východem 1.hvězdy po západu slunce, proto je možné slavit obřad vzkříšení již v sobotu.VELIKONOČNÍ  NEDĚLE :

Ježíš Kristus vstal z mrtvých  za svítání.  Vítězství života nad smrtí. Dobra nad zlem,...KAŽDÁ NEDĚLE v roce je tedy “oslavou Velikonoc”  - zpřítomněním  Kristova vykupitelského činu, ze kterého  můžeme čerpat posilu pro naši vlastní  cestu zmrtvýchvstání.

PRAGOS
Na Strži 35
Praha 4 - 14000
Česká Republika
Návštěvy prosíme po email přípravě!