Pragos auto s.r.o. - pragos,škoda,veterán,veteráni,veterány,auta,renovace

Domů
VETERÁNI ŠKODA
 

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI - vydejme se už na cestu do duchovna


 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI 28.9. :  

Nejdříve si pusťte tuto podmanivou klavírní hudbu.
 

 

Mýtická kněžna Libuše+Přemysl Oráč   →→→  Bořivoj  1.český panovník  →  Vratislav  →  Svatý Václav  →→→→ 
  →→→→  Jan Lucemburský  →  Karel IV  →  Václav IV  →  Zikmund  →  Albrecht (Habsburkové) →→→→


Svatý Václav *907 český kníže a světec, hlavní patron české země a symbol české státnosti. Syn knížete Vratislava a Drahomíry.  Vychován babičkou  sv.Ludmilou jako křesťan což nebylo tehdy tak ještě zakořeněno. Svým vlastním příkladem přiváděl lidi k Bohu a lidé ho ctili. Byl velmi mírný, zbožný a spravedlivý. Předběhl tím zcela svou dobu. Vykupoval otroky z otroctví, protože chtěl, aby žili svobodně. Nechtěl, aby byli lidé popravováni a snažil se tomu zabraňovat. Staral se o vdovy a sirotky. Jako kníže dokázal zachovat suverenitu českého státu, založil chrám sv.Víta - hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn bratrem Boleslavem. Po smrti byl Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost - vlastnoruční pěstování vína a obilí pro sv.přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení model atd. a posmrtné zázraky na jeho hrobě.

Asi ne náhodou jsem v dnešní den po chvíli serfování zapadl do minulosti a od jedné osobnosti putuji napřeskáčku k další. Kolik gigantů tato zem vydala nebo poskytla zázemí pro tvorbu a život - duchovno (v tomto jinak pasivním až komplikovaném národě) bylo vyjímečné.  Ale také kolik těch lidí ta většinová masa nedocenila, nepochopila a i zničila. Jakoby jejich velikost nebyla unesena... Přestaňme už jezdit na vlnách, teď už tak dlouhé pravicové, kradoucí národu vše, hlavně duši a rozevírající dál nůžky mezi bohatými a chudými.    
Věřím, že v dnešní krizi (rozkradený majetek státu čert vem) duchovní a morální (snad dna, kde např. pravá ruka ministra školství je extrémista) se konečně zastavíme, ohlédneme (Miles Davisovo "ohlédnu-li se zahynu" pro národ neplatí Usmívající se) a zamyslíme a pak v pokoře (tu si hodně lidí zde plete s pokořením!) vydáme na cestu do nové doby s předky v srdcích - velikány i obyčejnými, ale slušnými lidmi minulosti...

A tak serfuji a naskakují zdánlivě vzdálení lidé od dnešního výročí, nicméně tvůrci našich dějin A.Lustig, Franc Kafka jeho kámoš Brod, Rieger a jeho tchán Palacký, i sociální buditelé I.Olbracht syn A.Staška (obě ulice mám za rohem), a další a další tisíce duší, jež svou trochou přispěli k povznesení národa a tedy světa, je to Ema Destinnová, i přes mou slabou mechanickou paměť znám nazpaměť její autoepitaf z lesa od řeky Nežárky:

"Vy dosud žijícící jež smíte všechny tyto smavé krásy světa zřít,
vzpomeňte při přeletu bílých racků samot duše mé,
jež dozajista převtělena do jednoho z nich
zas a znovu se navracejíc v místa svého štěstí zašlého"

Pro ateistu možná smutné, ale pro ostatní k zamyšlení, nadhled, uvědomění si, že pro opravdu spokojený a užitečný život nežít jen přítomností a tedy vydání ze sebe něco navíc, nesmrtelného bez očekávání odměny.

V.Vaněček


Úcta k člověku 1905 - pozdrav z Riegrových sadů, Praha 2-Vinohrady. Většina pohlednic má podobný duch. Vzpomínám na  starověké "muž má být rytíř a žena dáma" :

"Přijměte srdečný dík za laskavou mě věnovanou upomínku. Pokládám za čest, že mohu Vás nazývati mým přítelem ?? Račte laskavě jak jste přislíbil zachovati v další vzpomínky. S přátelským pozdravem a vlasteneckým Nazdar. Janovský Josef"  
 


PRAGOS
Na Strži 35
Praha 4 - 14000
Česká Republika
Návštěvy prosíme po email přípravě!