Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

PŘÍRODOU od Ženských domovů přes Santošku do Radlic - VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY + KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS  
 

  SANTOŠKA - přírodou od Ženských domovů přes Santošku do Radlic :     28.8. 2014

Ženské domovy
- Meziválečné funkcionalistické Ženské domovy na Smíchově v Praze 5 postaveny 1933.
- 7-podlažní budova tvaru H,  900 pokojů + divadlo, kino, restaurace, tělocvična pro obyvatelky domu.
- Ty měly možnost bydlet max. 2 roky,   žilo jich zde  1400 v  850 pokojích.
- Alice Masaryková zakladatelka Červ.kříže, angažující v soc.projektech vč. mladých a svobodných žen.
- Kuratorium se rozhodlo pro zlepšení byt. podmínek mladých žen - výstavbou moderní ubytovny pro ženy.  
- Stavba vznikla projektem Vl.Lady + J.Hlaváčka.
- Ženské domovy plnily svou funkci až do 2.sv.války (Němci předělali na lazaret). Po válce ženy znovu vrátily.
- Od 2002 je soukromé vlastnictví a po rekonstrukci polyf.objekt - bydlení + kancl. + obchod + restaurace + hotel
- 2004 bylo na budově přistavěno další poschodí dle arch.Bartouška, jakožto hotel Akcent. 

Santoška + Paví vrch
- Park Santoška se nachází na bývalé vinici a usedlosti. - Roustou zde i moruše !
- Usedlost byla známá působením zpěvačky Henrietty Sonntagové.
- Kolem usedlosti se vybudovala zahrada se sochami na podstavcích.
- Park patřící k usedlosti zaujímá severní svah Pavího vrchu a navazuje na park na východním a severním úbočí.
- Paví vrch pokrývaly ve středověku vinice, u kterých byla 1654 vybudována raně barokní usedlost.
- 1719 ji dostal darem za právnické služby dr.Sonntag, jemuž jí daroval kníže A.František z chwarzenbergu.
- Po něm je Santoška nazvaná - říkalo se dříve Sontoška.
- V parku je pár plast. soch, které jsou dílem Fr.Ignáce Platzera.
- 1813 koupila usedlost rodina Doubků. Rytíř Doubek 1868 vilu novogoticky přestavěl a zahradu upravil.
   Ta pozemky rozšířila přikoupením soused.usedlostí Klavírka, Březinka a Václavka.
- 1907 koupila vilu i s pozemkem obec Smíchov.
- 1913 vedla pod Santoškou i tramvaj, odbočující z trati k Koulce, 1938 tramvaj zrušena, nahrazena trolejbusem, 1969 trolejbus zrušen, nyní jen autobus.
- Ve vile vznikla Restaurace s hudebním pavilonkem.
- Od 1972 je v budově vily mateřská školka

Radlice obecně

Málokdo z těch, kdo projíždí naší vesničkou ví, že těch pár domků kolem rybníčku a kapličky má tak dlouhou historii. Ani většina místních starousedlíků neví mnoho o nejstarších dochovaných záznamech k jejich vesnici. A historie je to dlouhá !  O 1.dochovaných záznamech se zmiňuje až Palacký.
- 1228 byly Radlice, Kruty a Přestavlky darovány panošem Přibyslavem libenskému klášteru u Vratislavi.         
           Historie obce je však zdokumentována až od 14.stol., kdy se dostaly Radlice do držení kostela sv.Víta v Praze. Kapitula sv.Víta patřila k nejbohatším v zemi a tak si mohla vydržovat při jednotlivých tzv. oltářích kněží k sloužení mší -  tzv. ?oltářníci?. Ti získali mimo ročního důchodu i některé statky.

Kostelu sv.Víta patřily Radlice až do husitských válek, pak přešly církevní statky tohoto kraje do rukou vítězného vojska. 
- 1421 Radlice zapsal král Zikmund Prokopovi a Rudoltovi ze Žíšova.
- 1461 Radlice připisuje J.z Poděbrad  věrným přívržencům Čabelickému ze Soutic a Zbyňkovi z Soběšína. 
- 1475 Radlice potvrdil král Vladislav jako vlastnictvíc pouze samotnému Čabelickému.
- 1588 Radlice prodávají Čabeličtí   J.Smiřickému a stávají se součástí černokosteleckého panství. 
- 1621 Majitel Smiřický popraven za povstání českých stavů proti Ferdinandovi II., na Starom.nám. v Praze.   -
          Ovdovělá Smiřická utekla do Vratislavi a vzala s sebou i duševně nemocného bratra. Půlka statků Smiřických propadla králi a půlka ponechána slabomyslnému J.Jiřímu. Statků se však zmocnil jako poručník Albrecht z Valdštejna. Ten celé panství vč. Radlic prodal 1623 Karlu z Lichtensteina. 
- 1848 Revoluce vymanila obyvatele tohoto kraje z rukou Lichtensteinů a po 1.sv.válce velká část půdy a hlavně 
          lesů rozdělena pozemkovou reformou.
Teprve revoluce 1848 vymanila obyvatele tohoto kraje z rukou Lichtensteinů a po první světové válce byla velká část půdy a hlavně lesů rozdělena pozemkovou reformou.

 

 • 10
   
   

 • 20
   
   

 • 30
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297