Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

SKRYTÁ ŠIFRA KARLA VI.  
 

 SKRYTÁ ŠIFRA KARLA IV. V PRAZE   09.05.2016   
Začneme komentovanou prohlídkou výstavy o odkrytém tajemství Karla IV. v Praze. Výstava v horní části Václavského náměstí se bude konat až do konce května. Nově jsou zde rozkryta doposud záhadná tajemství doby, místa a významu, určitých základních i sekundárních, dnes legendárních památek na území Prahy a jejího bezprostředního okolí. Toto vše nám v náznacích již objasňuje sám Karel IV. ve svých pamětech. Dnes jsou to známé i neznámé pamětihodnosti Prahy, které zná celý svět. Většina těchto míst je rozeseta na území Nového Města. Po prohlídce výstavy se odebereme k depozitáři předchozí objevné výstavy stejného architekta na místě již zbouraného domu v Opletalově ulici, kde si objasníme souvislosti 19-21.století. V druhé části vycházky se seznámíme s architekturou nejnovějšího Hotelu Wilson a většinou staronových pasáží v horní části Václavského náměstí. PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 • 30
   
   
  Sešli jsme se na Václavském náměstí.....

 • 40
   
   
  ...jako se zde tradičně scházejí všichni, pod koněm.

 • 50
   
   

 • 60
   
   
  Začínáme prohlídkou výstavy "Šifra Otce vlasti", kde pod logem projektu začíná náš skvělý průvodce své vyprávění.

 • 70
   
   
  Výstava nám odkrývá důmyslné plány Karla IV. na stavbu Nového Města pražského.

 • 80
   
   
  Právě díky Karlu IV. a jeho vizi se Praha stala třetím největším městem v Evropě.

 • 90
   
   
  Ne nadarmo zní motto Umberta Decembria z roku 1399: "Co učinil Augustus pro Řím, učinil Karel IV. pro hlavní město Čech"

 • 100
   
   
  Karel IV, český král a římský císař byl víc než jen panovník, byl to také geniální stavitel, developer, mystik a vizionář.

 • 110
   
   

 • 120
   
   
  Ve stínu velkolepých staveb Pražského hradu, univerzity, mostu a jiných zůstává založení Nového města pražského, které dalece přesáhlo svou dobu.

 • 130
   
   
  Nové město se mělo stát nejen poutním místem křesťanů, ale také bezpečným a klidným místem pro jeho obyvatele, mělo být zhmotněním nebeského Jeruzaléma.

 • 140
   
   
  Nebeský Jeruzalém popisuje v Bibli text "Zjevení Janovo 21" a jde o symboliku stěstí a ráje: "Ve vytržení ducha mě vyvedl (anděl) na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál........to město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek."

 • 150
   
   
  To že část půdorysu Nového Města kopíruje půdorys Jeruzaléma podporuje teorii o stavbě nebeského svatého města.

 • 160
   
   
  Tuto teorii dále podporuje i skutečnost, že se bráně na Vyšehradě vedoucí do Prahy říkalo Jeruzalémská.

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   
  Některá jména odkazovala na monumentální stavby ve významných evropských městech, kostel Panny Marie Sněžné je pojmenován podle jednoho z nejvýznamnějších křesťanských kostelů v Římě Santa Maria Maggiore.

 • 200
   
   

 • 210
   
   

 • 220
   
   

 • 230
   
   

 • 240
   
   
  Kostel sv. Apolináře je odkazem na baziliku di Sant´Apollinare in Classe, který stojí v italské Ravenně a byl posledním sídlem římských císařů, kde byl sv. Apolinář prvním biskupem.

 • 250
   
   
  Do kostela Panny Marie na Slovanech pozval Karel IV. řád slovanských benediktinů aby zde sloužili římské liturgie ve staroslověnském jazyce a napomáhali tak sblížení západního a východního křesťanství.

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 290
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   

 • 380
   
   
  Proluka v Opletalově ulici vznikla po demolici domu tiskárny, o demolici nárožního domu na Václavském náměstí se svádí ůřední bitva památkářů a města s developerskou společností. zatím ještě stojí.

 • 390
   
   

 • 400
   
   

 • 410
   
   

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 450
   
   

 • 460
   
   

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 490
   
   

 • 500
   
   

 • 510
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297