Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

Blanická, Mánesova, Polská a Balbínova.  
 

  Blanická, Mánesova, Polská a Balbínova.   16.12.2014   
Vchod Národního domu - nám.Míru

NOVÝ CYKLUS = procházka ulicí s návštěvou objektů. Proměny, historie, architektura, souvislosti, život. Vycházíme tak vstříc čím dál většímu zájmu nejen o poznání významných budov, ale také celých oblastí, jejich historicko společenských proměn a procítění genia loci.
DNES začneme v Blanické ulici prohlídkou artdecového domu OBCHODNÍ AKADEMIE, dále vnitroblokem mezi ulicí Polskou a Mánesovou, prohlídka SOKOLA - tělocivčen, bazénu a Galerie od F.Marka, okolo pomníku F.L.Riegra do podzemní NOVÉ GALERIE u Niny s aktuální výstavou autorů Véla, Polách. Vycházku zakončíme v BALBÍNOVĚ POETICKÉ HOSPŮDCE (dalším zajímavým místem i kultury) předvánočním POSEZENÍM KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS.

PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297