Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO ČESKÉHO MALÍŘE 20.stol. V OBECNÍM DOMĚ  
 

  NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO ČESKÉHO MALÍŘE 20.stol. V OBECNÍM DOMĚ   18.04.2018   
Obecní dům, Nám.Republiky 1
Koment. prohlídka výstavy + Obecního domu + okolí. Kamil Lhoták prožil většinu života v okolí Prašné brány. V hist.ateliérech Obecního domu si objasníme tohoto umělecky nezařaditelného a jediného českého umělce, který dokázal šťastně a umělecky ztvárnit techniku 20.stol. – automobily, motocykly, letadla, atd. Najdeme však hluboké tajemno jeho duše ve zvláštním erotickém vztahu k invalidním ženám. Dále na portrétech velkých osobností všeho druhu zasazených do pražských i pařížských městských periferií lze pochopit dialektiku celého 20.stol. Během stoupání i sestupování čtyřmi podlažími nejkrásnějšího českého reprezentačního domu se seznámíme především s méně známými prostory kaváren, cukráren a restauracemi a to vše v souvislostech. V suterénní pivnici kromě jiného najdeme největší keramické dílo od J.Obrovského. Prohlídku domu ukončíme u modelu v americkém baru s kresbami M.Alše. Poté v okolí Prašné brány budeme sledovat hist.místa vývoje malířství od legendární skupiny Osma přes art deco (bary, restaurace, vestibuly domu) až k domu K.Lhotáka v Rybné 26. V závěru vycházky si v Galerii Knupp v Revoluční ulici prohlédneme K.Lhotáka v naprosto neznámé podobě (z jeho tvorby scénografie filmu a divadla s naprosto nejnovějším objevem Lhotákovou Amerikou. 50,- + Snížené vstupné 70,-

PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 2
   
   
   
  OBECNÍ DŮM - celkově nádhera !!!

 • 4
   
   

 • 6
   
   

 • 8
   
   

 • 10
   
   

 • 12
   
   


 • 16
   
   

 • 18
   
   
   
  obrazy téma FRANCIE

 • 20
   
   
   
  vždy následuje řada obrazů

 • 21
   
   
   
  např.

 • 22
   
   
   
  obrazy téma JULES VERNE

 • 23
   
   

 • 24
   
   
   
  obrazy téma KRAJINA

 • 25
   
   

 • 28
   
   
   
  obrazy téma SPORT

 • 29
   
   

 • 29
   
   

 • 30
   
   
   
  obrazy téma ZMIZELÉ MĚSTO

 • 31
   
   

 • 44
   
   
   
  obrazy téma SURREALISMUS

 • 45
   
   

 • 46
   
   
   
  obrazy téma ŽENY

 • 48
   
   

 • 50
   
   
   
  obrazy téma PORTRÉTY PŘÁTEL

 • 52
   
   

 • 54
   
   
   
  obrazy téma LÉTÁNÍ

 • 56
   
   

 • 58
   
   
   
  Promítání

 • 59
   
   

 • 60
   
   
   
  SÁL prostě krása

 • 64
   
   

 • 66
   
   

 • 68
   
   
   
  Celý dům prošpikován dekoracemi

 • 70
   
   

 • 72
   
   

 • 74
   
   

 • 76
   
   

 • 78
   
   
   
  Restaurace 1

 • 80
   
   

 • 82
   
   

 • 84
   
   
   
  Restaurace 2

 • 86
   
   

 • 88
   
   
   
  JDEME DO OKOLÍ PO STOPÁCH LHOTÁKA

 • 90
   
   

 • 92
   
   
   
  Zajímavosti po cestě

 • 94
   
   

 • 96
   
   

 • 98
   
   

 • 100
   
   

 • 102
   
   

 • 104
   
   

 • 106
   
   

 • 108
   
   

 • 110
   
   
   
  Rybná = byt Lhotáka

 • 112
   
   

 • 114
   
   
   
  Revoluční

 • 116
   
   
   
  Zajímavost většině lidem neznámá

 • 118
   
   
   
  JDEME DO GALERIE

 • 120
   
   

 • 122
   
   
   
  Vystaveny zde díla i K.Lhotáka !

 • 124
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297