Domů
 

PŘED-ARCHIV

VYCHÁZKA = ŽIDOVSKÝM MĚSTEM 5 Synagog, Muzeum, Obřadní síň, Hřbitov  
 

  VYCHÁZKA = ŽIDOVSKÝM MĚSTEM 5 Synagog, Muzeum, Obřadní síň, Hřbitov   10.04.2022   
SRAZ Maiselova 15, uvnitř kavárna

Projdeme si 2,5 hodiny s odborným výkladem celé Židovské Město - 5 Synagog, Muzeum, Starý žid.hřbitov, Obřadní síň. Povíme si o dlouhé historii Židovského město v Josefově. Prohlédneme si všechny objekty a jejich výjimečnosti např. hřbitov patří k nejstarším židovským památkám na světě. Nebo že za 2.svět.války byly ze světa sem do Prahy převezeny nejvzácnější umělecké předměty a dnes jsou ve stálé expozici muzea, které pečuje i o nejrozsáhlejší sbírku judaik na světě - 40.000 sbírkových předmětů a 100.000 knih !  200,- (po slevě z 500,-). Sraz je v kavárně, kde můžete i předtím posedět. Po vycházce opět společně posedíme v restauraci. 
PRAGOS 

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297