Domů
 

PŘED-ARCHIV

PROHLÍDKA PRAŽSKÝ HRAD - Chrám sv.Víta, Starý královský palác, Bazilika sv.Jiří, Zlatá ulička  
 

  PROHLÍDKA PRAŽSKÝ HRAD - Chrám sv.Víta, Starý královský palác, Bazilika sv.Jiří, Zlatá ulička   03.12.2022   
Zast.tram. 22,23 "Pražský hrad"
Komentovaná prohlidka objektů Pražského hradu: Chrám sv.Víta, Starý královský palác, Bazilika sv.Jiří a Zlatá ulička.  350,- / Senior,student 250,- / nad 70 let 100,-  PRAGOS + Mirka Plosová 

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297