Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ŘÍM - zájezd letecky PRAGOS KLUBU  
 

 ŘÍM - zájezd letecky  PRAGOS KLUBU  11.-15.5. 2016   Pro členy Klubu

Další zahraniční zájezd letecky do Říma (4 noci) - našeho PRAGOS KLUBU se slavnou průvodcovskou osobností Ing.Stěničkou, který nás opět zkušeně provede tentokrát Římem. Jedná s o akci soukromou jakožto nás přátel (nikoli CK), těšíme se na příjemné prožití, neboť bude pojat komunitně, neturisticky, přátelsky, s fajn lidmi ze známého okruhu nás vycházkářů. Vše v naší tradici = dobrá cena, ubytování v příjemné oblasti centra + pohodové časy odletů a příletů + průvodce všem po celou dobu k dispozici a my se zde "staneme Římany" !   PRAGOS KLUB + Ing.STĚNIČKA

1.den  
po příletu a ubytování v centru Říma v hotelu mezi funkcionalistickým nádražím a slavným Forum Romanum procházka po celém našem okolí.

2.den   
Koupíme si zlevněnou jízdenku MHD.
Prohlídka řady kostelů s díly Michelangela, Borominiho a Berniniho.
Půjdeme k hrobu sv.Cyrila na vrchu Aventinum
projdeme se po Forum Romanum na Kapitol, kde shlédneme na Řím ze schodů Kostela p.Marie.
Odpolední volno bude na Benátském náměstí a navečer se odebereme do čtvrti Pantheon a projdeme náměstím Piazza Navona až k Andělskému mostu, odkud bude návrat do hotelu individuálně, nebo s průvodcem.

3
.den 
Vatikán, Andělský hrad, muzeum Vatikánu se Sixtinskou kaplí, návštěva Chrámu sv.Petra s výstupem na jeho střechu, příp. jeho kopule s vyhlídkou.
Pokračujeme okolo českého centra Nepomuceno,
dále do původní židovské čvrti Travestere s řadou barokních kostelů.
Přes nejstarší most a ostrov s nejstarší nemocnicí, kde působil sv.Vojtěch se přes Tiberu dostaneme k největšímu sportovišti starověku - Hyppodromu Maximo.
Přes vrchol Aventina se dostaneme až do interiéru druhého nejslavnějšího kostela San Giovanni Laterano, abychom si na
závěr dne ještě prohlédli další vatikánský velechrám Santa Maria Maggiore.

4 a 5. den
Na zbývající na všechny dopravní prostředky a tak zvládneme vše nejdůležitější :
Via Appia s katakombami nejstarších křesťanů,
Fontana di Trevi, kam hodíme peníz, abychom se do Říma vrátili
a hned vystoupáme po Španělských schodech k ranně baroknímu kostelu sv.Trojice.
Projdeme parkem okolo vily Medici do nejslavnější soukromé umělecké sbírky ve vile Farnesi.
Do metra vstoupíme na Piazza del Popolo.
Na povrch vystoupíme u kostela jezuitů, další zastávkou je kostel Il Gesú, kde sv.Ignác z Loyloly založil řád Tovaryšstva Ježíšova neboli jezuitů,
a dáme si oddych na romantickém Piazza di Flori s věhlasným květinovým trhem.
Poslední zastávka bude u 4.vatikánského chrámu sv.Pavla za hradbami, abychom poznali též římskou slavnou pyramidu.


 • 2364
   
   
   
  CÍRKEV JEŽÍŠE
  česky kostel Jména Ježíš v Římě, je mateřský kostel Tovaryšstva Ježíšova. Byl postaven v letech 1568-1580 podle plánů Jacopa Barozziho da Vignola a pod vedením Giacoma della Porta.

 • 2365
   
   
   
  -"-

 • 2375
   
   
   
  -"-

 • 2385
   
   
   
  -"-

 • 2395
   
   
   
  -"-

 • 2405
   
   
   
  -"-

 • 2415
   
   
   
  -"-

 • 2425
   
   
   
  -"-

 • 2435
   
   
   
  -"-

 • 2445
   
   
   
  -"-

 • 2465
   
   
   
  KOČIČÍ OÁZA UPROSTŘED MĚSTA
  ulice VIA DI TORRE ARGENTINA - ve zdejších vykopávkách žijí kočky

 • 2475
   
   
   
  -"-

 • 2485
   
   
   
  -"-

 • 2495
   
   
   
  -"-

 • 2505
   
   
   
  -"-

 • 2515
   
   
   
  ÚSPORNÉ VOZÍTKO SE VEJDE VŠUDE

 • 2525
   
   
   
  VLČICE S ROMULEM A REMEM

 • 2535
   
   
   
  KRÁSNĚ ZDOBENÉ OKNO DOMU

 • 2545
   
   

 • 2555
   
   
   
  UKÁZKA TOHO, JAK SE PŘISTAVUJÍ DOMY K HISTORICKÝM STAVBÁM

 • 2564
   
   
   
  CAMPO DE´FIORI
  náměstí s květinovým trhem

 • 2565
   
   
   
  CAMPO DE´FIORI
  GIORDANO BRUNO

 • 2595
   
   
   
  CAMPO DE´FIORI

 • 2605
   
   
   
  ODPOLEDNÍ KÁVA NA CAMPO DE´FIORI

 • 2615
   
   

 • 2635
   
   
   
  CAMPO DE´FIORI
  sloupy zakomponované do zdi domu

 • 2645
   
   

 • 2655
   
   
   
  PIAZZA NAVONA

 • 2665
   
   

 • 2675
   
   
   
  PIAZZA NAVONA
  Fontána čtyřech řek

 • 2685
   
   
   
  -"-

 • 2695
   
   
   
  -"-

 • 2705
   
   
   
  PIAZZA NAVONA

 • 2715
   
   
   
  PIAZZA NAVONA

 • 2725
   
   
   
  PIAZZA NAVONA

 • 2735
   
   
   
  BRÁNA BORCŮ

 • 2745
   
   
   
  BRÁNA BORCŮ

 • 2755
   
   

 • 2765
   
   

 • 2775
   
   
   
  ANDĚLSKÝ HRAD
  původně vy stavěn jako hrobka pro císaře Hadriána

 • 2785
   
   
   
  ANDĚLSKÝ HRAD S ANDĚLSKÝM MOSTEM

 • 2795
   
   
   
  ŘEKA TIBERA

 • 2805
   
   

 • 2815
   
   
   
  SOCHA NA ANDĚLSKÉM MOSTĚ

 • 2834
   
   
   
  ANDĚLSKÝ MOST

 • 2835
   
   
   
  ANDĚLSKÝ MOST

 • 2845
   
   
   
  VIA DELLA CONCILIAZIONE
  třída poradců papeže,pohled směrem k Vatikánu na náměstí Sv. Petra

 • 2855
   
   

 • 2865
   
   
  most s tunelem vedoucí z Andělského hradu, sloužící jako úniková cesta, vedoucí do Sixtinské kaple

 • 2875
   
   

 • 2885
   
   

 • 2895
   
   

 • 2905
   
   

 • 2915
   
   
   
  ZAKONČENÍ VEČERA V OBLÍBENÉ RESTAURACI VEDLE NAŠEHO HOTELU

 • 2925
   
   

 • 2932
   
   
   
  3. DEN
  METREM DO VATIKÁNU

 • 2933
   
   
   
  3.DEN - mapa

 • 2935
   
   
   
  POHLEDY Z OKNA HOTELU

 • 2945
   
   

 • 2955
   
   

 • 2965
   
   

 • 2975
   
   

 • 2985
   
   

 • 2995
   
   

 • 3005
   
   

 • 3015
   
   

 • 3025
   
   

 • 3035
   
   

 • 3045
   
   
   
  HLÍDKA V METRU
  ukazují, že nesmíme fotit

 • 3055
   
   

 • 3065
   
   

 • 3075
   
   

 • 3085
   
   

 • 3095
   
   

 • 3105
   
   
   
  SMĚŘUJEME DO SIXTINSKÉ KAPLE

 • 3115
   
   

 • 3125
   
   
   
  MUZEUM VATIKÁN

 • 3135
   
   

 • 3145
   
   
   
  PRACOVNÍ VSTUP DO PALÁCE VATIKÁNU

 • 3154
   
   
   
  NÁM. SV. PETRA
  A překročili jsme hranice :-) a začínáme na Svatopetrském náměstí, které je hlavní vatikánské náměstí ležící před bazilikou sv. Petra. Patří k nejkrásnějším veřejným prostranstvím na světě. Dnešní monumentální podobu dostalo za papeže Alexandra VII. (1655-1667). Ten ještě v den, kdy byl zvolen papežem, požádal Gianlorenza Berniniho, aby zpracoval nové úpravy náměstí. Náměstí má kapacitu zhruba 400 000 lidí. Vedle obelisku jsou na náměstí fontány od Carla Maderna.

 • 3155
   
   

 • 3165
   
   
   
  NÁM. SV. PETRA

 • 3185
   
   

 • 3195
   
   

 • 3205
   
   

 • 3215
   
   

 • 3225
   
   
   
  ŠVÝCARSKÁ GARDA
  jeden ze symbolů Vatikánu,Papežská švýcarská garda vznikla na základě smlouvy s katolickými kantony Švýcarské konfederace z roku 1506.Všichni rekruti musí být katolického vyznání, nesezdaní muži švýcarské národnosti, kteří dokončili základní vojenskou službu ve Švýcarské armádě, mezi 19 a 30 lety, a nejméně 174 cm vysocí. Členové gardy jsou vybaveni střelnými zbraněmi, tradičně také halapartnami, a vycvičení jako bodyguardi.

 • 3235
   
   

 • 3245
   
   

 • 3255
   
   

 • 3265
   
   

 • 3275
   
   

 • 3285
   
   

 • 3295
   
   

 • 3305
   
   

 • 3315
   
   

 • 3325
   
   
   
  MICHELANGELOVA PIETA
  Vatikánská Pieta je renesanční sochařské dílo od Michelangela Buonarrotiho a byla původně určena pravděpodobně na hrob francouzského kardinála Jeana de Villiera v kostele sv. Petra ve Vatikáně. Pieta byla dokončena v roce 1500 a Michelangelo ji signoval , obdržel za ni 450 zlatých papežských dukátů. Během několika staletí byla několikrát přemísťována a v roce 1973 z části poškozena. Pieta zobrazuje vnitřní utrpení Marie, která je osamocena při ztrátě svého jediného syna. Kardinál San Dionigi, když se podíval na Pietu, ptal se Michelangela: „Pověz mi,můj synu, jak je možné, že Madonina tvář zůstala tak mladá, mladší než tvář jejího syna?” Michelangelo odpověděl: „Vaše milosti, zdá se mi, že Marie nezestárla, byla čistá, a tak si zachovala svěžest mládí.” Dle všeho ji Michelangelo zobrazil podle vzpomínky na svou matku. Zobrazil její čistotu a krásu, ne věk a vrásky. Marie má stuhu přes prsa, na které je vytesáno : Michelangelus Buonarrotus Florent Faciebant, což znamená - Vytvořil Michelangelo Buonarroti z Florencie. Je to jediná podepsaná socha Michelangela.

 • 3335
   
   

 • 3345
   
   
   
  BASILIKA SV. PETRA

 • 3355
   
   


Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297