Domů
 

 ÚVOD + PROGRAM   

PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ  
Je součástí  KULTURNÍHO CENTRA PRAGOS - Jihlavská 30, Praha 4.  M-Budějovická   www 
Vítáme vás zde, milovníky kultury, přednášek, výstav, a především komentovaných vycházek vedených zkušenými milými průvodci po Praze a několikrát v roce i do zahraničí.  Přednášky konáme u nás v KULTURNÍM CENTRU PRAGOS,  které je naší základnou KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ.  
KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY po Praze konáme od r. 2013, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeře. Poznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. Často po vycházce posedíme u kávy či piva. Rádi přivítáme další milé pohodové členy do Klubu. 

Těšíme se na společné prožitky na vycházkách a při přednáškách v našem KC.
   
 Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297   www   FB   mapa

   
PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ :

 • sdružuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
 • zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů....
 • archivuje všechny proběhlé akce - např. si připomenete, kde a kdy jste před lety byli :-)
 • akce tvoří přímo s průvodcovskými osobnosti
 • akce občas vede člen či přítel klubu - nabídněte se i Vy
 • akce dobrovolnické koná - očisty památek atp.
 • přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
 • je bez závazků a zdarma - platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
 • základnou je naše KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS - M-Budějovická, Jihlavská 30, Praha 4
PŘIHLÁŠENÍ do PRAGOS KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ bez závazků a poplatků - 678 členů  

 


ARCHIV VYCHÁZEK : rok 2014 Zpět na aktuální akce
.
 • 1.1.2014 st - 14:00  NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍN.
  Dolní stanice lanové dráhy na Újezdě
  Opět po roce se vydáme pokořit petřínský vrch. Pěší procházka na Petřín spojená s povídáním o zajímavostech této pražské dominanty.       PI+

 • 4.1.2014 so - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 4.1.2014 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 4.1.2014 so - 11:00  O ČEM VYPRÁVĚJÍ NÁZVY ULIC?
  Kašna - Uhelný trh.
  Pokračování cyklu, který nás povede na různá místa Prahy a my se dozvíme mnoho zajímavostí o místním pojmenování. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu.       POR slabší

 • 4.1.2014 so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 4.1.2014 so - 14:00  VYŠEHRAD
  Před kostelem sv. Petra a Pavla.
  Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu.       PI

 • 4.1.2014 so - 14:00  VYŠEHRAD SVĚTSKÝ.
  Táborská brána - nejbližší M-Vyšehrad
  Během vycházky se projdeme minulostí knížecího sídla a vojenské pevnosti i současností místa posledního odpočinku významných osobností.       PO

 • 5.1.2014 ne - 08:30  NÁRODNÍ DIVADLO - 8:30-11:00 KAŽDÁ PŮLHODINA
  Vestibulu histor.budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. V 10:30 prohlídka v angličtině.       PI

 • 5.1.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 5.1.2014 ne - 14:00  Z KOBYLIS DO HOLEŠOVIČEK
  Vestibul Metra „Kobylisy“ (směr Kobyliské nám)
  projdeme staré Kobylisy a přiléhající vilovou čtvrť z období první republily. Poznáme funkcionalistickou vilu Josefa Fuchse, stejně jako dodnes zachované usedlosti Vlachovka, Kuchyňka a Hercovka. Dále se vydáme k vltavskému pobřeží na Pelc-Tyrolku a zjistíme jak tento malebný kout Prahy vypadal před tím, než jej nevratně zničila výstavba severojižní magistrály s novým mostem Barikádníků a výšková budova kolejí 17. listopadu. Zjistíme také kde se nacházely Malé Holešovice a jak vypadal původní most Barikádníků, postavený v letech 1926-28 podle návrhu inženýrů Chochola a Mencla.       KUČ

 • 5.1.2014 ne - 14:00  PODÉL HRANIC GOTICKÉHO STARÉHO MĚSTA.
  Kostel sv.Haštala.
  Projdeme se místy s bohatou historií i významnými architektonickými památkami.       PO slabší

 • 5.1.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 6.1.2014 po - 16:00  HLAHOL VERSUS MÁNES - SECESE VERSUS FUNKCIONALISMUS
  Hlahol - Masarykovo nábř. 16
  Na jednom místě, proti sobě si prohlédneme nejvýznamnější milníky vývoje pražské architektury od secese k funkcionalismu. Nejprve navštívíme secesní budovu pěveckého spolku Hlahol z 1905 od Josefa Fanty, kde si prohlédneme nádherný sál s rozměrným obrazem od Alfonse Muchy a ostatní prostory s unikátními památkami spolku Hlahol od jeho počátků. Po prohlídce budovy přejdeme o několik kroků dále, kde si povíme něco o budově Spolku výtvarných umělců „Mánes“ z 1930 od nejslavnějšího žáka Jana Kotěry – Otakara Novotného, která je od doby svého vzniku harmonicky napojena na renesanční barokní vodárenskou věž. Budova je v rekonstrukci, prohlédneme si exteriér.       AK - STĚNIČKA

 • 6.1.2014 po - 18:00  JAK ROSTLA VELKÁ PRAHA I. - PŘEDNÁŠKA
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Urbanistický vývoj aneb z aglomerace metropolí. Bourání hradeb a vznik prvních předměstí. Smíchov, Karlín, Žižkov a další (rezidenční nebo průmyslová?). Činžovní pavlačový dům jako společenský fenomén a stavební typ. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.       KZSP

 • 7.1.2014 út - 16:30  SPOLKOVÁ ČINNOST NA ŽIŽKOVĚ = MINULOST A BUDOUCNOST KLUBU PŘÁTEL ŽIŽKOVA - PŘEDNÁŠKA
  Blahoslavova 2, P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát členem. Setkání bývá pravidelně úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 8.1.2014 st - 16:00  NENAUČILY SE LATINĚ, TY KLEKTAVÉ BEKYNĚ
  Roh Národní - Na Perštýně
  Kdo vlastně byly bekyně? Z dávných časů se nám vynořují obrysy zajímavých ženských společenství, která byla v období 13. – 15. století reakcí na touhu laiků, v tomto případě žen, účastnit se aktivně náboženského života. Bekyně byly ctěny i haněny, v dobách husitských se mnohé přiklonily k hlásání radikálních reforem. Co o nich doopravdy víme? Proč je nazýváme „bekyně“? Kde v Praze žily? Vydejme se v jejich stopách!       PI---

 • 8.1.2014 st - 16:00  BARRANDOVSKÉ ATELIÉRY - VYPRODÁNO
  Kříženeckého nám.5
  Prohlídka Barrandovských ateliérů k 80. výročí jejich otevření. Vyvrcholení stavitelsko-podnikatelské aktivity Václava a Miloše Havlových bylo vybudování nejmodernějších evropských ateliérů v letech 1931 -1933. Projdeme nejen nejstaršími budovami od Maxe Urbana ale i největším ateliérem (v té době na světě) vybudovaném nacisty za 2.svět.války. Prohlídku zakončíme v nejnovějších filmových ateliérech vybudovaných po sametové revoluci.       AK - STĚNIČKA

 • 8.1.2014 st - 17:00  EVROPSKÉ MĚSTO A PRAHA VE 20. STOLETÍ – PŘEDNÁŠKA
  Sál PIS, Arbesovo nám.4,P5
  OMEZENO 20 OSOB - lépe předprodej 221714161. Cyklus přednášek nám přiblíží vývoj evropského města od počátku do současnosti, tj. jak vypadalo město středověké, renesanční, barokní, industriální a moderní. V další z přednášek si představíme Prahu v období 20. století. Dozvíme se, jak se zde lidem dařilo a jak město v tomto období vypadalo.       PI

 • 9.1.2014 čt - 14:00  STŘEŠOVICE
  Zast.tram.1,2,18 „Ořechovka“ - Střešovická 27
  Na vycházce prohlédneme staré Střešovice a Střešovičky, které jen o vlásek unikly totální likvidaci v 80.letech 20.stol. Prohlédneme si zdejší cenné dělnické domky, rozkládající se na severním i jižním svahu střešovického kopce. Zabývat se však budeme také zdejšími usedlostmi Kajetánka, Petynka a Schlejferka, jejichž novodobé osudy jsou velmi rozdílné. Nevynecháme ani kostel sv. Norberta, Sbor Českobr.církve evang. či proslulou Müllerovu vilu arch.Loose.       KUČ

 • 9.1.2014 čt - 16:00  BARRANDOVSKÉ ATELIÉRY - VYPRODÁNO
  Kříženeckého nám.5, P5
  Prohlídka Barrandovskych attelieru k 80.výročí jejich otevření. Vyvrcholení stavitelsko-podnikatelských aktivit Vaclava a Miloše Havlových bylo vybudování nejmodernějších evropských ateliérů 1931-33. Projdeme nejen nejstaršími budovami od M.Urbana ale i největším atelierem (v té době na světě) vybudovaném nacisty za 2.svět.války. Prohlídku zakončíme v nejnovějších film. atelierech vybudovaných po samet.revoluci.       AK - STĚNIČKA

 • 9.1.2014 čt - 17:00  DESAKRALIZACE SOKOLOVEN - PŘEDNÁŠKA
  Národní 3,P1 - AV ČR
  Přednáška o sokolovnách, kterou pronese R.Švácha pro Československou společnost pro umění a vědy v budově AV ČR. Architektura sokoloven z poslední třetiny 19.stol. připomíná chrámy, jako by i sokolské cvičení plnilo funkci posvátného rituálu. Chrámový ráz. Začátek 20.stol. je proměnou k podobě továren - neznamenalo to i proměnu obsahu sokolských cvičení?       AV

 • 9.1.2014 čt - 18:00  POVÍDÁNÍ O KANADĚ - PŘEDNÁŠKA
  Dům ochránců přírody. Michelská 5,P4
  O zemi Indiánů, kde je příroda ještě divoká, kde medvěd je spolubydlícím a ne raritou a kde se stále dá pít voda z řek a potoků. "Zažijeme" týdenní přechod Rocky Mount - nekonečné divočiny v nekonečných horách, prodírání ostrovem Vancouver, vidět největší vodopády Kanady. Překrísný kanadský podzim, v Kaskádovém pohoří + Pobřežní hory, divočiny parku Manning, pralesy, mořský park ostrova Newcastle, projedeme se na surfu a mořském kajaku, ponoříme se do jeskyň Horne Lake.atd. Přednášející J.Lehejčko student fyzické geografie a lesnictví, studoval v západní Kanadě semestr a 2 měsíce cestoval.       DUM OCHR.PŘÍRODY

 • 11.1.2014 so - 09:30  MOSTY HOLEŠOVICKÉHO MEANDRU
  Hlávkův most.
  Studenti VOŠ Ortenovo nám, nastoupí jako průvodci po zajímavostech P7 za přítomnosti pedagoga.Neotřelá trasa a zajímavý výklad očima studenta i pedagoga. Končí odpoledne.       www.voscr.cz

 • 11.1.2014 so - 10:00  CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM
  Hl.vchod kostela - Starom.nám.
  Všichni známe Týnský chrám - ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě dolehnout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní.       PI

 • 11.1.2014 so - 10:00  PROHLÍDKA BYTU PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
  Před Městskou knihovnou, Mariánské nám.
  NUTNO PŘEDEM PŘIHLÁSIT 728151965. Pražská městská spořitelna už v roce 1923 na zasedání dozorčí rady rozhodla, že věnuje městu Praze jako dar republice k jejímu 10. výročí založení knihovnu. A tak se také 25. října 1928 stalo. Datum nebylo náhodné, spořitelna slavila totiž v roce 1928 šedesát let od svého založení. Dar to byl vskutku impozantní: budova knihovny včetně primátorské rezidence na Mariánském náměstí dodnes slouží svému původnímu účelu.Interiér rezidence je ve stylu art deco ve dvou podlažích průčelního traktu, který rezidence zaujímá, patří stále k nejkrásnějším a nejzachovalejším. Na výzdobě se podíleli tehdejší nejlepší umělci       UNI - Kocourek

 • 11.1.2014 so - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 11.1.2014 so - 14:00  PROCHÁZKA BUBENČÍ S KRÁSAMI VILOVÉ ZÁSTAVBY.
  Vítězné nám. roh KFC.
  Cestou z Vítězného nám. ke kostelu sv. Gotharda. Pelléova vila, významné vily ve Slavíčkově ulici, vila Bianca a Lannova vila.       PO

 • 11.1.2014 so - 14:00  DO MÁSLOVIC ZA MÁSLOVÝM BETLÉMEM
  Zastávka bus 374 „Máslovice“ (odjíždí 13:30 od Metra „Kobylisy“).
  Neradi se loučíte s Vánocemi? Tak s námi pojeďte na výlet do Malého máslovického muzea másla. Dozvíte se nejen o jeho pozoruhodné historii, ale uvidíte také unikátní exponáty a především betlém z másla, který se prezentuje již podesáté v řadě. Bude-li nám přát počasí, projdeme se naučnou stezkou k Vltavě a svezeme se přívozem do Libčic, odtud vlakem do Prahy.       PI

 • 11.1.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 11.1.2014 so - 16:00  ŽIŽKOVSKÁ VYSÍLACÍ VĚŽ – POJĎTE POZNAT PRAHU Z PTAČÍ PERSPEKTIVY.
  Pokladna vstupu na věž
  Věž prodělala rekonstrukci a nabídne nám úžasný pohled na stmívající se Prahu, který obsáhne město ze všech úhlů.       PO

 • 11.1.2014 so - 16:15  14:30-16:15=REGISTRACE+START. PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL 2014 !!!
  Venkovní hřiště Sokola - Tyršův dům,Újezd 450,P1.
  Každoroční skvělý závod JUNÁKA + P1. Pro děti i dospělé. Soutěž, která v lednovém podvečeru probíhá v ulicích staré Prahy. Závodu, který ukáže schopnost orientace ve městě, u mladších vyzkouší jejich odvahu (úžasné potkávání skutečných strašidel) a zajistí příjemně strávené romantické i nostalgické odpoledne a večer. Můžete přijít závodit a poměřit své síly s ostatními nebo se jen podívat na strašidla, která se skutečně objevují v ulicích staré Prahy. Po skončení závodu 18:15 je zpět u startu vyhodnocení hlídek + strašidel do 19:30       www.strasidla.net

 • 11.1.2014 so - 20:20  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  Vstup vedle Starom.orloje
  OMEZENO 20 OSOB - lépe předprodej 221714161. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PI

 • 12.1.2014 ne - 10:00  STARÝM MĚSTEM DŮM OD DOMU - TENTOKRÁTE KOLEM BETLÉMSKÉHO NÁM.
  Betlémská kaple.
  Opět se budeme toulat pražskými ulicemi, povídat si o historii jednotlivých domů a jejich majitelů a a hledat drobnosti, které zatím ušly našemu pohledu.       PO

 • 12.1.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 12.1.2014 ne - 13:00  OSADA NA BABĚ 1932 – 36.
  Zast.bus 131 „U Matěje“
  1932 byla zahájena pod vedením arch. Pavla Janáka stavba funkcionalistické vilové osady na Babě, která je dodnes svojí unikátní urbanistickou a architektonickou celistvostí nejzachovalejším souborem tohoto typu v Evropě. Na její výstavbě se podílely tři generace architektů. Majiteli byly většinou známé osobnosti, např. Janák, Bouda, Řezáč nebo Paličkovi - s jejich příběhy se během vycházky seznámíme.       PI

 • 12.1.2014 ne - 14:00  STARÉ BOHNICE
  Zast.bus 102 „Staré Bohnice“
  Vycházka nás zavede do starých Bohnic, které si dodnes zachovaly svou původní venkovskou atmosféru i přesto, že jižně od nich vyrostlo v 70.letech 20.století velké sídliště pro 30000 obyvatel. Poznáme zdejší zámek, kostel sv.Petra a Pavla, obecní školu a statek Vraných, krásnou ukázku selského baroka. Dále budeme pokračovat do areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, která byla založena na počátku 20. století a jednalo se ve své době o jeden z největších a nejmodernějích ústavů v Rakousko-Uhersku. Prohlédneme si zdejší pozoruhodné stavby architekta Václava Roštlapila, kterým vévodí secesní kostel sv.Václava.       KUČ

 • 12.1.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 12.1.2014 ne - 15:00  KLEMENTINUM
  Před objektem Zrcadlové kaple na nádvoří pod věží
  NUTNÁ REZERVACE 721769586. Bývalý jezuitský areál nám dnes po rekonstrukci nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí (originálně řešená zrcadlová výzdoba), Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží vysokou 68 m, odkud je i překrásný výhled na okolí. Podařilo se nám domluvit slevu na vstupném do objektu.       po

 • 13.1.2014 po - 18:00  VILA A RODINNÝ DŮM V PRAZE
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Kontexty nového bydlení pro Prahu aneb „všichni jsme venkované“. PhDr. Vladimír Czumalo, Csc.       KZSP

 • 14.1.2014 út - 15:00  EXPOZICE ČESKÉHO UMĚNÍ 19. STOLETÍ
  Uvnitř Veletržní palác, P7
  OMEZENO 30 OSOB - lépe předprodej 221714161 Navštivte s námi Veletržní palác s kurátorkou pro vzdělávání Nár.galerie v Praze, která vás provede čtvrtým patrem stálé expozice českého umění 19. stol! Uvidíme práce významných českých umělců jako např. Mařáka, Schikanedera, Švabinského, Preislera a Bílka. Budeme se věnovat uměleckým směrům na přelomu 19. a 20. stol. a možnostem, jak výtvarná díla interpretovat. Poutavým způsobem se dozvíme zajímavé detaily a okolnosti vzniku obrazů i soch symbolismu, impresionismu a secese.       PIS

 • 14.1.2014 út - 16:30  PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA – POSLEDNÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ.
  Politických vězňů 2.
  NUTNÁ REZERVACE 721769586. Seznámíme se s fungováním této úžasné technické památky, dozvíme se něco z její historie v Praze a podíváme se do centrály. Potrubní pošta je v soukromých rukou a připravuje se její opětovné fungování.       PO

 • 15.1.2014 st - 14:00  BUDOVA SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. + PROCHÁZKA KRÁL.VINOHRADY
  Zastávka tram.10,16 „Šumavská“.
  Vycházka nás zavede do budovy vinohradského sboru českobratrské církve evangelické, kterou navrhl v roce 1907 architekt Antonín Turek. Spolu s průvodcem vstoupíme dovnitř a prohlédneme si interiér, včetně obrazů Miroslava Rady. Po prohlídce se vydáme směrem do Dykovy a Hradešínské ulice, kde si ukážeme honosné vily významných osobností.       PI---

 • 15.1.2014 st - 17:15  MASARYKOVY DĚTI – PŘEDNÁŠKA
  Sále PIS, Arbesovo nám.4,P5
  OMEZENO 20 OSOB - lépe předprodej 221714161. Potomci Tomáše Garrigua Masaryka a jeho manželky Charlotte byli všichni mimořádně vzdělaní, umělecky nadaní a významně se zapsali do českých dějin. Mnoho z nich potkal tragický osud, o němž se dozvíme na přednášce       PI

 • 16.1.2014 čt - 16:00  POVÍDÁNÍ O SVATÉ ZEMI
  Vchod Nemocnice pod Petřínem - sousoší Piety.
  Dovolte mi vás pozvat na povídání o Svaté zemi ve světle České národní pouti, která se uskutečnila na počátku listopadu 2013 v čele s biskupy naší země. Pouti se zúčastnilo přes tisíc poutníků a společně prožili tři mše na významných místech působení Ježíše Krista. S pomocí fotografií si tato nejvýznamnější místa křesťanství projdeme a pokusíme si společně prožít atmosféru těchto duchovně velmi silných lokalit. Srdečně zvu i všechny nevěřící, mám zkušenost, že i oni do Svaté země rádi jezdí a mají zde co objevovat. Povídání se uskuteční v aule nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského       AK

 • 16.1.2014 čt - 16:00  VZPOMÍNKA NA JANA PALACHA
  Budova FF UK - nám.Jana Palacha
  Jméno Jan Palach obletělo v lednu roku 1969 doslova celý svět. Touto vycházkou si připomeneme 45. výročí sebeupálení Jana Palacha a projdeme se místy, spojenými s jeho osobností.       PI

 • 18.1.2014 so - 09:30  MÝTY A FAKTA O NEOBYČEJNÝCH LIDECH NA PRAZE 7
  Ortenovo náměstí
  Studenti VOŠ Ortenovo nám, nastoupí jako průvodci po zajímavostech P7 za přítomnosti pedagoga.Neotřelá trasa a zajímavý výklad očima studenta i pedagoga. Končí odpoledne.       www.voscr.cz

 • 18.1.2014 so - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 18.1.2014 so - 11:00  SÍDLIŠTĚ BABA.
  Stanice bus 131 "U Matěje"
  Procházka funkcionalistickou vilovou čtvrtí – ve světě jsou jen čtyři podobné lokality. V roce 1993 vyhlásila Praha tuto oblast památkovou zónou. Podíváme se blíže na úžasné stavby našich nejvýznamnějších architektů počátku 20.století.       PO

 • 18.1.2014 so - 14:00  CYKLUS DOMY - ČP.82 (DIAMANT, KUBIST.NÁJEM.DŮM S OBCHODY) + SPÁLENÁ ULICE
  Zast.tram. "Lazarská"
  Pražská architektura 12-20.stol. Domy na Novém Městě jeden po druhém dle popisných čísel. U jednotl.domů postojíme a vyslechneme podrobný popis - výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti. Vycházky se konají průběžně po celý rok.       VYCH

 • 18.1.2014 so - 14:00  MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ.
  Pokladna Veletržního palácem
  NUTNÁ REZERVACE 721769586. Společně si prohlédneme proslulé dílo A. Muchy a budeme si povídat nejen o samotném díle, o okolnostech vzniku obrazů, ale i o životě jejich významného autora. Vyjednali jsme pro tuto příležitost zlevněné vstupné na výstavu.       PO

 • 18.1.2014 so - 14:00  STARÝMI STRAŠNICEMI S NÁVŠTĚVOU TRMALOVY VILY
  Kostel - Ke Strašnické 10,P10
  Vydejme se spolu na procházku starými Strašnicemi a objevme zajímavosti této části Prahy 10. Vycházku odstartujeme u moderního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a dále budeme pokračovat ke kulturní památce Bečvářovu dvoru. Neopomeneme na dobovou vilovou čtvrť starých Strašnic a navštívíme interiér Trmalovy vily.       PI

 • 18.1.2014 so - 14:00  ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA - PRO DĚTI + RODIČE
  Socha lva - nádvoří Strahov.kláštera (zast.tram.22 „Pohořelec“).
  OMEZENO 30 OSOB - lépe předprodej 221714161. Vydejte se s dětmi do historických sálů Strahovského kláštera a poznejte zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta. Děti se seznámí s životem tohoto světce a poznají jeho atributy. Bude jim představen život v klášteře, včetně kapitulní síně a křížové chodby. K vidění bude také model Strahovského kláštera v dnešní podobě. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PI

 • 18.1.2014 so - 14:00  RENESANČNÍ SÍDLA HRADČAN A MALÉ STRANY S PROHLÍDKOU MARTINICKÉHO PALÁCE
  Martinický palác - Hradčanské nám.
  OMEZENO 40 OSOB - lépe předprodej 221714161. Martinický palác je dispozičně pozoruhodná stavba své doby a podstatná část renesanční a raně barokní výzdoby, kterou během prohlídky uvidíme, se zachovala dodnes. Po interiéru Martinického paláce se dále zastavíme u renesančních exteriérů paláců Schwarzenberského, pánů z Hradce, Metychů z Čečova, aj. a připomeneme si i roli jejich šlechtických vlastníků v české historii.       PI

 • 18.1.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 19.1.2014 ne - 08:30  NÁRODNÍ DIVADLO - 8:30-11:00 KAŽDÁ PŮLHODINA
  Vestibul hl.budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla       PI

 • 19.1.2014 ne - 10:00  BŘEVNOVEM PODÉL BRUSNICE
  Zast.tram 1,18 "Větrník"
  Při naší procházce Břevnovem poznáme řadu zajímavostí této městské části. Pražským unikátem je určitě bývalý klášterní větrný mlýn, zajdeme na břev-novský hřbitov, kde jsou pohřbeni pís-ničkář K. Kryl, břevnovský arciopat A. Opasek, filosof J.Patočka, prezidentský kancléř I. Medek, sochař K. Stádník a řada dalších. Nahlédneme do nádvoří kláštera a připomeneme si usedlosti podél potoka Brusnice, především ne-dávno renovovanou Kajetánku. Vyjde-me též na jižní svah Břevnova s usedlostí Ladronka a řadou restaurovaných kapliček poutní cesty z pražské Lorety do kláštera v Hájku, navštívíme půvab-nou vesnickou lokalitu Tejnka, kontrastující se soudobými vila-mi stavěnými na dosah bývalých pražských hradeb – třeba Kuthanovy vily od slavného architekta V.Miluniče.       UNI ---

 • 19.1.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Prohlídka začíná v 11:00 h a 15:00 v infocentru.       TOULC.DVŮR

 • 19.1.2014 ne - 14:00  BERTRAMKA
  Před objektem
  Půvabná usedlost na dnešním Smíchově, která připomíná W. A. Mozarta. Prohlédneme si interiéry i exteriéry této stavby.       PO

 • 19.1.2014 ne - 14:00  TROJA
  Zast.bus 112 „Trojská“
  Prohlédneme si Troju, dřív Zadní Ovenec či Rybáře, nacházející se v blízkosti starobylého a velice důležitého oveneckého brodu. Poznáme zdejší dochované usedlosti Pernikářka a Kazanka, rozlehlý a dnes bohužel značně zchátralý panský statek a řadu drobných rybářských domků. Zaměříme se však také na stavby soudobé a to Schückovu vilu, postavenou v 70.letech jako letní rezidence prezidenta Gustava Husáka, nebo diplomatickou čtvrť architekta Jana Bočana. Rovněž zjistíme jak vypadala zdejší krajina před regulací vltavského pobřeží, kde se nacházel Holešovický ostrov a jak je zkonstruován právě dokončovaný Trojský most.       KUČ

 • 19.1.2014 ne - 14:00  DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY A HRADČAN.
  Malostranské mostecká věž na konci Karlova mostu
  Zveme vás na vycházku volně navazující na putování za příběhy staroměstských domů a jejich znamení. Tentokrát si prohlédneme malebná znamení a další zajímavé detaily na fasádách malostranských domů a připomeneme si některé osudy jejich obyvatel. Projdeme si nejen „galerii“ domovních znamení v Nerudově ulici, ale prohlédneme si i některé méně známé exempláře v okolních uličkách Malé Strany a Hradčan.       PI

 • 19.1.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 19.1.2014 ne - 15:00  PROHLÍDKA KLÁŠTERA V BŘEVNOVĚ.
  Před bránou areálu – stan.tram.22 "Břevnovský klášter"
  Zdejší klášter řádu benediktinů byl založen jako první mužský na našem území. Prohlédneme si kostel, kryptu a zdejší studánku Vojtěšku a seznámíme se s historií a významnými osobnostmi, které jsou s objektem spojeny.       PO slabší

 • 19.1.2014 ne - 17:00  PROCHÁZKA TENTOKRÁTE PRAŽSKÝMI PRŮCHODY V OKOLÍ MALÉHO A MARIÁNSKÉHO NÁM.
  Kašna - Malé nám.
  Dnes tyto průchody slouží jako spojnice mezi ulicemi a zajímat nás bude jejich historie, osobnosti i dnešní využití.       PO

 • 20.1.2014 po - 16:00  PŘEDPREMIEROVÁ PROHLÍDKA KOMPLEXU FLORENTINUM
  Před Bílou labutí Na Poříčí
  Novostavba po Rudém Právu. Nejnovější, největší a nejrychleji postavená soustava budov zahrnuje kromě pasáží, galerií a hotelů přes 50.000 m2 komerční plochy postavené za pouhých 20 měsíců revitalizaci původní Desfourské zahrady o ploše větší než fotbalové hřiště podle projektu prominentního architekta Jakuba Cíglera (palác Quadrio pův. Copa - pouze třetina Florentina, revitalizace a dostavba Václavského nám. a Veletržního paláce, radia Svobodná Evropa atd.)Vyhlídky na Prahu, vodopádové kaskády a další atrakce budou ukázány před nastěhováním soukromých společností 1/2014.       STĚNIČKA

 • 20.1.2014 po - 18:00  ŠUMNÉ STOPY V BULHARSKU - PŘEDNÁŠKA
  České centrum Praha - Rytířská 31,P1
  Promítání 2 dílů z cyklu Šumné stopy + diskuse s tvůrci Lipusem a Vávrou. + probíhající zde výstava. Šumné stopy volně navazují na již uzavřený cyklus České televize Šumná města. Po 66 dílech mapujících moderní architekturu měst a městeček Čech, Moravy a Slezska, se pozornost autorské dvojice Lipus – Vávra obrátila k neprávem opomíjenému a zapomínanému odkazu českých architektů ve světě. Český stavitelský, technický i arch.um zanechal své nesmazatelné a respektované otisky na všech kontinentech. Je dobré si připomenout, že Českou republiku dnes ve světě „nereprezentuje“ jen semtex, pervitin či korupční aféry, ale ve sféře umění jsou to vedle vážné hudby, animovaného filmu či jmen spisovatelů jako jsou Hašek, Havel, Hrabal, Kundera a jiní, především stavby českých architektů.       ČCP

 • 20.1.2014 po - 18:00  CO PŘINESL NOVÉHO PRŮZKUM HLUBOČEP A KOŠÍŘ
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Zpráva o průběhu projektu, použitých metodách a výstupech průzkumu z pozice studenta FA ČVUT. Bc. Vojtěch Ružbachský       KZSP

 • 20.1.2014 po - 20:00  JIŘÍ ORTEN: PEKLO TVÉHO NEBE (ELEGIE I.- IX.)
  Rybanaruby - P2,Mánesova 87
  Magický recitál M.Kováříka - jedno z nejsilnějších básnických svědectví české poezie s hudebním duem.       .

 • 21.1.2014 út - 14:00  Z POHOŘELCE NA STŘECHU PRAHY
  Zast.tram.22 "Pohořelec" - socha Tycho Brahe & Kepler
  Koment.procházka s Ing.Stěničkou       STĚN

 • 21.1.2014 út - 16:00  KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM DO BŘEVNOVSKÉHO PIVOVARU
  Kostel sv.Markéty v areálu kláštera. Od tram.22 „Břevnovský klášter
  OMEZENO 25 OSOB - lépe předprodej 221714161. Pro velký úspěch obnovujeme putování po pražských pivovarech! Jako první vstoupíme do areálu Břevnovského kláštera, vzpomeneme na jeho bohatou historii a ochutnáme břevnovské pivo. Benediktinský klášter si v průběhu mnohých staletí budoval rozsáhlé hospodářské zázemí, které zahrnovalo také zahrady, mlýn, haltýř a rovněž pivovar. Původní budovu pivovaru bohužel dnes obdivovat nemůžeme, protože byla ve 20. století zbourána. Roku 1990 se benediktini vrátili do svého kláštera, a proto také dnes můžeme ochutnat zlatavý mok v obnovených břevnovských stájích       PI

 • 21.1.2014 út - 16:30  OSOBNOSTI SPOJENÉ SE ŽIŽKOVEM - PŘEDNÁŠKA
  Blahoslavova 2, P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 21.1.2014 út - 17:00  POUTNICKÉ TANCE A ZPĚVY NA CESTĚ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA - PŘEDNÁŠKA
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška - Historie pouti do Santiaga de Compostela sahá až do starověku. K její křesťanské obnově došlo v raném středověku ve spojení se znovunalezením ostatků apoštola Jakuba Většího. Pouť do Svaté země byla na čas ve středověku obnovena po křížových výpravách, iniciovaných francouzskými králi. V dnešní době obliba Svatojakubské cesty významně narůstá a každoročně ji procházejí tisíce poutníků. Poutnictví bylo ve středověku zcela přirozenou součástí křesťanské víry a na Svatojakubskou pouť se vydávali nejen kajícníci, aby si vyprosili Boží milost, ale i ti, kteří věřili v zázračnou moc ostatků apoštola Jakuba Většího, uložených v katedrále v Santiagu de Compostela. Přednáška bude zaměřena na poutnické tance a zpěvy, jež tvořily nedílnou součást spirituality středověkého poutníka.       .

 • 21.1.2014 út - 17:00  LUŽICKÝ SEMINÁŘ NA MALÉ STRANĚ
  U lužického semináře 90/13.
  byl postaven jako seminář pro výchovu římskokatolických kněží z oblasti Lužice. Postaven v barokním stylu asi K. I. Dientzenhoferem. Seznámíme se s historií Lužice a prohlédneme si prostory domu.       PO

 • 22.1.2014 st - 16:00  PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH POVODNÍ
  Kostel sv.Jiljí ul.Husova.
  Jak se ukázalo v době nedávné, velká voda je i ve 21. století stále nebezpečná. Jak tomu bylo v minulosti? Jak se naši předkové sžili s hrozbou velké vody? Utvářely povodně podobu historického jádra Prahy? Na všechny otázky naleznete odpověď na naší vycházce       PI---

 • 22.1.2014 st - 17:00  PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY – STARÉ HOLEŠOVICE - PŘEDNÁŠKA
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška o urbanistickém vývoji původního jádra pražské čtvrti od venkovského sídla přes ambice na velkoměstský rozvoj až po současný rozvrat. Ústřední téma představuje ztráta původního charakteru obce v důsledku jednostranně zaměřeného rozvoje, kdy stará zástavba ustoupila rozsáhlým dopravním stavbám, aniž však místo získalo novou tvář. Řeč bude o historické zástavbě starých Holešovic jako o rybářské vsi sevřené mezi kolejemi bubenského nádraží a travnatými břehy Vltavy, o proslulé holešovické elektrárně, o trojských mostech a rostoucí průmyslové čtvrti v sousedství.       .

 • 22.1.2014 st - 18:00  ARCHITEKTURA IRSKA - PŘEDNÁŠKA S DIAPOZITIVY
  Nár.Zeměd.Muzeum - Kostelní ul,P7
  ...       STĚNIČKA

 • 23.1.2014 čt - 14:30  OSKAR KOKOSCHKA: SEDM POHLEDŮ NA PRAHU - PŘEDNÁŠKA+VYCHÁZKA
  Městská Knihovna,malý sál - Mariánské nám.1,P1
  Po přednášce 15:00 koment.vycházka. Kokoschka v Praze našel náměty pro 18 obrazů, našel zde i svou budoucí ženu a jedinečné pražské kulturní specifikum. Objevíme místa, která byla pro malíře inspirující. Max.40 účastníků.       .

 • 23.1.2014 čt - 14:30  PROHLÍDKA NÁBYTKOVÉHO FUNDUSU VE FILM. ATELIÉRECH BARRANDOV
  Vstup Atelierů - Kříženeckého nám.
  NUTNO PŘEDEM PŘIHLÁSIT 728151965. Jedná se o architektonické doplňky převážně k meziválečným filmům, dokládajícím vyspělost československé architektury, která se vyvíjela od rondokubistického art deca, přes konstruk-tivismus a funkcionalismus. Zvláštní kapitolu poválečného de-signu byl Bruselský sloh, vyvinutý pro světovou výstavu 1958, především Laternu Magicu       STĚNIČKA

 • 23.1.2014 čt - 15:00  DO DEJVIC ZA SV. VOJTĚCHEM
  Zastávka tram.20,26 „Thákurova"
  Na vycházce zavítáme do Arcibiskupského kněžského semináře, v jehož areálu navštívíme trojlodní baziliku sv. Vojtěcha. Dozvíme se něco o historii této monumentální budovy a projdeme se po okolí dejvického studentského kampusu       PI---

 • 23.1.2014 čt - 18:00  JAK ROSTLA VELKÁ PRAHA II.
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Územní rozvoj velké Prahy v 19. a 20. století. Problematika správní – začlenění autonomních měst do velké Prahy.Praha jako jedno velké zahradní město, Etarea – správní a komunitní hlediska vzniku velké Prahy, regulační plán. PhDr.Hana Svatošová       KZSP

 • 23.1.2014 čt - 19:00  NEUVĚŘITELNÝ VEJŠLAP - PŘEDNÁŠKA+PROMÍTÁNÍ
  Londýnská 30.
  Cestopis nabídne neuvěřitelnou pěší pouť cestovatele Petra Hirsche, který se rozhodl pěšky zdolat přes 16000km. 31 měsíců na cestě můžete spolu s ním zdolat i vy prostřednictvím jednoho večera plného zajímavého vyprávění a fotografií. Pouť ze Dvora Králové n/Labem k třem poutním místům křesťanství. Santiago de Compostela, Řím a Jeruzalém. Projdeme po stezkách a poutních cestách, kde se psala historie. 21 států.       Spol.CentrumLondýnká

 • 25.1.2014 so - 10:00  ZROD ČESKÉHO DIVADELNICTVÍ ANEB PO STOPÁCH OBROZ.DIVADLA.
  Café Tramvaj - tramvaj uprostřed Václavského nám.
  Vydejme se do míst, kde se v Praze rodilo české divadelnictví. Připomeneme si první česká představení uváděná na pražských divadelních scénách a osudy slavné Boudy na Koňském trhu. Stranou nezůstanou ani přední osobnosti této doby, s nimiž jsou počátky českého divadla neodmyslitelně spjaty, např. postava Václava Tháma.       PI

 • 25.1.2014 so - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 25.1.2014 so - 13:00  KRÁSY PRAŽSKÉ SECESE NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
  před Prašnou bránou.
  Jak k nám přišla secese, kdy a odkud se název vzal? Co jsou její hlavní znaky a které domy na Starém Městě jsou typické pro toto stavební období.       PO

 • 25.1.2014 so - 14:00  ŽIDOVSKÝ HŘBITOV A ŽID.OSÍDLENÍ NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM - PŘEDNÁŠKA
  Divadlo Kámen - Nekvasilova 2,P8 u Invalidovny
  S názvem "NA PŘEDNÍ ZAHRADĚ SLUNEČNÍ"       VYCH

 • 25.1.2014 so - 14:00  DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD
  Smetanovo nábř. zast.tram. 17,18
  Prohlídku domu čp. 222 v Řetězové ul. na Starém Městě pražském se vydáme od Karlových Lázní. Dům je jedním z nejvýznamnějších a nejlépe zachovaných románských domů v Praze. Je významný i jako místo kde měl své sídlo mezi léty 1450-58 zemský správce a později český král Jiří z Poděbrad. Zbývající čas po pro-hlídce vyplníme procházkou k další románské rotundě sv. Kříže Menšího.       UNI - Kocourek

 • 25.1.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem Toulcova dvora a je možné si zde prohlédnout zbytky původního gotického zdiva a dvě stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Prohlídková trasa dále pokračuje na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce Vám bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 25.1.2014 so - 20:30  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  Vstup vedle Starom.orloje
  OMEZENO 20 OSOB - lépe předprodej 221714161. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PI

 • 26.1.2014 ne - 08:30  NÁRODNÍ DIVADLO - 8:30-11:00 KAŽDÁ PŮLHODINA
  Hl.vchod ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla.       PI

 • 26.1.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 26.1.2014 ne - 14:00  MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
  Vchodem muzea na Novotného lávce
  OMEZENO 20 OSOB - lépe předprodej 221714161. Letos si připomeneme dvě významná jubilea zakladatele české národní hudby - 190. výročí narození a 130. výročí úmrtí. Pojďte s námi strávit část zimního odpoledne do zajímavé expozice Muzea Bedřicha Smetany, s výkladem o významu, tvorbě i pohnutém osobním životě tohoto hudebního génia. Budete mít možnost si vyzkoušet laserovou taktovku a prohlédnout si výstavu "Jak se u Smetanů malovalo".       PI

 • 26.1.2014 ne - 14:00  JAN IV. Z DRAŽIC A PRAHA.
  U Malostranských mosteckých věží.
  Naše vycházka bude inspirována tímto významným pražským biskupem., v jehož stopách se vydáme po městě.       PO slabší

 • 26.1.2014 ne - 14:00  OD KAROLINA KE KLEMENTINU
  Vstup do Karolina z Ovocného trhu
  Univerzita Karlova byla slavnostně založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo organizováno ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro 12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte s námi po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské Klementinum       PI

 • 26.1.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 27.1.2014 po - 16:30  „VOKOVICKÁ SORBONA" - DŘÍVE VŠ POLITICKÁ.
  Hl.vrátnice - José Martího 31,P6
  Dnes Institut pro tělovýchovu...       STĚNIČKA

 • 27.1.2014 po - 17:00  HVĚZDA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA HANA VÍTOVÁ - PŘEDNÁŠKA
  Sál PIS, Arbesovo nám.4,P5
  24. ledna uplyne 100 let od narození jedné z našich největších prvorepublikových hvězd, Hany Vítové. Stejně jako se před kamerami objevovala s noblesou, nadhledem a přirozenou elegancí, tak žila i svůj soukromý život. Snad nejhorší období pro ni přišlo po tragické smrti jediné dcery Bedřišky. O jejím životě soukromém, filmovém i divadelním si budeme povídat na přednášce.       PI

 • 27.1.2014 po - 18:00  BOHUMIL HYPŠMAN – MODERNÍ ARCHITEKT V HISTORICKÉM MĚSTĚ - PŘEDNÁŠKA
  Národní Technickém Muzeum, Kostelní 42,P7
  Hypšman jako horlivý ochránce staré Prahy a zároveň jeden z nejčinnějších architektů první poloviny 20. století. Po počátečním nastínění Hypšmanovy tvorby se přednáška zaměří na pětici vybraných staveb postavených v historickém centru Prahy, na něž bude pohlíženo jak z uměleckohistorického hlediska, tak z urbanistického. Hlavními tématy přednášky pak budou stěžejní díla Hypšmanovy tvorby – zástavba Petrského nábřeží a urbanistické řešení Podskalí okolo Palackého náměstí.       KZSP

 • 28.1.2014 út - 16:00  SVATÍ CYRIL A METODĚJ
  Pokladna klášter sv.Anežky - U Milosrdných 17
  Ve spolupráci s předními institucemi v Brně a Olomouci vznikla unikátní výstava, která představí význam tzv. „cyrilometodějské misie“ v českých zemích. Uvidíme archeologické památky z období Velké Moravy, dále obrazy, sochy, umělecké řemeslo, památky písemnictví a další předměty, vztahující se k apoštolům Slovanů – Cyrilu a Metodějovi.       AK

 • 28.1.2014 út - 17:00  FRANCOUZSKÉ ŠLECHTICKÉ RODY V PRAZE A ČECHÁCH USAZENÉ
  Sále Juditiny věže - Menší malostranské mostecké věže Karlova mostu
  Přednáška je inspirována právě probíhající výstavou Francouzské umění ze šlechtických sbírek.       PO-Havlovcová

 • 29.1.2014 st - 17:00  POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ -PŘEDNÁŠKA
  Sál PIS, Arbesovo nám.4,P5.
  LÉPE REZERVACE 221714161. Seznámíme se s prezentací nejzajímavějších pražských hotelů, využívajících k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do míst pro většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. Pokračování cyklu z minulého roku další samostatnou částí       PI

 • 29.1.2014 st - 17:00  BEDŘICH ROZEHNAL - "ARCHITEKT, KTERÝ ZMĚNIL STANDARD NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ"
  Sále architektů - Starom.radnice 4.p.
  Komentovaná prohlídka výstavy "Bedřich Rozehnal architekt, který změnil standard nemocničního prostředí" Výklad autora výstavy Mgr.J.Chatrného doplní svými vzpomínkami na otce paní arch.Eva Rozehnalová. Osobnost a dílo arch.Rozehnala (1902–84), který se jako jeden z mála tvůrců 20.stol.specializoval na zdrav.arch. a zásadním způsobem změnil standard nemocničního prostředí. Ve svých vrcholných realizacích zdařile skloubil elegantní funkcional.estetiku s vědeckým přístupem k nemoc.provozu i s důrazem na psychol.působení na pacienta – dnešní terminologií řečeno humanizaci prostředí. Sál architektů Starom.radnice - další duchovní "ostrov" v Praze ! ---------Rezervace nutná info@salarchitektu.cz       SÁL.ARCH

 • 29.1.2014 st - 17:00  KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY, RYTÍŘSKÉ ŘÁDY A POUTNÍCI DO SVATÉ ZEMĚ - PŘEDNÁŠKA
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška - Historie pouti do Santiaga de Compostela sahá až do starověku. K její křesťanské obnově došlo v raném středověku ve spojení se znovunalezením ostatků apoštola Jakuba Většího. Pouť do Svaté země byla na čas ve středověku obnovena po křížových výpravách, iniciovaných francouzskými králi. V dnešní době obliba Svatojakubské cesty významně narůstá a každoročně ji procházejí tisíce poutníků. Dříve, než vzrostla obliba Svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela, byla cílem zbožných křesťanů ve středověku hlavně cesta do Svaté země. Po několika křížových výpravách se ji podařilo na krátký čas osvobodit z rukou Arabů, a tak se uvolnila cesta do Jeruzaléma, hlavního cíle pouti. O bezpečnost poutníků se staraly nově vzniklé rytířské duchovní řády, z nichž nejvyššího vlivu dosáhl řád templářů       .

 • 29.1.2014 st - 19:00  TIBETSKÉ VEČERY = LADÁK - PŘEDNÁŠKA+PROMÍTÁNÍ
  Nepál.a tibet.centrum Yak Yeti, Chodská 22,P2
  Vydejte se s námi do dalekého Ladáku a to přímo do města Lé ležícího ve výšce 3500m. Navštívíme staré město i buddh.kláštery. Po trase hedvábné stezky se podíváme do nejvyššího silničního sedla na světě Khardong La 5602m, do údolí Nubra 3100m a vystoupíme na vrchol Stok Kangri 6153m. Dozvíme se více o tibetské kultuře a také o tom, jak drsný, a zároveň svobodný je život v objetí Himálaje, v oblasti nazývané Malý Tibet. Na tibetských večerech vystupují zajímaví lidé, kteří mají něco společného s Tibetem a rádi sdělí či předvedou zajímavé věci o zemi na Tibet.plošině.       Yak Yeti

 • 30.1.2014 čt - 16:00  HOTEL BRISTOL
  Dlouhá 39,dvůr
  Prohlídka znovuotevřeného hotelu Bristol s divadlem. Prohlídka nejzdařilejší kombinace nového typu paláce v centru Prahy, obsahující v 30.letech pasáže navazující na historické barokní jádro, velkou operetu, obchody, kanceláře a vyhlídkovou terasu okolo tanečního sálu na střeše.       UNI - STĚNIČKA

 • 30.1.2014 čt - 16:00  LANNOVA VILA
  V sadech 1, P6
  Prohlédneme si památkově chráněnou vilu průmyslníka, mecenáše a sběratele umění Vojtěcha Lanny. Vila byla postavena v roce 1872 v neorenesančním slohu. Na stavbě a výzdobě vily se podíleli tehdejší významní umělci, jako Josef Mánes a Viktor Barvitius. My si prohlédneme bohatě zdobenou vstupní halu, společenské sály a hotelové pokoje vybavené starožitným nábytkem.       AK

 • 30.1.2014 čt - 18:00  METODA STAV.HIST.PRŮZKUMU SÚRMPO A PAM.DOK.SOUČASNÉ PRAXI ÚOPNPÚ
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Vznik a vývoj metodiky. Struktura výstupů. Uplatnění metody v současné památkové péči a stavební praxi. Úloha shp při přípravě projektu a obnově památek. Evidenční karta památky. Mgr. Josef Hájek       KZSP

 • 30.1.2014 čt - 19:00  TIBETSKÉ VEČERY = GOSAIKUND A LANGTANG - PŘEDNÁŠKA+FILM
  Nepál.a tibet.centrum Yak Yeti, Chodská 22,P2
  Film známého příznivce hor z podzim.trekování v Langtangském Himálaji včetně výstupu k posvátným jezerům Gosaikund doplní překvapení z opačného konce planety v podobě dalšího filmu z nejjižnějšího treku světa s vyjímkou Antarktidy: na jihoamerické Navarino v oblasti mysu Horn. Na nepálských večerech vystupují zajímaví lidé, kteří mají něco společného s Nepálem a rádi sdělí či předvedou zajímavé věci o zemi pod Himálajem. Petr Schnabl-cestovatel,fotograf       Yak Yeti

 • 1.2.2014 so - 10:00  O ČEM MLČÍ POMNÍKY.
  Pomník Palackého - Palackého nám.
  Míjíme je den co den, ale nemáme čas u nich postát. Využijme této vycházky a zastavme se u podob vytesaných do kamene či litých do kovu a připomeňme si výjimečné osudy či pozapomenuté příběhy. Víte, kde hledat pomník mecenáše Hlávky, kde se nechat překvapit sochou divocha či tančící vílou? Putování za pražskými pomníky a sochami zahájíme na Novém Městě.       PIS-Bartásková

 • 1.2.2014 so - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 1.2.2014 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina věž - Mostecká 1
  První únorovou sobotu bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP - Juditina věž - Mostecká 1

 • 1.2.2014 so - 11:30  STRAHOVSKÝ KLÁŠTER - LÉPE REZERVACE 221714161
  Před Strahovskou knihovnou na Strahovském nádvoří.
  Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit       PIS-Marchal

 • 1.2.2014 so - 14:00  PRAŽSKÝMI PASÁŽEMI A PRŮCHODY - ZE STAROM.NÁM. K FLORENCI.
  Dům U kamenného zvonu - Starom.nám.
  Vycházka 5.pokrač.cyklu - Pasáže a průchody jsou dnes nejen spojnice mezi pražskými ulicemi, ale i místa plná divadel, kin a dalších. Při procházce si budeme povídat o jejich historii a zajímat nás bude i jejich dnešní společenské a kulturní využití.       POR

 • 1.2.2014 so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina věž - Mostecká 1
  11:00 a 14:00. První únorovou sobotu bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP - Juditina věž - Mostecká 1

 • 1.2.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 2.2.2014 ne - 10:00  PRAŽSKÝ HRAD VČETNĚ INTERIÉRŮ NA CELÝ DEN.
  Monolit III.hradní nádvoří
  Celodenní procházka se bude věnovat Pražskému hradu. Projdeme jednotlivá nádvoří a podíváme se i do interiéru. Akce začíná dopoledne, kdy si prohlédneme Královský palác, Baziliku sv.Jiří a přilehlé exteriéry, ODPOLEDNE budeme věnovat Katedrále sv.Víta. Sraz na dopolední akce 10.00 u monolitu na III. hradním nádvoří, sraz na odpolední akci je ve 13.30 před hlavním vstupem do Katedrály sv. Víta. Je možné se zúčastnit pouze jedné části, vstupenku na Hrad ale musíte mít stále ve stejné ceně. Vstupné pro účastníky obou akcí dopoledne i odpoledne 80 Kč + vstupné do interiérů Pražského hradu tzv. malý okruh 250 / 125 Kč       POR

 • 2.2.2014 ne - 10:00  BŘEVNOV
  Zast.tram. 22,25 „Malovanka“ - Bělohorská 7
  Vycházka nás zavede podél starodávné obchodní stezky z Malovanky do Břevnova, rozkládajícího se v mělkém údolí potoka Brusnice. Prohlédneme si areál Břevnovského kláštera, nejstaršího mužského kláštera v Čechách a zjistíme kde se nacházel starý Břevnov, nesmyslně zlikvidovaný výstavbou sídliště v 70.letech. Ukážeme si také proslulý hostinec U Kaštanu, kde byla 1878 založena Českosl.sociálně dem.strana. Nevynecháme však ani nový Břevnov, vystavěný podle prvorepublikových plánů v 50.letech, nebo nepříliš zdařilou stavbu Hotelu Pyramida.       KUČ

 • 2.2.2014 ne - 10:00  ZA ZAJÍMAVOSTMI A MINULOSTÍ STŘEŠOVIC
  Zast.tram. 1,18 "Vojenská nemocnice"
  Na střešovickém vrchu stál kdysi pou-ze dvůr strahovských premonstrátů s kaplí sv. Andělů a proto dvorec se nazýval "Na Andělce". Časem zde byla založena řada vinic i dalších usedlostí. Vojenská minulost lokality se odrazila i v názvu početných ulic, kde se vysky-tuje slovo „baterie“ a svým způsobem na to navázala i výstavba rozsáhlého areálu Ústřední vojenské nemocnice. Vycházku zahájíme u Ro-thmayerovy vily se slavnou Sudkovou „kouzelnou zahrádkou“, projdeme kolem Janákovy vily pro sochaře Josefa Mařatku, kostela sv. Norberta, Sboru církve českobratrské od arch. B. Kozáka, vily od manželů Oehlerových. Přejdeme pak do sta-rých Střešovic, jejichž idylická atmosféra nás nečekaně překvapí v uličkách s vesnickými domky a názvy Na Kocourkách, Na Viničce       UNI ---

 • 2.2.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 2.2.2014 ne - 14:00  BŘEVNOV
  Zast.tram. 22,25 „Malovanka“ - Bělohorská 7
  Vycházka nás zavede podél starodávné obchodní stezky z Malovanky do Břevnova, rozkládajícího se v mělkém údolí potoka Brusnice. Prohlédneme si areál Břevnovského kláštera, nejstaršího mužského kláštera v Čechách a zjistíme kde se nacházel starý Břevnov, nesmyslně zlikvidovaný výstavbou sídliště v 70.letech. Ukážeme si také proslulý hostinec U Kaštanu, kde byla 1878 založena Českosl.sociálně dem.strana. Nevynecháme však ani nový Břevnov, vystavěný podle prvorepublikových plánů v 50.letech, nebo nepříliš zdařilou stavbu Hotelu Pyramida.       KUČ

 • 2.2.2014 ne - 14:00  BÍLKOVA VILA - LÉPE REZERVACE 221714161
  Bílkova vila - Mickiewiczova 1,P6
  „Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den“ – to měl vyjadřovat dům, který si sochař František Bílek navrhl jako obytný objekt i jako ateliér. Vstupte s námi do mimořádného domu a objevte hlubokou symboliku práce Bílka.       PIS-Racková

 • 2.2.2014 ne - 14:00  ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ - LÉPE REZERVACE 221714161
  Veletržní palác, P7
  Komentovaná prohlídka výstavy. Mucha (1860–1939), světově proslulý český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelo. 19/20 stol. díky své orig.secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912-26.       PIS-Přibáňová

 • 2.2.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 3.2.2014 po - 16:00  OBECNÍ DŮM – VITÁLNÍ UMĚNÍ 1900 - LÉPE REZERVACE 221714161
  vchod Obecní dům
  Komentovaná prohlídka. Navštivte s lektorkou Národní galerie výstavu secesního umění v Obecním domě. Expozice Uměleckoprům.muzea vám představí významná díla užitého umění české i evropské secese. Poznáte styl Art Nouveau jako reformní umělecký proud, který působil všemi smysly na tehdejší občanskou společnost a pronikl do každé sféry života.       PIS-Sybolová

 • 3.2.2014 po - 16:00  BARRANDOVSKÉ ATELIÉRY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Kříženeckého nám.5
  Prohlídka Barrandovských ateliérů k 80. výročí jejich otevření. Vyvrcholení stavitelsko-podnikatelské aktivity Václava a Miloše Havlových bylo vybudování nejmodernějších evropských ateliérů v letech 1931 -1933. Projdeme nejen nejstaršími budovami od Maxe Urbana ale i největším ateliérem (v té době na světě) vybudovaném nacisty za 2.svět.války. Prohlídku zakončíme v nejnovějších filmových ateliérech vybudovaných po sametové revoluci.       AK - Stěnička

 • 4.2.2014 út - 16:00  ZA PRAŽSKÝMI CECHY.
  Dům V Úlu - 28.října 15.
  "ZA ŘÁD A POŘÁDEK DOSTAT ZA VYUČENOU".Zkusme v dnešních ulicích Starého Města vyhledat místa a drobné památky, které nám připomenou alespoň některé z mnoha „pořádků“ neboli cechů, kterými pražská města oplývala. Díky dovednosti rukou cechovních mistrů bohatly nejen cechovní pokladny, ale také města. Připomeňme si jejich zvyky, strukturu, pravidla a řády.       PIS-Zörnerová

 • 4.2.2014 út - 16:00  BARRANDOVSKÉ ATELIÉRY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Kříženeckého nám.5
  Prohlídka Barrandovských ateliérů k 80. výročí jejich otevření. Vyvrcholení stavitelsko-podnikatelské aktivity Václava a Miloše Havlových bylo vybudování nejmodernějších evropských ateliérů v letech 1931 -1933. Projdeme nejen nejstaršími budovami od Maxe Urbana ale i největším ateliérem (v té době na světě) vybudovaném nacisty za 2.svět.války. Prohlídku zakončíme v nejnovějších filmových ateliérech vybudovaných po sametové revoluci.       AK - Stěnička

 • 4.2.2014 út - 16:30  JAKÁ JE DNEŠNÍ ČEŠTINA ANEB MLUVÍME NA ŽIŽKOVĚ ČESKY?
  Blahoslavova 2, P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Setkání menšího kolektivu v klídku klubovny, atmosfera starých časů.... Tentokrát přednáší Prof.PhDr.J.Kraus       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 4.2.2014 út - 16:30  PRAŽSKÁ ASANACE – PO STOPÁCH TÉTO UDÁLOSTI
  Před Staroměstskou radnicí - pod orlojem.
  V únoru 1893 byl schválen zákon, který podstatně změnil podobu Prahy.       POR Chrastilová

 • 4.2.2014 út - 19:00  JAK SE STAVÍ ŠKOLA V INDONÉSII?
  Městská knihovna, Mariánské nám.
  Teatroložka a tanečnice Jana Wolfová představí Indonésii z jiného pohledu, než jak ji pozná běžný cestovatel.       .

 • 5.2.2014 st - 15:00  SESTRY VORŠILKY A JEJICH KOSTEL - LÉPE REZERVACE 221714161
  Vchod kostela, Národní ul.
  Během vycházky navštívíme interiér kostela sv.Voršily, s výkladem o jeho stavební historii a umělecké výzdobě. Připomeneme si také historii řádu a jeho zásluhy, zvl. v oblasti výchovy a vzdělávání. Návštěvu kostela spojíme s krátkou procházkou po bezprostředním okolí, s důrazem na objekty spojené s řádem.       PIS-Sokolová

 • 5.2.2014 st - 16:00  HOTEL BOSCOLO CARLO IV. PRAGUE
  Fontána na Senovážném nám.
  Tento pěti hvězdičkový hotel je součástí luxusního hotelového řetězce, který byl založen v italských Benátkách. Nachází se v neorenesanční budově od architekta Wolfa, kde měla původně sídlo banka. Bývalý bankovní sejf dnes slouží jako luxusní bar. Velká pozornost byla věnována obnově původních nástěnných maleb, nádherných schodišť a neorenesančních sloupů. Celý komplex získal 2004 prestižní ocenění stavba roku za jedinečnou harmonii, původní stavby a moderních prvků. Během vycházky nahlédneme i do některých elegantních pokojů, zařízených v italském stylu.       AK

 • 5.2.2014 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkoou. Další magické místo schované v Praze.       STĚN

 • 6.2.2014 čt - 15:00  JOHANNES URZIDIL, SPISOV. A PŘÍTEL KAFKY.
  Krakovská 30/3
  Chcete se dozvědět více o Kafkovi a Goethem v Čechách? Poznejte Urzidila, německy píšícího českého humanistu, přítele Kafky, Broda, bří Čapkových a velkého znalce české i německé kultury. Zednář a člen PEN klubu se narodil v Praze na Novém Městě. Na Starém Městě pražském vystudoval, na Malé Straně pracoval a s českosl.prezidenty na Hradě si dopisoval. Především ale propagoval možnost soužití české, německé a židovské kultury. Pojďme se projít od rodného domu v Krakovské ulici k jeho bustě Na Příkopech. Přiblížíme si jeho povídky, eseje i odborné práce a připomeneme si některé osobnosti Masarykovy republiky.       PIS-Mandová

 • 6.2.2014 čt - 16:30  NEJNOVĚJŠÍ PALÁCE ROHANSKÉHO OSTROVA
  Metro KŘIŽÍKOVA - výstup Křižíkova ul.
  Koment.vycházka s Ing.Stěničkou       STĚN

 • 7.2.2014 pá - 15:30  GALERIA ARS DIVA
  Vinárna, Pštrosova 4
  Společně si prohlédneme výstavu „Paříž, jak jsme ji poznali“ od T.F.Šimona – malíře a grafika (1877-1942), který studoval a tvořil v Paříži v době, kdy byla centrem světového umění. Po umělcově návratu do Prahy pro něj postavil architekt Jan Kotěra vilu v Bubenči. Šimon byl dlouholetým předsedou spolku Hollar, neustále cestoval, zejména po amerických velkoměstech a jeho častým cílem byla právě Paříž. Krásu tohoto města si přiblížíme při prohlídce jeho litografií. Omezen počet lidí - příp. bude 2.prohlídka 16:45 (čekat lze ve vinárně)       AK - Stěnička

 • 8.2.2014 so - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 8.2.2014 so - 11:00  KARLÍN - NA ŠPITÁLSKÝCH POLÍCH
  Zast.tram.3,8, před metrem Florenc - u Billa
  V rámci 1.vycházky se seznámíme s pozoruhodnou minulostí rovinatého území pod vrchem Vítkovem, které od středověku neslo název Špitálská pole. Poznáme jak zdejší zemědělská krajina vypadala, kudy vedly dávné obchodní stezky a jak byla využívána mocná síla Vltavy, která si zde po staletí tekla jak se jí zamanulo. Poznáme dávno zaniklé památky, jako např.špitál s kostelem Obrácení svatého Pavla, romantický park Růžodol nebo zaniklé mlýny Na Kameni. Zjistíme jak se do historie Špitálska zapsal řád Křižovníků s červenou hvězdou či přítomnost Ústřední voj.invalidovny.       KUČ

 • 8.2.2014 so - 14:00  KARLÍN - NA ŠPITÁLSKÝCH POLÍCH
  Zast.tram.3,8, před metrem Florenc - u Billa
  V rámci 1.vycházky se seznámíme s pozoruhodnou minulostí rovinatého území pod vrchem Vítkovem, které od středověku neslo název Špitálská pole. Poznáme jak zdejší zemědělská krajina vypadala, kudy vedly dávné obchodní stezky a jak byla využívána mocná síla Vltavy, která si zde po staletí tekla jak se jí zamanulo. Poznáme dávno zaniklé památky, jako např.špitál s kostelem Obrácení svatého Pavla, romantický park Růžodol nebo zaniklé mlýny Na Kameni. Zjistíme jak se do historie Špitálska zapsal řád Křižovníků s červenou hvězdou či přítomnost Ústřední voj.invalidovny.       KUČ

 • 8.2.2014 so - 14:00  DO POKLADNICE ZA DIAMANTY ! - DĚTI+DOSPĚLÍ - LÉPE REZERVACE 221714161
  Loretánské nám.
  Navštivte s námi nejvýznamnější poutní místo Prahy, založené Kateřinou z Lobkovic. Uslyšíte slavnou zdejší zvonkohru, prohlédnete si Svatou chýši a na vlastní oči spatříte Loretánský poklad! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělého).       PIS

 • 8.2.2014 so - 14:00  ASANACÍ ŽIDOVSKÉHO GHETA K DNEŠNÍ PAŘÍŽSKÉ ULICI.
  Právnická fakulta-nám.Curierových 7
  Dnešní Pařížská třída se měla stát novou osou čtvrti, asanované na přelomu 19. a 20. století a zároveň její výkladní skříní. Na jejím vzniku se podílela řada významných architektů. Dnes jsou domy v Pařížské ulici opraveny a bydlení v nich se stalo prestižní záležitostí. Přestože byla likvidace staré židovské zástavby pro někoho kulturním barbarstvím, má i dnešní čtvrť vysokou uměleckou hodnotu.       PIS- Lešovská

 • 8.2.2014 so - 14:00  VYŠEHRAD CÍRKEVNÍ – S NÁVŠTĚVOU NĚKTERÝCH OBJEKTŮ.
  Rotunda sv.Martina - Táborská brána-nejbližší k M-Vyšehrad
  Během naší vycházky se zastavíme u zjevných i skrytých církevních památek na území národní kulturní památky. Podíváme se do rotundy sv.Martina a Baziliky sv. Petra a Pavla.       POR

 • 8.2.2014 so - 14:00  KOSTEL SV.TOMÁŠE - MALÁ STRANA
  Letenská ul.
  Prohlédneme si jeden z nejkrásnějších malostranských kostelů. V jádře je gotický, po požáru 1541 přestavěn renesančně za vedení U. Aostallise, který je v kostele pohřben, stejně jako anglická básnířka Vestonia a sochař Adrian de Vries. Nejvýznamnější přestavbu kostela provedl ve stylu vrcholného baroka K. I. Dientzenhofer. Skvostná umělecká výzdoba interiéru je přehlídkou českého barokního umění. Uvidíme díla Škréty, Sprangera, Kohla, Brokoffa ad. Také uvidíme obrazy Rubense (kopie),které si pro kostel u mistra objednal tehdejší převor augustiniánského kláštera Svitavský.       AK - Marchal

 • 8.2.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 8.2.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROM.RADNICE - LÉPE REZERVACE 221714161
  vstup vedle Starom.orloje
  Během koment.prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 9.2.2014 ne - 10:00  STŘEŠOVICE
  Zast.tram. 1,2,18 „Ořechovka“ - Střešovická 29
  Na vycházce prohlédneme staré Střešovice a Střešovičky, které jen o vlásek unikly totální likvidaci v 80.letech 20.stol. Prohlédneme si zdejší cenné dělnické domky, rozkládající se na severním i jižním svahu střešov.kopce. Zabývat se však budeme také zdejšími usedlostmi Kajetánka, Petynka a Schlejferka, jejichž novodobé osudy jsou velmi rozdílné. Nevynecháme ani kostel sv. Norberta, Sbor Českobr.církve evang. či proslulou Müllerovu vilu arc.Loose.       KUČ

 • 9.2.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 9.2.2014 ne - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO.
  Vestibul histor.budovy ND
  Každou půlhodinu od 8:30 - 11:00. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška a dalších umělců generace ND.       PIS

 • 9.2.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 9.2.2014 ne - 11:30  PLEČNIKŮV KOSTEL, VINOHRADY A SECESE
  Vstup kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. J.z Poděbrad.
  Prohlédneme si kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a pak se vydáme na prohlídku nejbližšího okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se seznámíme s mnoha krásnými secesními činžovními domy.       POR

 • 9.2.2014 ne - 14:00  MASARYKOVO A HLAVNÍ NÁDRAŽÍ.
  Vstup do Masaryk.nádraží (z Havlíčkové)
  Prohlídka Masarykova a Hlavního nádraží nám přiblíží vznik i vývoj železnice v Českých zemích a především v hlavním městě. Do Prahy dorazil fenomén železnice se zpožděním, měl však brzy velký vliv na bourání městského opevnění a rozvoj města. Během procházky si připomeneme historii staveb těchto dvou důležitých železničních uzlů v centru Prahy.       PIS-Štrachová

 • 9.2.2014 ne - 14:00  CYKLUS DOMY = ČP.98 - U ŠUPŮ - 110
  Stanice tram. "Národní Třída" ve Spálené.
  Pražská architektura 12-20.stol. Domy na Novém Městě jeden po druhém dle popisných čísel. U jednotl.domů postojíme a vyslechneme podrobný popis - výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti. Vycházky se konají průběžně po celý rok.       VYCH

 • 9.2.2014 ne - 14:00  STŘEŠOVICE
  Zast.tram. 1,2,18 „Ořechovka“ - Střešovická 29
  Na vycházce prohlédneme staré Střešovice a Střešovičky, které jen o vlásek unikly totální likvidaci v 80.letech 20.stol. Prohlédneme si zdejší cenné dělnické domky, rozkládající se na severním i jižním svahu střešov.kopce. Zabývat se však budeme také zdejšími usedlostmi Kajetánka, Petynka a Schlejferka, jejichž novodobé osudy jsou velmi rozdílné. Nevynecháme ani kostel sv. Norberta, Sbor Českobr.církve evang. či proslulou Müllerovu vilu arc.Loose.       KUČ

 • 9.2.2014 ne - 14:00  VYCHÁZKA DO ŽIDOVSKÉHO MĚSTA = 1.ČÁST
  před Maiselovou synagogou
  Ve třech vycházkách se seznámíme s historii Pražského ghetta. V Maiselově a Pinkasově synagoze si připomeneme architekturu obou syna-gog a liturgické předměty používané při bohoslužbách. Na židovském hřbi-tově vzpomeneme významné osobnosti, vývoj architektury náhrobků a textů.       UNI - Kocourek

 • 10.2.2014 po - 18:00  INDUSTRIÁLNÍ OBJEKTY VELKÉ PRAHY - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  Typologie industriálních objektů a strategie jejich ochrany. Industriální topografie velké Prahy. Železnice a nádraží jako město-tvorné prvky. Tovární areály a výrobní haly. Přístavy. Rozložení průmyslových oblastí v rámci města. PhDr.Outrata       KZSP - Juditina věž - Mostecká 1

 • 10.2.2014 po - 19:00  SVATOJAKUBSKÁ CESTA FRANCIÍ AŽ K PYRENEJÍM - PŘEDNÁŠKA
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška - zaměřena na významná mariánská poutní místa na Svatojakubských cestách ve Francii, jež jsou spojena s kultem Černých madon a s odkazem Marie Magdalény ve středověku. K nejvýznamnějším poutním svatyním Marie Magdalény tehdy patřily katedrála v St-Maximin s nedalekou poustevnou ve vápencovém masivu Ste-Baume v Provence a centrální románská bazilika ve Vézelay. Nejvíce soch Černých madon se dochovalo v románských kostelech na náhorní plošině v oblasti Auvergne na poutní trase z Le-Puy-en-Velay, největšího věhlasu se dostalo Černým madonám z Chartres, Rocamadour, Le-Puy-en-Velay, Toulouse, Manosque aj.       .

 • 11.2.2014 út - 16:00  PODVEČERNÍ PRAŽSKÝ HRAD S NAHLÉDNUTÍM DO ZLATÉ ULIČKY.
  Vstup Král.zahrady - ul.U Prašného mostu, od tram.22 „Pražský hrad“.
  Během vycházky se seznámíme s dějinami a vývojem hradního areálu. Projdeme nádvořími se zastavením u jednotlivých pamětihodností, včetně katedrály sv. Víta a Zlaté uličky. Východní branou vyjdeme u Starých zámeckých schodů, kde nás čeká výhled na osvětlenou podvečerní Prahu.       PIS-Hátleová

 • 11.2.2014 út - 16:00  KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC
  Dolní Malostranské nám.23
  Ojedinělá možnost prohlédnout si prostory paláce, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné. Stavba patří k nejkrásnějším ukázkám pražského baroka. Uvnitř paláce můžete obdivovat dřevěné stropy, empírová krbová kamna, cenné štukové ozdoby a další stavební detaily. Povídat si samozřejmě budeme o nejslavnější obyvatelce paláce – Emě Destinnové.       AK - Krčálová

 • 11.2.2014 út - 16:30  PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA – POSLEDNÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Politických vězňů 2.
  Seznámíme se s fungováním této úžasné technické památky, dozvíme se něco z její historie v Praze a podíváme se do centrály. Potrubní pošta je v soukromých rukou a připravuje se její opětovné fungování.       POR

 • 12.2.2014 st - 15:00  PRAHOU REFORMAČNÍ S NÁVŠTĚVOU SV.MARTINA VE ZDI.
  kostel sv.Martina ve zdi - Martinská 8,P.
  Vycházka připomene místa spojená s obdobím české reformace, odstartujeme v interiéru staroměstského kostela sv. Martina ve zdi a následně se vydáme po jeho okolí. Zastavíme se u kostela sv. Jiljí, Betlémské kaple a poté Liliovou ulicí ke Starom.mostecké věži.       PIS-Škrlandová

 • 13.2.2014 čt - 15:30  POHROMY NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
  vchod Novoměstské radnice z Karlova nám.
  Na vycházce se podíváme do interiéru Novoměstské radnice, která byla svědkem první pražské defenestrace 1419 a poté se vypravíme ke kostelu Panny Marie Sněžné, založeného Karlem IV. Dozvíme se o pohnutém osudu tohoto významného pražského chrámu a připomeneme si 403. výročí násilné smrti bratrů františkánů 1611.       PIS-Hátleová

 • 13.2.2014 čt - 17:00  RÉUNION – OSTROV KONTRASTŮ A NEKONEČNÉ TOLERANCE - PŘEDNÁŠKA
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška - Kousek země, kde se barva lidské kůže vůbec neřeší, se tyčí z vod Indického oceánu kousek od Madagaskaru. Tropický ráj, kde vedle sebe lidé žijí v naprosté harmonii, je součástí Evropské unie. Jižní část ostrova zabírá aktivní sopka, které se však místní vůbec nebojí. Naopak berou ji jako nejvítanější atrakci široko daleko. Do jejího kráteru či na korálovou lagunu se podíváme z výšky stovek metrů nad zemí. Do země kontrastů, kde mají na dvě stovky klimatických zón a kam se jezdí učit předpovídat počasí meteorologové z celého světa, se vydáme s novinářem, publicistou a zoologem.       .

 • 14.2.2014 pá - 14:00  STANISLAV PODHRÁZSKÝ: NEKLIDNÁ KRÁSA - KOMENT.VÝSTAV
  Dům u kamenného domu, Starom.nám.
  Koment.prohlídka výstavy Galerie hlavního města Prahy, umístěné v Domě U Kamenného zvonu na Starom.nám. představuje dílo významného českého poválečného malíře St.Podhrázského (1920–99). Jeho rané dílo je řazeno k radikálním surrealistům, pozdější tvorba je solitérní povahy, avšak s reflexí formálních vzorců světového výtvarného dědictví(zejména renesance a manýrismu).---------RADĚJI REZERVACE 724112918       p.JEBAVÁ

 • 14.2.2014 pá - 15:00  JAK TO BYLO SE SVATÝM VALENTÝNEM?
  Vchod kostela sv.Petra a Pavla na Vyšehradě.
  Vyprávění o postavě světce i novodobém svátku, který každoročně 14. února motivuje zamilované. Spojeno s prohlídkou relikviáře sv. Valentýna na Vyšehradě.       PIS-Nováková

 • 15.2.2014 so - 10:00  STRAHOV A HŘEBENKA
  Zast.bus "Stadion Strahov"
  Při procházce projdeme další vilovou čtvrtí, která vznikala v prvorepublikovém období a je místem i velmi intenzívní současné zástavby. Na svahu pod strahovským stadionem mezi staršími usedlostmi během 20. století byla postavena řada vil a rodin-ných domků. Připomeneme si výrazné sídlo sochaře Vosmíka s romantickou hradní věží, vlastní vilu Machoninových, stavby A. Belady, R. Stockara, F. Kavalíra i Šaldovu vilu, kterou v druhé fázi upravoval arch. F. Zelenka       UNI

 • 15.2.2014 so - 10:00  NOVODOBÁ HISTORIE KARLOVY UNIVERZITY - SPOJENO S PROHLÍDKOU TÝNSKÉHO CHRÁMU.
  Dům U Kamenného zvonu, Starom.nám.
  Naše vycházka bude inspirována dvojím výročím – spojením a oddělením univerzity a protože spojení r 1654 bylo vyhlášeno v Týnském chrámu, využijeme možnosti se sem podívat a říci si i něco o interiéru této stavby       POR Chrastilová

 • 15.2.2014 so - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO.
  vestibul histor.budovy
  Každou půlhodinu od 8:30 - 11:00. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška a dalších umělců generace ND.       PIS

 • 15.2.2014 so - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 15.2.2014 so - 14:00  CYKLUS DOMY = ČP.112 - LOUVRE - KAŇKŮV DŮM - 119
  Stanice tram. "Národní Třída" ve Spálené.
  Pražská architektura 12-20.stol. Domy na Novém Městě jeden po druhém dle popisných čísel. U jednotl.domů postojíme a vyslechneme podrobný popis - výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti. Vycházky se konají průběžně po celý rok.       VYCH

 • 15.2.2014 so - 14:00  HROBY A NÁHROBKY V KATEDRÁLE SV.VÍTA
  infocentrum - III. nádvoří.
  MAX.25 OSOB tourist.info@hrad.cz. Katedrála sv.Víta slouží již od svého založení jako pohřebiště našich významných osobností. Přijďte si na komentované prohlídce připomenout české patrony, panovníky, církevní hodnostáře a další a také obdivovat jejich náhrobky jako pozoruhodná umělecká díla. Seznámíme se obecně s historií pohřbívání v katedrále a s vybranými epitafy, náhrobními kameny a náhrobky. Hlavní pozornost bude věnována hrobům patronů (svatých Vojtěcha, Zikmunda, Víta, Nepomuckého, Václava) a panovníků (Přemyslovcům, kteří sem byli přeneseni ze svatovítské baziliky, a samozřejmě králům a císařům v královské kryptě a mauzoleu). Také zmíním i církevní hodnostáře pohřbené v kaplích (tedy především arcibiskupy) a další osobnosti spjaté s katedrálou (například Matyáše z Arrasu a Petra Parléře). Prohlídka zahrnuje také návštěvu královské krypty a kaple sv. Václava.       Správa Pražského hradu

 • 15.2.2014 so - 14:00  VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO ŠLITRA.
  vchod knihovny - Mariánské nám.1
  Hudební skladatel, klavírista, výtvarník, zpěvák a herec by se 15.2.2014 dožil 90 let. Pojďte s námi na procházku, věnovanou místům, která jsou spojena s životem tohoto všestranného umělce, který se zapsal do povědomí diváků především jako spolutvůrce divadla Semafor.       PIS-Nováková

 • 15.2.2014 so - 14:00  FRANCOUZI V PRAZE.
  Před Katedrálou sv. Víta na Pražském hradě
  Se kterými významnými Francouzi a Francouzkami se setkáme cestou na Malou Stranu? Svůj zájem soustředíme na královny, architekty, historiky umělci. V různých dobách z různých důvodů jich v Praze pobývalo opravdu hodně. Zmíníme se o těch nejznámějších.       POR

 • 15.2.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 16.2.2014 ne - 10:00  VRCHOLNÉ DÍLO ČESKÉHO BAROKA – KOSTEL SV. MIKULÁŠE.
  Kostel sv.Mikuláše - Malostranské nám.
  Během vycházky si prohlédneme interiér této významné stavby, na které se podílely generace stavitelské rodiny Dientzenhoferů a dalších umělců doby baroka např. Škréta, Platzer a mnoho dalších.       PIS-Škochová

 • 16.2.2014 ne - 10:00  BÝVALÝ MICHNŮV PALÁC – DNES TYRŠŮV DŮM NA MALÉ STRANĚ
  Újezd 40
  Podíváme se do interiéru této významné palácové stavby, která byla postavena jako renesanční letohrádek a v baroku přestavena pro stoupence habsburské politiky Pavla Michnu z Vacínova. 1921 zakoupil objekt Sokol, kterému byl majetek také po 1989 vrácen.       POR

 • 16.2.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 16.2.2014 ne - 14:00  PROCHÁZKA ŽIDOVSKÝM MĚSTEM A JEHO BLÍZKÝM OKOLÍM - PRO DĚTI + RODIČE + OST
  Kostel sv.Mikuláše, Starom.nám.
  Povíme si plno zajímavostí a také něco o zdejších strašidlech - . o Škrtící židovce, Železném rytíři, Golemovi apod.       POR

 • 16.2.2014 ne - 14:00  ZA ŘEMESLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI - DĚTI+DOSPĚLÍ
  Vstup vedle orloje Starom.radnice.
  Těšte se na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Dozví se, co to byly městské cechy a prohlédnou si některá cechovní znamení. Projdou se starodávnými síněmi a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělého).       PIS

 • 16.2.2014 ne - 14:30  PRAHOU ZA HUDBOU.
  Prašná bráná - Nám.republiky.
  Staré Město - I. část. Při příležitosti Roku české hudby a 215. výročí úmrtí Mozartova hostitele F. X. Duška Vás srdečně zveme na vycházku, věnovanou významným hudebním osobnostem. Průvodce nabídne řadu zastavení, souvisejících s velikány domácí i zahraniční hudby Chopina, Wagnera, Griega, Mozarta, Paganiniho, Myslivečka atd). Připomeneme si také unikátní pražské varhany a hudební instituce.       PIS-Sokolová

 • 16.2.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 17.2.2014 po - 15:55  PRAŽSKÉ BENÁTKY A MUZEUM KARLOVA MOSTU - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Křížovnické nám. - socha Karla IV.
  Nejprve se projedeme lodí, která je replikou plavidla z 19.stol. Uvidíme zbytky Juditina mostu, mostní oblouk Karlova mostu pod Staroměstskou mosteckou věží, dále krásné výhledy na Prahu a projedeme také ramenem Čertovky až k mlýnskému kolu Velkopřevorského mlýna. Zimy se nebojte, na lodi jsou kamínka. Po plavbě si prohlédneme expozici Muzea Karlova mostu, kde se seznámíme s průběhem stavby mostu a uvidíme řadu vzácných exponátů.       AK - Kastner

 • 17.2.2014 po - 17:00  POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽ.HOTELŮ II. - PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714161
  sál PIS, Arbesovo nám.4,P5.
  Seznámíme se s prezentací nejzajímavějších pražských hotelů, využívajících k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do míst pro většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. Pokračování cyklu z minulého roku další samostatnou částí.       PIS-Racková

 • 17.2.2014 po - 18:00  SOVY - PRO DOSPĚLÉ,DĚTI,SENIORY
  Roh ul. K Radonicům/U obory. Zast.bus 186 "Satalická obora"
  Pojďte s námi za sovami do Satalické obory. Vydáme se za nimi hned po setmění a pokusíme se „vyhoukat“ puštíky. Informace o sovách se dozvíte cestou. Akce se koná ce spolupráci České společnosti ornitologické. Baterku a boty do terénu. Bus 186 jede ze stanice Hloubětínská 17:33       TOULC.DVŮR 733770258

 • 17.2.2014 po - 18:00  CO PŘINESL NOVÉHO PRŮZKUM HLUBOČEP A KOŠÍŘ V RÁMCI - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  Zpráva o průběhu projektu, použitých metodách a výstupech průzkumu z pozice studenta FA ČVUT. Bc.Ružbatský       KZSP - Juditina věž - Mostecká 1

 • 17.2.2014 po - 20:00  VÁCLAV HRABĚ: BLUES PRO BLÁZNIVOU HOLKU - RECITÁL M.KOVÁŘÍKA
  Rybanaruby, Mánesova 87,P2
  Postbeatnický večer s atmosférou malých divadélek 60.let s hudebním duem, původní hudba, jevištní adaptace povídky "Horečka" 1962 s verši V.H.       .

 • 17.2.2014 po - 20:00  JOSEF KAINAR- RECITUJE SKVĚLÝ MIREK KOVÁŘÍK !
  Mánesova 87,P2. RYBANARUBY
  J.KAINAR - "...ale nejdřív se musíte narodit". S hudebním doprovodem dua. Montáž písniček, rozhlásků a bluesové poezie z posledního tvůrčího období Josefa Kainara v interpretaci Miroslava Kováříka.       RYBANARUBY

 • 18.2.2014 út - 15:00  ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI – PROHLÍDKA HLAHOLU.
  Hlahol - Masaryk.nábřeží 16
  V rámci Roku české hudby 2014 se během vycházky podíváme do interiéru budovy jednoho z nejstarších pěveckých spolků. Na návštěvníky čeká jedna z nejkrásnějších budov pražské secese, v jejímž interiéru mohou obdivovat poslední velké dílo Alfonse Muchy.       PIS-Škrlandová

 • 18.2.2014 út - 17:00  VÝZNAMNÉ ŽENY ČESKÉ HISTORIE - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž, Karlův most.
  Kněžna Ludmila - sv.Ludmila. Cyklus o významných českých ženách začneme portrétem kněžny Ludmily. Dozvíme se o jejím životě i posmrtné úctě, která jí byla prokazována.       POR

 • 18.2.2014 út - 17:00  BRUSKA – POMEZÍ DEJVIC A HRADČAN ANEB OD KONĚSPŘEŽKY K METRU !
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  PŘEDNÁŠKA - PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY – STÁLE PŘÍTOMNÁ I MIZEJÍCÍ. O Císařsko-královské privilegované Pražské koněspřežní železnici z Prahy do křivoklátských lesů a rovněž o postupné proměně pražské stanice Bruska na městské nádraží Praha-Dejvice. Historie hradebního okruhu na Brusce ukáže, že je možné dodnes nalézt stopy periferie na pouhý dohled od svatovítské katedrály. Uvidíme také, jak život armády i dnes ovlivňuje tvář velkoměsta. Do historických souvislostí bude uvedeno též založení nové velkoměstské čtvrti Dejvice v předpolí Pražského hradu. Význačná dopravní křižovatka Prahy bude představena ve svých proměnách urbanismu i běžného, všednodenního provozu, dozvíme se, jak nové způsoby městské dopravy měnily tvář místa. Budou zmíněny i kulturní odkazy. Přednáší R.Gabor.       .

 • 18.2.2014 út - 19:00  NEKONEČNÁ PATAGONIE
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  PŘEDNÁŠKA - Slovem i obrazem přiblíží poetično a duši vzdálených destinací s příběhy krajiny a lidí v nich žijících, na které naváže jevištní talk-show, neformální rozhovor s hostem večera na dané téma, do kterého se můžete zapojit i vy – moderuje průvodce po cestách blízkých i vzdálených M.Hrdlička. Patagonie – země na konci světa bez pevných hranic. Plná jezer, ledovců, skalních masivů s nádhernými vrcholky, ale také s obrovskými rozlohami travnatých pamp. Nádherné scenérie dokreslují stáda divokých lam, pštrosů nandu a obrovské kolonie tučňáků. Větrná, drsná ale nádherná, taková je Patagonie. Přednáší řidič cestovatelského hotelbusu B.Stupka. Přednáší R.Gabor.       .

 • 19.2.2014 st - 16:00  LAHŮDKÁŘSTVÍ JAN PAUKERT - TO BYLA 1.REPUBLIKA
  Národní 17
  Povíme si něco o podnikání za první republiky na typickém příkladu selfmademana Jana Paukerta. Přestože syn zakladatele – Jan Paukert ml. nedávno ve věku 91 opustil tento svět, dnes již legendární lahůdkářství na Národní třídě žije dál. Prohlédneme si dobové fotografie, dozvíte se, jaké pití si s oblibou dával Hugo Haas nebo Ema Destinnová, také si povíme něco o ukrytém a znovunalezeném pokladu. Nakonec můžete ochutnat delikatesu, na kterou k Paukertovi chodila celá Praha – obložený chlebíček a decku vína, nebo cokoliv jiného, na co budete mít chuť.       AK - Krčálová

 • 19.2.2014 st - 17:00  DĚTI MASARYKOVY II. – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714161
  Sál PIS, Arbesovo nám.4,P5
  Potomci T.G.Masaryka a jeho manželky Charlotte byli všichni mimořádně vzdělaní, umělecky nadaní a významně se zapsali do českých dějin. Mnoho z nich potkal tragický osud, o němž se dozvíme na pokračování lednové přednášky, tentokrát věnované Janovi a Olze.       PIS-Štrachová

 • 19.2.2014 st - 19:00  OSTROV SOKOTRA – CESTA DO PRAVĚKU = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Ostrov Sokotra, součást Jemenské republiky, leží v Indickém oceánu poblíž somálskému pobřeží Afriky. Návštěva Sokotry představuje naprosto ojedinělý zážitek: a ostrově se totiž jakoby zastavil čas. Díky dlouhé izolovanosti se zde vyvinula unikátní flóra a fauna. Zvláštní krajina se stromy dračí krve, okurkovníky či lahvovníky připomíná výlet do třetihor. Sokotránci se živí rybolovem, sběrem kadidla a pastevectvím. Žijí nerušeně, daleko od nepokojů arabského světa v roztroušených osadách. Po stezkách pastevců koz přejdeme ostrov napříč suchým hornatým vnitrozemím, vystoupíme na nejvyšší horu, prozkoumáme hluboký kaňon Dirhur, mohutné bílé duny, blankytně modrou lagunu Detwah a účastníme se i pravé velbloudí zabíjačky.       Nepálské a tibet.centrum

 • 20.2.2014 čt - 15:15  VLASTA BURIAN - KRÁL KOMIKŮ - LÉPE REZERVACE 221714161
  Pasáž Lucerna pod schodištěm do kinosálu
  Zveme vás na vycházku po místech, kde působil král českých komiků Vlasta Burian a kde rozesmával své publikum. Vzpomeneme divadlo Rokoko, Červenou sedmu, ale především Divadlo Vlasty Buriana, které od 1930 sídlilo v Paláci Báňské a hutní společnosti. Součástí vycházky bude i prohlídka vybraných prostor arch.hodnotných interiérů dnes Divadla Komedie. Exkluzivní návštěva divadelních prostor.       PIS-Lešovská

 • 22.2.2014 so - 11:00  O ČEM VYPRÁVĚJÍ NÁZVY ULIC?
  Kostel sv.Michala, V jirchářích.
  Pokračování cyklu, který nás povede na různá místa Prahy a my se dozvíme mnoho zajímavostí o místním pojmenování. Tentokráte se budeme toulat Vojtěšskou čtvrtí       POR Chrastilová

 • 22.2.2014 so - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 22.2.2014 so - 14:00  Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU
  východ metra C „Roztyly".
  Pojďte se projít zajímavým územím na rozhraní Prahy 4-10-11. Vydejte se kolem Kunratického lesa ke Geologickému ústavu, zastavte se s námi na břehu Hamerského rybníka a navštivte kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích. Pěší trasa cca 4,5 km.       PIS-Lešovská

 • 22.2.2014 so - 14:00  UPOVÍDANÉ PRAŽSKÉ FASÁDY
  Prašná brána u ul.Na příkopě.
  Starým Městem, velmi dobře známými místy, ale s detailním pohledem na drobnosti, kterí jinak všichni přehlížíme. A budete se divit, co všechno objevíme!. Vydáme se od Prašné brány přes Ovocný trh na Betlémské náměstí       POR

 • 22.2.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 22.2.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHL.STAROM.RADNICE - LÉPE REZERVACE 221714161
  Vstup vedle Starom.orloje.
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 23.2.2014 ne - 09:30  BÝVALÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO.
  Před Staronovou synagogou – Červená X Pařížská
  Ve 2.části našeho třídílného cyklu navštívíme Pinkasovu synagogu, Starý židovský hřbitov a Obřadní síň. Dále bude cyklus pokračovat 23.3.       POR

 • 23.2.2014 ne - 10:00  Z LIBOCE DO VELESLAVÍNA
  Zast.bus 179 „Libocká“ - Libocká 48
  Na vycházce se vydáme podél Litovického potoka z Liboce do Veleslavína. Obě tyto vesnice si dodnes zachovaly mnohé ze své původní zástavby, jako například kostel sv.Floriána a Šebestiána nebo barokní veleslavínský zámek, jehož autorem je patrně K.I.Dientzenhofer. Cestou navštívíme staré Vokovice a poznáme jejich náves s půvabnou zvoničkou a vrchnostenským dvorem. Prohlédneme si však také malebné nádraží Veleslavín či pozoruhodnou administrativní budovu bývalého Koospolu, dokončenou 1977 na samém okraji Šáreckého údolí.       KUČ

 • 23.2.2014 ne - 10:00  ZA GOLEMEM NA JOSEFOV - DĚTI+DOSPĚLÍ - LÉPE REZERVACE 221714161
  Nám.F.Kafky - u kostela sv.Mikuláše Starom.nám.
  Čeká nás zajímavé povídání o památkách Židovského města spojené s návštěvou Klausové synagogy. Na závěr dostanou malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělého).       PIS

 • 23.2.2014 ne - 11:00  LADRONKA A JEJÍ OKOLÍ.
  Zast.tram. 22 "Malovanka".
  Během naší procházky projdeme starým Břevnovem až k Ladronce a povídat si budeme nejen o minulosti této dnešní části Prahy, ale také o poutní cestě do Hájku a kapličkách, které tady zůstaly.       POR

 • 23.2.2014 ne - 11:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 23.2.2014 ne - 13:00  KOSTEL SV.KATEŘINY NA NOVÉM MĚSTĚ.
  Kateřínská ul.
  Kostel byl založen spolu s areálem kláštera augustiniánek za Karla IV., který měl ke sv. Kateřině osobní a velice úzký vztah. Později v baroku byl objekt přestaven a dlouhou dobu byl nepřístupný. Dnes je to jeden z kostelů pravoslavné církve       POR

 • 23.2.2014 ne - 13:30  STÁTNÍ OPERA
  Vstup Wilsonova 4,P2
  Celková prohlídka budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy.       PIS-Bartásková

 • 23.2.2014 ne - 14:00  Z LIBOCE DO VELESLAVÍNA
  Zast.bus 179 „Libocká“ - Libocká 48
  Na vycházce se vydáme podél Litovického potoka z Liboce do Veleslavína. Obě tyto vesnice si dodnes zachovaly mnohé ze své původní zástavby, jako například kostel sv.Floriána a Šebestiána nebo barokní veleslavínský zámek, jehož autorem je patrně K.I.Dientzenhofer. Cestou navštívíme staré Vokovice a poznáme jejich náves s půvabnou zvoničkou a vrchnostenským dvorem. Prohlédneme si však také malebné nádraží Veleslavín či pozoruhodnou administrativní budovu bývalého Koospolu, dokončenou 1977 na samém okraji Šáreckého údolí.       KUČ

 • 23.2.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane       TOULC.DVŮR

 • 23.2.2014 ne - 15:00  KLEMENTINUM - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Před objektem Zrcadlové kaple, nádvoří
  Bývalý jezuitský areál nám dnes po rekonstrukci nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí (originálně řešená zrcadlová výzdoba), Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží vysokou 68 m, odkud je i překrásný výhled na okolí.       POR

 • 24.2.2014 po - 14:00  ÚSTAV ŠLECHTIČEN NA PRAŽSKÉM HRADĚ - LÉPE REZERVACE 721769586
  Kašna Jiřské nám.
  Zveme Vás opět na prohlídku bývalého Ústavu šlechtičen, kterým nás provede dr. Kadlec a v jeho zajímavém výkladu se dozvíme nejen o architektuře této budovy a komu tento ústav sloužil, ale i to, jak se tady žilo a co vše měly povolené a zakázané chovanky této instituce.       POR

 • 24.2.2014 po - 14:30  HOTEL KEMPINSKI - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Hybernská 5.
  Nedávno otevřený hotel Kempinski, nesoucí jméno zakladatele mezinárodního řetězce luxusních hotelů, vznikl přestavbou barokního paláce Kinských z 18. stol. Nádheru barokního paláce dodnes připomíná dochovaná zahrada, zdobená raně barokním sloupovým portálem. Během naší procházky navštívíme nejen velkou dvoranu v palácovém nádvoří, které je dnes zastřešené skleněnou kupolí, ale i dle aktuálních možností volné pokoje, apartmány, restauraci, vinárnu a v podzemí relaxační centrum.       AK - Stěnička

 • 24.2.2014 po - 16:30  LEGIOBANKA + FLORENTINUM
  Před Bílá Labuť - ul.Na Poříčí
  Architektura meziválečné Legiobanky versus současné Florentinum – prohlídka vybraných interiérů. Dnešní Palác Orco Na Poříčí v sobě ukrývá nejlepší dílo meziválečného národního slohu od Gočára 1922 a funkcionalismu od jeho žáka Marka 1937 s pasáží, restauracemi a slavným divadlem D37- nyní Archa. Komplexu se dostalo znovuzrození na počátku 90.let 20.stol, doplněné kvalitní postmodernou a pomníkem Apolinaiera, který se v těchto místech ubytoval v hotýlku se šantánem. Architektura 1.rep. bude konfrontována se současnou "mega architekturou" nedávno otevřeného Florentina na ploše 1,6 ha,160000 m2 obch.ploch s novou pasáží a úžasnou vyhlídkou na centrum Prahy.       STĚNIČKA

 • 24.2.2014 po - 17:00  HISTORIE NEJSTARŠÍHO ŘEMESLA – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714161
  Sál PIS, Arbesovo nám.4,P5
  Přednáška o vývoji prostituce a jejím vnímání veřejností od středověku po současnost. Dozvíte se, proč se lehkým ženám říkalo haldecké, láryně či věnečnice, jakého původu je slovo hampejz, a zmíníme příběhy úsměvné i tragické, mající souvislost s tímto tématem, patřícím od nepaměti ke koloritu města.       PIS-Sokolová

 • 24.2.2014 po - 17:00  JAK VYDÁVAT ČESKÉ NOVINY V NEW YORKU?
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška - Petr Bísek žije v USA, v New Yorku již od roku 1970. Dvacet let zde vydával nejvýznamnější česko-slovenské noviny na americkém kontinentě, Americké listy. Věnoval se i veslování a trenérské práci, ale také aktivitám v krajanských kruzích. New York a jeho okolí tedy uvidíme jak z perspektivy vodní hladiny, tak očima významné osobnosti českého exilu. Besedu doprovodí množství zajímavých fotografií a doplní další hosté       .

 • 24.2.2014 po - 19:00  TIBETŠTÍ NOMÁDI = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Navštívíme svět kočovných pastevců, kteří si obživu hledají na odlehlých a nehostinných náhorních planinách Tibetu v nadmořské výšce kolem 5000 m. V nejtěsnějším soužití s divokou přírodou a drsným klimatem žijí svůj život rodinný, náboženský a společenský. Jak se jejich podmínky mění pod tlakem čínské modernizace a rozvoje? Na tibetských večerech vystupují zajímaví lidé, kteří mají něco společného Tibetem a rádi sdělí či předvedou zajímavé věci o zemi na Tibetské plošině.       Nepálské a tibet.centrum

 • 24.2.2014 po - 19:00  POUTNICTVÍ V MINULOSTI A DNES - PORTUGALSKEM A GALICIÍ AŽ NA „KONEC SVĚTA“
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška - Do Santiaga de Compostela, nejslavnějšího poutního centra evropského západu s bazilikou zasvěcenou apoštolovi Jakubovi Většímu, a poté až k pobřeží Atlantského oceánu (až na konec světa) do Finistery putovali ve středověku poutníci z celé Evropy. První křesťanské sakrální stavby vznikaly v osadách a ve městech na obchodních římských cestách Iberského poloostrova, které zde již ve starověku vybudovali Římané. Později po nich začali putovat i první křesťanští poutníci. Přednáška bude zaměřena na významné svatyně na portugalské a galicijské svatojakubské cestě, včetně stavebních památek Santiaga de Compostela a také na románské mariánské kostelíky Galicie na pobřeží Atlantského oceánu. Přednáší H.Blochová.       .

 • 25.2.2014 út - 15:30  KOSTEL SV.ŠTĚPÁNA NA NOVÉM MĚSTĚ
  Kostel Štěpánská ul.
  V rámci vycházky se podíváme do interiéru významného gotického kostela, který založil Karel IV. jako farní kostel pro horní část Nového Města pražského v pol.14.stol.       PIS-Marchal

 • 25.2.2014 út - 19:00  ÍRÁN
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  PŘEDNÁŠKA - slovem i obrazem přiblíží poetično a duši vzdálených destinací s příběhy krajiny a lidí v nich žijících, na které naváže jevištní talk-show, neformální rozhovor s hostem večera na dané téma, do kterého se můžete zapojit i vy – moderuje průvodce po cestách blízkých i vzdálených M.Hrdlička.Země starobylé kultury, fascinujících památek, nesmírně různorodé přírody a konzervativního islámu – takový je Írán dnešních dnů. Země, kterou západní média v protikladu líčí jako nebezpečný, agresivní a zbídačelý stát. Co je tedy blíže skutečnosti? Přednáška geografa a publicisty V.Štěpánka vás zavede do „hliněných“ měst na Íránské plošině, do šíitských svatyní v Šírázu, mezi obrovské ruiny Persepole, na největší náměstí světa v Isfahánu i na žhavé pobřeží Perského zálivu. A hlavně do duší Íránců, jedněch z nejpřátelštějších lidí na světě.       .

 • 26.2.2014 st - 15:30  ZA ZLATÝM MOKEM DO NOVOM.PIVOVARU - LÉPE REZERVACE 221714161.
  Pomník sv.Václava - Václavské nám.
  Kde se pivo vaří - pro velký úspěch obnovujeme putování po pražských pivovarech! Po Břevnovském pivovaru tentokrát zavítáme na Nové Město pražské, připomeneme si jeho várečnou tradici a navštívíme Novom.pivovar, jenž byl r. 1993 založen v místech, kde se již na počátku 15. století připomíná právovárečný dům.       PIS-Kocourek

 • 26.2.2014 st - 16:00  HOTEL BOSCOLO CARLO IV. PRAGUE
  Fontána na Senovážném nám.
  Tento pěti hvězdičkový hotel je součástí luxusního hotelového řetězce, který byl založen v italských Benátkách. Nachází se v neorenesanční budově od architekta Wolfa, kde měla původně sídlo banka. Bývalý bankovní sejf dnes slouží jako luxusní bar. Velká pozornost byla věnována obnově původních nástěnných maleb, nádherných schodišť a neorenesančních sloupů. Celý komplex získal 2004 prestižní ocenění stavba roku za jedinečnou harmonii, původní stavby a moderních prvků. Během vycházky nahlédneme i do některých elegantních pokojů, zařízených v italském stylu.       AK

 • 26.2.2014 st - 17:00  ARCHEOL.PAMÁTKY MĚSTA CHANIA-KRÉTA - PŘEDNÁŠKA
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška - O nejvýznamnějších archeologických výzkumech / lokalitách v Chanii, v jejím historickém centru ve čtvrtích Kastelli a Splantzia (výzkumy na Náměstí Hagia Aikaterini, v ulicích Kanevaro, Katre, Daskalogiannis) i mimo Chanii (výzkumy hlavně v okolí chrámu apoštolů Petra a Pavla). Již od konce 60.let 20.stol. je v Chanii odkrýváno významné prehistorické osídlení, především z mínojského období (krétská doba bronzová), reprezentované výstavnou arch., početnými a bohatými hroby i skvělými nálezy, mezi nimiž zaujímají důležité místo písemné záznamy ve formě hliněných tabulek s tzv. lineárním písmem A a B.       .

 • 26.2.2014 st - 18:00  FINSKÉ ZVYKY A ZLOZVYKY
  Městská knihovna - Dům čtení,Ruská 192,P10
  PŘEDNÁŠKA - Jak Finové reflektují sami sebe, své zvyky a zlozvyky v literatuře? A jak je to s tím ve skutečnosti. Konfrontace obrazu v literatuře a skutečnosti…, jaké je Finsko doopravdy. Poznejte s těmi, kteří jej důvěrně znají a kteří jej procestovali. Překladatelka Jitka Hanušová, překladatel Vladimír Piskoř a Michal Švec ze Skandinávského domu.       .

 • 26.2.2014 st - 19:00  ROK V ANTARKTIDĚ = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Čarokrásná polární příroda Antarktidy. Ledový kontinent, na kterém půl roku trvá krutá zima, prudké větry a tma bez hřejivých paprsků lunce. V tomto drsném prostředí se dobrovolně ocitají tři muži snažící se přežít na tamější polární základně. Během svého působení na arktické základně se vypravují za dobrodružstvím do okolí pěšky, na lyžích či na lodi a zažívají při tom mnoho napínavých, ale také krásných chvil. Projekce zachycuje velice detailně fotografie ze života tučňáků, tuleňů, rypoušů, lachtanů a dalších živočichů včetně jejich narození i tvrdého boje o přežití v nehostinné polární přírodě.       Nepálské a tibet.centrum

 • 26.2.2014 st - 19:00  ROZVZPOMÍNÁNÍ NA BOHUMILA HRABALA S JAZZOVOU SEKCÍ A PŘÁTELI
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  PŘEDNÁŠKA - Iniciátor legendárního vydání knihy „Obsluhoval jsem anglického krále“ (1982), výtvarník Joska Skalník, předseda Jazzové sekce Karel Srp a další vzpomínají na Bohumila Hrabala. Všichni další příznivci díla Hrabala a Jazzové sekce jsou vítáni.       .

 • 27.2.2014 čt - 14:30  BÍLKOVA VILA – TVORBA POD VLIVEM PRAŽSKÉ VÝSTAVY E. MUNCHA - PŘEDNÁŠKA+VYCHÁZKA
  Městská Knihovna - Mariánské nám.
  Přednáška a poté vycházka - vila sochaře, architekta, grafika a vizionáře Františka Bílka je architektonickým skvostem světového významu, který byl vytvořen pod vlivem světového umění symbolismu, secese, ale také pražské výstavy E. Muncha. Vznikla 1910–11. Dnes můžeme nahlédnout do prostor ateliéru, kde Bílek pracoval. Jsou zde umístěna jeho stěžejní díla.V obytné části vily je možné obdivovat vytříbený vkus podřízený dobové estetice.       .

 • 27.2.2014 čt - 14:30  HOTEL CENTRAL – PERLA SECESE
  Hybernská 5
  Prohlédneme si stylový, elegantní hotel v secesním stylu, který si dodnes zachoval atmosféru starých časů. Prohlédneme si hotelové pokoje, historické schodiště, restauraci i bývalý divadelní sál, spojený s legendárním kabaretem Červená sedma.       AK - Stěnička

 • 27.2.2014 čt - 15:00  MÜLLEROVA VILA
  Nad Hradním vodojemem 14
  10:00 11:15 14:00 15:15 ZAČÁTKY. Prohlédneme si luxusní vilu na Ořechovce, kterou si nechal od přítele Adolfa Loose postavit zámožný stavitel František Müller. Začalo se stavět v letech 1928–30. Loos ve vile uplatnil nejen funkcionalistické myšlenky, ale i svoji teorii „Raumplanu“. V památkově chráněném interiéru byl doplněn původní nábytek, obklady stěn, obrazy a další detaily, dokumentující styl bydlení „horních deseti tisíc“ v meziválečném období.       AK

 • 27.2.2014 čt - 16:00  GALERIE MILANA KNÍŽÁKA
  Dlouhá 25,P1
  Komentované prohlídka Ing.Stěničkou za účasti Knížáka. Galerie kontroverzního umělce, rektora AVU a ředitele NG. Objasňován bude princip umění Happeningu, luxus, Body art, dalších směrů postmoderny, zejména nábytku,soch,lidí.       STĚN

 • 27.2.2014 čt - 18:00  MOŘSKÉ ŽELVY ANEB SNY SE PLNI... PŘEDNÁŠKA+PROMÍTÁNÍ
  Dům ochránců přírody,Michelská 5,P4
  O želvách už povídala několikrát, jezdila do tropů jako dobrovolník v centrech na ochranu mořských želv, pak dělala odborného poradce. Mořskými želvami a příčinami jejich ohrožení se zabývala na katedře Ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a kvůli nim studovala i indonézštinu na univerzitě v Padangu na Sumatře. Svou snahu často nazývá velkým snem malé holky. A její sny se plní, někdy to není snadné a za úspěchem projektu Mořské želvy.cz stojí roky práce a také pomoc od mnoha lidí, ale sny se plní. Hana Svobodová od března 2014 povede v Indonésii vzorové centrum na ochranu těchtokriticky ohrožených plazů. Poslechněte si její plány, na co se chystá, čeho obává. My všichni můžeme pomoci… Přednášející: H.Svobodová (Přir.fak.UK)       ČSOP-DOP

 • 27.2.2014 čt - 19:00  PYRENEJE – POHOŘÍ MEZI DVĚMA MOŘI = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Nejrozsáhlejší pohoří Pyrenejského poloostrova na pomezí Španělska a Francie. Téměř půl tisíce kilometrů mohutná hradba hor, jejíž jeden konec omývá moře Středozemní, druhý se noří do vln Atlantiku, dala celému poloostrovu jméno. Navštívíme nejkrásnější scenérie hned tří národních parků – Pyrenejského, Ordesa y Monte Perdido a Aigüestortes y Estany de Sant Maurici s vodopády, vysokými štíty, kaňony i desítkami malebných jezer. Zavítáme do slavného poutního města Lurdy, do miniknížectví Andorra s unikátními tabákovými plantážemi a také zdoláme nejvyšší horu celého pohoří - Pico de Aneto.       Nepálské a tibet.centrum

 • 28.2.2014 pá - 15:30  VYCHÁZKA NA PROSEK ZA ARCHITEKTUROU + GALERIE DION
  Podchod za turnikety metra C – Prosek
  Od stanice metra Prosek k stanici metra Střížkov. Vycházka vyvrcholí v Galerii DION u vyhlídky nad Prahou, společnou prohlídkou výstavy, inspirovanou funerálním výtvarným uměním za účasti autora, s ochutnávkou lokálního vína.Galerie zahájila svou činnost 2005 a je zaměřená na prezentaci současného výtvarného umění a na umění 2.pol.20.stol. My si společně prohlédneme výstavu Morytát Funerál and Co. Osobitého autora Iva Medka Kopaninského, který nás výstavou osobně provede. I.Medek Kopaninský je známý jako autor působivých koláží s nábojem černého humoru, dále jako malíř, návrhář plakátů a knižních obálek a také jako restaurátor historických zbraní…Svou výstavu věnoval tématu funerální architektury a plastiky pražských hřbitovů, které kreativně skloubil s tématy Bludného Holanďana, Májového intermezza a Moritátu o Gustavovi a Faustově domě.       AK - Stěnička

 • 1.3.2014 so - 10:00  PROCHÁZKA KAMPOU A ULIČKAMI MALÉ STRANY.
  u Malostranských mosteckých věží.
  Připomeneme si literární, hudební a další skutečnosti, které s Kampou souvisejí. Projdeme se malebným prostředím nejkrásnějšího pražského ostrova, zavítáme i na Malou Stranu a když vše dobře vyjde, podíváme se i na proslulý románský reliéf Juditiny věže.       POR-Havlovcová

 • 1.3.2014 so - 14:00  PRAŽSKÝ KARLÍN
  Zast.tram.3,8 „Invalidovna“
  Od klasicistního předměstí po moderní River City. Současný Karlín je místem, kde stále vzniká moderní architektura, která překvapí. Na vycházce si připomeneme Dienzenhoferovu Invalidovnu i mnohé klasicistní bloky domů a zastavíme se u zcela nové kubistické architektury současných švýcarských autorů, u areálů Corso, Danube House, Nile House, Amazon Court, Diamond River, i u Main Point Karlin, který v prestižní soutěži MIPIM Awards zvítězil v kategorii nejlepších kancelářských budov.       PIS-Škochová

 • 1.3.2014 so - 14:00  PRAŽSKÉ USEDLOSTI V DEJVICÍCH – ZANIKLÉ I EXISTUJÍCÍ
  Zast.bus 131 "U Matěje"
  Od Kodymky ke Špitálce, kolem Karlovky k Mydlářce, také kolem vil Lídy Baarové a Vlasty Buriana. Projdeme i bývalou zahradou usedlosti Hanspaulka–co skrývala v minulosti a jaká je její budoucnost? A kde si postavil svoji vilu architekt Antonín Engel, který se významně podepsal na vzhledu Vítězného náměstí?       POR-Čenková

 • 2.3.2014 ne - 10:00  PŘÍBĚH STARÉ TOVÁRNY. PRO DĚTI + RODIČE
  Roh U Průhonu a Komunardů,P7
  LÉPE REZERVACE 221714714 - 1823 vznikla v Holešovicích 1. textilní továrna a během 19. stol. ji následovaly další podniky. V 90. letech 20.stol. většina z nich ukončila svou činnost a nastala otázka, co s jejich starými budovami. Některé byly zbourány, pro jiné se našlo další využití. Pojďte se s námi vydat po stopách starých holešovických továren! Podíváme se, kde dříve býval pivovar, parní mlýn, přístav nebo továrna Franty Anýže. Nakonec dojdeme k DOXU, bývalé továrně, dnes přeměněné na galerii moderního umění, kde děti čeká výtvarný workshop „Pohádka o továrně“. Cca 3 hod.       PIS-Lešovská

 • 2.3.2014 ne - 10:00  HANSPAULKA
  Zast.bus 131 "Hanspaulka"
  Jméno čtvrti dal pozdně barokní zámeček, který si na místě staré viniční usedlosti s panoramatickým rozhledem nechal vystavět měšťan Hans Paul Hippman. Okolí zámeč-ku lákalo ve 20. století k prestižní vilové zástavbě od stylu české mo-derny a holandského hnutí de-stijl, staveb architektů E. Linharta, B. Fuchse, J. Chochola, Ladislava Žáka (pro Lídu Baarovou), až po současné vily, domy podle návrhu arch. L. Lábuse a dalších architektů       UNI

 • 2.3.2014 ne - 14:00  PRAŽSKÉ NEVĚSTINCE.
  Nám.Franze Kafky u starom.nám.
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Procházka po Starém Městě s připomínkou vykřičených domů. Kde stávaly a proč už dnes většina těchto nevěstinců nestojí? I o tom si povíme na vycházce a neopomeneme si ukázat, kam chodily slavné osobnosti jako spisovatel Franz Kafka, hudební skladatel Gustav Mahler nebo císař Karel I.       PIS-Štrachová

 • 2.3.2014 ne - 15:00  KLÁŠTER V BŘEVNOVĚ
  Brána areálu Břevnovský klášter
  Zdejší klášter řádu benediktinů byl založen jako první mužský na našem území. Prohlédneme si kostel, kryptu, zdejší studánku Vojtěšku a seznámíme se s historií a významnými osobnostmi, které jsou s objektem spojeny.       POR-Chrastilová

 • 2.3.2014 ne - 18:00  TADY KDYSI STÁVAL…STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ.
  U Kamenného zvonu - Starom.nám.
  Večerní procházka, během které si budeme povídat o zmizelých stavbách, o Mariánském sloupu i už neexistující kašně, zajdeme také do Ungeltu       POR-Havlovcová

 • 3.3.2014 po - 17:00  DĚTI MARIE TEREZIE - PŘEDNÁŠKA.
  Sál PIS, Arbes.nám. 4,P5
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Marie Terezie byla jedinou ženou, která kdy usedla na český trůn. Arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská ale nebyla pouze významnou státnicku postavou evropských dějin. Jako úřadující hlava monarchie dala během své vlády život 16 dětem, z nichž se dospělosti dožilo jen několik. Sňatkovou politikou dosadila své potomky na trůny po celé Evropě. Příběhy dětí, z nichž některé čekal nelehký životní osud, se dozvíte na naší přednášce.       PIS-Lešovská

 • 3.3.2014 po - 18:00  VEČERY S PŘEMYSLEM KOBLICEM - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  V průběhu čtvrtého večera s fotografiemi Přemysla Koblice se podíváme na levý břeh Vltavy od Hlubočep přes Smíchov, Košíře, Malou Stranu a Hradčany až do Holešovic.       KZSP

 • 4.3.2014 út - 16:30  JIŽNÍ AMERIKA OČIMA ŽIŽKOVÁKA - PŘEDNÁŠKA
  Blahoslavova 2, P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 4.3.2014 út - 19:00  JAK SE STAVÍ ŠKOLA V INDONÉSII ?
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Teatroložka a tanečnice Jana Wolfová představí Indonésii z jiného pohledu, než jak ji pozná běžný cestovatel.       .

 • 5.3.2014 st - 15:00  KOSTEL SVATÉ LUDMILY
  vchod kostela náměstí Míru
  Nejprve si povíme něco o historii Vinohrad a poté i o samotném kostele, který byl ve stylu neogotiky dokončen v roce 1892 podle plánů J. Mockera. Na výzdobě se podíleli tehdejší nejrenomovanější umělci: J. V. Myslbek, J. Čapek nebo F. Ženíšek. Stavbu si také osobně prohlédl císař František Josef I. při své návštěvě Prahy v roce 1892.       AK-Marchal

 • 5.3.2014 st - 17:00  PRAHOU ARCHITEKTONICKÝCH SLOHŮ – PRAHA ROMÁNSKÁ.
  Socha M.J.Husa - Starom.nám.
  V novém cyklu projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy. Další vycházka tohoto cyklu za týden-je možné se zúčastnit i jednotlivých akcí.       POR-Havlovcová

 • 5.3.2014 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       STĚN

 • 5.3.2014 st - 18:00  ARCHITEKTURA V MÍSTECH, KAM ČEŠI JEZDÍ NEJČASTĚJI NA DOVOLENOU - PŘEDNÁŠKA
  Nár.zeměd.muzeum, Kostelní 44
  Provence, Barcelona, Malaga, Casablanca, Tenerife, Madeira a Řím,...       Stěnička

 • 5.3.2014 st - 19:00  VĚRA ČÁSLAVSKÁ + PAVEL SLAVKO - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  ČÁSLAVSKÁ = Sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku. 40 let drží rekord v počtu zlatých olympijských medailí. Bude o čem vyprávět… SLAVKO = kastelán zámku Český Krumlov.Nejvýraznější element státní správy drží vždy jasný názor, široké vize umí i prosadit. Renesanční osobnost uchvátí škálou zájmů. Každá chvíle s ním je zážitek, natož celý večer.       NM

 • 5.3.2014 st - 19:00  PŮL ROKU NA ISLANDU = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Sopečný klenot, v létě v obležení turistů, v zimě však pustý a drsný – tak lze charakterizovat Island. Ostrov s vysokou vulkanickou aktivitou, jež se v kombinaci s polárním klimatem zasloužila o nesčíslné přírodní zajímavosti. Island je skutečným přírodním fenoménem. Černé sopečné pouště, barevné hory, ledovce, vodopády, vulkány a bahenní sopky, horké prameny, gejzír, hluboké fjordy a různobarevné pláže. Severskou nehostinnou krajinu oživují největší kolonie papuchalků na světě. S tímto prostředím se Islanďané naučili žít v souznění. Nahlédneme také do běžného života zdejších obyvatel, se kterými je neodlučitelně spjat pobyt v termálních pramenech či svérázná islandská kuchyně. Připomeneme si i erupci sopky Eyjafjallajökull a neuvěřitelně fascinující polární záři.       Nepálské a tibet.centrum

 • 5.3.2014 st - 19:00  PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY = VYSOČANSKÉ FRAGMENTY I. – OKOLÍ KOLBENKY
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Rozvoj průmyslu – Kolbenova elektrotechnická továrna, cukrovar, Odkolkovy mlýny, komplex Aero a Praga. Radim Gabor       .

 • 6.3.2014 čt - 16:00  UTAJENÉ PROSTORY ANEB BÝVALÝ AREÁL MILOSRDNÝCH BRATŘÍ,DNES NEM. NA FRANTIŠKU.
  Hl.vstup z nábřeží
  NUTNO REZERVOVAT 721769586. Výjimečná možnost se podívat do interiéru bývalého areálu Milosrdných bratří, dnes nemocnice Na Františku. Tento areál byl významným útočištěm chudých a nemocných a Milosrdní bratři tady poskytovali velice kvalitní péči. Prohlédneme si refektář, posluchárnu a další.       POR-Náprstková

 • 6.3.2014 čt - 16:30  PROHLÍDKA PALÁCE MERKUR
  Revoluční 25
  Bývalá Kavárna Vltava v Revoluční 25 + beseda o řešení „revoluční gate“ atelieru prof.Jiřičné.       Stěnička

 • 6.3.2014 čt - 19:00  BOLLYWOOD NIGHT = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Randžán Rampal - indický filmař. Večery s ukázkami z populárních indických filmů doplní komentáře znalce indické filmové tvorby, který dokáže filmové příběhy přitažlivě propojit s vyprávěním o životě prostých indických lidí i o konkrétních místech indického subkontinentu, která poznáme z neobvyklého úhlu pohledu.       Nepálské a tibet.centrum

 • 6.3.2014 čt - 19:00  HARLEKÝN NA ŘÍMSE - 100. VÝROČÍ NAROZENÍ B.HARBALA
  Divadlo KÁMEN, Nekvasilova 2,Karlín
  Setkání s knihou A.Vránové - večerem provází a verše recituje Miroslav Kovářík !       www.divadloKAMEN.cz

 • 7.3.2014 pá - 15:30  OD PŮSTU K VELIKONOCŮM = PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1, P 1
  Průřez tradicemi postního období a Velikonoc zejména v kuchyni. Velikonočně laděné setkání s foodblogerkou Vilemínou nabídne ukázky dekorací i receptů vhodných pro jarní svátky. Klubovna. 0,-       .

 • 7.3.2014 pá - 17:00  Z ATELIÉRŮ ČESKÝCH UMĚLCŮ = PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1, P 1
  Jiří Trnka – nedostižný mistr pohádkového světa.Český výtvarník, ilustrátor, sochař, scenárista, loutkář, kostýmní výtvarník a režisér animovaných filmů. Od návrhů divadelních kulis se přes loutkové divadlo dostal až k animovanému filmu, mezi jehož české průkopníky neochvějně patří. Byl rovněž spoluzakladatelem studia Bratři v triku. Mezi jeho nejznámější loutkové filmy patří Staré pověsti české a Dobrý voják Švejk. Populární je i jeho pohádková kniha Zahrada. Přednáší PhDr. Jana Jebavá. Malý sál.       .

 • 8.3.2014 so - 10:00  BUBENEČ – SEVERNÍ ČÁST.
  Zast.bus 131 Sibiřské nám
  Tentokrát okolo domů, kde žily známé osobnosti nedávné doby (Ludvík Svoboda, Věra Čáslavská, Klement Gottwald, Alexej Čepička, Max Švabinský) okolo významných vil Gibiánovy a Strnadovy a do míst, kde byl v 19.století krásný veřejný sad, ze kterého zbylo už jen torzo.       POR-Čenková

 • 8.3.2014 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU
  Juditina věž - Mostecká 1
  Možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže v       KZSP

 • 8.3.2014 so - 11:00  KARLÍN 2 - KLASICISTNÍ
  Zast.tram.3,8, "Karlínské nám." - Sokolovská 60.
  2.vycházka bude zaměřena na první desetiletí stavebního rozvoje Karlína, založeného 1817. Důkladně se seznámíme s jeho promyšlenou urbanistickou koncepcí, která nemá v našich zemích obdoby. Poznáme přísné a na svou dobu velice pokrokové stavební předpisy, které měly zaručit odpovídající kvalitu a vizuální jednotu všech staveb. Prohlédneme si několik typických klasicistních domů, které vtiskly Karlínu jeho nezaměnitelný ráz, i stavby, jenž svým významem přesahující jeho hranice. Jedná se např. Negrelliho železniční viadukt, Ferdinandovy kasárny, dům U Červené hvězdy či hostinec U Města Hamburku.       KUČ

 • 8.3.2014 so - 13:30  POUTNÍ MÍSTO LORETA.
  Vchod Lorety - Loret.nám
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice).       PIS-Marchal

 • 8.3.2014 so - 14:00  MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ.
  Pokladny Veletržního paláce
  NUTNO REZERVOVAT 721769586 - Společně si prohlédneme proslulé dílo A. Muchy a budeme si povídat nejen o samotném díle, o okolnostech vzniku obrazů, ale i o životě jejich významného autora       POR-Náprstková

 • 8.3.2014 so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU
  Juditina věž - Mostecká 1
  Možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže v       KZSP

 • 8.3.2014 so - 14:00  VÝZNAMNÉ ŽENY V UMĚL.A HISTOR. KONTEXTU PRAŽSKÉHO HRADU
  infocentrum - III. nádvoří.
  MAX.25 OSOB tourist.info@hrad.cz. Které sochy významných žen zdobí interiér Svatovítské katedrály? Čí portréty jsou znázorněny na fresce, mozaice či obraze? Při příležitosti svátku žen se seznámíme s uměleckými díly inspirovanými ženami, které se zapsaly do historie Pražského hradu.Při příležitosti Svátku žen si připomeneme umělecká díla (sochy, obrazy, bysty), která ztvárňují např. svatou Ludmilu, abatyši Mladu, manželky Karla IV., Polyxenu z Lobkovic, Marii Terezii a další. Navštívíme katedrálu sv.Víta a baziliku sv.Jiří, kde je hrob babičky sv.Václava (sv.Ludmily).       Správa Pražského hradu

 • 8.3.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.
  Vstup vedle Starom.orloje
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Zveme především ženy! Na MDŽ je čeká milé překvapení! Prohlédnou si historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítají do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupí do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatří také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 9.3.2014 ne - 10:00  MÜLLEROVA VILA
  Nad Hradním vodojemem 14,P6
  NUTNÁ REZERVACE - 605214441. Prohlédneme si luxusní vilu na Ořechovce, kterou si nechal od přítele Adolfa Loose postavit zámožný stavitel Fr.Müller. Začalo se stavět 1928. Loos ve vile uplatnil nejen funkc.myšlenky, ale i svoji teorii „Raumplanu“. V památkově chráněném interiéru byl doplněn původní nábytek, obklady stěn, obrazy a další detaily, dokumentující styl bydlení „horních deseti tisíc“ v mezivál.období.       AK

 • 9.3.2014 ne - 10:00  Z BÍLÉ HORY DO RUZYNĚ
  Zast.tram.22 „Bílá Hora“
  Vycházku začneme poblíž poutního místa na Bílé Hoře, kde se nachází nádherný barokní komplex kláštera servitů s kostelem Panny Marie Vítězné. Potom, co si prohlédneme přilehlý zájezdní hostinec na staré Bělohorské silnici, se vydáme na Bílou Horu, dějiště jedné z nejv&ya cute;znamnějších událostí českých dějin. Dále nás vycházka zavede do staré Ruzyně, kde poznáme zdejší náves, venkovské statky a nevynecháme ani proslulou vazební věznici, vzniklou 1935 přestavbou bývalého cukrovaru.       KUČ

 • 9.3.2014 ne - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul histor.budovy
  KAŽDOU PŮLHODINU 8:30 - 11:00. Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND.       PIS

 • 9.3.2014 ne - 11:15  MÜLLEROVA VILA
  Nad Hradním vodojemem 14,P6
  NUTNÁ REZERVACE - 605214441. Prohlédneme si luxusní vilu na Ořechovce, kterou si nechal od přítele Adolfa Loose postavit zámožný stavitel Fr.Müller. Začalo se stavět 1928. Loos ve vile uplatnil nejen funkc.myšlenky, ale i svoji teorii „Raumplanu“. V památkově chráněném interiéru byl doplněn původní nábytek, obklady stěn, obrazy a další detaily, dokumentující styl bydlení „horních deseti tisíc“ v mezivál.období.       AK

 • 9.3.2014 ne - 14:00  SCHEBKŮV PALÁC NA NOVÉM MĚSTĚ.
  Politických vězňů 7.
  Prohlídka běžně nepřístupných bohatě zdobených interiérů paláce, který byl postaven pro podnikatele Jana Schebka, nám představí novorenesanční architekturu I. Ullmana z roku 1871. Pak si ještě prohlédneme další paláce (exteriéry) na Novém Městě.       POR-Chrastilová

 • 9.3.2014 ne - 14:00  RUDOLFINUM
  Vchod Rudolfina z Alšova nábřeží.
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Prohlídka vybraných prostor významné novorenesanční budovy 19. století. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. Připomeneme si také historii České filharmonie a působení jejích slavných dirigentů.       PIS-Sokolová

 • 9.3.2014 ne - 14:00  MÜLLEROVA VILA
  Nad Hradním vodojemem 14,P6
  NUTNÁ REZERVACE - 605214441. Prohlédneme si luxusní vilu na Ořechovce, kterou si nechal od přítele Adolfa Loose postavit zámožný stavitel Fr.Müller. Začalo se stavět 1928. Loos ve vile uplatnil nejen funkc.myšlenky, ale i svoji teorii „Raumplanu“. V památkově chráněném interiéru byl doplněn původní nábytek, obklady stěn, obrazy a další detaily, dokumentující styl bydlení „horních deseti tisíc“ v mezivál.období.       AK

 • 9.3.2014 ne - 14:00  Z BÍLÉ HORY DO RUZYNĚ
  Zast.tram.22 „Bílá Hora“
  Vycházku začneme poblíž poutního místa na Bílé Hoře, kde se nachází nádherný barokní komplex kláštera servitů s kostelem Panny Marie Vítězné. Potom, co si prohlédneme přilehlý zájezdní hostinec na staré Bělohorské silnici, se vydáme na Bílou Horu, dějiště jedné z nejv&ya cute;znamnějších událostí českých dějin. Dále nás vycházka zavede do staré Ruzyně, kde poznáme zdejší náves, venkovské statky a nevynecháme ani proslulou vazební věznici, vzniklou 1935 přestavbou bývalého cukrovaru.       KUČ

 • 9.3.2014 ne - 14:00  ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY = 2.ČÁST
  Před Klausovou synagogou
  Španělská synagoga s prvky maurského slohu je symbolem emancipace židů koncem 19.stol., vzpomeneme na utrpení českých židů za protektorátu. V Klausově synagoze se věnujeme vystaveným textiliím a dalším předmětům používaných při židovských svátcích a jídelníčku.       UNI - Kocourek

 • 9.3.2014 ne - 15:15  MÜLLEROVA VILA
  Nad Hradním vodojemem 14,P6
  NUTNÁ REZERVACE - 605214441. Prohlédneme si luxusní vilu na Ořechovce, kterou si nechal od přítele Adolfa Loose postavit zámožný stavitel Fr.Müller. Začalo se stavět 1928. Loos ve vile uplatnil nejen funkc.myšlenky, ale i svoji teorii „Raumplanu“. V památkově chráněném interiéru byl doplněn původní nábytek, obklady stěn, obrazy a další detaily, dokumentující styl bydlení „horních deseti tisíc“ v mezivál.období.       AK

 • 9.3.2014 ne - 18:00  VEČERNÍ PROCHÁZKA ZTICHLÝM KARLOVÝM MOSTEM.
  Socha Karla IV. - Křížovnické nám.
  O historii mostu, jeho předchůdcích, sochařské výzdobě, povodních a dalších zajímavostech       POR-Havlovcová

 • 10.3.2014 po - 18:00  JUDITIN MOST - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  Co o něm víme a co bylo objeveno v poslední době. Přednáší Z.Dragoun       KZSP

 • 11.3.2014 út - 15:00  VINOHRADSKÉ SVATYNĚ.
  Vinohradská 68, P3
  LÉPE REZERVACE 221714714 Další z vinohradských svatyní nám otevřou své dveře – tentokrát baptistická modlitebna ve Vinohradské ulici, která na vás zapůsobí svou jednoduchou velebností a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od význačného architekta J. Plečnika na nám. Jiřího z Poděbrad. PIS- Škrlandová       PIS-Škrlandová

 • 11.3.2014 út - 15:30  STARÝ SPOŘILOV
  Kostel sv.Anny, Roztylské nám.
  Jarní procházka spojená s výkladem ing.J.Kolaříka. Dobrovolné vstupné 50,-       Klub důchodců při Min.zemědělství

 • 11.3.2014 út - 16:00  Z PŘEDSTAV A CEST BEDŘICHA FEURSTEINA
  Vestibul Veletržního paláce
  společná prohlídka výstavy Architekt Bedřich Feurstein byl mimo jiné jedním ze zakladatelů moderní české scénografie a také úspěšným kreslířem. Po svých pobytech v Paříži a v Japonsku se usadil v Praze, kde se podílel na filmech Vladislava Vančury a věnoval se scénografii zejména v Osvobozeném divadle. V květnu 1936 spáchal sebevraždu skokem z Trojského mostu. V Čechách stihl realizovat jen dvě významné stavby: Vojenský zeměpisný ústav v Bubenči a krematorium v Nymburce.       AK-Stěnička

 • 11.3.2014 út - 16:30  PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA – POSLEDNÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Politických vězňů 2.
  Seznámíme se s fungováním této úžasné technické památky, dozvíme se něco z její historie v Praze a podíváme se do centrály. Potrubní pošta je v soukromých rukou a připravuje se její opětovné fungování.       POR

 • 11.3.2014 út - 19:00  ART DECO V MIAMI
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Fenomén moderního umění, který město obohatil pozoruhodně celistvým souborem meziválečné architektury.       .

 • 12.3.2014 st - 17:00  A TAK HO MISTR KAT PASOVAL SVÝM MEČEM NA RYTÍŘE.
  Budova Filozof.fakulty UK - nám J.Palacha.
  Tento měsíc uplyne 350 let od úmrtí zakladatele „katovské“ dynastie a přímého účastníka Staroměstské exekuce, Jana Mydláře. Na vycházce si ukážeme místo, kde bývala katovna, a do kterého kostela měl přístup mistr popravčí se svou čeledí. Zjistíme, že popraviště nebylo jen na Staroměstském náměstí. Dozvíme se něco o sociálním postavení kata v městské společnosti, ale také o rituálech spojených s popravou či o posledních chvílích nešťastného odsouzence.       PIS-Zörnerová

 • 12.3.2014 st - 17:00  PRAHA RANĚ GOTICKÁ.
  Kostel sv.Haštala - Haštalské nám.
  V novém cyklu projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy. Další vycházka tohoto cyklu za týden - je možné se zúčastnit i jednotlivých akcí.       POR-Havlovcová

 • 12.3.2014 st - 17:15  MASARYKOVY DĚTI I. – PŘEDNÁŠKA.
  Sál PIS, Arbesovo nám.4,P5
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Potomci TGM a jeho manželky Charlotte byli všichni mimořádně vzdělaní, umělecky nadaní a významně se zapsali do českých dějin. Mnoho z nich potkal tragický osud, o němž se dozvíme na opakování lednové přednášky, věnované Alici a Herbertovi.       PIS-Štrachová

 • 12.3.2014 st - 19:00  MILOSLAV STINGL + RADIM UZEL - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  STINGL = nejplodnější český spisovatel. Vydal 42 knih ve 240 vydáních a úhrnném nákladu 17 miliónů výtisků. Ve světě široce uznávaný etnograf, spisovatel a cestovatel poznal 152 zemí, zná 17 jazyků. Kde čerpal zkušenosti své knihy Sex v pěti dílech světa? UZEL = Uznávaný gynekolog fantasticky popularizuje sexuologii, dnes i mezi nás. Dlouhodobě prokazuje výjimečnost v oboru. Dojde i na zajímavé příhody nejen z cest?       NM

 • 12.3.2014 st - 19:00  GRUZIE = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Po neklidných letech se bezpečnostní situace v Gruzii uklidnila a tato země pod Kavkazem vřele otevírá náruč turistům. Vydejme se společně do nejzapadlejšího horského regionu Tušetie, kde pohraniční vesničky střeží kamenné rodové věže se středověkou atmosférou.Zaledněné vrcholy se tyčí nad vesnicemi hrdých Svanů, obyvatelů překrásné Svanetie. Túru pod kavkazskou pyramidu Ušba (4710 m) nám znesnadňuje deštivé počasí, vzápětí však ztrácíme cestu a zůstáváme napospas osudu neprostupnému Kavkazu. „Stověžatá“ vesnice Ušguli pod nejvyšší horou Gruzie. Obětován je býk, koza, ovce a víno. Pálenka čača teče proudem na svátku Kvirikoba. Navštívíme i rodný dům Josifa Stalina a jeho muzeum v Gori.       Nepálské a tibet.centrum

 • 13.3.2014 čt - 16:30  POTRUBNÍ POŠTA.
  Politických věznů - hlavní pošta bok
  JEN REZERVACE 221714714 - Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentovné prohlídce v budově hlavní pošty.       PIS-Dražil

 • 13.3.2014 čt - 18:00  KDE ZAČÍNÁ EVROPA - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Dům ochránců přírody, Michelská 5,P4
  Ruská hranice mezi Asií a Evropou je nezřetelná. Ani fotograficky ji není snadné vymezit. Nejen na severu platí, že kdo se nepostará o vlastní zábavu, odsoudí se k nudě. Průmyslový jih Uralu střídají stovky kilometrů pustých stepí. Pokaždé však potkáte stejné automobily, podobná dřevěná venkovská stavení a ve městech bloky stejných panelových domů. Do Moskvy je daleko, ale její televizní programy tu dostihnou kdekoho. Symboly ruské svrchovanosti se ovšem nejokázaleji ukazují právě na Kavkaze, kde je separatismus nejsilnější. Přednášející: Martin Wágner(fotograf)       ČSOP-DOP

 • 13.3.2014 čt - 19:00  MŮJ ŽIVOT V TIBETU = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Jsem obyčejný Tibeťan pocházející z malé vesnice. Dospívání jsem prožil na čínských školách. Znám život na tibetské vesnici i v čínském velkoměstě. Sledoval jsem vývoj ekonomiky, vzdělávání, náboženství, architektury a kultury v posledních několika letech jak v Tibetu, tak v Číně. Rozumím názorům a také myšlenkám dospívajících Tibeťanů na tibetském venkově, ve městě i v čínských městech. Proto chci všem, kteří mají zájem, představit tradiční i modernizující se Tibet. Máte-li ohledně Tibetu jakékoliv otázky, přijďte se mně zeptat.       Nepálské a tibet.centrum

 • 15.3.2014 so - 10:00  ALBERTOV – UNIVERZITNÍ CAMPUS A JEHO NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ.
  Kostele na Karlově (předmostí Nuselského mostu)
  Naši vycházku začneme na Karlově před kostelem Panny Marie a Karla Velikého –přičemž zakladatelem pražské univerzity i tohoto kostela byl Karel IV. A zástavba na Albertově je vlastně tedy pokračováním Karlova díla.       POR-Čenková

 • 15.3.2014 so - 13:00  NAUČNÁ JIHOVÝCHODNÍ STEZKA PRAHA 9
  Výstup Metra Vysočanská proti Galerii Fénix
  Jihovýchodní větev spojuje Pražské obec-ní části Vysočany a Hrdlořezy. Je dlouhá 6km, vede vedlejšími ulicemi města a pěšinami podél Rokytky v blízkosti 2 chráněných území přírodní památky Praž-ský zlom, a přírodního parku Smetanka. Příjemná procházka mezi bývalými areá-ly Praga, ČKD až k botanické zahradě střední odborné školy v Hrdlořezích.       UNI

 • 15.3.2014 so - 14:00  CLAM-GALLASŮV PALÁC.
  Husova 20,P1
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Prohlídka jednoho z nejkrásnějších pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase a od r. 1747 se stal hlavní rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Dnes je sídlem Archivu hl. m. Prahy. Během prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, ale vystoupáme i do vyšších pater a prohlédneme si reprezentační sály. Před vchodem do paláce.       PIS-Racková

 • 15.3.2014 so - 14:00  KOSTEL A KLÁŠTER SV.GABRIELA V HOLEČKOVĚ ULICI.
  Holečkova 10
  NUTNO REZERVOVAT 721769586. Výjimečná možnost podívat se do budov kostela a kláštera, které byly postaveny na konci 19.stol. Řadí se k jedněm z nejzvláštnějších v Praze a jsou spojeny s tzv.beuronskou uměleckou školou. Provede předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění Mgr.Šebová       POR

 • 15.3.2014 so - 14:00  PRAŽSKÁ STRAŠIDLA LEGENDY A POVĚSTI - V OKOLÍ PRAŽSKÉHO HRADU = DĚTI+RODIČE
  Zast.tram. Pohořelec
  Vycházka nejen pro malé Pražánky, ale i pro jejich rodiče. Projdeme Pohořelcem, Loretánským a Hradčanským náměstím a povídat si budeme o Drahomíře, vousaté Starostě, loretánských zvoncích a dalších, nezapomeneme ani na zdejší strašidla.       POR-Cimplová

 • 15.3.2014 so - 15:00  KOSTEL SV. APOLINÁŘE A JEHO OKOLÍ
  Apolinářská 10
  Nejprve si podrobně prohlédneme kostel sv. Apolináře. Jde o kostel, který založil Karel IV. jako střed mezi kostely ve tvaru kříže, který měl tvořit duchovní ochranu nově založeného Nového města. Kostel má bohatou historii. V 18. století byl například využíván jako dílna na výrobu dělových koulí. Jeho dnešní podoba je z konce 19. století, kdy byl regotizován. V interiéru budeme obdivovat fresky z roku 1390, barokní oltář z 18. století a bude možné podívat se i na kruchtu. Po prohlídce kostela se ještě podíváme po okolí, zmíníme zemskou porodnici nebo bývalou protialkoholní léčebnu.       AK-Kastner

 • 16.3.2014 ne - 09:30  NA ZBRASLAV
  Zast.bus 129,241,318 "Zbraslavské nám"
  Projdeme se částí Prahy 5 Zbraslaví a připomeneme si místní památky – vilu spisovatele Vladislava Vančury, hřbitov s kostelem sv. Havla i zbras-lavský zámek – kdysi slavný cisterci-ácký klášter Aula Regia s kostelem sv. Jakuba, který měl být rodovým mauzoleem Přemyslovců       UNI

 • 16.3.2014 ne - 09:41  TRADIČNÍ VÝLET ZA KANDÍKEM - Z PRAHY POD MEDNÍK - PRO ČLENY KLUBU
  Z Nádraží Braník 9:41 (lze i z Hl.nádraží 9.23).
  Jaro je tu - Kandík psí zub je jedna z nejkrásnějších a nejvzácnějších kytek, která se v ČR vyskytuje jen v lokalitě pod Medníkem. Doporučuji si ji prohlédnout přes Google. V realitě je to pak skutečný zážitek. Výlet je nenáročný – necelé 3 km z nádraží Petrov u Prahy přes most do Pikovic, k místu výskytu a zpět. Jde se při každém počasí.Zváni jsou všichni studenti, absolventi a zaměstnanci VŠFS i BA, jejich kamarádi (i čtyřnozí) apod.Po cestě je i občerstvení. Odjezdy zpět: 12:15 nebo 15:15 - Posázavským pacifikem.       VŠFS-Valenčík

 • 16.3.2014 ne - 10:00  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ.
  Pod sochou Žižky na Vítkově
  Prohlídka objektu, který měl být připomínkou hrdinného boje československých legií. Objekt je velice zajímavý a my budeme mít to štěstí, že nás provede PhDr. S. Slavík, který místo důvěrně zná, protože zde mnoho let působil jako interní pracovník       POR

 • 16.3.2014 ne - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO.
  Vestibul histor.budovy
  KAŽDOU PŮLHODINU 8:30 - 11:00. Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND.       PIS

 • 16.3.2014 ne - 14:00  KLEMENTINUM
  Před Zrcadlovou kaplí na nádvoří
  NUTNO REZERVOVAT 721769586. Bývalý jezuitský areál nám po rekonstrukci nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí, Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží , odkud je i překrásný výhled na okolí       POR-Havlovcová

 • 16.3.2014 ne - 14:00  KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL - PRO DĚTI OD 6LET +RODIČE
  Táborská brána (1.od M-Vyšehrad).
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii Vyšehradu spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou.       PIS

 • 16.3.2014 ne - 15:00  KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY
  Kostel - Dušní ul.
  K Roku české hudby 2014 jsme pro Vás připravili prohlídku barokního kostela, který byl původně součástí špitálu milosrdných bratří. Dnes ho využívá především Symfonický orchestr Hl. m. Prahy jako koncertní síň. Na vzácné barokní varhany zde hrál např. Haydn nebo Mozart.       PIS-Škrlandová

 • 16.3.2014 ne - 15:00  KLEMENTINUM
  Před Zrcadlovou kaplí na nádvoří
  NUTNO REZERVOVAT 721769586. Bývalý jezuitský areál nám po rekonstrukci nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí, Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží , odkud je i překrásný výhled na okolí       POR-Havlovcová

 • 17.3.2014 po - 14:00  VĚŽE PRAŽSKÉHO HRADU.
  Kašna II. hradní nádvoří
  NUTNO REZERVOVAT 721769586. Váš oblíbený lektor dr. Kadlec Vás seznámí s nejvýznamnějšími věžemi v areálu Pražského hradu, do některých vstoupíme i do interiéru. Sraz ve 14.00 u kašny na II. hradním nádvoří       POR

 • 17.3.2014 po - 16:00  PRAŽSKÉ OBCHODNÍ DOMY.
  Bílá labuť - Na Poříčí 23
  Když byl v březnu roku 1939 slavnostně otevřen obchodní dům Bílá labuť, jednalo se nejen o společenskou událost, ale také o mezník na poli pražské architektury. Pojďme si na vycházce připomenout, jak to bylo s minulostí i současností obchodních domů v Praze. Vycházku zahájíme u Bílé labutě a následně se přes náměstí Republiky a ulici Na Příkopě přesuneme na Národní třídu.       PIS-Nováková

 • 17.3.2014 po - 18:00  PROHLÍDKA SCHEBKOVA PALÁCE
  Politických vězňů 7.
  NUTNÁ REZERVACE - 605214441. Stavbu současné budovy zadal v roce 1871 známý podnikatel a stavitel silnic baron Jan Schebek. Proto je dnes též nazýván "Schebkův palác". Jelikož budovy se tehdy identifikovaly ne podle adresy ale podle jména, místo se stalo známé jakožto „Andělský dům“. Třípatrová budova byla navržena architektem Ignácem Ullmanem. K jejím nejzajímavějším částem patří mramorové schodiště a stropní malby Viktora Barvitia. Prohlédneme si také jednotlivé sály. V současné době slouží budova ekonomickému oddělení Akademie věd a není veřejnosti přístupný.       AK-Racková

 • 17.3.2014 po - 18:00  BAROKO JAKO STYL V POJETÍ VOJTĚCHA BIRNBAUMA - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  Přednáška se bude zabývat významným teoretickým dílem českého historika umění Vojtěcha Birnbauma „Barokní princip v dějinách architektury“ z roku 1924. Tato studie má dle autora významný historický vliv na směřování českého dějepisu umění, zejména co se rehabilitace barokního období jako akademické disciplíny týká.Přednáší T.Murár       KZSP

 • 17.3.2014 po - 20:00  VÁCLAV HRABĚ: BLUES PRO BLÁZNIVOU HOLKU - RECITÁL M.KOVÁŘÍKA
  Rybanaruby, Mánesova 87,P2
  Postbeatnický večer s atmosférou malých divadélek 60.let s hudebním duem, původní hudba, jevištní adaptace povídky "Horečka" 1962 s verši V.H.       .

 • 18.3.2014 út - 14:00  UNIVERZITA KARLOVA
  Vstup z Ovocného trhu
  Do běžně nepřístupných historických prostor UK. Podíváme se do Velké auly, prohlédneme si slavnostní tzv. Vlastenecký sál a další reprezentační prostory rektora, zajdeme i do místností, které souvisejí s promocemi. Univerzitou nás provede a zasvěcený výklad o její historii podá dr.Čornejová.       POR

 • 18.3.2014 út - 15:30  KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM NA STRAHOV.
  Zastávka tram.22 „Pohořelec“.
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Věnujme se historii vaření piva v minulosti a navštivme areál premonstrátského kláštera na Strahově. Připomeneme si okolnosti jeho založení, významné momenty v dějinách tohoto kláštera i některé technické zajímavosti spojené právě s tímto areálem. Po prohlídce exteriérů Strahovské kanonie nás čeká návštěva Klášterního pivovaru, který byl postaven r. 1629 a nahradil tak dosavadní klášterní pivovar, který snad již od 13. století stál v jiných místech areálu. Těšit se můžete na zajímavý výklad a ochutnávku místní produkce.       PIS-Kocourek

 • 18.3.2014 út - 15:30  VYUŽITÍ HISTORICKÝCH STAVEB NA STARÉM MĚSTĚ PRO TURISTICKÝ RUCH
  Kašna na Malém nám.
  I když se to možná někomu nelíbí, mnohé historické stavby na Starém městě slouží dnes potřebám moderního turistického ruchu. V půvabných, starých domech vznikly osobité galerie, romantické vinárny, koncertní síně, hotely a tak ve starých domech pokračuje život, tak jak to bylo v době jejich vzniku. Dle aktuálních možností do některých objektů nahlédneme.       AK-Racková

 • 18.3.2014 út - 16:30  ŽIŽKOV TRAMVAJOVÝ... PŘEDNÁŠKA
  Blahoslavova 2, P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 19.3.2014 st - 17:00  PRAHA VRCHOLNĚ GOTICKÁ.
  Novoměstská radnice - Karlovo nám.
  V novém cyklu se projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy. Další vycházka tohoto cyklu za týden - je možné se zúčastnit i jednotlivých akcí       POR-Havlovcová

 • 19.3.2014 st - 19:00  EXTRÉMNÍ RYBOLOV GUINEJE + NOVÁ GUINEA - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  JAKUB VÁGNER = Sympatický fešák vyrostl ve hvězdu známou po celém světě, zpopularizoval rybolov v obří show. Natáčí pro National Geographic, i za hranicemi je obrovsky populární. Co s ním sláva provádí a jak vyzrává…? RUDOLF ŠVAŘÍČEK = Antarktida, severní polár, Everest, nejvyšší vrcholy kontinentů, expedice ŽIVÁ AFRIKA.... Největší láskou zůstává ostrov Guinea, kde byli s Jakubem společně.       NM

 • 20.3.2014 čt - 15:30  STAROMĚSTSKÝ KONVIKT.
  Betlémská kaple - Betlém.nám.
  Mimořádná příležitost navštívit vybrané prostory staroměstského Konviktu. Pokud mluvíme o místech, kde byla „psána historie“, pak je mezi ně třeba zařadit i Konvikt. V těchto místech se ve 14. století nacházel útulek kajícných žen Jeruzalém, později zde byl Tovaryšstvem Ježíšovým zřízen katolický internát. Právě zde se konal r. 1840 první český bál, v prostorách Konviktu vystoupil také slavný Ludwig van Beethoven či Richard Wagner nebo Jiří Trnka, který zde měl studio loutkového filmu. Dnes sem chodí Pražané do kina Ponrepo.       PIS-Hátleová

 • 20.3.2014 čt - 17:00  NÁM.MÍRU A OKOLÍ = VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY !
  Vestibul Národního domu (za kostelem sv.Ludmily)
  Komentovaná procházka po oblasti NÁM.MÍRU A OKOLÍ = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti. STAVBY: Kaple arcibiskupského gymnázia + Křesťanský domov mládeže, schodiště Národního domu a Vinohradského divadla, interiéry opravené Vinohradské radnice, kuloáry Paláce Elektra, bývalá kavárna Hlavovka, palác Valdek s pasáží, a další významné stavby,.... Uvítáme od každého účastníka další nápady, tipy ale i možnosti vstupů do budov, dvorů. Přinesení dobových materiálů (pohlednic, fotek,...) atd. Po skončení procházky možno posedět krátce u čaje či kávy a domluvit další vycházku. 50,- PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 20.3.2014 čt - 18:00  (NE) ZNÁMÁ MAKEDONIE... PŘEDNÁŠKA+PROMÍTÁNÍ
  Dům ochránců přírody,Michelská 5,P4
  Makedonie - na zač.20.stol. vyšla u nás knížka prof. Komárka "Neznámá Makedonie" - tehdy chudá a divoká země krevní msty, poznamenaná válkami. Ani v půli 20.stol. se mnoho nezměnilo, ale pak bylo možno sledovat rychlý rozvoj a s ním mnohde zánik jedinečných přírodních hodnot. Přesto se můžeme v odlehlých horských polohách dodnes setkat s ukázkami, jak mohla vypadat příroda, než na ni vstoupil člověk. ZO 01/68 ČSOP tam chystá letos výpravu, zaměřenou na vytvoření videoprogramu „Národní parky Makedonie” a nabízíme účast zájemcům o tuto tematiku.       ČSOP-DOP

 • 20.3.2014 čt - 19:00  ČAROKRÁSNÝ RUSKÝ SEVER = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Spol.centrum Londýnská 30,P2
  Foto s vyprávěním cestovatele Drahoňovského.       LON

 • 22.3.2014 so - 10:00  O ČEM MLČÍ POMNÍKY II. - STARÉ MĚSTO.
  Socha B.Němcové - Žofín
  Míjíme je den co den, ale nemáme čas u nich postát. Využijme této vycházky a zastavme se u podob vytesaných do kamene či litých do kovu a připomeňme si výjimečné osudy či pozapomenuté příběhy. Tentokrát zavzpomínáme na Boženu Němcovou, Bedřicha Smetanu či Antonína Dvořáka.       PIS-Bartásková

 • 22.3.2014 so - 10:00  Z ČERVENÉHO VRCHU K ZÁMEČKU HANSPAULKA.
  Zast.tram.26 Horoměřická
  Jaká je historie usedlostí Beránky, Pernikářka a Zlatnice a kde si postavil vlastní vilu architekt Linhart? Kde byla vyhlášená hospoda Houtyš spojená s kapelami Ivana Hlase, Ondřeje Hejmy a dalších? Jaké tajemství ukrývala vila generála Eliáše ve Fetrovské ulici? Pojďte se to dozvědět na naší vycházce. Budeme mít možnost prohlédnout si opravený interiér kaple sv. Michala, která byla součástí usedlosti Pernikářka       POR-Čenková

 • 22.3.2014 so - 10:30  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - CYKLUS, DÍL I.
  Hlavní vstup hřbitova z Vinohradské
  Cyklus koment.procházek cca 1x měsíčně po hrobech významných osobností ale i umělců, kteří se na výzdobě těchto staveb podíleli. Pozornost věnovaná také materiálům náhrobků. Tentokrát - IX.hřbitov + I.obecný PRAGOS KLUB + p.Březinová

 • 22.3.2014 so - 14:00  CYKLUS DOMY = ČP.119-126 (BÝV. CK SKLAD ŠKOLNÍCH KNIH)-128
  Roh Mikulandská - Národní
  Pražská architektura 12-20.stol. Domy na Novém Městě jeden po druhém dle popisných čísel. U jednotl.domů postojíme a vyslechneme podrobný popis - výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti. Vycházky se konají průběžně po celý rok.       www.divadloKAMEN.cz

 • 22.3.2014 so - 14:00  WOLFGANG AMADEUS MOZART
  Zast.tram. Malostranské nám.- směr Újezd
  Mozart téměř třetinu svého života strávil na cestách a dlouhodobých koncertních turné. V Praze pobýval delší dobu celkem třikrát v rozmezí let 1787-91. Poprvé do českých zemí zavítal již o dvacet let dříve. Jako dítě strávil nějaký čas v Olomouci a Brně. My se podíváme na místa vztahující se k jeho pražským pobytům a přitom trochu nahlédneme do historie prostřednictvím osobností, budov, událostí a legend spoje-ných s tímto geniálním skladatelem       UNI

 • 22.3.2014 so - 14:00  STUDNY, KAŠNY, CHRLIČE.
  Kohlova kašna II.nádvoří Pražského hradu.
  Během vycházky se zastavíme u zdrojů vody na II. a III. nádvoří Pražského hradu. Seznámíme se zároveň s parléřovskými i novogotickými chrliči na Katedrále sv. Víta. Opravdu detailně si je prohlédneme na unikátní výstavě v Rožmberském paláci, kde si přiblížíme i jeho historii coby Ústavu šlechtičen. Pozor – je velmi důležité vzít s sebou dalekohled nebo alespoň divadelní kukátko.       POR-Prokůpková

 • 22.3.2014 so - 14:00  STAVBA A DOSTAVBA KATEDRÁLY SV.VÍTA
  infocentrum - III. nádvoří.
  MAX.25 OSOB tourist.info@hrad.cz. Kteří architekti vedli stavbu Svatovítské katedrály? Co víme o činnosti středověké stavební hutě? Během prohlídky se seznámíte s historickým vývojem stavby nejvýznamnějšího chrámu v naší zemi.       Správa Pražského hradu

 • 22.3.2014 so - 16:00  DIVADLO + PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV.ANEŽKY ČESKÉ
  Klášter sv.Anežky České - U milosrdných 17
  V prostorách kláštera sv. Anežky České - PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ loutk.studia Baribal "Příběh Anežky České" (od 8 let)+ KRÁTKÁ PROHLÍDKA architektury Anežského kláštera.       NG t:221879225

 • 22.3.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.
  Vstup vedle Starom.orloje
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 23.3.2014 ne - 09:30  BÝVALÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO.
  Staronová synagoga - Červená X Pařížská
  Ve třetí části našeho cyklu navštívíme Španělskou a Maiselovu synagogu. Pro větší počet zájemců půjdou dvě skupiny, nemusíte se bát, že se nevejdete.       POR-Škochová+Čenková

 • 23.3.2014 ne - 10:00  MUZEUM GASTRONOMIE
  Jakubská 12,P1
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Komentovaná prohlídka části muzea. Během prohlídky nám bude představena Síň slávy české gastronomie spolu s nejstaršími kuchařskými knihami a významnými osobnostmi z řad české gastronomie. Dozvíme se také o více než šest století trvající historii domu, v němž dnes Muzeum gastronomie sídlí.       PIS

 • 23.3.2014 ne - 10:00  ŘEPY A ZLIČÍN
  Zast.bus 264 „Na Kaménce“
  Prohlédneme si staré Řepy a Zličín, starobylé vísky na okraji Prahy, které si dodnes uchovaly mnohé ze svého původního venkovského charakteru. Poznáme románský kostel sv.Martina v Řepích a kostel Svaté rodiny s klášterem boromejek z roku 1861, který dříve sloužil jako ženská věznice. Čeká nás také řada malebných usedlostí a domků, shluknutých kolem okrouhlé zličínské návsi s rybníkem.       KUČ

 • 23.3.2014 ne - 14:00  PLASTIKA 70-80. LET VE VEŘEJNÉM PROSTORU PRAHY 1
  Před chrámem sv.Víta
  Koment.vycházka s P.Karousem       GALERIE HLMP

 • 23.3.2014 ne - 14:00  DOMOVNÍ ZNAMENÍ HRADČAN A MALÉ STRANY.
  Vstupní brána areálu Strahovského kláštera
  Během této vycházky si prohlédneme domovní znamení na Pohořelci a následně se potěšíme krásnou vyhlídkou a malebnými znameními v ulici Úvoz. Dále budeme pokračovat uličkami Malé Strany, abychom se zastavili u znamení na domech v ulicích Vlašské, Karmelitské a jejich přilehlém okolí. Během procházky si připomeneme různé příběhy a legendy.       PIS-Škaroupková

 • 23.3.2014 ne - 14:00  COLLOREDO MANSFELDSKÝ PALÁC
  Socha Karla IV.- Křížovnické nám.
  S prohlídkou interiéru. Nově otevřený palácový objekt, který dostala a bude využívat GHMP, je významnou ukázkou barokní architektury.       POR-Chrastilová

 • 23.3.2014 ne - 14:00  PŘÍBĚH STARÉ TOVÁRNY. PRO DĚTI + RODIČE
  Roh U Průhonu a Komunardů
  LÉPE REZERVACE 221714714 - 1823 vznikla v Holešovicích 1. textilní továrna a během 19. stol. ji následovaly další podniky. V 90. letech 20.stol. většina z nich ukončila svou činnost a nastala otázka, co s jejich starými budovami. Některé byly zbourány, pro jiné se našlo další využití. Pojďte se s námi vydat po stopách starých holešovických továren! Podíváme se, kde dříve býval pivovar, parní mlýn, přístav nebo továrna Franty Anýže. Nakonec dojdeme k DOXU, bývalé továrně, dnes přeměněné na galerii moderního umění, kde děti čeká výtvarný workshop „Pohádka o továrně“. Cca 3 hod.       PIS-Lešovská

 • 23.3.2014 ne - 14:00  ŘEPY A ZLIČÍN
  Zast.bus 264 „Na Kaménce“
  Prohlédneme si staré Řepy a Zličín, starobylé vísky na okraji Prahy, které si dodnes uchovaly mnohé ze svého původního venkovského charakteru. Poznáme románský kostel sv.Martina v Řepích a kostel Svaté rodiny s klášterem boromejek z roku 1861, který dříve sloužil jako ženská věznice. Čeká nás také řada malebných usedlostí a domků, shluknutých kolem okrouhlé zličínské návsi s rybníkem.       KUČ

 • 24.3.2014 po - 16:00  BARRANDOVSKÉ ATELIÉRY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Kříženeckého nám.5
  Prohlídka Barrandovských ateliérů k 80. výročí jejich otevření. Vyvrcholení stavitelsko-podnikatelské aktivity Václava a Miloše Havlových bylo vybudování nejmodernějších evropských ateliérů v letech 1931 -1933. Projdeme nejen nejstaršími budovami od Maxe Urbana ale i největším ateliérem (v té době na světě) vybudovaném nacisty za 2.svět.války. Prohlídku zakončíme v nejnovějších filmových ateliérech vybudovaných po sametové revoluci.       AK - Stěnička

 • 24.3.2014 po - 17:00  MASARYKOVY VNUCI – PŘEDNÁŠKA.
  Sál PIS,Arbesovo nám. 4, P5
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Vnuci Tomáše Garrigua Masaryka a jeho manželky Charlotte byli velmi vzdělaní i umělecky nadaní. Bohužel kvůli životu v zahraničí, předčasné tragické smrti a cenzuře v tisku toho o nich v Čechách moc nevíme. Přednáška volně navazuje na téma Masarykovy děti.       PIS-Štrachová

 • 24.3.2014 po - 18:00  SROVNÁNÍ NESROVNATELNÉHO: VILA PETSCHEK V PRAZE VERSUS - PŘEDNÁŠKA
  Nár.Tech.Muzeum, Kostelní 42,P7
  Porovnání dvou výrazných a současně stavěných prvorepublikových vil s diametrálně odlišnými movitými investory. Existují na těchto realizacích společní jmenovatelé?       KZSP

 • 25.3.2014 út - 16:00  BARRANDOVSKÉ ATELIÉRY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Kříženeckého nám.5
  Prohlídka Barrandovských ateliérů k 80. výročí jejich otevření. Vyvrcholení stavitelsko-podnikatelské aktivity Václava a Miloše Havlových bylo vybudování nejmodernějších evropských ateliérů v letech 1931 -1933. Projdeme nejen nejstaršími budovami od Maxe Urbana ale i největším ateliérem (v té době na světě) vybudovaném nacisty za 2.svět.války. Prohlídku zakončíme v nejnovějších filmových ateliérech vybudovaných po sametové revoluci.       AK - Stěnička

 • 25.3.2014 út - 18:00  K PERUÁNSKÝM ŠAMANŮM ZA SEBEPOZNÁNÍM - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Dům ochránců přírody, Michelská 5,P4
  Intenzivní práce s ayahuascou na ceremoniích v pralese, spojení s duchem kaktusu San Pedro v posvátném místě dávné Chavínské kultury a nakonec několikadenní osamocené meditování v poušti Nasca _ velice silné zážitky, které změnily a posunuly můj život se Vám pokusím přiblížit zároveň s obrázky peruánské přírody a popisu všednějších zážitků z této výpravy.       ČSOP-DOP

 • 26.3.2014 st - 15:00  KOSTEL SV. KLIMENTA A POŠTOVNÍ MUZEUM.
  Klimentská 18
  Prohlídka původně gotického kostela sv. Klimenta, který dnes slouží Českobratrské církvi evangelické a následně návštěva Poštovního muzea, sídlícího ve Vávrově domě, někdejším obydlí pražských mlynářů s nástěnnými malbami Josefa Navrátila.       PIS-Škrlandová

 • 26.3.2014 st - 17:00  SKALNÍ RYTINY VE VÁDÍ BERDŽÚDŽ (FEZZÁN, LIBYE)
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Přednáší RNDr.Pavel Mrázek       .

 • 26.3.2014 st - 17:00  PRAHA POZDNĚ GOTICKÁ.
  Před Prašnou bránou.
  V novém cyklu projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy. Další vycházka tohoto cyklu za týden - je možné se zúčastnit i jednotlivých akcí       POR-Havlovcová

 • 26.3.2014 st - 19:00  INDIE + FOCENÍ OBECNĚ. MAHLER+NOVOTNÝ - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  ZDENĚK MAHLER = publicista, geniální vypravěč, scénárista a muzikolog fascinuje přesahem o historii i současnosti. Dokonale pojí vědomosti s darem slova. MICHAL NOVOTNÝ = fotograf, špičkové snímky pronikly na stránky prestižních světových periodik. Získá v NM stejné nadšení, jaké budí jeho skvělé výstavy?       NM

 • 27.3.2014 čt - 14:00  PRAŽSKÉ STOPY FRANZE WERFELA.
  Roh Hybernská a Dlážděná
  Přítel Kafky, Broda a Jesenské, nadaný spisovatel a stálý návštěvník kaváren si vzal jednu z nejznámějších žen Vídně, Almu Mahler. Pražský německý básník, dramatik a spisovatel Franz Werfel byl mezi Berlínem, Prahou a Vídní velmi obdivován. Víte, kde se v Praze narodil a kde bydlel? Které školy, kavárny, veřejné domy či divadla navštěvoval? Na vycházce poznáme životní dráhu uznávaného umělce od jeho narození až k údělu exulanta.       PIS-Mandová

 • 27.3.2014 čt - 15:00  KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY
  Kostel - Dušní ul.
  Původně nekatolický kostel převzali a přestavěli milosrdní bratři, kteří do Prahy přišli v pobělohorské době. Dnes objekt slouží jako koncertní sál       POR-Náprstková

 • 27.3.2014 čt - 15:30  JARNÍ PROCHÁZKA PODÉL VLTAVY
  Pravé nábřeží pod Palackého mostem
  Projdeme se mezi čtyřmi mosty ( Palackého, Jiráskův, Karlův, Mánesův) a zaměříme se na jejich zajímavou historii a případné předchůdce. Víte například, že na Palackého mostě byla kdysi sousoší postav z České historie? Že předchůdcem mostu Legií byl řetězový most, nebo jak probíhala zatěžkávací zkouška Mánesova mostu? Cestou budeme také míjet řadu zajímavých staveb a pomníků, jejichž historii taktéž zmíníme. Procházka je vhodná i pro děti, které pokud budou pozorné a budou dobře odpovídat na otázky, dostanou sladkou odměnu. Zároveň budou lépe znát krásné pražské nábřeží.       AK-Kastner

 • 27.3.2014 čt - 16:00  MÁNES - NOVĚ OPRAVENÁ BUDOVA
  Před budovou Hlaholu naproti
  Výsledkem rekonstrukce je znovuoživení významného centra výtvarné kultury 30.let, která nebyla vrácena Spolku výtvarných umělců a má nejasný způsob dalšího využití. Autorem původní stavby byl Kotěrův žák O. Novotný /1930/. Budova obsahovala 3 výstavní síně, 5 restaurací, klub výtvarníků, kanceláře a 13 kabin WC. Jak je to se současnou věží, elektrárnou a vyhlídkovými restauračními prostory v cípu Žofína se dozvíte až pod zachovalými nástropními freskami českého Picassa E. Filly v bývalé francouzské restauraci, kde kdysi tančila i Josefína Baker.       UNI-stěnička

 • 27.3.2014 čt - 19:00  ČÍNOU NA KOLE ZA MŘÍŽE - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Praha-Německo-Dánsko-Grónsko-Švédsko-Finsko-Norsko-Rusko-Mongolsko… až na čínskou hranici se nám při tříleté cestě kolem světa šlapalo od startu hladce. K úplnému zadrhnutí došlo 4.den v Číně – a rovnou na dlouhých 30 hod. Proč k tomu došlo? Jaké to bylo v čínské base? Jak jsme se dostali ven? A jaké další číňárny na nás v policejním státě vymysleli? A jak to udělat, aby se to nestalo těm z vás, kteří se tam chystáte? A není jistější se do Číny vydat raději s cestovkou? Na celou cestu Čínou hledíme nyní s odstupem několika let – avšak pocity, jaké jsme tenkrát zažívali, si budeme pamatovat napořád. A také si budeme navždycky pamatovat, jaká to byla v Číně někdy komedie. Přijďte si poslechnout veselé i vážné příběhy o této bezpochyby krásné, leč pro individuální cestovatele problematické země.       Nepálské a tibet.centrum

 • 28.3.2014 pá - 15:00  LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC
  Malostranské nám.13
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Rozsáhlý objekt na Malostranském náměstí, kdysi sídlo „krvavého místodržícího“ Karla z Lichtenštejna, ale také štábu okupačních švédských vojsk v pohnutém roce 1648, v době totality pak sídlo Vysoké školy politické MV KSČ. Dnes palác užívá Hudební fakulta AMU. Prohlídka vybraných prostor paláce.       PIS-Sokolová

 • 29.3.2014 so - 11:00  O ČEM VYPRÁVĚJÍ NÁZVY ULIC?
  Kostel sv.Petra - Biskupská ul.
  Pokračování cyklu, který nás zavede na různá místa Prahy a my se dozvíme mnoho zajímavostí o místním pojmenování. Tentokráte se budeme toulat Petrskou čtvrtí       POR-Chrastilová

 • 29.3.2014 so - 14:00  CYKLUS DOMY = ČP.130 (SCHWARZENBERSKÝ PALÁC) - 138 (PALÁC DUNAJ)
  Roh Voršilské X Ostrovní
  Pražská architektura 12-20.stol. Domy na Novém Městě jeden po druhém dle popisných čísel. U jednotl.domů postojíme a vyslechneme podrobný popis - výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti. Vycházky se konají průběžně po celý rok.       www.divadloKAMEN.cz

 • 29.3.2014 so - 14:00  PRAHA BOHUMILA HRABALA I. – STARÉ A NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ.
  Právnická fakulty - nám.Curierových 7
  V březnu letošního roku uplyne již sto let od narození Bohumila Hrabala. Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů prožil v Praze nejen svá studentská léta, ale také období velkých úspěchů a zklamání - od psaní do šuplíku, přes obrovský literární boom až po normalizační zákazy publikovat. Praha se stala nedílnou součástí Hrabalova tvůrčího střetávání. Pojďme se podívat do míst, která jsou se spisovatelovým jménem neoddělitelně spojena a připomenout si, jak vlastně Hrabalova Praha vypadala.       PIS-Nováková

 • 29.3.2014 so - 14:00  PRAŽSKÉ ŠENKY, VINÁRNY A KAVÁRNY I. DÍL – OKOLÍ UHELNÉHO TRHU.
  Kašna - Uhelný trh
  Při procházkách si budeme povídat nejen o jejich historii, ale něco i o jídle a hlavně o slavných hostech, kteří tyto podniky navštěvovali       POR-Cimplová

 • 30.3.2014 ne - 14:00  LEGENDY STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO
  Prašná brána - nám.Republiky.
  Staré Město pražské jistě každý správný Pražan zná a není třeba jej představovat. Znáte však i jeho temná zákoutí a tajuplné uličky, ke kterým se vážou starobylé legendy? Víte například, kde můžete podle legendy po setmění potkat bezhlavého purkmistra nebo ducha kata Mydláře? Věděli jste, že na Starém Městě existují též zázračná místa, kde se lidem odpradávna plnily jejich modlitby? A co se stalo, když si jednu takovou zázračnou sošku chtěl odnést domů zloděj? Toto všechno a spoustu dalších zajímavých "zaručených" informací se dozvíte na naší vycházce.       PIS-Přibáňová

 • 30.3.2014 ne - 14:00  MARTINICKÝ PALÁC NA HRADČANECH
  Palác - západní strana Hradčanského nám.
  S návštevou interiérů. Palác je ukázkou renesančního objektu a připomene nám i významné majitele, především Jaroslava Bořitu z Martinic       POR-Chrastilová

 • 31.3.2014 po - 15:00  NA PIVO KE FLEKŮM
  Rohu Národní + Voršilské
  Nejprve si projdeme ulice, kde se od 12.stol.rozkládala vesnice Opatovice. Povíme si o zajímavých domech a palácích, také o kostelu sv. Michala a cílem naší cesty bude pivovar U Fleků, kde se pivo vaří od 1499. Čeká nás exkurze s promítáním filmu, ochutnávkou vynikajícího flekovského piva a návštěvou prostor, kde se pivo vaří. To vše s podrobným výkladem místního sládka. Na závěr ještě nahlédneme do některých sálů restaurace s malbami Nováka. Každý si také odnese skleničku na pivo se znakem pivovaru na památku.       KRČÁLOVÁ-Marchal

 • 31.3.2014 po - 16:30  STRAHOVSKÝ STADION PŘED BOURÁNÍM
  Stanice busů pod jižní tribunou
  Prohlídka       STĚNIČKA

 • 31.3.2014 po - 17:00  POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ III. - PŘEDNÁŠKA.
  Sál PIS, Arbesovo nám.4,P5
  LÉPE REZERVACE 221714714 - Seznámíme se s prezentací nejzajímavějších pražských hotelů, využívajících k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do míst pro většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. Pokračování cyklu z minulého roku další samostatnou částí.       PIS-Racková

 • 31.3.2014 po - 18:00  KOVOVÉ KONSTRUKCE JAKO PAMÁTKA - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  O historických kovových konstrukcích a jejich životnosti a materiálu, dále se bude zabývat nosnými konstrukcemi soch, kovovými konstrukcemi jako výtvarným dílem, industriálními památkami z kovu a jejich dochováním po delší časové úseky. Probere také možnosti oprav a zachování konstrukcí na původním místě a možnosti zachování původních povrchových úprav.Přednášející V.Jandáček       KZSP

 • 1.4.2014 út - 16:00  PO PARKU CIBULKA
  Vchod parku Cibulka od tramvaje
  Seznámíme se s vznikem a historií parku Cibulka a též s rodem zakladatele, pasovského biskupa L.L.Thuna z Hohensteinu. Uvítá nás čínský pavilon, vystoupíme na kamennou vyhlídkovou věž, spatříme romantickou zříceninu, několik soch a sousoší Diana se psy. Podrobně prohlédneme všech pět památných dubů, z nichž největší má obvod kmene 5,3m. Po skončení prohlídky parku Cibulka lze dojít dále po Plzeňské k obrovskému čtyřkmennému jasanu u areálu Honda a k přírodní památce Kalvarie.       KRČÁLOVÁ-Kyzlík

 • 1.4.2014 út - 16:30  JAROSLAV FOGLAR A ŽIŽKOV - PŘEDNÁŠKA
  Blahoslavova 2, P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na cvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 2.4.2014 st - 15:00  O PŮSTU A VELIKONOCÍCH S KARDINÁLEM M.VLKEM
  Před kostelem sv.Benedikta - Hradčanské nám.
  Přijměte pozvání na setkání s emeritním pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem. Setkání proběhne v krásném prostoru kostela sv. Benedikta, který náleží ke klášteru karmelitek. Seznámíme se s jeho historií a popíšeme si interiér. Budeme moci také vidět první představenou karmelitek v Praze, matku Elektu tak, jak je její tělo v neporušeném stavu po dlouhá léta uchováváno. Poté přivítáme pana kardinála a naším tématem bude vyprávění o půstu a duchovním významu velikonoc. Dotkneme se také nového pontifikátu papeže Františka a bude prostor i pro vaše dotazy.       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 2.4.2014 st - 16:45  PRAŽSKÉ PODHRADÍ V DOBĚ ROMÁNSKÉ - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  U Tří pštrosů - Dražického nám.12, Malá Strana
  Nejdříve si přiblížíme, jak vypadalo území pražského podhradí v 10. století podle poznatků archeologických výzkumů poslední doby. Pak nahlédneme do některých přístupných interiérů, kde se zachovaly nejstarší památky 12. a 13. století – románský reliéf na mostecké věži, docela utajená věž biskupského hradu, oblouk Juditina mostu. Připomeneme si i významnou stavbu johanitské komendy.       PIS-Škochová

 • 2.4.2014 st - 16:50  TÝNSKÝ DVŮR A CHRÁM P.MARIE PŘED TÝNEM
  Vstup chrámu z Starom.nám.- projít průchodem v budově Týnské školy
  Začneme prohlídkou interiéru chrámu Matky Boží před Týnem a pak se projdeme samotným Týnem – Ungeltem a podíváme se na zdejší domy.       PORTA-Havlovcová

 • 2.4.2014 st - 17:00  ZA PŘÍRODOU MILÍČOVSKÉHO LESA
  Socha kosmonautů - stanice M-Háje
  ....       Dům ochránců přírody, Michelská 5,P4

 • 2.4.2014 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  Magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       STĚNIČKA

 • 2.4.2014 st - 18:00  HRABAL - PŘEDNÁŠKA + FILMY
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Prezentace výpravné knihy, koncipované jako kronika života a díla světově proslulého českého literáta, která právě vychází. Autoři budou také komentovat projekci více než stovky unikát.diáků o dodnes téměř neznámých faktech z Hrabalovy korespondence, z původ.strojopisů básní, povídek a románů, z dokladů o komunist.cenzorských a nakladatel.praktikách, o odborných i čtenářských ohlasech a komentářích. Následovat bude čtyřminutová sekvence z dokumentu Vladimíra Merty Jedna židle přebývá (ČR 1994), kde Bohumil Hrabal vzpomíná na tehdy právě zesnulého Karla Kryla. V 2.ČÁSTI připomeneme osobnost Hrabala dvěma pozapomenutými, ale stále neobyčejně inspirativními televizními pořady Z.Potužila. V literárně-diskusní koláži Znění zlatého zvonu (ČSR 1987,50 min.) se Hrabal spolu s K.Dvořákem a L.Vereckým zamýšlí nad existenc.kvalitami díla K.J.Erbena. V uvolněném dialogu Setkání s Hrabalem (ČSR 1989,37 min.) se Zdeně Hadrbolcové podařilo získat jedinečné svědectví o spisovatelově duchovním zázemí. Oba pořady natočeny v autentickém prostředí Hájenky v Kersku.       .

 • 2.4.2014 st - 19:00  PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY – PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  VYSOČANSKÉ FRAGMENTY II. – HARFA. Pomezí Libně a Vysočan, ČKD, mlékárna Laktos a vysočanská spalovna. Odkaz Ladislava Klímy. Přednáší R.Gabor.       .

 • 2.4.2014 st - 19:00  SVATÁ ZEMĚ PALESTINA - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Země, jejíž existence je často zpochybňována. Je bezpečné vydat se do míst, kde mají sídlo teroristé?       Nepálské a tibet.centrum

 • 2.4.2014 st - 19:00  CESTY ZA ZVÍŘATY - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  MIROSLAV BOBEK = ředitel ZOO,Úspěšný přírodovědec i manažer zajímavě přibližuje život exotických tvorů. Sklízí zasloužené uznání veřejnosti. Moderní technologie přenáší i do ZOO.       NM

 • 3.4.2014 čt - 14:00  VYŠEHRAD A JEHO TAJEMNÉ LEGENDY
  před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
  Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Připomeneme si také nejznámější legendy, Šemíka se statečným Horymírem, kněžnu Libuši a Přemysla Oráče i záhadu čertova sloupu.       PIS

 • 3.4.2014 čt - 15:00  LETENSKOU PLÁNÍ OD ZÁPADU K VÝCHODU
  před Kramářovou vilou
  Letenská pláň nabízí jedinečné pohledy na Prahu v jakémkoliv ročním čase. Mimo staveb, které ke zdejší lokalitě neodmyslitelně patří, stojí za připomínku i události, jichž byla Letná svědkem. Na vycházce se dozvíme o ubytovně pro studenty nazývané Kolonka, o původním letohrádku Belvedere, lanovce na Letnou i o památníku minulém či současném, který byl v nedávných letech odhalen první tramvajové trati v Praze.       PIS

 • 3.4.2014 čt - 15:30  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - NEJSTARŠÍ ČÁST = ING.STĚNIČKA
  Kaple sv.Rocha - Olšanské nám.
  Vycházka, na kterou naváže 1x měsíčně další. Domluváme i na dnes otevření kaple sv.Rocha !.... STĚNIČKA + KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS = www.PRAGOS.cz/vychazky

 • 3.4.2014 čt - 15:30  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - NEJSTARŠÍ ČÁST = ING.STĚNIČKA
  Kaple sv.Rocha - Olšanské nám.
  Vycházka, na kterou naváže 1x měsíčně další. Domluváme i na dnes otevření kaple sv.Rocha !.... PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 3.4.2014 čt - 17:00  VELIKONOČNÍ SVÁTKY V PRAZE – PŘEDNÁŠKA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4,P5
  jak se v Praze slavily velikonoční svátky a proč oslavy trvaly celé dva měsíce? Jaké tradice se dodržovaly v hlavním městě a jaké speciální názvy měly postní neděle před nejvýznamnějším církevním svátkem.       PIS-Štrachová

 • 4.4.2014 pá - 17:30  LEGENDY STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO – PRO DĚTI
  Prašná brána
  Projděte se s námi Starým Městem pražským trošku netradičně. Ukážeme Vám tajemná místa, kde se po setmění můžete setkat se strašidly, ale též místa, kde se lidem odpradávna plní jejich modlitby a tajná přání. Také se podíváme na některá domovní znamení a vysvětlíme si jejich význam.       PRAGA VIVA

 • 5.4.2014 so - 10:00  PRAŽSKÁ STRAŠIDLA, LEGENDY A POVĚSTI V OKOLÍ KARLOVA MOSTU A KAMPY - DOSPĚLÍ+DĚTI
  Socha Karla IV. - Křížovnické nám.
  Vycházka nejen pro malé Pražánky a jejich rodiče. Projdeme se přes Karlův most a dále na Kampu a budeme si povídat o vodnících, utopenci s kostitřasem, o vznášejícím se nemluvněti a dalších, nezapomeneme ani na jiné zajímavosti.       PORTA-Cimplová

 • 5.4.2014 so - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO - KAŽDOU PŮLHODINU OD 8:30-11.00
  Vestibul histor.budovy
  Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND.       PIS

 • 5.4.2014 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina věž - Mostecká 1
  Možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže       KZSP

 • 5.4.2014 so - 14:00  CYKLUS DOMY = ČP.131, 132, 134, 135-II + FARA U SV. MICHALA
  Roh Voršilské x Ostrovní ul.
  Pražská architektura 12-20.stol. Domy na Novém Městě jeden po druhém dle popisných čísel. U jednotl.domů postojíme a vyslechneme podrobný popis - výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti. Vycházky se konají průběžně po celý rok.       VYCHÁZKY

 • 5.4.2014 so - 14:00  KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH
  Zast.bus 162 "Bílenecké nám"
  Kostel v Dolních Chabrech je jedním z nejstarších dochovaných kostelů na území našeho státu. Byl postaven kolem r. 1180, ale archeologickými průzkumy bylo dokázáno, že na jeho místě stávaly ještě dvě mnohem starší církevní stavby. Kostel je unikátní i tím, že se v jeho interiéru dochovaly románské malby.Okolo kostela bylo postupně odkryto téměř 200 slovanských hrobů s pohřební výbavou a v kostele samotném byla vybudována pohřební kaple zřejmě určená významnému velmoži, možná knížeti.       KRČÁLOVÁ-Mrňavá

 • 5.4.2014 so - 14:00  KARLOVO NÁMĚSTÍ – BÝVALÝ DOBYTČÍ TRH.
  Pod věží Novom.radnice.
  Procházka kolem náměstí připomene založení Nového Města, jeho stavby, některé události a osobnosti související s tímto náměstím a jeho nejbližším okolím.       PORTA-Prokůpková

 • 5.4.2014 so - 14:00  KAMPA, OSTROV ZA ČERTOVKOU - BEZBARIEROVÁ
  Malostranská mostecka věž
  Akce vhodná pro osoby se sníženou schopností pohybu. Zákampí, campus, pán z Kampu – podle čeho se nazývá nejstarší pražský ostrov? Povídání o historii i známých obyvatelích tohoto romantického místa.       PIS-Plíšková

 • 5.4.2014 so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina věž - Mostecká 1
  Možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže       KZSP

 • 5.4.2014 so - 15:00  VRŠOVICE I.- MČ10
  Před budovou Nádraží Vršovice
  Obecná historie Vršovic. Během vycházky se seznámíme s historií této části Prahy 10. Na první části trasy si ukážeme nejvýznamnější body Vršovic – zachovalou a zrenovovanou budovu nádraží, kostel sv. Mikuláše, Vršovickou záložnu, zámeček Rangerku i Heroldovy sady.       Praha 10

 • 5.4.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 5.4.2014 so - 17:00  PO STOPÁCH FRANZE KAFKY
  Nám.F.Kafky - vchod kostela sv.Mikuláše
  2014 uplyne 90 let od smrti jednoho z nejznámějších pražských židovských německy píšících spisovatelů. Během vycházky především po Starém Městě si připomeneme místa, kde se Franz Kafka narodil, vyrůstal, studoval, pracoval i napsal svoje díla. Ukážeme si také jeho oblíbené kavárny i nevěstinec, kam chodil "na lov kamzíků"       PRAGA-Štrachová

 • 5.4.2014 so - 18:00  HISTORIE PRAŽSKÉHO OSVĚTLENÍ.
  Plyn.kandelábr - Hradčanské nám.
  Bez osvětlení si dnes každodenní život nelze ani představit, osvětlení proniklo též na veřejná prostranství a my si povíme, kdy se tak stalo, kdo je vynálezcem prvních plynových lamp, jaké povinnosti měli a mají lampáři, a kdy se rozsvítila první plynová lampa v Praze. Procházka nás povede cestou královských průvodů a naskytne se nám možnost obdivovat krásu plynových lamp       PIS-Čermáková

 • 5.4.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vstup vedle Staroměstského orloje
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 6.4.2014 ne - 09:30  NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
  Vchodem hřbitova - Izraelská 1, (M-Želivského)
  Prohlédneme si největší pražský stále užívaný židovský hřbitov s mnoha nádhernými hrobkami podnikatelských rodin Petschků, Waldesů, Bondyů, které navrhli významní arch. Kotěra,Fanta,Zasche a vyzdobili sochaři Vosmík, Myslbek,Štursa. Zastavíme se i u hrobů osobností kulturního světa - spisovatelů Kafky,Pavla, básníka Ortena, malíře Karse, režiséra Dostála atd.       PORTA-Škochová

 • 6.4.2014 ne - 14:00  VYHLÍDKA NA KOŠINCE
  Stan.tram.3,10 "Bulovka"
  Přijďte se pokochat výhledem na vltavské zátoky. Z vyhlídky sestoupíme kolem Grábovy vily ke kostelu sv. Vojtěcha a k Libeňskému zámku. Projdeme se pobřežní cestou.       PIS-Lešovská

 • 6.4.2014 ne - 14:00  PRAŽSKÉ LEGENDY
  Zast.tram.22 „Pohořelec“.
  Vydejte se s námi poznat staropražské legendy, tentokrát na malostranském břehu Vltavy! Projdeme se po Pohořelci, areálem Strahovského kláštera a kolem Lorety zamíříme k Jelenímu příkopu. Vycházku zakončíme v areálu Pražského hradu.       PIS-Přibáňová

 • 6.4.2014 ne - 14:00  ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY = 3.ČÁST
  Před Jeruzalémskou synagogou, Jeruzal.ul.
  Staronová a Jeruzalémská synagoga - Víte, jak 6 století dělí od sebe Staronovou a Jeruzalémskou synagogu? Exteriéry a interiéry reprezentu-jící svoji dobu a pohnuté osudy židů v Praze a Čechách.       UNI-kocourek

 • 6.4.2014 ne - 14:00  MOTOL
  Zast.tram 9,10,16 „Krematorium Motol“
  vydáme se do starého Motola, z něhož dodnes zůstalo několik dochovaných staveb. Prohlédneme si krásně opravený motolský pivovar a nedaleký novogotický zámek. Zjistíme kde stojí u Motolského potoka bývalý maltézský mlýn, nad kterým se na sklanatém ostrohu Kalvárie tyčí tajemný kamenný kříž. Zabývat se rovněž budeme Motolskou nemocnicí a okolní vilovou zástavbou. Čekají nás také přírodní zajímavosti, jako již zmíněná Kalvárie či soustava rybníků na Motol.potoce.       KUČERA

 • 6.4.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 6.4.2014 ne - 16:00  UTAJENÉ PROSTORY PRAHY - KOSTEL SV.KLIMENTA V BUBNECH A OKOLÍ.
  Vstup kostela sv.Antonína - Strossmayer.nám.
  O tomto drobném kostelíku pravděpodobně řada Pražanů ani neví. Přitom osada Bubny hrála ve středověku významnou roli jako místo s významným přechodem přes Vltavu. Kostel má dnes sice velice bohatou barokní štukovou výzdobu a byl upravován ještě v 19.stol, ale v jádře obsahuje středověkou stavbu. Holešovice a Bubny se staly součástí Prahy již v 19. století. Z malé obce tak vznikla rychle se rozvíjející část metropole.       PORTA-Náprstková

 • 6.4.2014 ne - 17:00  MOTOL
  Zast.tram 9,10,16 „Krematorium Motol“
  vydáme se do starého Motola, z něhož dodnes zůstalo několik dochovaných staveb. Prohlédneme si krásně opravený motolský pivovar a nedaleký novogotický zámek. Zjistíme kde stojí u Motolského potoka bývalý maltézský mlýn, nad kterým se na sklanatém ostrohu Kalvárie tyčí tajemný kamenný kříž. Zabývat se rovněž budeme Motolskou nemocnicí a okolní vilovou zástavbou. Čekají nás také přírodní zajímavosti, jako již zmíněná Kalvárie či soustava rybníků na Motol.potoce.       KUČERA

 • 7.4.2014 po - 14:00  SVATOVÍTSKÝ POKLAD NA PRAŽSKÉM HRADĚ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Kašna II. hradní nádvoří.
  Poklad je největším chrámovým pokladem v českých zemích a jedním z největších v Evropě. Vznikal při kostele sv. Víta už od raného středověku. My se podíváme na expozici, která je vystavena v kapli sv. Kříže       PORTA-Kadlec

 • 7.4.2014 po - 18:00  VEČERY S PŘEMYSLEM KOBLICEM - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  V 5.pokračování putování s fotografiemi Přemysla Koblice navštívíme jeho domovské čtvrti - Vršovice a Královské Vinohrady. Přednáší pracovníci Archivu NTM.       KZSP

 • 8.4.2014 út - 14:30  CESTOU ARBESOVÝCH ŠTRAJCHPUDLÍKŮ
  Zast.bus 143,176,191 „Stadion Strahov“.
  Tento den uplyne sto let od smrti známého českého spisovatele a novináře, svérázného smíchovského rodáka Jakuba Arbesa. Během vycházky půjdeme od Strahova zahradou Kinských až k Sacré Coeur. V této lokalitě, kde se bývalé vinice a zahrady za hradbami města proměnily v tovární pozemky a později v parcely činžovních domů města Smíchova, neuniknou naší pozornosti sociální rozdíly úrovně bydlení v minulosti i v současnosti.       PIS-Racková

 • 8.4.2014 út - 16:00  HRABALOVA LIBEŇ
  Libeňská synagoga u M-Palmovka
  Vycházku pořádáme k 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Půjdeme kolem Libeňské synagogy, kavárny Svět, Zámečku a dalších míst, která připomínají nejdůležitější tvůrčí období slavného spisovatele. Zvláštní pozornost budeme věnovat architektuře 20. století. Uvidíme nejdelší most v Praze, připomeneme si první železobetonový most ve střední Evropě, prohlédneme si také exteriér secesního kostela a sokolovny ve stylu Art-deco.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 9.4.2014 st - 15:30  BÍLKOVA VILA
  Mickiewiczova 1,P1
  Navštivte s kurátorkou pro vzdělávání NG rezidenci s ateliérem sochaře Bílka, která vznikla podle vlastního návrhu tohoto umělce! Exteriér i interiér představují unikátní arch.dílo, jehož podobě vládne hluboká symbolika, odkazující na křesťanství a návrat k přírodě. Samotná stavba, jejíž půdorys je odvozen od stopy kosy v obilném poli, je toho důkazem       PIS-Sybolová

 • 9.4.2014 st - 15:30  PETŘÍN
  Dole u lanovky na Petřín
  Komentovaná vycházka spojená s návštěvou kostela sv. Vavřince, Růžového sadu, prohlídkou Křížové cesty, návštěvou Petřínské věže (možnost využít výtah), pěšky na Pohořelec na tramvaj.       p.KOLAŘÍK - Klub důchodců při Min.zeměďělství

 • 9.4.2014 st - 16:00  KOSTELY SV. KLIMENTA A SV.ANTONÍNA V HOLEŠOVICÍCH
  Kostel sv.Klimenta - Kostelní ul.
  Nejprve navštívíme původní duchovní centrum obce Bubny – kostel sv. Klimenta. První zmínky o něm jsou už z roku 1234, takže zde pocítíme dávné časy. Odtud se vydáme do jeho o mnoho let mladšího nástupce – kostela sv. Antonína, který byl vysvěcen roku 1914. Je tu k vidění pěkný mobiliář, který si prohlédneme. Seznámíme se také se zajímavou historií, která se k těmto místům váže       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 9.4.2014 st - 16:30  NÁM.MÍRU A OKOLÍ = ING.STĚNIČKA + KLUB VYCHÁZKÁŘŮ
  Vchod kostela sv.Ludmily
  2. část - Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti NÁM.MÍRU A OKOLÍ = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti. Uvítáme od účastníků další nápady, tipy ale i možnosti vstupů do budov, dvorů. Přinesení dobových materiálů (pohlednic, fotek,...). Po skončení procházky možno posedět krátce u čaje či kávy a domluvit další vycházku. Pro členy Klubu (těm extra rozesílána) i ostatní. Ofic.cena 50,- PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 9.4.2014 st - 19:00  ZÁPAD USA - OREGON - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Jarní cesta od pobřeží Pacifiku k zasněženým vrcholům Kaskádového pohoří. Příběh dobrodružné cesty plný úžasných fotografií a poutavého vyprávění: Od Kráterového jezera k velké řece Columbia. Vysoké sopky, malebné vodopády, hluboké lesy, zrcadlová jezera a dobré pivo. Přednáší M.Loew.       .

 • 9.4.2014 st - 19:00  BANÁNOVÁ REPUBLIKA EKVÁDOR - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Deštné pralesy, činné sopky, divoké pobřeží i svérázná fauna Galapág – to vše nabízí země na rovníku       Nepálské a tibet.centrum

 • 9.4.2014 st - 19:00  AUSTRÁLIE + OSTROVY PACIFIKU - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  JAROSLAV DUŠEK = herec. Gejzíru nápadů a myšlenek nezkrotného baviče stačí jen málokdo. Co provede neřízená střela i hloubavý filosof s vámi? Žije v domku z hlíny, drží půsty, odmítá prášky, hovoří s kameny, nemaže se krémy… KAREL WOLF = cestovatel, Přírodovědce a pořadatele cestovatelského festivalu Kolem světa stále žene motor poznání. Až na nejvzdálenější ostrovy za Austrálií…       NM

 • 9.4.2014 st - 19:00  FILOZOFIE PRO KAŽDÉHO – DNEŠNÍ SVĚT A JEHO PŘÍZRAKY - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Kapitalismus, politika a imaginace. Přednáší M.Hauser       .

 • 10.4.2014 čt - 15:00  STRAŠNICE - MČ10
  Zast.tram.7,26 „Strašnická“, u M-Strašnická
  Trasa povede od M „Strašnická“ vilovou čtvrtí, kde neopomeneme zmínit zde stojící výjimečné arch.památky starých Strašnic. Následně se vydáme směrem k industriální památce - strašnické vozovně a následně půjdeme po Vinohradské ulici ke straš.Krematoriu a Něm.evang.hřbitovu. Vycházku zakončíme u staré vilové zástavby v ulici Na Výsluní.       Praha 10

 • 10.4.2014 čt - 16:00  KDYBY MOSTY VYPRÁVĚLY
  Rašínovo nábřeží pod Železničním mostem
  Kdyby pražské mosty vyprávěly, co by nám asi řekly? Můžeme se pokusit během vycházky dát mostům hlas a dozvědět se nejen o době a důvodu jejich vzniku, ale také o technických zajímavostech, pojících se s jejich budováním. Zároveň si připomeneme nejeden most, který se již nad Vltavou neklene a zdůrazníme zajímavosti a kuriozity s pražskými mosty spojené. Čeká na nás most Železniční, Jiráskův, Palackého, Legií i jejich předchůdci.       PIS-Zornerová

 • 10.4.2014 čt - 16:00  VLAŠSKÝ ŠPITÁL
  Vchod budovy z Vlašské ulice
  Kořeny dnešní stavby můžeme hledat už v době vlády Rudolfa II., kdy z Itálie do Prahy přicházeli četní stavitelé, zedníci, štukatéři a další umělci. Nepřinesli ale pouze své stavitelské umění, ale také mravy, které se od tehdejších pražských značně lišily. Docházelo k různým rvačkám a půtkám. Proto se Italové v Praze začali usazovat v okolí dnešní Vlašské ulice a od 17. století si vybudovali Vlašský špitál s kaplí sv. Karla Boromejského. – charitativní zařízení pro opuštěné a nemocné. Kromě špitálu zde fungoval i nalezinec pro malé děti…. V současné době zde sídlí Italský kulturní institut.       KRČÁLOVÁ-Racková

 • 10.4.2014 čt - 17:30  PRAŽSKÉ NEVĚSTINCE
  Nám.F.Kafky - před vchodem kostela sv.Mikuláše
  Procházka po Starém Městě s připomínkou vykřičených domů - kde stávaly a proč už dnes většina těchto nevěstinců nestojí? I to si připomeneme na vycházce a neopomeneme si ukázat, kam chodily slavné osobnosti jako spisovatel Kafka, hudební skladatel Mahler nebo císař Karel I.       PRAGA-Štrachová

 • 10.4.2014 čt - 18:00  ZA KVĚTENOU TURECKA - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Dům ochránců přírody - Michelská 5,P4
  Přednášející RNDr. Cedrik Haškovec CSc.       Dům ochránců přírody

 • 12.4.2014 so - 10:00  MUZEUM GASTRONOMIE II - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Jakubská 12
  Komentovaná prohlídka další části muzea.       PIS

 • 12.4.2014 so - 10:00  PRAŽSKÉ MOSTY I. - CO VŠECHNO O NICH JEŠTĚ NEVÍTE?
  Alšovo nábřeží u sochy Josefa Mánesa
  Vycházka se bude věnovat současným mostům přes Vltavu i jejich předchůdcům, architektům a umělcům spjatým s těmito technickými stavbami a jejich bezprostředním okolím.       PORTA-Prokůpková

 • 12.4.2014 so - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 12.4.2014 so - 14:00  MASARYKOVO A HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
  Masaryk.nádraží - vstup od konce tram.zast.z Havlíčkovy ul.
  Prohlídka Masarykova a Hlavního nádraží nám přiblíží vznik a vývoj železnice v Českých zemích a především v hlavním městě. Do Prahy dorazila železnice relativně pozdě, ale okamžitě měla velký vliv na bourání městských hradeb, rozšiřování zástavby i služeb pohostinství. Během procházky si samozřejmě připomeneme vývoj staveb i názvů těchto dvou důležitých železničních uzlů v centru Prahy spolu se zajímavými sochami i reprezentačními prostory, které se v jejich areálech nalézají.       PRAGA-Štrachová

 • 12.4.2014 so - 14:00  KRÁLOVKÉ VINOHRADY III
  Stan.tram. 10,16 „Vinohradská vodárna“.
  V rámci vycházky si připomeneme slavnou éru divadelních arén, mj. tzv. Pištěkárnu, Kravín, Švandovu arénu ve Pštrosce a ze staveb neopomeneme zmínit Vinohradskou tržnici, Orbis, Macešku nebo zahradu Kanálku. Vycházku ukončíme v Riegrových sadech, které se nacházejí v místech bývalých vinic a usedlostí       PIS-Kocourek

 • 12.4.2014 so - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 12.4.2014 so - 14:00  MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Pokladny Veletržního paláce
  Společně si prohlédneme proslulé dílo A. Muchy a budeme si povídat nejen o samotném díle, o okolnostech vzniku obrazů, ale i o životě jejich významného autora. Vyjednali jsme pro tuto příležitost zlevněné vstupné na výstavu.       PORTA-Náprstková

 • 12.4.2014 so - 14:00  KARLÍN 3. - V SOUKOLÍ PRŮMYSLU
  Hudební divadlo Karlín - Křižíkova ul.
  3. vycházka se bude zabývat slavnou průmyslovou minulostí Karlína, tedy dobou, kdy byl jedním z průmysl.center habsburské monarchie a jedním z nejbohatších českých měst. Poznáme zdejší slavné továrny, jako například Daňkovu strojírnu (základ pozdějšího ČKD) a Elektrotechnický závod F.Křižíka, jenž zanechal v Karlíně nesmazatelnou stopu. Zabývat se budeme také technickou a dopravní infrastrukturou, vlivem rozvoje železniční sítě a dnes již zaniklým karlínským přístavem s nákladovým nádražím na Rohanském ostrově.       KUČ

 • 12.4.2014 so - 14:00  KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY - JIŽNÍ MĚSTO
  Stan. M-Háje, dole na peronu
  Komentovaná prohlídka, po návštěvě centra budeme pokračovat prohlídkou zajímavostí v blízkém okolí.       PORTA-Cimplová

 • 12.4.2014 so - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 13.4.2014 ne - 10:00  POJĎTE S NÁMI NA CIBULKU !
  Stan.tram 9 "Poštovka"
  Jaro je tady a my se vydáme do parku Cibulka, který vznikl v první polovině 19. století a je ojedinělou ukázkou zahradní architektury tohoto období v Praze.       PORTA-Havlovcová

 • 13.4.2014 ne - 10:00  ZA VODNÍKEM KABOURKEM NA KAMPU - PRO DĚTI
  Socha Karla IV.- Křížovnické nám.
  Na vycházce podél vltavských břehů stinnou Kampou zjistíme, zda Bruncvík stále chrání Karlův most, navštívíme vodníka Kabourka, poslechneme si, zda klapají mlýnská kola, a podíváme se, zda v Sovových mlýnech žijí sovy. Vhodné pro děti od 6 let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 13.4.2014 ne - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 13.4.2014 ne - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 13.4.2014 ne - 14:00  ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU
  Vstupe Královské zahrady - ul.U Prašného mostu
  Areál Pražského hradu obklopují zahrady, z nichž ty nejstarší byly založeny už v 16. století. Od té doby jsou neustále udržovány těmi nejlepšími zahradníky a zahradními architekty. Naše vycházka nás zavede do Královské zahrady, dále Jelením příkopem kolem potoka Brusnice přes zahradu Na Baště do Jižních zahrad Pražského hradu.       PIS-Lešovská

 • 13.4.2014 ne - 14:00  KLEMENTINUM - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Zrcadlová kaple - nádvoří pod věží
  Bývalý jezuitský areál nám dnes nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí, Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží, odkud je překrásný výhled na okolí. Podařilo se nám domluvit slevu na vstupném do objektu.       PORTA-Havlovcová

 • 13.4.2014 ne - 15:00  TOULCŮV DVŮR S PRŮVODCEM
  Kubatova 32,P10 - infocentrum.
  Prohlídkový okruh zahrnuje návštěvu starého původního sklepení, špýcharu a přírodního areálu s farmou. Sklepení a špýchar patří k historicky nejcennějším částem dvora a prohlédneme si zbytky původního gotického zdiva a 2 stálé expozice – výstavu starého zemědělského náčiní a přadných rostlin. Pokračujeme na farmu hospodářských zvířat a do přírodního areálu. Průvodce bude během prohlídky povídat zajímavosti ze současnosti i historie Toulcova dvora a vezme Vás do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.       TOULC.DVŮR

 • 13.4.2014 ne - 15:00  TOULKY HUDEBNÍ PRAHOU. II. ČÁST - STARÉ MĚSTO
  Pomník Jungmanna - Jungmann.nám.
  Procházka připomene vynikající osobnosti hudby domácí i zahraniční, které působily v Praze. Dozvíme se mimo jiné, kde koncertoval Ferenc Liszt a kde Mozart dokončoval svou operu oper       PIS-Sokolová

 • 13.4.2014 ne - 15:00  KLEMENTINUM - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Zrcadlová kaple - nádvoří pod věží
  Bývalý jezuitský areál nám dnes nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí, Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží, odkud je překrásný výhled na okolí. Podařilo se nám domluvit slevu na vstupném do objektu.       PORTA-Havlovcová

 • 13.4.2014 ne - 16:00  KOSTEL SVATÝCH CYRILA A METODĚJE
  Kostel - Karlínské nám.
  V loňském roce bylo připomínáno významné výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. Podrobnou prohlídkou kostela sv. Cyrila a Metoděje si jejich význam znovu připomeneme a samozřejmě budeme mít možnost více se zaměřit na zrekonstruovanou výzdobu kostela i historii jeho výstavby.       PORTA-Čenková

 • 14.4.2014 po - 15:00  PRAHA OČIMA FOTOGRAFŮ - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Pravidelná pondělní setkávání nad zajímavými publikacemi ze studovny pragensií.       .

 • 14.4.2014 po - 16:30  POTRUBNÍ POŠTA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vchod budovy hl.pošty - Politických vězňů
  Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentované prohlídce v budově hlavní pošty.       PIS-Dražil

 • 14.4.2014 po - 18:00  VÝSTAVA AUGUSTA RODINA 1902 V PRAZE - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  Bc. Martina Knapová Přednáška se bude zabývat pražskou výstavou Augusta Rodina v roce 1902. Tato dlouho očekávaná kulturní událost představila tvorbu francouzského sochaře v dosud nevídané šíři a stala se tak důležitým impulsem pro zdejší umělecké prostředí. V souvislosti s výstavou také došlo k upevnění křehkých česko-francouzských politických vztahů.Přednáší M.Knapová       KZSP

 • 14.4.2014 po - 19:00  NOVÝ ROK V PŮLCE DUBNA - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Začíná nepálský nový rok 2071 a jeho nejzajímavější oslavy probíhají ve starobylém Bhaktapuru       Nepálské a tibet.centrum

 • 14.4.2014 po - 19:00  KAREL KRYL BEZ LEGEND A MÝTŮ, MILUJÍCÍ I ROZVERNÝ - POSLECH.POŘAD J.ČERNÉHO
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  ....       .

 • 15.4.2014 út - 14:00  LUCERNA A VZPOMÍNKA NA KARLA KRYLA
  Schodiště při vstupu do kina Lucerna
  V letošním roce by se písničkář a básník Kryl dožil 70 let. Kde jinde si připomenout tohoto zajímavého člověka, než právě v pražské Lucerně. Prohlídka interiérů Lucerny bude spojena s procházkou po Václavském náměstí a připomínkou dalších míst, kde Kryl koncertoval.       PIS-Nováková

 • 15.4.2014 út - 15:00  VRŠOVICE II.- MČ10
  Zast.tram.4,22 "Čechovo nám."
  Obecná historie Vršovic II. část. Trasa věnovaná další části pražských Vršovic povede přes Nám.S.Čecha, s dominantou kostela sv. Václava. Stranou nezůstane ani architektura náměstí, vč.Činžovního a obchod.paláce (Waldesova domu). Dále ukážeme zajímavé domy Washington a Chicago a dále budeme pokračovat za industriálem Vršovic - slavnou Koh-i-noor a továrnu na obuv Helia. Dále zamíříme do Edenu, kde si budeme povídat o jeho minulém i stávajícím využití, vč.ukázky dobových fotografií slavného zábavního parku Eden.       Praha 10

 • 15.4.2014 út - 16:30  I TAK BYLO.... - PŘEDNÁŠKA
  Blahoslavova 2, P3
  Setkání s Josefem Balounem, autorem stejnojmenné knihy o partě kluků na Žižkově ve 40-letech. Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 15.4.2014 út - 16:30  PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA – POSLEDNÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Politických vězňů 2.
  Seznámíme se s fungováním této úžasné technické památky, dozvíme se něco z její historie v Praze a podíváme se do centrály. Potrubní pošta je v soukromých rukou a připravuje se její opětovné fungování.       POR

 • 15.4.2014 út - 17:00  PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝMI OSTROVY - SLOVANSKÝ, STŘELECKÝ, KAMPA.
  Můstek u Slovanského ostrova
  Pražské ostrovy nám budou vyprávět mnohé ze své bohaté historie.       PORTA-Chrastilová

 • 15.4.2014 út - 18:00  SEVERNÍ INDIE - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Dům ochránců přírody - Michelská 5,P4
  Přednášející Mgr. Lucie Matulová       Dům ochránců přírody

 • 16.4.2014 st - 16:00  OBRAZY KRÁSY A SPÁSY
  Morový sloup - Hradčanské nám.
  Společně si prohlédneme výstavu, která se řadí k největším kulturním událostem letošního roku. Uvidíme sochy, obrazy a liturgické rukopisy z období pozdního středověku. Díla pocházejí z kostelů a klášterů na Plzeňsku. K nejhodnotnějším exponátům patří např. rekonstrukce kostela na hradě Rabí.       KRČÁLOVÁ-Marchal

 • 16.4.2014 st - 17:00  PRAHOU ARCHITEKTONICKÝCH SLOHŮ – PRAHA RENESANČNÍ.
  Střed Hradčanského nám.u Mariánského sloupu
  V novém cyklu projdeme ulicemi Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy. Je možné se zúčastnit i jednotlivých akcí.       PORTA-Havlovcová

 • 16.4.2014 st - 17:15  MASARYKOVY DĚTI II. – PŘEDNÁŠKA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4,P5
  Pro velký zájem přinášíme opakování únorové přednášky. Potomci Tomáše Garrigua Masaryka a jeho manželky Charlotte byli všichni mimořádně vzdělaní, umělecky nadaní a významně se zapsali do českých dějin. Mnoho z nich potkal tragický osud, o němž se dozvíme na pokračování přednášky, tentokrát věnované Janovi a Olze.       PIS-Štrachová

 • 16.4.2014 st - 18:00  POCTA KARLU KRYLOVI II. - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Úvod patří koment.projekci diáků. O životě a dílu, které bývají dodnes neznámé, opomíjené anebo tak či onak dezinterpretované. O své osobní vzpomínky a názory se podělí Krylovi přátelé. Poté promítneme dokument Vl.Merty Jedna židle přebývá 1994-15min, v němž lidé, kteří měli ke Krylovi osobní vztah, reagují na jeho náhlé úmrtí. Poté prezentace částí obecně málo známých Kryl.promluv a písní na důležitá témata, z oficiálních míst ale většinou odmítaná. Co nejvíce relativně nových, objevných a dodnes inspirativních reálií ze života a tvorby Kryla. Nakonec panelová diskuse o smyslu Krylovy tvorby a její mnohdy velmi konformní reflexi u nás nejenom před převratem 1989, ale zejména po něm.       .

 • 16.4.2014 st - 19:00  INDIE - ZA DROGAMI A ČAJEM Z VÁRÁNASÍ DO - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Zemí mnoha světů od posvátných míst na břehu Gangy na čajové plantáže na svazích Himálaje.       Nepálské a tibet.centrum

 • 16.4.2014 st - 19:00  HOROLEZCI RAKONCAJ + HOLEČEK - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  JOSEF RAKONCAJ = Největší česká lezecká star dnes vyrábí perfektní vybavení do hor, SIR JOSEPH dostává na vrchol špičkové lezce. Tvořil slavné průstupy, primát 2 x na vrcholu K2 je světový unikát. Výborně psané knihy si našly statisíce čtenářů MAREK HOLEČEK = Fyzicky i psychicky mimořádně vybavený borec je naší lezeckou špičkou. Přesto zůstává stále stejně skromný       NM

 • 17.4.2014 čt - 14:00  VÝSTAVA NA VÁCLAVSKÉM NÁM. - DNES VERNISÁŽ
  Václavské nám. - Socha sv.Václav
  Výstava "Příběh Václavského náměstí" 17.4.-11.5. v horní části náměstí. 26 velkoformát.panelů s graf.listy, staré foto, plány, proměny 19-20.stol. Jako „okna do minulosti“, která pozorovatele vtáhnou přímo do děje hist.fotografie a umožní porovnávat minulé podoby se současnou přímo na místě.       KUČERA

 • 17.4.2014 čt - 14:30  KLÁŠTER NA SLOVANECH NEBOLI V EMAUZÍCH
  Vstup z Vyšehradské ul.49
  Celková prohlídka zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů.       PIS-Hátleová

 • 17.4.2014 čt - 15:00  ANEŽSKÝ KLÁŠTER - EXPOZICE NG
  Vstup Anežského kláštera
  Komentovaná prohlídka expozice Národní galerie: Středověké umění v Čechách a střední Evropě. Více než 200 exponátů z oboru malířství, sochařství a užitého umění. Mezi unikáty patří díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Třeboňského oltáře nebo Mistra Theodorika. Prohlídka se zaměřením na nejvýznačnější artefakty a dobový styl v rámci kontextu českých zemí i Evropy. Po skončení prohlídky mohou účastnici na expozici zůstat a individuálně si prohlédnout ostatní exponáty. Max.30 lidí raději volat 724112918.       JEB

 • 17.4.2014 čt - 16:00  SLAVNÁ HISTORIE BARRANDOVA
  Stan.tram.12,14,20 "Chaplinovo nám."
  Začneme u sochy Ch. Chaplina, také si povíme o plánech na budoucí výstavbu v této lokalitě, např. se plánuje stavba katolického kostela. Dále projdeme barrandovskou spojkou k exteriérům filmových ateliérů a budeme pokračovat mezi slavnými barrandovskými vilami v ulicích Filmařské, Barrandovské a Skalní. Připomeneme si architekty, stavebníky a majitele prestižních nemovitostí. Dále se vydáme kolem bývalých restauračních teras dolů k bývalému plaveckému bazénu. Vycházka je vhodná i pro ty, kteří už s námi, u příležitosti 80. výročí založení navštívili interiéry Barran. studií.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 17.4.2014 čt - 17:00  KLEMENTINA KALAŠOVÁ A 1.GEN.OPERY ND 1883–1900 - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Životní peripetie zapomenuté operní pěvkyně, zasazené do širšího kontextu doby kolem budování ND.       .

 • 17.4.2014 čt - 17:30  KARLŮV MOST SOCHA PO SOŠE
  Křižovnickém náměstí - socha Karla IV
  Karlův most jistě každý z nás zná. Víme, že jej postavil Karel IV., obdivujeme jeho sochařskou výzdobu. Znáte však jednotlivé sochy a jejich architekty? Zajímají Vás příběhy zobrazených svatých?       PRAGA-Přibáňová

 • 17.4.2014 čt - 19:00  PERU - ZEMĚ MNOHA TVÁŘÍ = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Spol.centrum Londýnská 30,P2
  O své cestě a životě v Peru bude vyprávět s projekcí cestovatelka M.Přibyláková.       LONDÝNSKÁ

 • 18.4.2014 pá - 10:00  HAVLÍČKOVY SADY NEBOLI GRÉBOVKA
  hl. brána
  Májová procházka nás zavede do právě zrekonstruované půvabné Grébovky na Vinohradech. Tam v 70. letech 19. století postavil zámožný stavitel Moritz Gröbe svojí vilu a kolem ní vybudoval romantický park. Projdeme se kolem Horní i Dolní Landhausky, samotné Gröbeho vily s výhledem na Vršovice, jezírka s užovkami, umělé krápníkové jeskyně a podél vinice dojdeme až k potoku Botič.       PIS

 • 19.4.2014 so - 10:00  VOKOVICE – VELESLAVÍN
  Stan.tram.20,26 "Nad Džbánem"
  v méně známých končinách Prahy se najde několik zajímavostí. Necháte se překvapit? Jen malá nápověda: Charlotta Masaryková, hradní vodovod, Daniel Adam z Veleslavína.       PORTA-Čenková

 • 19.4.2014 so - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 19.4.2014 so - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO - KAŽDOU PŮLHODINU OD 8:30-11.00
  Vestibul histor.budovy
  Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND.       PIS

 • 19.4.2014 so - 14:00  VÝSTAVA NA VÁCLAVSKÉM NÁM. - KOMENTOVANÁ DNES
  Václavské nám. - Socha sv.Václav
  Výstava "Příběh Václavského náměstí" 17.4.-11.5. v horní části náměstí. 26 velkoformát.panelů s graf.listy, staré foto, plány, proměny 19-20.stol. Jako „okna do minulosti“, která pozorovatele vtáhnou přímo do děje hist.fotografie a umožní porovnávat minulé podoby se současnou přímo na místě.       KUČERA

 • 19.4.2014 so - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 19.4.2014 so - 14:00  STÁTNÍ OPERA
  Vstup - Wilsonova 4
  Celková prohlídka budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy.       PIS-Bartásková

 • 19.4.2014 so - 14:00  ZAHRADY KOLEM PRAŽSKÉHO HRADU - KRÁLOVSKÁ
  U Letohrádku královny Anny
  V dubnu se opět otevírají zahrady a my se půjdeme podívat na jedny z nejkrásnějších na Pražský hrad.       PORTA-Chrastilová

 • 19.4.2014 so - 20:00  PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vstup vedle Staroměstského orloje
  ....       PIS

 • 20.4.2014 ne - 10:00  ADRIAEN DE VRIES A JEHO PŮSOBENÍ V PRAZE
  Zahradní nádvoří M-Malostranská
  Vycházka nás zavede do Valdštejnské zahrady, kterou zdobí soubor plastik, váz a kašen od Adriaena de Vriese. Tento nadaný a uznávaný nizozemský sochař se zároveň do dějin zapsal jako jeden z umělců tvořících pro císaře Rudolfa II. Při procházce po Valdštejnské zahradě a jejím přilehlém okolí si představíme jeho život i dílo s důrazem zejména na jeho pražský pobyt a tvorbu.       PIS-Bartásková

 • 20.4.2014 ne - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 20.4.2014 ne - 14:00  VYŠEHRAD V HISTORII A V LEGENDÁCH - PRO DĚTI
  Táborská brána (nejbližší od M-Vyšehrad)
  Vyšehrad známe většinou v souvislosti s kněžnou Libuší, s Šemíkem, Horymírem a dalšími legendami. Jak to ale bylo doopravdy? Co nalezneme v bazilice sv. Petra a Pavla, které osobnosti jsou pohřbeny na místním hřbitově a co skrývají strašidelné kasematy?       PRAGA-Přibáňová

 • 20.4.2014 ne - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 20.4.2014 ne - 14:00  PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ - PRO DĚTI - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí
  S dětmi projdeme Matyášovou branou do bývalého sídla českých králů a královen. Povíme si něco o královském paláci a Svatovítské katedrále, kde vyzvání zvon Zikmund. Vhodné pro děti od 6 let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 20.4.2014 ne - 14:00  COLLOREDO MANSFELDSKÝ PALÁC - STARÉ MĚSTO
  Soch Karla IV. - Křížovnické nám.
  Nově otevřený palácový objekt, který dostala a bude využívat GHMP, je významnou ukázkou barokní architektury.       PORTA-Chrastilová

 • 20.4.2014 ne - 14:00  KOŠÍŘE
  Zast.tram 4,9,10,16 "Kotlářka"
  Vycházka nás zavede do starých Košíří, rozkládajících se v malebném údolí Motolského potoka. Poznáme zdejší usedlosti, v čele s Klamovkou a přiléhajícím romant.parkem, kde si prohlédneme novogot.Altán a Chrámek noci. Pokračovat budeme k bývalé dělnické kolonii Buďánka, dnes již prakticky zaniklé a pohlcené vegetací. Zabývat se budeme také novějšími stavbami, prvorep.obytnou zástavbou kolem Košířského nám. a působivým konstrukt.kostelem sv.J.Nepomuckého.       KUČERA

 • 20.4.2014 ne - 14:00  PRAŽSKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO OŘECHOVKA NA JAŘE
  Stan.tram 1,2,18,25 "Vozovna Střešovice"
  Procházka částí Ořechovky okolo významných solitérních vil známých osobností uměleckého světa – Otakara Španiela, Bohumila Kafky, Emila Filly a dalších. Také zahradním městem a kolem ateliéru, kde vznikala Žižkova socha nebo vily Václava Havla       PORTA-Čenková

 • 20.4.2014 ne - 15:00  VINOHRADY - MČ10
  Vinohradská 159,P10-Hagibor
  Seznámíme se s další částí Vinohrad, spadající do obvodu P10. Povíme si něco o budově Hagiboru, Vin.nemocnici a podél bývalé papírny Ignaze Fuchse následně do vil.čtvrti. Zastavíme se u domu br.Čapků, připomene slavnou továrnu Orionku a budovy pivovaru v Korunní ul. Zakončíme v Hradešínské, ukážeme „Kolonii svobody“.       Praha 10

 • 20.4.2014 ne - 17:00  KOŠÍŘE
  Zast.tram 4,9,10,16 "Kotlářka"
  Vycházka nás zavede do starých Košíří, rozkládajících se v malebném údolí Motolského potoka. Poznáme zdejší usedlosti, v čele s Klamovkou a přiléhajícím romant.parkem, kde si prohlédneme novogot.Altán a Chrámek noci. Pokračovat budeme k bývalé dělnické kolonii Buďánka, dnes již prakticky zaniklé a pohlcené vegetací. Zabývat se budeme také novějšími stavbami, prvorep.obytnou zástavbou kolem Košířského nám. a působivým konstrukt.kostelem sv.J.Nepomuckého.       KUČERA

 • 21.4.2014 po - 15:00  VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA A PALÁC.
  Pítko před stan. M-Malostranská
  Palác slouží dnes jako sídlo senátu, nachází se tady půvabná zahrada, kterou si společně prohlédneme.       PORTA-Chrastilová

 • 22.4.2014 út - 15:30  HUSŮV SBOR V HOLEŠOVICÍCH.
  Farského 3,P7
  Prohlídka kostela Československé církve husitské spojená s procházkou po okolí.       PIS-Škrlandová

 • 22.4.2014 út - 16:00  OBLAST STROSSMAYEROVA NÁMĚSTÍ - ARCH.20.STOL. = ING.STĚNIČKA + KLUB VYCHÁZKÁŘŮ
  Strosmayerovo nám. - vstup kostela sv.Antonína
  Opět za POZNÁNÍM i GENIEM LOCI OBLASTI - s průvodcovskou osobností panem ING.STĚNIČKOU ! Obejdeme starou i novou plánovací komisi (nyní Radnici MČ7),zhlédneme uvnitř vystavené objekty. Vstoupíme do ústřední haly bývalých El.podniků, projdeme ul.Antonínskou, uvidíme výstavní síň, pokusíme se vstoupit do Husova sboru (co nejvýše). V ul.Pplk.Sochora vstoupíme do divadla (dříve Obřadní síně), dále Řezáčovo nám., Heřmanovou až ke kinu OKO. Kolem Hotelu Belveder a bývalého kina Ponrepo ul.Fr.Křížka, Vinařskou nejluxusnějšími obyt.domy 1.rep. do Kostelní, kde zakončíme mezi lázněmi a kostelem sv.Klimenta. Dle ochoty Farního úřadu sv.Antonína vejdeme do věže ke kopii zvonu Svobody (dar Wilsona ČSR+Masarykovi). Ofic.cena 50,- PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 22.4.2014 út - 16:15  ZA ZLATÝM MOKEM DO LIBOC.PIVOVARU - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Zast.tram. 20 „Divoká Šárka“
  Tentokrát se během putování po pražských pivovarech zastavíme v Libockém pivovaru a povíme si také něco o pražské Šárce. Čeká nás posezení v hostinci, prohlídka varné technologie, spilky i ležáckého sklepa, spojená s ochutnávkou piv a odborným výkladem pana sládka.       PIS

 • 22.4.2014 út - 18:00  LIDOVÁ ARCH. V ČESKÝCH VESNICÍCH V RUMUNSKÉM BANÁTU - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž, Mostecká 1
  V.Fanta, A.Rákosníková, M.Šantrůčková, J.Čermák, A.Poubová, V.Ružbatský - V 6-ti vesnicích v rumunském regionu Banát, založených v 20.letech 19.stol. českými kolonisty, se nachází velmi dobře dochovaná (a dosud jen okrajově prozkoumaná) lidová arch.,vycházející z české tradice.       KZSP

 • 22.4.2014 út - 20:00  JAN ZAHRADNÍČEK: ZNAMENÍ MOCI - RECITÁL M.KOVÁŘÍKA
  Rybanaruby, Mánesova 87,P2
  Nejvýznamnější báseň 50.let, svědectví lásky a víry z časů beznaděje, text napsaný před zatčením a uvězněním básníka-mučedníka. Doprovod hudební duo.       .

 • 23.4.2014 st - 16:00  TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY.
  Vchod zahrady Trojského zámku (zast.bus 112 „Zoologická zahrada“)
  Procházka krajinářsky zajímavým trojským údolím, v jejímž rámci se zastavíme v zámecké zahradě, u starého mlýna, v bývalé dělnické kolonii Rybáře a poznáte také kdysi venkovské usedlosti Kazanka, Břežanka, Popelářka a řadu výstavních trojských vil.       PIS-Sokolová

 • 23.4.2014 st - 17:00  PRAHA RANĚ BAROKNÍ
  Stan.tram 22 "Hellichova"
  V novém cyklu projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy       PORTA-Havlovcová

 • 23.4.2014 st - 19:00  SÁM SOBĚ LÉČITELEM - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Energetické léčení lidského těla vycházející z pravěkého poznání šamanů s praktickými ukázkami       Nepálské a tibet.centrum

 • 23.4.2014 st - 19:00  Z AUSTRÁLIE DO BRAZÍLIE - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  JAN ROSÁK = Hvězda TV obrazovek prokazuje všude své kvality. Pětinásobný držitel cen TýTý v kategorii moderátorů se na jevišti neztratí... PETR SALAVA = producent, Prezident fotbalové AMFORY hraje fair play, fotbal je silnou vášní. Divákům servíruje nezapomenutelnou show.       NM

 • 24.4.2014 čt - 10:00  NÁRODNÍ DIVADLO - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vestibul histor.budovy
  Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zda-li pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu.       PIS

 • 24.4.2014 čt - 16:00  MALOSTRANSKÝ HŘBITOV - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vstup z Plzeňské ulice.
  Komentovaná prohlídka unikátní smíchovské památky. Během vycházky se dozvíme o historii Malostranského pohřebiště a o osobnostech, které zde odpočívají. Projdeme se jedinečnou galerií funerální plastiky pod širým nebem.       PIS-Přibáňová

 • 24.4.2014 čt - 16:00  THOMAYEROVA NEMOCNICE S KAPLÍ A PROTIATOMOVÝM KRYTEM
  Před nemocnicí hl.vchod
  Nejrozsáhlejší nemocniční a sociální komplex 1.republiky od Bohumíra Kozáka si prohlédneme především z hlediska architektonického. Od vstupu přes dnes znovuotevřenou kapli až do strategického bunkrového úkrytu pacientů a lékařů.       UNI-stěnička

 • 24.4.2014 čt - 19:00  MUSTANG – VĚTREM HIMÁLAJSKÉ POUŠTĚ - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Cesta do zapomenutého království v nitru Himálaje proslulého divokou krajinou a přívětivými lidmi.       Nepálské a tibet.centrum

 • 26.4.2014 so - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 26.4.2014 so - 11:00  O ČEM VYPRÁVĚJÍ NÁZVY ULIC?
  Pomník hvězdářů – stan.tram 22 "Pohořelec"
  Pokračování cyklu, který nás zavede na různá místa Prahy a my se dozvíme mnoho zajímavostí o místním pojmenování. Tentokráte naše cesta povede od Pohořelce.       PORTA-Chrastilová

 • 26.4.2014 so - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 26.4.2014 so - 14:00  VÝSTAVA NA VÁCLAVSKÉM NÁM. - KOMENTOVANÁ DNES
  Václavské nám. - Socha sv.Václav
  Výstava "Příběh Václavského náměstí" 17.4.-11.5. v horní části náměstí. 26 velkoformát.panelů s graf.listy, staré foto, plány, proměny 19-20.stol. Jako „okna do minulosti“, která pozorovatele vtáhnou přímo do děje hist.fotografie a umožní porovnávat minulé podoby se současnou přímo na místě.       KUČERA

 • 26.4.2014 so - 14:00  KARLOVO NÁMĚSTÍ
  Roh nám.u Novoměstské radnice - kašna
  Během procházky po největším českém náměstí si připomeneme vznik Dobytčího trhu i celého Nového Města. Ukážeme si, kde stávaly Kaple Božího těla, Slanečková bouda a kde bydlel i alchymista Edward Kelley a sochař Matyáš Bernard Braun. Seznámíme se s nejvýznamnějšími budovami i pomníky na náměstí a Resslovou ulicí projdeme až k Tančícímu domu.       PRAGA-Štrachová

 • 26.4.2014 so - 14:00  OLŠANSKÉ HŘBITOVY IV.
  Hl.vchod - Vinohradská ul.
  Během vycházky další částí hřbitova vzpomeneme na Palacha, Menšíka, Voskovce, Wericha a další významné osobnosi.       PIS-Kocourek

 • 26.4.2014 so - 14:00  JIŽNÍ ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU Z BOTANICKÉHO HLEDISKA.
  Socha TGM - Hradčanské nám.
  Se vydáme na fundovanou prohlídku zahrad a připomeneme si především rostliny, která se tady pěstují.       PORTA-Skalická

 • 26.4.2014 so - 14:00  PRAHA BOHUMILA HRABALA II. – LIBEŇ.
  Libeňská synagoga -Ludmilina 4
  V březnu letošního roku uplynulo již sto let od narození Bohumila Hrabala. Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů prožil v Praze nejen svá studentská léta, ale také období velkých úspěchů a zklamání - od psaní do šuplíku, přes obrovský literární boom až po normalizační zákazy publikovat. Praha se stala nedílnou součástí Hrabalova tvůrčího střetávání. Pojďme se podívat do míst, která jsou se spisovatelovým jménem neoddělitelně spojena, a připomenout si, jak vlastně Hrabalova Praha vypadala.       PIS-Nováková

 • 26.4.2014 so - 14:00  KDE SÍDLILI BISKUPOVÉ A ARCIBISKUPOVÉ
  Zahradní nádvoří stan. M-Malostranská
  Vycházka k 670. výročí povýšení pražského biskupství na arcibiskupství nás provede rozsáhlým územím původního biskupova dvora až k věži, kterou dal postavit poslední biskup Jan z Dražic. Jeho nástupce Arnošt z Pardubic byl 1344 povýšen na arcibiskupa. Po vypuknutí husitské revoluce byl celý areál (až na jednu věž) poničen a po celá staletí nově upravován.       PIS-Racková

 • 26.4.2014 so - 15:00  CYKLUS DOMY = ČP.138 (PALÁC DUNAJ), 139 (KLÁŠTER URŠULINEK), 140-II (VALTERŮV PALÁC)
  Kostel sv.Voršily na Národní
  Pražská architektura 12-20.stol. Domy na Novém Městě jeden po druhém dle popisných čísel. U jednotl.domů postojíme a vyslechneme podrobný popis - výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti. Vycházky se konají průběžně po celý rok.       VYCHÁZKY

 • 27.4.2014 ne - 10:00  PRAŽSKÉ NEVĚSTINCE II.
  Kostel sv.Haštala - Haštalské nám.
  Procházka ze Starého Města až na Karlovo náměstí nám přiblíží další vykřičené domy a hodinové hotely - kde všude stávaly, kdy a proč byly vlastně zrušeny? A co se dělo s prostitutkami, když byly zadrženy policií nebo onemocněly, případně otěhotněly? I to si připomeneme na této vycházce.       PIS-Štrachová

 • 27.4.2014 ne - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 27.4.2014 ne - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 27.4.2014 ne - 14:00  MĚSTO VRŠOVICE
  Zast.tram.7,24 „Bohemians“
  Vycházka je zaměřena na bouřlivý stavební rozvoj Vršovic v poslední třetině 19. stol.a na začátku stol.dvacátého. Zabývat se budeme činžovní zástavbou, rozvojem dopravní infrastruktury a průmyslu. Poznáme řadu výjimečných veřejných staveb v čele s kostelem sv.Václava na Čechově nám, vršovickou sokolovnou či Husovým sborem. Nevynecháme samozřejmě světoznámou továrnu Kooh-I-Noor, založenou 1902 J.Waldesem, a bývalé kasárny J.Roháče z Dubé, dnes součást justičního areálu Na Míčánkách.       KUČERA

 • 27.4.2014 ne - 14:00  HAVLÍČKOVY SADY NEBOLI GRÉBOVKA
  Hl.brána z Rybalkovy ul.
  Procházka v době rozkvétajícího jara nás zavede do nedávno zrekonstruované půvabné Grébovky na Vinohradech. Tam v 70. letech 19. století postavil zámožný stavitel Moritz Gröbe svojí vilu a kolem ní vybudoval romantický park. Projdeme se kolem Horní i Dolní Landhausky, samotné Gröbeho vily s výhledem na Vršovice, jezírka s užovkami, umělé krápníkové jeskyně a podél vinice dojdeme až k potoku Botič.       PRAGA-Štrachová

 • 27.4.2014 ne - 14:00  ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI - PRO DĚTI
  Vstup vedle Staroměstského orloje.
  Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od 6 let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 27.4.2014 ne - 14:00  RIEGROVÝMI SADY
  Zast.tram 9,26 "Husinecká"
  Na procházku krásným parkem na rozhraní Žižkova a Vinohrad se vydáme od tramvajovézastávky, mineme stadion Viktorie Žižkov, budovu Odborových svazů, projdeme areálem Vysoké školy ekonomické, odkud je nádherný pohled na Hlavní nádraží a za Vozovou ulicí se Riegrovy sady. Tento krásný park vznikl na počátku 20.stol. nedávno prošel revitalizací. Prohlídka parku, Rajské zahrady, dětského hřiště a dalších zajímavých objektů. Putování ukončíme na Vinohradské ulici u tržnice.       UNI

 • 27.4.2014 ne - 14:00  KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH.
  Kostel - Dolní Chabry, stan.bus 162 "Bílenecké nám."
  Kromě vzácných maleb je kolem kostelíka na okraji dnešní Prahy spousta otazníků. Proč v tomto místě předcházely současné stavbě ještě dva další zajímavé objekty pod jejími základy? Dokonce zde archeologové nalezli základy rotundy o poměrně velkém poloměru. Nález románských dlaždic bude také prezentován na malé výstavce k těmto mimořádným nálezům.       PORTA-Náprstková

 • 27.4.2014 ne - 14:00  VYŠEHRAD A JEHO TAJEMNÉ LEGENDY.
  Kostel sv.Petra a Pavla na Vyšehradě.
  Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Připomeneme si také nejznámější legendy, Šemíka se statečným Horymírem, kněžnu Libuši a Přemysla Oráče i záhadu čertova sloupu. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi.       PIS-Plíšková

 • 27.4.2014 ne - 17:00  MĚSTO VRŠOVICE
  Zast.tram.7,24 „Bohemians“
  Vycházka je zaměřena na bouřlivý stavební rozvoj Vršovic v poslední třetině 19. stol.a na začátku stol.dvacátého. Zabývat se budeme činžovní zástavbou, rozvojem dopravní infrastruktury a průmyslu. Poznáme řadu výjimečných veřejných staveb v čele s kostelem sv.Václava na Čechově nám, vršovickou sokolovnou či Husovým sborem. Nevynecháme samozřejmě světoznámou továrnu Kooh-I-Noor, založenou 1902 J.Waldesem, a bývalé kasárny J.Roháče z Dubé, dnes součást justičního areálu Na Míčánkách.       KUČERA

 • 28.4.2014 po - 14:30  OSKAR BAUM, SPISOVATEL A PŘÍTEL F. KAFKY.
  Panská 12
  Cyklus vycházek po stopách pražské německé literatury pokračuje Kafkovým a Brodovým přítelem, spisovatelem a hudebním kritikem Oskarem Baumem, jenž přispíval do Prager Presse a Prager Tagblattu. Prohlédneme si interiér Jeruzalémské synagogy, kde vynikající hudebník hrál na varhany. Seznámíme se s Baumovým literárním pohledem na svět z hlediska slepce a zmíníme další výborné komponisty, dirigenty a operní pěvce Nového německého zemského divadla, ND a dalších mezinár.scén - Mahler,Zemlinski,Schulhoff,Ullmann,Krasa,...       PIS-Mandová

 • 28.4.2014 po - 16:30  BOURÁNÍ STRANICKÉHO HOTELU PRAHA S OKOLÍM
  Stanice tram.2,20,26 "Hadovka"
  Koment.procházka....       STĚNIČKA

 • 28.4.2014 po - 17:00  SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ UVÁDÍ - OBYČEJNÝ ŽIVOT - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Slavný román Karla Čapka jako nový pohled nastupující generace. Přednáší K.Soukupová. Účinkuje M.Hlavica.       .

 • 28.4.2014 po - 18:00  STO LET FARNÍHO KOSTELA SV. ANTONÍNA V HOLEŠOVICÍCH - PŘEDNÁŠKA
  Nár.tech.muzeum, Kostelní 42,P7.
  Přednášející H.Čižinská + J.Hájek budou prezentovat svou novou knihu o holešovickém farním kostele sv. Antonína Paduánského, v úvodu nastíní historii kostela sv. Klimenta v Bubnech.       KZSP

 • 29.4.2014 út - 14:00  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - VYCHÁZKA
  14:00 vchod na hřbitov vedle Paláce Flora
  Provede odbornice p.Březinová. Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 29.4.2014 út - 15:00  LETOHRÁDEK KRÁLOVNY ANNY V KRÁL.ZAHRADĚ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Zpívající fontána před letohrádkem
  Pod vedením odborných lektorek Pražského hradu se vydáme do Letohrádku královny Anny, který se speciálně pro nás otevře.       PORTA

 • 29.4.2014 út - 15:30  PROHLÍDKA KOSTELA SV. HAVLA
  Vchod kostela z Havelské ulice
  Původně románský farní kostel v Havelském Městě, později barokně přestavený, dnes místem posledního odpočinku význačného umělce Karla Škréty.       PIS-Marchal

 • 29.4.2014 út - 16:00  BŘEVNOVSKÉ USEDLOSTI
  Zast.bus 191 „U Ladronky“
  Projdeme si usedlosti starého Břevnova od Ladronky přes Spiritku, Kneislovku, Hypšmanku až náves bývalé osady Tejnka. Seznámíme se se s původní architekturou, ale i se soudobými stavbami.       KRČÁLOVÁ-Racková

 • 29.4.2014 út - 16:00  VÍTĚZNÉ, TZV.KULATÉ NÁMĚSTÍ = VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY !
  Podchod M-Dejvická, směr Evropská=letiště.
  Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti. Projdeme architekturu + genius loci. Prvorepublikové Dejvice od prof.Engla 1922, nejstarší Dům seniorů od manželů Petříkových, skrze Kloknerův ústav, rektorát ČVUT (Engl) do Studentské koleje Žižkova ul. (Bareš). Vstoupíme do Masarykovy koleje (Engl) a Arcib.seminář (Havlena). Okolo kardinála Berana a Stavební fakulty ČVUT (Paroubek) do Nár.Tech.Knihovny. Mezi dílnami a Maxi menzou z 80.let (Čermák a Paul) zamíříme do Roosveltovy ul. do rondokubist.obyt.bloků (Hrabě). Do bývalého Zeměpis.ústavu (Feursteina), později VPÚ. Projdeme lobby tzv.Skleňáku (Podzemný), naproti pozřeme,kde bydlel V.Kramář a kde bylo prvorep.Min.obrany. Projdeme Dejvickou pasáž na Kulatém nám., haly Pošt.úřadu (Machoň)a interiéry Bohoslov.semináře ČS církve husitské. Zakončení na nádraží starých Dejvic před salónkem TGM,z kterého vždy odjížděl do Lán. Uvítáme od každého účastníka další nápady, tipy ale i možnosti vstupů do budov, dvorů. Přinesení dobových materiálů (pohlednic, fotek,...) atd. Po skončení procházky možno posedět krátce u kávy a domluvit další vycházku ! Ofic.cena 50,- PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 30.4.2014 st - 16:30  MÁJ LÁSKY ČAS
  Schody Obětem komunismu na Újezdě
  Nejdůležitější pomníky a stavby na Petříně, 2.část od sochy K.H.Máchy k soše Mládí od Karla Dvořáka v Kinského sadech.       STĚNIČKA

 • 30.4.2014 st - 17:00  POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ IV. - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4,P5
  Na závěrečné přednášce tohoto cyklu se seznámíme s prezentací dalších zajímavých pražských hotelů, využívajících k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do míst pro většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných.       PIS-Racková

 • 30.4.2014 st - 17:00  PRAHA VRCHOLNĚ BAROKNÍ
  Mariánské nám.- před knihovnou
  V novém cyklu projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy.       PORTA-Havlovcová

 • 30.4.2014 st - 19:00  ČÍNA A SVĚT FOTOGRAFIE - JAN SAUDEK - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  Světové proslulý rukopis poznáme i v NM. Ohromuje i pobuřuje provokativními snímky. Ústředním motivem je žena, od roku 1977 fota koloruje. Největší ocenění získal v zahraničí, vystavuje na nejprestižnějších místech. Osobnost vyhraněných názorů dráždí nejen tématy…       NM

 • 1.5.2014 čt - 00:00  DEN S MÁCHOU NA PETŘÍNĚ - 14:00- 17:00
  Park mezi Petřínskou rozhlednou a Zrcadlovým bludištěm
  Akce pro všechny zamilované, ale nejen pro ně.       Muzeum hl.m.Prahy

 • 3.5.2014 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU
  Juditina věž, Mostecká 1
  Možné navštívit jedinečný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 3.5.2014 so - 14:00  MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Pokladny Veletržního paláce.
  Budeme si povídat nejen o samotném díle, o okolnostech vzniku obrazů, ale i o životě jejich významného autora.       PORTA-Náprstková

 • 3.5.2014 so - 14:00  VYŠEHRAD SVĚTSKÝ
  Táborská brána - nejbližší k M-Vyšehrad
  Během vycházky se projdeme minulostí knížecího sídla a vojenské pevnosti i současností místa posledního odpočinku významných osobností.       PORTA-Prokůpková

 • 3.5.2014 so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU
  Juditina věž, Mostecká 1
  Možné navštívit jedinečný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 3.5.2014 so - 14:00  VÝSTAVA NA VÁCLAVSKÉM NÁM. - KOMENTOVANÁ DNES
  Václavské nám. - Socha sv.Václav
  Výstava "Příběh Václavského náměstí" 17.4.-11.5. v horní části náměstí. 26 velkoformát.panelů s graf.listy, staré foto, plány, proměny 19-20.stol. Jako „okna do minulosti“, která pozorovatele vtáhnou přímo do děje hist.fotografie a umožní porovnávat minulé podoby se současnou přímo na místě.       KUČERA

 • 3.5.2014 so - 16:00  BRITSKÉ VELVYSLANECTVÍ OTEVŘE THUNOVKÝ PALÁC - 10:00-17:00
  Thunovská ul.
  Poprvé v historii, kdy se budete moci podívat do prostor Thunovského paláce, ve kterém velvyslanectví sídlí, a prohlédnout si místnosti, kde přebývala královna Alžběta II., princ Charles nebo Thatcherová, i nádhernou zahradu, která je ukryta přímo po Pražským Hradem - www.gov.uk/government/world-location-news/british-embassy-prague-open-day.cs       BRITSKÉ VELVYSL.

 • 3.5.2014 so - 21:30  PŮLNOČNÍM PRAŽSKÝM HRADEM
  Socha TGM - Hradčanské nám.
  Je příjemné projít se areálem v noci a bez hluku si připomenout v takovéto poklidné atmosféře naši historii, panovníky a ukázat si tuto nejvýznamnější kulturní památku. Hrad má v noci jiné kouzlo a areál je otevřen do půlnoci, my určitě stihneme noční metro.       PORTA-Chrastilová

 • 4.5.2014 ne - 14:00  KDYSI ŽILI MEZI NÁMI…..
  Socha A.Dvořáka - Palachovo nám.
  Vycházka za židovskými umělci a podnikateli.       PORTA-Chrastilová

 • 4.5.2014 ne - 14:00  PRAHA BEZBARIÉROVÁ – KARLOVO NÁMĚSTÍ
  u pomníku E. Krásnohorské na Karlově nám.
  Akce vhodná i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Jedno z největších evropských náměstí bylo svědkem událostí slavnostních i dramatických, odehrával se zde život každodenní i sváteční. Kaple Božího těla, kamenný stůl či zemanské sídlo – marně byste je dnes na Karlově náměstí hledali. Náměstí dnes naopak krášlí mnoho pomníků a dodnes tu zůstaly zachovány některé významné památky.       PIS-Koblihová

 • 4.5.2014 ne - 14:00  MĚSTO KOŠÍŘE
  Zast.tram.4,9.10,16 „Klamovka“.
  Na vycházce se zaměříme na staré Košíře, ze kterých se zachovalo už jen pár venkovských stavení v čele s chátrající usedlosti Turbová. K dispozici však máme desítky unikátních foto Mochana, které nám pomohou jejich zaniklou podobu rekonstruovat. Zjistíme také kde se nachází bývalá košířská radnice a pivovar, zdařile přizpůsobený novému využití. Nevynecháme ani Malostranský hřbitov a jeho pamětihodnosti.       KUČERA

 • 4.5.2014 ne - 14:00  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY IV
  zast. tram "Jana Masaryka"
  Květnová vycházka bude tentokrát věnována okolí náměstí Míru a zájemci se dozví nejen historii kostela sv. Ludmily nebo Vinohradského divadla, ale poznají také historii divadelních arén, které se v nejbližším okolí nacházely a osudy významných osobností, které jsou s touto částí Vinohrad spojeny.       PIS-Kocourek

 • 4.5.2014 ne - 17:00  MĚSTO KOŠÍŘE
  Zast.tram.4,9.10,16 „Klamovka“.
  Na vycházce se zaměříme na staré Košíře, ze kterých se zachovalo už jen pár venkovských stavení v čele s chátrající usedlosti Turbová. K dispozici však máme desítky unikátních foto Mochana, které nám pomohou jejich zaniklou podobu rekonstruovat. Zjistíme také kde se nachází bývalá košířská radnice a pivovar, zdařile přizpůsobený novému využití. Nevynecháme ani Malostranský hřbitov a jeho pamětihodnosti.       KUČERA

 • 5.5.2014 po - 16:00  NEJVĚTŠÍ PLATANY (VYCHÁZKA PO PAMÁTNÝCH STROMECH)
  Vchod zahrady Kinských z nám.Kinských
  Zahájíme u 188 letstarého, kde si řekneme něco o založení zahrady a o rodu Kinských. Všimneme si sochy T.H.Ševčenka. Oceníme dub v Dienzenhoferových sadech, okolní dopravou nejzatíženější památný strom ČR. Na Kampě nás potěší další krásný platan, u Nostického paláce jinan. Zakončíme monumentálním maltézským platanem, nejmohutnějším živým organismem na našem území (100t). Celková délka trasy 3 km, počet stromů 5.       A.KRČÁLOVÁ

 • 5.5.2014 po - 19:00  NÁRODNÍ PARKY AFRIKY - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Africký kontinent byl odedávna rájem divoké zvěře, nejvíce je lákavá „velká pětka“. Ale ochrana zvířat paradoxně vede k přemnožení některých druhů. Jak si s tím zoologové poradí? Pomůže projekt Superparku? Tomáš Beránek       Nepálské a tibet.centrum

 • 6.5.2014 út - 09:00  PROHLÍDKA BUDOVY STÁTNÍ OPERY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  před vchodem do Státní opery Wilsonova 4
  Stavba budovy tehdejšího Nového německého divadla byla svěřena osvědčené vídeňské firmě Fellner a Helmer a díky svojí neorokokové výzdobě se zařadila k nejkrásnějším divadelním budovám v Evropě. Nové německé divadlo bylo slavnostně otevřeno 5. 1. 1888 Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberští.       A.KRČÁLOVÁ

 • 6.5.2014 út - 15:00  VRŠOVICE I.- MČ10
  Před budovou Nádraží Vršovice
  Obecná historie Vršovic. Během vycházky se seznámíme s historií této části Prahy 10. Na první části trasy si ukážeme nejvýznamnější body Vršovic – zachovalou a zrenovovanou budovu nádraží, kostel sv. Mikuláše, Vršovickou záložnu, zámeček Rangerku i Heroldovy sady.       Praha 10

 • 6.5.2014 út - 16:00  VE VÍRU KRIMINALISTICKÉ VĚDY A VÝZKUMU - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před vchodem do Muzea policie
  Komentovaná prohlídka výstavy, uspořádané k 55. výročí Kriminalistického ústavu. Návštěvníci se poutavým způsobem dozví něco o nejnovějších kriminalistických metodách a poznají řadu konkrétních příkladů, na nichž byly tyto metody praktikovány       PIS-Kůsová místní

 • 7.5.2014 st - 15:30  SLOVANSKÝ A STŘELECKÝ OSTROV S NÁVŠTĚVOU PALÁCE ŽOFÍN
  před budovou paláce Žofín
  Ostrov, který vznikl v 17. století a původně nesl jméno Barvířský byl svědkem významné události, která mu vepsala jméno a slávu do dnešních dní. Dozvíme se, jak mlynář přišel na název Žofín a naskytne se nám příležitost obdivovat interiér tohoto novorenesančního paláce. Procházku zakončíme na vedlejším Střeleckém ostrově, jehož historie je neméně bohatá.       PIS-Štrachová

 • 7.5.2014 st - 16:00  PROCHÁZKA KARLÍNEM S NÁVŠTĚVOU KAPLE SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
  Vchod Invalidovny - ul.Za invalidovnou
  Projdeme si Karlín, seznámíme se s jeho historií a nejznámějšími objekty, mezi které patří Invalidovna, kostel sv. Cyrila a Metoděje, karlínská synagoga a další. Nakonec si prohlédneme interiér kaple sv. Karla Boromejského, kterou nechaly postavit sestry boromejky, ale dnes zde působí sestry salesiánky. Povíme si o historii místa i o dnešním využití.       A.KRČÁLOVÁ

 • 7.5.2014 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       STĚN

 • 7.5.2014 st - 17:00  PRAHOU ARCHITEKTONICKÝCH SLOHŮ – PRAHA POZDNĚ BAROKNÍ.
  Socha TGM - Hradčanské nám.
  V novém cyklu projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy. Tentokráte se zaměříme na tereziánskou přestavbu Pražského hradu.       PORTA-Havlovcová

 • 7.5.2014 st - 17:15  CHARLOTTE GARRIGUE MASARYKOVÁ - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4,P5
  Přednáška nám přiblíží život a těžký osud první československé první dámy. Původem Američanka s českými středověkými prapředky stála vždy po boku svého muže a i jí tak můžeme vděčit za vznik Československa.       PIS

 • 7.5.2014 st - 19:00  USA - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  PAVEL ANDĚL = moderátor, pestrá kariéra napoví - DAMU, divadla, Evropa 2, TV Prima, ČT, RockZone. MICHAL KUBAL = zpravodaj ČT, brázdil Washington mezi politickou špičkou světa jako stálý zpravodaj ČT. Poznává svět i z druhé strany. Poodhalí zajímavé informace z první ruky?       NM

 • 9.5.2014 pá - 19:00  ZÁPAD USA - OREGON – PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Od pobřeží Pacifiku k zasněženým vrcholům Kaskádového pohoří. Od Kráterového jezera k velké řece Columbia. Vysoké sopky, malebné vodopády, hluboké lesy, zrcadlová jezera a dobré pivo. Přednáší M.Loew.       .

 • 10.5.2014 so - 10:00  PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH DIVADELNÍCH ARÉN
  u kašny pod schodištěm Národ. muzea
  Vycházka nás zavede do míst, kde dříve stávaly slavné i méně úspěšné divadelní arény. Přiblížíme si dobu a prostředí, v nichž arény vznikaly a nabízely pražskému publiku pobavení. Představíme si také osudy jejich zakladatelů a provozovatelů.       PIS-Bartásková

 • 10.5.2014 so - 12:00  RUDOLFINUM
  Socha A.Dvořáka - Palachovo nám.
  Poznejte s námi interiéry současného sídla České filharmonie jako jsou Sukova síň, Dvořákova síň a další.       PORTA-Chrastilová

 • 10.5.2014 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - DNES KOMPLEX KLÁŠTERA URŠULINEK
  Kostel sv.Voršily - Národní tř.
  Cyklus komentovaných vycházek zabývající se především architekturou Prahy v kontextu dějin umění. Základ tvoří víkendové vycházky mapující jeden dům po druhém podle popisných čísel. Zabýváme se architekturou 12.-20.stol., výtvarnou podobou a stavební historií domů vč.širších souvislosti. Po projití Starého Města nyní procházíme Nové Město. Doplněním a rozšířením vycházek jsou přednášky v Divadle Kámen. Výklad kunsthistorik J.Synecký 40,-       DIVADLO KÁMEN

 • 10.5.2014 so - 14:00  VÝSTAVA NA VÁCLAVSKÉM NÁM. - KOMENTOVANÁ DNES NAPOSLEDY
  Václavské nám. - Socha sv.Václav
  Výstava "Příběh Václavského náměstí" 17.4.-11.5. v horní části náměstí. 26 velkoformát.panelů s graf.listy, staré foto, plány, proměny 19-20.stol. Jako „okna do minulosti“, která pozorovatele vtáhnou přímo do děje hist.fotografie a umožní porovnávat minulé podoby se současnou přímo na místě.       KUČERA

 • 10.5.2014 so - 14:00  LETOHRÁDEK HVĚZDA
  před bránou Hvězdy z Libocké ul.
  Prohlídka významné renesanční stavby ze 16. století, postavené na půdorysu šesticípé hvězdy podle návrhu Ferdinanda Tyrolského, spojena s procházkou v oboře. Momentálně k vidění výstava „Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan“, věnovaná slavnému českému spisovateli u příležitosti 100. výročí jeho narození.       PIS-Plíšková

 • 10.5.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před věží objektu
  Prohlídka objektu spojená s výkladem       PIS

 • 11.5.2014 ne - 10:00  LIBEŇSKÁ SYNAGOGA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před vchodem do objektu
  Prohlídka objektu spojená s výkladem o historii židovského osídlení v této části Prahy       PIS-Pavlovská

 • 11.5.2014 ne - 10:00  ŽIDÉ V PRAZE I.
  Staronová synagoga.
  Historické osídlení, vývoj, denní zvyky, svátky, postupná asimilace, asanace ghetta a mnoho dalších podrobností o synagogách, osobnostech a samozřejmě prohlídka postupně celého Židovského muzea. Prohlídka bude rozdělena na dva bloky, každý blok bude v délce 3 hod! 1.blok Pinkasova synagoga, Židovský hřbitov, Obřadní sííń a Klausová synagoga. 2.blok 6/2014.       PORTA-Čenková

 • 11.5.2014 ne - 14:00  ZA POKLADEM NA STAROMĚSTSKOU RADNICI - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před vstupem do tur.info centra Starom. radnice
  Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.       PIS

 • 11.5.2014 ne - 14:00  ZÁMEK TROJA
  Pokladna zámku
  římská vila na chladném severu s nádhernými nástropními malbami, bohatou sochařskou výzdobou a obklopená barokní zahradou a mnoha fontánami, slouží dnes jako výstavní prostor GHMP. Prohlédneme si zámecké interiéry i zahradu a seznámíme se s dvěma letošními expozicemi GHMP- jedna z nich představuje průřez tvorbou nejvýraznějších osobností českého secesního sochařství a druhá nabízí příklady figurální tvorny Ernesta Poppa z pražské manufaktury na výrobu porcelánu.       PORTA-Škochová

 • 11.5.2014 ne - 14:00  MĚSTO VRŠOVICE
  Zast.tram.4,7,22,24 "Kooh-i-noor"
  Vycházka nás zavede do nové části Vršovic, rozvíjející se v 2.pol.20.stol. Prohlédneme si jedno z prvních pražských sídlišť, postavené v duchu socialistického realismu podél Vršovické ulice s centrem na Kubánském náměstí a také sídliště Vlasta, které vzniklo v 70-letech v důsledku invaze sovětských vojsk do Československa 1968 v místě bývalých vozatajských kasáren. Nevynecháme samozřejmě stadion fotbalové Slávie a zjistíme, kde se rozkládal a jak vypadal proslulý zábavní park Eden.       KUČERA

 • 11.5.2014 ne - 14:30  BÝVALÁ KOBYLISKÁ STŘELNICE
  zast. tram „Kyselova“
  Dříve rozlehlý areál vybudovaný na konci 19. století se smutně zapsal do dějin jako popraviště v době nacistické okupace, zvláště za tzv. Heydrichiády. Spojeno s procházkou Ďáblickým hájem ke hvězdárně a se zastavením na části Ďáblického hřbitova, kde jsou pohřbené oběti komunistického teroru, např. farář J. Toufar, Z. Mašínová i dětské oběti.       PIS-Sokolová

 • 11.5.2014 ne - 15:00  VRŠOVICE II.- MČ10
  Zast.tram.4,22 "Čechovo nám."
  Obecná historie Vršovic II. část. Trasa věnovaná další části pražských Vršovic povede přes Nám.S.Čecha, s dominantou kostela sv. Václava. Stranou nezůstane ani architektura náměstí, vč.Činžovního a obchod.paláce (Waldesova domu). Dále ukážeme zajímavé domy Washington a Chicago a dále budeme pokračovat za industriálem Vršovic - slavnou Koh-i-noor a továrnu na obuv Helia. Dále zamíříme do Edenu, kde si budeme povídat o jeho minulém i stávajícím využití, vč.ukázky dobových fotografií slavného zábavního parku Eden.       Praha 10

 • 11.5.2014 ne - 17:00  MĚSTO VRŠOVICE
  Zast.tram.4,7,22,24 "Kooh-i-noor"
  Vycházka nás zavede do nové části Vršovic, rozvíjející se v 2.pol.20.stol. Prohlédneme si jedno z prvních pražských sídlišť, postavené v duchu socialistického realismu podél Vršovické ulice s centrem na Kubánském náměstí a také sídliště Vlasta, které vzniklo v 70-letech v důsledku invaze sovětských vojsk do Československa 1968 v místě bývalých vozatajských kasáren. Nevynecháme samozřejmě stadion fotbalové Slávie a zjistíme, kde se rozkládal a jak vypadal proslulý zábavní park Eden.       KUČERA

 • 12.5.2014 po - 14:00  VĚŽE PRAŽSKÉHO HRADU - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Kašna II.hradní nádvoří
  Seznámíme se s nejvýznamnějšími věžemi v areálu Pražského hradu, do některých vstoupíme i do interiéru       PORTA-Škochová

 • 12.5.2014 po - 16:30  POTRUBNÍ POŠTA - VYPRODÁNO
  boční vchod hl. pošty
  Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentované prohlídce v budově hlavní pošty.       PIS

 • 12.5.2014 po - 18:00  LIDOVÁ ARCH. V ČESKÝCH VESNICÍCH V RUMUNSKÉM BANÁTU - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž, Mostecká 1
  V.Fanta, A.Rákosníková, M.Šantrůčková, J.Čermák, A.Poubová, V.Ružbatský - V 6-ti vesnicích v rumunském regionu Banát, založených v 20.letech 19.stol. českými kolonisty, se nachází velmi dobře dochovaná (a dosud jen okrajově prozkoumaná) lidová arch.,vycházející z české tradice.       KZSP

 • 13.5.2014 út - 09:00  PROHLÍDKA BUDOVY STÁTNÍ OPERY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  před vchodem do Státní opery Wilsonova 4
  Stavba budovy tehdejšího Nového německého divadla byla svěřena osvědčené vídeňské firmě Fellner a Helmer a díky svojí neorokokové výzdobě se zařadila k nejkrásnějším divadelním budovám v Evropě. Nové německé divadlo bylo slavnostně otevřeno 5. 1. 1888 Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberští.       A.KRČÁLOVÁ

 • 13.5.2014 út - 16:00  ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY
  zast. tram „Divoká Šárka“
  Procházka Šáreckým údolím připomene tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako místo osídlené Slovany již v 7. století. Projdeme soutěskou Džbán, kolem Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní nádrži Džbán.       PIS-Lešovská

 • 13.5.2014 út - 16:30  REMEDIUM PRAHA SE PŘEDSTAVUJE
  Blahoslavova 2, P3
  Činnost Remedia představují Bc.Kubů, Mgr.Linková. Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 13.5.2014 út - 16:30  TRADICE PRAHY 9 V ARCHITEKTUŘE = VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY + KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS !
  Radnice P9 - Sokolovská 14 (od M-Vysočanská)
  Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci...... Po krátké prohlídce historické expozice o Vysočanech 19.+20.stol.na radnici se současným salonem výtvarného umění, půjdeme pasážemi nejnovějšího Kongres. a obchod.centra Fénix, dále okolo nejstarších budov Freyova statku a středověké tvrze po nábřeží Rokytky do nejvyšší obytné budovy v České republice tzv.Elišky (94 m !) , odkud zhlédneme bývalé tovární impérium pánů Kolbena a Daňka. Novou turist.stezkou po vysutých lávkách uvidíme bývalý Lidový dům, v kterém začínala skupina Tvrdohlavých, bývalé OV-KSČ, dnes banka, vstoupíme též do prvorep.funkcional.školy a modlitebny Českosl.církve husitské. Na nám.OSN, dříve Lidových milícií vysvětlíme, co znamenaly Domy pro chudé-Obce pražské, po II.válce byty stranických prominentů (ještě zde stojí). Za tratí prohlédneme modernistické Odkolkovy pekárny od vídeňských, resp.severomoravských bří Gestnerů. Závěr na Nádraží Vysočany, odkud zhlédneme areál polikliniky, mašinistické sousoší a revitalizovaný Podvinný park u řeky Rokytky.....Uvítáme od každého účastníka další nápady, tipy ale i možnosti vstupů do budov, dvorů. Přinesení dobových materiálů (pohlednic, fotek,...) atd. Po skončení procházky možno posedět krátce u čaje či kávy a domluvit další vycházku. OFIC.CENA 50,- PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 13.5.2014 út - 17:00  JIŽNÍ ITÁLIE – APULIE A GARGANO– PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Jižní pohoda, vápencové jeskyně, slunné ostrovy i městečka, unikátní vesnice i hrady. Monte Sant‘Angelo, Vieste, Bari, Castel del Monte. Přednáší Mgr.P.Štěpán       .

 • 13.5.2014 út - 19:00  PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY = BUBNY- Z VESNICE VELKOMĚSTEM - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Přednáší Ing.arch.R.Gabor       .

 • 14.5.2014 st - 14:30  BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
  zast. tram „Lipanská“
  Vydáme se objevovat pražskou čtvrť Žižkov. Podíváme se, kde stojí sokolovna, radnice, kulturní dům, či kde stávala obecní váha. Objevíte utajenou kubistickou stavbu Betlémské kaple architekta Emila Králíčka.       PIS-Škrlandová

 • 14.5.2014 st - 16:00  PROCHÁZKA PO NÁBŘEŽÍ VLTAVY
  u pomníku Františka I. na Smetanově nábř.
  Dnešní procházku začneme u pomníku císaře Františka I. a dojdeme k Hlávkovu mostu. V základních informacích připomeneme všechny zajímavosti naší cesty – Křížovnické náměstí, Rudolfinum, Klementinum, Právnickou fakultu, moderní hotely či botel Albatros. Zvláště se zaměříme na historii mostů a jejich popis.       A.KRČÁLOVÁ

 • 14.5.2014 st - 16:00  PAMÁTNÉ STROMY PODÉL LANOVKY NA PETŘÍN
  Vchod Štefánikovy hvězdárny.
  Prohlédneme si, jak lze zužitkovat torzo památné lísky turecké před vchodem do Štefánikovy hvězdárny, dále utajený dožívající kaštan jedlý u Hladové zdi. Nejen zdravím oplývá monumentální jasan, ale též mimořádným výhledem na Hradčany a panorama Prahy. Nedávno byla objevena a vyhlášena babyka v Seminářské zahradě. V květnu je nejhezčí nedaleká Nerudova hrušeň.       KRČÁLOVÁ-Kyzlík

 • 14.5.2014 st - 17:00  PRAHOU ARCHITEKTONICKÝCH SLOHŮ
  Prašná brána
  V novém cyklu projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy. Je možné se zúčastnit i jednotlivých akcí.       PORTA-Havlovcová

 • 14.5.2014 st - 19:00  FRANCOUZSKÁ GUYANA + AUSTRÁLIE - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  DAN BÁRTA = zpěvák, slaví úspěchy na hudební scéně s Bobby McFerrinem a dalšími hvězdami. Vodník z filmu Kytice fotografuje vážky. Z nadoblačných výšin slavných muzikálů sestoupí příjemný chytrý klučina… ONDŘEJ SMEYKAL = didgeridoo, Unikátně objevuje neprobádané oblasti hry na původní nástroj australských domorodců. Posouvá možností v komorním orchestru jednoho člověka.       NM

 • 15.5.2014 čt - 17:00  BARRANDOV.
  Zast.bus "Filmové ateliéry"
  Urbanistický koncept zástavby Barrandova vznikl na konci 20.let z iniciativy bratrů Havlových. Jednotlivé vily navrhovali známí arch. Urban, Stockar, Libra, Fröhlich atd. Kolem filmových ateliérů, řady pozoruhodných vil i chátrajících barrandovských teras (v současné době mají být zahájeny práce na rekonstrukci) sejdeme k bývalému plaveckému bazénu. Připomeneme si i významnou přírodní lokalitu Barrandovské skály.       PORTA-Havlovcová

 • 15.5.2014 čt - 17:30  DEVON V OKOLÍ PRAŽSKÉHO SEMMERINGU
  zast. bus „Hlubočepská“
  Geologická vycházka do malebného údolí Dalejského potoka nás provede po dominantních skalních odkryvech a poodhalí tajemství geologických procesů v období devonu.       PIS-Stehlík

 • 15.5.2014 čt - 19:00  DVĚ TVÁŘE MANÁSLU - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Srovnání treku v jarní a podzimní sezóně kolem poněkud opomíjené himálajské osmitisícovky, který není vyhledáváným cílem turistů, ale přináší mnohá nádherná setkání s horskou přírodou i s příjemnými lidmi.Tomáš Beránek       Nepálské a tibet.centrum

 • 16.5.2014 pá - 16:00  GRÖBOVKA A HAVLÍČKOVY SADY
  Nám. Míru před vchodem kostela sv. Ludmily
  Projdeme se po unikátní vinici, kde se pěstovalo víno už dávno ve středověku. Zásluhu na tom má prý otec vlasti Karel IV. Pěstuje se tu odrůda „Rulandské modré“, které můžete ochutnat např. ve znovu obnoveném Viničním altánu, který byl zařazen mezi národní kulturní památky. Park je mezi Pražany znám jako Gröbovka, podle nedaleké romantické vily z 19. století, kterou si tu nechal zbudovat průmyslník Moritz Gröbe a která by mohla vyprávět…       A.KRČÁLOVÁ

 • 17.5.2014 so - 09:30  STÁTNÍ OPERA
  před vstupem do objektu budovy
  Komentovaná prohlídka vybraných prostor budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy.       PIS-Barešová

 • 17.5.2014 so - 10:00  KARLÍN 4 - NOVÝ KARLÍN
  Zast.tram.3,8 Urxova - Sokolovská 122
  4.poslední vycházka se bude zabývat rozvojem Karlína v 20.stol. Prohlédneme si tzv.Nový Karlín, založený 1901 na pozemcích bývalé vojenské střelnice. Zaměříme se na zdejší nádherné činžovní domy, představující výjimečně dochovaný soubor historizující a cesecní zástavby z přelomu století. Ukážeme si jedinečnou budovu školy na Lyčkově nám., považovanou ve své době za jednu z nejkrásnějších v Rakousko-Uhersku. Nevynecháme ani bývalý Národní dům v krajinářsky pojatých Kaizlových sadech. Na závěr se podíváme na sídliště Invalidovna, postavené jako experiment 1960-65. Zjistíme v čem tento experiment spočíval, z kolika druhů panelů je postaveno či jak se do jeho podoby propsal tehdy populární bruselský styl.       KUČ

 • 17.5.2014 so - 14:00  PALÁCOVÉ ZAHRADY
  před vstupem do zahrady
  Na vycházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. Kromě zahradního umění budeme moci obdivovat také výtvory sochařů, malířů a architektů, kteří svými díly zahrady vyzdobili.       PIS-Koblihová

 • 17.5.2014 so - 14:00  KARLÍN 4 - NOVÝ KARLÍN
  Zast.tram.3,8 Urxova - Sokolovská 122
  4.poslední vycházka se bude zabývat rozvojem Karlína v 20.stol. Prohlédneme si tzv.Nový Karlín, založený 1901 na pozemcích bývalé vojenské střelnice. Zaměříme se na zdejší nádherné činžovní domy, představující výjimečně dochovaný soubor historizující a cesecní zástavby z přelomu století. Ukážeme si jedinečnou budovu školy na Lyčkově nám., považovanou ve své době za jednu z nejkrásnějších v Rakousko-Uhersku. Nevynecháme ani bývalý Národní dům v krajinářsky pojatých Kaizlových sadech. Na závěr se podíváme na sídliště Invalidovna, postavené jako experiment 1960-65. Zjistíme v čem tento experiment spočíval, z kolika druhů panelů je postaveno či jak se do jeho podoby propsal tehdy populární bruselský styl.       KUČ

 • 17.5.2014 so - 15:00  NA BÍLOU HORU
  Konečná tram.22 "Bílá Hora"
  působením řádu servitů, kteří si zde chtěli vybudovat klášter. Cestou kolem mohyly, nenápadné památky na bitvu, jejíž podobu navrhovali např. Gočár, Bílek se dostaneme k tolerančnímu hřbitovu. Trochu víc si povíme o bitvě, o letohrádku Hvězda a oboře.       PORTA-Čenková

 • 17.5.2014 so - 15:00  STRAŠNICE - MČ10
  Zast.tram.7,26 „Strašnická“
  Trasa povede od M „Strašnická“ vilovou čtvrtí, kde neopomeneme zmínit zde stojící výjimečné arch.památky starých Strašnic. Následně se vydáme směrem k industriální památce - strašnické vozovně a následně půjdeme po Vinohradské ulici ke straš.Krematoriu a Něm.evang.hřbitovu. Vycházku zakončíme u staré vilové zástavby v ulici Na Výsluní.       Praha 10

 • 18.5.2014 ne - 10:00  NORDIC WALKING - ZA ZAJÍMAVOSTMI ŘEP A HOSTIVIC - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  zast. bus „Řepský hřbitov"
  Na vycházce poznáme centrum Řep, které si zachovalo krásný vesnicky ráz, s kostelíkem sv. Martina, klášterem, který patří Kongregaci sv. Karla Boromejského nebo zajímavým komplexem tří hřbitovů - světského, klášterního a trestaneckého, kde najdeme náhrobní desku Václava Babinského. Polní cestou, kolem Peterkova mlýna se vydáme do Hostivic, do obce, která vznikla zřejmě přesídlením obyvatel z podhradí Pražského hradu, které Přemysl Otakar II. vystěhoval r. 1257 při budování pražské Malé Strany.       PIS-Hátleová

 • 18.5.2014 ne - 10:00  HAVLÍČKOVY SADY NEBOLI GRÉBOVKA
  hl. brána
  Májová procházka nás zavede do právě zrekonstruované půvabné Grébovky na Vinohradech. Tam v 70. letech 19. století postavil zámožný stavitel Moritz Gröbe svojí vilu a kolem ní vybudoval romantický park. Projdeme se kolem Horní i Dolní Landhausky, samotné Gröbeho vily s výhledem na Vršovice, jezírka s užovkami, umělé krápníkové jeskyně a podél vinice dojdeme až k potoku Botič.       PIS-Štrachová

 • 18.5.2014 ne - 14:00  Z KOTLÁŘKY NA CIBULKU
  Zast.bus 167 „Weberova“
  Vycházka nás nejprve zavede k usedlosti Kotlářka, která si dodnes zachovala svoji původní předměstskou podobu. Poznáme zdejší stavení a vychutnáme si působivý výhled do údolí Motolského potoka. Poté se vydáme na protější stranu údolí do romantického krajinářského parku usedlosti Cibulka. Prohlédneme si zdejší působivé, ale značně zchátralé stavbičky, umělou zříceninu s vyhlídkovou věží, čínský pavilonek a řadu plastik i nádherných stromů. Vycházku zakončíme usedlostí Cibulka, ze které je dnes prakticky už jen ruina.       KUČERA

 • 18.5.2014 ne - 14:00  ZAHRADA ČERNÍNSKÉHO PALÁCE A JELENÍ PŘÍKOP.
  Vchod Černínský palác - Loretánské nám.
  Poznáme barokní zahradu paláce, jehož stavbu započal významný italský architekt F. Carratti, odtud se vydáme Jelením příkopem k Pražskému hradu.       PORTA-Chrastilová

 • 18.5.2014 ne - 14:00  VÝLET DO CHUCHELSKÉHO HÁJE S PIKNIKEM
  Stanice tram.12,14,20 Hlubočepská (než tramvaj stoupá na Barrand.sídliště)
  Projdeme pod Barrandovskou skálou, podíváme se do zajímavé přírodní ZOO v Chuchelském háji, navštívíme lesní dětský areál s houpačkami a dalšími atrakcemi. Pak si na povoleném piknikovém místě opečeme špekáčky a prozkoumáme blízké okolí. Jsou zde nádherné výhledy. Trasa 5 km, na bus zastávku do Malé Chuchle pak je to jen kousek, ale lze se vrátit i přes Barrandovské sídliště tramvají. Pokud s sebou vezmete děti, budou nadšené. Vytrvalci mohou zůstat až do večera. Třeba bude i nějaká kytara. Lze rovněž dorazit autem (z Malé Chuchle, odbočka na konci vsi k lesnímu hřbitovu, v lese 200m parkoviště) a zaparkovat pár kroků od piknikového místa, na které dorazíme cca 15:30. Špekáčky s sebou!       VŠFS-Valenčík

 • 18.5.2014 ne - 14:00  DO POKLADNICE ZA DIAMANTY! - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před vstupem Loretánské náměstí
  Navštivte s námi nejvýznamnější poutní místo Prahy, založené Kateřinou z Lobkovic. Uslyšíte slavnou zvonkohru, prohlédnete si Svatou chýši a na vlastní oči spatříte Loretánský poklad!       PIS

 • 18.5.2014 ne - 17:00  Z KOTLÁŘKY NA CIBULKU
  Zast.bus 167 „Weberova“
  Vycházka nás nejprve zavede k usedlosti Kotlářka, která si dodnes zachovala svoji původní předměstskou podobu. Poznáme zdejší stavení a vychutnáme si působivý výhled do údolí Motolského potoka. Poté se vydáme na protější stranu údolí do romantického krajinářského parku usedlosti Cibulka. Prohlédneme si zdejší působivé, ale značně zchátralé stavbičky, umělou zříceninu s vyhlídkovou věží, čínský pavilonek a řadu plastik i nádherných stromů. Vycházku zakončíme usedlostí Cibulka, ze které je dnes prakticky už jen ruina.       KUČERA

 • 19.5.2014 po - 16:00  BASTION U BOŽÍCH MUK A ZAHRADA ZTRACENKA
  před kostelem sv. Karla Velikého
  Návštěvníci se seznámí s uskutečněnou první částí revitalizace svahů Albertova. Dozví se také o dalších plánech obnovy krásného, ale do nedávna polozapomenutého zákoutí Nového Města.       PIS-Racková

 • 19.5.2014 po - 16:00  OKOLÍM ZBRASLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
  nám. na Zbraslavi u kamen. pomníku padlým
  Začneme v zámeckém parku a povíme si něco o historii a dějinách zámku, původně kláštera a jeho majitelích Bartoních z Dobenína. Trojkmenný jinan, nahovětvec dvoudomý je méně známá dřevina, potěší skupina pěti platanů. Proti divadlu J.Kašky je první výsadba objevené metasekvoje čínské a u kapličky p.Marie je jeden z největších tisů a také zajímavá moruše. Celková délka trasy 1,5 km, počet stromů 5.       A.KRČÁLOVÁ

 • 19.5.2014 po - 18:00  STŘÍPKY RANĚ STŘEDOVĚKÉ ULIČNÍ SÍTĚ - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž, Mostecká 1
  J.Čiháková z pražského pracoviště NPÚ.       KZSP

 • 20.5.2014 út - 15:30  JOSIP PLEČNIK NA PRAŽSKÉM HRADĚ
  vstup do Rajské zahrady
  Do historie české architektury vstoupil Plečnik především svým působením na Pražském hradě. V roce 1920 byl tehdejším prezidentem T. G. Masarykem jmenován do funkce hlavního architekta. Výraznou měrou ovlivnil moderní podobu Pražského hradu. Na Pražském hradě provedl řadu rekonstrukcí a přestaveb, které podstatně změnily charakter interiérů, nádvoří a zahrad. Velkou pozornost budeme věnovat hradním nádvořím a to zejména III. nádvoří a prostorám čestného dvora. Kyklopským schodištěm projdeme do Horního Jeleního příkopu na vyhlídku s lípou, pod kterou sedával T. G. Masaryk.       PIS-Hátleová

 • 20.5.2014 út - 15:30  BŘEVNOV
  Vchod Kláštera sv.Markéty - Břevnov,Markétská 1
  Navštívíme s klášterním průvodcem baziliku, klášterní areál i připojenou zahradu (důchodci 50,-, ostatní 80,-) dále pak památky v okolí: hostinec „U Kaštanu“, usedlost Petynku atd.       p.KOLAŘÍK - Klub důchodců při Min.zemědělství

 • 20.5.2014 út - 16:00  SMÍCHOVSKÉ USEDLOSTI
  stan. bus 176 ,,U Palaty"
  Během procházky tichým a zeleným koutem Smíchova si povíme něco o historii i současnosti bývalých viničných usedlostí – Horní a Dolní Palata, Perníkářka a dalších. Budeme mít možnost nahlédnout i do některých interiérů       A.KRČÁLOVÁ

 • 20.5.2014 út - 16:30  NA NÁVŠTĚVU K PALACKÝM A RIEGRŮM - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Palackého 7
  Expozice Nár.Muzea, která se nachází v Mac Nevenovském paláci v Palackého ul., je unikátně zachovaným bytem této rodiny a připomíná buditelskou a vědeckou činnost především Palackého       PORTA-Marešová

 • 20.5.2014 út - 16:30  Z ROZTYL DO ZÁBĚHLIC = VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY + KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS !
  Chodník vstupu do M-Roztyly
  Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci.... Půjdeme okolo nového Admin.a nákup.centra z Roztyl tunelem pod D1, do prvorep. Zahradního města nazvaného dle původních stavebníků České spořitelny. Z geomorfologického parku při Geofyzikálním ústavu České akademie, postaveném ve stylu sorela vzhlédneme velkou část Prahy. Roztylskými sady přijdeme na hl.náměstí a pokusíme se vystoupit na věž funkcional.kostela sv.Aněžky, postaveného 1930, dle spořilovských arch.Polívky a Brožka. Připomeneme si místní restaurace, hotely a nádhernou školu v regulačním projektu 1925-29 od prof.Bertla. Přejdeme dálniční přivaděč přes most, ze kterého přehlédneme velkou část Michle, jako skanzen bývalé prosperity, Plynárnu, železn.tratě a Jižní spojku. Projdeme sídlištěm Spořilov II z 60.let, který byl betonově předimenzován za přispění tehdejších vězňů. Sejdeme k Botiči a po náhonu Hamerského rybníka si prohlédneme hist.prádelny s kostelem narození p.Marie. Proti toku řeky najdeme další rybník se splavem a Záběhlickým zámkem, kde skončíme ve vybrané hospůdce. Uvítáme od každého účastníka další nápady, tipy ale i možnosti vstupů do budov, dvorů. Přinesení dobových materiálů (pohlednic, fotek,...) atd. Po skončení procházky možno posedět krátce u čaje či kávy a domluvit další vycházku. OFIC.CENA 50,- PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 21.5.2014 st - 08:45  KDYŽ NA ŠTIŘÍNĚ KVETOU RODODENRONY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  výstup z metra Na Florenci, naproti zad. traktu Muzea
  Navštívíme p. V. Větvičku, abychom zjistili, co je nového na Štiříně. Společně si s ním prohlédneme interiéry zámku – dnes noblesního hotelu. Uvidíme salonky, hl. sál, hotelová apartmá, kapli, novou moderní budovu ATIS, povíme si něco o majitelích zámku, uslyšíte dojemný příběh „Jak chudý kotlář(Ringhoffer) ke štěstí přišel“ a nakonec nás pan Větvička provede zámeckým parkem, kde právě pokvetou rododendrony. Na závěr si posedíme v zámecké restauraci.       A.KRČÁLOVÁ

 • 21.5.2014 st - 16:30  KOSTEL SV. HAŠTALA A HAŠTALSKÁ ČTVRŤ
  Vstup kostela - Haštalské nám.
  Stavební historie zdejšího kostela je zajímává a ještě do dnešního dne zčásti neobjasněná. Podařilo se nám zajistit návštěvu do jinak nepřístupného kostela a povíme si mnohé z historie okolní čtvrti.       PORTA-Chrastilová

 • 21.5.2014 st - 16:30  ROTUNDA SV. KŘÍŽE MENŠÍHO NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Anenské nám.
  V interiéru pochopíme úsilí o její zachování a obnovu v časech gotických, barokních i obrozeneckých. Přesto, že se nejedná o rozlehlou památku, počet významných osobností, které se při její záchraně a výzdobě angažovaly, je překvapující. Namátkou vzpomeňme J. Mánesa, I. Ullmanna, F. B. Mikovce, S. Pinkase. Seznámíme se rovněž s výsledky soudobých archeologických průzkumů.       PIS-Zörnerová

 • 21.5.2014 st - 19:00  SHAKESPEARE A JEHO DOBA - POŘAD,PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Využijte možnost nahlédnout do doby anglické renesance v době vlády Alžběty I. Profesor Martin Hilský Vás provede Londýnem konce 16. století, dá vám nahlédnout do dílny úspěšného dramatika a divadelního podnikatele Williama Shakespeara a přiblíží vám Anglii v době, kdy byla ještě malou nevýznamnou zemí na periferii Evropy.       .

 • 21.5.2014 st - 19:00  LADÁK S DĚTMI - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Yak-yeti - Chodská 22,P2
  Putování severozápadním cípem Indie, kde se ve vysokohorském prostředí Himálaje ukrývá „Malý Tibet“,je o hodně zajímavější, když se na cestu vydá celá rodina s malými dětmi. Bártovi.       Nepálské a tibet.centrum

 • 22.5.2014 čt - 15:00  VINOHRADY - MČ10
  Vinohradská 159,P10-Hagibor
  Seznámíme se s další částí Vinohrad, spadající do obvodu P10. Povíme si něco o budově Hagiboru, Vin.nemocnici a podél bývalé papírny Ignaze Fuchse následně do vil.čtvrti. Zastavíme se u domu br.Čapků, připomene slavnou továrnu Orionku a budovy pivovaru v Korunní ul. Zakončíme v Hradešínské, ukážeme „Kolonii svobody“.       Praha 10

 • 22.5.2014 čt - 16:30  FRANZ KAFKA
  nám. Franze Kafky
  V roce 2014 uplyne 90 let od smrti jednoho z nejznámějších pražských židovských německy píšících spisovatelů. Během vycházky především po Starém Městě si připomeneme místa, kde se Franz Kafka narodil, vyrůstal, studoval, pracoval i napsal svoje díla. Ukážeme si také jeho oblíbená místa včetně nevěstince, kam chodil.       PIS-Štrachová

 • 23.5.2014 pá - 16:00  „ŠUMNÁ“ PROCHÁZKA Z VŠENOR DO ČERNOŠIC
  nádraží ve Všenorech
  Projdeme se kolem Všenorských slavných vil, zastavíme se v Obecní knihovně, kde bude možnost nakoupit si publikace o slavných osobnostech, žijících ve Všenorech. Dále se podíváme do farního kostela, projdeme se po unikátním ocelovém mostě přes Berounku, a prohlédneme si slavné vily v dolní části Všenor, zv. Mokropsy. Naši „šumnou“ procházku zakončíme mezi slavnými vilami v dolní části Černošic na zahradě jediného Le Corbusierova žáka v Čechách – Pavla Stráníka.       A.KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 24.5.2014 so - 08:30  NÁRODNÍ DIVADLO - KAŽDOU PŮLHODINU OD 8:30-11.00
  Vestibul histor.budovy
  Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND       PIS

 • 24.5.2014 so - 10:00  NÁRODNÍ DIVADLO - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vestibul histor.budovy
  Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zda-li pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu.       PIS

 • 24.5.2014 so - 10:35  OPERACE ANTHROPOID - KOMENT.REKONSTRUKCE ATENTÁTU NA HEYDRICHA
  U pomníku Anthropoid - roh Zenklova / V Holešovičkách
  + DOPOLEDNE & ODPOLEDNE THOMAYEROVY SADY = koment.ukázky výcviku vojáků, připravujících se na operač.nasazení.       MČ 8

 • 24.5.2014 so - 11:00  O ČEM VYPRÁVĚJÍ NÁZVY ULIC?
  OD Kotva - vchod Nám.Rep
  Pokračování cyklu, který nás zavede na různá místa Prahy a my se dozvíme mnoho zajímavostí o místním pojmenování. Tentokráte naše cesta povede do oblasti Josefova a Na Františku.       PORTA-Chrastilová

 • 24.5.2014 so - 15:00  PRAHOU ZA HUDBOU III. - HRADČANY A PRAŽSKÝ HRAD
  na Pohořelci u pomníku T. Brahe a J. Keplera
  Dozvíte se, kde si na varhany zahrál Mozart. Uslyšíte podrobnou historii loretánských zvonků a zjistíte, kdo je ze slavných hudebníků vyzkoušel. Vydáte se po stopách F. Ondříčka, R. Frimla, K. Hašlera, J. Ježka a dalších. Samozřejmě Vám neopomeneme říci, jak se pěstovala hudba na Pražském hradě a kteří významní hudebníci se zapsali do dějin tohoto sídla českých králů a státníků.       PIS-Sokolová

 • 24.5.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před věží objektu
  Prohlídka objektu spojená s výkladem       PIS

 • 25.5.2014 ne - 08:30  NÁRODNÍ DIVADLO - KAŽDOU PŮLHODINU OD 8:30-11.00
  Vestibul histor.budovy
  Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND       PIS

 • 25.5.2014 ne - 10:00  NÁRODNÍ DIVADLO - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vestibul histor.budovy
  Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zda-li pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu.       PIS

 • 25.5.2014 ne - 11:00  HAVELSKÉ MĚSTO
  Kostel sv.Havla
  Založení tohoto města bylo významným urbanistickým činem ve středověké Praze. Bylozaloženo německými kolonisty uvnitř Starého Města a pravděpodobně již v té době zde existoval kostel svatého Havla, jehož interiér budeme mít možnost navštívit.       PORTA-Havlovcová

 • 25.5.2014 ne - 14:00  PRŮHONICKÝ PARK
  u pokladny hl. vstupu
  Památka UNESCO, kde na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rododendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva Tarouca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, na hlavní vyhlídku, k opravenému glorietu a lučními partiemi zpět k zámku.       PIS-Lešovská

 • 25.5.2014 ne - 14:30  ČERNÍNSKÁ ZAHRADA
  vchod do Lorety na Loretánském nám.
  Jedna z utajených hradčanských zahrad, přístupná jen výjimečně. Projdeme krásně upravenou zahradou a povíme si také o historii Černínského paláce.       PIS-Racková

 • 25.5.2014 ne - 15:00  KLEMENTINUM - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Klementinum - Zrcadlová kaple nádvoří pod věží
  Bývalý jezuitský areál nám nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí, Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží, odkud je překrásný výhled na okolí.       PORTA-Havlovcová

 • 26.5.2014 po - 14:00  SVATOVÁCLAVSKÁ KAPLE V KATEDRÁLE SV.VÍTA - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Vstup katedrály.
  26.po. Svatováclavská kaple v Katedrále sv. Víta. Vydáme se do srdce katedrály, do její nejkrásněji vyzdobené kaple, která ukrývá dnešní hrob sv. Václava. Budeme si detailně popisovat její výzdobu a umělecké předměty, které se zde nacházejí.       PORTA-Kadlec

 • 26.5.2014 po - 15:30  JAROSLAV HAŠEK A AKTUÁLNOST JEHO SATIRY
  vchod do Divadla na Vinohradech
  Spisovatel, anarchista, bohém a příležitostný herec Jaroslav Hašek se stal jedním z mála světově známých českých spisovatelů. Zamysleme se nad smyslem díla pražského rodáka, jenž zaujal i vzdělaného Maxe Broda. Hašek bydlel, studoval, „flámoval“ a pobýval v Praze především v oblasti horního Nového Města a části Královských Vinohrad, kde také založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Připomeneme si slavné kavárny, kde se stýkal se známými umělci, kde pilně psal své reportáže a povídky. Projdeme ulicí, kde žil jistý Josef Švejk. Ruská fronta a legie jsou minulostí, ale Haškův rodný dům stojí dodnes       PIS-Mandová

 • 26.5.2014 po - 15:45  ZÁKULISÍ RUZYŇSKÉHO LETIŠTĚ - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  vchod do terminálu č.3
  Na začátku exkurze nasedneme do letištního autobusu s odborným průvodcem a vydáme se na dvouhodinovou projížďku, při které nakoukneme do zákulisí Ruzyňského letiště. Podíváme se i na místa, kam se běžný cestující nedostane. Seznámíme se například s terminálem pro vládní lety, uvidíme hangáry, podíváme se i na letištní plochu, poznáme zázemí letiště, startovací a přistávací dráhy a spoustu dalších zajímavostí.       A.KRČÁLOVÁ

 • 26.5.2014 po - 16:30  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - 2.DÍL
  Hl.vchod - Vinohradská ul.
  Detailní prohlídka architektury       HRDLIČKA

 • 26.5.2014 po - 17:00  VELKÁ BRITÁNIE – PŘÍRODA I ORIGINÁLNÍ MĚSTA – PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Londýn, York, Edinburgh, Glasgow, Stirling, Skotská vysočina, Jezerní oblast, Chester, Stonehenge, Brighton. Přednáší Mgr.P.Štěpán       .

 • 26.5.2014 po - 18:00  ADOLF KAŠPAR A PRAHA - PŘEDNÁŠKA
  Nár.tech.muzeum, Kostelní 42,P7.
  Přednáška E.Ryšavé o tvorbě a rodině malíře A. Kašpara se koná k 80. výročí jeho úmrtí. Malíř a oblíbený ilustrátor žil na Malé Straně. Je autorem druhé legitimace členů Klubu Za starou Prahu z 1906.       KZSP

 • 26.5.2014 po - 20:00  VÁCLAV HRABĚ: BLUES PRO BLÁZNIVOU HOLKU - RECITÁL
  Rybanaruby, Mánesova 87,P2
  Magický recitátor M.Kovářík - postbeatnický večer s atmosférou malých divadélek 60-let s hudebním duem, původní hudba, jevištní adaptace povídky Horečka z 1962 s verši Hraběteho (+25) zvaného dnes "Mácha v texaskách".       .

 • 27.5.2014 út - 10:00  MINIVÝLET DO NYMBURKA NEJEN ZA B. HRABALEM - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  výstup z metra Na Florenci naproti zad. traktu Muzea
  V letošním roce si připomínáme sté výročí narození B. Hrabala. Zastavíme se v Muzeu, kde si prohlédneme aktuální výstavu věnovanou tomuto slavnému spisovateli, připomeneme si slavný pivovar, který se stal kulisou jeho známých povídek a uvidíme také gymnázium, po něm pojmenované. Další „šumnou“ památkou, kde navštívíme také interiér bude Nymburské krematorium od Bedřicha Feursteina. Během procházky městem uvidíme Levitovu vilu, Husův sbor, Vodárenskou věž od O. Polívky, most přes Labe od Fr. Roitha, nebo elektrárnu od Karla Engela. Společně se ještě podíváme do Železničního muzea v bývalé synagoze, kde je mimo jiné k vidění velký obraz od Alfonse Muchy.       A.KRČÁLOVÁ

 • 27.5.2014 út - 16:00  UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY - VYPRODÁNO
  pamět. deska C. Merhouta ve Vlašské ul.
  Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici.       PIS

 • 27.5.2014 út - 16:30  PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Politických vězňů 2.
  Poslední svého druhu na světě. Seznámíme se s fungováním této úžasné technické památky, dozvíme se něco z její historie v Praze a podíváme se do centrály.       PORTA

 • 27.5.2014 út - 16:30  BETLÉMSKÁ KAPLE - PŘEDNÁŠKA
  Blahoslavova 2, P3
  Kubistická stavba na Žižkově - ak.malíř Novák. Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 27.5.2014 út - 19:00  FRANCIE – ŠARM A SLADKÝ ŽIVOT – PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Cestovatelská přednáška Mgr. Michaela Fokta. Ve spolupráci s časopisem National Geographic       .

 • 28.5.2014 st - 16:00  BARRANDOVSKÉ ATELIÉRY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  vstup do film. ateliérů na Kříženeckého nám.č.5
  Prohlídka Barrandovských ateliérů k 80. výročí jejich otevření. Vyvrcholení stavitelsko-podnikatelské aktivity Václava a Miloše Havlových bylo vybudování nejmodernějších evropských ateliérů v letech 1931 -1933. Projdeme nejen nejstaršími budovami od Maxe Urbana ale i největším ateliérem (v té době na světě) vybudovaném nacisty za 2.svět.války. Prohlídku zakončíme v nejnovějších filmových ateliérech vybudovaných po sametové revoluci.       A.KRČÁLOVÁ

 • 28.5.2014 st - 17:00  NA PRAŽSKOU STOLOVOU HORU – VIDOULE A DO STARÝCH JINONIC.
  Zast.bus 174,179,184 "Šafránkova"
  Unikátní pražskou stolovou horu Vidoule ohrožuje developerská zástavba, která už negativně poznamenala areál nedalekého Jinonického zámečku. Přírodní památka Vidoule je tvořena horizontálně uloženými křídovými vrstvami a v jejích stěnách byla vyhloubena lidská obydlí používaná až do poloviny 20. století. Pak přejdeme do starých Jinonic s rybníčkem, několika barokními iklasicistními objekty a vesnickou zástavbou, která na nás určitě zapůsobí idylickým dojmem.       PORTA-Škochová

 • 28.5.2014 st - 17:00  UMĚNÍ POSLEDNÍCH DYNASTIÍ ČÍNSKÝCH CÍSAŘŮ – PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Období posledních dvou čínských dynastií císařů Ming (1368–1644) a Čching (1644–1911) stabilizovalo velké území „Říše středu“ a postupně jej izolovalo od okolního světa. Čína v tomto dlouhém období ztratila kontakt s technickým rozmachem Západu, ale dala světu své nejslavnější stavby a umělecké výtvory, mezi něž bezesporu patří Zakázané město v Pekingu, hrobky Mingů u Nanjingu a Pekingu nebo zahrady v Sučou. Přednáška zahrne císařské stavby v hlavních městech říše i další významné stavby ve vzdálenějších provinciích říše, kam výtvarný styl císařského dvora snadno pronikal. Stranou pozornosti nezůstanou ani důležité muzejní artefakty jako malby, nábytek, porcelán, lakované předměty nebo řezby v kameni.Přednáší RNDr.A.Krejčí.       .

 • 28.5.2014 st - 18:00  NEJSLAVNĚJŠÍ STAVBY Z 1.REP. NA BARRANDOVĚ - VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY !
  Kříženeckého nám.-vstup ateliérů.
  Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci.... Od ateliérů po bazén.... PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 28.5.2014 st - 19:00  TOMÁŠ SEDLÁČEK – (R)EVOLUČNÍ EKONOMIE – PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Autor bestselleru Ekonomie dobra a zla Sedláček vydal novou knihu rozhovorů, kterou, představí během diskus.večera. O životaschopnosti současného ekon.systému v ní diskutuje s US antropologem Graeberem, vůdčí osobností hnutí Occupy Wall Street a autorem akad.bestselleru DLUH a publicistou Chlupatým. Významný český ekonom a VŠ pedagog byl v minulosti např.poradcem prez.Havla. Je členem rady NERV a je známý svými kompon.večery Interpelace na Nové scéně.       .

 • 28.5.2014 st - 19:00  KANADA A ALJAŠKA - PŘEDNÁŠKA
  NÁR.MUZEUM - nová budova
  LEOŠ ŠÍMÁNEK = cestovatel, emigrace roku 1968 otevřela cesty k poznání velkého světa. Na plachetnicích se plavil Tichomořím, na člunech divočinou severní Kanady. Jeho pověstná turné plní sály nadšenými obdivovateli       NM

 • 29.5.2014 čt - 16:00  OD SMÍCHOVSKÉ SYNAGOGY K SACRE COUER NA SMÍCHOVĚ
  Podloubí synagogy U Anděla
  Projdeme se novými areály Anděl a Nový Smíchov přes lávku nad Plzeňskou ulicí. Parkem Sacre Couer vystoupáme na několik vyhlídkových plošin s pohledem a popisem Smíchova, Podskalí, Podolí a Zlíchova. Závěr vycházky bude patřit interiérům kláštera a bývalého kostela Sacre Couer v Holečkově ulici.       UNI-stěnička

 • 29.5.2014 čt - 17:00  EDVARD BENEŠ - STUDENT, POLITIK, STÁTNÍK - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4,P5
  Přednáška konaná při příležitosti 130. výročí narození jedné z nejzajímavějších, ale také nejkontroverznějších postav našich dějin.       PIS-Nováková

 • 30.5.2014 pá - 16:00  TANČÍCÍ DŮM - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  před Tančícím domem
  Prohlédneme si proslulou stavbu od suterénu po třetí patro s výstavou skic, návrhů a modelů od architektů F. O. Gehryho a V. Miluniče, které dokumentují vznik tohoto mimořádného domu. Vycházku zakončíme krátkou návštěvou restaurace v 7. patře s vyhlídkou na Prahu.       A.KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 30.5.2014 pá - 16:00  OBECNÍ DŮM – VITÁLNÍ UMĚNÍ 1900 - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  vchod do Obecního domu
  Komentovaná prohlídka. Navštivte s lektorkou Národní galerie výstavu secesního umění v Obecním domě. Expozice Uměleckoprůmyslového muzea vám představí významná díla užitého umění české i evropské secese. Během prohlídky poznáte styl Art Nouveau jako reformní umělecký proud, který působil všemi smysly na tehdejší občanskou společnost a pronikl do každé sféry života.       PIS-Sybolová

 • 30.5.2014 pá - 17:30  KARLOVO NÁM. (VÝSTAVA) + OKOLÍ - VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY
  Nádvoří Novom.radnice z Vodičkovy ul.
  Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci.... Na Novom.radnici si prohlédneme zajímavou výstavu o stopách židů v Praze 2, připomeneme si místa, o kterých jsme hovořili na předešlých vycházkách (Nám.míru) a která ještě uvidíme. Zastavíme se nejen u všech 6 soch na náměstí, ale zajdeme do pasáží: Kino MAT (bývalý nevěstinec), Černý pivovar (rodina Kotasů) a Václavská pasáž (rodina Zázvorkových. V nádvoří ČVUT si připomenme, kde tvořil Hynais svou oponu z adres, kde slavné již nezastihneme (disident Benda, Janáček, Kelly a Světlá. Zavítáme do kláštera v Emauzích (od gotiky k postmoderně), zajdeme do nádvoří a zahrad Faustova domu. Najdeme nejstarší blázinec u nás, projdeme unikátní poliklinikou do Malé Štěpánské, abychom končili v místech kde žil a tvořil V.B.Braun. Závěr v kavárně bývalého kina Skaut,dnes Minor. PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 31.5.2014 so - 06:15  BRATISLAVA V SOUČASNOSTI - VÝLET
  Lékařský dům - I.P.Pavlova. Příjezd 23:00
  Brzký odjezd je nejrozumnějším kompromisem, jak se krátce podívat do vzkvétající slovenské metropole na Dunaji. Nejde tak ani o prohlížení památek posledního století, ale o užitečné pochopení proměny hlavního města národa, který je k nám stále nejblíže. Účastníci tohoto zájezdu dostanou již během jízdy výklad o všem, co mohou během krátké návštěvy města vidět tak, že si dokonce mohou i zorganizovat v centru města pěšky i několik individuálních vycházek. Samozřejmě průvodce s místními pomocníky se lidem budou věnovat po celý den. Za užitečné považujeme dvě krátká zastavení mimo centrum: 1= pro všechny u soutoku Moravy s Dunajem pod staroslavným Děvínem. 2= dobrovolné, ostrov v lagunách Dunaje s hypermoderním centrem výtv.umění DANÚBIA. S průvodci se seznámíme nejen s tím, co tam zanechala 2x Československá rep. a 1x Slovenský stát. 950,-. Unisma@volny.cz ve spolupráci s www.pragos.cz/vychazky       ww.UNISMA.cz + Ing.STĚNIČKA

 • 31.5.2014 so - 10:30  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - CYKLUS HISTORIE, MATER.,SOUVISLOSTI = P.BŘEZINOVÁ + KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS
  10:30 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské
  Cyklus koment.procházek po hrobech významných osobností, ale i umělců – tvůrců hrobů s pozorností i na použité materiály ! Provází odbornice na historii, funerální umění i minerály ! Po ukončení lze opět dobrovolnicky očistit od břečťanu nějaký ten hrob, obnovit jej a i objevit zarostlá umělecká díla… PRAGOS KLUB + p.Březinová

 • 31.5.2014 so - 13:00  STAVOVSKÉ DIVADLO - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před Stavovským divadlem
  Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní.       PIS-Plíšková

 • 31.5.2014 so - 14:00  VILY NA ROZHRANÍ VRŠOVIC A VINOHRAD
  Zast.tram 10,16 „Vinohr.vodárna“
  Vycházka nás provede okouzlující vilovou čtvrtí, rozkládající se na jižním svahu na rozhraní Vršovic a Král.Vinohrad, na pozemcích bývalé viniční usedlosti Feslová. Prohlédneme zdejší vily, názorně prezentující vývoj individuálních staveb pro bydlení v prvních 20-ti letech 20.stol. Budeme si všímat proměn vnějšího i vnitřního uspořádání a střídajících se architektonických stylů. Poznáme vily slavných osobností a to Kotěry, Dryáka, Šalouna či bří Čapků. Nevynecháme ani působivý soubor rodinných a nájemních domů kolonie Svoboda, vystavěný v rondokubistickém duchu podle návrhu architekta F. A. Libry, jehož vila s ateliérem je zde taktéž.       KUČERA

 • 31.5.2014 so - 14:00  VYŠEHRAD CÍRKEVNÍ– S NÁVŠTĚVOU NĚKTERÝCH OBJEKTŮ.
  Rotunda sv.Martina - směrem od Táborské brány
  Během naší vycházky se zastavíme u zjevných i skrytých církevních památek na území národní kulturní památky. Podíváme se do rotundy sv. Martina a Baziliky sv.Petra a Pavla.       PORTA-Prokůpková

 • 1.6.2014 ne - 09:30  Z VELKÉ DO MALÉ CHUCHLE
  Vlak.st."Praha-Velká Chuchle" cca 9:30 (po příjezdu vlaku odjíždějícího z hl.nádr. 9:20hod. a z Smíc
  Zastavíme se u dostihového závodiště a odtud půjdeme lesní cestou vzhůru k baroknímu kostelu sv. Jana Nepomuckého. Na zdejším hřbitově je pohřbeno několik významných osobností – sochař Vosmík, dirigent Jankovec, spisovatel Frýd. Kolem minizoo sestoupíme k Čertově strouze a podél Mariánského potoka dojdeme k bývalým lázním a kostelíku v Malé Chuchli. Návrat busem PID do Prahy. Trasa dlouhá cca 5km.       UNI-kocourek

 • 1.6.2014 ne - 10:00  PRAŽSKÝ HRAD CELÝ DEN
  monolit na III. hradním nádv.
  Zveme Vás do interiérů Pražského hradu. Dopoledne se podíváme do Královského paláce, Jiřské baziliky a Zlaté uličky, odpoledne uskutečníme prohlídku Katedrály sv. Víta a pokusíme se dostat i do Královské hrobky.Počítejte s celým dnem, akce se skládá ze dvou vycházek. V poledne dostanete možnost na oběd.       PORTA-E. Havlovcová.

 • 1.6.2014 ne - 14:00  PRAŽSKÉ NEVĚSTINCE I. - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  nám. Fr. Kafky kostel sv. Mikuláše.
  Procházka po Starém Městě a Josefově s připomínkou vykřičených domů. Kde stávaly a proč už dnes většina těchto nevěstinců nestojí? I o tom si povíme na vycházce a neopomeneme si ukázat, kam chodily slavné osobnosti jako spisovatel Franz Kafka, hudební skladatel Gustav Mahler nebo císař Karel I.       PIS

 • 2.6.2014 po - 16:00  BŘEVNOVSKÉ USEDLOSTI
  zast. bus ,,Kajetánka"
  Navážeme na dubnovou vycházku a tentokrát se zaměříme na další půvabné usedlosti od Kajetánky, přes Petynku a Šlajferku k Malovánce.       KRČÁLOVÁ

 • 2.6.2014 po - 16:30  BUDOVA ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ - DNES ORCO
  Bubenská 1
  Prohlídka budovy (u M-Vltavská) před opravou.       TOULKY-Stěnička

 • 3.6.2014 út - 15:00  VRŠOVICE I.- MČ10
  Před budovou Nádraží Vršovice
  Obecná historie Vršovic. Během vycházky se seznámíme s historií této části Prahy 10. Na první části trasy si ukážeme nejvýznamnější body Vršovic – zachovalou a zrenovovanou budovu nádraží, kostel sv. Mikuláše, Vršovickou záložnu, zámeček Rangerku i Heroldovy sady.       Praha 10

 • 3.6.2014 út - 15:15  HOLEŠOVICE
  Vchod kostela sv.Antonína Paduánského - Strosmmayer.nám.
  Dobrý den pane Vaněček, chystám další vycházku, tentokrát do Holešovic. Kolařík 15.15 hod. u vchodu do Kostela sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově nám. Navštívíme kostel. sv. Antonína, Husův sbor, Elektrické podniky, Kostel sv. Klementa       p.KOLAŘÍK - Klub důchodců při Min.zemědělství

 • 3.6.2014 út - 16:00  TANČÍCÍ DŮM
  před Tančícím domem
  Prohlédneme si proslulou stavbu od suterénu po třetí patro s výstavou skic, návrhů a modelů od architektů F. O. Gehryho a V. Miluniče, které dokumentují vznik tohoto mimořádného domu. Vycházku zakončíme krátkou návštěvou restaurace v 7. patře s vyhlídkou na Prahu.       KRČÁLOVÁ

 • 3.6.2014 út - 16:30  ZVEME VÁS NA NÁVŠTĚVU K PALACKÝM A RIEGRŮM - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  před Mac Nevenovským palácem
  Expozice Národního muzea, která se nachází v Mac Nevenovském paláci v Palackého ulici, je unikátně zachovaným bytem této rodiny a připomíná buditelskou a vědeckou činnost především Fr. Palackého.       PORTA-V. Marešová

 • 4.6.2014 st - 16:00  AMERICKÝ KLUB DAM
  před Náprstkovým muzeum
  Navštívíme původní prostory domu Vojty Náprstka, abychom se připomněli existenci této významné instituce, která sehrála významnou rolu v emancipaci žen. Poutavě nám o této instituci bude vyprávět současná předsedkyně klubu Dr. Secká. Na závěr se podíváme i do expozice Náprstkova muzea.       PORTA - M. Secká.

 • 4.6.2014 st - 16:00  JAPONISMUS V ČESKÉM UMĚNÍ - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  socha T.G.M. Hradčan. nám.
  Komentovaná prohlídka výstavy, která nám představí japonské inspirace ve výtvarném umění od 2. poloviny 19. století do 20. let 20. století – v tomto souboru prezentované poprvé v historii! Poznejte s lektorkou Národní galerie japonské vlivy v české malbě, grafice, sochařství i užitém umění.       PIS

 • 4.6.2014 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  Magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       STĚNIČKA

 • 5.6.2014 čt - 17:00  OSOBNOST FERDINANDA D´ESTE A SARAJEVSKÝ ATENTÁT – NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4, P5
  PŘEDNÁŠKA - Tento rok uplyne sto let od sarajevského atentátu, který navždy změnil mapu světa. František Ferdinand d´Este byl svéráznou postavou habsburské dynastie. Vášnivý lovec a cestovatel, jehož poslední zahraniční cestou byla oficiální návštěva Sarajeva, se stal po smrti prince Rudolfa následníkem trůnu. Na přednášce poznáte dvě tváře Ferdinanda d´Este. První, coby člena vládnoucí habsburské monarchie a jeho druhou tvář, majitele zámku Konopiště, otce tří dětí, který si vybojoval nerovný sňatek s Žofií Chotkovou.       PIS

 • 5.6.2014 čt - 17:30  DEJVICE - VODNÍ DÍLA
  Zast.tram."Baterie" - ul.Na Petřinách
  Dejvice a Praha 6 bývala oblast vody plná. Bylo zde vybudováno několik unikátních vodních děl. Projdeme pozůstatky těch, které se dochovaly do dnešních dní. A zároveň se budeme bavit o možnostech a důvodech jejich teoretické obnovy (např.diskutované znovuobnovení Dejvického potoka, jakožto někdejšího druhého největšího potoka na P6). Exkurzi povede J.Trejbal, urbanista a zakl.člen sdružení Neolokator.cz. Připojí se také přírodovědec P.Pokorný a přírodovědec a geobotanik J.A.Šturma.       o.s. Živé město

 • 5.6.2014 čt - 19:00  NOVÝ ZÉLAND 2014 ANEB ZELENÝ OSTROV NA KOLE I BEZ - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Leden 2014 strávili dva Čáslaváci ve věku 68+- 2 roky na kole na Severním ostrově Nového Zélandu. Prezentace a fotografie, informace o "výletu" a zážitky včetně kuriozit. Přednáší M.Řípa.       .

 • 6.6.2014 pá - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před věží objektu
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 7.6.2014 so - 10:30  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - CYKLUS HISTORIE, MATER.,SOUVISLOSTI = P.BŘEZINOVÁ + KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS
  Hl.vstup hřbitova z Vinohradské
  Cyklus koment.procházek po hrobech významných osobností, ale i umělců – tvůrců hrobů s pozorností i na použité materiály ! Provází odbornice na historii, funerální umění i minerály ! Po ukončení lze opět dobrovolnicky očistit od břečťanu nějaký ten hrob, obnovit jej a i objevit zarostlá umělecká díla… PRAGOS KLUB + p.Březinová

 • 7.6.2014 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina věž - Mostecká 1
  Možné navštívit jedinečný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže       Klub Za Starou Prahu

 • 7.6.2014 so - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 7.6.2014 so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina věž - Mostecká 1
  Možné navštívit jedinečný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže       Klub Za Starou Prahu

 • 7.6.2014 so - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 7.6.2014 so - 14:00  OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM + PRO DĚTI - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  socha TGM Hradčan. nám.
  Zajímavé povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany. Na děti čekají interaktivní hry a kviz. Vhodné pro děti od šesti let       PIS

 • 7.6.2014 so - 14:00  VYŠEHRAD
  rotunda sv. Martina
  Pojďme navštívit bájný Vyšehrad. Povíme  si plno zajímavostí i pověstí např. o kněžně Libuši, Horymírovi, Bivojovi, ale také něco o místních strašidlech, která tu můžeme potkat.       PORTA - M.Cimplová

 • 7.6.2014 so - 14:00  PRAHA BEZBARIÉROVÁ - KRÁLOVSKÁ ZAHRADA
  ulice U Prašného mostu
  Vycházka vhodná také pro osoby se sníženou schopností pohybu. Prohlídka krásné zahrady, která byla založena králem Ferdinandem I. v 16. století na místě středověkých vinic pro osvěžení těla i ducha renesančního člověka.       PIS

 • 8.6.2014 ne - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 8.6.2014 ne - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO - KAŽDOU PŮLHODINU OD 8:30-11.00
  Vestibul histor.budovy
  Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND       PIS

 • 8.6.2014 ne - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 8.6.2014 ne - 14:00  PROHLÍDKA KOSTELA A KLÁŠTERA SV. GABRIELA V HOLEČKOVĚ ULICI - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  před objektem
  Výjimečná možnost podívat se do budov kostela a kláštera, které byly postaveny na konci 19. století a jsou spojeny s tzv. beuronskou uměleckou školou.       PORTA - M. Šebová

 • 8.6.2014 ne - 14:00  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
  zast. BUS „Tachovské náměstí“
  Monumentální památník se známou sochou Jana Žižky byl vystavěn v letech 1929 - 1938 k poctě legionářů bojujících během první světové války za vznik Československé republiky. Během vycházky si připomeneme pohnutý osud této památky moderních dějin a v expozici se seznámíme s pěti základními etapami, kterými republika během let 1918 – 1989 prošla. Prohlédneme si interiéry i podzemní prostory s „laboratoří moci“. Po menším výšlapu na vrchol budeme odměněni jedinečným výhledem na Prahu a zájemci budou moci posedět v nově vybudované panoramatické kavárně.       PIS

 • 8.6.2014 ne - 14:00  Z JINONIC DO BUTOVIC
  Vestibul M-Nové Butovice,východ k bus nádraží+NC Galerie
  Vycházka nás povede ze starých Jinonic, kde si prohlédneme bývalý Jinonický dvůr, do starých Butovic, které si dodnes zachovaly svou venkovskou podobu a zůstaly tak v moři velkoměsta prakticky nedotčené. Zde nás čeká náves s rybníkem, několik velkých statků s barokními branami, vesnické domky a chalupy. Podíváme se také k románskému kostelu sv.Vavřince s dřevěnou zvonicí a prohlédneme si tamější romantický hřbitov. Zjistíme také kde se rozkládalo butovické hradiště, nejstarší doklad zdejšího osídlení.       KUČERA

 • 8.6.2014 ne - 17:00  Z JINONIC DO BUTOVIC
  Vestibul M-Nové Butovice,východ k bus nádraží+NC Galerie
  Vycházka nás povede ze starých Jinonic, kde si prohlédneme bývalý Jinonický dvůr, do starých Butovic, které si dodnes zachovaly svou venkovskou podobu a zůstaly tak v moři velkoměsta prakticky nedotčené. Zde nás čeká náves s rybníkem, několik velkých statků s barokními branami, vesnické domky a chalupy. Podíváme se také k románskému kostelu sv.Vavřince s dřevěnou zvonicí a prohlédneme si tamější romantický hřbitov. Zjistíme také kde se rozkládalo butovické hradiště, nejstarší doklad zdejšího osídlení.       KUČERA

 • 9.6.2014 po - 14:00  ZLATÁ ULIČKA NA PRAŽSKÉM HRADĚ
  kašna na Jiřském nám.
  Dr. Kadlec z Pražského hradu nás provede jednou z nejznámějších pražských uliček a připomene nám řadu zdejších zajímavostí       PORTA - F. Kadlec.

 • 9.6.2014 po - 16:00  OBOROU HVĚZDA ZA PAMÁTNÝMI STROMY
  vchod do obory Břevnovská brána
  Přírodní památka Hvězda s dominantou renesančního letohrádku má výměru 84 ha. Vynikající jsou památné buky, z nichž největší má obvod kmene 480 cm. Skupina 5 jírovců tvoří uzavřený kroužek. U Libocké brány shlédneme památný dub a také „elektrifikovaný“ buk sloužící při vánočním osvětlení       KRČÁLOVÁ

 • 9.6.2014 po - 16:00  UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  pamět. deska C. Merhouta ve Vlašské ul.
  Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici       PIS

 • 9.6.2014 po - 17:00  ALICE MASARYKOVÁ – OSUDOVÉ SETKÁNÍ S PLEČNIKEM - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Slovinský architekt, za jehož působení se Pražský hrad proměnil do dnešní podoby. Plečnik vnesl do klasicistní přestavby z dob Marie Terezie ducha moderní doby a zároveň byl silně inspirován řeckou klasickou architekturou a českým folklorem.       .

 • 9.6.2014 po - 18:00  PRAHA - CÁCHY - PŘEDNÁŠKA
  Nár.tech.muzeum - Kostelní 42, P7
  Vzájemné vztahy v historii a umění Pražští odborníci přednášejí v Kulturním spolku v Cáchách.       Klub Za Starou Prahu

 • 10.6.2014 út - 14:00  UNIVERZITA KARLOVA – NUTNÁ REZERVACE 721769586
  vstup do budovy
  Prohlídka vybraných prostor historické budovy na Ovocném trhu. Prohlídku běžně nepřístupných historických prostor UK. Podíváme se do Velké auly, prohlédneme si slavnostní tzv. Vlastenecký  sál a další  reprezentační prostory rektora, zajdeme i do místností, které souvisejí s promocemi.       PORTA - I. Čornejová

 • 10.6.2014 út - 15:30  GOTIKA V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH: OBRAZY KRÁSY A SPÁSY - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  vchod do Šternberského paláce
  Během komentované prohlídky čeká návštěvníky zážitek z překrásných děl řezbářů a malířů období gotiky. Díla, jejichž podobu středověký člověk spojoval s nadějí a spásou své duše, jsou vystavena ve Šternberském paláci, kde si také tyto předměty z fondu tehdejšího rozsáhlého dominia rodu Švihovských z Rýzmberka představíme. Poznáme nejen vysokou šlechtu a města jako objednavatele těchto umělecky nesmírně cenných památek, ale i práci samotných mistrů řezbářů.       PIS

 • 10.6.2014 út - 16:00  BUBENEČ – MÍSTO, KDE SE STAVĚLY KRÁSNÉ VILY
  vestibul metra ,,Hradčanská"
  Nejprve si povíme něco o historii tohoto místa a poté se vydáme na procházku, při které se zaměříme zejména na řadu zajímavých vil, které si tu nechali postavit například uhlobaroni Pečkové ( dnes zde sídlí zahraniční ambasády), dále Pelléovu vilu, a také uvidíme vilu významného podnikatele a mecenáše Lanny, která je zajímavou ukázkou neorenesanční architektury s bohatou štukovou a sgrafitovou výzdobou.       KRČÁLOVÁ

 • 10.6.2014 út - 16:30  BESEDA O TRAMPOVÁNÍ - TRAMPING VČERA I DNES - PŘEDNÁŠKA
  Blahoslavova 2, P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na cHvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 11.6.2014 st - 15:00  KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA HRADČANECH
  Kanovnická 5
  Jedinečná příležitost spatřit interiér barokního díla K. I. Dientzenhofera, které bylo dokončeno rok před samotnou kanonizací Jana Nepomuckého v roce 1729. Uvnitř kostela naleznete jedinečnou fresku zobrazující tohoto světce od V. V. Reinera a zachované předměty z již neexistujícího kostela sv. Vojtěcha, který musel ustoupit stavbě Obecního domu.       PIS

 • 11.6.2014 st - 16:00  CELKOVÁ PROHLÍDKA HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO DIVADLA
  hl. vchodem divadla
  Poprvé bylo divadlo otevřeno 11.6. 1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Krátce nato došlo k tragickému požáru, kdy byla budova zničena. Znovuotevření Národního divadla se konalo 18.11. 1883 představením Smetanovy opery Libuše. Prohlédneme si celou krásnou budovu od místnosti se základními kameny, pos hlediště a salonky a povíme si něco o bohaté výzdobě, na které se podíleli nejlepší umělci své doby – tzv. Generace Národního divadla.       KRČÁLOVÁ

 • 11.6.2014 st - 17:00  PRAHOU ARCHITEKTONICKÝCH SLOHŮ – 20. STOLETÍ.
  před Prašnou bránou
  V novém cyklu projdeme centrem Prahy a všimneme si toho, jak město poznamenaly jednotlivé uměleckohistorické etapy. Tentokráte se zaměříme na 19.stol.       PORTA - E. Havlovcová.

 • 11.6.2014 st - 17:30  PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ
  Zast.tram Výtoň
  Procházka po pravém břehu Vltavy z Výtoně až do centra nám přiblíží Prahu z nevšedního pohledu řeky. Jak dlouhý je tok Vltavy v Praze? Kolik se zde nalézá ostrovů, mostů a jak to bylo s vodárenskými věžemi a původními osadami? A kdy vznikla dnešní výstavná nábřeží a nejdůležitější pamětihodnosti v jejich okolí?       PRAGA VIVA-Štrachová

 • 11.6.2014 st - 19:00  VRŠOVICE OBJEKTIVEM PŘEMYSLA KOBLICE - PŘEDNÁŠKA+PROMÍTÁNÍ
  Divadlo MANA (Husův sbor) Moskevská 34.
  Forografie 1910-55 z archivu NTM. promítání doplněno vzpomínkami vršovického rodáka,spisovatele,. básníka Petra Kováříka.       .

 • 12.6.2014 čt - 16:00  KOSTEL SVATÉHO HAVLA
  vchod Havelská
  Původně gotický kostel vznikl pravděpodobně kolem r. 1230. Ve středověku patřil mezi 4 nejvýznamnější pražské kostely a v oblibě ho měl i císař Karel IV. Vystřídala se tu řada známých kazatelů – K. Waldhauser, J. Milíč z Kroměříže a Jan Hus. V 17. stol. byl kostel barokně přestavěn a má velmi kvalitní barokní výzdobu od známých umělců (J. K. Liška, I. Raab, F. M. Brokof, a další) V kostele jsou mj. obrazy od slavného barokního malíře Karla Škréty, který je v kostele pochován)       KRČÁLOVÁ

 • 12.6.2014 čt - 16:30  POTRUBNÍ POŠTA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  boční vchod Hl. pošty Politických vězňů
  Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentované prohlídce v budově hlavní pošty.       PIS

 • 12.6.2014 čt - 17:00  VYCHÁZKA S KONCERTEM ZA PRAŽSKÝM JEZULÁTKEM A ZAJÍMAVOSTI MALÉ STRANY - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  kostel Panny Marie Vítězné-Karmelitská 9
  Po vycházce následuje koncert v Juditině věži Karlova mostu Cesta do Itálie - čtení z cestopisu Charlese Burneyho a skladby italského vrcholného baroka. Účinkuje Ensemble Sporck  - Lukáš Vytlačil - barokní flétny, Lukáš Vendl – cembalo.       PORTA - E. Havlovcová

 • 13.6.2014 pá - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 13.6.2014 pá - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1,Karlův most
  Možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 14.6.2014 so - 11:00  O ČEM VYPRÁVĚJÍ NÁZVY ULIC?
  Podskalská celnice
  Tentokráte se budeme toulat Podskalím       PORTA - Chrastilová

 • 14.6.2014 so - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 14.6.2014 so - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 14.6.2014 so - 14:00  VYŠEHRAD A JEHO TAJEMNÉ LEGENDY
  kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
  Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Připomeneme si také nejznámější legendy, Šemíka se statečným Horymírem, kněžnu Libuši a Přemysla Oráče i záhadu čertova sloupu.       PIS

 • 14.6.2014 so - 19:30  VEČERNÍ PROCHÁZKA PO KARLOVĚ MOSTĚ AŽ NA KAMPU
  Křížovnickém nám. socha Karla IV.
  aneb co vyprávějí svatí na mostě a jaká tajemství skrývá ostrov?       PORTA - E. Havlovcová

 • 15.6.2014 ne - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 15.6.2014 ne - 14:00  KARLÍN SOUČASNÝ A BUDOUCÍ
  M-Florenc před prodejnou Billa
  V rámci vycházky se budeme zabývat stavebním rozvojem Karlína po roce 2000. Zaměříme se na rozvojovou oblast Rohanského ostrova a zdejší novostavby, realizované i plánované projekty. Začneme projektem River City Prague, kde si prohlédneme budovy Danube House, Nile House a Amazon Court. Ty nás zaujmou svými velkorysými vnitřními atrii, promyšleným konceptem regulace vnitřního prostředí a unikátní obslužnou podzemní komunikací. Dále se podíváme na organicky tvarovanou budovu The Main Point Karlín, která v roce 2011 získala prestižním titul nejlepší kancelářská budova světa. Pokračovat budeme j edním luxusním rezidenčním projektem, River Diamond, a právě realizovaným projektem River Gardens podél Pobřežní ulice. Nevynecháme ani původní budovy nákladového nádraží, které na místě zůstaly jako připomínka jeho nedávné průmyslové minulosti.       KARLÍN SOBĚ-Kučera

 • 15.6.2014 ne - 14:00  KOSTEL SV. MIKULÁŠE - MALÁ STRANA
  Malostr.nám.-kostel
  Během prohlídky jednoho z nejkrásnějších barokních kostelů v Praze si přiblížíme vývoj stavby i výzdobu kostela, včetně pláten Karla Škréty na galerii. Také si připomeneme historii Malé Strany i Malostranského náměstí.       PRAGA VIVA-Štrachová

 • 15.6.2014 ne - 14:00  PROCHÁZKA CHOTKOVÝMI A LETENSKÝMI SADY S VÝHLEDY NA PANORAMA PRAHY
  zast. tram. „Královský letohrádek"
  Během vycházky si připomeneme vznik a historii Chotkových sadů, které mají velký význam na poli historie pražské veřejné zeleně. Spatříme panorama Prahy a postupně se přesuneme směrem k Letné. Nezapomeneme zmínit Viléma knížete Hanavského a zajímavou památku, která díky jeho velkorysosti zdobí Letenské sady. Ukážeme si, kde jezdila první tramvaj, pozemní lanovka i pohyblivé schody a kolem Bruselského pavilonu dojdeme až ke kostelu sv. Klimenta.       PIS

 • 15.6.2014 ne - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 15.6.2014 ne - 14:00  VRTBOVSKÁ ZAHRADA- JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH PRAŽSKÝCH BAROKNÍCH ZAHRAD
  vstup do zahrady
  Projdeme  si tuto zahradu a seznámíme se s umělci, kteří se zde realizovali       PORTA - J.Chrastilová

 • 15.6.2014 ne - 17:00  KARLÍN SOUČASNÝ A BUDOUCÍ
  M-Florenc před prodejnou Billa
  V rámci vycházky se budeme zabývat stavebním rozvojem Karlína po roce 2000. Zaměříme se na rozvojovou oblast Rohanského ostrova a zdejší novostavby, realizované i plánované projekty. Začneme projektem River City Prague, kde si prohlédneme budovy Danube House, Nile House a Amazon Court. Ty nás zaujmou svými velkorysými vnitřními atrii, promyšleným konceptem regulace vnitřního prostředí a unikátní obslužnou podzemní komunikací. Dále se podíváme na organicky tvarovanou budovu The Main Point Karlín, která v roce 2011 získala prestižním titul nejlepší kancelářská budova světa. Pokračovat budeme j edním luxusním rezidenčním projektem, River Diamond, a právě realizovaným projektem River Gardens podél Pobřežní ulice. Nevynecháme ani původní budovy nákladového nádraží, které na místě zůstaly jako připomínka jeho nedávné průmyslové minulosti.       KARLÍN SOBĚ-Kučera

 • 16.6.2014 po - 16:00  BARRANDOVSKÉ ATELIÉRY
  vstup do film. ateliérů
  Prohlídka Barrandovských ateliérů k 80. výročí jejich otevření. Vyvrcholení stavitelsko-podnikatelské aktivity Václava a Miloše Havlových bylo vybudování nejmodernějších evropských ateliérů v letech 1931 -1933. Projdeme nejen nejstaršími budovami od Maxe Urbana ale i největším ateliérem (v té době na světě) vybudovaném nacisty za 2.svět.války. Prohlídku zakončíme v nejnovějších filmových ateliérech.       KRČÁLOVÁ

 • 16.6.2014 po - 18:00  URBANISTICKÝ VÝVOJ PRAŽSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  Vývoj prostorové skladby a stavební struktury Výstaviště v proměnách hospodářství, politiky, společenských nálad a vkusu od poloviny 19. století do závěru 20. věku. Rozvoj prostředků veřejné dopravy ve vztahu k Výstavišti i jeho okolí. Jubilejní výstava v roce 1891, poválečná přestavba na Park kultury a oddechu Julia Fučíka a rozšíření areálu po světové výstavě EXPO ´58 v Bruselu jako zásadní etapy, které formovaly tvář Výstaviště. R.Gabor       Klub Za Starou Prahu

 • 16.6.2014 po - 20:00  B.HRABAL - PROMÍTÁNÍ, VZPOMÍNÁNÍ V SYNAGOZE
  Synagoga u Metra Palmovka
  "HRABAL NA PLÁTNĚ" , "POŽEHNANÝ PROKLETÝ BÁSNÍK" , "BOHUMIL HRABAL" od Sommerové , SBĚRNÉ SUROVOSTI".       xxx

 • 17.6.2014 út - 15:00  STRAŠNICE - MČ10
  Zast.tram.7,26 „Strašnická“
  Trasa povede od M „Strašnická“ vilovou čtvrtí, kde neopomeneme zmínit zde stojící výjimečné arch.památky starých Strašnic. Následně se vydáme směrem k industriální památce - strašnické vozovně a následně půjdeme po Vinohradské ulici ke straš.Krematoriu a Něm.evang.hřbitovu. Vycházku zakončíme u staré vilové zástavby v ulici Na Výsluní.       Praha 10

 • 17.6.2014 út - 16:00  MISTR PALETY A ŠTĚTCE
  Anežský klášter - Anežská ul.
  Ve sbírkách MMP je i kalendářní deska vytvořená Josefem Mánesem, bez níž si staroměstský orloj ani neumíme představit. Vydejme se Prahou po stopách tohoto umělce, jenž toužil vytvořit pro Prahu monumentální dílo, a přesto dnes kromě desky orloje najdeme v pražských ulicích pouze maličké upomínky na tohoto mistra.       Muzeum Prahy-Zörnerová

 • 17.6.2014 út - 16:00  SMÍCHOVSKÉ USEDLOSTI - HORNÍ A DOLNÍ PALATA
  zast. BUS „U Palaty"
  Během vycházky si ukážeme staré smíchovské usedlosti, které dnes slouží novým účelům - např. jako domov nevidomých. Dozvíme se něco o historii staveb Horní a Dolní Palaty, včetně bývalé usedlosti Perníkářka a projdeme se po jejich okolí.       PIS

 • 17.6.2014 út - 16:00  ZNOVUZROZENÍ VRŠOVICKÉHO ZÁMEČKU - VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY !
  Před Českou spořitelnou - Vršovické nám.
  Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci.... Architekti liberecké školky SIAL Karla Hubáčka - Atelier Masák, doplnili neorenesanční budovu bývalé továrny na hedvábí nazývanou podle původ. majitele Rangherka. Z nedávné ruiny dnes obnovena dominanta náměstí, spojena s revitalizací Hergetových sadů nad obchodním parterem z 19.století. Dnešní podobu Vršovického zámeček uvidíme na míste, předtím si prohlédneme secesní spořitelnu od autorů Obecního domu (Balšánek, Polívka), výzdoba Šaloun, Obrovský, Úprka - 1911, pak také Sokolovnu od autora Strahovského stadionu (A.Dryák 1930) a naprosto unikátní Husův sbor s první světelnou výstrahou pro ptáky (K.Truksa, P.Janák 1930) ! PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 17.6.2014 út - 16:30  PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA – POSLEDNÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  ul. Politických vězňů 2
  Seznámíme se s fungováním této úžasné technické památky, dozvíme se něco z její  historie v Praze a podíváme se do centrály. Potrubní pošta je v soukromých rukou a připravuje se její opětovné fungování.       PORTA

 • 17.6.2014 út - 17:00  SETKÁNÍ S PŘÍRODOU LUK A RYBNÍKŮ U ŠEBEROVA
  Zast.busu "Pod Vsí"
  Koment.vycházka s ochránci přírody.       Dům ochránců přírody

 • 18.6.2014 st - 14:00  DO POKLADNICE ZA DIAMANTY! - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vstup objektu, Loretánské nám.
  Navštivte s námi nejvýznamnější poutní místo Prahy, založené Kateřinou z Lobkovic. Uslyšíte slavnou zvonkohru, prohlédnete si Svatou chýši a na vlastní oči spatříte Loretánský poklad!       PIS

 • 18.6.2014 st - 16:00  STAVOVSKÉ DIVADLO
  vchod do budovy
  Podíváme se do míst, kde byla poprvé uvedena magická opera Don Giovanni. Budeme mít možnost projít si celou budovu. Prohlédneme si hlediště, salonky, lóže a některé další veřejnosti nepřístupné prostory tohoto nádherného divadla. Povídat si budeme samozřejmě o Mozartovi, Tylovi, Škroupovi a dalších osobnostech, které měli k divadlu vztah       KRČÁLOVÁ

 • 18.6.2014 st - 17:00  ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V NĚMECKÉM PORÝNÍ - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  V době předrománské a hlavně románské vznikly významné církevní stavby – farní i biskupské a klášterní chrámy. Výjimečně se zachovaly i profánní zděné stavby. Přednáší prof.Kibic.       .

 • 18.6.2014 st - 17:00  BARRANDOV
  zast. bus „Filmové ateliéry"
  Urbanistický koncept zástavby Barrandova vznikl na konci 20. let z iniciativy bratrů Havlových. Jednotlivé vily navrhovali známí architekti M. Urban, R. Stockar a další. Kolem filmových ateliérů, řady pozoruhodných vil i chátrajících barrandovských teras (v současné době mají být zahájeny práce na rekonstrukci) sejdeme k bývalému plaveckému bazénu. Připomeneme si i významnou přírodní lokalitu Barrandovské skály       PIS

 • 18.6.2014 st - 19:30  FILM "PERIFERNÍ VIDĚNÍ" + DISKUZE V SYNAGOZE
  Synagoga u Metra Palmovka
  Dokument o veřejném prostoru a lokální kultuře na sídlištích popisuje příběh pražské periferie - Černého Mostu. Režiserka Hlaváčková a producentka Stibralová mapují procesbudování vztahu lidí k místu jejich budliště a snahu vytvořit ze strhé periferie pulzující životní prostor.       xxx

 • 19.6.2014 čt - 16:00  ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ V BÝVALÉM PODSKALÍ
  u Tančícího domu
  Budova Energovodu od F.A.Libry /soc.realismus/, komplex kostela na modernistické terase s Hlávkovými kolejemi od Josefa Fanty v Dittrichově ulici, Zednářská lóže s moderní galerií v Trojanově ulici, areál kláštera v Emauzách  (od moderny k postmoderně), nejstarší patrové garáže u nás v ulici Trojské, budovy škol v Botičské a Plavecké ulici,  bydlení zaměstnanců Škodových závodů od B.Kozáka, revitalizace nejstaršího mlýnu z doby Karla IV. u Železničního mostu, areál kubistické architektury mezi Vltavou a Botičem, zakončení v multifunkčním centru u středověkých hradeb pod Karlovem.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 19.6.2014 čt - 16:00  REYNEK – GENIUS, NA KTERÉHO JSME MĚLI ZAPOMENOUT
  zahrad. nádvoří stanice ,,Malostranská"
  Komentovaná prohlídka, která představuje dosud nejrozsáhlejší výstavu děl českého grafika, malíře, básníka i překladatele Bohuslava Reynka. Během prohlídky se Vám představí výtvarný umělec, pro nějž se stala grafika svébytným vyjádřením i prostředkem k malbě. V dílech z petrkovského „ateliéru“ se odráží Reynkův svět – krajina, zátiší, biblické motivy i výjevy z každodenního života.        PIS

 • 19.6.2014 čt - 17:30  LEGENDY STARÉHO MĚSTA
  Prašná brána
  Projděte se s námi Starým Městem pražským trošku netradičně. Ukážeme Vám tajemná místa, kde se po setmění můžete setkat se strašidly, ale též místa, kde se lidem odpradávna plní jejich modlitby a tajná přání. Také se podíváme na některá domovní znamení a vysvětlíme si jejich význam.       PRAGA VIVA-Štrachová

 • 19.6.2014 čt - 18:30  ÚPRAVY HRADU A PŘEDEVŠÍM ZAHRAD V DOBĚ MASARYKOVĚ.
  před Jízdárnou Pražského hradu
  Pražský hrad po vzniku Československa potřeboval mnoho oprav - zajímavým způsobem se toho zhostil architekt Josip Plečnik. Vycházka bude zaměřená na jeho práce a úpravy, především zahrad Na baště, Rajské a na Valech, hradních nádvoří a také na jeho život v Praze a styky s Masarykem a jeho rodinou.       PORTA - H. Čenková

 • 21.6.2014 so - 10:00  NORDIC WALKING - POVODÍM ŘÍČANKY Z UHŘÍNĚVSI DO DUBČE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  budova měst. úřadu na Novém nám. v Uhříněvsi
  Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“, upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Jihovýchodní oblast Prahy je bohatá na vodní toky a již ve středověku zde vznikla řada rybníků. Posledními zbytky z rozsáhlé rybniční soustavy jsou rybníky  Podlesák a Rohožník. Z Uhříněvsi, jejíž historie začíná již ve 13. století, se vydáme přírodním parkem Říčanka, kolem židovského hřbitova připomínajícího silnou židovskou komunitu, která zde kdysi žila. Příjemnou venkovskou krajinou zamíříme k rybníku Podlesák, kde se pod hrází za tokem potoka nalézá experimentální farma chovu jelena evropského. Cestou menších lesních porostů zamíříme k návrší Rohožník, které se pyšní archeologickými nálezy. V jeho blízkosti býval brod, který umožňoval překonávat údolí Říčanky, a proto zde byla založena obec Dubeč.       PIS

 • 21.6.2014 so - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 21.6.2014 so - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 21.6.2014 so - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 21.6.2014 so - 14:00  POUTNÍ MÍSTO LORETA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  vchod do objektu Loretánském nám.
  Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice).       PIS

 • 21.6.2014 so - 14:00  JIŽNÍ MALOSTRANSKÉ PALÁCOVÉ ZAHRADY
  před Valdštejnským palácem
  Náš cyklus botanických vycházek tentokráte směřujeme do komplexu, který tvoří Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská zahrada. Zahrady jsou navzájem průchozí, mají zajímavou historii a my si zde opět budeme všímat jejich botanické podoby       PORTA - A. Skalická

 • 21.6.2014 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - DNES ČP.142,144 (KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC),146,150,151-II
  Roh Voršilské a Ostrovní (u Nové síně)
  Cyklus komentovaných vycházek zabývající se především architekturou Prahy v kontextu dějin umění. Základ tvoří víkendové vycházky mapující jeden dům po druhém podle popisných čísel. Zabýváme se architekturou 12.-20.stol., výtvarnou podobou a stavební historií domů vč.širších souvislosti. Po projití Starého Města nyní procházíme Nové Město. Doplněním a rozšířením vycházek jsou přednášky v Divadle Kámen. Výklad kunsthistorik J.Synecký 40,-       DIVADLO KÁMEN

 • 21.6.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před věží objektu
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 22.6.2014 ne - 10:00  ZÁMEK TROJA
  před pokladnou zámku
  Zámek Troja, římská vila s nádhernými nástropními malbami, bohatou sochařskou výzdobou, obklopená barokní zahradou a mnoha fontánami, slouží dnes jako výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy. Prohlédneme si zámecké interiéry i zahradu a seznámíme se s dvěma letošními expozicemi GHMP - jedna z nich představuje průřez tvorbou nejvýraznějších osobností českého sochařství počátku 20. století a druhá nabízí příklady z figurální tvorby Ernsta Poppa z pražské manufaktury na výrobu porcelánu.       PIS

 • 22.6.2014 ne - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 22.6.2014 ne - 14:00  ZLÍCHOV A HLUBOČEPY
  Zast.tram 6,12,14,20 "Zlíchov"
  Nejprve prohlédneme Zlíchov, starou osadu na úpatí bájného hradiště Děvín, kde se podíváme ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Odtud si vychutnáme pěkný výhled na protější svahy Pankrácké a bývalý zlíchovský lihovar. Dále budeme pokračovat do starých Hlubočep, ukrytých v Prokopském údolí. Zde si prohlédneme bývalou tvrz a Hansfalkovský dvůr. Poznáme zdejší honosné vily i zámeček Slovanka, který patřil slavné pražské podnikatelské rodině Hergetů. Nevynecháme samozřejmě zdejší železniční viadukty, tzv. Pražský Semmering, úchvatnou technickou památku, začleněnou do nádherné přírodní scenérie.       KUČERA

 • 22.6.2014 ne - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 22.6.2014 ne - 15:00  KLEMENTINUM- NUTNÁ REZERVACE 721769586
  před Zrcadlovou kaplí
  Bývalý jezuitský areál nám dnes po rekonstrukci nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí (originálně řešená zrcadlová výzdoba), Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží  vysokou 68 m, odkud je i překrásný výhled na okolí       PORTA - E. Havlovcová

 • 22.6.2014 ne - 15:00  VRŠOVICE II.- MČ10
  Před budovou Nádraží Vršovice
  Obecná historie Vršovic II. část. Trasa věnovaná další části pražských Vršovic povede přes Nám.S.Čecha, s dominantou kostela sv. Václava. Stranou nezůstane ani architektura náměstí, vč.Činžovního a obchod.paláce (Waldesova domu). Dále ukážeme zajímavé domy Washington a Chicago a dále budeme pokračovat za industriálem Vršovic - slavnou Koh-i-noor a továrnu na obuv Helia. Dále zamíříme do Edenu, kde si budeme povídat o jeho minulém i stávajícím využití, vč.ukázky dobových fotografií slavného zábavního parku Eden.       Praha 10

 • 22.6.2014 ne - 17:00  ZLÍCHOV A HLUBOČEPY
  Zast.tram 6,12,14,20 "Zlíchov"
  Nejprve prohlédneme Zlíchov, starou osadu na úpatí bájného hradiště Děvín, kde se podíváme ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Odtud si vychutnáme pěkný výhled na protější svahy Pankrácké a bývalý zlíchovský lihovar. Dále budeme pokračovat do starých Hlubočep, ukrytých v Prokopském údolí. Zde si prohlédneme bývalou tvrz a Hansfalkovský dvůr. Poznáme zdejší honosné vily i zámeček Slovanka, který patřil slavné pražské podnikatelské rodině Hergetů. Nevynecháme samozřejmě zdejší železniční viadukty, tzv. Pražský Semmering, úchvatnou technickou památku, začleněnou do nádherné přírodní scenérie.       KUČERA

 • 23.6.2014 po - 14:00  ÚSTAV ŠLECHTIČEN - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  kašna na Jiřském nám.
  Prohlédneme si prostory bývalého ústavu a seznámíme se s jeho zajímavou historií       PORTA - F. Kadlec.

 • 23.6.2014 po - 16:00  ZA PAMÁTNÝMI STROMY SATALIC A VINOŘE
  zast. bus ,,Satalická obora"
  Projdeme Přírodní památkou Bažantnice v Satalicích (15 ha) a Přírodní rezervací Vinořský park (34 ha). Uvidíme jeden z největších dubů v Praze s obvodem kmene 680 cm, ale také pravěké hradiště V obůrkách ve Vinořském parku. V Ctěnickém háji vyhledáme 10 památných Miranových dubů pojmenovaných po „černém rychtáři“ popraveném za vedení selského povstání roku 1775. Končíme u zámku Ctěnice u autobusu 280.       KRČÁLOVÁ

 • 23.6.2014 po - 16:30  POTRUBNÍ POŠTA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  boční vchod Hl. pošty Politických vězňů
  Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentované prohlídce v budově hlavní pošty.       PIS

 • 23.6.2014 po - 18:00  GEOMETRICKÉ VZTAHY V NĚKTERÝCH SANTINIHO STAVBÁCH A - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  Jan Fábry, CSc. Půdorysy Santiniho kaple sv. Anny v Panenských Břežanech a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, stejně jako řezy lodí uvedené kaple, jeví pozoruhodné podobnosti s ilustracemi Keplerovy Druhé knihy Harmonices mundi. Tyto podobnosti mohou být interpretovány jako ztvárnění myšlenek renesančního platonismu. Renesančním platonismem lze vysvětlit i další pozoruhodnosti kaple sv. Anny, jakými jsou jak bělostnost jejího interiéru, tak bezozdobnost vyšších etáží lodi. J.Fábry       Klub Za Starou Prahu

 • 24.6.2014 út - 15:10  ZA ZLATAVÝM MOKEM DO ÚNĚTIC - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  zast. bus „Únětice, Obecní úřad“
  V rámci našeho putování po známých pivovarech tentokrát navštívíme Únětický pivovar. Nejdříve se seznámíme s historií obce a se slavnou únětickou kulturou, následně se přesuneme do pivovaru, kde se dozvíme něco o výrobě tamního zlatavého moku.       PIS

 • 24.6.2014 út - 15:30  MUZEUM HISTORICKÝCH NOČNÍKŮ A TOALET - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  vchod Muzea nočníků Vyšehradská 12
  Vstupte s námi do světa největší sbírky historických nočníků a toalet na světě! Během komentované prohlídky, kterou nás provede sama majitelka muzea, spatříte např. nočník vyrobený pro Napoleona Bonaparte, nočník z ložnice Abrahama Lincolna nebo nočník císaře z dynastie Čching. Chybět nebude ani kopie nejstaršího středověkého záchodu uchovaného na našem území – z tvrze Třebotov. Během prohlídky poznáme všechny typy těchto základních hygienických potřeb, materiály, ze kterých byly po staletí vyráběny, i příběhy, které jsou s jednotlivými exponáty spojeny! Nenechte si ujít unikátní sbírku, v jejímž jádru nechybí ani prototyp nočníku ze slavného Titanicu!       PIS

 • 24.6.2014 út - 16:00  PRAŽSKÉ POVODNĚ
  Kostel sv.Jiljí - Husova ul.
  „Most pobořený nalézajíce, jali se bědovati“ aneb pražské povodně.       Muzeum Prahy-Zörnerová

 • 24.6.2014 út - 16:00  O ŽIŽKOVU- PŘEDNÁŠKA
  TAPATAN, Seifertova 35.P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na cHvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 24.6.2014 út - 16:00  VINOHRADSKÉ HŘBITOVY
  zast. TRAM ,,Vinohradské hřbitovy"
  V teplém letním počasí využijeme příjemného stínu, který poskytují Vinohradské hřbitovy a připomeneme si řadu významných osobností, které zde odpočívají. Především to budou naši dva prezidenti, Václav Havel a Emil Hácha. Háchův život si více přiblížíme i za pomoci jeho dochované korespondence. Kromě toho navštívíme hroby např. Jaroslava Foglara, Jiřího Šlitra, Karla Zicha, Jiřího Pivce, Elišky Junkové a celé řady dalších známých osobností. U každého z nich si krátce povíme o jejich životě.       KRČÁLOVÁ

 • 24.6.2014 út - 16:30  PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA – POSLEDNÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  ul. Politických vězňů 2
  Seznámíme se s fungováním této úžasné technické památky, dozvíme se něco z její  historie v Praze a podíváme se do centrály. Potrubní pošta je v soukromých rukou a připravuje se její opětovné fungování.       PORTA

 • 24.6.2014 út - 16:30  BÍLKOVA VILA
  před vilou
  Společně si prohlédneme  architektonicky cennou vilu Františka Bílka, kde sochař bydlel a měl i ateliér,povíme si i o jeho životě a tvorbě.       PORTA - J. Škochová

 • 24.6.2014 út - 18:30  GUATEMALA - PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Dům ochránců přírody - Michelská 5,P4
  Země věčného jara. Poutavé vyprávění Jana Radoše o přírodě, lidech a zážitcích.       DOP

 • 25.6.2014 st - 17:00  PRAHA INDUSTRIÁLNÍ – LETNÁ PÁTÝ PRAŽSKÝ KOPEC = PŘEDNÁŠKA + PROMÍTÁNÍ
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Proměna klidné zemědělské krajiny za hradbami Prahy, od tradic viničního hospodaření přes přechodné stadium tovární čtvrti v noblesní součást velkoměsta. Letenská pláň, Nár.tech.muzeum, Nár.zem.muzeum, Ministerstvo vnitra, obytný blok Molochov, AVU. Přednáší R.Gabor Přednáší Ing. arch. Radim Gabor.       .

 • 25.6.2014 st - 17:30  PO STOPÁCH MASARYKOVY RODINY
  Mariánském nám. vchod do Klementina
  Prvního československého prezidenta zná jistě každý. Ale jak to bylo s jeho manželkou a všemi jejich dětmi a kam chodily do školy? Kde v Praze bydlely a kolikrát se stěhovaly? Kam chodil TGM do práce nebo na kávu? I to se dozvíte během procházky z velké části po Malé Straně a Hradčanech.       PIS

 • 26.6.2014 čt - 16:00  PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BOHNICÍCH + BÝV.MINISTR DAVID (SNAD)
  Vestibul ředitel.budovy - Ústavní 7 (bus 200 od M-Kobylisy)
  Areál obsahuje přes 20 pavilonů nejmodernější Psychiatrické léčebny v českých zemích od architekta Václava Rozštlapila. Nejcennějšími objekty jsou: ředitelská budova, kostel sv. Václava, divadlo a jezdecké stáje pro psychoterapii. Vycházka bude doplněna přednáškou MUDR.I.Davida (bez záruky).       UNI

 • 26.6.2014 čt - 17:00  Z HISTORIE LIDSKÉ HYGIENY ANEB MÝDLO A VODA ZDRAVÍ NÁM DODÁ - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4,P5
  Víte, od kdy se lidé pravidelně myjí a jak to bylo s hygienou v Praze? PŘEDNÁŠKA - V rámci přednášky se mj. dozvíme, kdy a kde se začalo používat mýdlo, šampon, kosmetika nebo jak si lidé v minulosti čistili zuby. Povíme si, kde byly v Praze nejstarší a nejznámější veřejné vanové i říční lázně, kdy se zde začaly budovat první splachovací záchody a koupelny nebo, kde byly první pražské kosmetické salóny.       PIS

 • 26.6.2014 čt - 17:30  PRAŽSKÉ NEVĚSTINCE II.
  Kostelem sv.Haštala - Haštal.nám.
  Vycházka ze Starého Města až na Karlovo náměstí nám přiblíží další vykřičené domy a hodinové hotely. Kde všude stávaly, kdy a proč vlastně skončil jejich provoz? Kam si chodili užívat homosexuálové? A co se dělo s nevěstkami, když byly zadrženy policií nebo onemocněly, případně otěhotněly? O tom všem si budeme povídat.       PRAGA VIVA-Štrachová

 • 26.6.2014 čt - 18:30  KRÁLOVSKÁ ZAHRADA, JELENÍ PŘÍKOP, MASARYKOVA VYHLÍDKA
  proti zast. tram ,,Pražský hrad"
  To vše ve večerních hodinách. Využijeme prodloužené otevírací doby zahrad a na večerní procházce si budeme povídat o astrologii, zajímavostech v zahradě, podíváme se, kde byl vstup do prezidentského krytu, povíme si o historii Jeleního příkopu, zastavíme se u některých zajímavých soch, které jsou tam umístěny a zajdeme si i na místo, kam chodil odpočívat prezident Masaryk.       PORTA - H. Čenková

 • 27.6.2014 pá - 17:00  PŘEDNÁŠKA THDR.VINŠ - DUCHOVNÍ SLUŽBA V EXTRÉM.SITUACÍCH - VOJ.KAPLAN, POSTTRAUM.INTERVENCE, EXORCISMUS
  PEN-klub - Klementinum,Národní knihovna
  V dnešní, tzv.sekularizované společnosti jsme si zvykli vymezovat náboženství a jeho představitelům roli v rámci úzké sféry osobního života věřících, kdesi za zdmi kostelů. Přesto v životě společnosti přicházejí situace, kdy jsou duchovní "služby" žádané i mimo tento rámec v specifickém, často hraničním kontextu. Přednáška se soustředí na tři konkrétní oblasti, které jsou v ČR aktuálni a v nichž se aplikuje nějaká forma extremní pastorace - duchovní službu v armádě, roli duchovních v posttraumat.intervenčních týmech v případě hromadných neštěstí a současnou praxi exorcismu v psychol.-psychiatr.kontextu. ThDr. Petr Jan Vinš vystudoval teologii a religionistiku v Praze, Bernu a Tel Avivu a působí jako duchovní a vysokoškolský pedagog.       PÁTEČNÍCI

 • 28.6.2014 so - 10:30  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - CYKLUS O HISTORII, MATERIÁLECH, SOUVISLOSTECH
  Podchod M-Želivského u mozaiky
  Tentokrát I.obecný hřbitov (sever). Cyklus koment.procházek po hrobech významných osobností, ale i umělců – tvůrců hrobů s pozorností i na použité materiály ! Provází odbornice na historii, funerální umění i minerály ! PRAGOS KLUB + p.Březinová

 • 28.6.2014 so - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 28.6.2014 so - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO - KAŽDOU PŮLHODINU OD 8:30-11.00
  Vestibul histor.budovy
  Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND       PIS

 • 28.6.2014 so - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 28.6.2014 so - 14:00  PROHLÍDKA KLÁŠTERA V EMAUZÍCH
  vstup do objektu
  Jedná se o  významný objekt , jehož založení  je spojeno s osobou Karla IV. Ve zdejší křížové chodbě se zachovaly cenné malby ze 14. století.        PORTA - J.Chrastilová

 • 28.6.2014 so - 14:00  PROCHÁZKA LIBNÍ S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. VOJTĚCHA
  vchod do Libeňského zámečku
  V roce 1901 byla k Praze připojena Libeň -  jedno z velmi důležitých pražských průmyslových předměstí. Ve vývoji této čtvrti pak sehrálo následující období zásadní roli. Začaly vznikat významné stavby a tvář Libně se výrazně změnila. Pojďme se vydat na  „libeňskou procházku“ při níž navštívíme dvě z nejzajímavějších staveb období počátku 20. století: kostel sv. Vojtěcha a Libeňskou sokolovnu.       PIS

 • 28.6.2014 so - 15:00  VINOHRADY - MČ10
  Vinohradská 159,P10-Hagibor
  Seznámíme se s další částí Vinohrad, spadající do obvodu P10. Povíme si něco o budově Hagiboru, Vin.nemocnici a podél bývalé papírny Ignaze Fuchse následně do vil.čtvrti. Zastavíme se u domu br.Čapků, připomene slavnou továrnu Orionku a budovy pivovaru v Korunní ul. Zakončíme v Hradešínské, ukážeme „Kolonii svobody“.       Praha 10

 • 29.6.2014 ne - 10:00  ŽIDÉ V PRAZE II
  před Staronovou synagogou
  Historické osídlení, vývoj, denní zvyky, svátky, postupná asimilace, asanace ghetta a mnoho dalších podrobností o synagogách, osobnostech a samozřejmě prohlídka postupně celého Židovského muzea. Druhý blok  - Staronová synagoga,  Klausová synagoga a Španělská synagoga.         PORTA - H. Čenková

 • 29.6.2014 ne - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 29.6.2014 ne - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 29.6.2014 ne - 14:00  HŘBITOV MALVAZINKY
  hl. brána hřbitova
  Hřbitov u kostela sv. Filipa a Jakuba se stal pohřebištěm významných osobností J. Arbesa, herců E. Fialy a F. Futuristy, lékaře J. Jánského, básníka Karáska ze Lvovic a dalších.       PIS

 • 29.6.2014 ne - 14:00  Z CHUCHLE DO CHUCHLE
  zast. bus „Malá Chuchle“
  Procházka rezervací Chuchelský háj k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého kolem přírodního útvaru Homolka, kde zkameněliny sbíral už Joachim Barrande, až do Velké Chuchle       PIS

 • 29.6.2014 ne - 15:00  PROHLÍDKA KLÁŠTERA V BŘEVNOVĚ
  před bránou areálu
  Zdejší klášter řádu benediktinů byl založen jako první mužský na našem území. Prohlédneme si kostel, kryptu a zdejší studánku Vojtěšku a seznámíme se s historií a významnými osobnostmi, které jsou s objektem spojeny.       PORTA - J.Chrastilová

 • 29.6.2014 ne - 16:00  JUDR. MAX BROD I.
  zast. tram „Dlouhá třída“
  Vydejme se po stopách významného pražského německy píšícího spisovatele, novináře, divadelního a  hudebního kritika, který pomohl při debutu mnohým začínajícím spisovatelům. Stal se  organizátorem německého kulturního života v Praze a neúnavným propagátorem české literatury a hudby. Zachránil a vydal dílo svého přítele Franze Kafky. Po vzniku samostatného Československa pracoval pro Židovskou národní radu a pro československou vládu. 1939 emigroval s manželkou do nynějšího státu Izraele, kde 1968 zemřel.       PIS

 • 30.6.2014 po - 16:30  OLŠANY HŘBITOV - 3.DÍL
  Podchod M-Želivského (u mozaiky)
  Vycházka navazuje na předchozí dvě procházky po hřbitovech se specialistkou na historii a funerální plastiku, paní Březinovou. Ačkoliv se jedná o významné židovské osobnosti Prahy, historicky převážně německy hovořící, řada hrobek byla navržena významnými českými umělci a architekty...       HRDLIČKA-Stěnička

 • 1.7.2014 út - 17:00  HANSPAULKA
  zast. bus ,,Hanspaulka"
  Jméno čtvrti dal pozdně barokní zámeček, který si na místě staré viniční usedlosti s panoramatickým rozhledem nechal vystavět měšťan Hans Paul Hippman. Okolí zámečku lákalo ve 20. století k prestižní vilové zástavbě od stylu české moderny a funkcionalismu - stavby architektů E. Linharta, Ladislava Žáka (pro Lídu Baarovou), až po současné viladomy podle návrhu arch. L. Lábuse a dalších architektů vycházejících z holandského hnutí de-stijl.       PORTA-Škochová

 • 2.7.2014 st - 15:00  NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
  .
  .       PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 2.7.2014 st - 15:00  NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV = VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY + KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS !
  Vchod hřbitova u M-Želivského
  Odborná vycházka po tomto zajímavém hřbitově. S Ing.Stěničkou a specialistkou na historii a funerální plastiku dr.Březinovou. Ačkoliv se jedná o významné židovské osobnosti Prahy, historicky převážně německy hovořící, řada hrobek byla navržena významnými českými umělci a architekty např .Kotěrou hrobka Rubitschova 1901, Perutzova 1924, Elbogenova 1901 - rondokubistickým Gočárem, ale ještě z 1.sv.války se zde dá nalézt „ostrý Picassovský kubismus“, např. na hrobě rodiny Pickových. Dále jsou tu hrobky od Zascheho, Balšánka a Spielmanna, jejichž přední architektonická pražská díla známe a často prohlížíme. Je zde také pochován Franz Kafka, Jiří Orten, atd. Zvláště si povšimneme nového památníku, vybudovaného po sametové revoluci k uctění obětí holocaustu (od sochaře Vomáčky a arch.Stehlíka), který dominuje vstupnímu prostoru. OFIC.CENA 50,– PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 2.7.2014 st - 15:00  NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
  .
  . PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 2.7.2014 st - 16:00  JAPONISMUS V ČESKÉM UMĚNÍ - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  socha TGM Hradčanském nám.
  Komentovaná prohlídka jedinečné výstavy, která nám představí japonské inspirace ve výtvarném umění, v tomto souboru prezentované poprvé v historii!       PIS

 • 2.7.2014 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       STĚNIČKA

 • 2.7.2014 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       STĚNIČKA

 • 3.7.2014 čt - 15:00  KOSTEL SV. IGNÁCE
  kostel na Karlově nám.
  Prohlídka významného kostela Nového Města pražského, který nechal vystavět, společně s přilehlou kolejí, řád Tovaryšstva Ježíšova pod vedením barokního stavitele C. Luraga       PIS

 • 5.7.2014 so - 09:20  ZA DVĚMA PÍSAŘI I MIKOLÁŠEM ALŠEM = POLODENNÍ
  Bus 340-odjíždí 9:20 = dočasná zastávka Jugosl.partyzánů u Vítězného nám.
  Polodenní vycházka nás povede roztockým Tichým údolím s úžasnou vilovou zástavbou, vydáme se příjemnou cestou kolem potoka a několika mlýnů. Podíváme se, kam chodil malovat Mikuláš Aleš i na místo, kde byl nalezen soubor dýk, jeden z významných exponátů Nár.muzea. Okolo Kozích hřbetů pak dojdeme pohodlně do Suchdola.       PORTA-Čenková

 • 5.7.2014 so - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 5.7.2014 so - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 5.7.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  před věží objektu
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 6.7.2014 ne - 10:00  PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ
  zast. tram „Výtoň“
  Procházka po pravém břehu z Výtoně až do centra nám přiblíží Prahu z nevšedního pohledu řeky. Jak dlouhý je tok Vltavy v Praze? Kolik se zde nalézá ostrovů a jak to bylo s vodárenskými věžemi, původními osadami a stavbou nábřeží? O tom všem si budeme na vycházce povídat       PIS

 • 6.7.2014 ne - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 6.7.2014 ne - 14:00  POZNÁVÁME PRAŽSKÉ PALÁCE - COLLOREDO MANSFELDSKÝ PALÁC
  Socha Karla IV.-Křížovnické nám.
  Palác na Starém Městě s prohlídkou interiéru. Nově otevřený palácový objekt, který dostala a bude využívat GHMP, je významnou ukázkou barokní architektury.       PORTA-Chrastilová

 • 6.7.2014 ne - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 6.7.2014 ne - 14:30  LIDICE
  brána památníku Tokajická 252
  Občané Lidic se stali v červnu 1942 obětí nacistického teroru. Dnes je na místě vypálené vesnice vybudován park s růžovým sadem, pomník dětských obětí, muzeum a galerie       PIS

 • 8.7.2014 út - 17:00  HANSPAULKA
  zast. bus „Hanspaulka"
  Jméno dal čtvrti pozdně barokní zámeček, který si na místě staré viniční usedlosti s panoramatickým výhledem nechal vystavět měšťan Hans Paul Hippman. Okolí zámečku lákalo ve 20. století k prestižní vilové zástavbě ve stylu české moderny i funkcionalismu. Najdeme zde stavby architektů E. Linharta, L. Žáka (pro Lídu Baarovou), až po současné vila domy podle návrhu arch. L. Lábuse a dalších architektů vycházejících z holandského hnutí de-stijl.       PIS - Škochová

 • 9.7.2014 st - 16:30  PŘÍRODOU Z BOHNIC DO TROJE
  Zast.bus 102,144 "NA PAZDERCE" nad Botan.zahradou (jede z M-Koblisy)
  Do třetice letních vyházek přírodou na okraji Prahy vyrazíme od usedlosti Pazderka a půjdeme nejprve k panaromatickým vyhlídkovým místům na celou pražskou kotlinu (obdoba pohledu na Prahu z vrchu Santoška a Dívčí hrady). Pokračujeme mezi vilami nejbohatších pražských dveloperů k usedlosti Salabka a Havránka, kde žil spisovatel Svatopluk Čech. Ukážeme si, kde dlouho žili osobnosti české kultury, sportu a techniky, jako Chytilová, manželé Zátopkovi, Nezval, Kocáb, atd. Po obhlídce Trojského statku, mlýna a pivovaru, dokončíme vycházku v rybářské hospůdce na břehu Vltavy za diplomatickou čtvrtí od architekta Bočana. Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci.... PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 10.7.2014 čt - 16:30  BUBENEČSKÉ VILY
  Zast.tram 18,20 Chotkovy sady
  Historismus a secese na staré císařské cestě do Stromovky. Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti - vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, Náhlovského od architektů J.Zasche, J.Kouly, D.Jurkoviče, I.Ullmanna, J.Kotěry.       PORTA-Škochová

 • 10.7.2014 čt - 16:30  TÝNSKÝ CHRÁM VE STŘEDOVĚKU
  vchod do kostela
  Výklad lektora Národní galerie se zaměří na středověkou historii a výzdobu kostela Matky Boží před Týnem, neboli Týnského chrámu, nejdůležitější sakrální stavby Starého Města. Přestože většina jeho vybavení pochází z doby baroka, přečkalo do dnešních dnů mnohé i z jeho gotické výzdoby. Z ní vynikají zejm. velkolepý severní portál s vysoce kvalitní reliéfní výzdobou, sochy Mistra Týnské kalvárie, deskový obraz Madony rynecké a sedile bočních chórů, která nesou portrétní busty krále a královny.       PIS - Faktor

 • 12.7.2014 so - 10:00  STAROMĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA KŘIŽOVATCE EVROPSKÝCH OBCHODNÍCH CEST
  pomník J. Husa Staroměstské nám.
  Na vycházce se mimo jiné dozvíte, kdy začínaly trhy, kde stávaly stánky ovocnářek, a na co měl zdejší trh dlouhodobě monopol v době středověku.       PIS - Bartásková

 • 12.7.2014 so - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 12.7.2014 so - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 12.7.2014 so - 14:00  LETOHRÁDEK HVĚZDA
  Hl.vstup obory z Vypichu - Zast.tram 22 Vypich
  Podíváme se do této pozoruhodné stavby a připomeneme si její založení, historii a osoby, které s ní byly spojeny. Projdeme se i oborou, která letohrádek obklopuje.       PORTA-Chrastilová

 • 12.7.2014 so - 14:00  TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH ZAHRAD - PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE - 221714161
  brána do Vojanových sadů
  Prázdninová romantika volá, a tak vás zveme na putování za tajemstvími, která se ukrývají v zákoutích pražských zahrad. Vhodné pro děti od 6 let (v doprovodu dospělého).       PIS

 • 13.7.2014 ne - 10:05  NORDIC WALKING - PUTOVÁNÍ NEJVĚTŠÍM PRAŽSKÝM LESEM
  před budovou želez. stanice ,,Klánovice"
  Klánovický les je známý též pod jménem Vidrholec. Jeho historie sahá hluboko do středověku, kdy zde vedla císařská silnice ohrožovaná loupežníky. Obchodník s nemovitostmi Václav Klán začal na zakoupených pozemcích budovat po roce 1878 domky, které se staly základem pozdějšího příměstského letoviska - Klánovic. Stále jsou zde zajímavosti, s kterými se můžeme seznámit, např. s klánovickou lesní galerií! Upravený dvůr je pozůstatkem středověké vesnice Slavětice a objeví se nečekaně na lesní mýtině. Xaverovským hájem dojdeme k cíli naší cesty do Běchovic.       PIS - Hátleová

 • 13.7.2014 ne - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 13.7.2014 ne - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 13.7.2014 ne - 15:00  PO STOPÁCH DOKTORA JESSENIA
  Národní ul.-před Novou scénou.
  Projdeme se místy pobytu a působení renesančního lékaře, filosofa a politika, který v Praze provedl 1.veřejnou pitvu, až k jeho tragické smrti na Staroměstském nám.       PORTA-Prokůpková.

 • 13.7.2014 ne - 15:30  VYŠEHRAD
  před bazilikou sv. Petra a Pavla
  Vycházka po areálu začíná prohlídkou kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla, pokračuje připomínkou národního pohřebiště významných osobností české vědy a kultury.       PIS - Škrlandová

 • 13.7.2014 ne - 17:00  BRANÍK
  Zast.tram 3,17 „Přístaviště“
  Vycházka nás zavede do starého Braníka, který si dodnes zachoval část ze své venkovské atmosféry i staveb. Prohlédneme si zdejší památky, areál bývalého Dominikánského dvora, neorománský kostel sv. Prokopa a půvabnou rondokubistickou fasádu Branického divadla. Dále se vydáme do kopce poznat prvorepublikovou vilovou osadu Dobeška a zdejší Dvořákovu vilu, postavenou podle návrhu Jana Kaplického před ejho emigrací v roce 1968. Na závěr se odměníme krásným výhledem z rozhledny Davida Vávry na vrcholu Branické skály.       KUČERA

 • 13.7.2014 ne - 18:00  PO STOPÁCH OVENECKÝCH USEDLOSTÍ
  Zast bus 112 "Z00".
  Vydáme se společně od zoologické zahrady, kolem Trojského zámku, k bývalé usedlosti Kazanka, povíme si k čemu sloužila Popelářka a co s ní má společného Franz Kafka. Také kde žili manželé Zátopkovi, Svatopluk Čech a chvíli i Gustáv Husák. Pak budeme pokračovat trochu do kopce a skončíme u usedlosti Vlachovka       PORTA-Čenková

 • 14.7.2014 po - 16:00  JUDR. MAX BROD II.
  před kavárnou Louvre
  Vydejme se po stopách významného pražského německy píšícího spisovatele, novináře, divadelního a hudebního kritika, který pomohl při debutu mnohým začínajícím spisovatelům. Stal se organizátorem německého kulturního života v Praze a neúnavným propagátorem české literatury a hudby. Zachránil a vydal dílo svého přítele Franze Kafky.       PIS - Mandová

 • 15.7.2014 út - 16:00  KINSKÉHO ZAHRADA
  vstup do zahrady z nám. Kinských
  Vycházka nám přiblíží krásnou zahradu z botanického hlediska.       PIS - Válová

 • 15.7.2014 út - 18:00  KRÁLOVSKOU ZAHRADOU A JELENÍM PŘÍKOPEM AŽ NA MALOU STRANU
  Vstup zahrady od Jízdárny Pražského hradu – Zast.tram 22 "Pražský hrad"
  Jedna z nejkrásnějších pražských zahrad nám prozradí něco ze své bohaté historie, obdivovat budeme zdejší stavby. Za letohrádkem sejdeme do Jeleního příkopu a projdeme až k metru Malostranská.       PORTA-Havlovcová

 • 16.7.2014 st - 16:00  STUDNY, KAŠNY, FONTÁNY A PÍTKA PRAŽSKÉHO HRADU
  před Královským letohrádkem v Královské zahradě
  Vycházka, během které se zastavíme u známých kašen a studen. Až na třicet šest objektů krášlí exteriéry i interiéry Pražského hradu a my jistě neopomeneme ty nejkrásnější a nejzajímavější, které na nás čekají na nádvořích i v zahradách.       PIS - Čermáková

 • 17.7.2014 čt - 14:00  HISTORIE ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ
  pomník legionářů na nám. Pod Emauzy
  Před 100 lety, 28.7.1914, začala 1.svět.válka. Masarykova diplomacie a obětavost obyčejných vojáků přinesla 1918 samostatnost. Připomeňme si objekty, které v Praze symbolizují hrdinství téměř 100000 čs legionářů bojujících na ruské, italské a franc.frontě.       PIS - Mandová

 • 17.7.2014 čt - 18:00  PODVEČERNÍ PROCHÁZKA Z POHOŘELCE NOVÝM SVĚTEM AŽ NA PRAŽSKÝ HRAD
  Socha hvězdářů - Pohořelec Zast.tram 22
  Pohořelec je původně předměstím Hradčan a tím byl i Nový Svět. Prohlédneme si zdejší domy a krátce zavítáme i na Pražský hrad. Vycházku uskutečníme v příjemném podvečerním čase.       PORTA-Havlovcová

 • 19.7.2014 so - 10:00  TŘIKRÁT DO ŠÁRKY - DIVOKÁ ŠÁRKA ANEB VÝLET POD BULIŽNÍKOVÝMI SKALAMI
  Konečná zast.tram 20,26 - Divoká Šárka.
  Ojedinělá přírodní rezervace Divoká Šárka je vzácně bohatá pražská lokalita. Romantika, příroda, historie, ale i divadlo v přírodě – to jsou lákavá témata. Zahajujeme tímto náš cyklus o Šárce.       PORTA-Náprstková

 • 19.7.2014 so - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 19.7.2014 so - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 19.7.2014 so - 14:00  BRANÍK V HISTORII A POVĚSTĚCH
  zast. bus „Zemanka“
  Od usedlosti Zemanka se vydáme na branickou skálu s výhledem na Vyšehrad a levý břeh Vltavy. Zastavíme se u rodinného domu, který projektoval arch. Jan Kaplický a u divadla Sklep. Starou cestou sejdeme k řece do Starého Bráníka.       PIS - Kocourek

 • 19.7.2014 so - 19:00  PO STOPÁCH STAROM.DUCHŮ A STRAŠID.PŘÍBĚHŮ - PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE - 221714161
  před domem U Kamenného zvonu
  Máte-li dost kuráže, přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný Železný muž a jak to bylo s nešťastnou jeptiškou od Anežského kláštera!       PIS

 • 19.7.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  před věží objektu
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 19.7.2014 so - 21:00  TAJEMNÉ ČTENÍ NA MALOSTRANSKÉM HŘBITOVĚ
  P5,Plzeňská - zast.tram.9,10,16 "Bertramka"
  Uplynulo 180 let od narození předního českého spisovatele, básníka a novináře Jana Nerudy. Při této příležitosti připravilo Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova již druhé tajemné čtení na hřbitově, které se uskuteční v sobotu 19. července od 21,00 hod. Návštěvníci se budou moci zaposlouchat do Nerudových veršů i Povídek malostranských. Čtení se uskuteční u náhrobku Adolfa Kosárka.Na místě nebudou k dispozici židle.       www.malostranskyhrbitov.cz

 • 20.7.2014 ne - 10:00  VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA A VOJANOVY SADY
  zahradní nádvoří metra „Malostranská“
  Vycházka za krásami raného baroka nás zavede na Malou Stranu, kde se budeme procházet mezi umně tvarovanými habry a zimostrázy a obdivovat dovednost barokních architektů.       PIS - Koblihová

 • 20.7.2014 ne - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 20.7.2014 ne - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 20.7.2014 ne - 17:30  PO STOPÁCH PRVNÍ PRAŽSKÉ DEFENESTRACE A POČÁTKŮ HUSITSTVÍ
  Betlémské nám. před Betlém. kaplí
  Jak vypadala Praha v roce 1419 a proč vlastně byli z oken Novoměstské radnice vyhozeni konšelé jednoho z pražských měst? Od Betlémské kaple, přes kostel sv. Martina ve zdi, ke kostelu Panny Marie Sněžné a k Novoměstské radnici.       PIS - Nováková

 • 20.7.2014 ne - 18:00  NĚCO MÁLO Z BŘEVNOVA A TROCHU VÍC ZE STŘEŠOVIC.
  Zast.bus 174,180 "Kajetánka"
  Praha 6 byla především místem mnoha vinic a následně usedlostí.Naše cesta povede kolem Kajetánky, Petynky, Schleiferky a podíváme se k bývalé usedlosti Kocourka, která má dodnes podobu z poloviny 18.stol. A víte, že na Andělce byl prvně vyzkoušen telegraf?       PORTA-Čenková

 • 21.7.2014 po - 16:00  HISTORIE PRAŽSKÉHO OPEVNĚNÍ
  zast. tram „Pohořelec“
  Letos si připomeneme 140. výročí (20. 7. 1874), kdy se Praha začala zbavovat svého sevření v podobě mohutných hradeb. Při procházce od Pohořelce k Písecké bráně a baště Maří Magdaleny, si připomeneme historii opevňování levého břehu Vltavy a podíváme se na současné úpravy okraje opevnění Hradčan, spojené se stavbou tunelu Blanka.       PIS - Racková

 • 23.7.2014 st - 15:30  PROHLÍDKA HŘBITOVA U KOSTELA SV. MATĚJE
  Hl.brána hřbitova,P6 U Matěje
  Na vycházce si připomeneme známé osobnosti, které dnes odpočívají právě zde. Neopomeneme zmínit sochaře Kofránka, spisovatele a lékaře Kodyma, arch.Janáka, herce Kemra, historika Šustu, dceru Mánesa Josefinu a další.       PIS - Kocourek

 • 24.7.2014 čt - 16:30  POTRUBNÍ POŠTA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  boční vchod pošty Politických vězňů
  Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentované prohlídce v budově hlavní pošty.       PIS - Dražil

 • 26.7.2014 so - 10:00  JAK TO ŽIJE U VLTAVY?
  Výtoň zast.tram 3,7,17
  Naše procházka se bude točit kolem řeky, zajímat nás budou významné budovy, osobnosti a historie vůbec.       PORTA-Chrastilová

 • 26.7.2014 so - 10:00  TŘIKRÁT DO ŠÁRKY – OD PERNIKÁŘKY NA JENERÁLKU.
  Zast.tram 20,26 "Bořislavka"
  O staré hospodě Šipkapas, o Dubovém mlýně a rodině Myslivečků, o kostelíku sv. Jana v trníčku a jiných zajímavostech. Další část našeho putování Šárkou       PORTA-Náprstková

 • 26.7.2014 so - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 26.7.2014 so - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 26.7.2014 so - 14:00  LETOHRÁDEK HVĚZDA
  brána obory Hvězda z Libocké ul.
  Prohlídka významné renesanční stavby ze 16. století, postavené na půdorysu šesticípé hvězdy podle návrhu Ferdinanda Tyrolského, spojena s procházkou v oboře. Momentálně k vidění výstava „Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan“, věnovaná slavnému českému spisovateli u příležitosti 100. výročí jeho narození.       PIS - Plíšková

 • 26.7.2014 so - 14:00  EGYPTSKÉ PRVKY V ARCHITEKTUŘE
  kašna před starou budovou NM
  Současný módní obdiv spojený s egyptskými památkami není nic nového. V řadě případů si přítomnost egyptských detailů např. v barokním umění vůbec neuvědomujeme. Už první významné objevy v Egyptě se staly podnětem pro vlnu „egyptománie“, která se projevila nejen ve výtvarném umění, hudbě, ale také v architektonických detailech, které jsou patrné na některých fasádách       PORTA-Prokůpková

 • 27.7.2014 ne - 10:00  MATĚJ VÁCLAV JÄCKEL
  vchod kostela sv. Josefa
  Během procházky z Malé Strany přes Karlův most až na Staré Město si připomeneme jednoho z nejvýznamnějších sochařů doby vrcholného baroka       PIS - Štrachová

 • 27.7.2014 ne - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 27.7.2014 ne - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 27.7.2014 ne - 17:00  HORNÍ A DOLNÍ KRČ
  Zast.bus 170 „Dolnokrčská“
  V rámci vycházky zjistíme jak vypadala stará Krč, vesnice v údolí Kunratického potoka, předtím než byla prakticky zlikvidována při výstavbě Jižní spojky. Prohlédneme si několik málo dochovaných staveb jako například kapličku sv. Anny, novogotický zámek, pivovar či zájezdní hostinec U Labutě. Nevynecháme secesní Šimsovo sanatorium a navštívíme také rozlehlý areál bývalých Masarykových domovů, dnes Thomayerovy nemocnice, monument&aacut e;lní prvorepublikový projekt sociálního ústavu, který se dočkal světového ohlasu.       KUČERA

 • 27.7.2014 ne - 17:00  VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA A VOJANOVY SADY
  atrium metra ,,Malostranská"
  Valdštejnská zahrada se vyvíjela spolu s palácem, nedávno prošla celkovou rehabilitací. Vojanovy sady vznikly mimo jiné z bývalé zahrady karmelitánek od sv. Josefa       PORTA-Chrastilová

 • 30.7.2014 st - 16:00  KDYBY MOSTY VYPRÁVĚLY … II.
  Alšovo nábřeží pomník J. Mánesa
  Technologie, zajímavosti, kuriozity, architektura klenoucí se nad řekou Vltavou. Vydáme se od Mánesova mostu k Negrelliho viaduktu a budeme mluvit především o mostech, které byly budovány v době nástupu nových materiálů a technologií, vzpomeneme ovšem i mosty, které již zanikly.       PIS - Gausová Zörnerová

 • 31.7.2014 čt - 16:00  ZA SLAVNÝMI VILAMI NA ZBRASLAV.
  Zbraslav - náměstí u sousoší (z Prahy bus 129,165,241)
  Začneme na náměstí některými funkcionalistickými domy, půjdeme okolo bývalého Manouškova zvonařství, vily nakladatele Otta /od O. Novotného/ k zábavnému areálu rodiny Vejvodů přes Husův sbor a hřbitov na vrchu Havlín k Vančurově vile /J.Krejcar/.       UNI-stěnička

 • 31.7.2014 čt - 16:40  VÝLET S VÝHLEDEM NA POLOVINU ČECH - JESENICE
  M-Opatov zast.bus 327
  Popis poslán členům KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS.       VALENČÍK Radim

 • 31.7.2014 čt - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  před věží objektu
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 2.8.2014 so - 09:00  Z LEVÉHO HRADCE DO ÚNĚTIC - POLODENNÍ
  zast. bus č. 340 ,,Jugoslávských partyzánů"
  Vycházka začne prohlídkou našeho nejstaršího křesťanského kostela sv. Klimenta. Hradiště na Levém Hradci je spojeno s prvním doloženým knížetem z rodu Přemyslovců Bořivojem. Vrch Řivnáč je pojmem v archeologii a všichni víme, že existuje řivnáčská kultura. A tahle místa měl rád i Mikoláš Aleš a my se podíváme na jeho vyhlídku. Konec naší vycházky bude v Úněticích, které jsou také spojeny s archeologickými nálezy a kde byl po mnoha letech v loňském roce obnoven malý pivovar.       PORTA - Čenková

 • 2.8.2014 so - 10:00  NORDIC WALKING – POVODÍM BOTIČE A PODÉL HOSTIVAŘ. PŘEHRADY - LÉPE REZERVACE - 221714161
  vchod do hotelu Selský dvůr
  Vodní nádrž Hostivař tvoří společně s přilehlým lesoparkem významnou rekreační oblast hlavního města. Ze staré zástavby Hostivaře kolem Kozinova náměstí a kostela sv. Jana Křtitele se vydáme podél meandrů říčky Botič. Z obytné části Hostivaře vstoupíme do lesíka a po pár set metrech nás čeká kratičké stoupání k hrázi Hostivařské přehrady. Ve východní části lesoparku se tyčí vrch Kozinec, na kterém zůstávají dnes již sotva znatelné stopy historického hradiště Hostivař – Šance, které je archeologickou památkou první kategorie. Lesním porostem dojdeme až na jižní okraj Hostivařské přehrady do Petrovic.       PIS - Hátleová

 • 2.8.2014 so - 14:00  PALÁCOVÉ MALOSTRANSKÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM
  před Valdštejnským palácem na Valdštej. nám.
  Komplex zahrnuje celkem pět zahrad - Ledeburskou, Malou a Velkou Pálffyovskou, Kolowratskou a Malou Fürstenberskou, které vznikly v průběhu 18. století a na jejichž realizaci se podílela řada významných uměleckých osobností.       PORTA - Chrastilová

 • 2.8.2014 so - 14:00  OD USEDLOSTI BERÁNKA NA JENERÁLKU
  zast. bus „Horoměřická“
  Cesta nás povede kolem dalších usedlosti Perníkářky a zdevastované Zlatnice s bývalou hospodou Na Šipce. Lesní cestou sejdeme do Tiché Šárky a odtud na Jenerálku, kde si prohlédneme exteriéry areálu Mezinárodního baptistického teologického semináře v Praze.       PIS - Kocourek

 • 2.8.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  před věží objektu
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 3.8.2014 ne - 13:30  NEBE NAD ĎÁBLICEMI
  zast. bus „Ďáblice“
  Vstoupíme do areálu někdejšího křížovnického zámečku v Ďáblicích, prohlédneme si interiér kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, poté zamíříme na návštěvu do Ďáblické hvězdárny a na závěr vejdeme do areálu hřbitova Ďáblice.       PIS - Škrlandová

 • 3.8.2014 ne - 15:00  TOULKY KARLÍNEM
  metro B Invalidovna - nahoře u výstupu.
  Od Invalidovny ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje nás čeká spousta krásné secese, architektura high – tech i trocha nostalgie.       PORTA - Čenková

 • 5.8.2014 út - 15:00  REFORMAČNÍ PRAHOU
  Jungmann.nám.
  Překladatelka a badatelka G.Kalinová nás provede místy spojenými s obdobím české reformace - P.Marie Sněžná, Husův dům, rodný dům Jeronýma Pražského, Novoměstská radnice, sv. Michal, Sv. Martin ve zdi, Betlémská kaple, Konvikt, Karlova uni.       SPOLEK MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

 • 6.8.2014 st - 16:00  VRTBOVSKÁ ZAHRADA
  vstup zahrady z Karmelitské ul.
  Jedna z nejkrásnějších barokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními zahradami       PIS - Racková

 • 6.8.2014 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       STĚN

 • 9.8.2014 so - 15:00  LUCEMBURKOVÉ V PRAZE
  Staroměstské nám. před domem U Kamenného zvonu
  Připomeneme si místa spojená se třemi generacemi panovníků lucemburské dynastie. Od vstupu Jana Lucemburského do Prahy, místa jeho korunovační hostiny v minoritském klášteře při kostele sv. Jakuba, přes zakladatelské aktivity jeho syna Karla IV. až k přesunu Janova vnuka Václava IV. z Pražského hradu do Králova dvora.       PORTA - Prokůpková

 • 9.8.2014 so - 15:30  Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT A DO JELENÍHO PŘÍKOPU
  pomník Hvězdářů na Pohořelci
  Projdeme se po Pohořelci a Hradčanech mimo turisticky rušná místa. Zabloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zákoutí s křivolakými uličkami. Jelení příkop opustíme na Opyši a rozloučíme se pohledem na Prahu z vinice knížete Václava.       PIS - Hátleová

 • 10.8.2014 ne - 14:00  VYŠEHRAD A JEHO TAJEMNÉ LEGENDY
  před kostelem sv. Petra a Pavla
  Prohlídka areálu včetně kostela a hřbitova, při níž si připomeneme také nejznámější legendy       PIS - Štrachová

 • 10.8.2014 ne - 14:00  ZA SV.NORBERTEM DO STRAHOV.KLÁŠTERA - PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE - 221714161
  socha lva na nádvoří Strahovského kláštera
  Vydejte se s dětmi do historických sálů Strahovského kláštera a poznejte zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta. Děti se seznámí s životem tohoto světce a poznají jeho atributy. Bude jim představen život v klášteře, včetně kapitulní síně a křížové chodby. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 10.8.2014 ne - 17:00  PODVEČERNÍ VYCHÁZKA - PRAHOU
  socha Karla IV. na Křížovnickém nám.
  bez turistů aneb uličky a průchody Starého Města       PORTA - Chrastilová

 • 12.8.2014 út - 16:00  ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ - LÉPE REZERVACE - 221714161
  v objektu Veletržního paláce
  Komentovaná prohlídka s lektorkou NG. Alfons Mucha (1860 – 1939), světově proslulý český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926.       PIS - Sybolová

 • 14.8.2014 čt - 16:30  POTRUBNÍ POŠTA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  boční vchod pošty Politických vězňů
  Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentované prohlídce v budově hlavní pošty.       PIS - Dražil

 • 14.8.2014 čt - 17:00  PRAHA VERSUS PAŘÍŽ
  Ostrov Žofín,za lávkou u sochy B.Němcové
  Porovnáme si obě tato magická města v atmosféře "když vrcholí turist.ruch". Začneme u majáku na Žofíně a dojdeme k torzu železné lávky na Klárově. Obě města, Praha a Paříž, mají hodně společného, ačkoliv se to nezdá. Obě města a obě řeky jsou ženského rodu, jen jejich meandr je zrcadlově převrácený. Tam kde je bouloňský lesík je v Praze stromovka. Podobnost je založena na protikladech. Montmartre je s malíři na kopci, ale v Praze umělci malují na Karlově mostě. Vše si objasníme na jednotlivých místech. Jak chápou zahraniční turisty pařížané a jak pražané. Vycházka je mimo jiné přípravou na výlet do Paříže. Paříž přestavěli úplně. V Praze si ukážeme jen torza modernizace: Vojtěšská čtvrť, Vítězná třída, Smetanovo nábřeží, Kampa, Klárov s plánovaným nádražím, totální přestavba židovského Josefova. Po cestě navštívíme bývalou vodárnu, vodní mlýn, plovárnu, kotvící loď a nakonec i domek výběrčího mostního mýta, totéž uděláme později v Paříži. PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 16.8.2014 so - 08:00  Z HVĚZDONIC DO LŠTĚNÍ - POLODENNÍ
  Hlavním nádr. u pokladen
  Vycházka z Hvězdonic kolem zříceniny hradu Stará Dubá, přes Hradiště Leščen do Lštění. Trasa cca 6 km, vezměte si sportovní obuv       PORTA - Cimplová

 • 16.8.2014 so - 10:00  KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ
  vstup do kostela
  V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, které nám předkové zanechali       PIS - Marchal

 • 16.8.2014 so - 14:00  ZE LHOTKY DO KRČE
  zast. bus „Lhotka“
  Během vycházky si prohlédneme kostel P. Marie – královny míru s neobyčejnou křížovou cestou od Karla Stádníka. Zajdeme do míst, kde bývalo lesní divadlo a kolem bývalého Šimsova sanatoria a vily, v níž bydlel spisovatel Ivan Olbracht, sejdeme ke krčskému zámečku.       PIS - Kocourek

 • 16.8.2014 so - 17:00  PODVEČERNÍM VYŠEHRADEM
  u rotundy sv. Martina
  Toto významné místo se nám představí nejen slavným hřbitovem, místem odpočinku našich velikánů, ale také z hlediska historie a stavebních památek zde zachovaných, to vše opět v poklidné podvečerní atmosféře.       PORTA - Chrastilová

 • 17.8.2014 ne - 10:00  KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA A JEJÍ PŘEDSTAVITELÉ - CENTRUM MĚSTA
  dům U Černé Matky Boží v Celetné ul.
  Zajímat nás bude významná etapa v české architektuře. Kubismus se projevil i drobnými díly v ulicích.       PORTA - Havlovcová

 • 17.8.2014 ne - 10:30  KOSTEL SV. DUCHA A OKOLÍ
  vchod do kostela
  Prohlídka kostela s výkladem o zajímavé historii místa a zaniklého benediktinského kláštera       PIS - Škrlandová

 • 17.8.2014 ne - 17:00  Z LHOTKY DO HODKOVIČEK
  Zast.bus 121,139,150,157,197 „Lhotka“
  V rámci vycházky se vydáme zapomenutým malebným údolím Zátišského potoka z Lhotky do Hodkoviček. Cestou poznáme řadu zajímavých staveb, jako například Fričovu vilu, rondokubistickou vilu Pavla Janáka či sluneční lázně, proslavené seriálem Hříšní lidé města pražského. Poznáme taky pozoruhodný lhotecký kostel či malebná venkovská zákoutí starých Hodkoviček s kaplí sv. Bartoloměje. Navíc půjdeme celou dobu s kopce.       KUČERA

 • 20.8.2014 st - 16:00  ZA DUŠÍ BAROKNÍ PRAHY
  kostel sv. Josefa nám. Rep.
  Vydejme se na procházku, při níž se pokusíme spatřit Prahu očima barokního člověka. Vždyť v jedné z barokních učebnic rétoriky je napsáno, že je třeba posluchači "otřást prudkým citem a velkou dávkou výmluvnosti". Podívejme se, jak tento "prudký barokní cit" zanechal dodnes stopy na tváři našeho města a pokusme se pochopit myšlení, cítění a vnímání tehdejších lidí. Budeme mluvit o kuriozitách, které se však před 300 lety jevily jako zcela normální.       PIS - Gausová Zörnerová

 • 20.8.2014 st - 17:15  ŘEPY
  zast. bus ,,Řepský hřbitov"
  Původně středověká ves břevnovského kláštera si podnes zachovala venkovský charakter s původními statky stavěnými z bělohorské opuky. Podíváme se ke kostelu sv. Martina a na novém řepském hřbitově si připomeneme asi nejznámější osobu zde pohřbenou – zločince Babinského, který vykonával práci zahradníka u řeholnic v místním klášteře sv. Karla Boromejského, ke kterému v závěru dojdeme       PORTA - Škochová

 • 21.8.2014 čt - 16:00  ARCHITEKT FRIEDRICH OHMANN ANEB KDO SE STAL OTCEM PRAŽSKÉ SECESE?
  nám. Jana Palacha před budovou VŠUP
  V centru Prahy dnes stojí krásné pseudohistorické nebo secesní budovy s iniciálami ve Lvově narozeného a ve Vídni vystudovaného architekta Friedricha Ohmanna. Ukážeme si či navštívíme stavby otce pražské secese, jehož realizované návrhy krášlí Prahu a Vídeň.       PIS - Mandová

 • 22.8.2014 pá - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  před věží objektu
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 23.8.2014 so - 08:45  DO KLECAN ZA VÁCLAVEM BENEŠEM TŘEBÍZSKÝM - POLODENNÍ
  zast. bus č.374 ,,Kobylisy"
  Malá obec Klecany nabízí pár zajímavostí a půvabnou pamětní síň tzv. kaplanku, kde osm let působil V.B.Třebízský. V obci je také zajímavý kostelík – kaplanku i kostel si prohlédneme. V obci je několik pomníků, bývalý zámek a potom se cestou přes Klecanský háj se pohodlně dostaneme k řece a přívozem do Roztok. Kdo bude mít chuť prodloužit si cestu do kopce, zajdeme na Pravý Hradec – Levý každý zná, ale málokdo ví, kde ležel Hradec Pravý.       PORTA - Čenková

 • 23.8.2014 so - 10:00  O KORUNOVACÍCH, ČESKÝCH PANOVNÍCÍCH A KORUNOVAČNÍCH KLENOTECH NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ
  u Prašné brány
  Budeme si povídat o všem, co provázelo korunovace       PORTA - Havlovcová

 • 23.8.2014 so - 10:00  VRŠOVICE
  před budovou nádraží Vršovice
  Tato vycházka nám přiblíží historii a nejdůležitější místa této části Prahy 10. Kde se nalézají Šalounovy sochy a který dům navrhl Jan Kotěra? Proč se Vršovickému zámečku správně nemá říkat zámeček?       PIS - Štrachová

 • 23.8.2014 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - OPATOVICKÁ FARA,KOSTEL SV.MICHALA,DŮM KLÁŠTERA SV.JANA POD SKALOU,....
  Kostela sv.Michala - V jirchářích
  Cyklus komentovaných vycházek zabývající se především architekturou Prahy v kontextu dějin umění. Základ tvoří víkendové vycházky mapující jeden dům po druhém podle popisných čísel. Zabýváme se architekturou 12.-20.stol., výtvarnou podobou a stavební historií domů vč.širších souvislosti. Po projití Starého Města nyní procházíme Nové Město. Doplněním a rozšířením vycházek jsou přednášky v Divadle Kámen. Výklad kunsthistorik J.Synecký 40,-       DIVADLO KÁMEN

 • 23.8.2014 so - 14:00  POUTNÍ MÍSTO LORETA - LÉPE REZERVACE - 221714161
  vchod do objektu Loretánské nám.
  Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice).       PIS - Plíšková

 • 24.8.2014 ne - 10:00  PO STOPÁCH NOVORENESANČNÍ ARCHITEKTURY A JEJÍCH TVŮRCŮ V PRAZE
  před Obecním domem
  Všimneme si především děl J. Schulze a J. Zítka, zmíníme ale i další.       PORTA - Havlovcová

 • 24.8.2014 ne - 14:00  LÉTO V DOLNÍCH POČERNICÍCH
  želez. zast. „Praha-Dolní Počernice“
  Vycházka nás zavede do zámeckého parku, na hráz Velkého počernického rybníka a dozvíme se, čemu se říká „broukárna“.       PIS - Koblihová

 • 26.8.2014 út - 16:45  STARÝMI STŘEŠOVICEMI
  zast. tram „Vojenská nemocnice“
  Střešovickou vycházku zahájíme u exteriéru Rothmayerovy vily se slavnou Sudkovou „kouzelnou zahrádkou“. Pokračovat budeme k Janákově vile, zbudované pro sochaře Josefa Mařatku a k vile od manželů Oehlerových. Současně se zastavíme u kostela sv. Norberta a u Sboru církve českobratrské od arch. B. Kozáka. Zajdeme také do starých Střešovic, jejichž idylická atmosféra se zachovala v uličkách s vesnickými domky.       PIS - Škochová

 • 28.8.2014 čt - 16:00  TECHNICKÉ ZÁZEMÍ STRAHOVSKÉHO TUNELU
  Stanice MHD "Strahovský stadion" bus 176 z Karlova nám.
  S rozhledem na největší stadion na světě. Nad Strahovským tunelem v bezprostřední blízkosti Sokolského a pro olympiádu postaveného stadionu si prohlédneme 3 technologické objekty od syna slavného Jiřího Trnky, který byl hlavním architektem dispečinku, strojovny a věže vzduchotechnických kanálů. Vycházka navazuje na loňské přednášky a vycházky ke kontroverznímu bourání památek 20.stol.       UNI-stěnička

 • 28.8.2014 čt - 17:00  OŘECHOVKA
  zast. tram ,,Ořechovka"
  V okolí barokní usedlosti J. K. Bořka vznikla ve 20. století vilová čtvrť podle návrhů architektů A.Dryáka, J. Vondráka a J. Šenkýře. V stylově jednotném zahradním městě – v centru dnešní Ořechovky byly postaveny vily pro sochaře B. Kafku a malíře E.Fillu od P. Janáka, pro malíře V. Špálu od O. Novotného, vlastní vila arch. B. Hypšmana, J.Vondráka a další. Zastavíme se i u pozoruhodného komplexu Výzkumného ústavu cukrovarnického od Josefa Záruby-Pfeffermanna       PORTA - Škochová

 • 28.8.2014 čt - 17:00  KDO BYL JOACHIM BARRANDE – PŘEDNÁŠKA -- LÉPE REZERVACE - 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4,P5    
  Psal se rok 1832, když do Prahy poprvé přijel neznámý francouzský vychovatel, podle kterého byla později v Praze pojmenována celá městská čtvrť. Připomeneme si životní osudy světově známého inženýra a paleontologa, jehož jméno je navždy spojeno s Prahou.       PIS - Nováková

 • 29.8.2014 pá - 16:30  PŘÍRODOU OD ŽENSKÝCH DOMOVŮ PŘES SANTOŠKU DO RADLIC - VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY + KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS
  Hl.vstup Ženských domovů - Ostrovského 3
  Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci.... Kolem 3 nekatolických kostelů a řady šumných vil na Páví vrch s vilou bankéře Preisse, dnes stále Ministerstvo vnitra na Smíchovský hřbitov, mj.s hrobem A.Novotného a slavného džezového pianisty K.Rokla, dolů do Radlic ke kapli sv.Jana Nepomuckého s ukončením v hospodě na konečné tramvaje nad stanicí metra B-Radlická. Vloni jsme na Santošce "jižansky" pojídali i moruše ! PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 30.8.2014 so - 10:00  TŘIKRÁT DO ŠÁRKY – Z HORNÍ ŠÁRKY DOLNÍ ŠÁRKOU DO PODBABY.
  Zast.bus 131 "U Matěje"
  Málo známá část šáreckého údolí s množstvím různorodých usedlostí, dvorů, vil a pozůstatků bývalých mlýnů.       PORTA-Náprstková

 • 30.8.2014 so - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO - KAŽDOU PŮLHODINU OD 8:30-11.00
  Vestibul histor.budovy
  Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND       PIS

 • 30.8.2014 so - 15:00  PŘEHLÍŽENÉ DROBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ
  Mariánské nám. před Městskou knihovnou
  Zaměříme se na to, co často přehlížíme – patníky, kliky, praporové žerdi a další třeba stavebně zajímavé detaily, alegorie       PORTA - Čenková

 • 30.8.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  před věží objektu
  Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu.       PIS

 • 30.8.2014 so - 21:00  TAJEMNÉ NOČNÍ ČTENÍ - TAJEMSTVÍ KATEDRÁLY SV. VÍTA
  Malostranský hřbitov
  Uskuteční se již třetí tajemné noční čtení na Malostranském hřbitově. Večer je věnován vzpomínce na Václava Michala Pešinu rytíře z Čechorodu, který se významně zasloužil o dostavbu katedrály sv. Víta na Pražském hradě a je pohřben na Malostranském hřbitově. Čtena budou tajemná díla, která se váží k příběhu této katedrály. Akci připravilo Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů.       Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

 • 31.8.2014 ne - 09:25  OKOLO RADOTÍNA
  Radotín nádraží po příjezdu vlaku cca 9:25 (z Praha hl.nádr. 9:20)
  V Radotíně se seznámíme s historií a památkami, připomeneme si rodinu Josefa Macháčka, jeho dceru Terezii Marii – lásku J.Nerudy. Dojdeme kolem Černé rokle zkamenělin do Kosoře, obce s barokní kaple p. Anny a zajímavým přírodním výtvorem tzv. vápencovými sudy. Silnicí do údolí a přes zalesněný vrch klapice se vracíme do Radotína. Trasa dlouhá 7km.       UNI-kocourek

 • 31.8.2014 ne - 14:00  ZE STROMOVKY DO STARÉ ČISTÍRNY V BUBENČI
  před budovou nádraží Praha-Bubeneč
  Procházka Stromovkou kolem Císařského mlýna k Ekotechnickému muzeu v bývalé čistírně odpadních vod s prohlídkou této unikátní technické památky.       PIS - Lešovská

 • 31.8.2014 ne - 15:00  SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ – BÝVALÝ SENNÝ TRH
  Tančící kašna Senovážné nám.
  Procházka kolem náměstí připomene jedno ze tří hlavních náměstí Nového Města, stavby a osobnosti, které souvisejí s touto částí města.       PORTA - Prokůpková

 • 31.8.2014 ne - 16:00  LEGENDY MALÉ STRANY
  zahradní nádvoří metra „Malostranská“
  S některými z Vás jsme již navštívili Staré Město a Hradčany. Dozvěděli jsme se, které legendy se k těmto místům váží, kde můžeme potkat strašidla a která místa jsou uctívána jako "zázračná". Nejinak je tomu na Malé Straně. Víte například, kde se prohání na koni bezhlavý Švéd?       PIS - Přibáňová

 • 31.8.2014 ne - 17:00  MODŘANY
  Zast.tram. „Belárie“ (náhr.doprava Linka X17 z Nádraží Braník)
  Vycházka nás zavede podél vltavského pobřeží z Belárie do Modřan a poznáme osudy této vesnice a na krátkou dobou také města, připojeného k Praze v roce 1968. Zjistíme jak vypadaly staré Modřany předtím, než byly nesmyslně asanovány při výstavbě sídliště v 70. a 80. letech. Poznáme zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie a nevynecháme ani industriální památky, zaniklý cukrovar a čokoládovny Orion.       KUČERA

 • 31.8.2014 ne - 17:00  PRAŽSKÁ STRAŠIDLA, LEGENDY A POVĚSTI - TENTOKRÁTE V OKOLÍ PRAŽSKÉHO HRADU
  u sochy E.Beneše před Černínským palácem
  Vycházka nejen pro malé Pražánky, ale i pro jejich rodiče. Projdeme se Loretánským a Hradčanským náměstím a dále přes Pražský hrad. Povíme si pověsti např. o Drahomíře, vousaté Starostě, loretánských zvoncích a nezapomeneme ani na zdejší strašidla.       PORTA - Cimplová

 • 31.8.2014 ne - 18:00  NETOPÝŘÍ NOC V TOULCOVĚ DVOŘE
  Kubatova 1,P10 - Toulcův dvůr,infocentrum
  Zahájíme přednáškou spojenou s promítáním. Odborníci si s Vámi budou o netopýrech povídat a dozvíte se mnoho zajímavého z jejich života. Budete mít možnost prohlédnout si zblízka trvale hendikepované netopýry, dotkonout se jich a třeba je i nakrmit. 19:00 hodině se vypravíme s odborníky za volně žijícími netopýry do okolí Toulcova dvora až k Hostivařské přehradě, kde bude akce ukončena. Cca 2km. S pomocí detektoru si poslechnete jejich běžně neslyšitelné hlasy a při procházce v terénu budete sledovat loveckou aktivitu volně žijících netopýrů.       TOULC.DVŮR

 • 2.9.2014 út - 17:30  1894 OSUDNÝ ROK VOJTY NÁPRSTKA - PŘEDNÁŠKA
  Betlémské nám.1,P1
  V krásném prostředí hist.interiéru knihovny Náprstkova muzea pravidelné poutavé přednášky. Připomenutí 120. výročí úmrtí Vojty Náprstka, zakladatele muzea. Na nádvoří muzea proběhne koncert hudebních velikánů 19.stol. Poté bude následovat přednáška M.Secké a drobné občerstvení v histor.interiéru muzea.       Náprstkovo muzeum

 • 3.9.2014 st - 15:00  LORETA
  vchod do Lorety z Loretánského nám.
  Nejproslulejší poutní místo u nás bylo založeno z podnětu horlivé katoličky Benigny Kateřiny z Lobkovic. Základem poutního areálu je objekt Svaté chýše s bohatou figurální štukovou výzdobou od italských mistrů. Postupně areál nestačil náporu poutníků a byl rozšiřován. Na stavbě a výzdobě této architektonické perly se podíleli nejvýznamnější čeští i zahraniční barokní umělci. My si prohlédneme celý areál, včetně Sv. chýše, kostela Narození Páně, i proslulé klenotnice s poklady nevyčíslitelné hodnoty. Také si poslechneme loretánskou zvonkohru, která v každou celou hodinu hraje mariánskou píseň Tisíckrát pozdravujeme tebe.       A.KRČÁLOVÁ

 • 3.9.2014 st - 16:30  NUCENÁ PRÁCE. NĚMCI, NUCENĚ NASAZENÍ A VÁLKA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  vstup do Královského letohrádku
  Komentovaná prohlídka výstavy, která poprvé představuje ucelené dějiny nucené práce během druhé světové války, i její dopady po roce 1945. Bohatou expozici, ve které návštěvníci uvidí řadu historických fotografií a archivních materiálů, uspořádala Správa Pražského hradu, vytvořila Nadace památníků Buchenwald a Mittelbau-Dora, ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, iniciovala a financovala nadace EVZ.       PIS

 • 4.9.2014 čt - 11:00  DEVĚT KAPITOL ZE STARÉHO DĚJEPISU - PROJEKCE FIMU+KOMENTÁŘ
  Nová budova Nár.Muzea - u Václ.nám.
  M.Kopecký v ambiciózním dokumentu z 60.let. Promítání je součást doprovodných akcí k výstavě První svět.válka – prolog k 20.stol. Bude i odborný komentář. Film patří mezi největší projekty armád.film.studia 60.let. Práce začaly počátkem 60.let, premiéra 1969, pak stažen a obnoven 1990. Vstup v ceně vstupného na výstavu. Cca 2,5–3 hod       NÁR.MUZEUM

 • 4.9.2014 čt - 16:30  POTRUBNÍ POŠTA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Politických vězňů - Boční vchod Hlavní pošty
  Potrubní pošta byla v Praze budována od roku 1887. Jedinečný technický unikát, který momentálně nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout na komentované prohlídce v budově hlavní pošty.       PIS - Dražil

 • 4.9.2014 čt - 17:30  TŘI POHLEDY NA JAPONSKO - PŘEDNÁŠKA+PROJEKCE
  Betlémské nám.1,P1
  Dva čeští cestovatelé – Joe Hloucha, A.V.Novák a Barbora M.Eliášová, navštívili Japonsko skoro v téže době, v prvních desetiletích 20.stol. Všichni tři o Japonsku přednášeli, ale každý po svém. Diapozitivy, které promítali při svých přednáškách nám prozradí, nakolik se jejich pohled na Japonsko lišil či shodoval a co každý z nich pokládal za důležité.       Náprstkovo muzeum

 • 4.9.2014 čt - 18:00  AFRICKÝ VEČER I - AFRIKA OČIMA MZUNGU – PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Dům čtení,Ruská 192,P10
  Jak divokou Afriku při svých cestách vidí cestovatel, fotograf a autor textů o africké přírodě a lidech Petr Peniška. Vlakem, autem, na motorce a pěšky po krajinách, kde dobrou noc dává dikobraz.       .

 • 4.9.2014 čt - 18:00  AFRICKÝ VEČER I - AFRIKA OČIMA MZUNGU – PŘEDNÁŠKA
  Dům čtení,Ruská 192,P10
  Jak divokou Afriku při svých cestách vidí cestovatel, fotograf a autor textů o africké přírodě a lidech Petr Peniška. Vlakem, autem, na motorce a pěšky po krajinách, kde dobrou noc dává dikobraz.       Městská knihovna

 • 5.9.2014 pá - 16:30  GEOFYZIK.ÚSTAV NA SPOŘILOVĚ + OKOLÍ - VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY + KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS
  Výstup Metra "Roztyly"-bus.nádraží
  Vycházka na Spořilov do Geofyzik.ústavu AV ČR, v rámci vývoje architektury a urbanismu v bezprostředním okolí. Překvapivě většině lidem zcela neznámé krásné místo ! V návaznosti na řadu vycházek uskutečněných na pražských hřbitovech se specialistkou na geologii a genezi hornin Dr.Březinovou se vypravíme do této unikátní zahrady, kde se nachází přehled všech kamenných hornin ČR. Objasníme vznik, jak se do parku dostaly a kde jsou použity v Praze při výstavbě arch.památek. Podíváme se i na pražské panorama z neobvyklých míst prvorep.sídliště Spořilov. Prohlédneme si též v budově geofyz.ústavu ČAV unikátní výstavu obrazů a soch, dokumentujících vývoj od doby Rakouska-Uherska přes social.realismus až do současnosti. Po návštěvě areálu ČAV, vč.astronomického ústavu s observatoří, budme pokračovat okolo nejvýznamnějších staveb Sídliště Spořilov od dob 1.republiky až dodnes + místa, kde žili významné osobnosti naši vědy a kultury. PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 6.9.2014 so - 10:00  ZE ZÁBĚHLIC NA SPOŘILOV
  zast. bus ,,V korytech"
  Příjemná procházka kolem Záběhlického zámku, románského kostelíka Panny Marie, bývalého pivovaru k rybníku, kdy byly objeveny základy záběhlické tvrze, majetku Václava IV. Kolonie drobných rodinných domků na Spořilově byla budována ve dvacátých letech 20.století, jako úsporné bydlení.       PORTA - Čenková

 • 6.9.2014 so - 10:00  NORDIC WALKING - PROCHÁZKA V PRŮHONICKÉM PARKU - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  pokladny vstupu Průhonického parku
  Průhonický park, který obklopuje novorenesanční zámek, zahrnuje významnou sbírku rostlin a svojí rozlohou patří k největším přírodně krajinářským parkům v Evropě. Od r. 2010 je zapsán na seznam chráněných památek UNESCO. Toto mimořádné dílo zahradní architektury 19. stol. si prohlédneme spolu s průvodcem a profesionálním instruktorem „Nordic Walking“.       PIS - Hátleová

 • 6.9.2014 so - 10:30  OLŠANSKÉ HŘBITOVY - CYKLUS HISTORIE, MATER.,SOUVISLOSTI = P.BŘEZINOVÁ + KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS
  Hl.vstup hřbitova z Vinohradské
  Cyklus koment.procházek po hrobech významných osobností, ale i umělců – tvůrců hrobů s pozorností i na použité materiály ! Provází odbornice na historii, funerální umění i minerály ! Dnes prohlídka uměl.díla sochaře Viléma AMORTA - 9 náhrobků. ZDARMA PRAGOS KLUB + p.Březinová

 • 6.9.2014 so - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 6.9.2014 so - 14:00  MODLITEBNA CÍRKVE ČESKOSLOVEN. HUSITSKÉ V DEJVICÍCH A OKOLÍ
  Wuchterlova ul. 3
  Navštivte s námi a prohlédněte si moderní modlitebnu Církve československé husitské, v Kafkově ulici, ukrytou před zraky kolemjdoucích ve vnitrobloku. Objevíme stavbu se zajímavou výzdobou a následně se vydáme na vycházku pražskými Dejvicemi.       PIS - Škrlandová

 • 6.9.2014 so - 14:00  ARCHITEKT FRIEDRICH OHMANN - JEHO ŽIVOT A DÍLO V PRAŽSKÝCH ULICÍCH
  kašna Senovážném nám.
  Půjdeme po stopách významné osobnosti evropské architektury, která ovlivnila i vývoj v našich zemích.       PORTA - Havlovcová

 • 6.9.2014 so - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 7.9.2014 ne - 08:20  STAROBYLÁ ROUDNICE NAD LABEM VÁS ZVE K NÁVŠTĚVĚ - POLODENNÍ
  pokladny Hlavní nádraží
  Při dnešní polodenní vycházce se nejen seznámíme důkladně s historií Roudnice, ale navštívíme zdejší zámek, augustiniánský klášter s kostelem, projdeme se po náměstí a vystoupíme na zdejší městskou rozhlednu – město nám toho k poznání rozhodně nabídne mnoho.       PORTA - Havlovcová

 • 7.9.2014 ne - 11:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 7.9.2014 ne - 11:00  NÁRODNÍ DIVADLO - KAŽDOU PŮLHODINU OD 8:30-11.00
  Vestibul histor.budovy
  Celková prohlídka vybraných prostor ND nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme obdivovat díla Alše, Ženíška atd. generace ND       PIS

 • 7.9.2014 ne - 14:00  PRAHA KAROLINY SVĚTLÉ
  kašna Malé nám.
  Připomeneme si životní osudy novinářky, prozaičky, ale také spoluzakladatelky několika ženských spolků. Zároveň se zmíníme o některých dnes již téměř zapomenutých stavbách, které Karolina Světlá na pochůzkách Prahou míjela.       PORTA - Prokůpková

 • 7.9.2014 ne - 14:00  ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.       NKP VYŠEHRAD

 • 7.9.2014 ne - 14:00  PRAŽSKÉ NEVĚSTINCE I. - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  nám. Franze Kafky u kostela sv. Mikuláše
  Procházka po Starém Městě a Josefově s připomínkou vykřičených domů. Kde stávaly a proč už dnes většina těchto nevěstinců nestojí? I o tom si povíme na vycházce a neopomeneme si ukázat, kam chodily slavné osobnosti jako spisovatel Franz Kafka, hudební skladatel Gustav Mahler nebo císař Karel I.       PIS - Štrachová

 • 7.9.2014 ne - 16:00  ARCHITEKT FRIEDRICH OHMANN ANEB KDO SE STAL OTCEM PRAŽSKÉ SECESE II.
  Voršilská 12 - Walterový palác
  Ve druhé vycházce, věnované tomuto umělci, bychom chtěli zdůraznit Ohmannův obrovský podíl na objevení významu českého baroka. Pro geniálního umělce nebylo jednoduché žít v době česko-německých národnostních třenic, a tak je pikantní hříčkou, že jeho domy jsou spjaty se životem F. Kafky a M. Jesenské.       PIS - Mandová

 • 7.9.2014 ne - 18:30  1. SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU - NOVINKA
  Kino LUCERNA - pokladna
  1.SPOLEČNÉ SETKÁNÍ členů Klubu - další budou cca 1x týdně, možná pravidelně neděle večer. Tentokrá FILM + POSEZENÍ ! Tento nápad přišel zcela v souladu s dnešní zdravým trendem - a sice chutí se jako lidé více setkávat, sdílet, spolupracovat. Společnému posezení u kávy, vína či čaje, popovídání, ale i prodiskutování nových akcí atd. bude vždy předcházet společná návštěva nějaká akce (nyní film, jindy výstava, krátka procházka večerní Prahou, přednáška atd. - Vaše tipy vítáme.
  POŠLETE SMS 736489297 v neděli do 14:00 kdo jde do kina => končí rezervace lístků !
  * 18:30 KINO LUCERNA pokladna (zač.19:00) - nový úžasný film "STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA". * 20:15 konec filmu - jdeme si sednout v okolí na víno, pivo, čaj. * 22:00 cca odcházíme spinkat s krásnými cestovatelskými sny a pocitem sounáležitosti s fajn lidmi :-) PRAGOS KLUB

 • 7.9.2014 ne - 18:30  1. SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU
  Kino LUCERNA - pokladna
  1.SPOLEČNÉ SETKÁNÍ členů Klubu - další budou cca 1x týdně, možná pravidelně neděle večer. Tentokrá FILM + POSEZENÍ ! Tento nápad přišel zcela v souladu s dnešní zdravým trendem - a sice chutí se jako lidé více setkávat, sdílet, spolupracovat. Společnému posezení u kávy, vína či čaje, popovídání, ale i prodiskutování nových akcí atd. bude vždy předcházet společná návštěva nějaká akce (nyní film, jindy výstava, krátka procházka večerní Prahou, přednáška atd. - Vaše tipy vítáme.
  POŠLETE SMS 736489297 v neděli do 14:00 kdo jde do kina => končí rezervace lístků !
  * 18:30 KINO LUCERNA pokladna (zač.19:00) - nový úžasný film "STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA". * 20:15 konec filmu - jdeme si sednout v okolí na víno, pivo, čaj. * 22:00 cca odcházíme spinkat s krásnými cestovatelskými sny a pocitem sounáležitosti s fajn lidmi :-) PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 8.9.2014 po - 14:00  HROBY V KATEDRÁLE SV. VÍTA NA PRAŽSKÉM HRADĚ - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  hlavní vstup katedrály
  S Vaším oblíbeným lektorem z Pražského hradu dr. Kadlecem si prohlédneme katedrálu jako místo posledního odpočinku významných panovníků, světců, církevních hodnostářů, šlechticů i umělců.       PORTA - Kadlec

 • 8.9.2014 po - 16:00  KOMPLETNÍ DÍLO J. PLEČNIKA NA PRAŽSKÉM HRADĚ
  vstup do Jízdárny Pražského hradu
  Postupně si projdeme areál Pražského hradu a povíme si o Plečnikových úpravách v Královské zahradě, v Jelením a Medvědím příkopu, od Ferdinandovy brány k zahradě Na Baště, dále se budeme věnovat úpravám I. Hradního nádvoří a Rajské zahrady a úpravám III. Nádvoří ( Býčí schodiště, zahrada Na Valech, voliéra pod Vladislavským sálem, pyramida před hudebním pavilonem. Dále uvidíme Samsonovu kašnu, průchod pavilonem Bellevue, Moravskou baštu a původní vlajkový stožár za Černou věží.       A.KRČÁLOVÁ - Stěnička

 • 9.9.2014 út - 16:00  UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY
  Vlašská ul. 2 - pamětní deska C. Merhouta
  Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici.       PIS - Racková

 • 9.9.2014 út - 16:00  PRAŽSKÉ POVODNĚ
  Kostel sv.Jiljí - Husova ul.
  „Most pobořený nalézajíce, jali se bědovati“ aneb pražské povodně.       Muzeum Prahy-Zörnerová

 • 9.9.2014 út - 16:30  HUSŮV SBOR V HOLEŠOVICÍCH
  Farského 3 - Holešovice
  V návaznosti na naši klubovou nedávnou přehledovou vycházku v dolní části Letné resp.Holešovic, spojenou s výhledem z věží sv.Antonína do okolí si tentokrát detailně prohlédneme další modlitebnu Československé církve husitské, která zaplnila blízký blok, začínající secesní školou z 1905 přes art deco 20.let, až zcela funkcional.stavbou duchovního charakteru, zakončenou zlatým kalichem. Prohlédneme si vitráže, kolumbárium a další interiéry v návaznosti pak z ulice od plukovníka Sochora navštívíme divadlo Ty-já-tr, které bylo původně součástí Husova sboru. Tento způsob kombinace modlitebny s divadelní scénou odstartovala vlajková loď církve Československé husitské na Vinohradech z počátku 30.let. Bude se nám věnovat moderní farár pan Došek.  PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 9.9.2014 út - 16:30  JIŽNÍ ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU – RAJSKÁ A NA VALECH
  socha TGM Hradčanské nám.
  Podvečerní procházka bude směřovat do zahrad, jejichž podobu zásadně ovlivnil architekt Plečnik.       PORTA - Chrastilová

 • 9.9.2014 út - 16:45  PODVEČERNÍ PARTY NA LODI - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  přístaviště Kampa pod Karlovým mostem
  Trasa povede tentokrát na opačnou stranu než při červnové plavbě – tj. k Vyšehradu a dále do Chuchle. Kolega Eda Kastner si pro Vás i tentokrát připravil povídání o zajímavých místech, které budeme míjet a o dobrou náladu se postarají také skvělí muzikanti. Během cesty pro Vás bude připraveno občerstvení.       A.KRČÁLOVÁ

 • 10.9.2014 st - 16:45  BUBENEČSKÉ VILY
  zast. tram „Chotkovy sady“
  Historismus a secese na staré císařské cestě do Stromovky. Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti - vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, Náhlovského od architektů Zasche, Kouly, Jurkoviče, Ullmanna a Kotěry.       PIS - Škochová

 • 10.9.2014 st - 17:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY LITOGRAFIE - SUCHÝ+MOLAVCOVÁ - GEOFYZ.ÚSTAV SPOŘILOV
  Boční II,Spořilov
  Vernisáž osobně uvede Jiří Suchý + Jitka Molavcová. Geofyzik.ústav AVČR + Galerie Jonáš. Svá díla vystaví též účastníci Spořilov.salonů...Další krásné místo - doporučujeme návštěvu zahrady s výstavou hornin atd....       ...

 • 10.9.2014 st - 19:00  ZTRACEN 45 - FILM+BESEDA
  Městská knihovna - Mariánské nám.
  Velký sál Ústřední knihovny opět promění v premiérové kino! Při slavnostní premiéře uvedeme nejnovější autorský snímek renom.režiséra J.Císařovského "Ztracen 45". Film je nevšedním dramatem lidských vztahů v jedné z nejvýznam.českých uměl.rodin 20.stol. „Do příběhu nám dávají nahlédnout osobní a cestovní deníky ženy J.Čapka Jarmily. Začínají obyčejným zklamáním z vychladlého manželství. Končí ale zoufalým hledáním ztraceného muže v troskách nacist.Německa. Film tak rekonstruuje příběh vzkříšené lásky na pozadí válkou zničené Evropy“ Po projekci bude následovat ještě beseda s režisérem, protagonisty filmu i pamětníky. Pozveme vás také na malé občerstvení.       .

 • 11.9.2014 čt - 17:30  EXPEDICE DO HLUBIN STAROHORNÍHO OCEÁNU
  zast. bus „Sídliště Libuš“
  Tentokrát nás geologická vycházka zavede na jih Prahy do Modřanské rokle, kde jsou odkryty jedny z nejstarších hornin pražského skalního podkladu. Jsou to starohorní sedimenty ukládané na dně moře před více než půl miliardou let někde v oblasti jižního polárního kruhu. Podíváme se na poměrně vzácně odkryté dobříšské slepence a překročíme významnou tektonickou poruchu, která vznikla později při pohybech zemské kůry během variského vrásnění.       PIS - Stehlík

 • 13.9.2014 so - 10:00  ZA KELTY NA ZÁVIST
  zast. bus „Dolní Břežany, náměstí“
  V Dolních Břežanech se zastavíme u renesančního zámku a po cestě dojdeme ke keltskému oppidu na Závisti. Slovem i obrazem se seznámíme s výsledky archeologického výzkumu ve 2. pol. 20. století i současným stavem.       PIS - Kocourek

 • 13.9.2014 so - 10:30  O ČEM VYPRÁVĚJÍ NÁZVY ULIC?
  před kostelem sv.Václava nám. 14.října
  Pokračování cyklu, který nás zavede na různá místa Prahy, a my se dozvíme mnoho zajímavostí o místním pojmenování. Tentokráte naše cesta povede na Smíchov. Nahlédneme i do smíchovského kostela sv. Václava.       PORTA - Chrastilová

 • 13.9.2014 so - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 13.9.2014 so - 14:00  PRAHOU S MANUÁLEM - STARÉ A NOVÉ MĚSTO
  Vyšehradská 57,P2
  1.vycházka cyklu nás provede histor.centrem, kde převažuje rostlá struktura veřej.prostranství, vymezených nepravid.bloky. Tvoří je užší ulice, kamenná náměstí, plácky, zákoutí a průchody, uzavřené zahrady a dvorky ve vnitroblocích. Ukážeme si, jak tato specifická místa, jejich uspořádání, vizuální podobu a mobiliář řeší Manuál. Karlovo nám., Lazarská, Vodičkova, Františk.zahrada, Zlatý kříž, Rytířská, Uhelný trh, Na Perštýne, Michalská, Malé nám., Starom.nám.       IPR - KUČERA

 • 13.9.2014 so - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 13.9.2014 so - 14:00  DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY
  pomník hvězdářů na Pohořelci
  Vydejte se s námi poznávat slavná i méně známá pražská znamení. Ukážeme si strahovského jezevčíka a zastavíme se u malostranských domů, k nimž se váží legendy a životní osudy významných českých osobností.       PIS - Smrčinová

 • 13.9.2014 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  před věží objektu
  prohlídka objektu       PIS

 • 14.9.2014 ne - 09:45  STRAHOVSKÝ KLÁŠTER A JEHO OBRAZÁRNA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  kostel sv. Rocha Strahovské nádvoří
  Prohlídka Strahovské obrazárny s díly od gotiky po romantismus, včetně expozice věnované sv. Norbertovi.       PIS - Marchal

 • 14.9.2014 ne - 11:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 14.9.2014 ne - 13:00  KUNRATICE
  Zast.bus 165,193 „Kunratická škola“
  Vycházka nás zavede do Kunratic, malebné vísky na okraji Prahy. Poznáme zdejší zámek, kostel sv. Jakuba Většího a řadu dochovaných venkovských staveb, včetně dvou mlýnů. Dále budeme pokračovat malebným údolím Kunratického potoka a zdejším lesem, který patří k jedněm z největších a nejstarších v Praze. Vyprávět si budeme o kunratickém Novém Hrádku a cestu symbolicky zakončíme v proslulém výletním hostinci U krále Václava IV.       KUČERA

 • 14.9.2014 ne - 14:00  DIENTZENHOFEROVÉ A PRAHA
  u Malostranské radnice
  Výročí narození barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera si připomeneme vycházkou , která bude inspirována nejen jeho dílem, ale i stavbami jeho otce Kryštofa. Podíváme se i do interiéru kostela sv. Tomáše na Malé Straně.       PORTA - Chrastilová

 • 14.9.2014 ne - 14:00  MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD
  Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.       NKP VYŠEHRAD

 • 14.9.2014 ne - 14:20  VELKÁ A MALÁ AMERIKA, MEXIKO, KANADA ANEB LOMY MOŘINA
  zast. bus „Mořina - odbočka lom“
  Projdeme okolo bývalých vápencových lomů, které přitahovaly trampy i přírodovědce a staly se romantickou kulisou pro celou řadu filmů.       PIS - Lešovská

 • 14.9.2014 ne - 14:45  ZA SV. VOJTĚCHEM DO BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  brána Břevnovského kláštera
  Pojďme navštívit klášter, který spoluzaložil biskup Vojtěch. Postojíme nad pramenem, u nějž se setkal s knížetem Boleslavem II. a sestoupíme do románské krypty, kde budeme pátrat po poustevníkovi, který je v klášteře pochován. Dozvíme se něco o způsobu života mnichů a v klášterní zahradě budeme mít spoustu příležitostí pro řešení hravých kvizů. Vhodné pro děti od šesti let.       PIS

 • 14.9.2014 ne - 16:00  KUNRATICE
  Zast.bus 165,193 „Kunratická škola“
  Vycházka nás zavede do Kunratic, malebné vísky na okraji Prahy. Poznáme zdejší zámek, kostel sv. Jakuba Většího a řadu dochovaných venkovských staveb, včetně dvou mlýnů. Dále budeme pokračovat malebným údolím Kunratického potoka a zdejším lesem, který patří k jedněm z největších a nejstarších v Praze. Vyprávět si budeme o kunratickém Novém Hrádku a cestu symbolicky zakončíme v proslulém výletním hostinci U krále Václava IV.       KUČERA

 • 15.9.2014 po - 15:45  KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
  vestibul metra Strašnická
  Prohlédneme si jeden z nejmodernějších pražských kostelů, který byl vysvěcen v roce 1994. Netradiční stavba byla postavena podle projektu architekta Jindřicha Synka – dvorního architekta pražského arcibiskupství. Budete moci obdivovat i netradiční interiér, kde jako hlavní materiál bylo použito dřevo a sklo s dřevořezbami Jaroslava Hylase a kovovými reliéfy křížové cesty od Pavla Vance.       A.KRČÁLOVÁ - Stěnička

 • 15.9.2014 po - 16:00  UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vlašská ul. 2 - pamětní deska C. Merhouta
  Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici       PIS - Racková

 • 16.9.2014 út - 15:00  THOMAYEROVA NEMOCNICE - ARCHITEKTURA + VSTUPY BUNKRU,KAPLE ATD
  Hlavní vstup nemocnice
  Prohlídka areálu s návštěvou společ.sálu + nejdokonalejšího atom.bunkru ČR + nemocniční kaple. V 30.letech minulého století vynikající prvorep.arch. Bohumír Kozák (autor mimo jiné kontroverzního bourání jeho paláce na Václavském nám.) navrhl a kompletně zrealizoval největší sociální ústav toho času v Evrope, ke kterému se inspiroval v USA. Po peripetiích války a komunismu se ještě dnes jedná o unikátní komplex nemocničních budov, doplněných o mnoha zařízení, onkologické pavilony, IKEM, protiatomový bunkr, atd. Klasické podzemní bunkry byly vybudovány již v 30.letech 20.stol. Účastníci vycházky se v závěru mohou zúčastnit prezentace budoucí stanice metra přímo před areálem, v příjemném prostředí místní kavárny.       STĚNIČKA

 • 16.9.2014 út - 16:30  KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA - SETKÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH
  Blahoslavova 2, P3
  Nostalgický klub Žižkováků. Je možné se stát členem. Setkání bývá pravidelně úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. DNES : SETKÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH "Kafe po prázdninách – aneb co nás v létě potkalo".       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 16.9.2014 út - 17:00  ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ - FILM.PROJEKCE + BESEDA
  MČ P3, Milešovská 1
  Promítání filmu rež.O.Struskové, dokumentující stavbu Žižkovské věže. Po promítání proběhne beseda s Arch.Aulickým (autorem stavby) a Ing.Rovným (vedoucím stavby).       MČ P3

 • 16.9.2014 út - 17:00  BAŤOVÉ V PRAZE - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Sál PIS - Arbesovo nám.4,P5    
  PŘEDNÁŠKA - Jméno Baťa je v historii českého průmyslu pojmem. Vzestup a význam rodiny Baťů, jejich vliv při budování obuvnictví, ale i dalších odvětví, stejně jako osobní fenomén Tomáše Bati si připomeneme v souvislosti s významným výročím narození Tomáše Jana Bati.       PIS - Nováková

 • 16.9.2014 út - 18:00  CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY MUZEA PRAHY - DAN PŘIBÁŇ
  Muzeum hl.m.Prahy - Na Poříčí 52
  Filmař a cestovatel, který se do povědomí lidí dostal hlavně svými cestami napříč kontinenty ve žlutých trabantech. O svých cestách točí filmy, které se na ČSFD dostávají díky svému hodnocení na první příčky. Zatím jeho poslední cesta „Trabantem Jižní Amerikou“ sklízí úspěch na obrazovkách ČT jako seriál, který každý týden sleduje téměř 500000 diváků. POZN. KLUBU - NAŠE FIRMA PRAGOS DAROVALA NA JEHO CESTU 5000,-       MP

 • 17.9.2014 st - 17:00  OŘECHOVKA
  zast. tram „Ořechovka“
  V okolí barokní usedlosti vznikla ve 20. století vilová čtvrť podle návrhů významných architektů. Ve stylově jednotném zahradním městě – v centru dnešní Ořechovky, byly postaveny vily od Pavla Janáka pro sochaře Bohumila Kafku a malíře Emila Fillu, od Otakara Novotného pro malíře Václava Špálu nebo vlastní vila arch. Bohumila Hypšmana a Jaroslava Vondráka atd. Zastavíme se i u pozoruhodného komplexu Výzkumného ústavu cukrovarnického od Josefa Záruby-Pfeffermanna.       PIS - Škochová

 • 17.9.2014 st - 17:15  ZÁPADNÍ SIBIŘ - OBSKÁ PLAVBA - PŘEDNÁŠKA+PROJEKCE
  KNIHOVNA POHOŘELEC - Pohořelec 25,P1
  Přednáška s videoprojekcí. O zážitky z cestování po kouzelné řece a pobytu na fascinující Sibiři se podělí J.Moučka.       MK

 • 17.9.2014 st - 17:30  DIENTZENHOFEROVÉ
  Zast.tram 17,22 „Hellichova“,P1
  Vycházka je zaměřena na světské a církevní stavby na Malé Straně spojené s životem a dílem Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů.       MALOSTR.HŘBITOV+KUČERA

 • 17.9.2014 st - 18:00  POSEZENÍ A POPOVÍDÁNÍ O ZÁJEZDU PAŘÍŽ
  Restaurace U Slabé vůle - Revoluční 21
  Společné posezení členů Klubu + účastníků zájezdu do Paříže. Popovídání si, prostě další SPOLEČENSKÁ AKCE KLUBU :-) V restauraci budeme mít rezervovanou část do ulice Hradební, se samostatným vstupem. U jednoho stolu budou rezervovány místa pro přihlášených 7 účastníckých dvojic + další hosté Klubu vycházkářů. Výklad bude zaměřený na základní orientaci v Paříži s paralelou a protiklady vůči Praze. Každý z účastníků obdrží plán Paříže, ve kterém během výkladu si bude dělat poznámky. Organizátorem je Venca Vaněček, přednášející je Ing.Stěnička PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 18.9.2014 čt - 16:30  MUZEUM HISTOR. NOČNÍKŮ A TOALET - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Vyšehradská 12 - vchod Muzea nočníků
  Vstupte s námi do světa největší sbírky historických nočníků a toalet na světě! Během komentované prohlídky, kterou nás provede sama majitelka muzea, spatříte např. nočník vyrobený pro Napoleona, nočník z ložnice Lincolna nebo nočník císaře z dynastie Čching. Chybět nebude ani kopie nejstaršího středověkého záchodu dochovaného na našem území – z tvrze Třebotov. Během prohlídky poznáme všechny typy těchto základních hygienických potřeb, materiály, ze kterých byly po staletí vyráběny, i příběhy, které jsou s jednotlivými exponáty spojeny! Unikátní sbírka vč.prototypu nočníku ze slavného Titanicu atd.       PIS

 • 18.9.2014 čt - 17:30  ARCHIVNÍ POKLADY V NÁPRSTKOVĚ MUZEU - PREZENTACE ARCHIVU
  Betlémské nám.1,P1
  Seznámí nás s zajímavými a vzácnými dokumenty.       Náprstkovo muzeum

 • 20.9.2014 so - 09:45  STRAHOVSKÝ KLÁŠTER A JEHO OBRAZÁRNA - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  kostel sv. Rocha Strahovské nádvoří
  Prohlídka Strahovské obrazárny s díly od gotiky po romantismus, včetně expozice věnované sv. Norbertovi.       PIS - Marchal

 • 20.9.2014 so - 10:00  STAVOVSKÉ DIVADLO - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Železná 11 - budova Stavovskéh