Domů

 ÚVOD + PROGRAM   

PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ  
Je součástí  KULTURNÍHO CENTRA PRAGOS - Jihlavská 30, Praha 4.  M-Budějovická   www 
Vítáme vás zde, milovníky kultury, přednášek, výstav, a především komentovaných vycházek vedených zkušenými milými průvodci po Praze a několikrát v roce i do zahraničí.  Přednášky konáme u nás v KULTURNÍM CENTRU PRAGOS,  které je naší základnou KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ.  
KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY po Praze konáme od r. 2013, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeře. Poznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. Často po vycházce posedíme u kávy či piva. Rádi přivítáme další milé pohodové členy do Klubu. 

Těšíme se na společné prožitky na vycházkách a při přednáškách v našem KC.
   
 Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297   www   FB   mapa

   
PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ :

 • sdružuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
 • zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů....
 • tvoří níže program akcí pražských vč. klubových + facebook
 • archivuje všechny proběhlé akce - např. si připomenete, kde a kdy jste před lety byli :-)
 • akce tvoří přímo s průvodcovskými osobnosti
 • akce občas vede člen či přítel klubu - nabídněte se i Vy
 • akce dobrovolnické koná - očisty památek atp.
 • vaše tipy akcí přijímá
 • přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
 • je bez závazků a zdarma - platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
PŘIHLÁŠENÍ do PRAGOS KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ      653 členů  

 


ARCHIV VYCHÁZEK : rok 2019 Zpět na aktuální akce
.
 • 1.1.2019 út - 10:00  POLODENNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODNÍ REZERVACE CHUCHELSKÝ HÁJ ANEB ZE ZLÍCHOVA DO VELKÉ CHUCHLE
  Sraz v 10.00 na zastávce Hlubočepy, (tramvaj č. 4, 5, 12 a 20 směr sídliště Barrandov)
  Vydáme se po silnici pod Barrandovskými terasami kolem bývalého koupaliště do Malé Chuchle. Odtud vystoupáme do Chuchelského háje, kde si prohlédneme zookoutek a dále budeme pokračovat kolem místního lesního hřbitova, kostela sv.Jana Nepomuckého až k Pacoldově vápence a do Velké Chuchle, kde naší vycházku zakončíme. Trasa je dlouhá cca 7 km, vezměte si sportovní obuv. Mobil na průvodkyni 607 911 151. Vstupné jednotné 120 Kč       PORTA

 • 1.1.2019 út - 10:00  POLODENNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODNÍ REZERVACE CHUCHELSKÝ HÁJ ANEB ZE ZLÍCHOVA DO VELKÉ CHUCHLE
  Zast. Hlubočepy (směr sídliště Barrandov)
  .Vydáme se po silnici pod Barrandovskými terasami kolem bývalého koupaliště do Malé Chuchle. Odtud vystoupáme do Chuchelského háje, kde si prohlédneme zookoutek a dále budeme pokračovat kolem místního lesního hřbitova, kostela sv.Jana Nepomuckého až k Pacoldově vápence a do Velké Chuchle, kde naší vycházku zakončíme. Trasa je dlouhá cca 7 km, vezměte si sportovní obuv. Mobil na průvodkyni 607 911 151. Vstupné jednotné 120 Kč.       PORTA

 • 2.1.2019 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       Ing.STĚNIČKA

 • 3.1.2019 čt - 17:00  VYCHÁZKA + POSEZENÍ NA POCTU KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ
  Sraz Vinohradská 12,ČRO
  Navštívíme nejstarší vinný sklep na Vinohradech v Balbínově ulici, dále Muzeum Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, ZŠ Na Smetance, zakončíme posezením v restauraci vč. průvodce. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 4.1.2019 pá - 17:00  ARCHEOLOGIE TVÁŘÍ V TVÁŘ NACIONALISMU A KOLONIALISMU = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Přednáška představí širší společensko-politický kontext vzniku a rané fáze rozvoj (mimoevropské) archeologie, především zkoumání prehistorie amerického kontinentu. Pokusí se ukázat, že navzdory své orientaci na hmotné, reálné artefakty archeologická interpretace vždy reagovala na aktuálně panující ideologie a na zájmy a tlaky různých mocenských a ekonomických skupin; že budování muzejních sbírek bylo úzce navázáno na snahy o dominanci a sebepropagaci v národním a nadnárodním kontextu. Zmíněno bude i několik případových studií z českých zemí, kde byla exotická archeologie jedním z mnoha prostorů pro mocenské soupeření Čechů a Němců.
  PO PŘEDNÁŠCE debata v restauraci
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 5.1.2019 so - 11:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA MALVAZINECKÝM HŘBITOVEM
  Hlavní brána (ulice U Smíchovského hřbitova).
  Zveme Vás na komentovanou procházku s Kateřinou Konečnou Malvazineckým hřbitovem, za místy posledního odpočinku významných osobností a umělecky cennými náhrobky.       SPH

 • 5.1.2019 so - 14:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VYŠEHRADSKÝM HŘBITOVEM
  Před vchodem do kostela sv. Petra a Pavla.
  Zveme Vás na komentovanou procházku s Kateřinou Konečnou za místy posledního odpočinku nejvýznamnějších osobností našeho národního  pohřebiště.        SPH

 • 5.1.2019 so - 14:00  NOVOROČNÍ PROCHÁZKA HRADČANY S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. BENEDIKTA
  Loretánské náměstí u sochy E. Beneše
  Zveme k procházce po malebné části Prahy- kolem Hradčanského náměstí, s návštěvou kostela sv. Benedikta, kde se dozvíte nejen o historii této stavby, ale také o životě zakladatelky Karmelu v Praze Marie Elekty, jejíž mumifikované ostatky se nacházejí právě v kostele sv. Benedikta.       PORTA

 • 6.1.2019 ne - 12:15  VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019 - ARCHITEKT JOSEF MOCKER ZEMŘEL 6.1.1899 POZOR – S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. JINDŘICHA!
  Před kostelem v Jindřišské ul.
  Během vycházky se vydáme za zmíněným architektem a  podíváme  se nejen do interiéru kostela sv. Jindřicha a Kunhuty  v Jindřišské ul., ale navštívíme i Jindřišskou věž -výtah k dispozici, kde půjdeme rovněž  do interiéru a nakonec ještě přejdeme k Prašné bráně. Velice doporučuji tuto vycházku, do kostela  sv. Jindřicha se podíváme během našich procházek vůbec poprvé! Vstupné 80 Kč + vstupné do Jindřišské věže 140/80 Kč-  sleva pro seniory +20 Kč dobrovolné vstupné do kostela. V Jindřišské věži se můžete v rámci vstupného podívat i na probíhající výstavy.       PORTA

 • 6.1.2019 ne - 14:00  GRAFICKÁ DÍLNA FRANTIŠKA BÍLKA
  Mickiewiczova 1, Praha 6 – Hradčany
  Komorní expozice představuje výběr z dřevorytových štočků a jejich grafických otisků z let 1902–1931 a linoryt Básník v přírodě z roku 1906. Doplňují je unikátní dochované kovové matrice k ilustracím Březinovy sbírky básní Ruce z roku 1901. Ty jsou jedinečným příkladem provázanosti jeho celoživotní tvorby s literaturou.       GHMP

 • 7.1.2019 po - 16:00  VYCHÁZKA - INTERIÉRY ATELIÉRŮ NA BARRANDOVĚ VČETNĚ MUZEA
  Sraz kavárna Nám.Kříženeckého,Barrandov, Praha
  Komentovaná vycházka. Navštívíme a prohlédneme všechny filmové ateliéry a muzeum s výstavou. Působivý komplex s obrovskou historií. Vše po renovaci. Zakončíme vyprávěním ve filmové kavárně. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 8.1.2019 út - 16:30  NOVOROČNÍ KAFE - KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
  Blahoslavova 2,P3
  Beseda co starý rok odnesl a nový přináší. Jan Schütz, Petr Kallista. KPŽ = Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 10.1.2019 čt - 16:30  VYCHÁZKA DO INTERIÉRU NEJSLAVNĚJŠÍ BUDOVY V PRAZE S VÝSTAVOU 100 OBRAZŮ ZA 100 LET
  Zast.tramvají u Metra Florenc
  Navštívíme nejslavnější budovu v Praze - Kooperativa, Pobřežní 21,P8  a zde vynikající rozsáhlou výstavu  100 obrazů za 100 let !  Na výstavě uvidíme obrazy českých malířů ze sbírky Kooperativy, vzniklé v letech 1918 - 2018. Jsou k vidění díla Emila Filly, Antonína Procházky, Václava Špály, Otakara Nejedlého, Otakara Kubína, Václava Rabase, Jana Baucha, Maxe Švabinského, Otakara Mrkvičky, Františka Kupky, Ludvíka Kuby, Toyen, Josefa Čapka, Josefa Šímy, Františka Muziky, Františka Jiroudka, Josefa Jíry, Josefa Leislera, Kamila Lhotáka, Ivana Exnera, Jaromíra Rybáka a dalších. 100 obrazů různých žánrů, témat, obrazů burcujících, dokumentujících, zachycujících krásu okamžiku, doby a myšlenek.  50,- + vstup
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 10.1.2019 čt - 19:00  PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ - NEPÁLSKÉ VEČERY : HIMALÁJ = DOMOV SNĚNU
  KC PRAGOS - Jihlavská 30, Praha 4, M-Budějovická
  Domluvili jsme společně PRAGOS + NAMASTÉ NEPÁL z.s. cyklus přednášek na téma NEPÁLSKÉ VEČERY. Vystupují  na nich zajímaví lidé, kteří mají něco společného s Nepálem a rádi sdělí či předvedou zajímavé věci o zemi pod Himálajem. Přednášejícím  večera plného promítání a povídání na téma HIMÁLAJ – DOMOV SNĚHU je náš přítel, geograf, cestovatel a předseda spolku Namasté Nepál - RNDr. Tomáš Beránek, CSc. Pracuje v Praze a v zahraničí v této obecně prospěšné organizaci. Cestuje  Křížem krážem nejvyšším pohořím naší planety, o krásné vysokohorské přírodě, o obyvatelích, kteří zde žijí navzdory těžkým přírodním podmínkám, o jejich zvycích, kultuře i náboženství i o pomoci nejchudším z nich v oblasti Nepálu.  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. NAMASTÉ NEPÁL + PRAGOS

 • 11.1.2019 pá - 16:30  KOMENT.PROHLÍDKA ZÁKOUTÍ ARCHIVU V ANENSKÉM KLÁŠTERU - REZERVACE 224901448 L.HUBACKOVA@NARODNI-DIVADLO.CZ
  Anenský areál, Anenské nám.2
  Věděli jste, že za zdmi bývalého Anenského kláštera na Starém Městě jsou uloženy listinné poklady Národního divadla? V klidu a tichu se zde třídí, zakládá, vyhledává a bádá. Zajímá vás, co všechno lze v archivu nalézt? Jak se jednotlivé dokumenty uchovávají a kteří lidé si je sem chodí prohlížet a zkoumat? Přijďte se tedy podívat! Jednou měsíčně vám archiváři Národního divadla odpoví na vaše zvídavé otázky, vezmou vás mezi police, otevřou zásuvky, obálky a ukáží ten či onen významný dokument. Vzhledem k velikosti Archivu je počet míst omezen na 8 osob. 60min. 100,-       ND

 • 12.1.2019 so - 11:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  U hlavní brány Olšanských hřbitovů (zast. tram. Olšanské hřbitovy)
  Komentovaná procházka Olšanskými hřbitovy, tentokrát si ukážeme místa posledního odpočinku osobností 20. století.        SPH

 • 12.1.2019 so - 14:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VINOHRADSKÝM HŘBITOVEM
  Před hlavním vchodem do hřbitova (zastávka tram. 5 , 13 a 26)
  Komentovaná procházka Vinohradským hřbitovem za místy posledního odpočinku mnohých významných osobností s ukázkou některých umělecky cenných náhrobků.       SPH

 • 12.1.2019 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - VYCHÁZKY PODLE ČÍSEL POPISNÝCH
  Sraz křižovatce Viničná, Kateřinské, u brány kláštera
  Srdečně Vás zveme na další poznávací vycházku Pražských domů, která se zabývá především architekturou, historií a uměním na Novém Městě Pražském. Při této vycházce se budeme věnovat tzv. Velkým Benátkám, zástavbě při Kateřinské ulici: čp.481-484, 487-489, 491-496-II; čp. 478-II (býv. Německý chemický ústav), 497-II (Patologicko-anatomický ústav) a areálu Všeobecné nemocnice čp. 499-II. Délka vycházky je přibližně 90-120 minut. Výklad poskytuje historik umění Jakub Synecký. Vstupné 50,-.       Pražské domy

 • 12.1.2019 so - 14:00  VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019 – GELASIUS DOBNER SE NARODIL V R. 1719 A JOSEF DOBROVSKÝ ZEMŘEL V R. 1829.
  Malostranské náměstí, na bývalém parkovišti u stan. tramvají
  Během naší procházky se vydáme  po  stopách těchto mužů na Malé Straně a  připomeneme si  počátky českého národního obrození.       PORTA

 • 13.1.2019 ne - 14:00  VLADISLAV – DRUHÝ ČESKÝ KRÁL
  U pomníku Karla IV. na Křížovnickém náměstí
  Připomeneme si knížete Vladislava I., který byl na říšském sněmu v Řezně v lednu 1158 korunován druhým českým králem. V této době jeho druhá žena Judita Durynská dohlížela v Praze na stavbu prvního kamenného mostu v románském stylu. A v tomto stylu vznikla řada dalších staveb, o kterých se také zmíníme.       PORTA

 • 14.1.2019 po - 17:00  PROMÍTÁNÍ NAŠICH VÝLETŮ DO ZAHRANIČÍ - NÁŠ PRŮVODCE ING.STĚNIČKA
  KC PRAGOS - Jihlavská 30, M-Budějovická P4
  Náš dvorní průvodce komentovaných vycházek po Praze a zahraničních výletů (PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ) nám promítne naše nové výlety - Marseille + Brusel a třeba i ty proběhlé. Společně posedíme a dáme dobroty a pití. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 17.1.2019 čt - 17:00  PROMÍTÁNÍ MEDAILONKU NAŠEHO PRŮVODCE VYCHÁZEK - ING.STĚNIČKY
  KC PRAGOS - Jihlavská 30, M-Budějovická P4
  Náš dvorní průvodce komentovaných vycházek po Praze (PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ) nám promítne filmový medailonek vytvořený k jeho dlouholeté práci. Společně posedíme a dáme dobroty a pití. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297