Domů
 

 ÚVOD + PROGRAM   

PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ  
Je součástí  KULTURNÍHO CENTRA PRAGOS - Jihlavská 30, Praha 4.  M-Budějovická   www 
Vítáme vás zde, milovníky kultury, přednášek, výstav, a především komentovaných vycházek vedených zkušenými milými průvodci po Praze a několikrát v roce i do zahraničí.  Přednášky konáme u nás v KULTURNÍM CENTRU PRAGOS,  které je naší základnou KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ.  
KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY po Praze konáme od r. 2013, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeře. Poznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. Často po vycházce posedíme u kávy či piva. Rádi přivítáme další milé pohodové členy do Klubu. 

Těšíme se na společné prožitky na vycházkách a při přednáškách v našem KC.
   
 Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297   www   FB   mapa

   
PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ :

 • sdružuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
 • zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů....
 • archivuje všechny proběhlé akce - např. si připomenete, kde a kdy jste před lety byli :-)
 • akce tvoří přímo s průvodcovskými osobnosti
 • akce občas vede člen či přítel klubu - nabídněte se i Vy
 • akce dobrovolnické koná - očisty památek atp.
 • přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
 • je bez závazků a zdarma - platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
 • základnou je naše KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS - M-Budějovická, Jihlavská 30, Praha 4
PŘIHLÁŠENÍ do PRAGOS KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ bez závazků a poplatků - 678 členů  

 


ARCHIV VYCHÁZEK : rok 2019 Zpět na aktuální akce
.
 • 1.1.2019 út - 10:00  POLODENNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODNÍ REZERVACE CHUCHELSKÝ HÁJ ANEB ZE ZLÍCHOVA DO VELKÉ CHUCHLE
  Sraz v 10.00 na zastávce Hlubočepy, (tramvaj č. 4, 5, 12 a 20 směr sídliště Barrandov)
  Vydáme se po silnici pod Barrandovskými terasami kolem bývalého koupaliště do Malé Chuchle. Odtud vystoupáme do Chuchelského háje, kde si prohlédneme zookoutek a dále budeme pokračovat kolem místního lesního hřbitova, kostela sv.Jana Nepomuckého až k Pacoldově vápence a do Velké Chuchle, kde naší vycházku zakončíme. Trasa je dlouhá cca 7 km, vezměte si sportovní obuv. Mobil na průvodkyni 607 911 151. Vstupné jednotné 120 Kč       PORTA

 • 1.1.2019 út - 10:00  POLODENNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODNÍ REZERVACE CHUCHELSKÝ HÁJ ANEB ZE ZLÍCHOVA DO VELKÉ CHUCHLE
  Zast. Hlubočepy (směr sídliště Barrandov)
  .Vydáme se po silnici pod Barrandovskými terasami kolem bývalého koupaliště do Malé Chuchle. Odtud vystoupáme do Chuchelského háje, kde si prohlédneme zookoutek a dále budeme pokračovat kolem místního lesního hřbitova, kostela sv.Jana Nepomuckého až k Pacoldově vápence a do Velké Chuchle, kde naší vycházku zakončíme. Trasa je dlouhá cca 7 km, vezměte si sportovní obuv. Mobil na průvodkyni 607 911 151. Vstupné jednotné 120 Kč.       PORTA

 • 2.1.2019 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       Ing.STĚNIČKA

 • 3.1.2019 čt - 17:00  VYCHÁZKA + POSEZENÍ NA POCTU KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ
  Sraz Vinohradská 12,ČRO
  Navštívíme nejstarší vinný sklep na Vinohradech v Balbínově ulici, dále Muzeum Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, ZŠ Na Smetance, zakončíme posezením v restauraci vč. průvodce. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 4.1.2019 pá - 17:00  ARCHEOLOGIE TVÁŘÍ V TVÁŘ NACIONALISMU A KOLONIALISMU = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Přednáška představí širší společensko-politický kontext vzniku a rané fáze rozvoj (mimoevropské) archeologie, především zkoumání prehistorie amerického kontinentu. Pokusí se ukázat, že navzdory své orientaci na hmotné, reálné artefakty archeologická interpretace vždy reagovala na aktuálně panující ideologie a na zájmy a tlaky různých mocenských a ekonomických skupin; že budování muzejních sbírek bylo úzce navázáno na snahy o dominanci a sebepropagaci v národním a nadnárodním kontextu. Zmíněno bude i několik případových studií z českých zemí, kde byla exotická archeologie jedním z mnoha prostorů pro mocenské soupeření Čechů a Němců.
  PO PŘEDNÁŠCE debata v restauraci
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 5.1.2019 so - 11:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA MALVAZINECKÝM HŘBITOVEM
  Hlavní brána (ulice U Smíchovského hřbitova).
  Zveme Vás na komentovanou procházku s Kateřinou Konečnou Malvazineckým hřbitovem, za místy posledního odpočinku významných osobností a umělecky cennými náhrobky.       SPH

 • 5.1.2019 so - 14:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VYŠEHRADSKÝM HŘBITOVEM
  Před vchodem do kostela sv. Petra a Pavla.
  Zveme Vás na komentovanou procházku s Kateřinou Konečnou za místy posledního odpočinku nejvýznamnějších osobností našeho národního  pohřebiště.        SPH

 • 5.1.2019 so - 14:00  NOVOROČNÍ PROCHÁZKA HRADČANY S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. BENEDIKTA
  Loretánské náměstí u sochy E. Beneše
  Zveme k procházce po malebné části Prahy- kolem Hradčanského náměstí, s návštěvou kostela sv. Benedikta, kde se dozvíte nejen o historii této stavby, ale také o životě zakladatelky Karmelu v Praze Marie Elekty, jejíž mumifikované ostatky se nacházejí právě v kostele sv. Benedikta.       PORTA

 • 6.1.2019 ne - 12:15  VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019 - ARCHITEKT JOSEF MOCKER ZEMŘEL 6.1.1899 POZOR – S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. JINDŘICHA!
  Před kostelem v Jindřišské ul.
  Během vycházky se vydáme za zmíněným architektem a  podíváme  se nejen do interiéru kostela sv. Jindřicha a Kunhuty  v Jindřišské ul., ale navštívíme i Jindřišskou věž -výtah k dispozici, kde půjdeme rovněž  do interiéru a nakonec ještě přejdeme k Prašné bráně. Velice doporučuji tuto vycházku, do kostela  sv. Jindřicha se podíváme během našich procházek vůbec poprvé! Vstupné 80 Kč + vstupné do Jindřišské věže 140/80 Kč-  sleva pro seniory +20 Kč dobrovolné vstupné do kostela. V Jindřišské věži se můžete v rámci vstupného podívat i na probíhající výstavy.       PORTA

 • 6.1.2019 ne - 14:00  GRAFICKÁ DÍLNA FRANTIŠKA BÍLKA
  Mickiewiczova 1, Praha 6 – Hradčany
  Komorní expozice představuje výběr z dřevorytových štočků a jejich grafických otisků z let 1902–1931 a linoryt Básník v přírodě z roku 1906. Doplňují je unikátní dochované kovové matrice k ilustracím Březinovy sbírky básní Ruce z roku 1901. Ty jsou jedinečným příkladem provázanosti jeho celoživotní tvorby s literaturou.       GHMP

 • 7.1.2019 po - 16:00  VYCHÁZKA - INTERIÉRY ATELIÉRŮ NA BARRANDOVĚ VČETNĚ MUZEA
  Sraz kavárna Nám.Kříženeckého,Barrandov, Praha
  Komentovaná vycházka. Navštívíme a prohlédneme všechny filmové ateliéry a muzeum s výstavou. Působivý komplex s obrovskou historií. Vše po renovaci. Zakončíme vyprávěním ve filmové kavárně. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 8.1.2019 út - 16:30  NOVOROČNÍ KAFE - KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
  Blahoslavova 2,P3
  Beseda co starý rok odnesl a nový přináší. Jan Schütz, Petr Kallista. KPŽ = Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 10.1.2019 čt - 16:30  VYCHÁZKA DO INTERIÉRU NEJSLAVNĚJŠÍ BUDOVY V PRAZE S VÝSTAVOU 100 OBRAZŮ ZA 100 LET
  Zast.tramvají u Metra Florenc
  Navštívíme nejslavnější budovu v Praze - Kooperativa, Pobřežní 21,P8  a zde vynikající rozsáhlou výstavu  100 obrazů za 100 let !  Na výstavě uvidíme obrazy českých malířů ze sbírky Kooperativy, vzniklé v letech 1918 - 2018. Jsou k vidění díla Emila Filly, Antonína Procházky, Václava Špály, Otakara Nejedlého, Otakara Kubína, Václava Rabase, Jana Baucha, Maxe Švabinského, Otakara Mrkvičky, Františka Kupky, Ludvíka Kuby, Toyen, Josefa Čapka, Josefa Šímy, Františka Muziky, Františka Jiroudka, Josefa Jíry, Josefa Leislera, Kamila Lhotáka, Ivana Exnera, Jaromíra Rybáka a dalších. 100 obrazů různých žánrů, témat, obrazů burcujících, dokumentujících, zachycujících krásu okamžiku, doby a myšlenek.  50,- + vstup
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 11.1.2019 pá - 16:30  KOMENT.PROHLÍDKA ZÁKOUTÍ ARCHIVU V ANENSKÉM KLÁŠTERU - REZERVACE 224901448 L.HUBACKOVA@NARODNI-DIVADLO.CZ
  Anenský areál, Anenské nám.2
  Věděli jste, že za zdmi bývalého Anenského kláštera na Starém Městě jsou uloženy listinné poklady Národního divadla? V klidu a tichu se zde třídí, zakládá, vyhledává a bádá. Zajímá vás, co všechno lze v archivu nalézt? Jak se jednotlivé dokumenty uchovávají a kteří lidé si je sem chodí prohlížet a zkoumat? Přijďte se tedy podívat! Jednou měsíčně vám archiváři Národního divadla odpoví na vaše zvídavé otázky, vezmou vás mezi police, otevřou zásuvky, obálky a ukáží ten či onen významný dokument. Vzhledem k velikosti Archivu je počet míst omezen na 8 osob. 60min. 100,-       ND

 • 12.1.2019 so - 11:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  U hlavní brány Olšanských hřbitovů (zast. tram. Olšanské hřbitovy)
  Komentovaná procházka Olšanskými hřbitovy, tentokrát si ukážeme místa posledního odpočinku osobností 20. století.        SPH

 • 12.1.2019 so - 14:00  VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019 – GELASIUS DOBNER SE NARODIL V R. 1719 A JOSEF DOBROVSKÝ ZEMŘEL V R. 1829.
  Malostranské náměstí, na bývalém parkovišti u stan. tramvají
  Během naší procházky se vydáme  po  stopách těchto mužů na Malé Straně a  připomeneme si  počátky českého národního obrození.       PORTA

 • 12.1.2019 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - VYCHÁZKY PODLE ČÍSEL POPISNÝCH
  Sraz křižovatce Viničná, Kateřinské, u brány kláštera
  Srdečně Vás zveme na další poznávací vycházku Pražských domů, která se zabývá především architekturou, historií a uměním na Novém Městě Pražském. Při této vycházce se budeme věnovat tzv. Velkým Benátkám, zástavbě při Kateřinské ulici: čp.481-484, 487-489, 491-496-II; čp. 478-II (býv. Německý chemický ústav), 497-II (Patologicko-anatomický ústav) a areálu Všeobecné nemocnice čp. 499-II. Délka vycházky je přibližně 90-120 minut. Výklad poskytuje historik umění Jakub Synecký. Vstupné 50,-.       Pražské domy

 • 12.1.2019 so - 14:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VINOHRADSKÝM HŘBITOVEM
  Před hlavním vchodem do hřbitova (zastávka tram. 5 , 13 a 26)
  Komentovaná procházka Vinohradským hřbitovem za místy posledního odpočinku mnohých významných osobností s ukázkou některých umělecky cenných náhrobků.       SPH

 • 13.1.2019 ne - 14:00  VLADISLAV – DRUHÝ ČESKÝ KRÁL
  U pomníku Karla IV. na Křížovnickém náměstí
  Připomeneme si knížete Vladislava I., který byl na říšském sněmu v Řezně v lednu 1158 korunován druhým českým králem. V této době jeho druhá žena Judita Durynská dohlížela v Praze na stavbu prvního kamenného mostu v románském stylu. A v tomto stylu vznikla řada dalších staveb, o kterých se také zmíníme.       PORTA

 • 14.1.2019 po - 17:00  PROMÍTÁNÍ NAŠICH VÝLETŮ DO ZAHRANIČÍ - NÁŠ PRŮVODCE ING.STĚNIČKA
  KC PRAGOS - Jihlavská 30, M-Budějovická P4
  Náš dvorní průvodce komentovaných vycházek po Praze a zahraničních výletů (PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ) nám promítne naše nové výlety - Marseille + Brusel a třeba i ty proběhlé. Společně posedíme a dáme dobroty a pití. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 17.1.2019 čt - 17:00  PROMÍTÁNÍ MEDAILONKU NAŠEHO PRŮVODCE VYCHÁZEK - ING.STĚNIČKY
  KC PRAGOS - Jihlavská 30, M-Budějovická P4
  Náš dvorní průvodce komentovaných vycházek po Praze (PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ) nám promítne filmový medailonek vytvořený k jeho dlouholeté práci. Společně posedíme a dáme dobroty a pití. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 19.1.2019 so - 14:00  PRAŽSKÉ METRO ZBLÍZKA
  U vstupu do stanice Malostranská
  V květnu 2019 to bude už celých 45 let, kdy patří metro mezi prostředky MHD v Praze. Tomu ale předcházelo 20. ledna 1969 zahájení ražby prvního tunelu na trase 1C. Během vycházky si prohlédneme některé ze starších i nových stanic, připomeneme si historii pražského metra, ale i stanice, které nikdy nebyly zprovozněny. Vstupné 80 Kč (během vycházky se budeme metrem přesunovat)       PORTA

 • 19.1.2019 so - 14:00  HISTORICKÉ INTERIÉRY V COLLOREDO-MANSFELDSKÉM PALÁCI
  Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1
  Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň se záměry galerie na další využití.       GHMP

 • 20.1.2019 ne - 14:00  VÝZNAMNÁ VÝROČÍ R. 2019 - DNE 18.1.1409 BYL VYDÁN DEKRET KUTNOHORSKÝ
  Před kaplí na Betlémském náměstí
  Připomeneme si tento významný dokument, který se týkal Karlovy univerzity a prohlédneme si Betlémskou kapli.       PORTA

 • 21.1.2019 po - 14:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  Hlavní brána Olšanských hřbitovů (zast. tram. Olšanské hřbitovy)
  Komentovaná procházka Olšanskými hřbitovy, tentokrát si ukážeme umělecky cenné náhrobky 20. století.        SPH

 • 22.1.2019 út - 16:00  VYCHÁZKA - KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY ČESKÝCH A FRANC.UMĚLCŮ V BRETANI
  Sraz Staroměstrské nám.- socha Husa
  Komentovaná prohlídka rozsáhlé výstavy – Čeští a francouzští umělci tvořící v Bretani. Bude to i jako inspirace pro naše další výlety do Francie PRAGOS KLUBU.  50,- + vstup PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 22.1.2019 út - 16:30  MLADÁ KOMUNITA NA OHRADĚ
  Blahoslavova 2,P3
  O mladých lidech na Ohradě vypráví a doplňuje fotografiemi Marek Sivák. KPŽ = Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 22.1.2019 út - 19:00  NIKOLA TESLA - PŘEDNÁŠKA
  Varšavská 19, P2
  Byl jedním z největších vynálezců, který zanechal lidstvu stovky objevů (např. asynchronní motor, bezdrátovou komunikaci). Byl výjimečnou osobností už pro zvláštní způsob své tvorby. Místo složitých nákresů dával přednost umění imaginace vycházející z hlubin lidské duše. Můžeme se i my tomuto umění naučit?  110,-       NOVÁ AKROPOLIS

 • 23.1.2019 st - 16:30  VYCHÁZKA - PROHLÍDKA VODÁRENSKÉ VĚŽE NA LETNÉ + OKOLÍ
  SRAZ ulic Veletržní - Šmeralova
  Neorenesanční dominanta od slavného architekta Fialky, zarostlá dnes do zástavby 20.století, byla nádherně obnovena s mnohými novinkami tak, že by se původní architekt divil (dílo současného architekta Hájka a spol.). Věž si prohlédneme od suterénu až po vrchol, kde místo rezervoáru na pitnou vodu si prohlédneme výstavu věhlasné současné malířky Aleny Kupčíkové. Potom se projdeme po okolí se spoustou vynikající architektury - secesní kavárny, funkcionalistický Molochov, Ministerstvo vnitra, prvorepubliková pošta, atd.  50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 25.1.2019 pá - 17:00  PRUSKO-FRANCOUZSKÁ VÁLKA = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Přednáška - V krátké době mezi lety 1864 - 1871 vedlo Prusko tří vítězné války a ještě v průběhu té poslední s Francií se pruský král prohlásil německým císařem. Kde byly kořeny tohoto fenoménu, jak prusko-francouzská válka probíhala a co dala do vínku budoucímu 20. století, se ve své přednášce pokusí objasnit spisovatel, překladatel a publicista František Novotný.
  PO PŘEDNÁŠCE debata v restauraci
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 26.1.2019 so - 14:00  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
  Na Vítkově pod sochou Jana Žižky
  Výjimečná možnost prohlédnout si památník s panem dr. Slavíkem, který zde dlouho pracoval a o historii objektu dovede zajímavě vyprávět. Podíváme se do všech zpřístupněných prostor, včetně vyhlídky odkud je překrásný pohled na město a části expozice tzv. Laboratoř moci, která přibližuje dobu, kdy  na Vítkově bylo vystaveno mumifikované tělo Klementa Gottwalda. Pozor – na vycházku se musíte předem přihlásit na tel. 721 769 586 nebo e-mail evahavlovcova@seznam.cz       PORTA

 • 27.1.2019 ne - 09:30  BÝVALÉ PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO- I. ČÁST
  Před Staronovou synagogou
  Třídílný cyklus, který nás provede hlavními židovskými památkami. V první části se seznámíme s podstatou judaismu, prohlédneme si Staronovou synagogu - nejstarší zachovanou středoevropskou stavbu synagogy dodnes sloužící svému účelu. Poté přejdeme do Klausové synagogy, kde nám expozice přiblíží židovské svátky i každodenní život židovské rodiny. Cyklus bude pokračovat dalšími dvěma vycházkami:10.2. a 24.2.2019 vždy od 9.30. Vstupné 80 Kč + zlevněné vstupné do interiérů  130 Kč.       PORTA

 • 28.1.2019 po - 18:00  RANĚ GOTICKÉ OPEVNĚNÍ NA MALÉ STRANĚ
  Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7.
  Čtyři desetiletí záchranného archeologického výzkumu systematicky
  prováděného v prostoru Malé Strany přinesla k historii tohoto místa množství
  nových údajů. Jedním z témat je i otázka přemyslovského opevnění z 2. poloviny
  13. století, jehož podoba se před námi začíná zvolna rýsovat.
        Klub za starou Prahu

 • 29.1.2019 út - 16:30  JAK SE PRAŽANÉ ŽENILI, VDÁVALI, ŽILI V RODINĚ I UMÍRALI, JAK VYCHOVÁVALI DĚTI, VZDĚLÁVALI SE A DALŠÍ
  Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1.
  Závěrečný díl cyklu přednášek o životě Pražanů v běhu staletí.
  Přednáška je pořádána ve spolupráci s agenturou Porta Praga.
        Klub za starou Prahu

 • 29.1.2019 út - 18:00  PRAŽSKÁ MĚSTA: VINOHRADY (PŘEDNÁŠKA)
  Divadlo Kámen - Nekvasilova 625, Karlín
  Divadlo Kámen a Pražské domy si Vás dovolují pozvat na přednášku na téma Vinohrady. Královské Vinohrady byly povýšeny na město mezi prvními, v roce 1879. Na území východně novoměstských hradeb nevznikla předtím žádná osada soustředěného charakteru, pouze rozptýlené usedlosti. Město vzalo původ z uměle vytvořené politické obce Viničné Hory, muselo si tedy městskou strukturu a městské náležitosti vytvořit zcela nově. Poskytuje tak ucelený obraz představ o reprezentativním městě sklonku 19. století. 20. století tento celek doplnilo o několik kvalitních architektonických solitérů. Přednáší historik umění Jakub Synecký. Vstupné 80/60 Kč.       DIVADLO KÁMEN

 • 29.1.2019 út - 19:00  NIKOLA TESLA - PŘEDNÁŠKA
  Varšavská 19, P2
  Byl jedním z největších vynálezců, který zanechal lidstvu stovky objevů (např. asynchronní motor, bezdrátovou komunikaci). Byl výjimečnou osobností už pro zvláštní způsob své tvorby. Místo složitých nákresů dával přednost umění imaginace vycházející z hlubin lidské duše. Můžeme se i my tomuto umění naučit?  110,-       NOVÁ AKROPOLIS

 • 30.1.2019 st - 15:00  KONCERT - „HUDBA MÉHO SRDCE“ ANEB POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ S FRANTIŠKEM NOVOTNÝM A PRAŽSKÝM SMYČCOVÝM DUEM
  Chodovská tvrz
  Komponovaný pořad, ve kterém uslyšíte básníka,
  spisovatele a moderátora Českého rozhlasu Františka
  Novotného spolu s kontrabasistkou Evou Šašinkovou a
  houslistou Františkem Černým. Vstupné: 130/100 Kč.
        Chodovská tvrz

 • 30.1.2019 st - 19:00  DIVADLO UNI-DRÁMO - TŘINÁCTÁ KOMNATA
  KC Pragos, Jihlavská 30 - Praha 4
  Divadelní spolek Uni-Drámo, ve spolupráci s KC Pragos vás srdečně zve na autorsko-improvizační divadelní projekt s interaktivními prvky: "Třináctá komnata" aneb, každý méme nějakého kostlivce ve skříni.
  Hrají: Janinka Szabo Doležalová, Aleš Kubát, Ivana Vos, Marek Loukota, Vlaďka Mičánová a diváci...

  Scéna a režije: Janinka Szabo Doležalová       Divadlo Uni-Drámo a KC Pragos

 • 4.2.2019 po - 16:30  KŘÍŽENÍ DVOU ULIC NA RYBNÍČKU - HÁLKOVA S PROHLÍDKOU ROTUNDY !
  SRAZ roh Štěpánská - Ječná
  Poznáme a procítíme v našem klubovém pojetí tuto oblast - objekty iý dvorky, historii, architekturu, osobnosti, souvislosti, atd. Vyjímečně navštívíme interiér romanské rotundy, jenž je nejen originání, ale i naprosto po generace nepřístupný. 50,-
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 4.2.2019 po - 18:00  OSADA BABA A VÝSTAVNÍ KOLONIE MODERNÍHO BYDLENÍ V EVROPĚ
  Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1.
  Přednáška se zaměří na historii výstavních sídlišť Werkbundu v
  Evropě, vzniklých na přelomu 20. a 30. let 20. století, z nichž je u nás nejznámější
  pražská Baba. Výstava Osada Baba Svazu čs. díla v roce 1932 byla inspirována
  řadou výstav moderního bydlení pořádaných obdobnými organizacemi
  (Werkbund) v okolních státech - stuttgartskou kolonií Weissenhof, brněnským
  Novým domem, wroclawskou WUWA či výstavou v Zürichu a Vídni. Vznikl tak
  fenomén živoucích výstavních exponátů, domů, které představovaly soudobou
  ideu o bydlení a životě moderního člověka a zároveň měly po skončení výstavy
  tomuto účelu i sloužit. Přednáška se bude věnovat historii a specifikům
  jednotlivých kolonií a na závěr se dotkne i jejich dalších osudů a současné
  památkové ochrany.
        Klub za starou Prahu

 • 6.2.2019 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       Ing.STĚNIČKA

 • 6.2.2019 st - 17:30  ND CAFÉ S VEDOUCÍM ÚDRŽBY JEVIŠTNÍCH TECHNOLOGIÍ ND A NS
  Foyer Nové scény Nár.Divadla, Národní 4
  V rámci ND+ jsme připravili sérii setkání s pracovníky Nár.divadla, a jemně tak pozměnili náplň formátu ND café. Cílem těchto setkání je umožnit veřejnosti nahlédnout pod pokličku profesí, jež jsou oku diváka běžně skryté, ale pro chod divadla důležité. Jednou měsíčně proběhne neformální, asi šedesáti-minutový rozhovor s hostem u šálku kávy. První představenou profesí byla: v červnu 2018 vedoucí maskéren ND Monika Šonková, v září inspektorka hlediště Karolína Stegurová, v říjnu vedoucí garderoby ND Jaroslava Weishauptová, v listopadu inspicientka ND Blanka Schieblová v prosinci jevištní mistr ND Lubor Kvaček. Začátkem ledna 2019 měli účastníci ND café možnost diskutovat s korepetitorem Opery a vedoucím hudební přípravy ND Zdeňkem Klaudou o jeho umělecké profesi. V únoru si naopak na své přijdou milovníci technických vymožeností. Jiří Michálek představí všechny jevištní technologie ND a své vyprávění doprovodí fotografiemi z veřejně nepřístupných míst. Přijďte a dozvíte se mnoho zajímavostí o jednotlivých částech rafinovaného soukolí divadla. 0,-       ND

 • 6.2.2019 st - 18:00  SOUČASNÝ IZRAEL V ROMÁNECH ASAFA GAVRONA
  Maiselova 15, Praha 1
  Významný izraelský spisovatel Asaf Gavron (1968) se ve svých knihách často vyjadřuje k palčivým tématům Izraele. Jak izraelská společnost nahlíží na fenomén osadnictví? Jaký byl život v Izraeli za druhé intifády? O těchto i dalších tématech pohovoří překladatelka Magdalena Křížová, která byla za překlad Gavronovy knihy Osada na pahorku nominována na cenu Magnesia Litera 2018. Večer doplní četba úryvků z tohoto románu i z chystaného překladu dalšího Gavronova titulu s pracovním názvem Smrt na jazyku (Almost Dead) v podání Hanuše Bora. Vstup volný.       OVK

 • 9.2.2019 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - VYCHÁZKY PODLE ČÍSEL POPISNÝCH
  SRAZ Karlovo náměstí,proti nemocnici
  Srdečně Vás zveme na další poznávací umělecko-architektonicko-historickou vycházku Pražských domů. Při této vycházce se seznámíme se stavební historií rozsáhlého areálu Všeobecné nemocnice čp. 499 a 500-501-II a poté s Mladotovským palácem čp. 502-II (tzv. Fausovým domem). Délka vycházky je přibližně 90-120 minut. Výklad poskytuje historik umění Jakub Synecký. Vstupné 50,-.       Pražské domy

 • 10.2.2019 ne - 14:00  ARJE SLAVÍ TU BI-ŠVAT (NOVÝ ROK STROMŮ)
  Maiselova 15, Praha 1
  Společně si budeme vyprávět o tom, proč Židé v Izraeli zasazují v tento den nové stromy. Děti se naučí písničku, zatancují si a ochutnají některé plody, kterými oplývá Země zaslíbená.  Prohlídka: Starý židovský hřbitov. / Vstupné 50 Kč       OVK

 • 12.2.2019 út - 18:00  PLYNOVÉ VOZY A NACISTICKÁ TECHNOLOGIE KONEČNÉHO ŘEŠENÍ
  Maiselova 15, Praha 1
  Útok nacistického Německa na Sovětský svaz v červnu roku 1941 vedl k ovládnutí území s miliony židovských obyvatel. Ghetta po celém Polsku a v okupované střední a západní Evropě byla přeplněna. Nacisté mezitím po dvou letech ukončili hromadné zplynování německých pacientů v psychiatrických klinikách a zkušenosti z této akce se rozhodli využít v nové formě hromadného zabíjení za pomoci plynových vozů. Přednáška historika Vojtěch Kyncla z Historického ústavu AV ČR je součástí přednáškového cyklu k nové stálé expozici Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v areálu Pinkasovy synagogy. / Vstup volný.       OVK

 • 13.2.2019 st - 18:00  ZPRAVODAJSTVÍ Z ORIENTU, ZPRAVODAJSTVÍ V ORIENTU
  Maiselova 15, Praha 1
  Dvacáté první století se vyznačuje množstvím informací, pravých i nepravých zpráv, zvěstí, pomluv i čiré propagandy. Blízký východ se svými odlišnými zájmy i otevřenými či skrytými konflikty je dnes skutečným informačním bitevním polem. Televizní reportér a bývalý blízkovýchodní zpravodaj České televize a autor knihy Za oponou války Jakub Szántó přiblíží pozitiva i úskalí novinářské práce v Orientu. Vysvětlí rozdíly ve vnímání žurnalistiky v Evropě a na Blízkém východě a přidá i několik osobních příběhů načerpaných za svého reportérského působení v tomto složitém regionu. / Vstup volný.       OVK

 • 18.2.2019 po - 18:00  RANĚ STŘEDOVĚKÉ HRADY NA ÚZEMÍ PRAHY
  Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1
  Přednáška na téma archeologických nálezů na raně středověkých
  hradištích na území Prahy bude zaměřena na zcela nové výzkumy a objevy na
  pražských hradištích ve Vinoři a Kralovicích.       Klub za starou Prahu

 • 23.2.2019 so - 14:00  VYCHÁZKA DYKOVOU ULICÍ NA VINOHRADECH + PROHLÍDKA KOLUMBÁRIA
  SRAZ - Husův sbor, Dykova 1, P2
  Poznáme a procítíme v našem klubovém pojetí tuto zajímavou Dykovu ulici na Vinohradech - osobnosti, objekty, dvorky, historii, architekturu, souvislosti, atd. Začneme prohlídkou největšího kolumbária ČR v Husově sboru a poté projdeme zajímavou Dykovu ulici plnou osobností, historie a architektury. Provede nás historik umění Jakub Synecký. 50,- PRAGOS + Jakub Synecký

 • 25.2.2019 po - 18:00  PAMÁTKOVÁ PÉČE NA PŘELOMU 80. A 90. LET 20. STOLETÍ V PRAZE
  Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7.
  Přednáška bude mapovat památkovou péči na přelomu dvou
  rozdílných období. Pro 80. i 90. léta bude nastíněn systém ochrany
  památek včetně právních norem. Přednáška představí také některé známé
  i méně známé kauzy - nádraží Těšnov, regenerace Jánského vršku či
  Špačkův dům. V závěru bude nastíněno, proč se nedařilo zajišťovat
  dostatečnou ochranu památek ani v jednom ze sledovaných období.       Klub za starou Prahu

 • 26.2.2019 út - 16:30  BUDOVA ČESKÉ SPOŘITELNY V RYTÍŘSKÉ ULICI + OKOLÍ
  SRAZ podchod Metro Můstek, u historického můstku
  Prohlídka zajímavé historické budovy. A poté i okolí.  50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 26.2.2019 út - 18:00  VÁHA INKOUSTU
  Maiselova 15, Praha 1
  Dvě ženy, které od sebe dělí celá staletí – profesorka historie zkoumající vzácné židovské rukopisy nalezené v genize jednoho londýnského domu a židovská dívka, která v 17. století přichází do Londýna se slepým rabínem a dostává svolení působit jako písařka. Nejnovější román americké židovské autorky Rachel Kadishové vypráví o obětech, které obě ženy musely přinést, aby naplnily svá životní poslání. Knihu představí překladatelka Zora Freiová a redaktorka nakladatelství Host Ivana Šelešovská. Vybrané úryvky přečte Taťána Medvecká. Kniha bude na místě k prodeji za zvýhodněnou cenu. / Vstup volný.       OVK

 • 26.2.2019 út - 18:00  PRAŽSKÁ MĚSTA: ŽIŽKOV (PŘEDNÁŠKA)
  Divadlo Kámen - Nekvasilova 625, Karlín
  Divadlo Kámen a Pražské domy si Vás dovolují pozvat na přednášku na téma Žižkov. Žižkov má historii obdobnou Královským Vinohradům, jedinou obcí zde byly Wolšany. Žižkov vznikl rozdělením původní politické obce roku 1875, městem se stal v roce 1881. Nedílnou součástí jeho obrazu jsou rozsáhlé plochy zádušních a židovských hřbitovů. Žižkov prožil na konci 19. i v prvé polovině 20. stol. bouřlivý rozvoj. Přes společná východiska získal zcela odlišný charakter než Královské Vinohrady. Přednáší historik umění Jakub Synecký. Vstupné 80/60 Kč.       DIVADLO KÁMEN

 • 27.2.2019 st - 18:00  JAK TÓRA NAHLÍŽÍ NA POSTIŽENÍ
  Maiselova 15, Praha 1
  Z kapitoly první knihy Genesis víme, že Bůh nahlížel na všechny bytosti jako na dobré. Jak si ale v tomto kontextu vysvětlit výskyt těžkých mentálních i fyzických postižení? Jsou i tato postižení součástí božího plánu se světem tak, jak je popisován v Tóře? A pokud ano, má být na tato postižení nahlíženo jako na požehnání nebo kletbu? Je možné i zde hledat boží záměr? V přednášce Yechiela Bar-Chaima, bývalého ředitele významné židovské humanitární organizace American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) pro oblast střední a jihovýchodní Evropy, uslyšíme úvahy o problematice různých postižení a jak je na ně nahlíženo v Tóře i skrze různé rabínské texty.
  Přednáška v angličtině s českým překladem. / Vstup volný.
        OVK

 • 28.2.2019 čt - 16:30  VYCHÁZKA - OPLETALOVA ULICE + PROHLÍDKA BUDOVY AUTOKLUBU
  SRAZ roh Václavské nám + Opletalova
  Prohledneme si budovy Automotoklubu a poté poznáme a procítíme v našem klubovém pojetí tuto oblast - objekty i dvorky, historii, architekturu, osobnosti, souvislosti, atd.  50,-   PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 1.3.2019 pá - 17:00  KONCERT SUZUKI STUDIA PRAHA
  Divadlo Dobeška, Jasná 1,P4
  Sólo vystoupení houslistů ze Suzuki studia Praha.       DOBEŠKA

 • 5.3.2019 út - 11:00  VYCHÁZKA - PROHLÍDKA VODÁRENSKÉ VĚŽE NA LETNÉ + OKOLÍ
  SRAZ Kostelní 42 - vchod Nár.Tech.Muzeum
  Neorenesanční dominanta od slavného architekta Fialky, zarostlá dnes do zástavby 20.století, byla nádherně obnovena s mnohými novinkami tak, že by se původní architekt divil (dílo současného architekta Hájka a spol.). Věž si prohlédneme od suterénu až po vrchol, kde místo rezervoáru na pitnou vodu si prohlédneme výstavu věhlasné současné malířky Aleny Kupčíkové. Potom se projdeme po okolí se spoustou vynikající architektury - secesní kavárny, funkcionalistický Molochov, Ministerstvo vnitra, prvorepubliková pošta, atd.  50,-       AKTIVNÍ STÁRNUTÍ

 • 8.3.2019 pá - 16:30  NÁVŠTĚVA CAMPU V EMAUZÍCH - EXPOZICE S PROJEKCÍ O BUDOUCÍ ARCHITEKTUŘE PRAHY + OKOLÍ
  SRAZ Nám.Palackého u pomníku
  V rámci moderní části areálu historických Emauz od K.Pragera navštívíme CAMP (Centrum Architektury města Prahy s řízeným IPR – Institutem pro rozvoj Prahy) s kinem a vedlejším přednáškovým sálem, kde probíhá výstava o nejnovějších projektech, projektovaných a rozestavěných budov v Praze, jako součást Metropolitního plánu. Vzhlédneme několik krátkých filmů a budeme si moci odnést o každé plánované stavbě speciální publikaci, vše zdarma. V rámci vycházky navštívíme veřejně nepřístupné dvory a v exteriéru řadu objektů od 14.století po současnost. 50,- PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 15.3.2019 pá - 16:00  VYCHÁZKA - PROHLÍDKA NOVĚ OPRAVENÉHO UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉHO MUZEA
  SRAZ - 17.Listopadu 2, Praha 1
  Navštívíme a prohlédneme si krásné nově opravené muzeum s výstavou nejslavnější československé krejčové p.Podolské a hedvábníka p.Ashera. Začneme prohlídkou celé krásné historické budovy nyní zrekonstruované. Od architekta Schultze, autora např. Národního divadla. Neorenesanční styl, 3 patra a 2 podzemní. Nový vstup je přes zahrádku. Od meziválečného architekta Stráňka, žáka slavného Le Corbusiera. Ve vestibulu na schodišti vzdáme hold zakladateli muzea rytíři V.A.Lannovy. Neorenesanční stropy, úplná výmalba všech stěn schodiště s výkladem české historie. Navštívíme unikátní knihovnu s největší sbírkou literaturu o uměleckém řemeslu a architektury ČR. Zažijeme působivé pohledy do blízkého židovského starého hřbitova. 50,- + snížené vstupné PRAGOS + ing.Stěnička

 • 19.3.2019 út - 00:00  - 24.3. LETECKÝ ZÁJEZD 6 DNÍ - MARSEILLE. JEN PRO ČLENY KLUBU
  LETIŠTĚ V.HAVLA
  PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI JIŽ SE POTVRDILI. Přijímáme náhradníky.
  Milí členové PRAGOS klubu, oznamuje další náš letecký zájezd ! Tentokrát již 7-ti denní, abychom vše v klidu prožili ! Opět v úzkém kruhu přátel a našeho skvělého průvodce poznáme i procítíme tentokrát MARSEILE - 2. největší město Francie a naprosto odlišné od Paříže. Tradičně si vychutnáme město i zemi nikoli jako turisté, ale jako místní obyvatelé díky celkovému pojetí zájezdu = milá parta, ubytování přímo v centru, společná posezení ráno, na oběd, večer a průvodce s námi zde vše celý den prožívající. A to vše za fajn cenu. A co je významné -  časy našich letů vždy vybíráme co nejpříjemnější. Také včas před odletem společně posedíme v restauraci na info-schůzce, kde se v klidu vše probere :-)  Samozřejmě tradičně zájezd nafotíme a poté přidáme na web pro vzpomínku účastníků i pro ukázku všem členům PRAGOS klubu. Těšíme se !!!  
  MARSEILLE  www
  1. DEN - Přílet odpoledne, procházka přístavem s Radnicí, katedrálou Notre Dame a vyhlídka ze střechy Muzea moderního umění.
  2. DEN
  - Dopoledne výstup k Notre Dame de la Garde, odpoledne výlet lodí na ostrovní pevnost Iff.
  3. DEN - 
  Procházka po bulvárech Canabiere  k Triumfálnímu oblouku s Marseillesou a odjezd z nádraží vlakem do Aix en Provence (fontány), Notre Dame, Radnice s hodinami, Palác Vendome, Mirabeau, ateliéry Paula Cézana  a Victora Vasarelyho 
  4. DEN - Procházka po nábřeží s ochutnávkou bujabézy a volno na plážích.
  5. DEN - Návštěva Muzea výtvarného umění a přístavní čtvrti s centrem Červeného kříže a Charity + volno na nákupy.
  6. DEN - Volný čas, odpoledne odlet do Prahy
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 19.3.2019 út - 19:00  NEPÁL - 46 DNŮ NA TREKU (PAVEL SVOBODA)
  Divadlo Dobeška, Jasná 1,P4
  Multimediální přednáška fotografa Pavla Svobody z velké cesty "Napříč Asií" - sedm měsíců dobrodružství na trase Moskva - Bangkok. Jaké to je vyrazit pěšky na 46 dnů dlouhý trek v Himálajích? Byl to bláznivý nápad. Je to příběh o lidské svobodě v drsných velehorách i o desítkách setkání s přátelskými Nepálci a jejich ušmudlanými dětmi. Vyrazíme deštným pralesem k páté nejvyšší hoře světa Makalu (8463 m). Vítají nás neturistické vesnice, usměvaví lidé, ale i neuvěřitelná materiální bída. Návštěva zapadlých škol i vesnické slavnosti, kde se rituálně obětuje prase a pálenka rakší teče proudem. Je po turistické sezóně, přichází zima. Divoké mrazy již vyhnaly davy turistů ze stezek pod nejvyšší horou světa Mt. Everestem. Majestátné velehory, ledovce, jezera Gokyo, osmitisícovky Cho Oyu, Lhotse, Everest. Zasloužený odpočinek v nepálské nížině, několikadenní sloní festival, divoký nosorožec přímo ve vesnici! Lidé jezdí do Nepálu kvůli horám a vrací se kvůli lidem. Je to láska na celý život. Přednáška získala první cenu diváků na cestovatelském festivalu Caminos v Karlových Varech 2018.       DOBEŠKA

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297