Domů

 ÚVOD + PROGRAM    Vítáme vás zde, milovníky kultury, vycházek, přednášek, výstav apod. ! 

KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS - otevřeme listopad 2018 u M-Budějovická 

Zdravíme Vás, naše nové KC otevřeme v říjnu 2018 u Metra Budějovická - ul. Jihlavská.
Myšlenka vznikla již před pár lety s cílem vytvořit v Praze příjemné místo pro milovníky KULTURY - přednášek, koncertíků, divadélka, minikina, výstav, VÝTVARNÝCH DÍLEN,  SDÍLENÍ - společná posezení v kavárně a restauraci s prostorem také pro děti. I na vzájemná setkávání s osobnostmi kultury, které se již na otevření těší.
Vítáme další nabídky přednášejících, herců, hudebníků, zpěváků, výtvarníků, lektorů všech oborů pro dospělé i dětí,... 
Také jsou možné i Vaše akce bez pronájmu - když zahrajete pro všechny hosty vč. restaurace.     
Děkujeme a těšíme se na otevření a společné prožitky zde !  
 Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297   FB

   
KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS :

Od r. 2013 konáme klubové komentované vycházky po Praze, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeřePoznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. Často po vycházce posedíme u kávy či piva. Rádi přivítáme další milé pohodové členy do Klubu. Také konáme milé úspěšné zahraniční zájezdy s profi průvodci.  Samozřejmě domovem Klubu se stane od 12-2018 nově otevřené naše KULTURNÍ CENTRUM u Metra Budějovická, Jihlavská 30, kde budou přednášky cestovatelské, historické, architektonické a spousta dalších akcí vč. i vašeho účinkování.  
  Těšíme se na společné akce, zdraví zakladatel  Václav Vaněček

 • sdružuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
 • zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů....
 • tvoří níže program akcí pražských vč. klubových + facebook
 • archivuje všechny proběhlé akce - např. si připomenete, kde a kdy jste před lety byli :-)
 • akce tvoří přímo s průvodcovskými osobnosti
 • akce občas vede člen či přítel klubu - nabídněte se i Vy
 • akce dobrovolnické koná - očisty památek atp.
 • vaše tipy akcí přijímá
 • přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
 • je bez závazků a zdarma - platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
PŘIHLÁŠENÍ do KLUBU     646 členů

 


ARCHIV VYCHÁZEK : rok 2018 Zpět na aktuální akce
 • 1.1.2018 po - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

 • 1.1.2018 po - 09:45  NOVOROČNÍ VYCHÁZKA LÁZEŇSKÝM LETOVISKEM KLÁNOVICE
  Pokladny Masarykova nádraží
  Klánovice leží uprostřed největšího pražského lesa zvaného Vidrholec. Každého určitě překvapí luxusní vily skrývající se na velkých parcelách za vzrostlými borovicemi. Díky velkému rozvoji průmyslu během 19.století se stávalo módou budování letních vil k trávení volného času mimo město. Tohoto módního trendu chytře využil i Václav Klán ze Šestajovic.        PORTA-Cimplová

 • 1.1.2018 po - 19:00  ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY AWARD 2017 - VERNISÁŽ VÝSTAVY
  Betlémské náměstí 5a
  Výstava prezentující nejlepší fotografie z Ceny architektonické fotografie 2017 (Architectural Photography Award 2017).       GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

 • 2.1.2018 út - 16:30  NOVOROČNÍ KAFE - KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
  Blahoslavova 2,P3
  Beseda, co starý rok odnesl a nový přináší. Pořádá Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 2.1.2018 út - 18:00  NEJKRÁSNĚJŠÍ OSTROVY THAJSKA
  KINO CENTRUM ČERNÝ MOST
  Přednáška  Alef Pražský.    0,-       CČM

 • 3.1.2018 st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       .

 • 4.1.2018 čt - 15:00  SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Pokladna Jízdárny Pražského hradu
  Komentovaná prohlídka výstavy, reprezentující impresionismus v jeho různých vývojových fázích.       PIS-Švec Sybolová

 • 4.1.2018 čt - 16:00  PROHLÍDKA BÍLKOVY VILY + VYCHÁZKA ZAHRADNÍ ČTVRTÍ NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH
  Turnikety metra Hradčanská
  Navštívíme a prohlédneme si Bílkovu vilu s výstavou, kde vzdáme hold výtvarnému porovnání modlitby" Otče náš" od F.Bílka a A.Muchy. Předtím a poté se projdeme okolím - první pražskou realizaci zahradního města z počátku 20.století podle anglického vzoru, který využívá historický urbanistický půdorys barokních bastionů. Pozornost věnujeme slavným secesním vilám od předních českých architektů: Jana Kotěry, Rudolfa Stockara, Josefa Gočára, Františka Roitha a dalších.Na závěr v ulici Na Valech oceníme tehdy nejmodernější dvojtraktové půdorysní řešení v hospůdce od architekta Klatovského a Alojze Dryáka. 50,- + mini vstupné 30,-
  PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 • 4.1.2018 čt - 18:00  CYKLUS SLOVO, TRADICE A KONTEXT
  Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98,P5
  „Cesty hada na skále".Jedná se o druhý ročník přednáškového cyklu Slovo, tradice a kontext věnovaný fenoménům tradiční a současné slovesnosti a zpěvnosti. Přednášky ve spolupráci s Národopisným muzeem Národního muzea pořádá a uvádí Ondřej Skovajsa. Setkání se konají vždy první čtvrtek v měsíci v besedním sále Národopisného muzea. O putování motivů po písničkách promluví hudební publicista Michal Bystrov.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 5.1.2018 pá - 17:00  HELIOSEISMOLOGIE, SONDUJEME SLUNEČNÍ NITRO = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  V roce 1960 si Robert Leighton povšiml periodických pohybů ve sluneční fotosféře, které označil za pětiminutové oscilace. Velmi záhy teoretické studie ukázaly, že se nitrem Slunce šíří nepřeberné množství seismických vln, které je možné využít k sondáži slunečního nitra. Vznikla helioseismologie. Za více než půlstoletí existence se tato metoda posunula mezi standardní metody výzkumu Slunce. Projděme si její hlavní teze a také nejdůležitější výsledky, které byly s její pomocí odhaleny. Michal Švanda (1980), vědecký pracovník ASU AV ČR a učitel na MFF UK. Od mala se zajímá o dění na noční obloze, od roku 1999 odborně spolupracuje s ASU na výzkumu Slunce, zejména na výzkumu struktury a dynamiky magnetických a rychlostních polí ve sluneční fotosféře a pod ní. V letech 2009-2011 absolvoval postdocový pobyt v Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung v Německu.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 5.1.2018 pá - 18:00  NOC V MUZEU: TŘÍKRÁLOVÉ NOČNÍ PROHLÍDKY EXPOZICE ARCHA NOEMOVA
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Zažili jste někdy noc v africké savaně nebo v tropickém deštném lese? A jak to v muzeu vypadá, když se za posledním návštěvníkem zavřou dveře výstavních sálů a zhasnou všechna světla? To můžete zažít během nočních komentovaných prohlídek přírodovědecké expozice Archa Noemova. Nutná rezervace na:http://rezervace.nm.cz       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 6.1.2018 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDITINY VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 6.1.2018 so - 13:30  CHODOVSKÁ TVRZ – PROHLÍDKA – ARCHIVNÍ AREÁL CHODOV
  Nástupiště metra Chodov
  Vycházka s JIřím Šlechtou       ŽIVOT 90

 • 6.1.2018 so - 14:00  PANKRÁC V PROMĚNÁCH ČASU
  Kluziště OC Arkády Pankrác
  Rychle se rozvíjející část Prahy s řadou výškových budov, parků i sídlišť. Vycházka vám poodhalí zajímavosti z historie, současnosti i budoucnosti této lokality. Dozvíte se třeba, jak dynamicky se tu vyvíjela hromadná doprava, a za dobré viditelnosti spatříte i Říp.       PORTA-Nekolný

 • 6.1.2018 so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDITINY VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 6.1.2018 so - 14:00  MINULOST A SOUČASNOST STAROMĚSTSKÝCH ČTVRTÍ HAŠTALSKÉ A NA FRANTIŠKU
  Zast. tram „Dlouhá třída“
  Chcete se dozvědět o souvislosti Fantovy ministerské budovy s objektem hirošimské prefektury, projít malebnou Řásnovkou, poznat dům, kde sídlilo velitelství sovětských okupačních vojsk? Povíme si také, proč jsou Foglarova Stínadla kladena právě do této lokality, kde byly naposledy hledány ostatky sv. Anežky České, připomeneme jí založený klášter, bývalý Obecní dvůr, zmíníme  tolik diskutovanou novou zástavbu v těchto místech a kolem nemocničního areálu dojdeme ke kostelu sv. Šimona a Judy.       PIS-Sokolová

 • 6.1.2018 so - 14:00  JAK PETSCHEK Z PEČEK KE JMĚNÍ PŘIŠEL
  Zast. bus „Sibiřské náměstí“
  O historii bohaté a rozvětvené rodiny Petschků si budeme vyprávět mezi jejich bubenečskými vilami. Cestou se ale nevyhneme ani jiným zajímavostem, podíváme se na Lannovu vilu, vilu Bianca a Místodržitelský letohrádek.       PIS-Micková

 • 6.1.2018 so - 15:00  PROHLÍDKA TRMALOVY VILY K VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA + OKOLÍ
  Vestibul metra Strašnická
  Návštěva Trmalovy vily od arch.Kotěry s prohlídkou výstavy k výročí založení ČSR zaměřenou na architekturu Prahy 10. Poté procházka slavnými vilami v okolí od secese přes funkcionalismus až po postmodernu vč. dvou svatyní.  50,- + mini vstupné  20,-     PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 6.1.2018 so - 18:00  NOC V MUZEU: TŘÍKRÁLOVÉ NOČNÍ PROHLÍDKY EXPOZICE ARCHA NOEMOVA
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Zažili jste někdy noc v africké savaně nebo v tropickém deštném lese? A jak to v muzeu vypadá, když se za posledním návštěvníkem zavřou dveře výstavních sálů a zhasnou všechna světla? To můžete zažít během nočních komentovaných prohlídek přírodovědecké expozice Archa Noemova. Nutná rezervace na:http://rezervace.nm.cz       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 7.1.2018 ne - 10:00  LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Maltézské nám.
  Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Ukážeme si také, jak poznat dílo Brokoffovo a jak Braunovo.       PIS-Kratochvílová

 • 7.1.2018 ne - 10:00  KDE SE TOČÍ PENÍZE
  Kašna na Senovážném nám.
  Historie bankovnictví je úzce spojena s obchodem a cestováním. Stopy bezhotovostního styku vedou do starověkého Egypta, kde se stvrzenky o uložení obilí v chrámu používaly jako platidlo. Později templářský řád poskytoval pro poutníky do Svaté země i pro účastníky křížových výprav služby, které jsou dnes známé jako směnky nebo depozitní certifikáty. Během vycházky se podíváme, kde se stavěly bankovní domy, vzájemně se podporující spolky i záložny. První spořitelna v Čechách vznikla 1819. Také zjistíme, jak kampeličky přišly ke svému jménu. A když peníze chyběly, podíváme, kam bylo možné zajít do zastavárny.       PORTA-Prokůpková

 • 7.1.2018 ne - 11:00  TROJA - NUTNO REZERVACE WWW.PRAMPOUCH.CZ
  Zast.tram. Trojská
  V rámci vycházky si prohlédneme Troju, dřív Zadní Ovenec či Rybáře, nacházející se v blízkosti starobylého oveneckého brodu. Poznáme zdejší dochované usedlosti Pernikářka a Kazanka, rozlehlý a dnes bohužel značně zchátralý panský statek a řadu drobných rybářských domků. Zaměříme se však také na stavby soudobé a to Schückovu vilu, postavenou v 70. letech jako letní rezidence prezidenta Gustava Husáka, nebo diplomatickou čtvrť architekta Jana Bočana. Rovněž zjistíme jak vypadala zdejší krajina před regulací vltavského pobřeží a kde se nacházel Holešovický ostrov. Nevynecháme samozřejmě Trojský zámek a vinici s kaplí sv. Kláry. 150,-       PRAMPOUCH

 • 7.1.2018 ne - 13:30  KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ – STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA
  Zast.tram.22,23 Pohořelec
  Vycházka s JIřím Šlechtou       ŽIVOT 90

 • 7.1.2018 ne - 14:00  TROJA - NUTNO REZERVACE WWW.PRAMPOUCH.CZ
  Zast.tram. Trojská
  V rámci vycházky si prohlédneme Troju, dřív Zadní Ovenec či Rybáře, nacházející se v blízkosti starobylého oveneckého brodu. Poznáme zdejší dochované usedlosti Pernikářka a Kazanka, rozlehlý a dnes bohužel značně zchátralý panský statek a řadu drobných rybářských domků. Zaměříme se však také na stavby soudobé a to Schückovu vilu, postavenou v 70. letech jako letní rezidence prezidenta Gustava Husáka, nebo diplomatickou čtvrť architekta Jana Bočana. Rovněž zjistíme jak vypadala zdejší krajina před regulací vltavského pobřeží a kde se nacházel Holešovický ostrov. Nevynecháme samozřejmě Trojský zámek a vinici s kaplí sv. Kláry. 150,-       PRAMPOUCH

 • 7.1.2018 ne - 14:00  Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT
  Zast. tram "Pohořelec"
  Pojďte se s námi projít po turisticky málo rušných místech na Pohořelci i Hradčanech. Zabloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zákoutí sváteční Prahy s jejími křivolakými uličkami.       PIS-Hátleová

 • 7.1.2018 ne - 14:00  BÍLKOVA VILA - OTČENÁŠ FRANTIŠKA BÍLKA A ALFONSE MUCHY = LEKTORSKÁ PROHLÍDKA STÁLÉ EXPOZICE
  Mickiewiczova 1,P6-Hradčany
  OTČENÁŠ FRANTIŠKA BÍLKA A ALFONSE MUCHY Komorní výstava kreseb a grafik představí dvě rozdílná ztvárnění základní křesťanské modlitby Otčenáš, která patří k důležitým dílům v kontextu tvorby sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy. Na své první autorské knize Otčenáš pracoval František Bílek už v roce 1900; s předmluvou Otokara Březiny ji vydal o rok později Nový život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy vyšel knižně v Paříži v roce 1899 a ve stejné době v limitovaném počtu také v Praze u nakladatele Bedřicha Kočího. Výběr vystavených prací dokládá originální invenci obou autorů, která jim umožnila vytvořit působivá mystická podobenství, směřující k morální obrodě člověka.       GHMP

 • 7.1.2018 ne - 14:00  PO STOPÁCH ALOISE RAŠÍNA V PRAZE
  Věž Novoměstské radnice, Karlovo nám.
  Alois Rašín patřil mezi pět mužů 28. října, tedy mezi nejvýznamnější spolutvůrce československé státnosti. Ačkoli se narodil ve východních Čechách, s Prahou byl trvale spjat od doby právnických studií. Praha se pak stala také jeho profesním působištěm. Projdeme se po místech, která nám osobnost A. Rašína připomenou.       PIS-Nováková

 • 7.1.2018 ne - 14:00  RUDOLFINUM
  Vstup budovy z Alšova nábřeží
  Na tento den nabízíme  prohlídku interiérů běžně nepřístupného objektu,( když nejdete na koncerty)..Projdeme si interiéry Rudolfina a povíme si o historii stavby ,historii České filharmonie a zajímavých osobnostech, které tady působily.       PORTA-Chrastilová

 • 8.1.2018 po - 15:30  PROHLÍDKA PALÁCE METRO NA PERŠTÝNĚ + NÁRODNÍ TŘÍDA
  U Máje, roh Národní - Spálená
  Kdo chce může přijít již 15:30 na prohlídku Divadla Image a poté 16:30 je sraz opět na stejmém místě a jdeme na prohlídku multifunkčního paláce Metro z 30.let 20.stol. s několika sály, kino, Černé divadlo, Taneční sál. V podzemí restaurace ve stylu železničního vagonu, několik samostatných schodišť se zajímavý prvky. Pasáž v přímém napojení na středověký pivovar U medvídků. Poté procházka okolím a návštěva Kavárna Louvre, Reduta, Rock club, památník 17.listopadu s nádvořím, novostavba Zelený dům, pasáž paláce Dunaj, Hotel Thalia, Národní kavárna, Topičovy domy, Akademie věd.    50,-   PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 8.1.2018 po - 18:00  PORTRÉTNÍ REALISMUS A BAREVNOST BUST V TRIFORIU KATEDRÁLY SV. VÍTA - PONDĚLKY VE VĚŽI
  Juditina věž, Mostecká 1
  Přednáška se bude točit kolem jednoho z vrcholných děl české gotiky, sochařských portrétů na triforiu katedrály sv. Víta. Na ochozu s bustami se nachází podobizny stavebníků katedrály a jejich rodiny, ale také stavitelů a arcibiskupů, přednášející se přitom zaměří především na realismus jednotlivých portrétů a jejich původní barevnost. Přednáší Jana Peroutková.             KZSP

 • 9.1.2018 út - 15:30  TRMALOVA VILA A OKOLÍ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Zast. tram "Strašnická"
  Obec Strašnice byla v pramenech zmíněna poprvé koncem 12. století, kdy náležela do majetku Vyšehradské kapituly. My si na vycházce projdeme architektonicky cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla v prvních dvou desetiletích 20. století. Navštívíme také zdejší nejvýznamnější vilu od Jana Kotěry, postavenou pro rodinu ředitele obchodní školy Františka Trmala.       PIS-Hátleová

 • 9.1.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Zahrada a její složky, plocha, prostor, světlo, rostliny, stavby a umělecká díla, základní druhy kompozice zahradního prostoru. Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NZM

 • 9.1.2018 út - 18:00  FOTOGRAFIE IRENY ZLÁMALOVÉ - ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
  Faustův dům, Karlovo nám.40
  Výstavu zahájí J.Suchý + J.Molavcová       PRAHA 2

 • 10.1.2018 st - 14:15  POVÍDÁNÍ O PRAZE
  Karoliny Světlé 18
  Praha rané gotiky – především doba Karla IV. Cyklus O Praze podle slohů. Přednáší paní Alena Štěpánová  20,-       ŽIVOT 90

 • 10.1.2018 st - 15:00  TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE ANEB JAK VZNIKALO ČESKOSLOVENSKO - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Na počátku roku 1918 vrcholila snaha československé politické reprezentace, která v emigraci usilovala o vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Také na domácí půdě, se právě v lednu, před sto lety, začala situace měnit. Připomeneme si, co předcházelo důležitému prohlášení českých poslanců, které vstoupilo do historie jako Tříkrálová deklarace  i jeho význam.       PIS-Nováková

 • 10.1.2018 st - 15:15  VODIČKOVA ULICE S NÁVŠTĚVOU KRÁSNÉ KAVÁRNY - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Roh Vodičkovy a Václavského nám.
  Nejprve si povíme něco o Vodičkově ulici, jak vznikala, po kom nese svůj název a jak tu šly dějiny. Seznámíme se s několika paláci, které zde stojí, popíšeme si výzdobu Wiehlova domu, nahlédneme do pasáží paláce Lucerna a U Nováků a objevíme nenápadnou zahrádku barokního domu, ve které měl ateliér architekt Barrandovských teras Max Urban. A právě v této zahrádce vznikla před časem kavárna, ve které naší vycházku zakončíme. Bude pro nás rezervovaný vyhřívaný altán přímo v zahradě, kde kousek od hlučného centra v klidu vychutnáme luxusní dezert a výbornou kávu, čaj či horkou čokoládu.       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 10.1.2018 st - 17:15  TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE ANEB JAK VZNIKALO ČESKOSLOVENSKO - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Na počátku roku 1918 vrcholila snaha československé politické reprezentace, která v emigraci usilovala o vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Také na domácí půdě, se právě v lednu, před sto lety, začala situace měnit. Připomeneme si, co předcházelo důležitému prohlášení českých poslanců, které vstoupilo do historie jako Tříkrálová deklarace  i jeho význam.       PIS-Nováková

 • 10.1.2018 st - 18:00  ŽIDÉ V POVÁLEČNÉM SLOVENSKU
  Maiselova 10
  Do konce ledna lze v Galerii Roberta Guttmanna zhlédnout výstavu Labyrintem normalizace, zaměřenou na postavení židovských obcí v Československu v posledních dvou dekádách komunistického režimu. Tato výstava a stejnojmenná publikace Martina Šmoka se přitom soustřeďují na situaci v českých zemích. Poutavým doplňkem k jejich tématice je nová publikace bratislavského etnologa P.Salnera Židia na Slovensku po 1945. Komunita medzi vierou a realitou. Na základě dokumentů z archívu Svazu židovských obcí na Slovensku skýtá dosud nejpodrobnější pohled na snahy o zachování židovských tradic v zemi pod Tatrami a na napjaté vztahy mezi židovskou menšinou a stranickými a státními orgány na východ od Moravy. Autor srovná poměry v obou částech ČS/S/R v rozhovoru s publicistou P.Brodem.  0,-       ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 10.1.2018 st - 19:00  BARVY JIŽNÍ ČÍNY - PŘEDNÁŠKA
  Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Čína – rozvojová komunistická země kdesi v Asii, kde se jedí psi a sušenky s věštbami, místo písma se používají piktogramy a jeskyně jsou plné meditujících mudrců. Ale je to opravdu tak? Čína je bezesporu země plná kontrastů, barev i nejrůznějších chutí. Země co do velikosti srovnatelná s Evropou, která se pyšní moderními mrakodrapy i nádhernou divokou přírodou. Přijďte s námi nahlédnout kousek hlouběji za Velkou čínskou zeď a zjistit, že se za ní skrývá mnohem více zajímavostí než jen Zakázané město a rozlehlá rýžoviště. Společně se podíváme do jihočínských provincií plných nádherné přírody a etnických menšin a zjistíme do jaké míry se naše představy liší od reality. Přednáší T.Stejskalová .   60,-       .

 • 11.1.2018 čt - 12:45  ROHANSKÝ PALÁC - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Karmelitská 7
  Komentovaná prohlídka vybraných sálů pražského sídla rodu Rohanů, ve kterém dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.       PIS-Škrlandová

 • 11.1.2018 čt - 14:45  ROHANSKÝ PALÁC - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Karmelitská 7
  Komentovaná prohlídka vybraných sálů pražského sídla rodu Rohanů, ve kterém dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.       PIS-Škrlandová

 • 11.1.2018 čt - 15:15  KOSTEL NA KARLOVĚ
  U kostela
  Mimořádný chrám postavený pravděpodobně Bohuslavem Staňkem na přání Karla IV. na hradbách ve 14. století. , v baroku upraven K.I.Dienzenhoferem. Klenba je tak obdivuhodná, že byla příčinou legendy o pomoci ďábla. Součástí budovy jsou i Svaté schody a Betlémská jeskyně. V Klášteře je dnes Muzeum policie.       p.KOLAŘÍK - Klub důchodců u Min.zeměd.

 • 11.1.2018 čt - 15:30  TRMALOVA VILA A OKOLÍ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Zast. tram "Strašnická"
  Obec Strašnice byla v pramenech zmíněna poprvé koncem 12. století, kdy náležela do majetku Vyšehradské kapituly. My si na vycházce projdeme architektonicky cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla v prvních dvou desetiletích 20. století. Navštívíme také zdejší nejvýznamnější vilu od Jana Kotěry, postavenou pro rodinu ředitele obchodní školy Františka Trmala.       PIS-Hátleová

 • 11.1.2018 čt - 17:00  SRÁČ SAM: ROZDÍL V OTÁZCE - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba nabývá rozmanitých podob – od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované projekty. Je založena na kritice umělých společenských rámců a na přehodnocování jazykových, vizuálních a sociálních vzorců, které vycházejí z mocenských podnětů a z jejichž součtu se následně vytváří pojem kultura. Sráč Sam (1969) žije a pracuje v České Bříze, kde založila galerii sam83, rezidenční centrum heARTbreaker a vydává nezávislý časopis PIŽMO. Knižně vydala texty Vanda (2011), Kuniba má rád věci třikrát (2011) a Strach mého muže (2017).       GHMP

 • 11.1.2018 čt - 17:30  JAROMÍR TLUSTÝ – BOTANICKÉ ZAHRADY PRAHY 19. STOLETÍ
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 11.1.2018 čt - 17:30  PRAHA HOŘÍ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - NUTNÁ REZERVACE: LOCHMAN@MUZEUMPRAHY.CZ
  Novomlýnská vodárenská věž
  Zveme vás na komentovanou prohlídku Novomlýnské vodárenské věže a expozice Praha hoří. Limitovaný počet účastníků zajistí maximální komfort při výkladu historika Karla Kučery, který vás provede jednotlivými patry multimediálně pojaté expozice. Videomapping, animace, videoart, virtuální realita...to vše vás seznámí s dějinami pražských požárů.       MUZEUM PRAHY

 • 11.1.2018 čt - 17:30  PRAHA KARLA IV. – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  Týnská 6
  Zveme vás na komentované prohlídky nové expozice Praha Karla IV. – středověké město, které povede archeolog Petr Starec. Nahlédneme do středověkého města pomocí hmotových a virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného zvonu, gotické novostavby v Karlově ulici atd.). K atraktivním exponátům patří modely Vyšehradu a Pražského hradu či chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám.       MUZEUM PRAHY

 • 12.1.2018 pá - 14:00  LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC - LÉPE REZERVACE 221714714
  Malostranské nám. 13
  Rozsáhlý objekt na Malostranském náměstí, kdysi sídlo „krvavého místodržícího“ Karla z Lichtenštejna, ale také štábu okupačních švédských vojsk v pohnutém roce 1648, v době totality pak sídlo Vysoké školy politické MV KSČ.       PIS-Sokolová

 • 12.1.2018 pá - 17:00  HISTORICKÉ A SOUČASNÉ PŘÍČINY BREXITU = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Přednáška Martina Kováře bude věnována dlouhodobým i bezprostředním domacím i zahraničněpolitickým příčinám odchodu Velké Británie z Evropské unie. Druhá čast přednášky bude zaměřena na analýzu možných důsledků brexitu: vnitrobritských, evropských, světových a take toho, jaké důsledky může mít pro Českou republiku. Martin Kovář (*1965) je český historik působící na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se věnuje se především moderním dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria, politickým a kulturním dějinám Evropy ve 20. století, dějinám evropské integrace a transatlantickým vztahům ve 20. století; řídí časopis Dvacáté století – The Twentieth Century, vydávaný na FF UK v Praze. V roce 2012 získal společně s egyptologem prof. Miroslavem Bártou Cenu rektora Univerzity Karlovy v Praze za tvůrčí počin roku za knihu „Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností“ (Praha, Academia 2011).
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 13.1.2018 so - 10:00  ZÁMEK CHVALY - HISTORICKÉ A KULTURNÍ CENTRUM PRAHY 9
  Zast. bus "Chvaly"
  Prohlídka bývalé tvrze-zámku s návštěvou mimořádné retrospektivní výstavy Jiří Brdečka 100 let - Od Limonádového Joa k zázrakům animace. Prohlédneme si i zdejší kostel sv. Ludmily.       PORTA-Náprstková

 • 13.1.2018 so - 10:00  POSTŮJ NA MÍSTĚ, KDE ZUŘIVOST ŠVÉDŮ ZA VÁLKY TŘICETILETÉ USTÁTI MUSELA
  Socha Karla IV., Křižovnické nám.
  Letos uplyne 370 let od závěrečného dramatu třicetileté války: hrdinné obrany Pražanů na podzim r. 1648 před švédskými vojsky. Vraťme se v duchu do barokní Prahy a pojďme po stopách obránců, kteří bojovali doslova „jako o život“. Bok po boku bránili pražská města císařští vojáci, měšťané, Židé, studenti, podskalští plavci. Možná budete překvapeni, na kolika místech si lze tyto vzrušující chvíle připomenout.       PIS-Zörnerová

 • 13.1.2018 so - 11:00 - 16:00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY "SVĚTLO A ŽIVOT"
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Provedeme vás novu přírodovědnou výstavou, která vysvětluje klíčovou roli slunečního světla pro život na planetě Zemi. Začneme v temnotě jeskyní, kde nečíhají nestvůry, ale zajímavá zvířata přizpůsobená pro život bez slunečních paprsků. Dále navštívíme travnaté pláně zalité světlem, které dávají potravu nejen stádům kopytníků, ale v podobě obilí i lidem. Nakonec se seznámíme s tím, jak lítý boj o světlo probíhá v tropických pralesích. Prohlídky v 11.00, 13.00 a 15.00 jsou určeny rodinám s dětmi, v 16.00 dospělým návštěvníkům.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 13.1.2018 so - 13:00  VILA LANNA - LÉPE REZERVACE 221714714
  V Sadech 1
  Komentovaná prohlídka novorenesanční budovy nás seznámí nejen se stavbou samotnou, ale také s rodinou významného podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny.       PIS-Racková

 • 13.1.2018 so - 13:30  PAMÁTNÍK ČSL. PARAŠUTISTŮ V KRYPTĚ KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE
  Nástupiště metra Karlovo nám.
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 13.1.2018 so - 13:30  PAMÁTNÍK ČSL. PARAŠUTISTŮ V KRYPTĚ KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE
  Nástupiště metra Karlovo nám.
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 13.1.2018 so - 14:00  PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - infocentrum
  Zveme Vás na prohlídku Toulcova dvora s průvodcem. Prohlédneme si farmu s hospodářskými zvířaty a nejstarší budovu Toulcova dvora s expozicí přadných rostlin a zemědělského náčiní. Podíváme se do třešňového sadu a projdeme se mokřadem. Nasypeme zrní ptákům do krmítek.        TOULC.DVŮR

 • 13.1.2018 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - VYCHÁZKY PODLE ČÍSEL POPISNÝCH
  Roh Apolinářská a Na Slupi
  Srdečně Vás zveme na další poznávací vycházku Pražských domů, která se věnuje umění, architektuře a historii. Sejdeme se na rohu ulic Apolinářská a Na Slupi - dokončíme téma kostel P. Marie Sedmibolestné a nemocnice alžbětinek (čp. 448-II) a budeme pokračovat kostelem P. Marie Na Trávníčku včetně kláštera servitů (čp. 450 -II). Přes čp. 451-II a 452-II bychom se měli dostat až k hradbě Nového Města. Délka vycházky je 90 minut. Provází historik umění Jakub Synecký.  50,-       Pražské domy

 • 13.1.2018 so - 14:00  PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ: Z MALÉ STRANY NA SMÍCHOVSKÁ NÁBŘEŽÍ
  Most Legií na malostranské straně
  Převážná část této trasy nás provede po Janáčkově a Hořejším nábřeží. I tady najdeme domy známých architektů např. Josefa Schulze, Antonína Wiehla, Jana Zeyera, k jejichž historii se váží zajímavé příběhy.       PIS-Lešovská

 • 13.1.2018 so - 14:00  KRÁLOVSKÁ CESTA I.: OD PRAŠNÉ BRÁNY NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Prašná brána
  Pražskou Celetnou ulici, která je po staletí součástí Královské cesty na Pražský hrad, pozná jistě každý Pražan, ale zná ji opravdu dobře? Vydejte se s námi objevovat historii zdejších domů, paláců i jejich významných majitelů. Cestou také zavítáme do bývalého kupeckého dvora, pražského Ungeltu.       PIS-Smrčinová

 • 13.1.2018 so - 14:00  BETLÉMSKÁ KAPLE PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Betlémské nám.
  Děti se dozví, kdo Jan Hus byl a v jakém architektonickém stylu byla kaple postavena. Nezapomeneme také na zdejší expozici, ke které děti dostanou pracovní listy, po jejichž zvládnutí na ně čeká sladká odměna. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 13.1.2018 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  Vstup vedle Staroměstského orloje
        PIS-Baloun

 • 14.1.2018 ne - 10:00  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
  Vstup hotelu Vítkov
  Monumentální památník se známou sochou Jana Žižky byl vystavěn v letech 1929 - 1938 k poctě legionářů bojujících během první světové války za vznik Československé republiky. Během vycházky si připomeneme pohnutý osud této památky moderních dějin a v expozici se seznámíme s pěti základními etapami, kterými republika během let 1918 – 1989 prošla.       PIS-Hátleová

 • 14.1.2018 ne - 13:30  PO STOPÁCH S.BUDÍNOVÉ, Z.ŠTĚPÁNKA, J.VINKLÁŘE, E.KOHOUTA, J.WERICHA A J.VOSKOVCE
  Nástupiště metra Malostranská
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 14.1.2018 ne - 14:00  NOVORENESANCE NA JANÁČKOVĚ NÁBŘEŽÍ
  Zast. tram "Újezd" od Nár. div.
  Důstojný protějšek Národního divadla. Výrazné novorenesanční i secesní činžovní domy na smíchovském nábřeží jsou dílem řady významných českých architektů - Josefa Schulze, spjatého s dostavbou Národního divadla, Jana Zeyera, aj. a na jejich výzdobě se podílel i J.V.Myslbek. Žili zde J. Zítek, J. Mařák i bratři Medkové. Při vycházce se projdeme po nábřeží a nahlédneme za zajímavými stavbami i do přilehlých ulic.       PORTA-Škochová

 • 14.1.2018 ne - 14:00  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA PO MALOSTRANSKÉM HŘBITOVĚ
  Vchod hřbitova-U Trojice 1,P5. Zast.tram Bertramka
  Spolek Malostranský hřbitov Vás zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově. Průvodkyní nám bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov. Akce je určena pro širokou veřejnost, je zdarma a bez nutnosti rezervace. Na hřbitov je bezbariérový přístup. Vzhledem k současnému ročnímu období si dovolujeme předem upozornit, že v případě velmi nepříznivého počasí (silný vítr, husté sněžení, sněhová kalamita) může být vycházka zrušena. O této skutečnosti Vás včas budeme informovat.       SPOLEK MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

 • 14.1.2018 ne - 14:00  PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Hybernská 7
  Během vycházky půjdeme tentokrát objevovat zákoutí z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále na Těšnov.       PIS-Lešovská

 • 14.1.2018 ne - 14:00  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Vchod Obrazárny Pražského hradu
  V Obrazárně Pražského hradu je vystavena malá, ale významná část hradních sbírek ze 16. a 17. století, která zůstala v Praze a byla doplněna o barokní díla českých umělců zakoupená z Masarykova fondu. Mezi díly významných umělců evropské renesance, manýrismu a baroka vynikají díla benátských mistrů, jako je např. Tizian, Tintoretto nebo Veronese, dále pak díla P. P. Rubense nebo L. Cranacha.  V úvodu expozice jsou připomenuta díla, která vznikla v Praze na dvoře Rudolfa II. a slavné rudolfinské sbírky.       PIS-Marchal

 • 14.1.2018 ne - 16:30  VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA PROF. ZUZANU RŮŽIČKOVOU (1927-1917)
  Maiselova 10
  2017 skončila dlouhá a bohatá životní pouť prof. Z.Růžičkové, statečné vychovatelky v terezínském rodinném táboře v Osvětimi-Birkenau, po válce jedné z nejvýznamnějších světových cembalistek a vynikající hudební pedagožky pražské Akademie múzických umění. V den jejích nedožitých 91 narozenin na Zuzanu zavzpomínají její žáci a blízcí přátelé: předsedkyně Terezínské iniciativy D.Lieblová, violoncellista B.Pavlas, varhaník V.Peter a cembalistka G.Lukšait?-Mrázková, v jejímž podání zazní ukázky z díla J. S. Bacha. Moderuje tajemník Federace židovských obcí v ČR T.Kraus. .  0,-       ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 15.1.2018 po - 10:00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE: BADUROVA@NRPRAHA.CZ
  Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-       NOVOM.RADNICE

 • 15.1.2018 po - 15:00  ALEXANDER DUBČEK: VELKÁ OSOBNOST PRAŽSKÉHO JARA – LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Rok 1968 v Československu se zapsal do evropské historie jako Pražské jaro a v souvislosti s tím také osobnost Alexandra Dubčeka. Jeho politické působení i životní osudy si připomeneme nejen v kontextu roku 1968.       PIS-Nováková

 • 15.1.2018 po - 16:30  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE: BADUROVA@NRPRAHA.CZ
  Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-       NOVOM.RADNICE

 • 15.1.2018 po - 17:15  ALEXANDER DUBČEK: VELKÁ OSOBNOST PRAŽSKÉHO JARA – LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Rok 1968 v Československu se zapsal do evropské historie jako Pražské jaro a v souvislosti s tím také osobnost Alexandra Dubčeka. Jeho politické působení i životní osudy si připomeneme nejen v kontextu roku 1968.       PIS-Nováková

 • 15.1.2018 po - 17:30  MEXIKO – MÍSTO KDE PLANETA OPRAVDU ŽIJE! - PŘEDNÁŠKA
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Mexiko je dnes tektonicky velmi aktivní oblastí. Leží nad subdukční zónou při západním okraji severoamerické desky, pod kterou se zde do pláště zanořují tři oceánské desky – pacifická, kokosová a mikrodeska Rivera. Z takovéto situace plyne pro Mexiko řada geologických výhod i nevýhod. Mezi nevýhody patří zejména zemětřesná aktivita spojená s rizikem vzniku sesuvů nebo vln tsunami, které mohou zasáhnout pobřeží krátce po události, a vulkanická aktivita explozivního charakteru, která může mít devastující následky ve vnitrozemí. Na druhou stranu život nad subdukční zónou přináší i řadu benefitů, jako je množství nerostných surovin, snadná možnost využitelnosti geotermální energie, termální prameny nebo úrodnou půdu. Spojené státy mexické nejsou výjimečné jen svou geologickou aktivitou, ale jsou místem, které oplývá nádhernou přírodou, pozůstatkem starobylých civilizací a srdečnými lidmi. Je místem, kde se s ujetými kilometry mění život, zvyky a lidé tak rychle, že si to mnohdy ani nestačíme uvědomit. Přednáška je vhodná pro veřejnost. Na přednášce se mimo jiné dozvíte, jak se chovat v případě ohrožení geologickými fenomény v tektonicky aktivních oblastech a jak předejít geologickým nebezpečím při cestování nejen v Mexiku.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 15.1.2018 po - 18:00  MÜLLEROVA VILA V PRAZE - PONDĚLKY VE VĚŽI
  Juditina věž, Mostecká 1
  Müllerova vila, dílo světoznámého architekta Adolfa Loose, byla postavena v letech 1928–1930 v pražských Střešovicích. V roce 1995 byl svěřen Muzeu hlavního města Prahy a po náročné památkové obnově byla vila v roce 2000 zpřístupněna veřejnosti. Přednášející představí historii vily, průběh její obnovy a dnešní fungování v muzea. Přednáší Maria Szadkowska.       KZSP

 • 15.1.2018 po - 18:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY - VELIKÁ NOVINA O HROZNÉM MORDU ŠIMONA ABELESE
  Maiselova 15
  Vernisáž výstavy na motivy stejnojmenné knihy Marka Tomana ve výtvarném ztvárnění Luboše Drtiny, která nabízí svébytný pohled na případ Šimona Abelese i na křesťansko-židovské soužití v atmosféře konce 17.stol. V roce 1694 proběhl v Praze proces sledovaný širokou veřejností. Židovský obchodník Lazar Abeles byl obžalován z vraždy svého syna Šimona – důvodem mělo být, že chlapec chtěl údajně přestoupit ke křesťanství. Do dnešních dnů se dochovaly tehdejší propagandistické tisky, výslechové protokoly, pitevní zprávy a jiné materiály. Výstavu uvede jeden z autorů, spisovatel M.Toman  0,-       ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 16.1.2018 út - 15:00  LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I. – LÉPE REZERVACE 221714714
  Maltézské nám.
  Opakování akce ze 7. 1. 2018.       PIS-Kratochvílová

 • 16.1.2018 út - 15:00  200 LET POŠTOVNÍ SCHRÁNKY - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
  Poštovní muzeum,Nové mlýny 2,P1
  Poštovní schránky se v hlavním městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již roku 1785, ale určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s výjimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem dvorské komory z 10. dubna 1817. A právě toto významné výročí si Poštovní muzeum letos připomíná rozsáhlou výstavou, která se věnuje všem známým i méně známým typům schránek, které se za těch 200 let používaly v českých zemích. Návštěvníci tak mohou očekávat nejen atraktivní obrazový materiál doprovozený zajímavými a vzájemně provázanými texty, ale i množství jedinečných trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea. Výstava je doplněna souborem fotografií schránek, které zachytil objektivem na svých cestách po světě kameraman a fotograf Evžen Janoušek. Součástí expozice je dětský koutek s interaktivními prvky pro děti. Výstavou provede kurátor výstavy Jan Kramář.       .

 • 16.1.2018 út - 16:00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY ANTONÍN DVOŘÁK A ZBOŽNOST
  Ke Karlovu 20
  Vydejte se s kurátorkami Muzea Antonína Dvořáka po stopách Dvořákovy zbožnosti a nechte si vyložit skladatelův vztah k víře a k jednotlivým kostelům, které rád navštěvoval. Představena budou také Dvořákova díla inspirovaná vírou jako např. Biblické písně, oratoria a mše.       PORTA-Prokůpková

 • 16.1.2018 út - 16:00  ANTONÍN DVOŘÁK A ZBOŽNOST - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
  Novotného lávka 1
  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY. Upřímná, neokázalá a hluboce procítěná zbožnost byla typickým rysem Dvořákovy povahy. Silně se také promítala do jeho díla, které zahrnuje nejen klasické oratorní formy jako Stabat Mater či Requiem, ale také Biblické písně, jeden z nejniternějších projevů lásky k Bohu v dějinách hudby. Dvořákovo životní motto „Bůh, láska, vlast!“ poukazuje na skladatelovy hodnoty v celé jejich šíři – nejen pevná víra, ale také věrná láska a pravdivé vlastenectví byli pilíři jeho světonázoru. Výstava představí skladatele jako upřímného křesťana, poukáže na jeho vztah ke kostelům a na jeho pravidelnou účast na nedělních mších, při kterých hrával na varhany. Pozornost bude věnována také Dvořákovým významným dílům s náboženským obsahem. Vystaveny budou některé ze skladatelových Biblí a náboženských knih ze sbírek Muzea Antonína Dvořáka.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 16.1.2018 út - 16:00  STUDIJNÍ - PROHLÍDKA VÝSTAVY + PŘILEHLÝCH VIL
  Zast. tram "Ořechovka"
  Prohlédneme si prostory nedávno otevřeného studijního a dokumentačního centra Norbertov, které se zaměřuje na propagaci meziválečné a poválečné architektury. Čeká nás nejprve společná komentovaná prohlídka aktuální výstavy, věnované brněnské vile Tugendhat, poté shlédneme několik krátkých videofilmů, a nakonec si prohlédneme další zajímavé vily v okolí, např. vilu Müllerovu, Mařatkovu, Rothmayerovu, Procházkovu, Španielovu a Dryákovu.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 16.1.2018 út - 16:30  ŽIŽKOVÁK VE SVĚTĚ – EGYPT A JORDÁNSKO
  Blahoslavova 2,P3
  Vyprávění a fotografie z cest Jarmily Hlavničkové. Pořádá Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 16.1.2018 út - 16:30  JAK SE MĚNÍ MĚSTO
  Blahoslavova 2,P3
  O proměnách budov a prostředí na Praze 3 přednáší Jan Schütz. Pořádá Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 16.1.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Ráj a zahrady související (zahrady perské, antické a středověké — klášterní i světské) — filosofické základy moderních evropských zahrad, které na konci 15. století vytvořily substrát pro vznik specifického výtvarného oboru. Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NZM

 • 16.1.2018 út - 18:00  JAN KOTÍK - TVARY SE STÁVAJÍ FIGURAMI - VERNISÁŽ VÝSTAVY
  Galerie U Betlémske kaple Betlémské nám.8
  Výběr obrazů, objektů a kreseb uvedený názvem „Tvary se stávají figurami“ je zaměřen na Kotíkovu reflexi fenoménu figurace. Ta se dostala s přívlastkem „nová“ do centra výtvarné pozornosti koncem padesátých let 20. století, kdy německý malíř Hans Platschek sledoval aktuální proměny abstraktního výrazu, rozprostřeného v tehdejším euroamerickém uměleckém prostoru do velké šíře projevů. V expresivní malbě Pollockově a de Kooninga spatřoval, že se znaky „figurují“, stávají se čitelnými, blíží se skutečnosti, sugerují ji, ale neoznačují. Zaměřme se v této souvislosti na zájem Jana Kotíka o pomyslné rozhraní mezi abstraktním a figurativním, o proces figurace/refigurace či figuralizace, jež se v průběhu jeho umělecké cesty opakovaně vynořoval.       GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE

 • 17.1.2018 st - 15:00  JAN KOTĚRA: ZAKLADATEL MODERNÍ ČESKÉ ARCHITEKTURY – LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  V přednášce si připomeneme umělce, který položil základ moderní české architektuře a jako profesor na UMPRUM i AVU vychoval řadu špičkových architektů. Z díla si ukážeme třeba Mozarteum, Trmalovu a Suchardovu vilu, ale i jeho významné mimopražské realizace.       PIS-Micková

 • 17.1.2018 st - 17:00  KOUZLO SVATÝCH OBRÁZKŮ – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Zveme vás na komentované prohlídky výstavy Kouzlo svatých obrázků s historikem dr. Jiřím Lukasem, autorem výstavy. Vedle svatých obrázků jsou na výstavě prezentovány sochy, obrazy, domácí oltáříky a další umělecké předměty z 18. a z první poloviny 19. století ze sbírek Muzea hl. m. Prahy. Valná většina z nich je vystavena vůbec poprvé.       MUZEUM PRAHY

 • 17.1.2018 st - 17:15  JAN KOTĚRA: ZAKLADATEL MODERNÍ ČESKÉ ARCHITEKTURY – LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  V přednášce si připomeneme umělce, který položil základ moderní české architektuře a jako profesor na UMPRUM i AVU vychoval řadu špičkových architektů. Z díla si ukážeme třeba Mozarteum, Trmalovu a Suchardovu vilu, ale i jeho významné mimopražské realizace.       PIS-Micková

 • 18.1.2018 čt - 15:00  KOSTEL SV. MARTINA VE ZDI
  Vchod kostela (Martinská ulička)
  Prohlédneme si jeden z nejstarších pražských kostelů, který je doložen už od poloviny 12. století jako farní kostel osady Újezd. Povíme si, jak kostel přišel ke svému zvláštnímu jménu, jakou roli sehrál v době husitských bouří, k jakému účelu sloužil v 19. století a které slavné osobnosti jsou pohřbené na bývalém hřbitově, který se u kostela nacházel. Kostel je temperován, takže nezmrzneme…       KRČÁLOVÁ-Marchal

 • 18.1.2018 čt - 16:00  PROHLÍDKA MODRÉ WILFERTOVY VILY S VÝSTAVOU + OKOLÍ
  Turnikety metra Hradčanská
  Secesní vila Na Špejchaře 1904 od Josefa Zascheho, dnes křesťanské centrum s kaplí. Ve vile koment.prohlídka za účasti slavného autora arch.Holzmanna. Jedná se o realizace a projekty organické architektury (bez pravých úhlů, umělých hmot a s úsporných vytápěním) ve stylu mezi Hundertwasserem a Kaplickým. Poté procházka bubenečskou vilovou čtvrtí.  50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 18.1.2018 čt - 17:00  SLAVNÉ A PRÁZDNÉ VILY VINOHRAD A VRŠOVIC
  Před vozovnou v Korunní
  Narazíte zde na vily od slavných architektů, narazíte zde na na sídla v hodnotách desítek miliónů, ale také na prázdné domy, které jen chátrají. To vše ve vilové čtvrti na pomezí Vinohrad a Vršovic.Procházku povede Petr Zeman a Kača Nohelová.  100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 18.1.2018 čt - 17:30  PETR HANZELKA – ZA KVĚTINAMI JARNÍHO KYPRU
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 18.1.2018 čt - 18:00  DUCHOVNÍ ŽIVOT AMAZONSKÝCH INDIÁNŮ
  NÁPRSTKOVO MUZEUM - Betlémské náměstí 1
  Amazonští indiáni, ke kterým jezdím již 45 let, dávají přednost duchovní podstatě bytí před vším materiálním. Oni vlastně ani nic nemají a nic mít nechtějí. A právě proto neznají, co je to závist, nenávist, hněv, lež či zlodějna. Právě proto jsou neskonale šťastní a stále veselí a usměvaví. Jejich život je protkán řadou obřadů a rituálů s cílem poznávat duchovní zákoutí své existence. Jejich ráj je však „díky“ naší chamtivé civilizaci ničen. Přednáší Mnislav Zelený Atapana.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 18.1.2018 čt - 18:00  KDO ŽIJE VE SVATÉ ZEMI?
  Klub Samaří - Soukenická 15
   Známé i neznámé národní a náboženské skupiny v Izraeli a Palestinské autonomii s J.Fingerlandem.   0,-       .

 • 19.1.2018 pá - 17:00  ČICHOVÁ KOMUNIKACE = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Přednáška Jana Havlíčka na téma Čichová komunikace. Celá řada studií z posledních let ukazuje, že čichové podněty hrají významnou roli v nejrůznějších sociálních interakcích počínaje raným kontaktem mezi novorozencem a matkou. Pachové látky produkované v oblasti matčiných prsou se například podílejí na zahájení kojení. Vzájemné rozpoznání na základě pachu se též podílí na vytváření vazby mezi matkou a dítětem. Další oblastí, v níž hraje čich významnou roli, je výběr partnera. Podobně jako u jiných savců bylo u člověka zjištěno, že má tendenci preferovat jedince heterozygotní v rámci genů hlavního histokompatibiliního komplexu (MHC). Tyto geny hrají ústřední úlohu v imunitním systému při rozpoznávání vlastních a cizorodých látek a heterozygotní jedinci vykazují efektivnější imunitu. Zároveň bylo zjištěno, že podobnost v rámci MHC genů mezi partnery negativně ovlivňuje sexuální spokojenost. Jan Havlíček vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie. Zabývá se rolí čichu v sociální komunikaci, a to především v kontextu výběru sexuálního partnera, a rolí faktorů prostředí ovlivňujících pachový podpis člověka. Jeho výzkum v současnosti zahrnuje například vliv stravy, používání parfémů, nebo holení podpaží na vůni člověka. Dále se zabývá změnami atraktivity žen (a to jak vnímané vizuálně, tak i čichově) a změnami v sociosexualitě a žárlivosti v průběhu menstruačního cyklu.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 20.1.2018 so - 10:00  KOUZLO PRAŽSKÝCH VĚŽÍ – STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
  Před věží
  Během našich vycházek budeme obdivovat pražské věže, kterými je město proslavené. Staroměstská mostecká věž Karlova mostu patří k nejkrásnějším věžím ve městě a byla inspirací pro celou řadu dalších staveb. Podíváme se dovnitř věže a řekneme si, k čemu všemu sloužila.       PORTA-Králová

 • 20.1.2018 so - 10:00  KOSTEL SV. IGNÁCE
  Před kostelem, Karlovo nám.
  Prohlídka významného kostela Nového Města pražského, který nechal vystavět, společně s přilehlou kolejí, řád Tovaryšstva Ježíšova pod vedením barokního stavitele C. Luraga.       PIS-Škrlandová

 • 20.1.2018 so - 10:00  KRÁLOVSKÁ CESTA III. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Socha Karla IV., Křižovnické nám.
  V dalším pokračování našeho putování po Královské cestě se dozvíme, jak to bylo při stavbě pražského mostu s vajíčky a která ze soch Karlova mostu je ta nejstarší a nejslavnější. Projdeme Mosteckou ulicí plnou zajímavých domů s vlastním příběhem a zamíříme dále na Malostranské náměstí, které se pyšní několika architektonickými skvosty.       PIS-Smrčinová

 • 20.1.2018 so - 10:30  OLŠANSKÁ PROCHÁZKA S D.BŘEZINOVOU
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Vydejte se s námi na další procházku za umělecky cennými a zajímavými náhrobky na Olšanských hřbitovech. Zasvěcenou průvodkyní Vám opět bude paní Drahomíra Březinová, jedna z nejlepších odbornic na funerální architekturu u nás.   0,-       SPH

 • 20.1.2018 so - 10:30  OČISTA NÁHROBKŮ + OBĚD
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Opět naše další brigáda – očista náhrobků - oficiální ve spolupráci SPRÁVY PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ.
  Zkušení ví, jak je úžasné a užitečné odkrýt neopečovávaný zarostlý náhrobek (nejčastěji břečťanem) a s ním často i umělecké dílo, nápisy - to vše k úctě i radostnému pohledu všech. Nůžky, rukavice jsou připraveny. SPH před nedávnem rozjela velkou akci – likvidaci břečťanu, který nepřiměřeně vše zarostl a navíc hubí i stromy apod. Vzhledem k obrovskému rozsahu prací je stále co očišťovat a pomáhat i brigádami !  Vše zachycujeme na fotografiích. Brigády konáme trvale. FOTÍME STAV PŘED A POTÉ !  Díky Vašek Vaněček
  SRAZ      :  10:30 vchod hřbitova z Vinohradské. Ve stejný čas začíná zde i pravidelná koment.prohlídka s D.Březinovou skvělou odbornicí na funerální architekturu, materiály, osobnosti, historii = vyjdeme společně s vycházkou a poté se oddělíme nebo i společně zapracujeme.
  PRÁCE    :  jednotlivé náhrobky vybrané po cestě s průvodkyní
  OBĚD      :  12:30  společný na Vinohradské
  - PLATÍ KLUB 
  PRAGOS + SPH PRAGOS + SPH

 • 20.1.2018 so - 12:30  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul hist. budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00.       PIS

 • 20.1.2018 so - 13:30  HISTORIE USEDLOSTI JEZERKA - R. HRUŠÍNSKÝ - MICHELSKÝ DVŮR
  Nástupiště metra Pankrác
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 20.1.2018 so - 14:00  PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Zveme Vás na prohlídku Toulcova dvora s průvodcem. Prohlédneme si farmu s hospodářskými zvířaty a nejstarší budovu Toulcova dvora s expozicí přadných rostlin a zemědělského náčiní. Podíváme se do třešňového sadu a projdeme se mokřadem. Nasypeme zrní ptákům do krmítek.        TOULC.DVŮR

 • 20.1.2018 so - 14:00  HISTORICKÉ INTERIÉRY V COLLOREDO-MANSFELDSKÉM PALÁCI - LEKTORSKÁ PROHLÍDKA
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň se záměry galerie na další využití.       GHMP

 • 20.1.2018 so - 14:00  NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vestibul hist. budovy ND
  Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 20.1.2018 so - 14:00  OD BELGICKÉ AMBASÁDY K VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ANEB AMBASÁDY II. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Zahradní prostranství stanice M "Malostranská"
  Tentokrát společně projdeme ulicí Valdštejnskou, kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, je zde i několik dalších okázalých šlechtických sídel, která dnes slouží jako velvyslanectví cizích zemí. Projdeme náměstím Velkopřevorským i Maltézským, abychom si představili paláce, kde dnes působí velvyslanectví zemí tak významných jako je Francie, Japonsko či Dánsko.       PIS-Smrčinová

 • 20.1.2018 so - 14:00  BETLÉMSKÁ KAPLE – PROHLÍDKA INTERIÉRU
  Před Betlémskou kaplí
  U příležitosti vydání Dekretu kutnohorského 18.1.1409.       PORTA-Chrastilová

 • 20.1.2018 so - 15:00  "VETŘELCI A VOLAVKY" – PROCHÁZKY PO VEŘEJ.UMĚL.DÍLECH - SÍDLIŠTĚ NOVÉ BUTOVICE
  Vestibul M "Nové Butovice"
  Komentované procházky po úžasných veřejných uměleckých dílech a objektech 70-80 let normalizace s P.Karousem autorem skvělého projektu "Vetřelci a volavky" , jenž zachraňuje tato díla, eviduje a stále objevuje nová (i my občané amatéři). Za posledních 20 let socialismu (platil zákon 1-4% peněz ze staveb na veřejná uměl.díla a výzdobu) bylo vytvořeno 1800 soch, kašen,... ! Posledních 20 let kapitalismu jen 59 soch ! (tento zákon jsme zrušili, přitom jinde ve světě ho mají stále). A od 1989 bylo 800 rozkradeno. Naštěstí již přichází ozdravná doba pro náš národ.       GHMP

 • 21.1.2018 ne - 09:00  DVOJVYCHÁZKA ŽIDOVSKÉ MĚSTO, ŽIDÉ, ŽIDOVSKÉ SVÁTKY A ZVYKY
  Maislova 15
  To vše hezky v klidu, pomalu a trochu do hloubky se zvýhodněným vstupným. Využijeme slevy na vstupném a rozdělíme si vycházku do dvou bloků, aby byl čas všechny informace řádně vstřebat a užít si. První blok (vycházka)  9.00-11.00 - Maislova synagoga, Pinkasova synagoga, Židovský hřbitov, obřadní síň Pohřebního bratrstva. Druhý blok (vycházka)12.00-14.00 - Klausová synagoga, Staronová synagoga, Španělská synagoga.Vstupné budeme kupovat samozřejmě hromadné, prosím přijďte včas. Jedna vstupenka bude platit na odpoledne i odpoledne.       PORTA-Čenková

 • 21.1.2018 ne - 10:00  LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Malostranská mostecká věž
  Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Ukážeme si také, jak poznat dílo Brokoffovo a jak Braunovo.       PIS-Kratochvílová

 • 21.1.2018 ne - 10:00  TRADIČNÍ VÝLET S PIKNIKEM - VŠFS + ČLENOVÉ PRAGOS KLUBU VČ.DĚTÍ
  Konečná tram. 5,12,20 Sídliště Barrandov
  Zkušený a souvislosti vnímající kamarád Radim Valenčík proděkan VŠFS má další milou vycházku, kam nás členy KLUBU PRAGOS POZVAL. Já Václav Vaněček za Pragos Klub asi nebudu, ale Radim se všech ujme. Je možné vzít s sebou i děti. Tentokrát jsme vybrali nenáročnou trasu z Barrandova, konečné stanice tramvají do Hlubočep. Asi uprostřed cesty si uděláme ohníček na povoleném veřejném piknikovém místě (v prostoru bývalého koupaliště), zdržíme se jen cca 15 minut. 4,2 km.  POTÉ kdo chce může jít s námi na oběd do dobré restaurace. Ostatní bez problémů stihnou jít na oběd domů. Po cestě náš čeká spousta zážitků: Kromě ohníčku zkouška odvahy (jen pro ty, co mají dobré nervy, průchod temnotou se světlem na konci tunelu), malá zoologická zahrada atd...       VŠFS + PRAGOS KLUB

 • 21.1.2018 ne - 11:00  STARÉ BOHNICE - NUTNO REZERVACE WWW.PRAMPOUCH.CZ
  Zast.bus 102,236 Staré Bohnice
  Vycházka nás zavede do starých Bohnic, které si dodnes zachovaly svou původní venkovskou atmosféru i přesto, že jižně od nich vyrostlo v 70.letech 20.století sídliště pro 30 000 obyvatel. Poznáme zdejší zámek, kostel sv.Petra a Pavla, obecní školu a statek Vraných, krásnou ukázku selského baroka. Dále budeme pokračovat do areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, která byla založena na počátku 20. století a jednalo se ve své době o jeden z největších a nejmodernějších ústavů v Rakousko-Uhersku. Prohlédneme si zdejší pozoruhodné stavby architekta Václava Roštlapila, kterým vévodí secesní kostel sv. Václava. 150,-       PRAMPOUCH

 • 21.1.2018 ne - 13:30  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA ŽIŽKOVĚ - PROHLÍDKA INTERIÉRŮ
  Nástupiště metra Florenc
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 21.1.2018 ne - 14:00  ZA MIZEJÍCÍ PŘÍRODOU MOTOLA A ŘEP.
  Za zast.tram.9 u krematoria Motol
  Vycházka s S.Bůchovou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 21.1.2018 ne - 14:00  POKLADY SBÍREK LOBKOWICZŮ - NUTNÁ REZERVACE 606712190
  Lobkowiczký palác na Pražském hradě
  Výstava v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě zahrnuje obrazy, keramiku, klenoty, religiózní předměty, zbraně, hudební nástroje a hudebniny včetně rukopisů děl významných skladatelů. Povíme si o složitých příbuzenských vztazích mezi Lobkowiczkým rodem, Pernštejny, Rožmberky a španělskou šlechtou. Dovíte se, jak to bylo s Pražským jezulátkem, kdo založil Řád zlatého rouna a komu byl určen, o krátkém, ale šťastném životě španělské infantky Markéty Marie Terezie a o hudebním nadání Lobkowiczů, či komu je připsána 3. Beethovenova symfonie Eroica. A také budeme mít možnost shlédnout obraz Senoseč od Pietera Brueghela a 2 obrazy Londýna od Antonia Canaletta.  250,-       Dana Kratochvílová

 • 21.1.2018 ne - 14:00  STARÉ BOHNICE - NUTNO REZERVACE WWW.PRAMPOUCH.CZ
  Zast.bus 102,236 Staré Bohnice
  Vycházka nás zavede do starých Bohnic, které si dodnes zachovaly svou původní venkovskou atmosféru i přesto, že jižně od nich vyrostlo v 70.letech 20.století sídliště pro 30 000 obyvatel. Poznáme zdejší zámek, kostel sv.Petra a Pavla, obecní školu a statek Vraných, krásnou ukázku selského baroka. Dále budeme pokračovat do areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, která byla založena na počátku 20. století a jednalo se ve své době o jeden z největších a nejmodernějších ústavů v Rakousko-Uhersku. Prohlédneme si zdejší pozoruhodné stavby architekta Václava Roštlapila, kterým vévodí secesní kostel sv. Václava. 150,-       PRAMPOUCH

 • 21.1.2018 ne - 14:00  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Vchod Obrazárny Pražského hradu
  V Obrazárně Pražského hradu je vystavena malá, ale významná část hradních sbírek ze 16. a 17. století, která zůstala v Praze a byla doplněna o barokní díla českých umělců zakoupená z Masarykova fondu. Mezi díly významných umělců evropské renesance, manýrismu a baroka vynikají díla benátských mistrů, jako je např. Tizian, Tintoretto nebo Veronese, dále pak díla P. P. Rubense nebo L. Cranacha.  V úvodu expozice jsou připomenuta díla, která vznikla v Praze na dvoře Rudolfa II. a slavné rudolfinské sbírky.       PIS-Marchal

 • 21.1.2018 ne - 14:00  VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY
  Táborská brána-1.brána od metra C „Vyšehrad“
  Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu!       PIS-Koblihová

 • 21.1.2018 ne - 14:00  Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU
  Východ metra C "Roztyly"
  Vydejte se s námi na zajímavé území na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Půjdeme kolem Kunratického lesa ke Geologickému ústavu, zastavíme se na břehu Hamerského rybníka a poté dorazíme ke kostelu Narození Panny Marie v Záběhlicích, jehož historie sahá až do 12. století.       PIS-Lešovská

 • 21.1.2018 ne - 18:00  LIBEŇSKÝ MOST
  Zenklova před synagogou
  Pojďte se v neděli projít po právě uzavřeném Libeňském mostu, kterou pořádá iniciativa Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat. Jak to celé bylo? Bylo uzavření mostu nutné? Jak město Praha udržuje svojí technickou infrastrukturu? Je technický stav Libeňského mostu výjimkou, nebo spíše obecným popsáním stavu mostů v Praze? Přijďte se podívat na most pěkně zblízka, vyslechnete si přímo na místě argumenty těch, kteří již dva roky na trestuhodný stav Libeňského mostu poukazují. Průvodci A.Scheinherr a P.Kučera       .

 • 22.1.2018 po - 16:00  PROHLÍDKA BUDOVY BÝVALÝCH ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ
  Bubenská 1
  Jedná se o nejkvalitnější veřejnou budovu vrcholného českého funkcionalismu z let 1932 - 1934, kterou projektoval Adolf Benš s Josefem Křížem jako ústřední budovu Pražských elektrických podniků. Postupně navštívíme ústřední halu, bývalou restauraci v 8.patře, halu prodeje tramvajových a trolejbusových jízdenek, halu evidence a kontroly odběratelů elektřiny, vstupní halu do společenské části s velkým i malým sálem, původní velín (budova byla od začátku klimatizována). Pokračovat budeme do vnitřních dvorů lékařského střediska, koupelových a bahenních lázní a na závěr navštívíme i některé prodejny a výstavní síně, které se ještě dnes váží k elektřině. Po prohlídce bude následovat prohlídka moderní architektury v bezprostředním okolí (Gočárovy domy, Husův sbor s divadlem, secesní škola a původní Úrazová pojišťovna, dnes Úřad MČ Praha 7).       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 22.1.2018 po - 18:00  PŘEDNÁŠKA + KŘEST PUBLIKACE "LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI POHŘBENÍ NA MALOSTR.HŘBITOVĚ"
  Nár.technické muzeum, Kostelní 42,P7
  Přednáška + křest nejnovější publikace o významných osobnostech pohřbených na Malostranském hřbitově, tentokráte zaměřené na lékaře a lékárníky. Autorkami publikace jsou Alena Lehnerová a Gabriela Kalinová. Brožura vyšla díky podpoře MČ Praha 5. Součástí křtu je i přednáška autorek.  0,-       SPOLEK MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

 • 22.1.2018 po - 19:00  AUTORSKÉ ČTENÍ + PŘEDNÁŠKA
  Jindřišská věž 10.p.
  Pravidelné autorské čtení povídek v podkroví pražské Jindřišské věže. Jako obvykle bude otevřeno čtení všem z vás, kteří rádi píšete povídky. Čekáme také milou hudební návštěvu. Hudbou totiž tentokrát proloží povídky Franta "Krysarr" Barták! Ve druhé půlce večera proběhne poutavá cestovatelská beseda  a promítání s cestovatelem Janem Dudkem o jeho výpravě po středozápadě USA!  Uvidíte fotografie ze známých i méně známých národních parků a míst: Zion, Bryce Canyon, Yellowstone, Antelope Canyon, Arches, Canyonlands, Hoover Dam a další.       .

 • 22.1.2018 po - 19:00  PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE S D.VÁVROU
  Divadlo Dobeška, Jasná 1,P4
  Tentokrát na téma Austrálie, Nový Zéland a Tasmánie.Úchvatnou krajinou Nového Zélandu.       ...

 • 22.1.2018 po - 19:00  NEPÁLSKÉ MOMENTKY - PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ
  KAŠTAN Bělohorská 150,P6
  Pokus o nahlédnutí do života a krajiny jedné z nejchudších, a přesto usměvavé země prostřednictvím vyprávění i fotografií dvojice cestovatelů. Nikola Ptáčková a Ľubomir Činčura –  100,-       ....

 • 23.1.2018 út - 15:30  PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Hybernská 7
  Opakování vycházky ze dne 14. 1. 2018.       PIS-Lešovská

 • 23.1.2018 út - 17:00  200 LET POŠTOVNÍ SCHRÁNKY - POŠTOVNÍ SCHRÁNKY VE SVĚTĚ - PŘEDNÁŠKA
  Poštovní muzeum,Nové mlýny 2,P1
  Poštovní schránky se v hlavním městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již roku 1785, ale určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s výjimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem dvorské komory z 10. dubna 1817. A právě toto významné výročí si Poštovní muzeum letos připomíná rozsáhlou výstavou, která se věnuje všem známým i méně známým typům schránek, které se za těch 200 let používaly v českých zemích. Návštěvníci tak mohou očekávat nejen atraktivní obrazový materiál doprovozený zajímavými a vzájemně provázanými texty, ale i množství jedinečných trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea. Výstava je doplněna souborem fotografií schránek, které zachytil objektivem na svých cestách po světě kameraman a fotograf Evžen Janoušek. Součástí expozice je dětský koutek s interaktivními prvky pro děti. Povídání s Evženem Janouškem, autorem fotografií poštovních schránek.       .

 • 23.1.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Italské zahrady I. — italské zahrady renesance na příkladu zahrady vily ďEste, zahrady paláce Piti ve Florencii aj. Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 23.1.2018 út - 18:00  PRAŽSKÁ MĚSTA - PŘEDNÁŠKA
  Divadlo Kámen, Nekvasilova 2
  PRAŽSKÁ MĚSTA - Jak vznikla Praha? S mírnou nadsázkou lze říci, že od samotných počátků Praha vznikala postupným spojováním jednotlivých samostatných měst. K jejich definitivnímu spojení došlo až dvorským dekretem roku 1784. Následně docházelo k dalšímu připojování obcí i měst. Tento proces vyvrcholil v roce 1922 vytvořením Velké Prahy. Úvodní přednáška cyklu se pokusí představit tento proces v jeho historické posloupnosti. Následující přednášky se pak budou postupně věnovat jednotlivým městům, která r. 1922 vytvořila Velkou Prahu. Přednáší historik umění Jakub Synecký. 80/60 Kč       DIVADLO KÁMEN

 • 23.1.2018 út - 18:00  BIBLICKÉ SANDÁLY, RUSKÝ ŠINEL A JEMENSKÁ KOŠILE
  Maiselova 15
  Architekt D.Ziss (Ústav Blízkého východu a Afriky FFUK) se ve své přednášce zaměří na oděvní kulturu různých národních, etnických, náboženských a sociálních skupin na území dnešního Izraele. Ta představuje jeden z důležitých komunikačních nástrojů, v němž se dodnes odehrává diskuze o velkých tématech izraelské společnosti.  0,-       ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 23.1.2018 út - 18:30  SLAVNÍ NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ARCHITEKTI, NAROZENÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ - ARCH. HUBERT GESSNER 1871–1943
  KAŠTAN Bělohorská 150,P6
  představitel vídeňské secese, rodák z Valašských Klobouk, a autor řady secesních staveb na našem území. Přednáší Zdeněk Lukeš   80,-       ....

 • 24.1.2018 st - 15:00  SMRT JAKO HISTORICKÝ FENOMÉN - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Přednáška se zabývá pohledem na smrt jako na druhý nejvýznamnější mezník lidského života. Všechny civilizace i náboženství nahlížely na smrt jako na velmi důležitý přechod mezi existencí hmotnou, fyzickou a  existencí posmrtnou, duchovní. Smrt zůstává,  její vnímání i rituály, které ji doprovázejí, se však v průběhu staletí mění. Přednáška se také zmíní o příčinách úmrtí některých velmi významných osobností českých dějin. Dotkneme se nejen života a smrti císaře Karla IV, ale i podivínského císaře Rudolfa II. Habsburského, donedávna záhadné smrti Ladislava Pohrobka či bratří Mánesových.       PIS-Smrčinová

 • 24.1.2018 st - 16:00  CHARLOTTA GARRIGUE MASARYKOVÁ, AMERIČANKA, KTERÁ SE STALA ČEŠKOU
  Karoliny Světlé 18
  Komponovaný večer z dopisů a vzpomínek, s hudebním doprovodem a lidovými písněmi. 20,-       ŽIVOT 90

 • 24.1.2018 st - 16:30  TADY KDYSI STÁVAL – STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
  Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám.
  Během této podvečerní procházky se dozvíte, jak se změnilo Staroměstské náměstí, jaké objekty tady kdysi stály a kdy a proč odsud zmizely. Předmětem našeho zájmu bude Mariánský sloup, Krocínova kašna, Staroměstská radnice, Krennův dům a další.       PORTA-Havlovcová

 • 24.1.2018 st - 17:00  GRÓNSKO – NEJVĚTŠÍ OSTROV SVĚTA – PŘEDNÁŠKA
  Kostelní 44,P7
  Historii, přírodu i současný život v Grónsku představí autoři výstavy, Alena a Jaroslav Klempířovi. Promítání filmu autorů.       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 24.1.2018 st - 17:00  VILA TUGENDHAT 1828 - 2013 - PŘEDNÁŠKA
  Centrum Norbertov, Nad Hradním vodojemem 13
  Müllerova vila versus vila Tugendhat - srovnání obnov dvou modernistických objektů. Putovní výstava Vila Tugendhat 1928–2013 pražskému publiku představuje jedinečnou brněnskou stavbu, kterou navrhl pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovi v letech 1929–1930 německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Vila Tugendhat je dnes označována za nejvýznamnější Miesovo předválečné dílo a současně za jeho nejautentičtěji zachovanou stavbu v Evropě. V letech 2010–2012 prošla budova i se zahradou památkovou obnovou a restaurací, díky níž byla uvedena do podoby svého vzniku v roce 1930. Připomenutím této významné brněnské památky Muzeum hl. m. Prahy volně navazuje na předchozí výstavy zaměřené na objekty moderní architektury.        MUZEUM PRAHY

 • 24.1.2018 st - 17:00  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY HUDBA A POHÁDKA
  ČMH, Karmelitská 2
  Vydejte se s námi za pohádkou do Českého muzea hudby. Z chalupy hloupého Honzy projdete přes tajuplný les, setkáte se s Rusalkou, Krysařem, Červenou karkulkou, nahlédnete do čarodějovy komnaty a uslyšíte pekelnou muziku. Ve třinácté komnatě si poslechnete ty nejkrásnější pohádkové melodie. Výstava vám umožní znovu vidět svět dětskýma očima, vzpomenout si na oblíbené pohádky, ale i poodhalit tajemství, které je v nich skryto.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 24.1.2018 st - 17:15  SMRT JAKO HISTORICKÝ FENOMÉN - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Přednáška se zabývá pohledem na smrt jako na druhý nejvýznamnější mezník lidského života. Všechny civilizace i náboženství nahlížely na smrt jako na velmi důležitý přechod mezi existencí hmotnou, fyzickou a  existencí posmrtnou, duchovní. Smrt zůstává,  její vnímání i rituály, které ji doprovázejí, se však v průběhu staletí mění. Přednáška se také zmíní o příčinách úmrtí některých velmi významných osobností českých dějin. Dotkneme se nejen života a smrti císaře Karla IV, ale i podivínského císaře Rudolfa II. Habsburského, donedávna záhadné smrti Ladislava Pohrobka či bratří Mánesových.       PIS-Smrčinová

 • 24.1.2018 st - 19:00  PĚŠKY PŘES KAVKAZ – OD MOŘE K MOŘI
  Bělohorská 24,P6
  S Viktorkou se vydáme pěšky na sedmiměsíční sólo cestu přes Kavkaz od Černého moře v Gruzii ke Kaspickému moři v Ázerbajdžánu. Svou pouť zahájila v červnu ve čtyřicetistupňových vedrech a už na konci září zachumelila, ač byla teprve v polovině trasy a zima se neúprosně blížila. Ukázalo se však, že sněhem se lze brodit i v děravých botách a letních kalhotách, že nejlepší způsob, jak se v nebezpečném terénu pohybovat, je následovat stopy medvědů a vlků a že drsné přírodní podmínky nemusí být zdaleka tou největší překážkou… Můžete se těšit na poutavé vyprávění, zážitky z několika zemí a tipy, jak si na podobnou cestu sbalit „nalehko“.  150,-        KINO DLABAČOV

 • 24.1.2018 st - 19:00  PŘEDNÁŠKA HELENY JAROŠOVÉ - II. ROČNÍK CYKLU ESTETIKA PROSTORU & PROSTOR ESTETIKY
  Betlémské náměstí 5a
  Pojetí soukromého obytného interiéru jako vnitřní krajiny, zón, scén a míst prostorových zátiší. Dovětek o příležitostných výzdobách.       GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

 • 25.1.2018 čt - 15:00  LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Malostranská mostecká věž
  Opakování akce z 21. 1. 2018.       PIS-Kratochvílová

 • 25.1.2018 čt - 15:00  KLÁŠTER NA SLOVANECH – EMAUZY
  Vchod kláštera z Vyšehradské ul.
  Zakladatelem kláštera byl Karel IV. a určil ho řádu benediktinů, kteří sem přišli z jižní Evropy a jako liturgický jazyk používali staroslověnštinu. Klášter se brzy stal vyhlášeným centrem vzdělanosti a umění. Již kolem r. 1360 tu např. vznikl vzácný obraz Emauzského ukřižování. Klášter měl pohnutou historii, byl mnohokrát poškozen a přestavován, byl prohlášen národní kulturní památkou.       KRČÁLOVÁ-Marchal

 • 25.1.2018 čt - 17:30  TŘINÁCTÁ KOMNATA NAPOLEONOVA - PŘEDNÁŠKA + KŘEST KNIHY
  Liliová 5
  První přednáška roku 2018 z cyklu Přednášky pro veřejnost pořádané GnŘ NPÚ.
  Přednáška je tentokráte pojata jako křest knihy spolu s autorskou besedou. Představíme Vám knihu „Třináctá komnata Napoleonova“ jejímž autorem je Marian Hochel z Ústavu historických věd, Slezské univerzity v Opavě. Přislíbeno je i překvapení v podobě hudebního vystoupení - interpretace dobové hudební básně, složené v roce 1810 u příležitosti sňatku císaře Napoleona I. a arcivévodkyně Marie Luisy, dochované v pozůstalosti kancléře Metternicha na Kynžvartu. Dílo autor analyzoval ve své knize. Skladba bude provedena sopranistkou, hostující sólistkou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě, s hudebním doprovodem.         NPÚ

 • 25.1.2018 čt - 18:00  PIKANTNÍ EPIZODKY ZE ŽIVOTA GALAPÁŽSKÉ ZVÍŘENY - PŘEDNÁŠKA
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Gigantické želvy, mořští draci a kormoráni, kteří neumějí létat. Vzdálenost Galapág od jihoamerického kontinentu během miliónů let utvářela jedinečnou místní faunu. Nejenže zvířena Galapág vypadá jinak než příbuzné druhy kdekoli na světě, ale místní podmínky ovlivňují i způsob jejího chování. To se týká především námluv, rozmnožování, starosti o mláďata a získávání potravy. Josef Litt, autor knihy GALÁPAGOS, zaujme během poutavé přednášky zajímavostmi ze života galapážské zvířeny a jedinečnými fotografiemi pořízenými pod vodou či ze vzduchu během cest na ono fascinující souostroví.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 25.1.2018 čt - 19:00  DODÁVKOU PO JIŽNÍ AMERICE - PŘEDNÁŠKA
  Londýnská 30
  Jaké je kupovat auto na druhé straně planety? Jak brodit peruánské řeky a co si sebou určitě vzít do džungle?... Přijďte společně s našimi hosty objevovat krásy a kulturu Jižní Ameriky.  0,-       SPOL.CENTRUM LONDÝNSKÁ

 • 26.1.2018 pá - 17:00  JAK SE ZKOUMAJÍ SUPERTĚŽKÉ PRVKY = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Jak vznikají ty nejtěžší prvky? Jak v přírodě a jak je můžeme získat v laboratoři? Jak lze identifikovat rozpad jediného jádra a jak dělat chemii jediného atomu? Existuje ostrov stability, jehož supertěžké prvky mají dlouhé doby života? Jaké má vlastnosti oxid hassičelý HsO4? Jak vypadají nové prvky, které ukončují sedmou periodu Mendělejevovy tabulky a mají taková exotická jména, jako je Nihonium, Flerovium, Moscowium, Livermorium, Tennessine a Oganesson? Dodržuje se i pro tyto supertěžké prvky periodicita chemických vlastností, kterou předpovídá právě Mendělejevova tabulka? A to i pro situace, kdy mají elektrony těchto atomů rychlosti velmi blízké rychlosti světla? Kde bude konec Mendělejevovy tabulky? Najdou se i pro supertěžké prvky nějaké aplikace? Na tyto i další otázky se pokusí přednáška odpovědět. V.Wagner po studiu jaderné fyziky na MFF UK v Praze začal pracovat na oddělení jaderné spektroskopie v Ústavu jaderné fyziky AVČR nejdříve ve skupině zabývající se studiem struktury jádra pomocí metod jaderné spektroskopie a od 1990 ve skupině relativistických těžkých iontů. V současné době se zabývá hlavně studiem horké a husté jaderné hmoty. Taková hmota vzniká například při výbuchu supernov a lze ji najít uvnitř neutronových hvězd. V laboratoři můžeme takovou hmotu získat ve srážkách těžkých jader na velmi vysoké energie (rychlosti blízké rychlosti světla). Zabývá se také výzkumem možnosti využití produkce neutronů pomocí tříštění jader protony s velmi vysokou energií a využitím tohoto procesu pro "spalování" jaderného odpadu.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 27.1.2018 so - 09:00 - 19:00  JEDNODENNÍ ZÁJEZD ING. STĚNIČKY DO PLZNĚ ZA UNIKÁTNÍM DÍLEM A. LOOSE
  Nám. Republiky - Obecní dům
  Zájezd je určen pro ty, kteří v Plzni byli a především pro ty, kteří znají dílo A. Loose a jeho interiéry v Plzni. Tentokrát se zaměříme na nejnovější a doposud nejlepší rekonstrukci Loosova Raumplánu v rezidenci rodiny Semlerů, neboť pouze dvě rodiny: Brummel a Semler měli v Plzni nejen byt, ale také rezidenční domy. Po obědě navštívíme nejnovější expozice v Západočeském muzeu, ale i několik obnovených objektů ze šumné éry 19. a 20.století. Cena: 850,- (včetně vstupných a mini busu). SRAZ + ODJEZD    9:00  Náměstí republiky - Obecní dům.
  PŘIHLÁŠKY:  co nejdříve do vyčerpání míst malého busu - emailem: stenicka@volny.cz,   nebo na telefonu: 603438065.
        Ing. STĚNIČKA

 • 27.1.2018 so - 10:00  VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - DŘÍVE CHLOUBA, DNES PERIFERIE VNITŘNÍ PRAHY
  Václavské nám. u koně
  Proč je na Václavském náměstí tolik prázdných domů, proč je dnes místo živého náměstí pouze kulisa, za kterou se schovávají domy duchů? Dočkáme se v dohledné době změny? To vše se dozvíte a spousty dalšího s Radomírem Kočím a Dášou Pavlíčkovou přímo v terénu města.   100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 27.1.2018 so - 10:00  DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD - LÉPE REZERVACE 221714714
  Řetězová 3
  Románské kamenné domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí.       PIS-Škochová

 • 27.1.2018 so - 10:00  PŘÍKOPY ANEB STARÉ ALEJE – PROMENÁDA PRAŽSKÉ SMETÁNKY
  Vchod pasáže Koruna z ul. Na Příkopě
  Během procházky ulicí Na Příkopě se vydáme na pomyslný výlet do Prahy 1. poloviny 13. století, kdy se právě v těchto místech budovalo městské opevnění. Dozvíte se, jak staroměstské hradby vypadaly, kdy přestaly plnit svou funkci, a jak se původní hradební příkop přeměnil na „pražskou Wall Street“  i oblíbené korzo pražské honorace. Nahlédneme také do několika zdejších pasáží, připomeneme si vyhlášené lahůdkářství pana Lipperta a naší pozornosti neuniknou ani reprezentativní fasády okolních paláců.       PIS-Barešová

 • 27.1.2018 so - 11:00  OSTROV KAMPA A WERICHOVA VILA
  Malostranské mostecké věže
  Projdeme se po ostrově Kampa a zaměříme  se nejen na  literární tradice s tímto místem spojené, ale i na další souvislosti s historií Prahy. Pak nás již čeká nedávno nově otevřená Werichova vila, kterou si prohlédneme a připomeneme si její obyvatele – Josefa Dobrovského, Vladimíra Holana a především Jana Wericha. Sraz v 11.00 u Malostranských mosteckých věží. Pozor – přijďte včas, pro prohlídku vily je optimální počet 30 osob.       PORTA-Havlovcová

 • 27.1.2018 so - 13:30  HISTORIE KLEMENTINA – PROHLÍDKA KNIHOVNY
  Nástupiště metra Staroměstská
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 27.1.2018 so - 14:00  VILLA GRÉBOVKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup vily z Havlíčkových sadů
  Navštivte s námi vilu pražského průmyslníka Moritze Gröbeho, která stojí v parku, známého dnes pod názvem Havlíčkovy sady. Prohlédneme si interiér zrekonstruované vily.       PIS-Racková

 • 27.1.2018 so - 14:00  PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY III.DÍL
  Hl.vstup z Vinohradské ul.
  Volné pokračování prosincové vycházky. Na tomto hřbitově leží nejen mnoho známých významných osobností české historie, ale můžeme i obdivovat mistrovská díla tzv.funerálního umění.       PORTA-Cimplová

 • 27.1.2018 so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou proverdou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 27.1.2018 so - 15:00  "VETŘELCI A VOLAVKY" – PROCHÁZKY PO VEŘEJ.UMĚL.DÍLECH - SÍDLIŠTĚ PANKRÁC II.
  Vestibul M "Pražského povstání"
  Komentované procházky po úžasných veřejných uměleckých dílech a objektech 70-80 let normalizace s P.Karousem autorem skvělého projektu "Vetřelci a volavky" , jenž zachraňuje tato díla, eviduje a stále objevuje nová (i my občané amatéři). Za posledních 20 let socialismu (platil zákon 1-4% peněz ze staveb na veřejná uměl.díla a výzdobu) bylo vytvořeno 1800 soch, kašen,... ! Posledních 20 let kapitalismu jen 59 soch ! (tento zákon jsme zrušili, přitom jinde ve světě ho mají stále). A od 1989 bylo 800 rozkradeno. Naštěstí již přichází ozdravná doba pro náš národ.       GHMP

 • 27.1.2018 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  Vstup vedle Staroměstského orloje
        PIS-Procházková

 • 28.1.2018 ne - 10:00  STRAHOVSKÁ KNIHOVNA - NUTNÁ REZERVACE 606712190
  Nádvoří Strahovského kláštera
  Exkluzivní prohlídka Teologického a Filosofického sálu se vstupem přímo do sálů. Detailní prohlídka nádherné nástropní malby. Historie Strahovského kláštera. 300,-       D.KRATOCHVÍLOVÁ

 • 28.1.2018 ne - 11:00  OSMIČKY V NAŠICH DĚJINÁCH - 860 LET OD KRÁLOVSKÉ KORUNOVACE VLADISLAVA II. A JEHO ZAKLADATELSKÉ DÍLO
  Kostel P. Marie pod řetězem, Maltézské nám.
  V novém roce 2018 pro vás otevíráme nový cyklus vycházek, první vycházka je již v této lednové nabídce.       PORTA-Chrastilová

 • 28.1.2018 ne - 12:30 - 15:00  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul hist. budovy ND
  Začátek prohlídek 12:30, 13:00, 14:00 pro děti,  15:00. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer.        PIS

 • 28.1.2018 ne - 13:00  BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - LÉPE REZERVACE 221714161
  Kostel sv. Markéty, zast. tram "Břevnovský klášter"
  Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury.       PIS-Vymazalová

 • 28.1.2018 ne - 13:30  PO STOPÁCH F.FILIPOVSKÉHO, K.GOTTA A J.MARVANA
  Nástupiště metra Želivského
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 28.1.2018 ne - 14:00  NOSITELÉ NOBELOVY CENY V PRAZE
  Palachovo nám.,pomník A.Dvořáka
  Během vycházky si připomeneme „ nobelisty“ českého původu (např. Bertha Suttnerová, Jaroslav Heyrovský, Jaroslav Seifert), ale i cizince, kteří v Praze dobu pobývali (např. Albert Einstein, Vladimir Prelog, Thomas Mann). Kromě toho vzpomeneme na ty, kteří byli nominováni, ale nikdy Nobelovu cenu nedostali.       PORTA-Prokůpková

 • 28.1.2018 ne - 14:00  JIŽNÍ MĚSTO
  Vetibul metra Opatov
  Vycházka na podporu Praha sobě.       PRAŽSKÉ VYCHÁZKY

 • 28.1.2018 ne - 14:00  PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA S KRMENÍM PTACTVA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Zveme Vás na prohlídku Toulcova dvora s průvodcem. Prohlédneme si farmu s hospodářskými zvířaty a nejstarší budovu Toulcova dvora s expozicí přadných rostlin a zemědělského náčiní. Podíváme se do třešňového sadu a projdeme se mokřadem. Nasypeme zrní ptákům do krmítek.        TOULC.DVŮR

 • 28.1.2018 ne - 14:00  ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup do inf.centra Staroměstské radnice
  Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 28.1.2018 ne - 18:30  KANADOU A ZÁPADEM USA NA ČEZETĚ ANEB ZUZKOU SEVERNÍ AMERIKOU
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška M.Prustoměrský. Cesta napříč Kanadou a západem Spojených států na Čezetě z 1953, o obsahu 150ccm, familiérně Zuzce. Léto 2016 strávené cestováním po Kanadě a následující léto 2017 projeté po Spojených státech.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 29.1.2018 po - 15:00  PROHLÍDKA BÝVALÉHO KNIHOVNÍHO SÁLU KLÁŠTERA SERVITŮ PŘI KOSTELE SV. MICHAELA - LÉPE REZERVACE 221714161
  Nádvoří kostela mezi ul. Michalská a Melantrichova
  Navštivte s námi nevšední sál s barokní freskou, který dnes slouží koncertním účelům. Povídat si budeme o historii blízkého kostela, osobnostech s ním spojených i o jeho současném využití.       PIS-Racková

 • 29.1.2018 po - 15:45  NÁVŠTĚVA TZV. FLEMINGOVA ÚSTAVU
  Podchod M Dejvická u prodejny květin
  Tzv. Flemingův ústav na stejnojmenném náměstí je vzácnou památkou klasické železobetonové moderní architektury (postaven v r.1922 - 23 Josefem Zárubou – Pfeffermannem) jako Výzkumný ústav, který byl na začátku 21.století doplněn postmoderní výstavbou za přispění Ateliéru známého Josefa Pleskota. Nejnovější rozšíření ústavu bylo umožněno díky evropským příspěvkům na základě světových prvenství v oboru organické chemie, prof. Holého. Navštívíme interiéry dle aktuální dostupnosti a seznámíme se i s nejnovějšími objevy v oboru. Na závěr krátce shlédneme originální interiéry budovy Fakulty architektury a Národní technické knihovny.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 29.1.2018 po - 17:00  SIBIŘ
  Milešovská 1,P3
  Cestovatelská přednáška Tomáše Kubce.       PRAHA 3

 • 29.1.2018 po - 17:00  MOROVÁ HISTORIE MALOSTRANSKÉHO HŘBITOVA - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Nám. 14. října 15, P 5
  Další z cyklu přednášek o historických hřbitovech.Již 15. díl cyklu  nás zavede do období vzniku Malostranského hřbitova. Při morové epidemii v letech 1679 -1680 byl na místě dnešního Malostranského hřbitova a kostela Nejsvětější Trojice založen morový lazaret. Zemřelí na mor byli pochováváni do šachtových hrobů v jeho blízkosti. Lazaret, včetně morového pohřebiště, sloužil ještě za další epidemie moru v roce 1713- 1715, a také za největší demografické katastrofy na našem území v 18. století – hladomoru z let 1771 – 1772. Zmíníme se o tom, jakým způsobem se mor promítl do výtvarného i slovesného umění. Předmětem našeho zájmu budou příslušníci jezuitského řádu z malostranské koleje, kteří zahynuli při ošetřování nemocných a duchovní péči o ně, a jim věnovaný nejstarší zachovaný pomník Malostranského hřbitova (nyní umístěný na Vyšehradě). Budeme se zabývat i jednou z posledních obětí morové epidemie v roce 1715, mladým lékařem a bojovníkem proti moru, Alexandrem Antonínem Ignácem Šamským (1687 – 1715) a jeho publikační činností. Přednáška je spojena s představením monografie „Lékaři a lékárníci pohřbení na Malostranském hřbitově“, vydané Spolkem Malostranský hřbitov na konci roku 2017 díky grantu od městské části Praha 5.        SPOLEK MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

 • 29.1.2018 po - 18:00  PRAHA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY PŘED ROKEM 1914 - PONDĚLKY VE VĚŽI
  Juditina věž, Mostecká 1
  Přednášející představí podobu Prahy na počátku 20. století prostřednictvím fotografií pořízených z horkovzdušného balónu před rokem 1914. Přednáší Jan Hozák.       KZSP

 • 29.1.2018 po - 18:30  INDIE
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška J.Venglář. Indie je ultimátní cestovatelská zkušenost ostrá jako kuřecí kari den po konzumaci. Kromě chilli vládnou zemi chaosu klaksony a boj o holou existenci. Kdo rozdýchá prvotní šok, může se mezi všudypřítomnou bídou pustit do pátrání po epochálních monumentech či přírodních perlách nevídaných krás. Jen tu jógu vás naučí úplně jinak, než byste čekali.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 30.1.2018 út - 15:00  PROHLÍDKA BÝVALÉHO KNIHOVNÍHO SÁLU KLÁŠTERA SERVITŮ PŘI KOSTELE SV. MICHAELA - LÉPE REZERVACE 221714161
  Nádvoří kostela mezi ul. Michalská a Melantrichova
  Navštivte s námi nevšední sál s barokní freskou, který dnes slouží koncertním účelům. Povídat si budeme o historii blízkého kostela, osobnostech s ním spojených i o jeho současném využití.       PIS-Racková

 • 30.1.2018 út - 16:30  SVATBY A „ ROZVODY „ ČESKÝCH PANOVNÍKŮ - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž
  Milenci a milenky korunovaných hlav, nemanželské děti českých panovníků. Královské sňatky , které se „povedly “ i ty, které se „nepovedly“ .Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu.       PORTA-Havlovcová

 • 30.1.2018 út - 16:30  VÝSTAVA JOSEFA LADY V TANČÍCÍM DOMĚ + JEHO DŮM V OKOLÍ
  Palackého nám. - socha
  Nejdříve procházka od Palackého náměstí k domu J.Lady, kde žil a který navštívíme a prohlédneme si jej. Poté pokračujeme procházkou do Tančícího domu na prohlídku největší retrospektivní výstavy J.Lady ve 4 patrech a vyhlídkou z kopule. Minimaliz.vstupné. + 50,-   PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 30.1.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Italské zahrady II. — aplikace umění italských zahrad v našich podmínkách (Královská zahrada v Praze a zahrady pod Pražským Hradem, Rožmberské zahrady, zahrady pánů z Hradce, Černohorských z Boskovic, Valdštejnská zahrada , Květná zahrada v Kroměříži). Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 30.1.2018 út - 18:00  FENOMÉN MASARYK - PŘEDNÁŠKA
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Tatíček nebo první český feminista? Největší Čech nebo ohavný zrádce národa? Zakladatel státu nebo rozbíječ monarchie? Individualista nebo vůdce milionů? Tomáš Masaryk. Prostě fenomén našich dějin 20. století. Poznejte jedinečnost osobnosti i neznámé kapitoly ze života prvního československého prezidenta v poslední přednášce doc. PhDr. Michala Stehlíka, PhD., hlavního autora končící stejnojmenné výstavy.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 30.1.2018 út - 19:00  O „RUSKÉ STOPĚ“ V ČESKU KDYSI A DNES.
  Ostrovní 13,P1
  Meziválečné Československo bylo důležitým centrem ruského exilu, k jehož představitelům patřili významní učenci, literáti a intelektuálové. Zatímco Češi jásali v květnu roku 1945 nad příchodem Rudé armády, pro ruské (ukrajinské a běloruské) exulanty, často již československé občany, znamenal konec světové války další katastrofu – smrt, věznění, gulag. Situace byla o to bolestnější, že se o jejich osudech nesmělo hovořit, neboť památka na nekomunistické „Rusko mimo Rusko“ byla pro sovětsko-ruský imperiální narativ nepřijatelná. Kdo byli tito Rusové? Jaké bylo tehdejší česko-ruské soužití? Jak dnešní Rusko hledí na svou minulost? A jací Rusové (Východoevropané) dnes žijí v Praze a Česku? Jsou pro nás obohacením, výzvou, či hrozbou?     0,-       KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA

 • 30.1.2018 út - 19:00  JORDÁNSKO - PO STOPÁCH BEDUÍNŮ
  Malešický mikropivovar,Malešická 50,P10
  Cestovatelské promítání a povídání o zajímavých zážitcích, lidech a přírodě od Omara Jamaeina.
        ČSOP-NATURA QUO VADIS?

 • 30.1.2018 út - 19:30  RUSKEM OD VÝCHODU NA ZÁPAD
  Staroměstské nám.1
  Kromě dobrodružné cesty napříč nejrozlehlejší zemí světa nám cestovatel Martin Opatrný ze Zvedni zadek představí i Mongolsko, ve kterém stopoval koně Převalského.       SKAUTSKÝ INSTITUT

 • 31.1.2018 st - 15:00  O ČESKÝCH KORUNOVAČNÍCH KLENOTECH, PRŮVODECH A KORUNOVACÍCH - LÉPE REZERVACE 221714161
  Arbesovo nám. 4
  Na přednášce se budeme věnovat historii, významu a umělecké výzdobě korunovačních klenotů, korunovační ceremonii a dalším zvyklostem s nimi souvisejícími.       PIS-Sokolová

 • 31.1.2018 st - 17:15  O ČESKÝCH KORUNOVAČNÍCH KLENOTECH, PRŮVODECH A KORUNOVACÍCH - LÉPE REZERVACE 221714161
  Arbesovo nám. 4
  Na přednášce se budeme věnovat historii, významu a umělecké výzdobě korunovačních klenotů, korunovační ceremonii a dalším zvyklostem s nimi souvisejícími.       PIS-Sokolová

 • 31.1.2018 st - 17:30  PROGRAM APOLLO: NEJNÁDHERNĚJŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ ČLOVĚKA VE VESMÍRU - PŘEDNÁŠKA
  Tržiště 13
  Přistáním prvních lidí na měsíčním povrchu 20. července 1969 vyvrcholil nejambicióznější projekt USA minulého století. Co předcházelo prvním krokům Neila Armstronga po Měsíci, a co po nich následovalo? Přednáška Milana Halouska z České kosmické kanceláře provede zájemce cestou od tragické smrti posádky Apolla 1 až po první (a na dlouhou dobu jedinou) spolupráci kosmických velmocí při společném letu Sojuz-Apollo.       AMERICKÉ CENTRUM

 • 31.1.2018 st - 19:00  BAJKAL - MODRÁ PERLA SIBIŘE - PŘEDNÁŠKA - NUTNÁ REZERVACE: www
  Měst.knihovna - Mariánské nám.,P1
  K Bajkalu se vypravíme z města Irkutsk. Pár dní pobudeme na ostrově Olchon, kde uvidíme nádherné útesy, šamanskou škálu i rybářský přístav v post-sovětském rozkladu. Ochutnáme legendární bajkalskou rybu - omula (jen na obrázku, omlouvám se :) Přeplavíme se přes nejhlubší místo jezera a zajedeme do odlehlé Barguzinské doliny. Nedaleko Burjatského Ulan-Ude navštívíme pravý tibetský klášter, zavítáme do kuriozních sibiřských lázní Aršan. Poznáme mnoho zdejších svérázných obyvatel... Přednáší M.Loew.       MK

 • 1.2.2018 čt - 16:00  NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
  Před budovou na Karlově nám.
  Prohlédneme si budovu s mimořádnou historií, která ovlivnila dějiny celé země. Původní stavba souvisí se založením Nového Města pražského Karlem IV. v roce 1348. Z původní gotické stavby se dodnes dochovaly sklepy, později byla budova mnohokrát přestavována. V roce 1419 zde došlo k první pražské defenestraci, kterou byla de facto spuštěna husitská revoluce. Do r. 1784 zde sídlila městská správa, později zde vzniklo obávané vězení s mučírnou, díky kterému budova dostala přezdívku „Česká Bastila“. Byl zde vězněn například Jan Sladký Kozina. Dnes má budova statut národní kulturní památky.       KRČÁLOVÁ-Marchal

 • 1.2.2018 čt - 16:30  JAK A KDE SE V PRAZE OBCHODOVALO – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Představíme si něco málo z historie obchodování a následně si budeme povídat o pražských trzích, tržištích, tržnicích, krámech i obchodních domech s doprovodným obrazovým materiálem.       PIS-Racková

 • 1.2.2018 čt - 17:30  JAN PONERT – ZA ORCHIDEJEMI EKVÁDORSKÝCH HOR
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 1.2.2018 čt - 18:00  BEDŘICH AUGUST – SBĚRATELEM V KOMUNISTICKÉM RUSKU
  NÁPRSTKOVO MUZEUM - Betlémské nám. 1
  V roce 1963 se dr. J. Štěpkové, kurátorce numismatické sbírky Náprstkova muzea, podařilo uskutečnit dlouho projednávaný, státem financovaný, nákup celoživotní sbírky orientálních mincí sběratele ing. Bedřicha Augusta. Sbírka čítala téměř pět tisíc ražeb převážně islámské provenience a její základ tvořily mince nasbírané za Augustova pracovního pobytu v sovětské střední Asii – Turkestánu, kde před druhou světovou válkou pracoval jako geometr. Přednáška bude pojednávat o životě tohoto sběratele a jeho kolekci. Přednáší Vlastimil Novák.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 1.2.2018 čt - 18:00  CYKLUS SLOVO, TRADICE A KONTEXT
  Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98,P5
  „Whitmanův barbarský yawp". U příležitosti nového českého překladu Listů trávy pronese přednášku
  o největším americkém básníkovi jeden z překladatelů knihy, amerikanista a písňový folklorista Ondřej Skovajsa.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 1.2.2018 čt - 19:00  ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY AWARD 2017 - OTEVŘENÍ VÝSTAVY
  Betlémské nám.5a
  Výstava prezentující nejlepší fotografie z Ceny architektonické fotografie 2017. Úvodni slovo pronese fotograf V.Sedy       .GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

 • 2.2.2018 pá - 17:00  COLUMBIA STS-107 - CESTA BEZ NÁVRATU = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  1.2. 2003 se blížila ke konci již 28 mise nejstaršího amerického raketoplánu Columbia. Na palubě byla 7-členná posádka, vč. 2 žen. Byl mezi nimi i první izraelský astronaut Ilan Ramon, který s sebou na vesmírnou cestu vzal i kresbu mladého českého židovského chlapce Petra Ginze, který zahynul v průběhu Druhé světové války v Terezíně. Končila téměř 16-denní vědecká mise, do přistání na Kennedyho kosmickém centru zbývalo posledních 16 minut. V tom okamžiku se posádka odmlčela a za krátký čas začaly přicházet zprávy o tom, že lidé v trase letu raketoplánu viděli na obloze ohnivé stopy rozpadajícího se stroje. Nikdo tomu zprvu nechtěl věřit… Co se před přistáním na palubě Columbie stalo? Proč NASA ztratila svůj již druhý stroj a celou sedmičlennou posádku? Nezanedbal někdo něco? Na tyto, ale i další otázky, odpoví na přednášce Milan Halousek z České kosmické kanceláře. Milan Halousek *1961 je jeden z předních českých popularizátorů kosmonautiky. Od 2001 je organizátorem dnes již největšího středoevropského setkání zájemců o pilotovanou kosmonautiku KOSMOS NEWS PARTY, kterého se ravidelně účastní řada českých i zahraničních odborníků a hostů. Od 2002 organizuje a koordinuje v ČR akce Svět.kosmického týdne, které se zaměřují především na informování nejširší veřejnosti o přínosech kosmonautiky ke každodennímu životu lidí. Je vedoucím odboru Vzdělávání České kosmické kanceláře, předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti a členem Astronomické společnosti Pardubice. V neposlední řadě je také vášnivým sběratelem autogramů kosmonautů a všeho dalšího, co s kosmonautikou a lety do vesmíru souvisí.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 3.2.2018 so - 10:00  PRAŽSKÉ VĚŽE ANEB MĚSTO Z VÝŠKY - SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
  Malostranské nám. 5
  Nový cyklus vycházek, který představuje město z neobvyklého pohledu.       PORTA-Králová

 • 3.2.2018 so - 10:00  STAVOVSKÉ DIVADLO - LÉPE REZERVACE 221714714
  Železná 11
  Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní.       PIS-Sokolová

 • 3.2.2018 so - 10:00  ANEŽKA ČESKÁ A JEJÍ KLÁŠTER - NUTNÁ REZERVACE 606712190
  Před Anežským klášterem
  Čí byla Anežka dcera nebo sestra? Jak vyrůstala? S kým byla zasnoubena a kolikrát? Proč se rozhodla vstoupit do kláštera? Jak přísná byla klauzule klarisek? Kde bydlela Anežka a jak žila? Jaké zázraky udělala, aby mohla být svatořečena a co je k tomu potřeba? Projdeme klášterní ambit, kuchyni, refektář, povíme si o stavební historii areálu a prohlédneme si kostel sv. Salvátora, který se měl stát přemyslovským pohřebištěm. Klášter je vytápěn !! V případě vhodného počasí se podíváme i do zahrady.  100,-       Dana Kratochvílová

 • 3.2.2018 so - 10:00 - 20:00  NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE SLAVÍ 222. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
  Objekty Národní galerie
  Národní galerie v Praze slaví 222. výročí svého založení volným vstupem do sbírkových expozic a rozsáhlým doprovodným programem. www       NÁRODNÍ GALERIE

 • 3.2.2018 so - 10:30  PROCHAZKA PO HŘBITOVĚ OLŠANY
  Hl.vstup hřbitova, Vinohradska
  Opet odbornice na historii, funer.umeni, materoaly p.Březinova       SPH

 • 3.2.2018 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDITINY VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 3.2.2018 so - 13:30  ZÁMEČEK MALEŠICE – JIRÁSKOVA VILA – JAROV
  Nástupiště metra Skalka
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 3.2.2018 so - 14:00  KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vchod kostela na Malostranském nám.
  Pojďte s námi navštívit nejslavnější barokní chrám Prahy, na jehož stavbě se podílelo několik generací významných architektů.       PIS-Hátleová

 • 3.2.2018 so - 14:00  SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ III. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Petrské nám. pod platany
  Naše cesta povede tentokrát z Petrského náměstí do Zlatnické a Truhlářské ulice. Kromě zajímavých funkcionalistických domů si připomeneme i Jaroslava Haška a Švejkovu hospodu na Kuklíku. Ukážeme si místo, kde tvořil Václav Brožík, kde redigoval své Květy J. K. Tyl nebo kde složil text naší hymny. Půjdeme také okolo místa, kde žili Máchova Lori a malíř Josef. M. Navrátil. Připomeneme si osobnosti prestižního gymnázia J. S. Gutha-Jarkovského, jako byl Josef Pekař, František Drtina i jeho absolventy, např. Jana Wericha, Vladimíra Holana, V. V. Štecha, Josefa Charváta a další.       PIS-Trnka

 • 3.2.2018 so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 3.2.2018 so - 17:30  CESTOVATELSKA PREDNASKA O SEVERU
  Masaryk.nabrezi 22
        Klub cestovatelu

 • 4.2.2018 ne - 10:00 - 20:00  NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE SLAVÍ 222. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
  Objekty Národní galerie
  Národní galerie v Praze slaví 222. výročí svého založení volným vstupem do sbírkových expozic a rozsáhlým doprovodným programem. www       NÁRODNÍ GALERIE

 • 4.2.2018 ne - 13:30  KOSTEL SV. MICHALA – PODOLSKÁ VODÁRNA – KAVČÍ HORY
  Nástupiště metra Karlovo nám.
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 4.2.2018 ne - 14:00  BUDĚJOVICKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ
  Zast. bus "Poliklinika Budějovická"
  Okolí stanice metra Budějovická zažívá podobně jako nedaleká Pankrác velmi zajímavý rozvoj. Pojďme se společně podívat nejen na současnost, ale taky do historie starší i velmi nedávné.       PORTA-Nekolný

 • 4.2.2018 ne - 14:00  PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Rybná 14
  Tentokrát prozkoumáme pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet.       PIS-Lešovská

 • 4.2.2018 ne - 14:00  RUDOLFINUM - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vchod Rudolfina z Alšova nábřeží
  Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky.       PIS-Sokolová

 • 5.2.2018 po - 15:30  VERNISÁŽ VÝSTAVY - STAVBY STOLETÍ REPUBLIKY V PRAZE 2
  Úřad MČ P2, Nám.Míru 20.
        FOIBOS

 • 5.2.2018 po - 16:00  PROHLÍDKA HOTELU IMPERIAL NA POŘÍČÍ - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Na Poříčí 15
  Znovuzrozený hotel ve stylu art-deco, postavený v letech 1913–14 architektem Benediktem. V přízemí budovy se nachází největší keramický obklad v Evropě – kavárna, cukrárna, vyrobila firma Rako podle návrhu Josefa Drahoňovského, dále vstupní hala se schodištěm a salonky ve stylu geometrické secese. Prohlédneme si některá apartmá, zázemí hotelu, ale i proslulou kavárnu Imperiál.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 5.2.2018 po - 18:00  JAN KOTĚRA JAKO TVŮRCE NÁHROBKŮ - PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž - Mostecká 1
  Zakladatel české moderní architektury Jan Kotěra (1871-1923) výrazně působil i na poli sepulkrální architektury. Přednáška ukáže příklady jeho pražských prací na Novém židovském hřbitově, Vinohradském hřbitově i Olšanských hřbitovech. Bude se jimi zabývat zejména z hlediska typologického. Přednší J.Synecký.       KLUB ZA STAROU PRAHU

 • 5.2.2018 po - 19:00  NEPÁL - 46 DNŮ NA TREKU
  KAŠTAN, Bělohorská 150,P6
  Poutavé vyprávění i záběry stále populárnějšího fotografa a cestovatele. Přednáší Pavel Svoboda.   80,-       ....

 • 6.2.2018 út - 14:00  KOSTEL SV. PROKOPA
  Vchod kostela, Sladkovského nám.
  Na vycházce si prohlédneme jednu z dominant pražského Žižkova, římskokatolický kostel sv. Prokopa, který vznikl v místech původní kaple sv. Jana Nepomuckého při zdejší viniční usedlosti. Jeho základní kámen byl položen roku 1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I., aby zde mohl být o pět let později vysvěcen novogotický svatostánek.       PIS-Škrlandová

 • 6.2.2018 út - 15:15  POŠTOVNÍ MUZEUM A KOSTEL SV. KLIMENTA
  Kostel sv. Klimenta, Klimentská ul.
  Navštívíme výstavu „200 let poštovní schránky“ v bývalém Vávrově mlýně, který je proslulý nejen jako Poštovní muzeum, ale i svými freskami od slavného malíře Navrátila. V blízkosti se projdeme interiérem Kostela sv. Klimenta, jenž zde stojí již od 13.století.       p.KOLAŘÍK - Klub důchodců u Min.zeměd.

 • 6.2.2018 út - 16:30  PROCHÁZKA CENTREM PRAHY
  Betlémská kaple
  V plánu byla prohlídka domu v Liliové, ale ten jsme jen navšívili a detailní kompletní prohlídku jsme museli posunout na 19.2. - 9:30. Prošli jsme ale zajímavě centrum Prahy. PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 6.2.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Francouzské zahrady l. — francouzské zahrady na Vaux-la-Vicomte, Versailles, Petrodvorec, Belveder, Schönbrunn, Hampton Court Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 6.2.2018 út - 17:00  GENIUS LOCI JAKO FENOMÉN
  Mariánské nám.1
  Jakým způsobem lze poznat, uchovat a rozvíjet kvalitu místa? Jak se duch místa promítá do současné architektury? Teorie, kterou představil v šedesátých letech norský architekt Christan Norberg-Schulz, a kde je pojem genius loci ústředním termínem, umožňuje poznat specifické kvality daného místa. Přednáší Amáta Wenzlová.       MĚSTSKÁ KNIHOVNA

 • 6.2.2018 út - 17:30  PŘÍBĚHY SOCH - CYKLUS PŘEDNÁŠEK - NUTNO REZERVACE : EDUKACE@GHMP.CZ
  Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2
  Poznámky k reliéfu z Juditina mostu. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.       GHMP

 • 6.2.2018 út - 18:00  CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - DOMINIKA KOBZOVÁ - KOLUMBIE
  ZOO Praha, U Trojského zámku 3
  Kolumbie se pozvolna otevírá cestovatelům a rozhodně má co nabídnou. Zasněžené andské vrcholy, nedotčené karibské pobřeží, amazonská džungle, pouštní oblasti, tajuplné archeologické ruiny a dlážděná koloniální architektura – pestrost země je to, co nejvíce překvapí. Pryč jsou staré časy vlády drogových kartelů, guerill a únosů. Jediné, co Vám v Kolumbii bude hrozit dnes, je to, že se Vám nebude chtít vrátit domů.   50,-       CK Livingstone

 • 6.2.2018 út - 18:00  MEZI AMAZONSKÝMI INDIÁNY
  KINO CENTRUM ČERNÝ MOST
  Přednáška  Petr Jan Juračka.    0,-       CČM

 • 6.2.2018 út - 18:30  SLAVNÍ NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ARCHITEKTI, NAROZENÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ:ARCHITEKT A PEDAGOG FRIEDRICH OHMANN (1858-1927)
  KAŠTAN, Bělohorská 150,P6
  Profesor pražské UMPRUM a vídeňské Akademie, milovník baroka a autor prvních secesních staveb v Praze. Přednáší Zdeněk Lukeš   80,-       ....

 • 6.2.2018 út - 19:00  PORTUGALSKÉ ALENTEJO: KRAJ VINIC A SKVĚLÉ GASTRONOMIE
  Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Cestovatelské úterky. Moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených Miroslav Hrdlička. 
  Tento region na jihu Portugalska střeží několik středověkých měst podél rozeklaného Atlantského pobřeží. Jde o zdroj potěšení pro všechny zájemce o středomořskou atmosféru a gastronomii. Milovníci vína se pak dozví více o místním legendami opředeném korkovém dubu. Na toulky krajem okolo Évory vás zve cestovatelka Petra Sochorcová
        MK

 • 7.2.2018 st - 16:30  VÝVOJ ZDRAVOTNÍ PÉČE V PRAZE - PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Během přednášky si představíme začátky a postupný rozvoj moderní medicíny. Neopomeneme ani na významné osobnosti, které u nás přispěly ke zlepšení kvality života a prodloužení jeho délky.       PIS-Racková

 • 7.2.2018 st - 17:00  VANUATU
  Milešovská 1,P3
  Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše       PRAHA 3

 • 7.2.2018 st - 17:30  VERNISÁŽ VÝSTAVY SPLNĚNÝ SEN
  Městská knihovna - Hradčany,Pohořelec 25
  Zveme vás na výstavu obrazů členů výtvarného klubu Centra celoživotního vzdělávání. Vernisáž se koná 7. února 2018 od 17.30 hod. Výstavu si můžete prohlédnout od 7. do 28. února 2018 v provozní době pobočky.       MK

 • 7.2.2018 st - 18:30  BARMSKÉ HORSKÉ KMENY, ŠAMANI A DUCHOVÉ - NUTNÁ REZERVACE 734322729
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Odlehlý kout východní Barmy ukrývá fascinující vesnice horských kmenů, jejichž životy nadále řídí víra v prolínání světa živých, mrtvých a duchů domů, hor i řek. Přijďte se podívat na fotky, které při své podzimní cestě do Zlatého trojúhelník pořídil.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 7.2.2018 st - 19:00  STOPEM Z KAMČATKY - PŘEDNÁŠKA
  Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Vojtěch Marek poté, co loni stopoval z Vladivostoku do Petrohradu a předloni z Čech do Kyrgyzstánu a domů, jel tentokrát z Kamčatky. Na jeho, zatím, poslední cestě potkal medvědy, s několika tisíci Jakutů slavil Nový rok, ujel 17 000 km, podplatil námořníky, aby se s nimi mohl plavit po řece Leně, navštívil Bajkal, dostopoval k Severnímu polárnímu kruhu a mnoho dalšího. Přijďte si poslechnout vyprávění a prohlédnout si fotografie ze stopování po Rusku a zjistit, jací vlastně Rusové i další národy této rozlehlé země jsou.  60,-       .

 • 8.2.2018 čt - 16:30  PROHLÍDKA DÍLA FOTOGRAFA A OSCAR.REŽISÉRA S.HAMMIDA V KISNĚ + OKOLÍ
  Jungmannovo nám. - socha
  V námi nedávno navštíveném domě V Kisně si detailně prohlédneme fotovýstavu celoživotního díla Saschy Hamida, vlastním jménem Alexandra Hackenschmiedera, působícího ve Zlíně (reklamní foto + filmy), doprovázejícího J.A.Baťu kolem světa. Emigroval do USA, kde v Hollywoodu obdržel řadu Oscarů za své filmy. Poté procházka okolím.  50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 8.2.2018 čt - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK - HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ČR + SVĚT
  Kostelní 44,P7
  Přednášky leden-březen. Státní tajemník na Min.kultury Z.Novák je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historii zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, zastupoval ji jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 8.2.2018 čt - 17:00  ČESKÝ KRUMLOV: 25 LET V UNESCO - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Do jaké míry změnil zápis Českého Krumlova na prestižní seznam památek UNESCO obraz místa a jakým způsobem byl ovlivněn život v historickém centru? Na příkladu Českého Krumlova bude prezentováno, co památce přináší její popularita a v jakém smyslu může být turistický ruch hrozbou. Přednáší Daniel Šnejd.       MK

 • 8.2.2018 čt - 17:00  PRAHA 2 NA SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO
  Úřad MČ2, Nám.Míru 20
  Přednáška Josef Štulc       KOTĚROVO CENTRUM ARCH.

 • 8.2.2018 čt - 17:30  AD UNICUM - KŘEST KNIHY + PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
  Liliová 5
  Křest knihy„AD UNICUM, Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu I/1 Od gotiky k manýrismu“. Kolektiv autorů Vám představí  projekt a knihu, která vznikla v rámci projektu z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury ČR. Program: dramatické čtení z pracovních deníků Jodefa Scheybala - pověřence Ministerstva školství a osvěty a Národní kulturní komise z let 1945 -1948, historik Pavel Preiss pohovoří o osobní zkušenosti při soupisech uměleckého majetku v 50. letech 20. století, představení projektu a kolektivu autorů, slovo generální ředitelky Naděždy Goryczkové. Hudební doprovod na violu da gamba: Mélusine de Pas.       NPÚ

 • 8.2.2018 čt - 17:30  PRAHA KARLA IV. – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  Týnská 6
  Zveme vás na komentované prohlídky nové expozice Praha Karla IV. – středověké město, které povede archeolog Petr Starec. Nahlédneme do středověkého města pomocí hmotových a virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného zvonu, gotické novostavby v Karlově ulici atd.). K atraktivním exponátům patří modely Vyšehradu a Pražského hradu či chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám.       MUZEUM PRAHY

 • 8.2.2018 čt - 17:30  JAROSLAV ŠKOPEK – BAREVNÉ KLENOTY NAŠÍ PTAČÍ ŘÍŠE
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 8.2.2018 čt - 18:30  ČEZETOU KOLEM AFRIKY
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška Martin Magnusek. Cestování Martina Magnuska začalo trochu nenápadně s prvním řidičským průkazem na motorku. Od kratších cest po České republice se dostal až k mnohaměsíčním solo cestám po Asii a Africe. Přijďte si poslechnout povídání o cestě na stařičké Čezetě po africkém kontinentu, kde celkově strávil přes 10 měsíců a najel 45 tisíc kilometrů. Od hornatého Lesotha po nekonečné pouště Súdánu, kávové plantáže ve Rwandě nebo gorily horské v Ugandě. To vše v sedle více než 50 let starého motocyklu..       KLUB CESTOVATELŮ

 • 9.2.2018 pá - 15:45  JOSEF LADA V TANČÍCÍM DOMĚ - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  U Mánesa
  Společně si prohlédneme doposud největší výstavu obrazů Josefa Lady, který žil v nedalekém Podskalí. Místo kde se výstava koná je spjaté s tragickou událostí v Ladově životě, kdy pár kroků odtud zahynula jeho dcera Eva, při bombardování Prahy 14. 2. 1945. Na výstavě jsou zastoupena díla ze všech uměleckých období Josefa Lady. Uvidíme idylické obrázky z jeho dětství v Hrusicích, obrazy z jeho bohémského období, kdy ilustroval Haškova Švejka i díla z jeho zralé tvorby.Vycházka skončí vyhlídkou z Tančícího domu na terasách v 7. a 8. patře.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 9.2.2018 pá - 17:00  VŠE CO JSME VĚDĚLI O MĚSÍCI JE JINAK = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Podrobný výzkum Měsíce pomocí automatických sond a také preciznější analýzy lunárních hornin v posledních letech ukázaly, že náš nejbližší kosmický soused je mnohem zajímavějším tělesem, než jsme si dříve mysleli! V přednášce se dozvíte o nových názorech na vznik Měsíce, formování jeho povrchu a také na ovlivňování života na Zemi. Pavel Gabzdyl *1974 pracuje na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně. Zabývá se především planetárními vědami, které vyučuje na Přírodověd.fakultě Masarykovy univerzity Brno. Od 1991 se věnuje projektu Prohlídka Měsíce, jenž přibližuje zajímavá místa měsíčního povrchu. Je autorem nebo spoluautorem řady populárních astronomických publikací a vzdělávacích pořadů. 2007 po něm byla pojmenována planetka číslo (43971) Gabzdyl. Za nejpodivuhodnější místo ve vesmíru považuje naši Zemi.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 10.2.2018 so - 10:00  ZA ŽLUTOU ŘŮŽÍ JOSEFA MÁNESA
  Anežská 12
  Kalendářní desku staroměstského orloje zná jistě každý – je zkrátka „od Mánesa“. Pojďme vzdát poctu tomuto nevšednímu umělci a vydejme se hledat v pražských zákoutích ozvěny jeho nelehkého života: místa, kde bral poprvé štětec do ruky, domy, kde s rodinou prožíval dobré i zlé, objekty, o jejichž výzdobu usiloval; a přelud žluté růže, kterou nikdy nenalezl. Najdeme ji na vycházce my?       PIS-Zörnerová

 • 10.2.2018 so - 12:30  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul hist. budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00.       PIS

 • 10.2.2018 so - 13:30  ŽIDOVSKÉ PECE – PARUKÁŘKA – OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ
  Nástupiště metra Želivského
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 10.2.2018 so - 14:00  S VÝHLEDEM NA BOTIČ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Zast. tram „Jana Masaryka“
  V jižním cípu Vinohrad se skrývá několik zajímavých staveb. Projdeme kolem vily Osvěta, ve které se narodil Jan Masaryk. Ukážeme si Zvonařku, kde nejen vyráběl pražskou šunku Antonín Chmel, ale kde také končila koňka. Na Nuselských schodech uvidíme nejstarší zachovanou vinohradskou stavbu, kapli sv. Rodiny.       PIS-Micková

 • 10.2.2018 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - VYCHÁZKY PODLE ČÍSEL POPISNÝCH
  Roh ulic Na Slupi - Albertov
  Další poznávací umělecko-architektonicko-historická vycházka. Budeme pokračovat poznáváním Areálu Albertova a také se ještě jednou vrátíme ulicí Studničkovou ke kostelu sv. Apolináře na Větrově, abychom si prohlédli jeho interiér dokládající bohatou stavební historii - vznikl jako gotická novostavba, byl zbarokizován a nakonec regotizován. Výklad kunsthistorik Jakub Synecký. 50,-       PRAŽSKÉ DOMY

 • 10.2.2018 so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 10.2.2018 so - 16:00  VEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝMI PASÁŽEMI A PRŮCHODY - OKOLO VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
  Socha, Jungmannovo nám.
  Dnes to jsou nejen spojnice mezi pražskými ulicemi, ale i místa plná divadel a kin. Pro všechny průchody a uličky však platí - tomu, kdo spěchá, pomohou cestu zkrátit a navíc každému chodci mohou nabídnout i přístřeší v nepohodě.       PORTA-Cimplová

 • 10.2.2018 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  Vstup vedle Staroměstského orloje
        PIS-Baloun

 • 11.2.2018 ne - 12:00  HOLEŠOVIČKY - NUTNO REZERVACE www
  Zast.bus 112 "Pelc Tyrolka"
  Vycházka nás zavede do starých Bohnic, které si dodnes zachovaly svou původní venkovskou atmosféru i přesto, že jižně od nich vyrostlo v 70.letech 20.století sídliště pro 30 000 obyvatel. Poznáme zdejší zámek, kostel sv.Petra a Pavla, obecní školu a statek Vraných, krásnou ukázku selského baroka. Dále budeme pokračovat do areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, která byla založena na počátku 20. století a jednalo se ve své době o jeden z největších a nejmodernějších ústavů v Rakousko-Uhersku. Prohlédneme si zdejší pozoruhodné stavby architekta Václava Roštlapila, kterým vévodí secesní kostel sv. Václava. 150,-       PRAMPOUCH

 • 11.2.2018 ne - 13:30  ZÁMEK A KAPLE SV. ANNY V KRČI
  Nástupiště metra Kačerov
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 11.2.2018 ne - 14:00  BÍLKOVA VILA - OTČENÁŠ FRANTIŠKA BÍLKA A ALFONSE MUCHY = LEKTORSKÁ PROHLÍDKA STÁLÉ EXPOZICE
  Mickiewiczova 1,P6-Hradčany
  OTČENÁŠ FRANTIŠKA BÍLKA A ALFONSE MUCHY Komorní výstava kreseb a grafik představí dvě rozdílná ztvárnění základní křesťanské modlitby Otčenáš, která patří k důležitým dílům v kontextu tvorby sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy. Na své první autorské knize Otčenáš pracoval František Bílek už v roce 1900; s předmluvou Otokara Březiny ji vydal o rok později Nový život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy vyšel knižně v Paříži v roce 1899 a ve stejné době v limitovaném počtu také v Praze u nakladatele Bedřicha Kočího. Výběr vystavených prací dokládá originální invenci obou autorů, která jim umožnila vytvořit působivá mystická podobenství, směřující k morální obrodě člověka.       GHMP

 • 11.2.2018 ne - 14:00  NOVÝ CYKLUS: OSMIČKY V NAŠÍ HISTORII
  Vchod Anežského kláštera
  Korunovace Václava I. Jednookého 2. 2. 1228 a jeho zakladatelské dílo.       PORTA-Chrastilová

 • 11.2.2018 ne - 14:00  STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Socha lva na nádvoří Strahovského kláštera
  Prohlídka okruhu Strahovské obrazárny s díly od gotiky po romantismus, včetně klenotnice a expozice věnované sv. Norbertovi.       PIS-Marchal

 • 11.2.2018 ne - 14:00  VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY
  Táborská brána(1.brána od metra C „Vyšehrad“)
  Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány!       PIS-Smrčinová

 • 11.2.2018 ne - 15:00  HOLEŠOVIČKY - NUTNO REZERVACE www
  Zast.bus 112 "Pelc Tyrolka"
  Vycházka nás zavede do starých Bohnic, které si dodnes zachovaly svou původní venkovskou atmosféru i přesto, že jižně od nich vyrostlo v 70.letech 20.století sídliště pro 30 000 obyvatel. Poznáme zdejší zámek, kostel sv.Petra a Pavla, obecní školu a statek Vraných, krásnou ukázku selského baroka. Dále budeme pokračovat do areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, která byla založena na počátku 20. století a jednalo se ve své době o jeden z největších a nejmodernějších ústavů v Rakousko-Uhersku. Prohlédneme si zdejší pozoruhodné stavby architekta Václava Roštlapila, kterým vévodí secesní kostel sv. Václava. 150,-       PRAMPOUCH

 • 12.2.2018 po - 16:00  STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Víte, co všechno se dá na orloji přečíst nebo určit? Víte, kolik různých časů orloj ukazuje? Přijďte se naučit číst údaje ze Staroměstského orloje, který je chloubou Prahy. Zjistíte, že to není jen turistická atrakce, ale funkční model vesmíru s velmi přesným chodem.       PIS-Kratochvílová

 • 12.2.2018 po - 17:00  GEORGES SEURAT A PAUL SIGNAC - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  OSUDOVÁ SETKÁNÍ IMPRESIONISTŮ. Zakladatele neoimpresionismu a tzv. ,,Salónu odmítnutých" pojilo nejen přátelství, ale i společné umělecké vize a blízký vztah k symbolistům a anarchistům. Přednáší Jana Jebavá.       MK

 • 12.2.2018 po - 17:00  UMĚLECKÉ OSMIČKY - PŘEDNÁŠKA
  Měst.knihovna Smíchov,Náměstí 14. října 15
  Zveme vás na nový cyklus historických přednášek. Představíme vám velké osobnosti světa umění, pro které je letošní rok jubilejní.       MK

 • 12.2.2018 po - 18:00  INTERIÉRY KANCELÁŘÍ ČSA V 60. LETECH - PONDĚLKY VE VĚŽI
  Juditina věž, Mostecká 1
  Přednáška se buto točit kolem architektury a umění ve službách Československých aerolinií v 60. letech minulého století. představí interiéry reprezentativních kanceláří ČSA a také podobu ruzyňského letiště v té době. Přednáší Petra Papežová Konopčíková.       KZSP

 • 12.2.2018 po - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín12. 2.19. 2.26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2018  (pondělky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 12.2.2018 po - 18:30  ZÁVOD LOWCOST RACE
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška B.Hübschová. Když se řekne LowCost Race, každý si představí „závod v cestování bez peněz“. Představte si šílené týmy, kterým není cizí jíst z popelnic nebo neustále o něco žebrat. Bojují denně o svoje přežití. V cizím městě. S cizími lidmi. Vydáni na pospas osudu. My byly jeden z těch týmů – Berem Kramle. Ale o čem tenhle závod doopravdy je? Proč se do něj hlásí čím dál víc lidí? Jaké je ono kouzlo cestování bez peněz? A jak tato zkušenost zatočí s vaším životem? Povíme vám o naší cestě závodem. Vyprávění okořeníme o vtipné i téměř neuvěřitelné historky. Ukážeme vám, jak mít v 10 dnech prakticky všechno, po čem toužíte. Že je to bez peněz nemožné? Povíme vám, jak jsme letěly letadlem, večeřely s milionářem a nechaly se tetovat… (a ne zrovna zadarmo, jak jsme si přály).       KLUB CESTOVATELŮ

 • 12.2.2018 po - 19:00  SÓLO CESTOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ ZEMĚKOULE
  Café Campus, Náprstkova 10
  Nový Zéland I Austrálie I Bali I Malajsie I Singapur I Vietnam Ve dvou se to lépe táhne, říká se. Lucie vyrazila do světa sama, téměř rok strávila na Novém Zélandu a domů to vzala přes jihovýchodní Asii. Ve své přednášce z cest se vás bude snažit přesvědčit, že jenom s krosnou to také není vůbec špatné. Sólo cestování má spoustu výhod a je to nejlepší škola života, na kterou navíc nemusíte skládat žádné přijímací zkoušky. Je třeba jen krosny a odhodlání opustit svou komfortní zónu a poznat sám sebe. Ať už se chystáte na Zéland, nebo některé ze zemí v Asii, čekají na vás praktické rady a tipy, a samozřejmě fotografie, za rok ty nejlepší z nejlepších. Je lepší odjet s plánem nebo bez? Kde strávit na Zélandu zimu? Dá se na Zélandu obejít bez auta? Co dělat, když váš přepadne cestovatelská krize? Proč doporučuji vyrazit raději do Malajsie, než na Bali? Na čem jde ušetřit a na kolik mě takové putování vůbec vyšlo? I cesta tisíce mil začíná jediným krokem, praví čínské přísloví.       .

 • 12.2.2018 po - 19:00  SAHARSKÁ AFRIKA V PROMĚNÁCH ČASU - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  STŘET CIVILIZACÍ – vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace. Sahara, rozlehlá pustina zabírající celý sever Afriky, skrývá spoustu tajemství minulosti. Transsaharský obchodní systém celá staletí přivážel luxusní zboží na evropské trhy a udržoval pohádkově bohaté africké a arabské vládce u moci. V kontaktu s rozpínající koloniální mocí Evropanů ale upadl v zapomnění a zanechal po sobě pouze vzpomínky v podobě písky téměř zavátých pouštních měst. Dědictví tohoto starého světa, jeho úžasných kultur, ale i krutého otrokářského systému, nepřestává ovlivňovat dnešní Saharu a dnešní svět. 
  Přednáší arabistka a íranistka Lenka Hrabalová.       MK

 • 12.2.2018 po - 19:30  IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ V OBLEŽENÍ
  Kavárna Knoflík, Jablonecká 724,P8
  Po několika cestách do různých koutů naší planety jsem se ocitl na Blízkém východě, přesněji ve státě Izrael. Za mnou byla léta studia, desítky přečtených knih a článků i zhlédnutí mnoha dokumentů.  Můj mozek předpokládal, že je připraven na to, co mělo přijít. Nebyl a tak to vlastně začalo. Rána za ranou a překvapení za překvapením mě provázely po celou dobu mého putování i žití ve Svaté zemi. Byl to Izrael (no a vlastně také trochu Palestina, ale o tom je jiné povídání), který mě uchvátil se všemi jeho klady i zápory, hříšnostmi a svátostmi. Dvanáct měsíců nabytých tenzí, konflikty i cestováním. Strach a úžas vyvolávající situace, hluboké cesty do tradic a historie země, jež je považována za jednu z nejvíce konfliktních zón této planety. V těchto rozepřích nejde pouze o dvojstranný konflikt mezi Izraelci a Palestinci, ale i o vnitřní rozkol mezi křesťany, židy, mezi ortodoxními i ultra ortodoxními zastánci stejných i různých náboženství. Sílí zde boj o ženská práva, emancipaci i rovnost. Nalezneme zde mnoho štěpných linií, okolo kterých probíhá napětí. Někdy bylo poznávání o průšvih, někde bylo nutné trochu vynalézavosti, ale vždy výsledek stál zato. Během přednášky seznamuji posluchače s drobnými výseky a příběhy této krásné země. Pár střípků, které pozvednou míru zvědavosti a do popředí postrčí touhu tuto zemi vidět.       .

 • 13.2.2018 út - 15:00  ROMANTIKA PRAŽSKÝCH NÁDRAŽÍ - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Masarykovo nádr. u I.koleje
  Většina návštěvníků Prahy, ale i rodilých Pražanů ani netuší, že v historických budovách větších nádraží existují luxusní salonky. Byly určeny především pro císaře, příslušníky jeho rodiny a jejich doprovod, a po vzniku republiky také pro naše prezidenty. Naše dvouhodinová vycházka začne na Masarykově nádraží. Přiblížíme si první roky železničního provozu v českých zemích a navštívíme také luxusní Masarykův salonek, ve kterém pobýval mj. i císař František Josef I. Pak se vydáme k Hlavnímu nádraží. Cestou si ukážeme, kudy vedlo městské opevnění, kde stála Horská brána a kde byl pražský šibeniční vrch. Ve Vrchlického sadech se zastavíme u rondokubistického kiosku, pak u plastiky Sbratření a u sochy prezidenta Wilsona. Na pražském Hlavním nádraží navštívíme nedávno zrekonstruovanou secesní Fantovu kavárnu, odjezdovou halu a na závěr naší vycházky uvidíme unikátní vládní salonek a císařskou čekárnu, která jsou běžně veřejnosti nepřístupné.       KRČÁLOVÁ-Bezouška

 • 13.2.2018 út - 15:00  STRAŠNICKÝ KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE A OKOLÍ
  Ke Strašnické 10
  Ve volném pokračování lednové vycházky po pražských Strašnicích si tentokrát představíme moderní stavbu římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. Po prohlídce kostela se vydáme do starých Strašnic, kde si představíme některé zdejší dochované stavby jako např. areál Gutovky, Bečvářův dvůr, Betlémskou kapli, sborový dům v Kralické ulici nebo zdejší sokolovnu.       PIS-Hátleová

 • 13.2.2018 út - 15:00  STRAHOVSKÁ KNIHOVNA - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  StrahovskÁ knih.,Strahovské nádvoří
  Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit.       PIS-Racková

 • 13.2.2018 út - 17:00  LITERÁRNÍ KRAJINA BOHUSLAVA REYNKA - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Básnické a grafické dílo Bohuslava Reynka (1892 – 1971), stejně tak jako jeho osud, jsou pevným poutem propojeny s krajinou Petrkova na Vysočině, které je patrné dodnes. Navštívit krajinu opravdu velkého umělce je nevšedním zážitkem. Přednáší spisovatel a výtvarník Václav Vokolek.       MK

 • 13.2.2018 út - 17:00  VERNISÁŽ FOTOVÝSTAVY BATAYPOR? ANEB ČESKÉ TURIST.ZNAČENÍ PRO BRAZÍLII
  Masaryk.nábřeží 22,P1
        KLUB CESTOVATELŮ

 • 13.2.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Francouzské zahrady II. — aplikace umění francouzských zahrad v našich podmínkách (Lednice, Holešov, Trója, Slavkov). Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 13.2.2018 út - 17:00  PRÁZDNÉ DOMY A PALÁCE NA HRADČANECH
  Mariánský sloup, Hradčanské nám.
  I Hradčany mají své prázdné domy a paláce. Zcela nová vycházka nás zavede na Hradčany, kde si v terénu budeme povídat o historii dávno minulé, ale i o nejžhavějších kauzách současnosti.  100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 13.2.2018 út - 17:30  PŘÍBĚHY SOCH - CYKLUS PŘEDNÁŠEK - NUTNO REZERVACE : EDUKACE@GHMP.CZ
  Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2
  Tvorba Aloise Sopra. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.       GHMP

 • 13.2.2018 út - 18:00  PERUŤ 312 – KŘEST PUBLIKACE + VERNISÁŽ FOTO VÝSTAVY
  Galerie Lucerna, Štěpánská 61
  Za účasti významných hostů a osobností.       PRAHA 2

 • 13.2.2018 út - 18:00  CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - LUDMILA PULDOVÁ - SEVERNÍ GRUZIE, SVANETIE
  Zoo Praha, U Trojského zámku 3
  Svanetie - horská oblast na severním okraji Gruzie vklíněná mezi nejvyšší hřebeny Velkého Kavkazu. Svanetie proslula hlavně zvláštní vesnickou architekturou, jejíž dominantou jsou mohutné středověké obranné věže ze 14. století. V celém kraji jich po vesnicích stojí několik stovek a jsou pod patronací Unesco. Hrdý národ Svanů se nyní otevírá turistice a nabízí ubytování v rodinných penzionech i originální stravu.  50,-       CK Livingstone

 • 13.2.2018 út - 19:00  JAK ČEŠI OBJEVUJÍ VESMÍR?
  Café Potrvá, Srbská 2
  Pro mnohé se může jednat o překvapení, ale Česká republika zanechává výraznou stopu při objevování Sluneční soustavy a má v této oblasti skvělou celosvětovou reputaci. Čeští vědci se podílejí na vývoji přístrojů, které posouvají hranice lidského poznání v rámci kosmického výzkumu       .

 • 13.2.2018 út - 19:00  KAREL PRAGER: ZMAŘENÉ STAVBY
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Nejen o tzv. Pragerovyých kostkách pohovoří Radomíra Sedláková, přední autorita na tvorbu architekta Karla Pragera.       CAMP IPR

 • 13.2.2018 út - 19:00  FLORIDA: MÍSTO, KTERÉ SI ZAMILUJETE - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Cestovatelské úterky. Moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených Miroslav Hrdlička. Na Floridě si užije opravdu každý – místo, kde se luxus nočního života nejslavnějších celebrit ve věhlasných letoviscích snoubí s krásou hispánských krasavic, kde se střídají velkolepé pláže omývané vodami Atlantiku i Mexického zálivu s mokřady, bažinami a úžasnou subtropickou květenou národního parku Everglades. Na druhé straně pak nelze opomenout Kennedyho vesmírné centrum proslulé programem Apollo. Vedle moderátora pořadu přednáší redaktor ČRo Dvojky Jiří Hubička.       MK

 • 14.2.2018 st - 14:00  PROCHÁZKA MALOU STRANOU
  Zast.tram.22 - Pohořelec
  Nejkrásnější domovní znamení v Nerudově ulici s případnou návštěvou kostela P. Marie u Kajetánů. Vycházka s J.Janouškovou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 14.2.2018 st - 14:15  POVÍDÁNÍ O PRAZE, TÉMA: PRAHA POZDNÍ GOTIKA
  Karolíny Světlé 18
  Přednáší paní Alena Štěpánová         ŽIVOT 90

 • 14.2.2018 st - 15:00  CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA ETIOPIE
  Karolíny Světlé 18
  Přednáší paní Marie Brichová.   0,-       ŽIVOT 90

 • 14.2.2018 st - 15:00  ZANIKLÉ PRAŽSKÉ ZAHRADY – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Obecně se traduje, že ve středověku nebyl uvnitř hradeb na zahrady prostor. Opak je však pravdou, a tak si dnes můžeme připomenout např. Andělskou nebo Augustinovu zahradu. I v pozdější době vzniklo v Praze mnoho zahrad, které dnes již bohužel neexistují a jejich někdejší přítomnost nám připomínají jen názvy ulic.       PIS-Lešovská

 • 14.2.2018 st - 15:00  PROHLÍDKA ZEMĚDĚLSKÉ KNIHOVNY A.ŠVEHLY V DOMU ZEMĚĎ.OSVĚTY + VÝSTAVY VIETNAM
  Slezská 7, Vinohrady
  Navštívíme 3.největší zeměď.knihovnu na světě v historickém Domě zeměď.osvěty v Slezské ulici. Koment.prohlídka knihovny + prohlídka domu a také aktuální fotovýstavy o Vietnamu. V této knihovně Min.zeměděllství lidé naleznou poznání, zábavu i poučení. Snoubí se zde přírodní vědy s technikou, sociální vědy a základní podmínky pro život, právo a životní prostředí, historie, tradice a moderní přístupy k péči o půdu, o krajinu, zdraví a výživu obyvatel. Nejde jen o knihy a horu časopisů, ale také o funkcionalistickou budovu, ve které tepe jako srdce technologie 21. století. Pro všechny, kdo mají zájem a touhu poznávat. Již 90 let existuje a ukazuje světu, že vedle téměř 1,2 miliónu svazků od 16. stol. až do dnešního dne zde najdete nejvýznamnější elektron.databáze z oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů. Garantuje výběr nejkvalitnější zemědělské literatury v ČR, ať již domácí nebo zahraniční. Celý tým knihovny se těší na návštěvu zájemců vč.dotazů. 
  + Prohlédneme si aktuální fotovýstavu Vietnam fotografií tropického pralesa, zvířat a místních lidí + doplněna artefakty ze sbírky Česko-vietnamské společnosti. Celá akce 20,- pro dárek průvodkyni.
  PRAGOS

 • 14.2.2018 st - 15:30  NA TOM NAŠEM DVOŘE ... TOULCŮV DVŮR - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  První letošní setkání se zvířaty našeho dvora. Získáte informace o jejich životních potřebách. Navštívíme běžně nedostupné prostory. Některá zvířata si nakrmíte, některá si pohladíte. Na závěr si děti vyrobí z papíru a vlny zvířátko, které si odnesou domů.  60/40,-       TOULC.DVŮR

 • 14.2.2018 st - 17:15  ZANIKLÉ PRAŽSKÉ ZAHRADY – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Obecně se traduje, že ve středověku nebyl uvnitř hradeb na zahrady prostor. Opak je však pravdou, a tak si dnes můžeme připomenout např. Andělskou nebo Augustinovu zahradu. I v pozdější době vzniklo v Praze mnoho zahrad, které dnes již bohužel neexistují a jejich někdejší přítomnost nám připomínají jen názvy ulic.       PIS-Lešovská

 • 14.2.2018 st - 18:00  METROPOLITNÍ PLÁN - PREZENTACE A DISKUZE
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Prezentace nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu..       CAMP IPR

 • 14.2.2018 st - 18:00  MARIE BLABOLILOVÁ - VERNISÁŽ VÝSTAVY
  Galerie U Betlémske kaple Betlémské nám.8
  Vernisáž výstavy významné české malířky a grafičky Marie Blabolilové se koná u příležitosti autorčiných sedmdesátých narozenin. Marie Blabolilová je významná česká grafička a malířka. Vychází z  principů mřížky či hravé struktury ornamentů malířských válečků, jež uplatňuje na charakteristicky ztišených kompozicích civilních městských a domácích zátiší a přírody. Vidí svět v rastru. Jde lesem a kmeny se jí řadí do spořádaných zástupů, koruny stromů v sadě tvoří pravidelný vzor, květiny na záhoně se skládají do pestrého ornamentu, z protějšího domu vystupuje křížová struktura okenních rámů.       GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE

 • 14.2.2018 st - 18:30  ŽENSKÝ ELEMENT V TIBETSKÉM BUDDHISMU - PŘEDNÁŠKA
  Horovo nám.3, P8
  O ženském elementu v tibetském buddhismu vás seznámí česká buddhistická mniška Tenzin Palmo, která nyní žije v ženském klášteře v Nepálu.       POTALA

 • 14.2.2018 st - 19:00  VIETNAM ZE SEVERU NA JIH - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Poznejte zemi, o které jste slyšeli, ale mnohé stále nevíte. Přijďte a dozvíte se, kdo jsou Hmongové, kde najdete Sapu, Ninh Binh nebo Halong Bay. Zakusíte, jaké jsou nedělní trhy s různými etniky – Květinový Hmongové, Černí Hmongové nebo Červení Dzaové. V historických městech Hue a Hoi An se budete moci seznámit s císařskou pevností, zakázaným purpurovým městem s hrobkami a pagodami. V neposlední řadě se můžete těšit na informace o chutných národních specialitách. Přednáší Magda Radostová.       MK

 • 15.2.2018 čt - 16:00  SALÓNY LÁSKY PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ ČTVRTI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Roh ulic Dušní a U Milosrdných
  Vydáme se na místa židovské Prahy, kde se scházela nejvznešenější elitní pražská smetánka, ale i pražští hejsci a jejich děvčata. Dovíte se, kde byla nejpustší špeluňka Dennice i luxusní nevěstinec U Friedmannů, která ulice byla Hampejská, a jakou specialitu nabízel salón Aaron.       PIS-Kratochvílová

 • 15.2.2018 čt - 16:00  STAVOVSKÉ DIVADLO
  Hl.vchod budovy z Ovocného trhu
  Podíváme se do míst, kde byla poprvé uvedena magická opera Don Giovanni. Budeme mít možnost projít si celou budovu. Prohlédneme si hlediště, salonky, lóže a některé další veřejnosti nepřístupné prostory tohoto nádherného divadla. Povídat si budeme samozřejmě o Mozartovi, Tylovi, Škroupovi a dalších osobnostech, které měli k divadlu vztah.       KRČÁLOVÁ

 • 15.2.2018 čt - 17:00  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY HUDBA A POHÁDKA
  ČMH, Karmelitská 2
  Vydejte se s námi za pohádkou do Českého muzea hudby. Z chalupy hloupého Honzy projdete přes tajuplný les, setkáte se s Rusalkou, Krysařem, Červenou karkulkou, nahlédnete do čarodějovy komnaty a uslyšíte pekelnou muziku. Ve třinácté komnatě si poslechnete ty nejkrásnější pohádkové melodie. Výstava vám umožní znovu vidět svět dětskýma očima, vzpomenout si na oblíbené pohádky, ale i poodhalit tajemství, které je v nich skryto.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 15.2.2018 čt - 17:00  DÁNSKO: NEJEN KOLA A POHÁDKY - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Pokud jde o Dánské království, rozhodně by je nebylo vhodné redukovat na nějaký biedermeier z pohádek Hanse Christiana Andersena nebo se nezajímat o nic jiného než o metropoli Kodaň. Tak například druhé největší město Aarhus zaujme kombinací současné architektury a rozsáhlého skanzenu z počátku minulého století. A co teprve regiony, i zde se skrývá mnoho lákadel. Znalkyně prostředí – novinářka a spisovatelka – Judita Matyášová představí zemi ve stopách umělců jako kulturní archu otevřenou návštěvníkům všech generací. Přiblíží také každodenní život Dánů, kteří sami o sobě říkají, že jsou nejšťastnější národ na světě.       MK

 • 15.2.2018 čt - 17:00  CARLO LURAGO A FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA
  Úřad MČ2, Nám.Míru 20
  Přednáška P.Vlček       KOTĚROVO CENTRUM ARCH.

 • 15.2.2018 čt - 17:30  TOMÁŠ VENCÁLEK – ARBORETA A BOTANICKÉ ZAHRADY JIHOVÝCHODNÍHO POLSKA
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 15.2.2018 čt - 18:00  ŠAMANISMUS AMAZONSKÝCH INDIÁNŮ ANEB ŽIL JSEM SE ŠAMANY
  NÁPRSTKOVO MUZEUM - Betlémské nám. 1
  Celý život indiána je přirozeně propojen se šamanismem od narození přes iniciaci až do smrti. Jakákoliv jejich činnost má duchovní podtext, protože duchovní svět je pro indiána mnohem důležitější než ten materiální. V naší civilizaci se šamanismus stal téměř módním doplňkem. Atapana žil se šamany v Ekvádoru, Brazílie, Peru a Venezuele a jeho adoptivní otec je šaman Guňitze z kmene Kuikuru. Přednáška bude věnována povídání o šamanismu amazonských indiánů a životě s nimi. Přednáší Mnislav Zelený Atapana.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 15.2.2018 čt - 18:00  AKVIZICE GHMP - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Komentovaná prohlídka s kurátorkami a vybranými umělci. GHMP obnovila svou akviziční činnost před pěti lety po dlouhé předchozí pauze. Začali jsme skromně – nákupem odkládaných akvizic z dlouhodobé výstavy s výmluvným názvem „Po sametu“. Byl to první pokus o doplnění alespoň jednoho segmentu naší velmi nesourodé a vcelku nahodile utvářené sbírky, která sice vznikala díky darům umělců městu Praha už během posledních dekád 19. století, ale programové a zároveň tendenční akvizice nastaly až s oficiálním vznikem instituce v roce 1963. V 80. letech minulého století se pak GHMP mohla pochlubit řadou zajímavých zisků z tehdy objevných výstav zaměřených na bílá místa v historiografii naší scény. Devadesátá léta byla spíše érou občasných darů od mladší generace umělců a situace se v konkurenci stále aktivnějších soukromých sběratelů, kteří těžili z mohutnějícího trhu a aukcí, zdála být bezútěšná. Galerie veřejnoprávního sektoru se ocitly na jeho okraji bez šance zasáhnout do soutěže o pozoruhodná díla z restitucí. GHMP má v současnosti díky porozumění ze strany svého zřizovatele možnost už popáté získat díla od autorů, jež dlouhodobě sleduje a uspořádala jim výstavu. Tato vazba je důležitá jak z hlediska programu nákupů, tak z hlediska efektivního nakládaní s kapitálem přiděleným magistrátem přímo pro tento úkol. Jednak se tímto systémem GHMP posouvá ke zřetelněji vyprofilované kolekci, která odpovídá sledovaným tématům vytyčeným ve výstavním programu, a jednak těží ze vztahů s konkrétními osobnostmi, které recipročně přizpůsobují své ceny možnostem našeho rozpočtu. Naše výstava představí výběr z minulých čtyř let a otevře vhled do struktury sbírek, jež těmito kroky postupně získávají na ucelenosti, a směřují tak k budoucí stálé expozici.       GHMP

 • 15.2.2018 čt - 19:00  PRAŽSKÉ MOSTY
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Jaké jsou v Praze mosty a kde vzniknou další? Přednáška Petra Kučery na aktuální téma.       CAMP IPR

 • 15.2.2018 čt - 19:00  KYRGYZSTÁN A PAMÍR - PŘEDNÁŠKA
  Londýnská 30
  Po letech se do pohoří Pamír vrátil horolezec Petr Oczko, který se svým synem Rubenem pokusil zdolat druhý nejvyšší vrchol bývalé sovětské části pohoří - horu Pik Lenina s vrcholem 7134 m. O své dobrodružné cestě přes Kyrgyzstán až k vrcholu budou horolezci vyprávět .  0,-       SPOL.CENTRUM LONDÝNSKÁ

 • 16.2.2018 pá - 18:00  VALENTINSKÉ NOČNÍ PROHLÍDKY EXPOZICE ARCHA NOEMOVA - NUTNÁ REZERVACE: www
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Zažili jste někdy noc v africké savaně nebo v tropickém deštném lese? A jak to v muzeu vypadá, když se za posledním návštěvníkem zavřou dveře výstavních sálů a zhasnou všechna světla? To můžete zažít během nočních komentovaných prohlídek přírodovědecké expozice Archa Noemova. Tento měsíc se speciálním výkladem o námluvách ve zvířecí říši.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 17.2.2018 so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 17.2.2018 so - 10:00  OSADA ÚJEZD SV. MARTINA, ANEB DVA KOSTELY „VE ZDI"
  Vchod Anežského kláštera
  Návštěva jednoho z nejzajímavějších pražských kostelů a jeho okolí.       PORTA-Náprstková

 • 17.2.2018 so - 10:00  PRAŽSKÝ HRAD A ZIKMUND LUCEMBURSKÝ - LÉPE REZERVACE 221714714
  III.nádvoří Pražského hradu
  Procházka Pražským hradem, zejména katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha s připomínkou osudu českého krále Zikmunda Lucemburského.       PIS-Nováková

 • 17.2.2018 so - 10:00  DŮM U KAMENNÉHO ZVONU - LÉPE REZERVACE 221714714
  Staroměstské náměstí 13
  Narození Karla IV. bývá někdy situováno právě do tohoto kdysi nádherného gotického paláce na Staroměstském náměstí. Prohlédneme si jeho sklepení, kapli v přízemí a gotické prvky zachované v dalších přístupných prostorách objektu, který jinak slouží jako výstavní prostor GHMP.       PIS-Škochová

 • 17.2.2018 so - 10:30  BÍLKOVA VILA NA HRADČANECH - NUTNÁ REZERVACE 606712190
  Bílkova vila ul. Mickiewiczova 1
  Prohlídka vily a atelieru Františka Bílka na Hradčanech. Povíme si o životě a díle sochaře Františka Bílka, kde se narodil a z jaké rodiny pocházel, kam chodil do školy a kde studoval, s kým se přátelil, kde tvořil, jak získal na Hradčanech parcelu pro stavbu domu, že si všechno na stavbě i v interiérech udělal sám a že zpočátku byl velmi neuznávaný umělec a snílek. 100,- + vstupné       Dana Kratochvílová

 • 17.2.2018 so - 11:00 - 16:00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY EXPOZICE ARCHA NOEMOVA PRO RODINY S DĚTMI A PRO DOSPĚLÉ
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  KOLEM SVĚTA NA PALUBĚ ARCHY - komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova vás provede moderně pojatou zoologickou expozicí s fascinujícími živočichy, kteří obývají nebo obývali naši planetu. Prohlídka se soustředí především na obratlovce a představí rozmanitost jejich forem, včetně druhů ohrožených, vyhubených nebo invazivních. Na pomyslné cestě kolem světa navštívíme polární oblasti, severské i tropické lesy, vyprahlé savany i hlubiny světových moří a oceánů. Výklad průvodce, včetně aktuálních otázek ohrožení a ochrany světové fauny, je přizpůsoben všem věkovým kategoriím. Začátky v 11:00, 13:00, 15:00 a 16:00.             NÁRODNÍ MUZEUM

 • 17.2.2018 so - 13:30  HISTORIE ÚVN – ROTHMAYEROVA VILA – STARÝ BŘEVNOV
  Nástupiště metra Petřiny
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 17.2.2018 so - 13:30  POUTNÍ MÍSTO LORETA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vchod objektu,Loretánské nám.
  Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice).       PIS-Smrčinová

 • 17.2.2018 so - 14:00  PROCHÁZKA PO KARLOVĚ - VEDE NÁŠ ČLEN PRAGOS KLUBU RADIM A ZVE NÁS
  Zast.tram.12,14,18,24 "Botanická zahrada", Na Slupi
  Opět s Radimem se projdeme, popovídámě a nakonec zasedneme na kávu. Tentokrát trasa téměř v centru Prahy, vedoucí místy, která možná znáte, ale některá určitě neznáte: Přes Botanickou zahradu n Slupi, kolem areálu Přírodovědecké fakulty, ulicí Viničnou, kolem kostela sv. Apolináře, k místu s neuvěřitelně krásným výhledem Vyšehrad (na mapce označené červenou hvězdičkou jako místo s výhledem), neznámou "ho-či-minovou stezkou" (určitě ji nikdo neznáte, budete překvapeni výhledy i terasami se zahrádkami, romantikou míst a jeho přirozenou divokostí) na Albertov, ke Karlovu (nejčistší gotika v Praze) po hradbách dolů na tramvaj na Ostrčilově náměstí. Kdo bude mít zájem, může pokračovat k ústí Botiče do Vltavy a podél nábřeží. Trasa je nenáročná, asi 4 km cca 2 hod.       RADIM VALENČÍK

 • 17.2.2018 so - 14:00  PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA S KRMENÍM PTACTVA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Zveme Vás na prohlídku Toulcova dvora s průvodcem. Prohlédneme si farmu s hospodářskými zvířaty a nejstarší budovu Toulcova dvora s expozicí přadných rostlin a zemědělského náčiní. Podíváme se do třešňového sadu a projdeme se mokřadem. Nasypeme zrní ptákům do krmítek.        TOULC.DVŮR

 • 17.2.2018 so - 14:00  HISTORICKÉ INTERIÉRY V COLLOREDO-MANSFELDSKÉM PALÁCI - LEKTORSKÁ PROHLÍDKA
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň se záměry galerie na další využití.       GHMP

 • 17.2.2018 so - 14:00  KDE SE VZALA PŘÍJMENÍ, DOMOVNÍ ČÍSLA A ZNAMENÍ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Zast. tram „Pohořelec“
  Víte, jak vznikala naše příjmení a od kdy je musíme povinně mít? A také kdy dostaly domy svá čísla a proč máme jedno červené a druhé modré? Názorně si ukážeme, jak se podle tehdejších pravidel číslovaly domy ve vesnicích. Víte, kdo číslování prováděl nebo kolik najdeme ve staré Praze domovních znamení? A víte, co označovala? Přineste si psací potřeby a hodí se i tvrdá podložka na psaní!! Vhodné pro děti od 10 let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS-Kratochvílová

 • 17.2.2018 so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 17.2.2018 so - 15:00  "VETŘELCI A VOLAVKY" – PROCHÁZKY PO VEŘEJ.UMĚL.DÍLECH - SÍDLIŠTĚ PANKRÁC I.
  Vestibul M "Pankrác"
  Komentované procházky po úžasných veřejných uměleckých dílech a objektech 70-80 let normalizace s P.Karousem autorem skvělého projektu "Vetřelci a volavky" , jenž zachraňuje tato díla, eviduje a stále objevuje nová (i my občané amatéři). Za posledních 20 let socialismu (platil zákon 1-4% peněz ze staveb na veřejná uměl.díla a výzdobu) bylo vytvořeno 1800 soch, kašen,... ! Posledních 20 let kapitalismu jen 59 soch ! (tento zákon jsme zrušili, přitom jinde ve světě ho mají stále). A od 1989 bylo 800 rozkradeno. Naštěstí již přichází ozdravná doba pro náš národ.       GHMP

 • 17.2.2018 so - 15:00  KAMENNÝ MOST PRAŽSKÝ - ZE STARÉHO MĚSTA NA MALOU STRANU
  Socha Karla IV. na Křížovnickém nám.
  Připomeneme si historii i legendy spojené se založením mostu. Následně se cestou na druhý břeh zastavíme u některých soch a sousoší, vzpomeneme na jejich autory, objednavatele, případně předchůdce současných děl, která zdobí Karlův most. Připomeneme si skutečný život jednotlivých světců i jejich „druhý život“, tedy legendy. V březnu uskutečníme vycházku, kdy  budeme pokračovat druhou částí mostu.       PORTA-Prokůpková

 • 17.2.2018 so - 18:00  VALENTINSKÉ NOČNÍ PROHLÍDKY EXPOZICE ARCHA NOEMOVA - NUTNÁ REZERVACE: www
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Zažili jste někdy noc v africké savaně nebo v tropickém deštném lese? A jak to v muzeu vypadá, když se za posledním návštěvníkem zavřou dveře výstavních sálů a zhasnou všechna světla? To můžete zažít během nočních komentovaných prohlídek přírodovědecké expozice Archa Noemova. Tento měsíc se speciálním výkladem o námluvách ve zvířecí říši.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 18.2.2018 ne - 09:30  BÝVALÉ PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO - I. ČÁST
  Staronová synagoga
  Třídílný cyklus, který nás provede hlavními židovskými památkami. V první části cyklu se seznámíme s podstatou judaismu, prohlédneme si Staronovou synagogu - nejstarší dodnes zachovanou středoevropskou stavbu synagogy a dodnes sloužící svému účelu. Poté přejdeme do Klausové synagogy, kde nám expozice nazvaná Židovské tradice a zvyky přiblíží židovské svátky, náboženské slavnosti i každodenní život židovské rodiny.       PORTA-Škochová

 • 18.2.2018 ne - 10:00  BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN - LÉPE REZERVACE 221714714
  Zast. bus „Filmové ateliéry“
  O splněném snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali tento sen naplňovat, si budeme povídat mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou.       PIS-Micková

 • 18.2.2018 ne - 13:30  MÍ PRAŽANÉ MI ROZUMĚJÍ - NUTNÁ REZERVACE 606712190
  Nádvoří Klementina u Zrcadlové kaple
  Projdeme se po stopách W.A.Mozarta po Starém městě. Povíme si něco o jeho dětství a skvělém hudebním talentu. Vzpomeneme na jeho otce, díky kterému se "o tom zázraku, který Bůh nechal zrodit v Salcburku", dověděla celá Evropa. A to bylo v 18. století bez existence medií velmi těžkým úkolem. Jak otec dělal to, čemu se dnes říká PR (public relations)? Do kterých šlechtických paláců byl Wolfgang pozván při svých návštěvách? Jakou roli v tom hrála pražská zednářská lože? Jak bylo postaráno o jeho pohodlí? Co psal v dopisech o své návštěvě Prahy? Jak přinutil hrabě Pachta Mozarta ke zkomponování německých tanců pro bál konaný v jeho paláci? Ukážeme si, kde bydlel v Praze za svého pobytu v době přípravy premiéry opery Don Giovanni, jak fungovala spolupráce s libretistou Lorenzem da Ponte a kam chodil do šenku. Také si povíme, kdo byl Cpánek a jakou má spojitost s Mozartem. O novodobou reklamu Mozartova jména a díla se zasloužil film Miloše Formana Amadeus. Povíme si, kde všude se v Praze natáčelo.  100,-       Dana Kratochvílová

 • 18.2.2018 ne - 13:30  ZE SATALIC SATALICKOU OBOROU DO VINOŘE
  Nástupiště metra Holešovice
  Vycházka s Jiřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 18.2.2018 ne - 14:00  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA PO MALOSTRANSKÉM HŘBITOVĚ - LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI
  Vchod hřbitova-U Trojice 1,P5. Zast.tram Bertramka
  Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na komentovanou vycházku po této památce, která bude tentokráte zaměřena na lékaře a lékárníky. Průvodkyní bude členka výboru Spolku a autorka rozsáhlé publikace o MH Gabriela Kalinová. Vstup je zdarma a bez registrace. Vycházka navazuje na přednášku dne 29. 1.od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, která nám představí Malostranský hřbitov jako hřbitov morový. Lékařům a lékárníkům je též věnována nejnovější publikace vydaná Spolkem Malostranský hřbitov na konci roku 2017.       SPOLEK MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

 • 18.2.2018 ne - 14:00  NOVÝ CYKLUS: OSMIČKY V NAŠÍ HISTORII.
  Táborská brána na Vyšehradě
  Krvavý hodokvas 1003 a definitivní konec Vršovců 1108 ( jejich vyvraždění).       PORTA-Chrastilová

 • 18.2.2018 ne - 14:00  OD BÝVALÉHO CHARVÁTOVA DVORCE K PRASTARÉ OSADĚ RYBNÍK ZA HISTORIÍ I ARCHITEKTUROU
  Socha Kafky za OD May
  Vycházka s S.Bůchovou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 18.2.2018 ne - 14:00  ZIMNÍ LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA DLANI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Písecká brána - Pohořelec
  Pojďte si s námi z Letné užít krásné výhledy na Prahu. Povíme si, kdo má právo obývat Kramářovu vilu, co zbylo z opevnění Prahy nebo co to je pražský metronom. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 18.2.2018 ne - 14:00  STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Socha lva na nádvoří Strahovského kláštera
  Prohlídka okruhu Strahovské obrazárny s díly od gotiky po romantismus, včetně klenotnice a expozice věnované sv. Norbertovi.       PIS-Marchal

 • 18.2.2018 ne - 14:00  PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ V PRAZE
  Vchod do hist. budovy Nár. divadla
  Zajímavý osud operní pěvkyně a všestranné umělkyně Emy Destinnové je s Prahou nerozlučně spojen, ačkoli si největší slávu vydobyla na pódiích jiných měst. Vydáme se po místech, která jsou s její osobností spojena, a povídat si budeme také o tom, jaký byl tehdejší společenský život a jaké podniky byly v té době populární.       PIS-Nováková

 • 19.2.2018 po - 09:30  RESTAUROVANÝ DŮM V LILIOVÉ UL.
  Liliová 5
  Podrobná prohlídka nově restaurovaného historického domu v Liliové ulici. Celá akce 20,- pro dárek průvodci. PRAGOS

 • 19.2.2018 po - 17:00  HISTORICKÉ HŘBITOVY V SALCBURKU A MOZARTOVA RODINA - PŘEDNÁŠKA
  Měst.knihovna Smíchov, Náměstí 14.října
  Předmětem přednášky bude hřbitov sv. Šebestiána v salcburském Starém Městě, kde byl pochován Mozartův otec Leopold (1719 – 1787), jeho babička Anna Maria Walburga roz. Pertlová a neteř Jeannette von Berchtold zu Sonnenberg (1789 – 1805), dcera jeho setry „Nannerl“. Dalším je hřbitov sv. Petra pod pevností Hohensalzburg – nejstarší dosud používaný hřbitov v Salcburku.       MK

 • 19.2.2018 po - 17:00  PIERRE BONNARD A HENRI MATISSE - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  OSUDOVÁ SETKÁNÍ IMPRESIONISTŮ. Vzájemný obdiv a inspirace, vztah k francouzské krajině a osobitý pohled na umění v dílech obou mistrů inspirovaly nejen dobové souputníky, ale i jejich následovníky. Přednáší Jana Jebavá.       MK

 • 19.2.2018 po - 17:00  ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH 2018 - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Čeněk z Vartenberka (Mistr politických obratů, správce rožmberského majetku). Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.       MK

 • 19.2.2018 po - 18:00  SPOLEČNÍCI A SOUPUTNÍCI SOCH SV. JANA NEPOMUCKÉHO V PRAZE PŘED JEHO KANONIZACÍ I PO NÍ.
  Juditina věž, Mostecká 1
  Co čas spojil, člověk nerozlučuj.  Mgr. Kateřina Adamcová. Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě od Jana Brokoffa je sice prvním sochařským zpodobením světce, který se měl stát jakýmsi vývěsním štítem úspěšné rekatolizace Čech, ale zdaleka není sochou jedinou. Už v době, kdy byly teprve podniknuty první kroky k blahořečení světce, vzniklo jen v samotné Praze hned několik dalších soch někdejšího svatovítského kanovníka, jež měly být mimo jiné obrazem hluboce zakořeněné úcty k této osobnosti z doby krále Václava IV. Příznačné je, že poměrně často byly statue věnované sv. Janu Nepomuckému doplněny druhou světeckou sochou, reprezentující obvykle osobnost, která narozdíl od něj patřila mezi klíčové postavy dějin spásy. Sochu sv. Jana Nepomuckého proto doprovázejí sochy jiných českých zemských patronů, apoštolovů, nebo význačných mystiků a vyznavačů. Často je také tento světec spojen se světcem, který představuje jeho charakterové nebo významové opozitum. Výsledkem takovýchto primárně ikonograficky a teologicky motivovaných záměrů jsou velmi zajímavé výtvarné kompozice, které proměňovaly a obohacovaly stávající vzhled vybraných veřejných prostranství tehdejších měst pražských. Navzdory tomu, že je záměr vytvořit mezi uvedenými sochařskými páry pevnou kompoziční vazbu ve většině případů dobře rozpoznatelným postupem       KZSP

 • 19.2.2018 po - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín12. 2.19. 2.26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2018  (pondělky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 19.2.2018 po - 19:00  MADEIRA: KOLUMBOVA INSPIRACE - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Souostroví je turistickým rájem s oslnivou historií. Právě zde se Portugalští dobyvatelé tužili před hledáním jižní cesty do Indie. Inspiraci k cestě západním směrem tu však čerpal i Kryštof Kolumbus (1451 – 1506). Měl k dispozici kartografický archiv svého tchána, objevitele Madeiry Bartoloměje Perestrelo a navíc také údajně na pláži objevil záhadné vyplavené plody „mořská srdce.“ Plody, které přitom skutečně patří karibské liáně a na Porto Santo je donesly mořské proudy. 
  Ve stopách Admirála dále navštívíme jeho domnělá rodiště na Korsice a řeckém ostrově Chíos. Za připomenutí stojí i slavná kolumbovská místa ve španělské provincii Huelva, tedy klášter La Rábida, kde se na výpravu připravoval, a samotné místo odplutí Kolumbových tří lodí Palos de la Frontera. Přednášejí Markéta a Michael Foktovi.       MK

 • 19.2.2018 po - 19:00  PRAHA - BARMA
  DIVADLO ZA PLOTEM-NEMOCNICE BOHNICE, Ústavní 249
  Cestovatelská přednáška P.Svoboda. 120,-       .

 • 20.2.2018 út - 10:00  SAKRÁLNÍ INTERIÉRY V OKOLÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD II. – HUSŮV SBOR VINOHRADY
  Dykova 1
  Vlastivědná procházka       PRAHA 3

 • 20.2.2018 út - 15:00  IMPRESIONISMUS VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - LÉPE REZERVACE 221714714
  Pokladny Veletržního paláce
  Přijďte se podívat a zažít o čem je impresionismus, jeden z nejmodernějších uměleckých směrů 19. století. Naučte se rozpoznávat nejen charakteristické znaky a výrazové prostředky impresionismu, ale i jednotlivá témata a rukopis francouzských a českých impresionistů. Zažijte originální díla C. Moneta, A. Renoira, E. Degase, A. Slavíčka a A. Hudečka na vlastní oko a smysly ve Veletržním paláci.       PIS-Švec Sybolová

 • 20.2.2018 út - 16:00  KOSTEL SV. APOLINÁŘE - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vchod kostela z ulice Apolinářská
  Komentovaná prohlídka původně gotického kostela, vybudovaného na návrší Větrov na pokyn Karla IV. v rámci budování Nového Města pražského. Kostel byl následně zbarokizován a regotizován.       PIS-Racková

 • 20.2.2018 út - 16:00  PODOBY A PŘÍBĚHY – PORTRÉTY RENESANČNÍ ŠLECHTY
  Šternberský palác, Hradčanské nám.
  Prohlédneme si unikátní výstavu Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty, která představuje výběr z dochovaných renesančních portrétů ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Řadu vystavených obrazů známe z našich zájezdů, ale zde je můžeme zhlédnout zblízka spolu s dalšími cennými exponáty. Mezi autory obrazů jsou zastoupena jména nejvýznamnějších umělců té doby. Medailonky věnované mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance, protestantské i katolické a jejich životních příběhy, vedle nejznámějších šlechtických rodů věnuje výstava velkou pozornost i rodům méně známým.       KRČÁLOVÁ-Marchal

 • 20.2.2018 út - 17:00  KOMENT. PROHLÍDKA VÝSTAVY "BYDLIŠTĚ: PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ"
  UPM - 17.listopadu 2,P1
  NUTNÉ REZERVOVAT  http://bit.ly/2o2fiq8 . Vzhledem k tomu, že prohlídka začíná v 17 hod a muzeum se zavírá už v 18 hodin, doporučujeme přijít o něco dříve a výstavu si prohlédnout ještě před začátkem prohlídky.       UMĚLECKO PRŮM.MUZEUM

 • 20.2.2018 út - 17:00  DÁMA S JEDNOROŽCEM - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Cyklus přednášek je určen pro zájemce o výtvarné umění, filozofii i pro ty, kteří se zajímají o význam archetypů a mýtů v hlubinné psychologii a mytologii. Středověký obraz „Dámy s bílým jednorožcem“ má skrytou souvislost s jarními mystérii starověku. Z této doby se dochovala egyptská, řecká a syrská milostná poezie, oslavující krásu a plodnost Bohyně, a do Bible byla z tohoto okruhu textů vložena „Píseň Písní“, která je připisovaná králi Šalomounovi. Jednorožec se v křesťanství stal symbolem Krista pronásledovaného lovci. Přednáší Hana Blochová.       MK

 • 20.2.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Zahrada čínská a japonská a jejich vlivy na evropské zahradní umění. Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 20.2.2018 út - 17:30  AMAZONIE – EXPEDICE DO NITRA DEŠTNÉHO PRALESA
  Nový Porg, Pod Krčským lesem 25
  Pralesy Amazonie jsou jedním z nejúžasnějších a zároveň nejdrsnějších míst naší planety. Jakub Vágner dnes patří mezi největší světové odborníky na tento fascinující ekosystém a ve své přednášce posluchače zavede do divokého pralesa, pod i nad vodní hladinou. J.Wágner       .

 • 20.2.2018 út - 17:30  PŘÍBĚHY SOCH - CYKLUS PŘEDNÁŠEK - NUTNO REZERVACE : EDUKACE@GHMP.CZ
  Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2
  Karlův most. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.       GHMP

 • 20.2.2018 út - 17:45  SOVÍ HOUKÁNÍ - V OKOLÍ TOULCOVA DVORA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Pojďte s námi za sovami do okolí Toulcova dvora. Vydáme se za nimi hned po setmění a pokusíme se „vyhoukat“ puštíky. Sovy se již v tuto dobu připravují na hnízdění a hlídají si své hnízdiště. Proto na cizí houkání reagují tím, že přiletí vetřelce vyhnat. Ornitolog pan Jaroslav Kubíček (nebude-li pršet) natáhne sítě a pokusí se puštíka nalákat, abyste ho nejen slyšeli, ale i viděli. Sebou boty a oblečení do terénu, baterku        TOULC.DVŮR

 • 20.2.2018 út - 18:00  KOTĚRA, PLEČNIK A PRAŽSKÝ HRAD - VEČER S PŘEDNÁŠKOU
  Vilová 11, P10
  Přednáší dr. Damjan Prelovšek z Lublaně. Budeme si povídat o dvou velkých osobnostech evropské architektury Jože Plečnikovi a Janu Kotěrovi a jejich tvorbě.       TRMALOVA VILA

 • 20.2.2018 út - 18:00  PRAŽSKÁ MĚSTA - PŘEDNÁŠKA
  Divadlo Kámen, Nekvasilova 2
  Historik umění Jakuba Syneckého z cyklu Pražská města představí historický, architektonický a urbanistický vývoj Karlína od dob Špitálských polí raného středověku po současnost;. 80/60 Kč       DIVADLO KÁMEN

 • 20.2.2018 út - 18:00  CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - MARTIN UBL - PERU - NEJLEPŠÍ TREKY
  ZOO Praha, U Trojského zámku 3
  Huayhuash trek patří mezi deset nejkrásnějších treků na světě. Kombinace nádherných ostrých štítů s lagunami neuvěřitelných barev dělá tento trek nezapomenutelným. A přesto sem prakticky nikdo nejezdí. Machu Picchu je nejznámější památkou Jižní Ameriky a je snem mnohých cestovatelů. A přestože je toto místo opravdu magické a opředené mnohým tajemstvím, může spoustu návštěvníků zklamat. Povídání o trekování neznámým Peru a jeho kontrastech aneb Nikdy nevěř místním!   50,-       CK Livingstone

 • 20.2.2018 út - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY (2. TERMÍN) - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín:  20. 2.27. 2.6. 3., 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2018  (úterky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 20.2.2018 út - 19:00  AMSTERDAM: MĚSTO Z VODY ZROZENÉ - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených Miroslav Hrdlička. Nizozemské hlavní město je v povědomí mnoha lidí zapsáno jako metropole frivolní až neřestná. Skutečnost je však daleko pestřejší a košatější. Amsterdam, to jsou především grachty, věnec kanálů dodnes připomínající „zlatý věk“, v němž bylo toto město nejblahobytnější na světě. Všudypřítomná voda, z níž město vyrostlo, ale také muzea světového významu, utajené zahrady, noblesní měšťanská sídla, radnice pompézní tak, že se z ní snadno stal královský palác, hausbóty, moderní architektura i malebné hospůdky. Přednáší redaktor časopisu Země světa Jaroslav Hofmann.       MK

 • 20.2.2018 út - 19:00  ULICE, NÁMĚSTÍ A PARKY
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Architekti z IPR Praha představí, jaké projekty ve veřejném prostoru právě vznikají.       CAMP IPR

 • 20.2.2018 út - 19:00  GRÓNSKO, NÁŠ DRUHÝ DOMOV
  Malešický mikropivovar,Malešická 50,P10
  Cestovatelské promítání a povídání o zajímavých zážitcích, lidech a přírodě od Aleny a Jaroslava Klempířových.       ČSOP-NATURA QUO VADIS?

 • 20.2.2018 út - 19:00  LISABON - PROMÍTÁNÍ
  Vinárna U Jiřího, Pštrossova 4
  Ve vinárně u dobrot a sklenky nás opět Radim Valenčík člen klubu svou přednáškou s projekcí fotografií přeladí do světa. Poznáme a procítíme kulturu, lidi, přírodu. Těšíme se. ZDARMA. PRAGOS KLUB + Radim Valenčík

 • 21.2.2018 st - 15:00  ŽENY KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Tentokrát si nebudeme připomínat dobu vlády nejslavnějšího českého krále a císaře Svaté říše římské, nýbrž osud jeho čtyř manželek. Každá z nich hrála důležitou roli nejen politickou, ale také mateřskou.       PIS-Nováková

 • 21.2.2018 st - 17:00  VYBRANÉ PAMÁTKY KYKLADSKÝCH OSTROVŮ - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Starověké památky ostrovů Amorgos (sídliště Markiani z rané doby bronzové, archaické-helénistické město Minoa, středověký klášter Panagia Hozoviotissa), Paros (antické vykopávky a středověký klášter Panagia Ekatontapiliani v Paroikii, mykénské sídliště Koukounaries) a Délos (antické město s přístavem). Přednáší Tomáš Alušík, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK       MK

 • 21.2.2018 st - 17:00  PLYNÁRENSKÉ MUZEUM MICHLE - PROHLÍDKA
  U plynárny 500, zast.6,11,150,188,196 Plynárna Michle
  Pro náš Pragos klub domluvena koment. prohlídka úžasné trvalé výstavy o vývoji plynárenství ! Málokdo ví o tomto místě a přitom sem jezdí celý svět !
  1.část – „Národní” znázorňuje pomocí chronologického přehledu důleitých dat, obrazových panelů, map, schémat, dokumentů a modelů plynárenských staveb ve zkrácené formě historii českého plynárenství.

  2. část – „Technická” má mezinárodní charakter a mapuje vývoj technické stránky plynárenství (výroba a těba plynu, uskladňování plynu, doprava, rozvod a regulace tlaku plynu, měření, plynové spotřebiče).  50,- PRAGOS KLUB + průvodkyně muzea

 • 21.2.2018 st - 17:15  ŽENY KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Tentokrát si nebudeme připomínat dobu vlády nejslavnějšího českého krále a císaře Svaté říše římské, nýbrž osud jeho čtyř manželek. Každá z nich hrála důležitou roli nejen politickou, ale také mateřskou.       PIS-Nováková

 • 21.2.2018 st - 17:17  BLÍZKÝ VÝCHOD OČIMA CESTOVATELE JANA MACHÁČKA - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Hradčany,Pohořelec 25
  Země plná přátelských lidí, voňavého koření, úžasné chuti falafelu s hummusem, nerozbitných Toyot, starých mešit a kostelů, nádherných západů slunce, pouští, důležitých zdí, bazarů plných bot a divných figurín…       MK

 • 21.2.2018 st - 18:00  MINULOST A PŘÍTOMNOST NÁRODOPISNÉHO MUZEA V PRAZE - PŘEDNÁŠKA
  Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98,P5
  Stručné dějiny muzea za uplynulé století, významné osobnosti, výzkumy, sbírkové fondy, velké výstavy a expozice přiblíží významná odborná pracovnice Národopisného muzea paní PhDr. Jiřina Langhammerová. Představí obnovu muzea v roce 2005 pro novodobou expozici Musaion a trvající provoz muzea jako živé instituce v propojení vědecké, kulturní a umělecké činnosti. Přednášku doplní bohatá obrazová dokumentace.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 21.2.2018 st - 18:00  AUTORSKÉ ČTENÍ A PREZENTACE NOVÉ KNIHY J.MANNA LEDNÍ MEDVĚD
  Maiselova synagoga – Maiselova 10, P1
  Kniha obsahuje 3 novely o touze, zradě a nečekaných souvislostech. Neuvěřitelné příběhy se odehrávají v Praze, rozděleném Berlíně či na karibském ostrově, a podobně jako předchozí autorova kniha Poste restante poskytují na každé straně labužnické potěšení z vypravěčova jazyka, který v sobě nezapře literární předky – otce Ludvíka Aškenazyho a dědečka Heinricha Manna.  0,-       ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 21.2.2018 st - 19:00  METROPOLITNÍ PLÁN – PREZENTACE A DISKUZE
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Prezentace nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu.       CAMP IPR

 • 21.2.2018 st - 19:00  PATAGONIE - PŘEDNÁŠKA
  Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Kamila a Libor Hnykovi.  60,-       .

 • 21.2.2018 st - 19:30  KŘÍŽEM KRÁŽEM HIMALÁJEM
  Staroměstské nám.1
  Putování od čajovníky obklopeného Darjeelingu s výhledy na třetí nejvyšší horu světa, přesr Rododendronové lesy až do vyprahlého Spiti Valley. Prostě vyprávění o 2 měsících v indických horách.         SKAUTSKÝ INSTITUT

 • 22.2.2018 čt - 15:45  Z KLÁROVA K PÍSECKÉ BRÁNĚ NA STYLOVOU VEČEŘI - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Hotel Hoffmeister, ulice Pod Bruskou
  Projdeme se zajímavými místy Malé Strany a Hradčan. Dozvíme se například kudy dopravoval Albrecht z Valdštejna materiál pro stavbu svého paláce, kdo byl hrabě Chotek a kdy vznikla jeho silnice, povíme si o Kramářově vile, Bílkové vile, navštívíme krásné rozhledové místo na Prahu a dorazíme až k Písecké bráně, která byla součástí barokního opevnění. Seznámíme se s její historií a s historií opevnění Hradčan a vycházku zakončíme občerstvením přímo v Písecké bráně. Čeká nás raut v bohatém stylu: Každý dostane na uvítanou pohár svařeného vína. Jako předkrm budou následovat francouzské sýry s ořechy, sušeným ovocem a olivami variace českých uzenin, zeleninové saláty s olivovým olejem, balkánským sýrem a domácím chlebem a banketkami. Následovat bude hlavní chod: kuřecí miniřízečky v trojobalu, fusilli s bazalkovým pestem, sušenými rajčaty a hoblinkami parmezánu. Jako dezert každý dostane křehký jablečný a švestkový koláč s máslovou drobenkou. K pití bude k dispozici voda ve džbánech s citronem a mátou, dokoupit si můžete další nápoje dle vlastní chuti.       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 22.2.2018 čt - 16:00  ZEMSKÁ PORODNICE U SV. APOLINÁŘE - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup do budovy z ul. Apolinářská
  Jedová chýše a bývalá Zemská porodnice u sv. Apolináře – jaká je mezi nimi souvislost? To vše a mnoho dalšího si povíme na vycházce s prohlídkou kaple sv. Kříže dnešní gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici 18, Praha 2.       PIS-Racková

 • 22.2.2018 čt - 17:00  JEZERO BAJKAL - CESTA ZA PERLOU SIBIŘE - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Měšická 3, Prosek
  Zveme vás na cestopisnou přednášku s projekcí. Jakub Šolc promluví o výpravě čtyř cestovatelů do Ruska, do země, kde se neplánuje, ale vše nějak dopadne, do země, která je v Česku prezentována zcela odlišně, než jaká ve skutečnosti je. Přednáška o 16 denním putování sibiřskou tajgou kolem nejhlubšího a nejstaršího jezera na Zemi, o bourání stereotypů a předsudků, o cestě Transsibiřskou magistrálou a o nocích u ohně uprostřed divočiny se snahou vyhnout medvědům.       MK

 • 22.2.2018 čt - 17:00  STAVBY STOLETÍ REPUBLIKY V PRAZE 2
  Úřad MČ2, Nám.Míru 20
  Přednáška V.Šlapeta. 0,-       KOTĚROVO CENTRUM ARCH.

 • 22.2.2018 čt - 17:30  CUSTOS TURRIS / STRÁŽCE MĚSTA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - NUTNÁ REZERVACE: LOCHMAN@MUZEUMPRAHY.CZ
  Svatomikulášská městská zvonice
  Zveme vás na komentovanou prohlídku Svatomikulášské městské zvonice a expozice Custos Turris/Strážce města. Limitovaný počet účastníků zajistí maximální komfort při výkladu historika Karla Kučery, který vás provede jednotlivými patry expozice. Muzeum představuje věž v její funkci, ke které byla určena, a to jako městskou věž určenou k hlásné službě. Ve věži se seznámíte s náročným životem věžníků – strážců města –, s historií objektu i se zneužitím památky v době komunistického režimu.       MUZEUM PRAHY

 • 22.2.2018 čt - 17:30  ROMANA A VLASTIK RYBKOVI – KVĚTENA VIETNAMSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU BIDOUP – NUI BA
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 22.2.2018 čt - 18:00  SRÁČ SAM: ROZDÍL V OTÁZCE - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba nabývá rozmanitých podob – od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované projekty. Je založena na kritice umělých společenských rámců a na přehodnocování jazykových, vizuálních a sociálních vzorců, které vycházejí z mocenských podnětů a z jejichž součtu se následně vytváří pojem kultura. Sráč Sam (1969) žije a pracuje v České Bříze, kde založila galerii sam83, rezidenční centrum heARTbreaker a vydává nezávislý časopis PIŽMO. Knižně vydala texty Vanda (2011), Kuniba má rád věci třikrát (2011) a Strach mého muže (2017).       GHMP

 • 22.2.2018 čt - 18:30  400KM NAPŘÍČ ISLANDEM
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška D.Hotař. Věděli jste, že vnitrozemí Islandu, tzv. Highlands patří mezi nejméně osídlená místa v Evropě? Desítky kilometrů měsíční krajiny a hor různých barevností v okolí ledovců s nepředvídatelným a nestálým počasím. Země ledu a ohně. Místo, od kterého vás i místní odrazují. Taková je pravá tvář vnitrozemí Islandu, kterou se dva kamarádi rozhodli na konci letošních prázdnin celou přejít z jihu na sever. Bez detailních map a se selským (ne)zdravým rozumem se pustili do bezmála 400 km dlouhého putování s batohem, čítající pouze a jen to nejnutnější. Co se jim po cestě přihodilo a zda to dotáhli až do konce se dozvíte na jejich přednášce.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 22.2.2018 čt - 19:00  PRAHA A MOKŘADY
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Najdeme v Praze ještě kusy divoké přírody? Další z pravidelného cyklu Praha & Příroda       CAMP IPR

 • 22.2.2018 čt - 19:00  SHAKESPEARE A LIDÉ NA OKRAJI - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Tentokrát nás čeká prohlídka Londýnem konce 16. století a nahlédnutí do životů lidí neprivilegovaných. Jak se životní osudy prostitutek, zlodějíčků a dalších lidí na okraji společnosti odrazily v dramatickém díle Williama Shakespeara? 
  Přednáší Martin Hilský.
        MK

 • 23.2.2018 pá - 17:00  LOGIKA, GÖDEL, NEÚPLNOST = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Rozvoj teorie množin na počátku 20. století, objev některých paradoxů a Hilbertovy úvahy o povaze matematiky silně podnítily rozvoj logiky. Řekneme si, čím se zhruba logika zabývá, jaká logika by se byla Hilbertovi asi líbila, a co na tom změnil objev Gödelových vět o neúplnosti
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 23.2.2018 pá - 19:00  NEJLEPŠÍ TREKY V PERU - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Kombinace ostrých štítů s lagunami neuvěřitelných barev řadí Huayhuash trek mezi deset nejkrásnějších na světě. Dobrodružné povídání o trekování neznámým Peru, nemůže nezmínit řadu kontrastů. Např. Machu Picchu je sice nejznámější památkou Jižní Ameriky a je snem mnohých cestovatelů, přesto může spoustu návštěvníků zklamat… 
  Přednáší Martin Ubl.
        MK

 • 24.2.2018 so - 10:00  Z JIŽNÍHO MĚSTA DO TOULCOVA DVORA
  Metro Háje u příjezdu vlaku
  Vydáme se od Komunitního centra Matky Terezy na Jižním Městě kolem malé kapličky sv. Jana Nepomuckého z r. 1841 na bývalé návsi Starých Hájů a dále budeme pokračovat hostivařským lesoparkem kolem hostivařské nádrže do Staré Hostivaře. Původní ves Hostivař leží na severním svahu údolí Botiče a patří k nejstarším vesnicím v Praze vůbec. Ves představovala sídelní útvar mimořádné hodnoty až do 70.let 20. století, kdy přišla katastrofa. Během následujících dvaceti let byla totiž vandalsky zlikvidována nejcennější zástavba. Z velkých statků zůstal zachován jen pás v údolí Botiče podél ulice K Horkám. Jak se ale sami přesvědčíte, i přes demoliční katastrofu je stále ve Staré Hostivaři se na co dívat. Naší vycházku ukončíme prohlídkou Toulcova Dvora. Trasa je dlouhá cca 4,5 km.       PORTA-Cimplová

 • 24.2.2018 so - 10:00  SUCHÝ POLDR ČIHADLA
  Zast.bus Doležalova
  Vydejte se s námi po stopách známé i neznámé přírody Prahy v doprovodu přírodovědců. Dalekohledy a lupy s sebou.  0,-       DARWIN SPOLEK

 • 24.2.2018 so - 10:00  POVÝŠENÍ SMÍCHOVA NA MĚSTO V ÚNORU 1903
  Kostel sv. Václava, Nám. 14. října
  Prohlédneme si rovněž interiér kostela.       PORTA-Chrastilová

 • 24.2.2018 so - 10:00  DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD - LÉPE REZERVACE 221714714
  Řetězová 3
  Románské kamenné domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí.       PIS-Škochová

 • 24.2.2018 so - 10:00  PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA
  Kostel sv. Václava, Smíchov, vchod ze Štefánikovy ul.
  Během vycházky se seznámíme s historií všech významných budov na tomto náměstí, ale také se dozvíme, kde se v češtině vzaly výrazy jako kyslík, vápník nebo živec. V závěru si připomeneme pikantní epizody z pražských pobytů Alberta Einsteina. A víte, které události vedly k názvu tohoto náměstí?       PIS-Semanová

 • 24.2.2018 so - 10:00  ŽIŽKOV A JEHO PRÁZDNÉ DOMY
  Olšanské nám. u hotelu Olšanka
  Komentovaná vycházka žižkovskými ulicemi se zaměřením na prázdné domy. Ale nejen na ně!  Dozvíte se spousty zajímavostí od žižkovské obyvatelky Šárky Těšík a také od Dáši Pavlíčkové.  100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 24.2.2018 so - 10:00 - 17:00  DĚTSKÝ POLÁRNÍ DEN - NEJEN JÍZDY SE PSÍM SPŘEŽENÍM...
  Kostelní 44,P7
  Dětský polární den je věnován dětem i rodičům – zábavnou formou se seznámí s přírodou a životem ledového království Grónska. Nezapomenutelným zážitkem může být jízda se psím spřežením zkušeného mushera Pavla Kučery. Nebudou chybět grónské vystřihovánky a pohádky či workshop výroby barevných korálkových náhrdelníků podle grónských vzorů.       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 24.2.2018 so - 12:30  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul hist. budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00,14:30 a v 15:00.       PIS

 • 24.2.2018 so - 13:30  KOSTEL SV. VÁCLAVA NA PROSEKU – HAINOVA VILA – VYSOČANY
  Nástupiště metra Prosek
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 24.2.2018 so - 14:00  PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA S KRMENÍM PTACTVA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Zveme Vás na prohlídku Toulcova dvora s průvodcem. Prohlédneme si farmu s hospodářskými zvířaty a nejstarší budovu Toulcova dvora s expozicí přadných rostlin a zemědělského náčiní. Podíváme se do třešňového sadu a projdeme se mokřadem. Nasypeme zrní ptákům do krmítek.        TOULC.DVŮR

 • 24.2.2018 so - 14:00  BUDDHISTICKÝ SAPA TRIP - PROCHÁZKA + OCHUTNÁVKA
  SRAZ SAPA, Libušská 319 - upřesněn po přihlášení
  NUTNO REGISTRACE  wwwProcházka vietnamskou Sapou s výkladem + Návštěva buddhistického chrámu, povídání s mnichem + Společné posezení u speciálních pokrmů, povídání o jídle a etice stolování.  Jedinečná prohlídka chrámu, pozvali jsme mnicha až z Vietnamu, který bude mluvit o buddhismu a odpovídat na Vaše otázky. Povídání v angličtině s tlumočením do češtiny. V ceně je zahrnuta prohlídka areálu SAPA a speciální vegetariánské menu.  Cca 3 hod.  500,-
        SAPA TRIP

 • 24.2.2018 so - 14:00  NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vestibul histor.budovy
  Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 24.2.2018 so - 14:00  KARLOV
  Roh ulic Sokolské a Na Bojišti
  Zveme vás na procházku částí Nového Města, kde původně bývaly vinice a zahrady, kde Karel IV. založil 3 kostely a navíc je tu řada dalších zajímavých míst - např. vila Amerika s muzeem Antonína Dvořáka, rodný dům Emy Destinnové, Hrdličkovo antropologické muzeum, bývala tu legendární Jedová chýše a v bývalém augustiniánském klášteře se nachází Muzeum policie ČR, které můžete po skončení vycházky individuálně navštívit (vstup je zdarma).       PIS-Sokolová

 • 24.2.2018 so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 24.2.2018 so - 15:00  "VETŘELCI A VOLAVKY" – PROCHÁZKY PO VEŘEJ.UMĚL.DÍLECH - SÍDLIŠTĚ PANKRÁC III.
  Zast.bus "Ryšánka"
  Komentované procházky po úžasných veřejných uměleckých dílech a objektech 70-80 let normalizace s P.Karousem autorem skvělého projektu "Vetřelci a volavky" , jenž zachraňuje tato díla, eviduje a stále objevuje nová (i my občané amatéři). Za posledních 20 let socialismu (platil zákon 1-4% peněz ze staveb na veřejná uměl.díla a výzdobu) bylo vytvořeno 1800 soch, kašen,... ! Posledních 20 let kapitalismu jen 59 soch ! (tento zákon jsme zrušili, přitom jinde ve světě ho mají stále). A od 1989 bylo 800 rozkradeno. Naštěstí již přichází ozdravná doba pro náš národ.       GHMP

 • 24.2.2018 so - 15:00  DŮM U KAMENNÉHO ZVONU - LEKTORSKÁ PROHLÍDKA
  Staroměstské nám.13
  Lektorská prohlídka Domu U Kamenného zvonu zaměřená na jeho historii.       GHMP

 • 24.2.2018 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  Vstup vedle Staroměstského orloje
        PIS-Mašek

 • 25.2.2018 ne - 10:00  KRÁLOVSKÁ CESTA IV. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Morový sloup na Malostranském nám.
  Pojďte s námi dovršit putování po Královské cestě. Čeká nás poslední úsek od horní části Malostranského náměstí směrem vzhůru ulicí Nerudovou a následně Úvozem. Vyprávět si budeme o historii zdejších paláců i domů. Neopomeneme také na osudy jejich majitelů a známých osobností, které zde žily.       PIS-Smrčinová

 • 25.2.2018 ne - 11:00  SAPA - GASTRO TRIP - EXKURZE S OBĚDEM
  SRAZ SAPA, Libušská 319 - upřesněn po přihlášení
  NUTNO REGISTRACE  www .  Exkurze 3,5 hod. s naším vietnamským zkušeným průvodcem = informace ohledně areálu obchodního centra Sapa (historie vzniku a vývoje areálu, obecné info o Vietnamcích). Návštěva buddhistického chrámu (přednáška o náboženství a víře Vietnamců). Návštěva obchodů s potravinami a ostatních hal (prezentace surovin), kde si podrobně vysvětlíme různé ingredience. Ochutnávka jídel (návštěva různých podniků). Doporučení nejlepších restaurací v areálu (představení nejlepších vietnamských pokrmů). 2x polévka, 2x grilované maso, 2x menší pochutiny, dezert a pití dle vlastního výběru. Každý účastník má možnost ochutnat až 6 různých jídel. U každého jídla nebude chybět výklad o tom jídle (historie, recept, tipy a triky na vaření). Povídání o etice stolování. Komu exkurzi doporučujeme ? "Pokročilejším" účastníkům (co už byli na exkurzi Sapa trip), kteří mají rádi jídlo a hlavně vietnamskou kuchyni. Max.kapacita v 1 skupině jsou 4 osoby, 1000,- osoba.
        SAPA TRIP

 • 25.2.2018 ne - 12:00  Z KOBYLIS POD VYCHOVATELNU - NUTNO REZERVACE www
  Selesiánské divadlo, Kobyliské nám.
  V rámci vycházky poznáme, co zbylo ze starých Kobylis a jak se rozvíjely v průběhu 20. století. Ukážeme si původně viniční usedlost Vlachovka a řadu zajímavých prvorepublikových vil, v čele s vilou Fuchsovou a Manzerovou. Dále se budeme zabývat proslulou továrnou poživatin Františka Vydry, funkcionalistickou trafostanicí pod Rokoskou a monumentální stavbou Vychovatelny, která je dnes součástí nemocnice Na Bulovce. Vycházku zakončíme v místech osudové zatáčky, kde se odehrál atentát na Reinharda Heydricha. 150,-       PRAMPOUCH

 • 25.2.2018 ne - 13:00  BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - LÉPE REZERVACE 221714714
  Kostel sv.Markéty,zast.tram„Břevnovský klášter“
  Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury.       PIS-Vymazalová

 • 25.2.2018 ne - 13:30  ZÁMEK A KOSTEL SV. REMIGIA V ČAKOVICÍCH – TŘEBORADICE
  Nástupiště metra Letňany
  Vycházka s JIřím Šlechtou.  20,-       ŽIVOT 90

 • 25.2.2018 ne - 14:00  Z VÝTONĚ K VESLAŘSKÉMU OSTROVU
  Podskalská celnice na Výtoni
  Z Nového Města se nejkratším pražským tunelem dostaneme na Podolské nábřeží, vybudované v 50. letech 20. století. I na této trase najdeme zajímavé stavby význačných architektů se zajímavou historií. Vycházku zakončíme na Veslařském ostrově, připomínaném již v r. 1420.       PIS-Lešovská

 • 26.2.2018 po - 15:00  JOSEF GOČÁR: OD JEHLANU PŘES OBLOUČEK K ELEGANCI HLADKÉ STĚNY - PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  V přednášce si připomeneme jednoho z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, který je tvůrcem domu U Černé Matky Boží, Legiobanky i kostela sv. Václava ve Vršovicích.       PIS-Micková

 • 26.2.2018 po - 15:30  NA TOM NAŠEM TOULCOVĚ DVOŘE - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  První letošní setkání se zvířaty našeho Toulcova dvora. Získáte informace o jejich životních potřebách. Navštívíme běžně nedostupné prostory. Některá zvířata si nakrmíte, některá si pohladíte. Na závěr si děti vyrobí z papíru a vlny zvířátko, které si odnesou domů.       TOULC.DVŮR

 • 26.2.2018 po - 17:00  VINCENT VAN GOGH A PAUL GAUGUIN - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  OSUDOVÁ SETKÁNÍ IMPRESIONISTŮ. Nizozemce, jednu z nejvýznamnějších postav moderní malby, a Francouze, známého díky osobitým obrazům ze života na exotickém Tahiti, spojilo osudové setkání v okolí Arles. Přednáší Jana Jebavá.       MK

 • 26.2.2018 po - 17:15  JOSEF GOČÁR: OD JEHLANU PŘES OBLOUČEK K ELEGANCI HLADKÉ STĚNY - PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  V přednášce si připomeneme jednoho z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, který je tvůrcem domu U Černé Matky Boží, Legiobanky i kostela sv. Václava ve Vršovicích.       PIS-Micková

 • 26.2.2018 po - 18:00  MALOSTRANSKÝ HŘBITOV (NEJEN) VE FOTOGRAFIÍCH PŘEMYSLA KOBLICE - PŘEDNÁŠKA
  Národní tech. muzeum, Kostelní 42
  Přednáška navazuje na cyklus věnovaný legendárnímu amatérskému fotografu Přemyslu Koblicovi (1892-1955) prezentovaný před několika lety v Klubu za starou Prahu. V pozůstalosti P. K. uložené v Archivu NTM se nachází 129 snímků z Malostranského hřbitova z 30. a 40. let. Porovnání s fotografiemi pořízenými Památkovým sborem hl. města Prahy před úpravami hřbitova ve 2. polovině 20. let i snímky současnými přineslo zajímavé postřehy, náměty k zamyšlení a k dalšímu bádání. Přednášejí Romana Kmochová a Pavla Vrbová.       KLUB ZA STAROU PRAHU

 • 26.2.2018 po - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín12. 2.19. 2.26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2018  (pondělky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 26.2.2018 po - 18:30  MADEIRA - ZÁŘIVÝ KVĚT V SRDCI ATLANTIKU
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška I.Liška. Dramatická horská krajina s tajemnými stezkami vysekanými ve skalách, nepřístupné pobřeží, padající do moře strmými stěnami, bičované rotujícím oceánským příbojem, zamlžené vavřínové lesy a zelené svahy protkané nitěmi vodopádů, staré rolnické vesnice s bujně kvetoucími zahradami a starosvětská slunečná města - to vše je Madeira - „Flor do Ocean” neboli Květ oceánu.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 26.2.2018 po - 19:00  AUTORSKÉ ČTENÍ + PŘEDNÁŠKA
  Kavárna - Újezd 37
  Pravidelné autorské čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.org a dalších spisovatelů. Otevřeno čtení tvůrců povídek z řad veřejnosti (rozsah 1-2 strany A4) + hudební doprovod. Poutavá cestovatelská beseda a promítání s cestovatelem Michalem Glyknerem s názvem „Pakistán – ráj hor a drahokamů“.  60,-       .

 • 26.2.2018 po - 19:00  KAZACHSTAN + UZBEKISTAN - PŘEDNÁŠKA
  Vinárna U Jiřího, Pštrossova 4
  Ve vinárně u dobrot a sklenky nás opět Radim Valenčík člen klubu svou přednáškou s projekcí fotografií přeladí do světa. Poznáme a procítíme kulturu, lidi, přírodu. Těšíme se. ZDARMA.  PRAGOS KLUB + Radim Valenčík

 • 27.2.2018 út - 10:00  PROHLÍDKA MALÝCH SOUKROMÝCH VÝTVARNÝCH GALERIÍ NA ŽIŽKOVĚ
  Škroupovo náměstí
  Vlastivědná procházka       PRAHA 3

 • 27.2.2018 út - 15:00  HUSŮV SBOR V HOLEŠOVICÍCH - LÉPE REZERVACE 221714714
  Farského 3
  Prohlídka kostela Československé církve husitské spojená s procházkou po okolí.       PIS-Škrlandová

 • 27.2.2018 út - 15:20  KOSTEL SV. VORŠILY + PŘILEHLÝ PIVOVAR S OBČERSTVENÍM - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Kostel sv. Voršily, Národní třída
  Nejprve navštívíme kostel sv. Voršily. Seznámíme se s historií místa, kostela i řádu sv. Voršily, který vznikl v 16. století a sestry voršilky dodnes v Praze působí. Prohlédneme si krásný barokní interiér kostela, který byl postaven na začátku 18. století – nádherný štukový strop s freskami, barokní oltáře s nejvzácnějším obrazem od Petra Brandla, mobiliář a řadu dalších drobností. Po návštěvě kostela zavítáme do pivovaru, který se nachází v části kláštera, kde za minulého režimu bývala Klášterní vinárna. Ochutnáme místní pivo a k němu některou z místních dobrot. V nabídce budou 3 druhy piva (ležák, nefiltrované a polotmavé) a z jídel buď zelňáky (bramborové placky se zelím a pikantní marinovanou zeleninou) nebo smažák (tyčinky smaženého eidamu s tatarkou a brusinkami) nebo utopenec (špekáček od řezníka ze Smíchova s cibulí a feferonkou).       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 27.2.2018 út - 17:00  PAUL GAUGUIN: ZKAZKY BARBARŮ - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Opatovská 14
  Válečný námořník, úspěšný burzovní makléř a sběratel obrazů, milující manžel a otec, který celý svůj život včetně rodinného štěstí obětoval umělecké vášni. Malíř francouzské Bretaně a snových scenérií z tropického souostroví Tahiti, znešený divoch, kritik evropské civilizace a zároveň vyznavač práva odvážit se všeho, který nenalezl klid ani ve vlastnoručně postaveném „domě rozkoší“ v „libovonné zemi“ Noa noa. Číst, vyprávět a promítat bude DANIEL RAZÍM – literární autor a dokumentarista.       MK

 • 27.2.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK - HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY ČR + SVĚT
  Kostelní 44,P7
  Přednášky leden-březen. Státní tajemník na Min.kultury Z.Novák je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historii zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, zastupoval ji jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 27.2.2018 út - 17:30  PŘÍBĚHY SOCH - CYKLUS PŘEDNÁŠEK - NUTNO REZERVACE : EDUKACE@GHMP.CZ
  Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2
  Zobrazení umělce v sochařství. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.       GHMP

 • 27.2.2018 út - 18:00  PREZENTACE KNIHY - RUKOVĚŤ NĚMECKY PSANÉ LITERATURY Z PRAHY A ČESKÝCH ZEMÍ
  Masarykovo nábřeží 32
  Publikace poskytuje rozsáhlý přehled o literatuře středoevropského regionu a jejím vývoji od doby osvícenství. Nabízí transkulturní a transregionální pojetí německy psané literatury v Českých zemích v širokém kontextu vzájemného působení německé, židovské, české a habsburské literatury a kultury.       GOETHE INSTITUT

 • 27.2.2018 út - 18:00  PŘEDNÁŠKA "UMĚNÍ NA SÍDLIŠTÍCH"
  UPM - 17.listopadu 2,P1
  Přednáška představí přehled přístupů k výtvarnému řešení obytných souborů v Československu od dob socialistického realismu 50. let po začátek transformace, kdy postupně doznívala praxe povinného financování umění ve veřejných architektonických zakázkách. Výskyt umění v sídlištích bude interpretován z hlediska kontinuity myšlenek meziválečné avantgardy, proměn dobové legislativy a fungování schvalovacích řízení v závislosti na měnící se politické situaci.  Jana Kořínková je historička umění a architektury, v současné době působí na Katedře teorií a dějin kultury VUT v Brně. 2017 obhájila disertační práci na téma Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–89). Dlouhodobě se věnuje výzkumu umění v poválečné architektuře. Je členkou sdružení Vetřelci a volavky a redaktorkou serveru Artalk.cz. Pro projekt PANELÁCI zpracovávala sídliště v kraji Vysočina.       UMĚLECKO PRŮM.MUZEUM

 • 27.2.2018 út - 18:00  CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - DANA KYNDROVÁ - MADAGASKAR
  ZOO Praha, U Trojského zámku 3
  Jedinečný ostrov Indického oceánu s nádhernou přírodou bývá pro svoji izolovanost označován jako konec světa. Deštné pralesy plné lemurů a chameleonů, obrovité baobaby a usměvaví místní obyvatelé Malgaši. Čtvrtý největší ostrov světa patří sice mezi nejchudší státy, ale jeho četné národní parky nabízejí malebné horské masivy s úchvatnými kaňony, kde se doslova zastavil čas a návštěvník z hektické Evropy si připadá doslova jako v ráji.   50,-       CK Livingstone

 • 27.2.2018 út - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY (2. TERMÍN) - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín:  20. 2.27. 2.6. 3., 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2018  (úterky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 27.2.2018 út - 18:30  SVĚT MEZI NEBEM A ZEMÍ - PŘEDNÁŠKA
  Horovo nám.3, P8
  Lékař a horolezec Pavel Bém. Milovník velehor, který stanul na třech osmitisícových vrcholech v oblasti Himálaje, se s vámi podělí o své zážitky z výstupů. Nejde jen o techniku lezení, ale především o víru v dosažení cíle.
        POTALA

 • 27.2.2018 út - 18:30  BORNEO – OD LOVCŮ LEBEK AZ PO PRÁVO ŠARIA
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška I.Liška. Jeden den se potapet s exotickymi rybickami a druhy den zdolat ctyrtisicovou horu. Jak spojit zdanlive nespojitelne behem jedne cesty? Jet na Borneo! Podivame se spolecne do nejvetsich jeskyni sveta hluboko v dzunglich a za divokymi orangutany do panenske prirody. Projdeme se po stopach Lovcu lebek a dostaneme se az do vesnice jejich potomku. Zastavime se take v Bruneji, zemi zlatych palacu s extremnim kontrastem k zivotnimu stylu obycejnych obyvatel. Zbude-li cas, zaletime i na malou ochutnavku nedalekeho Singapuru, kde jsme zakoncili nase mesicni putovani.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 27.2.2018 út - 19:00  3600 KM PO HRANICÍCH ČESKOSLOVENSKA
  Kino Pilotů, Donská 19
  I cestováním se dá pomáhat a Vaškovy cesty jsou toho důkazem! Zveme vás na cestovatelskou přednášku Václava Malinského, který se tentokrát rozhodl pěšky obejít celé bývalé Československo po hranicích – 3600 km. Aby si nekráčel jen tak, věnoval celou cestu holčičce s mozkovou obrnou - Emičce. Cesta o hranicích mezi státy a lidmi, o příběhu Emičky, o vztahu člověka k přírodě, o krásách naší a slovenské vlasti, o svobodě a dobrotě lidí tam venku.
  97 dní na cestě, po hřebenech českých a slovenských hor. Na Šumavě se prokousával závějemi sněhu, v Tatrách ho málem smetla sněhová bouře, v Karpatech procházel mezi medvědy a vlky jednou z posledních evropských divočin a u ukrajinských hranic čelil neustálým pohraničním kontrolám. Uvidíte místa o kterých jste neměli tušení, že v česko-slovenské kotlině existují! Po tomhle promítání se ve vás probudí touha někam vyrazit. A kdo je Václav Malinský? 26letý cestovatel, dobrodruh, fotograf. Před časem opustil zaměstnání a začal si plnit své sny. Po čase začal plnit sny druhým a své cesty propojil s dobročinností. V současnosti propadl dálkovým pochodům / trailům. 2016 přešel ČR z východu na západ (800 km) pro chlapce ve vigilním kómatu. Hned poté se stal členem týmu Walk for Help a vyrazil do indických Himálají ve spolupráci s neziskovkou Most ProTibet.. V letošním roce pěšky obešel celé Československo po hranicích (3600 km) pro holčičku s mozkovou obrnou.       KINO PILOTŮ

 • 27.2.2018 út - 19:00  MEGALITY A VÝZNAMNÁ MÍSTA ZÁPADNÍ EVROPY - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených Miroslav Hrdlička. Proč naši předkové potřebovali ke svému životu kameny, notabene stojící? K čemu sloužila zvláštní místa v terénu a svatyně na špatně přístupných skalách? Odpovědi se nacházejí v lokalitách s největším výskytem těchto artefaktů, které se rozkládají od ostrovů v Atlantiku po pobřeží Skandinávie. Pradávný účel oněch míst nezmizel, a může oslovit i současného člověka. Přednáší spisovatel Pavel Kozák.       MK

 • 27.2.2018 út - 19:30  KAZACHSTÁN - PŘEDNÁŠKA
  Polská 1a, Sokolovna zezadu
  Ne pro širokou veřejnost, např.členové PRAGOS KLUBU lze, říci to na příchodu.         KLUB VÁLEC

 • 28.2.2018 st - 15:00  ČESKÉ MALÍŘSTVÍ - JAN BAUCH - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Opatovská 14
  Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus České malířství.       MK

 • 28.2.2018 st - 16:00  PROHLÍDKA NOVÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA ( BÝVALÉHO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ) - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Vinohradská 1
  Dnes se podíváme do této významné budovy, která nyní slouží potřebám Národního muzea a kterou nás provede p. dr. Muchka z Národního muzea.       PORTA-Muchka

 • 28.2.2018 st - 17:00  DVOUSETLETÍ: KAREL DRAHOTÍN VILLANI - PŘEDNÁŠKA
  Měst.knihovna Smíchov Ostrovského - Na Skalce 29
  Zveme vás na historickou přednášku z cyklu Dvousetletí aneb 200 let od narození velikánů. Tentokrát na téma Karel Drahotín Villani, příběh českého vlastence, politika a básníka s modrou krví.       MK

 • 28.2.2018 st - 17:00  PORTUGALCI V ASII: VE ZNAMENÍ KŘÍŽE - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Portugalské námořní plavby a objevitelské úspěchy umožnily koloniální expanzi v jižní a jihovýchodní Asii Asii i na Dálném Východě. Zlatý věk obchodu, především s kořením, však trval jen jedno století před rokem 1580. Koncem 16. století jim totiž v Asii vyrostli zdatní konkurenti – Holanďané a Angličané – a jejich panství se postupně zmenšovalo až do svého zániku ve 20. století. Kromě historických souvislostí a zajímavostí se pořad zaměří i na památky portugalského panství v Indii (Goa, Diu) a Číně (Macao). Přednáší cestovatel Aleš Krejčí.       MK

 • 28.2.2018 st - 17:00  JAK VZNIKALO ČESKOSLOVENSKO – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Jak vznikalo Československo z pohledu tzv. zahraniční akce. Kdo byli hlavní protagonisté programu česko – slovenské státnosti?       PIS-Nováková

 • 28.2.2018 st - 17:17  STŘÍPKY ZE TŘÍ CEST ZA PŘÍRODOU BORNEA - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Hradčany,Pohořelec 25
  Cestopisná přednáška s projekcí. Spolu s Jiřím a Martinou Urbanovými se podíváme do několika rozličných koutů úchvatného tropického ostrova Borneo. Budeme se pohybovat v rozmezí 3° jižní šířky až 6° severní šířky, dvakrát překročíme rovník, slovem i obrazem se vydáme do národních parků Kutai, Tanjung Puting a Gunung Palung ve Východním, Centrálním a Západním Kalimantanu v indonéské části ostrova, nahlédneme ale i do malajsijské části do národního parku Bako v Sarawaku a přírodní rezervace v povodí řeky Kinabatangan v Sabahu. Kromě endemitních druhů a přírodních krás se také pozastavíme nad ekologickými problémy třetího největšího ostrova planety.       MK

 • 28.2.2018 st - 18:00  ČEŠTÍ SKAUTI V USA
  Tržiště 13
  Čekají vás zajímavé příběhy českých skautů, pro které se Spojené státy ve 20. století staly přechodným nebo stálým útočištěm.  Hlavním hostem bude Roman Šantora, vedoucí Junáka, kterého zřizuje Skautský institut.
        AMERICKÉ CENTRUM

 • 28.2.2018 st - 19:00  UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Jaké kroky podniká Praha na podporu umění ve veřejném prostoru? Diskuze ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost       CAMP IPR

 • 28.2.2018 st - 19:00  MUSLIMOVÉ V EVROPĚ - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Kdo jsou evropští muslimové? Jak se přistěhovalci z muslimských zemí integrují do evropských společností? Jaké jsou vztahy mezi muslimskými organizacemi a evropskými státy? Existuje něco jako evropský islám? 
  O původua sociální a náboženské skladbě evropských muslimů, způsobech, jakými se měnilo jejich vnímání ze strany evropských společností, a nejdůležitějších trendech a také otázkách, týkajících se postavení islámu v sekulárních evropských státech přednáší politoložka Zora Hesová.
        MK

 • 1.3.2018 čt - 14:00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY EXOTICKÝCH ORCHIDEJÍ
  Botanická zahrada, vjezd z ul.Jiřího Jandy
  Tématem letošní výstavy je Asie, a proto výstavu slavnostně zahájí velvyslanci 5 zemí - Filipín, Indonésie, Malajsie, Thajska a Vietnamu. Společně se zahájení ujmou s krásnými kmotrami letošní výstavy - zpěvačkou Lucií Bílou a herečkou Janou Švandovou.       .

 • 1.3.2018 čt - 17:30  VLADIMÍRA EGERTOVÁ, MARTIN BERÁNEK – ZA KORKEM DO PORTUGALSKA
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 1.3.2018 čt - 18:00  VLADIMÍR AMBROZ: AKCE - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
  Dům fotografie, Revoluční 5
  Komentovaná prohlídka výstavy s autorem Vladimírem Ambrozem a kurátorem Tomášem Pospiszylem. Dosud prakticky neznámá činnost Vladimíra Ambroze (*1952) na poli performance, intervencí do veřejného prostoru a projevů blízkých inscenované fotografii trvala jen několik let. V druhé polovině 70. let patřil k okruhu brněnské umělecké scény působící vně tehdejších oficiálních institucí. Ambrozovy práce z tohoto období rozrušují hranici mezi uměním a životem a jsou otevřeny konceptuálním tendencím. Reflektují obecná civilizační témata a současně reagují na atmosféru vrcholící normalizace. V prostředí československé performance jsou unikátní důrazem na výraz fotografické dokumentace. Jejím cílem bylo nejen zaznamenat provedené akce, ale vytvořit významotvorný obraz, jehož působení se blíží postupům umělecké fotografie. Výstava „Vladimír Ambroz: Akce“ se v autorské instalaci ohlíží za tím, co z tohoto umělcova období může nést obecnější význam. Protože se nedochovaly téměř žádné autentické fotografické zvětšeniny Ambrozových aktivit, jsou většinou prezentovány prostřednictvím novodobých tisků z původních negativů. Vedle nich výstava obsahuje i torzo dobové výstavy, filmovou dokumentaci performancí a po třiceti pěti letech i realizaci autorova díla Videohabitation z roku 1981.       GHMP

 • 1.3.2018 čt - 18:00  CYKLUS SLOVO, TRADICE A KONTEXT - PŘEDNÁŠKA
  Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98,P5
  Lidová píseň Myjavských Kopanic. Přednáškový cyklus Slovo, tradice a kontext je věnovaný různým fenoménům tradiční a současné slovesnosti a koná se každý první čtvrtek v měsíci. Přednášky ve spolupráci s Národopisným muzeem pořádá a uvádí Ondřej Skovajsa. Přednáška folkloristy a historika Adama Votruby pojedná o lidové písni a hudbě ze západoslovenských Myjavských Kopanic sousedících s Moravským Slováckem a o zkušenostech z terénního výzkumu.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 1.3.2018 čt - 19:30  MAKEDONIE
  DHARMASALA - Peckova 15, Karlín
  Vyprávění bude o putování po náhorních plošinách Šar Planiny, o divokých koních, o přátelských pastevcích i o kamarádství utuženém nevšedními zážitky. Martin Tumpach       DHARMASALA

 • 1.3.2018 čt - 19:30  PŘEDNÁŠKA - MARC ANGÉLIL (ŠVÝCARSKO/EGYPT) & RAPHAEL ZUBER (ŠVÝCARSKO)
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Přednáškový cyklus - představí se celkem 13 architektů z Francie, Švýcarska, Rakouska, Německa, Itálie či Španělska. Budou hovořit o plánování měst, stavbách na válečném území či destruktivismu v architektuře.       CAMP IPR

 • 2.3.2018 pá - 17:00  HISTORIE VÝVOJE JADERNÝCH ZBRANÍ = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  V řecké mytologii bohové někdy trestali lidi příliš důkladným naplněním jejich přání. Ve věku jaderné energie můžeme tuto ironii plně docenit. Prakticky neomezené množství energie uložené ve vazební energii atomových jader představuje nejenom potenciální přerušení závislosti na uhlovodících z totalitních režimů ale také energii pro pohon meziplanetárních a mezihvězdných letů.  Ovšem naplnění tohoto snu už dlouho brání posilující diktatura khmer vert a obdobných zpátečnických spolků šířících strach a iracionalitu. V cyklu přednášek se s kolegy budeme snažit obsáhnout rozsáhlou fenomenologii jednoho aspektu jaderné energie: jaderných zbraní, a diskutovat jakým způsobem zasáhly do vývoje naší civilizace. V přednáškách se zaměříme nejenom na fyzikální principy a přímé efekty jaderných zbraní, ale
  také se je pokusíme vsadit do historického kontextu a diskutovat evoluci jaderných doktrín a jejich vliv na rozhodování soudobých státníků. Budeme rozebírat příspěvky velikánů jakými byli Brodie, Wohlstetter a Kahn a věnovat se známým i méně známým konfliktům východu a západu a nakonec se podíváme i na jaderné programy menších států. Přednášející M.Marčišovský vystudoval výpočetní techniku na Fakultě elektrotechnické ČVUT a doktorské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské téže university. Je zaměstnán na Fyzikálním ústavu AV ČR a ve středisku jaderného výzkumu CERN. Kromě svého mateřského oboru výpočetní techniky se dlouhá léta zabývá rovněž částicovou fyzikou a dalšími, s těmito obory spřízněnými oblastmi, astronomií a psaním příspěvků do bulletinu sdružení Aldebaran Group of Astrophysicist.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 3.3.2018 so - 10:00  PRAŽSKÉ VĚŽE ANEB MĚSTO Z VÝŠKY – PRAŠNÁ BRÁNA
  Prašná brána
  Nový cyklus vycházek, který představuje město z neobvyklého pohledu.       PORTA-Králová

 • 3.3.2018 so - 10:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY -
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Vydejte se s námi na další procházku za umělecky cennými a zajímavými náhrobky na Olšanských hřbitovech. Zasvěcenou průvodkyní Vám opět bude odbornice na  funerální architekturu u nás Drahomíra Březinová.  0,-       SPH

 • 3.3.2018 so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDITINY VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 3.3.2018 so - 12:00  EXKURZE DO VIETNAMSKÉ TRŽNICE SAPA - "MALÁ HANOJ V PRAZE"
  Libušská ul.- zast.bus 113,197 "Sídliště Písnice" z M-Kačerov,Háje
  Zajímavá exkurze do obchodního, kulturního a společenského areálu SAPA - pro většinu lidí jen známého jako vietnamský velkoobchod v Libuši.  Již ji konáme podruhé. Budeme překvapeni, že v tomto areálu vedle skladů je řada typických východních restaurací, kaváren, obchůdků, služeb a společensko-kulturní život, náboženství i Buddhistický chrám... Poznáme a procítíme zde svět severní vietnamské komunity trávící tu i volný čas vč.dětí atd. Provede nás zde opět naše kamarádka Helena s vietnamských původem. Vysvětlí např. proč patří k tzv. "Banánovým dětem". Během procházky areálem zde zasedneme společně i s průvodkyní do typické vietnamské restaurace na oběd a jejich tradiční kávu. Staneme se prostě ,,Vietnamci", aniž bychom museli 22 hod letět :-).  Po vycházce zde jistě mnozí opět zůstaneme a v areálu si dle libosti nakoupíme v obrovské nabídce místních obchodů suvenýry, dekorace apod.  50,-   PRAGOS + Helena

 • 3.3.2018 so - 14:00  COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC - LÉPE REZERVACE 221714714
  Karlova 2
  Navštivte s námi příklad vynikající pražské palácové architektury s bohatou stavební historií, který nyní spravuje Galerie hl. města Prahy! Barokní objekt v blízkosti Karlova mostu je spojen nejen s řadou významných osobností, ale také se zajímavými událostmi českých dějin, o kterých si budeme vyprávět.       PIS-Racková

 • 3.3.2018 so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDITINY VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 3.3.2018 so - 14:00  PRAŽSKÉ MOSTY I.
  Alšovo nábřeží, socha J.Mánesa
  Na vycházce si připomeneme způsoby, jakými se překonávala řeka, budeme se věnovat současným mostům přes Vltavu i jejich předchůdcům, architektům a umělcům spjatým s těmito technickými stavbami. Všimneme si také nábřeží, např. pravděpodobnému místu, kde bylo objeveno tělo Jana Nepomuckého, kde stála 1. plovárna nebo jak byl realizován první přesun stojící stavby – kaple Máří Magdaleny v únoru 1956.       PORTA-Prokůpková

 • 3.3.2018 so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 3.3.2018 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup vedle Staroměstského orloje
  Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže.       PIS-Jelínková

 • 4.3.2018 ne - 13:55  PLAVBA CENTREM PRAHY VČETNĚ ČERTOVKY NA LODI ELEKTRONEMO - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Přístaviště Čechův most,molo č.5
  Tentokrát nás čeká hodinová plavba centrem Prahy na speciální lodi Elektronemo, která vypadá jako z románů J. Verna. Jde o první loď poháněnou solární energií provozovanou v Praze. Loď je celá prosklená, takže budeme mít krásný výhled. Uvidíme panorama Pražského hradu, gotické klenby Karlova mostu a  navíc malebné domky ostrova Kampa a kolo Velkopřevorského mlýna. Zavzpomínat tak budeme také moci na seriál Chobotničky z II. patra...       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 4.3.2018 ne - 14:00  OSMIČKY V NAŠÍ HISTORII
  Pomník E.Beneše, Loretánské nám.
  Smrt Jana Masaryka 10. 3. 1948 a další události po únorovém převratu.       PORTA-Chrastilová

 • 4.3.2018 ne - 14:00  ŠROBÁROVA SBÍRKA V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU - LÉPE REZERVACE 221714714
  NZM, Kostelní 44
  Zrekonstruovaná budova muzea s několika novými expozicemi nabízí v současné době  také dočasnou výstavu mimořádné a dosud téměř neznámé obrazové sbírky jednoho z mužů 28. října, dr. Vavro Šrobára. Jedná se o soubor obrazů starých mistrů 16. - 18. století a malířů 19. a počátku 20. století. Po komentované prohlídce sbírky si povíme také o stavební historii NZM a pokud počasí dovolí, vyjedeme na střechu budovy, kde je nově upravená střešní zahrada, nabízející jedinečný výhled na Prahu. Prohlídka odborných expozic NZM bude možná individuálně po skončení výkladu.       PIS-Sokolová

 • 4.3.2018 ne - 14:55  PLAVBA CENTREM PRAHY VČETNĚ ČERTOVKY NA LODI ELEKTRONEMO - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Přístaviště Čechův most,molo č.5
  Tentokrát nás čeká hodinová plavba centrem Prahy na speciální lodi Elektronemo, která vypadá jako z románů J. Verna. Jde o první loď poháněnou solární energií provozovanou v Praze. Loď je celá prosklená, takže budeme mít krásný výhled. Uvidíme panorama Pražského hradu, gotické klenby Karlova mostu a  navíc malebné domky ostrova Kampa a kolo Velkopřevorského mlýna. Zavzpomínat tak budeme také moci na seriál Chobotničky z II. patra...       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 4.3.2018 ne - 15:55  PLAVBA CENTREM PRAHY VČETNĚ ČERTOVKY NA LODI ELEKTRONEMO - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Přístaviště Čechův most,molo č.5
  Tentokrát nás čeká hodinová plavba centrem Prahy na speciální lodi Elektronemo, která vypadá jako z románů J. Verna. Jde o první loď poháněnou solární energií provozovanou v Praze. Loď je celá prosklená, takže budeme mít krásný výhled. Uvidíme panorama Pražského hradu, gotické klenby Karlova mostu a  navíc malebné domky ostrova Kampa a kolo Velkopřevorského mlýna. Zavzpomínat tak budeme také moci na seriál Chobotničky z II. patra...       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 5.3.2018 po - 15:00  STRAHOVSKÁ KNIHOVNA - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  StrahovskÁ knih.,Strahovské nádvoří
  Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit.       PIS-Racková

 • 5.3.2018 po - 18:00  SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE – ADEPT NA PAMÁTKOVOU OCHRANU - PONDĚLKY VE VĚŽI
  Juditina věž, Mostecká 1
  Přednáška nás zavede do jednoho z nejzdařilejších souborů moderní architektury ČR. Představí jeho koncepci, zaměří se na jeho urbanistické, architektonické a výtvarné hodnoty a přiblíží současný stav. Seznámí vás s plány na zásadní narušení jeho hmotové a urbanistické skladby a se snahami o jejich odvrácení. Velkorysé založení zelených ploch a pavilonové objekty občanské vybavenosti mají předobraz ve finské Tapiole. Unikátní ztvárnění parterů bytových domů, jejich umělecká výzdoba i míra zachování nemají u nás obdobu. Přednáší Hana Řepková.       KZSP

 • 5.3.2018 po - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín12. 2.19. 2.26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2018  (pondělky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 5.3.2018 po - 19:00  NEJDELŠÍ CESTA KOLEM SVĚTA OSOBNÍM AUTEM
  DIVADLO ZA PLOTEM-NEMOCNICE BOHNICE, Ústavní 249
        .

 • 6.3.2018 út - 15:00  PROHLÍDKA OBECNÍHO DOMU - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Infocentrum Obecního domu
  Národní kulturní památka Obecní dům dnes patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze.  Povíme si příběh o historii tohoto místa a  o  vzniku Obecního domu, připomeneme si, které historické události jsou spojeny s tímto místem a především se budeme věnovat secesi. Prohlédneme si interiéry Obecního domu, Smetanovu síň,  dámské salónky (Cukrárnu, Slovácký a  Orientální salónek) a také pánské salónky (Grégrův sál, Palackého, Riegrův a Sladkovského sál). Seznámíte se s díly F. Ženíška, J.V. Myslbeka, J.Preislera, K. Špilara, L. Šalouna a dalších osobností této doby.  Zastavíme se také v nádherném Primátorském salónku a prohlédneme si komplexní dílo A. Muchy.       KRČÁLOVÁ-Přibylová

 • 6.3.2018 út - 16:00  PROHLÍDKA OBECNÍHO DOMU - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Infocentrum Obecního domu
  Národní kulturní památka Obecní dům dnes patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze.  Povíme si příběh o historii tohoto místa a  o  vzniku Obecního domu, připomeneme si, které historické události jsou spojeny s tímto místem a především se budeme věnovat secesi. Prohlédneme si interiéry Obecního domu, Smetanovu síň,  dámské salónky (Cukrárnu, Slovácký a  Orientální salónek) a také pánské salónky (Grégrův sál, Palackého, Riegrův a Sladkovského sál). Seznámíte se s díly F. Ženíška, J.V. Myslbeka, J.Preislera, K. Špilara, L. Šalouna a dalších osobností této doby.  Zastavíme se také v nádherném Primátorském salónku a prohlédneme si komplexní dílo A. Muchy.       KRČÁLOVÁ-Přibylová

 • 6.3.2018 út - 16:30  ARCHITEKTURA ŠTĚPÁNSKÉ ULICE
  Kavárna tramvaj na Václavském nám.
  Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme v ní řadu objektů ! 
  Štěpánská ulice se jmenovala za Karla IV. jinak, ale o tom až na místě. Tentokrát půjdeme proti času z 21.století do 14.stol. Začneme v bankovní hale od Františka Roitha na rohu Václavského náměstí, pokračujeme do 2 dvorků v Šupichových domech, projdeme částí pasáže Lucerna a naproti si prohlédneme interiéry v přízemí a schodiště v nejstarším Hotelu Alcron na světě. Navštívíme Štěpánskou pasáž se dvěmi dvorky a naproti kulturní sály Denisova ústavu - Francouzské kulturní středisko. Projdeme přízemními prostory Hotelu Majestic od upraveného obchodního domu z 1.republimky - Halbich na přední světový hotel architektem Javůrkem, který projektoval Čapí hnízdo. Naproti navštívíme schodiště a aulu slavného Akademického gymnázia - nejstarší jezuitské gymnázium ve Střední Evropě. Na stejné straně vstoupíme do funkcionalistické pasáže Štěpán od Ludvíka Kysely. Pokusíme se vstoupit do domovního lobby rohového domu navrženého předním architektem internacionál.funkcionalismu Vítem Obrtelem na místě domu, kde žil František Ženíšek. Zvláštní pozornost věnujeme areálu kostela Sv.Štěpána od románské rotundy sv.Longina, přes cirkevní stavby okolo Rybníčku a neofunkcionalismu obytné čtvrti V tůni od Hanča až po první komplex v tzv. harmonickém slohu - Španělského kulturního střediska od architektů Šafr a Hájek. Nad Ječnou ulicí se zaměříme na dva významné domy: Pivovarský dům a budovu, kde učil Einstein, kde má Štěpánská ulice ještě původní názvy: Lipová a Viniční, protože zde Karel IV. realizoval Pražské nebe  (sv.Kateřina, sv.Apolinář a sv.Karel Veliký).  50,- PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 6.3.2018 út - 17:00  SLAVNÉ A PRÁZDNÉ VILY BUBENČE A OKOLÍ
  Podchod metra Hradčanská,směr Dejvická ul.
  Další ze seriálu vycházek Prázdných domů po vilových čtvrtích meziválečné Prahy. Povíme si o opuštěných vilách na Letné a potom budeme plynule pokračovat do Bubenče. Vily slavných sochařů, vily od slavných architektů, ale také nepřístupné domy ve čtvrti nepřístupných zastupitelských úřadů.  100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 6.3.2018 út - 17:00  PŘEDNÁŠKA - ETRUSKOVÉ - UČITELÉ ŘÍMANŮ
  Muzeum Karlova mostu, Křižovnícké nám.3
  Přednášející Martin Trefný. Možno navštívit i související výstavu "Antické malované vázy a drobná plastika". Za účelem připomenutí dějin významných antických národů i národů barbarských, které žily v jejich těsném sousedství, připravilo Muzeum Karlova mostu ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem malý cyklus přednášek pro veřejnost, ve kterém postupně představí nejdůležitější z nich. Jako doplněk k tomuto cyklu připravily tři výše zmíněné instituce malou výstavu, která představuje nejtypičtější artefakty hmotné kultury antických civilizací, které všechny pocházejí z antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Návštěvníci se tak mohou seznámit s příklady řeckého vázového malířství, archaické řecké skulptury, pozdně klasických a helénistických terakotových sošek a konečně série římských lamp. 0,-       MUZEUM KARLOVA MOSTU

 • 6.3.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Zahrada rokoková a anglo-čínská na přikladech Pilnitz, Malá Pálffyovská zahrada, Kew Gardens, Schwetzingen, Wörlitz, Lednice. Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NZM

 • 6.3.2018 út - 17:30  PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ - NUTNO REZERVACE: JINDRISKA.HAV@GMAIL.COM
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Sto let českého barokního sochařství. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.       GHMP

 • 6.3.2018 út - 18:00  CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - ZDENĚK THOMA - JAPONSKO
  ZOO Praha, U Trojského zámku 3
  Velkou láskou zajímavého publicisty a cestovatele se po roční dobrodružné cestě autostopem na Světovou výstavu EXPO 70 v Ósace stala Asie. Ve 28 zemích kontinentu, hlavně v Japonsku, Číně, Tibetu, Nepálu, Indii a na Filipínách strávil osm let. Japonsko navštívil 11 x a strávil tam tři měsíce toulkami po ostrovech. Výsledkem je řada cestopisů obrazových publikací, výstav, pořadů a nespočet článků. Prvotina z roku 1980 Toulky po Japonsku vyšla celkově v nákladu 85 000. Velkým tématem jsou klasické zahrady, zvláště meditační u zenbuddhistických klášterů. Potom čajová kultura od pěstování čaje až po čajové obřady. A ovšem hory, sopky a scenerické pobřežní krajiny. V roce 2017 mu japonský císař udělil Řád Vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky. Zdeněk vysvětlí, jak se v Japonsku mění vztah k cizincům, představí svérázné přátele, poví, jak se fotografují ikebany nebo čajový obřad i sopky. Prozradí, proč má rád Kjóto s kouzelnými zahradami a slavnostmi.   50,-       CK Livingstone

 • 6.3.2018 út - 18:00  LÉKAŘI BEZ HRANIC
  KINO CENTRUM ČERNÝ MOST
  Přednáška  Tomas Šebek.    0,-       CČM

 • 6.3.2018 út - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY (2. TERMÍN) - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín:  20. 2.27. 2.6. 3., 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2018  (úterky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 6.3.2018 út - 18:30  MAKEDONIE POD PSÍM DOHLEDEM
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška J.Procházka. Cílem v Makedonii byly hlavně hory, liduprázdné, s nádherně rozkvetlými loukami (zdolali jsme 2 nejvyšší vrcholy země v pohoří Korabi a Šar Planina, ale také pohoří Bistra nebo nár.park Pelister),navštívili jsme jezera a kaňony s průzračně čistou vodou, středověká města a kláštery, antické památky,pravěkou observatoř Kokino starší než Egyptské pyramidy a otestovali zdejší výbornou a levnou kuchyni(alkohol nevyjímaje) a to vše pod dohledem místních psů.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 7.3.2018 st - 15:00  PROFESORSKÉ DOMY V DEJVICÍCH - LÉPE REZERVACE 221714714
  ul. Rooseveltova 70
  Československo na samém prahu své existence poskytlo nový domov mnoha emigrantům z revolučního Ruska. Tito emigranti se v rámci integrace do české společnosti začali sdružovat do stavebních a bytových družstev. Česko-ruské profesorské stavební a bytové družstvo vybudovalo v Praze-Bubenči rozsáhlý obytný dům. Ačkoliv jeho obyvatelé z řad ruské inteligence z něj byli násilně vystěhováni hned po r. 1945, zachovala se v objektu do dnešních dnů velmi působivá pravoslavná modlitebna.       PIS-Škrlandová

 • 7.3.2018 st - 18:00  THE REUNION OF POETRY AND PHILOSOPHY - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
  Staroměstské nám. 13
  Komentovaná prohlídka výstavy s Magdalenou Juříkovou, ředitelkou GHMP a koordinátorkou výstavy. Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guanga, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v osmdesátých letech, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské umění v několika epicentrech inspirované kusými informacemi z málo dostupných materiálů o západním umění. Lü Peng, který je autorem syntetické práce o současném čínském umění a teoretikem hned několika generací čínských tvůrců, připravuje tuto výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla z nemalé části z inspirace duchovní atmosférou Prahy.       GHMP

 • 7.3.2018 st - 18:00  NEMATERIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO A ČESKÁ REPUBLIKA - PŘEDNÁŠKA
  Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98,P5
  Srdečně zveme na přednášku Petra Janečka (FF UK). Jízda králů, masopust, loutkářství...Přednáška spojená s promítáním filmů představí Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO a významnou roli, kterou v tomto mezinárodním prostředí hraje Česká republika. Přednáška vychází ze zkušeností Petra Janečka s odbornou prací pro UNESCO.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 7.3.2018 st - 18:30  VŠECHNY KRÁSY KAVKAZU: GRUZIE, ÁZERBÁJDŽÁN, ARMÉNIE
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška J.Venglář. Šest týdnů putování skrz kavkazské republiky, kde přírodní krásy střídají neuvěřitelná setkání a divoké historky. Co se stane, když gruzínského baču poprosíte o trochu sýra? Jak s vámi naloží ázerbájdžánští pohraničníci, když vás chytnou bez patřičného povolení? Kolik vrcholů a barev má arménská nejvyšší hora Aragats?       KLUB CESTOVATELŮ

 • 7.3.2018 st - 19:00  ZA TERMITY DO PRALESŮ TŘÍ KONTINENTŮ (PAPUA, KAMERUN, EKVÁDOR)- PŘEDNÁŠKA
  Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Tomáš Větrovský většinou sedí u počítače a zabývá se výzkumem mikroorganizmů. Občas se ale kvůli něčemu tak miniaturnímu musí vytáhnout paty z tepla pracovny a je třeba urazit obrovskou vzdálenost. Během cest za termity, jejich mikroskopickými souputníky a jinou tropickou havětí navštívil za poslední dva roky rovníkové pralesy tří kontinentů na Papui-Nové Guinei, v Ekvádoru a Kamerunu. Pozoroval stvoření, kterých by si běžný cestovatel jen stěží všiml.  60,-       .

 • 8.3.2018 čt - 15:30  OD KAROLINA KE KLEMENTINU
  Vstup Karolina z Ovocného trhu
  Univerzita Karlova byla slavnostně založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo organizováno ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro 12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte s námi po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské Klementinum.       PIS-Hátleová

 • 8.3.2018 čt - 17:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY - ABSTRAKCE
  Knihovna A.Švehly, Slezská 7
  Vernisáž s hudebním doprovodem. Amatérské sdružení Bez rámu s výstavou trochu abstraktní s příznačným názvem Abstrakce.          KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY

 • 8.3.2018 čt - 17:00  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY HUDBA A POHÁDKA
  ČMH, Karmelitská 2
  Vydejte se s námi za pohádkou do Českého muzea hudby. Z chalupy hloupého Honzy projdete přes tajuplný les, setkáte se s Rusalkou, Krysařem, Červenou karkulkou, nahlédnete do čarodějovy komnaty a uslyšíte pekelnou muziku. Ve třinácté komnatě si poslechnete ty nejkrásnější pohádkové melodie. Výstava vám umožní znovu vidět svět dětskýma očima, vzpomenout si na oblíbené pohádky, ale i poodhalit tajemství, které je v nich skryto.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 8.3.2018 čt - 17:30  EVA SMRŽOVÁ – NA MADAGASKAR NEJEN ZA ROSTLINAMI
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 8.3.2018 čt - 19:45  NORSKO STOPEM OD SEVERU K JIHU
  VŠ Ekonomická - Nám.Winstona Churchilla 4,P3
  Audiovizuální cestopisný pořad Kateřiny Kubištové provede diváky po Norsku. V létě roku 2016 pracovala na norských Lofotech za polárním kruhem v nejstudenějším golfovém klubu světa Lofoten Links. Během čtyřměsíčního pobytu Procestovala celé souostroví a poté se společně se svým přítelem Mírou vydala stopem z Lofot na nejsevernější mys pevninské Evropy Nordkapp a z něj do Osla. Celá cesta trvala 21 dní a nastopovali 4 400 km. Spali pouze ve stanu a navštívili ta nejkrásnější místa Norska. Překrásná příroda, Laponsko, nejsilnější vodní víry světa, polární kruh, hledání trollů v NP Jotunhaimen, 22 km trek na slavnou vyhlídku Trolltunga, nejdelší tunel světa, dechberoucí vodopády, rybaření, nejslavnější muzea Osl...a, vřískání u obrazu Výkřik a mnoho dalších zážitků. Kateřina Kubištová je nadšená cestovatelka a bývalá studentka cestovního ruchu.       KLUB CESTOVATELŮ VŠE

 • 9.3.2018 pá - 14:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy. Vydejte se za místy odpočinku významných osobností.  0,-       SPH

 • 9.3.2018 pá - 17:00  RUSKO V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Jak Rusko vnímá současný stav mezinárodních vztahů a proč je zjevně nespokojené? Kde se stala chyba v komunikaci mezi USA/EU a Ruskem? Jak si Rusko představuje budoucnost a nakolik jsou jeho představy (ne)kompatibilní s vizemi ostatních hráčů? Může se Rusko obrátit k Evropě zády a stát se aktivním a plnohodnotným hráčem v Asii? Michael Romancov (1969). Absolvent Pedagogické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK. Působí na Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Specializuje se na politickou geografii, geopolitiku a Rusko.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 9.3.2018 pá - 18:00  NOC V MUZEU: BŘEZNOVÁ PROHLÍDKA EXPOZICE ARCHA NOEMOVA - NUTNÁ REZERVACE: www
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Jak to v muzeu vypadá, když se za posledním návštěvníkem zavřou dveře výstavních sálů a zhasnou všechna světla? To můžete zažít během nočních komentovaných prohlídek přírodovědecké expozice Archa Noemova. Bez návštěvníků, v přítmí a za zvuků navozujících atmosféru noční divočiny vám představíme fascinující a rozmanitý svět obratlovců. V měsíci, který se nazývá podle zvířecí březosti, se zaměříme na zvířecí mámy a jejich mláďata.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 10.3.2018 so - 10:00  V PRAZE S W. A. MOZARTEM ANEB STAVOVSKÉ DIVADLO DĚTEM - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vchod Stavovského divadla
  Dětské návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupí do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart, kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny a kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 10.3.2018 so - 10:00  SVATÝ JENE Z NEPOMUKU, DRŽ NAD NÁMI SVOJI RUKU I. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup Karolina z Ovocného trhu
  V tomto roce si připomínáme 20. března 325 let od smrti Jana Nepomuckého - bohabojného právníka a vzorného úředníka, který žil v nelehké době. Vydejme se ve stopách jeho skutečného života a poskládejme nemnohé střípky, které dokázalo historické bádání doložit.       PIS-Gausová Zörnerová

 • 10.3.2018 so - 11:00 - 18:00  FESTIVAL KOLEM SVĚTA 2018
  PVA EXPO Letňany
  http://kolemsveta.cz/praha-2018/
  SOBOTA 10.3.  
  sál 1
  11.00-12.00        Matouš Vinš – Nový Zéland v dodávce
  12.30-13.30        Hana Machalová – Z Prahy do světa chytře, levně a často
  14.00-15.00        Vladimír Váchal – Írán není arabská země
  15.30-16.30        Monika Benešová – Sama pěšky 4200 km z Mexika do Kanady
  17.00-18.00        Karel Wolf – Norsko a Island s obytnou dodávkou
  sál 2
  11.00-12.00        Jana Troupová – To nejlepší z Peru a Kolumbie
  12.15-13.15        Pavel Svoboda – Barma – země úsměvů
  13.30-14.30        Jaroslav Bouzek – To nejlepší z Havajských ostrovů
  14.45-15.45        Vladimír Lemberk – Bali – ráj na východě
  16.00-17.00        Tomáš Poláček – Stopem napříč Afrikou
  17.15-18.15        K. Krejčová a P. Ptáčník - Treky v horách Aljašky, Kanady a Norska 
  sál 3
  11.00-12.00        Jiří Kalát – Pěšky do Santiaga de Compostela
  12.15-13.15        Jana a Daniel Urbanovi – Škodovkou do Norska až na sever
  13.30-14.30        Patrik Bartuška – To nejlepší z podmořského života
  14.45-15.45        Jan Tilinger – Jak přejít Himálaje
  16.00-17.00        Zdeněk Lyčka – Na kajaku po Dunaji do Černého moře
  17.15-18.15        Lubomír Chudoba – Ruská Sibiř s krosnou na zádech 
   sál 4
  11.00-12.00        Zuzana Pilzová – Cesta z kanclu – sama napříč Asií
  12.15-13.15        Lukáš Filip – Nejlepší místa západního USA
  13.30-14.30        Jan Šmíd – Pod Plejádami na Ťan-Šan
  14.45-15.45        Tomáš Kůdela – Azorské ostrovy na plachetnici
  16.00-17.00        Martin Pávek – Amazonie – Indiánský život v džungli
  17.15-18.15        Anna Hanuš Kuchařová – Yosemity a Utah z výšky        .

 • 10.3.2018 so - 11:00  SAPA TRIP S OBĚDEM + EXKURZE
  SRAZ SAPA, Libušská 319 - upřesněn po přihlášení
  NUTNO REGISTRACE  www . Exkurze 3,5 hod. s naším vietnamským zkušeným průvodcem = informace ohledně areálu obchodního centra Sapa (historie vzniku a vývoje areálu, obecné info o Vietnamcích). Návštěva buddhistického chrámu (přednáška o náboženství a víře Vietnamců). Návštěva obchodů s potravinami a ostatních hal (prezentace surovin). Doporučení nejlepších restaurací v areálu (představení nejlepších vietnamských pokrmů). Oběd s povídáním o etice stolování (tradiční šesti pokrmové menu nebo jiný pokrm dle vašeho přání). Po obědě krátký zábavný kvíz o ceny pro rozšíření vašich znalostí o Vietnamu. Doporučeno těm, kteří chtějí během jedné exkurze poznat jak Vietnamce v ČR, tak i jejich původní kulturu, náboženství a hlavně gastronomii.   500,-
        SAPA TRIP

 • 10.3.2018 so - 14:00  HANSPAULKA VLASTY BURIANA
  Zast.bus 131 Hanspaulka - ul.na Pískách
  Zavítáme do míst, kde Franz Kafka s Maxem Brodem zapíjeli nešťastnou lásku. Dozvíme se, jak to bylo s podivnými hanspaulskými názvy jako Houtyš nebo Šipkapas. Ukážeme si, kde bydlel famózní komik Vlasta Burian. Objevíme jednu z prvních funkcionalistických vil v Praze vůbec.       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 10.3.2018 so - 14:00  PRAHA BOMBARDOVANÁ - VYCHÁZKA
  Kostel sv.Ignáce, Karlovo nám.
  Povíme si o pozadí a okolnostech nejtragičtějšího a nejdiskutovanějšího spojeneckého náletu na Prahu druhé světové války ze 14. února 1945. O neznámých hrdinech spojených s touto událostí. O veliteli i navigátorech americké 381. a 398. bombardovací skupiny 1.Combat Bombardment Wing. O osudech bombardovaných budov a památek. Přečteme si výpovědi svědků této události přímo na místech, kde je bombardování zasáhlo. Projdeme si zasažená místa na Karlově náměstí do Emauz přes bývalé Podskalí, Palackého náměstí až k Tančícímu domu. Ukážeme si fotografie těchto míst před náletem, bezprostředně po náletu a uvidíme jak tato místa vypadají dnes         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 10.3.2018 so - 14:00  MALEBNÝ NOVÝ SVĚT - VYCHÁZKA
  Zast.tram 22 Pohořelec
  Jak už místo srazu napovídá, seznámíte se s některými zajímavými postavami rudolfínské Prahy. Projdete se nejméně známými částmi Hradčan. Uvidíte jedinou roubenou chaloupku v centru Prahy a spoustu malebných malých domečků. Uslyšíte i několik hrůzostrašných legend. Dozvíte se o jedné skryté tajné chodbě, o které v Praze ještě nikdo neví           PRAHA NEZNÁMÁ

 • 10.3.2018 so - 14:00  PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA S KRMENÍM PTACTVA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Zveme Vás na prohlídku Toulcova dvora s průvodcem. Prohlédneme si farmu s hospodářskými zvířaty a nejstarší budovu Toulcova dvora s expozicí přadných rostlin a zemědělského náčiní. Podíváme se do třešňového sadu a projdeme se mokřadem. Nasypeme zrní ptákům do krmítek.        TOULC.DVŮR

 • 10.3.2018 so - 14:00  VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A INTERIÉR SLAVÍNA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vchod baziliky sv. Petra a Pavla, Vyšehrad
  Procházka s podrobným výkladem o historii hřbitova a osobnostech doby dávné i nedávno minulé s mimořádnou příležitostí návštěvy interiéru hrobky Slavína.       PIS-Sokolová

 • 10.3.2018 so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - VYCHÁZKY PODLE ČÍSEL POPISNÝCH
  Rohu ulic Albertov a Na Slupi
  Srdečně Vás zveme na další poznávací vycházku Pražských domů, která se věnuje architektuře, umění a historii. Nejprve dokončíme téma kostel Zvěstování P. Marie Na trávníčku (dnes Přesvaté Bohorodice) a bývalý kláštera servitů čp. 450 + čp. 451 a 452-II. Poté společně zjistíme, co zbylo z původní gotické hradby Nového Města, vystavěné za vlády Karla IV. Provází kunsthistorik Jakub Synecký. 50,-       Pražské domy

 • 10.3.2018 so - 14:00  SLAVNÉ VINOHRADSKÉ VILY
  Zast. tram "Orionka"
  Projdeme se částí Vinohrad, ukážeme a povíme si něco zejména o těchto vilách a také něco o jejich bývalých obyvatelích: Dryákova, Kotěrova, Šalounova vila a další. V Praze najdeme stále ještě řadu míst, kde si původní vilová zástavba dochovala svůj charakter krásu, kulturu a noblesu dřívějších období a kde jednotlivé vily osloví návštěvníka, kromě dnes už zjevně historické hodnoty – svou pohodlností, důkladností či účelností.       PORTA-Cimplová

 • 10.3.2018 so - 14:00  SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ IV. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vchod Muzea hl.m.Prahy Na Florenci
  Naše další putování Svatopetrskou čtvrtí povede tentokrát ulicí Na Florenci, Havlíčkovou a Hybernskou. Ukážeme si dům tajné projekční kanceláře raket V1, V2, V3 nebo místo, kde stál kostel sv. Ambrože a „blátivou ulicí“ se vydáme k místu pobytu K. H. Borovského. Ukážeme si, kde byla oblíbená kavárna F. Palackého a F. L. Riegra nebo vyhlášené lahůdkářství Aloise Linky.       PIS-Trnka

 • 10.3.2018 so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 10.3.2018 so - 15:00  PROCHÁZKA BÝVALÝM ŽIDOVSKÝM GHETTEM - VYCHÁZKA
  Náměstí Franze Kafky
  Víte proč se této části Prahy říká Josefov? Jak je možné, že pražské židovské památky přečkaly 2. sv. válku? Znáte židovské svátky a tradice? To vše a mnohem více se dozvíte, když se s námi projdete bývalým židovským ghettem. Cesta nás povede kolem několika synagog, starého hřbitova i židovské radnice.(úvodní fotografie: Pražské ghetto 1902. Staronová synagoga a židovská radnice v Rabinské ulici. Fotografie Jindřicha Eckerta.           PRAHA NEZNÁMÁ

 • 10.3.2018 so - 17:00  MALÁ HANÁ - CYKLUS FOLKLORNÍ REGIONY ČESKÝCH ZEMÍ
  Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98,P5
  Přijměte pozvání na cyklus tradičních podvečerů s představením národopisných oblastí České republiky společně s přednáškou a tanečně-hudebním vystoupením. V březnu představíme méně známý region Malá Haná. Od 17.00 h bude přednášet pan Roman Malach, ředitel Muzea regionu Boskovicka a od 19.00 h vystoupí folklorní soubor Velen. Těšíme se na vaši návštěvu.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 10.3.2018 so - 18:00  NOC V MUZEU: BŘEZNOVÁ PROHLÍDKA EXPOZICE ARCHA NOEMOVA - NUTNÁ REZERVACE: www
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Jak to v muzeu vypadá, když se za posledním návštěvníkem zavřou dveře výstavních sálů a zhasnou všechna světla? To můžete zažít během nočních komentovaných prohlídek přírodovědecké expozice Archa Noemova. Bez návštěvníků, v přítmí a za zvuků navozujících atmosféru noční divočiny vám představíme fascinující a rozmanitý svět obratlovců. V měsíci, který se nazývá podle zvířecí březosti, se zaměříme na zvířecí mámy a jejich mláďata.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 11.3.2018 ne - 08:30  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul hist. budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 a v 11:00.       PIS

 • 11.3.2018 ne - 11:00  VYCHÁZKA PO OSTROVĚ KAMPA
  Most legií u výtahu na Střelecký ostrov
  Zjistíte, jak přišla mlýnská strouha na Kampě k názvu Čertovka. Dozvíte se, co pojí tak rozdílná místa, jakými jsou Kampa a Žižkov. Uvidíte nejužší uličku v Praze se semaforem. Navštívíte místa, ve kterých v květnu 1945 došlo k tankovému střetnutí mezi sovětskými a německými obrněnci       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 11.3.2018 ne - 11:00 - 18:00  FESTIVAL KOLEM SVĚTA 2018
  PVA EXPO Letňany
  http://kolemsveta.cz/praha-2018/
  NEDĚLE 11.3.  
  sál 1
  11.00-12.00        Petr Horký – Kolaps dávných civilizací
  12.30-13.30        Martin Úbl – Nejlepší treky v Peru
  14.00-15.45        Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
  16.15-17.15        Tomáš Mähring – Kanada a Patagonie – work and travel na rok a půl 
  sál 2
  11.00-12.00        INDIE
  12.15-13.15        Josef Dvorský – S plachetnicí La Grace kolem světa
  13.30-14.30        Pavel Dvořák – Cesty napříč Čínou
  14.45-15.45        Saša Ryvolová – Srí Lanka – Zářivá slza Indie
  16.00-17.00        Radka Matušínská – Austrálie a Pacifik 
   sál 3
  11.00-12.00        Monika Schindlerová – Patagonie – drsná krása jihu

  12.15-13.15        Libor Drahoňovský – To nejlepší z ruského severu
  13.30-14.30        Simona Juránková – Přírodní bohatství Dominikánské republiky
  14.45-15.45        Michal Pokorný – Křížem krážem Švýcarskem
  16.00-17.00        Vít Lukáš – Kamerun – džungle Afriky 
  sál 4
  11.00-12.00        Miroslav Lébl – Cesta kolem světa za 120 dní

  12.15-13.15        Jana Wolfová – Vietnam od severu k jihu
  13.30-14.30        Filip Mayer – Eurotrip – 51 států karavanem za 3 měsíce
  14.45-15.45        Renáta Moskalová – Kuba – perla Karibiku
  16.00-17.00        Rumunské víly – Kazachstán a Kyrgyzstán – dvě dívky, stop a stan
        .

 • 11.3.2018 ne - 14:00  BÍLKOVA VILA - LEKTORSKÁ PROHLÍDKA
  Mickiewiczova 1,P6-Hradčany
  Znovu zpřístupněná vila nabízí kromě ateliéru Františka Bílka výstavu sestavenou z několika raných prací a soubor knižní tvorby. Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka (volné sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika) celkový charakter jeho umění a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému modernímu umění.       GHMP

 • 11.3.2018 ne - 14:00  ZÁBĚHLICEMI KOLEM BOTIČE
  Zast. bus „V Korytech“
  Osídlení Starých Záběhlic patří k nejstarším v Praze a dodnes si tato městská čtvrť zachovává svůj venkovský ráz. Na vycházce si připomeneme nejen tři tvrze, které se na tomto území ve 14. století nacházely, ale také dva zdejší zámky, lokality Horní a Dolní Chaloupky, kostel Narození Panny Marie, Hamerský rybník spojený s rodinou Ringhofferů, i sousední osadu Práče, k Záběhlicím připojenou roku 1850. Trasa měří cca 3 km a volně navazuje na vycházku z Roztyl k Hamerskému rybníku.       PIS-Lešovská

 • 11.3.2018 ne - 14:00  NA SLATINÁCH – CHUDINSKÁ KOLONIE - VYCHÁZKA
  Zast.bus 136 Slavia
  Vrátíte se v čase do doby prvorepublikových chudinských kolonií. V povídce z roku 1925 vás bude provázet i Karel Čapek. Uvidíte, jak bydlela „elita“ chudinských čtvrtí. Dozvíte se, jak se v koloniích žilo a proč přežily až do dneška. Ocitnete se na místech, kde se natáčel film Obecná škola         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 11.3.2018 ne - 14:00  VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ ANEB Z KOŇSKÉHO TRHU MODERNÍM BULVÁREM
  Pomník sv.Václava, Václavské nám.
  Vraťme se zpátky do časů, kdy bylo Václavské náměstí ještě Koňským trhem, který lemovaly gotické a renesanční domy, nebo do dob, kdy bylo ozdobeno barokní kašnou s jezdeckou sochou knížete Václava, či do časů slavné Boudy nebo Arény ve Pštrosce. Poznejte s námi historii tohoto náměstí, které se nesmazatelně zapsalo do dějin československé historie.       PIS-Koblihová

 • 11.3.2018 ne - 14:00  OSMIČKY V NAŠÍ HISTORII
  Nádvoří Novoměstské radnice
  Založení Nového Města pražského (listinou z 8. 3. 1348). Spojeno s prohlídkou Novoměstské radnice.       PORTA-Chrastilová

 • 11.3.2018 ne - 16:00  FRANTIŠEK BÍLEK – UMĚLEC MNOHA TVÁŘÍ - VYCHÁZKA
  Bílkova vila, Mickiewicza 1, P6
  Povíme si o životě a díle sochaře Františka Bílka – kde se narodil a z jaké rodiny pocházel, kam chodil do školy a kde studoval, s kým se přátelil, kde a jak tvořil. Víte, jak získal na Hradčanech parcelu pro stavbu domu? A že si všechno na stavbě i v interiérech udělal sám? A že zpočátku byl velmi neuznávaný umělec a snílek?       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 11.3.2018 ne - 16:00  Z HLOUBĚTÍNA DO KYJÍ - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  Vestibul metra Prosek
  V rámci vycházky projdeme starobylou vísku Prosek, jejíž historie sahá až do doby kamenné. Poznáme zdejší románskou baziliku sv.Václava i několik dochovaných venkovských stavení a hostinec. Dále se vypravíme bývalými vinicemi dolu do Vysočan a po cestě se zastavíme u usedlosti Flajšnerka, přestavěné dnes v neorenesanční vilu. Staré Vysočany, ze kterých se zachovalo jen málo, poznáme skrze dobové fotografie a několik dochovaných staveb, v čele s vysočanskou radnicí, školou, nádražím a pivovarem.  150,-       PRAMPOUCH

 • 12.3.2018 po - 16:00  PROCHÁZKA PASÁŽEMI NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
  Václavské nám. u ocasu koně sv.Václava
  Navštívíme 22 domů s průchody a vnitroblokovými prostory určené původně pro rozmnožování obchodních kapacit Václaváku. Prohlédneme si i venkovní výstavu o historii náměstí, které je vlastně velkou ulicí s dochovanými rozměry z doby Karla IV. Vysvětlíme si vývoj a názvy těchto průchodů i neprůchodů od začátku v roce 1908 až po dnešek.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 12.3.2018 po - 16:30  OD ŠPITÁLŮ K NEMOCNICÍM – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Během přednášky si představíme nejen začátky výuky medicíny, ale také se dozvíme, jak se z původních špitálů postupně zrodily porodnice, nalezince, chudobince, starobince a konečně i nemocnice.       PIS-Racková

 • 12.3.2018 po - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín12. 2.19. 2.26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2018  (pondělky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 12.3.2018 po - 18:30  JIŽNÍ AFRIKA - POZOR, PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška J.Pačovský.        KLUB CESTOVATELŮ

 • 12.3.2018 po - 19:30  VEČERNÍ NÁVŠTĚVA KRYPTY PARAŠUTISTŮ - VYCHÁZKA
  Roh Resslovy a Na Zderaze
  Návštěva krypty ve tmě při svíčkách, přesně tak, jak je zde používali hrdinní parašutisté.         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 13.3.2018 út - 10:00  VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA - HŘBITOV OLŠANY
  Brána hřbitova na Flóře
  .       PRAHA 3

 • 13.3.2018 út - 14:00  LITERÁRNÍ KAVÁRNA - ZDENKA PROCHÁZKOVÁ A JIŘÍ GRYGAR
  Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 1,P9-Vinoř
  RNDr. Jiří Grygar, CSc., působí v oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR. Celý život se věnuje popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě stě odborných prací a řadu populárně-naučných publikací. Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26.října 1971.       Muzeum hl.m. Prahy

 • 13.3.2018 út - 15:30  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Kostel sv. Jakuba Většího
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.       PIS-Smrčinová

 • 13.3.2018 út - 16:00  LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Maltézské nám. u Brokoffova sloupu
  Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Ukážeme si také, jak poznat dílo Brokoffovo a jak Braunovo.       PIS-Kratochvílová

 • 13.3.2018 út - 16:00  BÝVALÝ PIARISTICKÝ AREÁL NA NOVÉM MĚSTĚ
  Kostel sv. Kříže v ul. Na Příkopě
  Společně se podíváme do historických prostor bývalého piaristického gymnázia (dnes VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křižíka Na Příkopě 856/16 ), povíme si o historii tohoto řádu a seznámíme se i s dalšími objekty, které s piaristy souvisely ( kostel sv. Kříže).       PORTA-Náprstková

 • 13.3.2018 út - 16:30  JAK SE MĚNÍ TVÁŘ ŽIŽKOVA
  Blahoslavova 2,P3
  O proměnách města hovoří Jan Schütz. KPŽ = Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 13.3.2018 út - 17:00  PROHLÍDKA HOTELU INTERNACIONAL S KONCERTEM SKUPINY BASKETLES-BEATLES REVIVAL - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Hotel Internacional
  Prohlídka hotelu Internacional pro vás bude určitě zážitkem, seznámíte se s touto významnou stavbou období tzv sorely, která patří k tomu velice hodnotnému, co se tehdy postavilo.  Čtyři hudebníci na pódiu, kteří živě vystoupí jako  revival  Beatles, připomenou nezapomenutelné hity této legendy světové hudby ( Please, please me, Help, Yellow subemarine a další hity). Vycházka začíná v 17.00, koncert  v 18.30.       PORTA-Muchka

 • 13.3.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Zahrada krajinářská l. na příkladech, Muskau, Podzámecká zahrada v Kroměříži, Červený Dvůr. Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 13.3.2018 út - 17:30  ZÁHADNÝ APOLINÁŘ A JEHO OKOLÍ - VYCHÁZKA
  Michnův letohrádek, Ke Karlovu 20
  Ukážeme si, kde stála Jedová chýše,krčma kde se přepadávalo a vraždilo, ale později si ji oblíbili i chudí studenti… Budeme pokračovat do míst, které většina populace potřebuje k životu, stejně tak jako k institucím, kterým by se mnozí z nás raději vyhnuli. Uvidíme jednu z nejznámějších a nejslavnějších porodnic v Praze, nemocnice a lékařské ústavy, stejně tak jako kliniku pro léčbu závislostí a psychiatrii… V souvislosti s těmito objekty si řekneme, kdy a kde pracovně pobýval známý vědec Albert Einstein, když se zdržoval v Praze. Budeme pátrat po poselství a významu magického kříže pěti kostelů, které vznikly za doby Karla IV. Skončíme u Faustova domu opředeného mnoha a mnoha legendami. Některé se již možná pramálo zakládají na pravdě, ale minulé rekonstrukce ve zdech domu objevily prapodivné věci. Konec konců, sídlil zde proslulý alchymista Rudolfa II.       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 13.3.2018 út - 17:30  PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ - NUTNO REZERVACE: JINDRISKA.HAV@GMAIL.COM
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Mytologické náměty ve veřejném prostoru. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.       GHMP

 • 13.3.2018 út - 18:00  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PĚVECKÝM RECITÁLEM DANIELA KLÁNSKÉHO
  Muzeum A.Dvořáka, Ke Karlovu 20
  Koncert ve spolupráci s městkou části Praha 2. Dvořákovo vokální dílo představí Daniel Klánský za doprovodu Ladislavy Vondráčové. Koncertu bude předcházet komentovaná prohlídka výstavy v podání kurátora Muzea Antonína Dvořáka.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 13.3.2018 út - 18:00  CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - DARJA ŠMÍDOVÁ - KYRGYZSTÁN
  Zoo Praha, U Trojského zámku 3
  Hlavním lákadlem této středoasijské postsovětské země je především drsná panenská příroda, nádherné hory, zelené louky a tyrkysové nebe. Během treků narazíte jen na jurty místních pohostinných pastevců, obrovská stáda koní a ovcí. Trekování ve dvou zcela odlišných oblastech – zasněžené vrcholky Ťan Šanu i rozeklané skály Ala-Archa nedaleko hlavního města. Bonusem Kyrgyzstánu je absence turistů...   50,-       CK Livingstone

 • 13.3.2018 út - 18:30  SLAVNÍ NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ARCHITEKTI, NAROZENÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ:ARCHITEKT JOSEF ZASCHE
  KAŠTAN, Bělohorská 150,P6
  Jablonecký rodák, který spolupracoval s Janem Kotěrou i Pavlem Janákem, významný představitel secese a moderny nejen v Praze. Přednáší Zdeněk Lukeš   80,-       ....

 • 13.3.2018 út - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY (2. TERMÍN) - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín:  20. 2.27. 2.6. 3., 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2018  (úterky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 13.3.2018 út - 19:00  NEKONEČNÉ DÁLKY ZÁPADNÍ ARGENTINY
  Malešický mikropivovar,Malešická 50,P10
  Cestovatelské promítání a povídání Stanislava Hořínka a Dany Smržové.       ČSOP-NATURA QUO VADIS?

 • 14.3.2018 st - 14:30  BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ A JEJÍ OKOLÍ - LÉPE REZERVACE 221714714
  Kostel sv. Prokopa, Žižkov
  Vydejte se s námi objevovat pražskou čtvrť Žižkov. Podíváme se, kde stojí sokolovna, radnice, kulturní dům, či kde stávala obecní váha. Objevíme také poněkud utajenou kubistickou stavbu Betlémské kaple architekta Emila Králíčka.       PIS-Škrlandová

 • 14.3.2018 st - 15:00  JIŘÍ Z PODĚBRAD A ČESKÁ SPOLEČNOST - PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  V březnu 2018 tomu bude 560 let, kdy se stal českým králem Jiřík z Poděbrad, muž, který dokázal svou obratnou politikou a diplomatickou dovedností vládnout společnosti „dvojího lidu“. Proč bylo české království považováno za kacířské a jak se dařilo „husitskému králi“ na mezinárodní scéně?       PIS-Nováková

 • 14.3.2018 st - 15:00  BARRANDOV – PROHLÍDKA ATELIÉRŮ, DÍLEN A REPREZENTAČNÍCH PROSTOR - NUTNÁ REZERVACE 605214441
  Vstup do ateliérů, Kříženeckého nám. 5
  Připomeneme si zakladatele Barrandovských ateliérů a přítele mnoha filmových hvězd, Miloše Havla a dle aktuální dostupnosti si prohlédneme filmové ateliéry od těch nejstarších od architekta Maxe Urbana až po ty nejmodernější. Nahlédneme také do řemeslných dílen, kde se vyrábí atrapy předmětů pro filmování ( sochy, obrazy, nábytek, umělé stěny, kašírované stavby) a také navštívíme reprezentační prostor Barrandovských studií, který slouží jako muzeum, kde můžete vidět kostýmy, rekvizity a fotografie ze známých filmů, které natáčely v Barrandovských ateliérech tuzemské i zahraniční filmové produkční společnosti.       KRČÁLOVÁ

 • 14.3.2018 st - 16:00  NA TOM NAŠEM TOULCOVĚ DVOŘE - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Další setkání se zvířaty našeho dvora. Získáte informace o jejich životních potřebách. Čeká vás návštěva běžně nedostupných prostor. Některá zvířata si nakrmíte, s některými zvířaty bude i přímý kontakt. Na závěr si děti vyrobí z papíru a vlny zvířátko, které si odnesou domů.       TOULC.DVŮR

 • 14.3.2018 st - 17:00  STŘEDNÍ ASIE - PŘEDNÁŠKA
  Milešovská 1,P3
  Střední Asie – divoká step i hory, kočovníci, jurty. Uzbekistán na Hedvábné stezce, lodní hřbitov na Aralském jezeře, Buchara, Kazašská futuristická metropole Astana, kočovníci, divoké hory i doly Kyrgyzstánu, jurty, souboje na koních, setkání s kulturou poměrně neznámé střední Asie. Cestovatel a dobrodruh Tomáš Kubeš       PRAHA 3

 • 14.3.2018 st - 17:00  FRANTIŠEK KALIVODA A ARTEK - PŘEDNÁŠKA
  Centrum Norbertov, Nad Hradním vodojemem 13
  Vznik finské společnosti Artek (art + tekniikka = umění + technika) v roce 1935 iniciovali Alvar a Aino Aaltovi, Maire Gullichsenová a Nils-Gustav Hahl s myšlenkou „prodávat nábytek a podporovat moderní kulturu bydlení pomocí výstav i jinak“. Funkce a estetika nábytku Arteku byla založena na originální myšlence Aaltova L-systému, konstrukčně využívajícího tvárnosti ohýbané lepené překližky, s níž designér několik let experimentoval, aby dosáhl optimální pružnosti a pevnosti v zátěži. Export nábytkového sortimentu do Československa firma zajišťovala od roku 1937 za spolupráce brněnského architekta Františka Kalivody, který tímto uskutečňoval své představy o vzájemné mezinárodní spolupráci a šíření idejí internacionálního stylu. Přednášející: Jindřich Chatrný.       MUZEUM PRAHY

 • 14.3.2018 st - 17:00  GRÓNSKO ŽIJE KULTURNĚ – PŘEDNÁŠKA
  Kostelní 44,P7
  Autoři výstavy Grónsko – země ledu a života představí knižní, hudební a výtvarnou kulturu, její historické kořeny i současnost. Nebude chybět vyprávění o působení Moravských bratří, kteří byli spojovacím mostem s českou kulturou 167 let. V programu zazní literární a hudební ukázky včetně promítání filmu, autoři představí svoji knihu Grónsko – ostrov splněné touhy.       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 14.3.2018 st - 17:15  JIŘÍ Z PODĚBRAD A ČESKÁ SPOLEČNOST - PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  V březnu 2018 tomu bude 560 let, kdy se stal českým králem Jiřík z Poděbrad, muž, který dokázal svou obratnou politikou a diplomatickou dovedností vládnout společnosti „dvojího lidu“. Proč bylo české království považováno za kacířské a jak se dařilo „husitskému králi“ na mezinárodní scéně?       PIS-Nováková

 • 14.3.2018 st - 17:30  VEČERNÍ ROMANTICKÁ MALÁ STRANA - VYCHÁZKA
  Pod Petřínem - schody s pomníkem kráčejících postav
  Projdeme se odlehlejšími romantickými uličkami a zákoutími v srdci Malé Strany, kde narazíme na spoustu příběhů. Rovněž si povíme o historii honosných paláců, kostelů i malých nenápadných domků s dodnes zachovalými znameními. Budete překvapeni kolik známých osobností zde nalezlo útočiště. Bydlela zde například Irena Kačírková, Jiří Trnka, bratři Čapkové, na prahu Kampy pak Jan Werich s básníkem Holanem. V dalším domě se sešla celá skupinka slavných: Miloš Forman, Jana Brejchová, Hana Hegerová či režisér Jan Roháč. Inspiraci tu hledal i fotograf Josef Sudek, který se toulal uličkami již od východu slunce, aby zachytil atmosféru města bez lidí. Rád fotil zahradu i ateliér Hany Wichterlové, která sídlila přes ulici. Nyní mu hrozí demolice. Dozvíte se i o historii maltézského řádu a rovněž si ukážeme místo, kde za svého pražského pobytu bydlel Ludwig van Beethoven.       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 14.3.2018 st - 19:00  IZRAEL A PERU - PŘENÁŠKA DAVIDA VÁVRY A EVY HOLUBOVÉ
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Izrael - přednáška Davida Vávry - Šumná města proslavila skvosty architektury i šumného Davida. Obohatil nejen slovník. I jako laikové nasáváme moudra odborníka. Všichni si přece jednou postavíme to nejlepší! Guru netradičních staveb poradí. Vše probereme v "jeho" baru Akropolis. Největší soda je stejně Česká! A David opravdový fenomén...
  Peru - přednáška Evy Holubové - Vyzrálá herecká hvězda má vyhraněný názor, umí silný postoj ve správné chvíli. Prožíváme ji hlavně u filmu, má však přesah různými směry. Prožili jsme kdysi výjimečný čas jen ve čtverci s Václavem Havlem, Jeho Svatostí dalajlamou a skvělou Evou. Zažijeme životní chvíle i v NM...?
        CK Livingstone

 • 15.3.2018 čt - 15:30  MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - LÉPE REZERVACE 221714714
  Celetná 34
  Přijďte nahlédnout do fascinujícího období českého umění, kdy hrálo první housle. Po národním obrození, otevřených oknech české moderny, přichází kubismus v Čechách, který byl Picassem vyhlášen za jediný původní vedle francouzského. Projdeme novou expozici Uměleckoprůmyslového muzea v Domě U Černé Matky Boží a skrze užité umění, obrazy a sochy pochopíme fenomén českého kubismu.       PIS-Švec Sybolová

 • 15.3.2018 čt - 16:00  LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Malostranská mostecká věž
  Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Ukážeme si také, jak poznat dílo Brokoffovo a jak Braunovo.       PIS-Kratochvílová

 • 15.3.2018 čt - 16:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VINOHRADSKÝM HŘBITOVEM
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 214
  Zveme Vás na komentovanou procházku Vinohradským hřbitovem. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku nejslavnějších osobností tohoto významného pražského pohřebiště.  0,-       SPH

 • 15.3.2018 čt - 17:00  ZLATÁ ÉRA ČESKOSLOVENSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (1918 – 1938)
  Knihovna A.Švehly, Slezská 7
  Přednáška v rámci oslav 100 let založení republiky. Téma - Budování "agrárnín republiky" , Polozapomenutá parcelace velkostatků, Státní zeměd.politika.         KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY

 • 15.3.2018 čt - 17:30  PRAHA KARLA IV. – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  Týnská 6
  Zveme vás na komentované prohlídky nové expozice Praha Karla IV. – středověké město. Ve druhé etapě je dokončena stávající část expozice věnovaná změnám podoby pražského souměstí zhruba do roku 1400. Akcent je ovšem tentokrát položen na přiblížení života středověkých obyvatel města, expozice se soustředí na intimitu jejich soukromého života. Nový videomapping modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje se středověkou zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké město, způsoby řízení pražského souměstí a prostor dostává i téma pražského opevnění.        MUZEUM PRAHY

 • 15.3.2018 čt - 17:30  JARMILA SKRUŽNÁ – ZA ZDMI PLASKÉHO KLÁŠTERA, KLÁŠTERNÍ ZAHRADY JAKO OBJEKT MEZIOBOROVÉHO VÝZKUMU
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 15.3.2018 čt - 18:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY - MYTHOS EUROPA
  Nerudova 13
    Představíme ve výstavě Mythos Europa výjimečnou tvorbu německé malířky ANTOINETTE. Vášeň, tajemné postavy, bájná zvířata a záhadná znamení evropské mytologie zaplní prostory musea. K vidění bude mistrovská olejomalba, kresby a objekty. Již 30 roků se ANTOINETTE zabývá pověstí o fénické královské dceři Európě, kterou unesl vládce bohů Zeus proměněný do podoby býka. S Európou na hřbetě přeplul moře až na ostrov Krétu, kde s ní podle pověsti zplodil tři děti. Európa se tak stala zakladatelkou krétské královské linie a její jméno se přeneslo do názvu celého světadílu. Za zmínku stojí malba s názvem Dáma na býkovi („Dame auf dem Stier“), která se datuje do počátku 80. Let minulého století. Zprvu šlo o vyrovnání se s rolí ženské postavy, její identitou a vztahem mezi pohlavími. Zas a znovu se kroužily tvůrčí myšlenky kolem tohoto motivu. Postupně se rozvíjela další témata: pojednávají o vzniku a držení moci, o společných archaických kořenech mytologie, o identitě dnešní Evropy. Čím dál častěji začínají mít symbolické obrazové hádanky spojitost s aktuálním politickým děním na kontinentu, se sjednocováním i povolováním politické jednoty. Při těchto příležitostech ANTOINETTEsubtilně poukazuje na naše společné dějiny a kořeny evropské kultury a hodnotového systému.       MUSEUM MONTANELLI

 • 15.3.2018 čt - 18:00  TAIWAN Z KORUNY STROMU
  Klub Samaří - Soukenická 15
  Tomáš Soja Voves se s námi podělí o své zážitky, dojmy a fotografie z půlročního pobytu v Asii.   0,-       .

 • 15.3.2018 čt - 18:00  SLEČNY UČITELKY NA CESTÁCH - POČÁTKY ŽENSKÉ TURISTIKY
  NÁPRSTKOVO MUZEUM - Betlémské nám. 1
  V druhé polovině 19. století se jako první ženy bez doprovodu vydávají na cesty slečny učitelky. Členky Amerického klubu dam pod vlivem Vojty Náprstka touží poznat nové kraje, nové lidi i zvyklosti, ale jsou omezovány především společenskými normami, které osamělou cestovatelku odsuzují. Mnohé z cestovatelek své zážitky popsaly a vznikl nový fenomén - ženský cestopis. Přednáší Milena Secká.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 15.3.2018 čt - 18:30  ÍRÁN - PERSIE, ZEMĚ BOHA SLUNCE
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška P.Blahuš. Starověká Persie je dodnes jako by zamrzlá v čase. Nádherné hory, písečné duny pouští, prastará a nádherná historická města, postavená ve své době největšími architekty světa- to všechno je Irán. Země je u nás bohužel spíše známa z propagandistických zpráv jako sídlo teroristů a proto je turismem dosud jen málo poznamenána. To jí ale v očích opravdových cestovatelů činí o to víc atraktivnější. Navíc pohostinnější lidé, jak jsou Iránci, nejsou možná nikde na světě. Nevěříte? Pojďme do této tajemné země nakouknout: přespíme na hradě nejobávanější středověké zabijácké sekty Assasínů, nasbíráme si sůl na poušti, kde dříve bylo moře, a budeme v úžasu stát před krásami města Isfahán- Města půl světa a yazdu, brány do Velké solné pouště.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 15.3.2018 čt - 19:00  ZANZIBAR - PŘEDNÁŠKA
  Londýnská 30
  Jaké je cetování po exotickém ostrově, který je znám především svými nekonečnými, písčitými plážemi? Přijďte i vy prostřednictvím vyprávění a fotografií poznávat ostrov na východním pobřeží Afriky - ZANZIBAR. O své zážitky se spolu s vámi podělí cestovatelka Tereza Vondrášková .  0,-       SPOL.CENTRUM LONDÝNSKÁ

 • 15.3.2018 čt - 19:30  BOLÍVIE
  DHARMASALA - Peckova 15, Karlín
  Promítat a vyprávět o cestách po vzdálené Bolívii bude Markéta Petrů. Pro někoho tradiční a pro někoho netradiční cestování. Když tradiční dovolenkový plán – chození s batohem po horách – zhatí počasí, silniční stávky a neshody komunit, je třeba vymyslet plán náhradní. A sezení s rukama v klíně to nebude! Přijďte s námi poznat dvě tváře Bolívie, tu horskou – plnou písku, barevných jezer, sopek a plameňáků, kde zasazené semínko ani nevyklíčí; a tu amazonskou, kde do druhého dne sklízíte šťavnaté plody.        DHARMASALA

 • 15.3.2018 čt - 19:30  ŠVÝCARSKÁ SENZIBILITA - PŘEDNÁŠKA
  Jilská 7a, P1
  Profesor Mennekes představí tři výrazné polohy současné švýcarské architektury, a to na příkladech tří konkrétních staveb, které důverně zná a které mu přirostly k srdci. V Muzeu umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem dlouhodobě provádí návštěvníky. S Gionem Caminadou v poslední době spolupracuje na ETH v Curychu. A Museum Unterlinden v Kolmaru s Isenheimským oltářem Matthiase Grünewalda, zvláště po skvělé obnově Jacquesa Herzoga a Pierra de Meurona, je dalším místem pravidelného přemýšlení o prostoru, obraze a dynamice vcítění.       DOMINIKÁNI

 • 16.3.2018 pá - 16:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VYŠEHRADSKÝM HŘBITOVEM
  Vchod kostela sv.Petra a Pavla
  Zveme Vás na komentovanou procházku Vyšehradským hřbitovem, kterou pro Vás připravila průvodkyně SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku těch nejvýznamnějších osobností Vyšehradského hřbitova. 0,-       SPH

 • 16.3.2018 pá - 16:30  ARCHITEKTURA SPÁLENÉ ULICE + POSEZENÍ PŘED VÝLETEM DO LISABONU
  Otočná socha Kafky u Quadria, Vladislavova
  Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme v ní řadu objektů !  palác Quadrio, Olympic, scesní pojišťovnu, kubistický Diamant, Vilímkovo impérium, atd.  
  PO AKCI ZASEDNEME V RESTAURACI U Kotvy - Spálená 11 na předletovou přípravu pro náš klubový výlet do Lisabonu. Může posedět jakýkoli člen klubu.  50,-  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 16.3.2018 pá - 17:00  ZEMĚDĚLCI A PASTEVCI AFRICKÉHO SAHELU = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 BESEDA
  Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Jižně od Sahary, v polopouštní krajině s krátkým a nestabilním obdobím dešťů, žijí lidé dvou ekologicky odlišných strategií – kočovní pastevci a usedlí zemědělci. Genetická diverzita těchto skupin odráží populační dynamiku, z níž můžeme usuzovat na měnící se přírodní podmínky severoafrického pravěku, ale i genetické adaptace poukazující na specifika kulturního vývoje. Viktor Černý vystudoval biologickou antropologii na Přírodověd.fakultě UK v Praze a doktorát obhájil na Univerzitě Bordeaux ve Francii. Působí v Archeolog.ústavu Akademie věd ČR v Praze. Zabývá se problematikou základního výzkumu a vývoje v biologické antropologii pravěku, zejména v oblasti populační genetiky a ekologie člověka. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních pracovišť na projektech evoluce člověka v Africe a Arábii. Sleduje rovněž vliv způsobu obživy na genetickou proměnlivost a strukturu. V této problematice vede bakalářské, magisterské a doktorské práce.Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků. 2006 mu vyšla kniha Lidé od Čadského jezera, ve které popisuje historii, přírodní podmínky a sociální vývoj v oblasti střední Afriky a to nejen prostřednictvím antropologie, ale i etnologie, archeologie, biologie, genetiky, lingvistiky a demografie. Čadské jezero ukazuje jako významný mezník kulturních vlivů a migračních proudů této části Afriky.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + káva
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.       PÁTEČNÍCI

 • 16.3.2018 pá - 17:30  SALONY LÁSKY STARÉHO MĚSTA - VYCHÁZKA
  OD Kotva na Nám.Republiky
  Projdeme uličkami Starého Města a povíme si o slavných nevěstincích, bordelech, špeluňkách a pajzlech. Zjistíte, kde byl v Praze Batalión, Tunel, U Lojzíčka nebo Žbluň, a dále která nevěstka obloudila samotného arcivévodu Karla, a která lidumilná nevěstka strávila s odsouzencem na smrt jeho poslední noc. Dozvíte se, kam chodívával Švejk za povyražením a dokonce i to, kdo a kde vyučoval nesmělé studentíky lásce         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 17.3.2018 so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 17.3.2018 so - 09:30  ZDERAZ – ZMIZELÁ A NOVÁ ZÁSTAVBA
  Karlovo nám. 6
  Obrázky a staré mapy nám připomenou jak se tato oblast proměnila. Kde stával hrádek krále Václava? A studánka? A Svatováclavské lázně? A kde byla namalována opona pro Národní divadlo? Pojďte se projít a všechno si to připomenout.       PORTA-Čenková

 • 17.3.2018 so - 10:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY -
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Vydejte se s námi na další procházku za umělecky cennými a zajímavými náhrobky na Olšanských hřbitovech. Zasvěcenou průvodkyní Vám opět bude odbornice na  funerální architekturu u nás Drahomíra Březinová.  0,-       SPH

 • 17.3.2018 so - 11:00 - 16:00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY SVĚTLO A ŽIVOT
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Komentovaná prohlídka vás provede novu přírodovědeckou výstavou, která vysvětluje klíčovou roli slunečního světla pro život na planetě Zemi. Začneme v temnotě jeskyní, kde nečíhají nestvůry, ale zajímavá zvířata přizpůsobená pro život bez slunečních paprsků. Dále navštívíme travnaté pláně zalité světlem, které dávají potravu nejen stádům kopytníků, ale v podobě obilí i lidem. Nakonec se seznámíme s tím, jak lítý boj o světlo probíhá v tropických pralesích. Výklad průvodce je určen všem věkovým kategoriím. Začátky prohlídek v 11.00, 13.00, 15.00 a v 16.00.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 17.3.2018 so - 11:00  KLÁŠTER NA SLOVANECH NEBOLI V EMAUZÍCH - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup z Vyšehradské ul.49
  Komentovaná prohlídka kláštera zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů.       PIS-Hátleová

 • 17.3.2018 so - 14:00  SALONY LÁSKY STARÉHO MĚSTA - VYCHÁZKA
  Zast.bus 131 – U Matěje
  Poznáte funkcionalistický unikát, který v Evropě nemá obdoby. Dozvíte se o mimořádných obyvatelích kolonie Baba. Uvidíte, jakými krásnými výhledy na Prahu vily disponovaly. Uslyšíte o architektech zvučných jmen, kteří se na tomto místě sešli, aby vytvořili výstavní kolonii         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 17.3.2018 so - 14:00  NA SLATINÁCH – CHUDINSKÁ KOLONIE - VYCHÁZKA
  Zast.bus 136 Slavia
  Vrátíte se v čase do doby prvorepublikových chudinských kolonií. V povídce z roku 1925 vás bude provázet i Karel Čapek. Uvidíte, jak bydlela „elita“ chudinských čtvrtí. Dozvíte se, jak se v koloniích žilo a proč přežily až do dneška. Ocitnete se na místech, kde se natáčel film Obecná škola         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 17.3.2018 so - 14:00  PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA S KRMENÍM PTACTVA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Zveme Vás na prohlídku Toulcova dvora s průvodcem. Prohlédneme si farmu s hospodářskými zvířaty a nejstarší budovu Toulcova dvora s expozicí přadných rostlin a zemědělského náčiní. Podíváme se do třešňového sadu a projdeme se mokřadem. Nasypeme zrní ptákům do krmítek.        TOULC.DVŮR

 • 17.3.2018 so - 14:00  KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL - LÉPE REZERVACE 221714714
  Táborská brána - 1.brána od M-Vyšehrad
  Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii Vyšehradu spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let.       PIS

 • 17.3.2018 so - 14:00  OSADA BABA – FUNKCIONALISTICKÝ UNIKÁT TROCHU JINAK
  Zast. bus "U Matěje"
  Mimořádná lokalita z pohledu architektury je zajímavá ale také svými obyvateli, stavebníky jednotlivých vil. A tak kromě způsobu výstavby, vzhledu, typických prvků a architektů si tentokrát víc budeme povídat právě o obyvatelích, o jejich práci, osudech, rodinách.       PORTA-Čenková

 • 17.3.2018 so - 14:00  CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY - LÉPE REZERVACE 221714714
  Nám. Jana Palacha, vchod Rudolfina
  Vycházku zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. Vzpomeneme na již neexistující kostelík sv. Valentina nebo nesmírně cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla za oběť pražské asanaci.       PIS-Smrčinová

 • 17.3.2018 so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 17.3.2018 so - 15:00  "VETŘELCI A VOLAVKY" – PROCHÁZKY PO VEŘEJ.UMĚL.DÍLECH - PRAHA 13 - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
  Zast.tram "Hlubočepy"
  Komentované procházky po úžasných veřejných uměleckých dílech a objektech 70-80 let normalizace s P.Karousem autorem skvělého projektu "Vetřelci a volavky" , jenž zachraňuje tato díla, eviduje a stále objevuje nová (i my občané amatéři). Za posledních 20 let socialismu (platil zákon 1-4% peněz ze staveb na veřejná uměl.díla a výzdobu) bylo vytvořeno 1800 soch, kašen,... ! Posledních 20 let kapitalismu jen 59 soch ! (tento zákon jsme zrušili, přitom jinde ve světě ho mají stále). A od 1989 bylo 800 rozkradeno. Naštěstí již přichází ozdravná doba pro náš národ.       GHMP

 • 17.3.2018 so - 15:00  MÁLO ZNÁMÉ PODSKALÍ MEZI MYSLÍKOVOU A LADOVOU ULICÍ
  Resslova 10, nahoře u ZŠ
  Vycházka zaměřena zejména pro znalce Podskalí se zaměřením na věhlasné osobnosti - Lada, Havel, Jirásek, Knížák, Havel, Diensbier, Mucha, primátor Diettrich, Stockar, Roith, Horejc atd. Závěr bude patřit kompletní prohlídce Tančícího domu od 2.suterénu až po vyhlídku na střeše. Vycházka zdarma, jen snížené vstupné 95,-  PRAGOS + Ing.Stěničky

 • 17.3.2018 so - 15:00  LEKTORSKÁ PROHLÍDKA DOMU U KAMENNÉHO ZVONU ZAMĚŘENÁ NA JEHO HISTORII
  Staroměstské nám. 13
        GHMP

 • 17.3.2018 so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
  Vstup vedle Staroměstského orloje
        PIS-Baloun

 • 18.3.2018 ne - 09:30  BÝVALÉ PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO – II. ČÁST
  Staronová synagoga
  Třídílný cyklus, který nás provede hlavními židovskými památkami. V druhé části cyklu si prohlédneme Památník českých a moravských obětí šoa v Pinkasově synagoze i expozici dětských kreseb z Terezína. Poté projdeme Starým židovským hřbitovem, kde je pohřben slavný rabi Löw a v malebném seskupení se nachází na dalších 12 tisíc starobylých náhrobků. V závěru se podíváme do tzv. Obřadní síně, kde se seznámíme s židovskými pohřebními zvyky. Cyklus bude pokračovat vycházkou dne 22.4.2018 od 9.30. Na akci můžete přijít i samostatně, bez návaznosti na první díl.       PORTA-Škochová

 • 18.3.2018 ne - 11:00  LETENSKÉ SADY, CO JEŠTĚ NEVÍTE - VYCHÁZKA
  Před Kramářovou vilou
  Uslyšíte o některých velkolepých plánech na proměnu Letné, které se nikdy neuskutečnily. Připomenete si několikero obléhání Prahy a jejich následky. Budete si moci poslechnout příběh Stalinova pomníku přímo na místě, kde nejvyšší soudruh v ČS(S)R stával. Dozvíte se, co znamenají zkratky DFC a LTC a k čemu na Letné patří. Navštívíte místo, kde stávaly nejhlučnější hodiny v Praze         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 18.3.2018 ne - 13:00  BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - LÉPE REZERVACE 221714714
  Kostel sv.Markéty,zast.tram„Břevnovský klášter“
  Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury.       PIS-Vymazalová

 • 18.3.2018 ne - 14:00  PO PRAŽSKÝCH STOPÁCH ARCHITEKTA JOSEFA HLÁVKY
  Vodičkova ul., budova bývalé Vyšší dívčí školy
  Od jeho smrti 11. 3. 1908 uplynulo už 110 let, ale budovy i instituce, které na svůj náklad založil, stále trvají. Půjdeme od Hlávkových nájemních domů, z jejichž výnosu  zčásti financoval své mecenášské skutky, na Karlově nám. si připomeneme  jeho studentská léta a vycházku zakončíme u Hlávkových studentských kolejí v Jenštejnské ulici. Zajímavé pro účastníky jistě budou i  Hlávkou stanovené podmínky, za kterých chudí studenti mohli žít a studovat v prostředí na tu dobu téměř přepychovém.       PIS-Racková

 • 18.3.2018 ne - 14:00  SLAVNÉ VILY V BUBENČI - VYCHÁZKA
  Výstup metra Hradčanská směr do Dejvické
  Ukážeme si osobité vily slavných architektů, umělců a předních kulturních osob své doby, z nichž každá zrcadlí osobnost svého autora. Ve vile, kde bydlel armádní generál Pellé nás překvapí galerie a kavárna s krásně upravenou zahradou. Mimo jiné uvidíme první i druhou vilu sochaře Stanislava Suchardy – autora pomníku Františka Palackého, na stejnojmenném náměstí. Řekneme si, proč Suchardovi nestačila jedna vila i když jsou jen kousek od sebe…. Dušan Jurkovič proslul svými Pustevnami a také stavbou lázní Luhačovice. Věděli jste, že i v Bubenči se od něj nachází jedna stavba? Jeho lidově laděnou vilu mezi ostatními poznáte na první pohled. Nechal si ji zde postavit doktor Náhlovský. Také se zaměříme na kontext výstavby novodobé, zejména v okolí vily Bianca.  Jako bonus budete možná překvapeni, na jaká velvyslanectví cestou narazíme. Ukážeme si i vilu, kde bydlel Alfons Mucha a kde se bavil se svými přáteli a procházku zakončíme u nenápadné vily, pro kterou interiéry navrhoval slavný Adolf Loos         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 18.3.2018 ne - 14:00  KAMENNÝ MOST PRAŽSKÝ - Z MALÉ STRANY NA STARÉ MĚSTO
  Malostranské mostecké věže
  Připomeneme si některé detaily stavby, úprav pro dopravu i řady rekonstrukcí Karlova mostu, včetně některých staveb spojených s mostem. Cestou na druhý břeh se zastavíme u zbylých soch a sousoší, vzpomeneme na objednavatele, autory, případně předchůdce současných děl, která zdobí Karlův most. Připomeneme si skutečný život i legendy spojené s jednotlivými světci.       PORTA-Prokůpková

 • 18.3.2018 ne - 14:00  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Vchod Obrazárny Pražského hradu
  V Obrazárně Pražského hradu je vystavena malá, ale významná část hradních sbírek ze 16. a 17. století, která zůstala v Praze a byla doplněna o barokní díla českých umělců zakoupená z Masarykova fondu. Mezi díly významných umělců evropské renesance, manýrismu a baroka vynikají díla benátských mistrů, jako je např. Tizian, Tintoretto nebo Veronese, dále pak díla P. P. Rubense nebo L. Cranacha.  V úvodu expozice jsou připomenuta díla, která vznikla v Praze na dvoře Rudolfa II. a slavné rudolfinské sbírky.       PIS-Marchal

 • 18.3.2018 ne - 17:00  VYCHÁZKA S KONCERTEM - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Hotel International
  Prohlídka hotelu International a následující koncert skupiny BASKETLES – BEATLES REVIVAL v hlavním sále hotelu.  Akce začíná vycházkou v 17.00 a pokračuje koncertem od 18.30.     480,-       PORTA

 • 19.3.2018 po - 15:00  PAVEL JANÁK: ARCHITEKT, URBANISTA, DESIGNÉR, PAMÁTKÁŘ – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Není to jen osada Baba, skvělý Husův sbor na Vinohradech a práce na úpravách Pražského hradu, ale i řada staveb od kubismu po funkcionalismus, které si zaslouží naši pozornost a které si v přednášce připomeneme.       PIS-Micková

 • 19.3.2018 po - 15:30  VERNISÁŽ VÝSTAVY - O ZÁCHRANĚ ROUBENÉ VILY V UL.POD ZVONAŘKOU
  Úřad MČ2, Nám.Míru 20
  .       PRAHA 2

 • 19.3.2018 po - 15:30  STAROMĚSTSKÁ RADNICE - NUTNO REGISTRACE 725775740
  Vchod Starom.radnice
  Staroměstská radnice představuje unikátní soubor několika památkově chráněných objektů spojených s původní gotickou kaplí a slavným orlojem s věží. Prostřednictvím průvodce navštívíme celý komplex budov. .       p.KOLAŘÍK - Klub důchodců u Min.zeměd.

 • 19.3.2018 po - 16:00  NA TOM NAŠEM TOULCOVĚ DVOŘE - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Další setkání se zvířaty našeho dvora. Získáte informace o jejich životních potřebách. Čeká vás návštěva běžně nedostupných prostor. Některá zvířata si nakrmíte, s některými zvířaty bude i přímý kontakt. Na závěr si děti vyrobí z papíru a vlny zvířátko, které si odnesou domů.       TOULC.DVŮR

 • 19.3.2018 po - 16:30  HOTEL IMPERIÁL - PROHLÍDKA
  Vchod hotelu - Na Poříčí 15
  Znovuzrozený hotel ve stylu art-deco, postavený 1913–14 architektem Benediktem. V přízemí budovy se nachází největší keramický obklad v Evropě – kavárna, cukrárna, vyrobila firma Rako podle návrhu Josefa Drahoňovského, dále vstupní hala se schodištěm a salonky ve stylu geometrické secese. Prohlédneme si některá apartmá, zázemí hotelu, ale i proslulou kavárnu Imperiál. 150,- vč.vstupného  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 19.3.2018 po - 16:30  PODVEČERNÍ PONDĚLKY NA PRAŽSKÉM HRADĚ – HRAD V DOBĚ ROMÁNSKÉ
  I.nádvoří u Matyášovy brány
  Nový cyklus procházek, během kterých projdeme historií hradu od 9. do 20. století.       PORTA-Havlovcová

 • 19.3.2018 po - 17:00  HŘBITOV NA ZLÍCHOVĚ A BUTOVICKÝ HŘBITOV - PŘEDNÁŠKA
  Měst.knihovna Smíchov, Nám. 14. října 15
  Přednáška z cyklu „Historické hřbitovy": hřbitov na Zlíchově a butovický hřbitov v Jinonicích při kostele svatého Vavřince. Již sedmnáctá přednáška o historických hřbitovech nás zavede na zlíchovský hřbitov u kostela sv. Filipa a Jakuba, na kterém se pohřbívalo do roku 1897. Zde je mj. pohřben i Ing. František Antonín Leonhard Herget, vrchní stavební ředitel v Čechách a autor prvního geometricky věrného plánu Prahy. Zavítáme též na butovický hřbitov v Jinonicích. Zde se zaměříme na někdejšího majitele Butovic a Jinonic rytíře Albrechta Pfefferkorna z Ottopachu a jeho náhrobní kámen v kostele sv. Vavřince.       MK

 • 19.3.2018 po - 17:00  ČESKÝ BANÁT, JAPONSKÝ ZEN - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  BesedaOndřejem Landou o alternativním životě v Rumunsku a v Japonsku, o přínosech a úskalích soběstačnosti a o tom, jak umění samoty a samostatnosti souvisí s ekologií a meditační praxí.       MK

 • 19.3.2018 po - 17:00  GUSTAV KLIMT: PŘEDSTAVITEL VÍDEŇSKÉ SECESE - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Malířské umění Gustava Klimta, které se proslavilo po celém světě, vznikalo ve specifické atmosféře akademicky zkostnatělé Vídně konce 19. století. Ve své tvorbě se Klimt inspiroval Freudovým učením, pracoval s podvědomím a sexualitou, které společně s výraznými malířskými vzory a sytými barvami utvářely jeho charakteristický styl a přechod k modernímu umění. Přednáší Jana Jebavá.       MK

 • 19.3.2018 po - 17:00  ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH 2018 - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Jan Hus (Druhý život kostnického mučedníka). Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.       MK

 • 19.3.2018 po - 17:15  PAVEL JANÁK: ARCHITEKT, URBANISTA, DESIGNÉR, PAMÁTKÁŘ – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Není to jen osada Baba, skvělý Husův sbor na Vinohradech a práce na úpravách Pražského hradu, ale i řada staveb od kubismu po funkcionalismus, které si zaslouží naši pozornost a které si v přednášce připomeneme.       PIS-Micková

 • 19.3.2018 po - 17:30  VEČERNÍ NÁVŠTĚVA KRYPTY PARAŠUTISTŮ - VYCHÁZKA
  Roh Resslovy a Na Zderaze
  Návštěva krypty ve tmě při svíčkách, přesně tak, jak je zde používali hrdinní parašutisté.         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 19.3.2018 po - 17:30  TOULKY ZA PŘÍRODOU ČESKÉ KANADY
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Na pomezí Čech, Moravy a Rakouska se rozkládá malebný kout Vysočiny, zvaný pro svůj drsný, ale milý ráz krajiny, Česká Kanada. Oblast je právem chráněna jako přírodní park, neboť zde vlivem blízkosti železné opony zůstalo zachováno mnoho krásných a zajímavých přírodních i lidských památek. Málokoho by asi napadlo, že třeba v okolí Kunžaku, stanice úzkorozchodné železnice, šlape po jádru starého prvohorního horstva, které dosahovalo výšek až 7 kilometrů. Oko geologa zde nemusí být pozorné, protože oblast je geologicky poměrně fádní – víceméně je tvořena několika typy žul centrálního moldanubického plutonu a jejich nehojným žilným doprovodem. Při bližších prohlídkách četných balvanitých skalek se však můžeme setkat s křemennými žilami, někdy i zrudnělým pyritem a molybdenitem, či arsenopyritem. Právě ukázky molybdenitu z okolí Nové Bystřice patří mezi pěkné ukázky tohoto minerálu. Jednou ze specialit je např. granit typu Homolka se zvýšenými obsahy lithia a blízká Lásenice s neobvyklým texturním vývojem granitových žil, indikující subvulkanické prostředí. Přednáška o České Kanadě se bude zabývat především geologickými aspekty oblasti, nicméně neopomine ani stránku živé přírody - jako například zbytků pralesů či rašelinišť, a také seznámí posluchače s místními fenomény lidské činnosti – zříceninami hradů, zmíněnou železnicí a dalšími místy stojícími za návštěvu.         NÁRODNÍ MUZEUM

 • 19.3.2018 po - 18:00  BÍLKOVA VILA V PRAZE - PONDĚLKY VE VĚŽI
  Juditina věž, Mostecká 1
  Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života. Jeho architektura byla motivována ideově. Pražská vila měla podle Bílka vyjadřovat „Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den. Mnohé klasy svázány ve snopy – sloupy. Některé ze sloupů nedostavěny, protože ničeho nenesou.“ Segmentovitý půdorys stavby lze číst jako stopu kosy sklízející obilí. Nápadný je rovněž tvar sloupů připomínajících staroegyptskou chrámovou architekturu. Režná cihla a hrubě opracovaný kámen přibližují dílo přírodě a lidské práci. Nepravidelně členěnému interiéru dominuje vysoký ateliér jako přirozené pracovní a duchovní středisko stavby. Od roku 1963 je Bílkova vila spravována Galerií hlavního města Prahy. Přednáší Hana Larvová.       KZSP

 • 19.3.2018 po - 18:00  ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ZAKLADATELE ČKD EMILA KOLBENA (1862 – 1943) A JEHO RODINY
  Maiselova 10, synagoga
  Při příležitosti 155. výroční narození Emila Kolbena byla v listopadu 2017 za přispění a spolupráce obecního úřadu v jeho rodných Strančicích vydána publikace Příběh rodiny Kolbenů ze Strančic, jejímž autorem je Martin Hemelík ml. Na letošní rok připadá 75. výročí Kolbenovy smrti v terezínském ghettu. Během večera se uskuteční  krátké scénické představení žáků ZŠ, kteří ztvární některé epizody života rodiny Kolbenových. Následovat bude přednáška autora publikace, představení knihy a závěrem promluví manželka Jindřicha Kolbena, vnuka Emila Kolbena, Andrée Kolbenová.  0,-       ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 19.3.2018 po - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín: 12. 2.19. 2.26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2018  (pondělky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 19.3.2018 po - 18:30  EXPEDIČNÍ KAMERA
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Promítání       KLUB CESTOVATELŮ

 • 19.3.2018 po - 19:00  PRAHA - ISLAND
  DIVADLO ZA PLOTEM - Nemocnice Bohnice,Ústavní 249
  Cestovatelská přednáška. P.Svoboda       .

 • 19.3.2018 po - 19:00  HISTORICKÉ CENTRUM PRAHY - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Dnes již ustálený pojem „pražský genius loci“ je nadužívaný a často kvůli zdůraznění specifické kvality pražského prostředí a vlivu cestovního ruchu až zneužívaný. V čem reálně spočívá a není možné, že právě masový turismus pražskou individualitu vyprazdňuje? Přednáší Amáta Wenzlová.       MK

 • 19.3.2018 po - 19:00  AUTORSKÉ ČTENÍ + PŘEDNÁŠKA
  Kavárna - Újezd 37
  Pravidelné autorské čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.org a dalších spisovatelů. Otevřeno čtení tvůrců povídek z řad veřejnosti (rozsah 1-2 strany A4) + hudební doprovod. Ve 2.půlce večera proběhne poutavá cestovatelská beseda a promítání s poutníkem Ondřejem Fuskem o jeho cestě z Prahy do Santiaga se Compostela!  60,-       .

 • 19.3.2018 po - 19:30  VEČERNÍ NÁVŠTĚVA KRYPTY PARAŠUTISTŮ - VYCHÁZKA
  Roh Resslovy a Na Zderaze
  Návštěva krypty ve tmě při svíčkách, přesně tak, jak je zde používali hrdinní parašutisté.         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 20.3.2018 út - 15:30  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Kostel sv. Jakuba Většího
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.       PIS-Lešovská

 • 20.3.2018 út - 16:00  PŘEDVELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ V KOSTELE PANNY MARIE
  Před kostelem, zast. bus "Lhotka"
  Navštívíme kostel postavený v roce 1936 jako součást pomyslné glorioly okolo Prahy z peněz vybraných na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Je zde umístěna pozlacená socha Panny Marie, kopie sochy z Mariánského sloupu. Dále se seznámíme s originální křížovou cestou od Karla Stádníka, která svým pojetím přibližuje moderním způsobem utrpení spojená s životem Ježíše Krista. Využijeme této možnosti k připomenutí smyslu Velikonoc, které budou již za dveřmi.       KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 20.3.2018 út - 16:30  SLAVNÉ I TRAGICKÉ OKAMŽIKY V ŽIVOTĚ PANOVNICKÝCH DYNASTIÍ – PŘEDNÁŠKA
  Juditina věž
  Budeme si povídat např.  o korunovaci  i pohřbu Karla IV., zmíníme se o narození Václava IV. a jeho dětské korunovaci, o tom, co se přihodilo během korunovace Jiřího z Poděbrad,  dále např. o rovněž dětské korunovaci Ludvíka Jagellonského, jak probíhal pohřeb Rudolfa II., zmíníme se také o slavné korunovaci Karla VI. nebo o  korunovaci jeho dcery Marie Terezie a o mnoha dalších.       PORTA-Havlovcová

 • 20.3.2018 út - 17:00  BARMA - ZEMĚ BLÍZKÁ A VZDÁLENÁ
  ALTA - U Výstaviště 21, P7
  Vyprávění + foto + ochutnávka + hudba+ povídání s Barmánci. Vede J.Pasz. 0,-       CENTRUM DEMOKRATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • 20.3.2018 út - 17:00  KARLŠTEJN JAKO PROJEKT SPÁSY - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Koncepce stavby a malířské výzdoby hradu Karlštejna vychází z křesťanského hermetismu a sedmi svobodných umění, zastoupených na hradě posvátnou geometrií, kosmologií a hudbou. Karlštejn se stal nejvýznamnějším evropským projektem spásy Karla IV., jenž byl císařem nakonec svěřen Magistru Theodorikovi. Přednáší Hana Blochová.       MK

 • 20.3.2018 út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Zahrada krajinářská II. na příkladech Průhonice a Lednicko-valtický areál. Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 20.3.2018 út - 17:00  DĚJINY STRAVOVÁNÍ 20. STOLETÍ - PRVNÍ REPUBLIKA
  Knihovna A.Švehly, Slezská 7
  Přednáška v rámci oslav 100 let založení republiky.       KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY

 • 20.3.2018 út - 17:00  LETECKÝ ZÁJEZD - LISABON 20-25.3. 2018
  Letiště V.Havla
  www   
  Milí členové PRAGOS klubu, oznamuje další náš letecký zájezd ! Tentokrát již 6-ti denní, abychom vše v klidu prožili ! Opět v úzkém kruhu přátel a našeho skvělého průvodce poznáme i procítíme tentokrát Lisabon. Vychutnáme si jej opět nikoli jako turisté, ale jako místní obyvatelé celkovým naším pojetím pobytu  = milá parta, ubytování přímo v centru, společná posezení ráno, na oběd, večer a průvodce s námi zde vše celý den prožívající. A to vše za fajn cenu. A co je významné -  časy našich letů vždy vybíráme co nejpříjemnější. Také včas před odletem společně posedíme v restauraci na info-schůzce, kde se v klidu vše probere :-)  Samozřejmě tradičně zájezd nafotíme a poté přidáme na web pro vzpomínku účastníků i pro ukázku všem členům PRAGOS klubu. Těšíme se !!!  Přihlašování po dvojicích na pokoj, příp.nouzově můžeme sestavit dvojici z jednotlivců.     PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 20.3.2018 út - 17:30  PRAHA ASTRONOMICKÁ - VYCHÁZKA
  U Černé Matky Boží, Celetná 34
  Procházka Starým Městem po stopách věhlasných astronomů a vědců, kteří v Praze po nějakou dobu působili. Přiblížíme vám nejen jejich objevy, ale také jejich zajímavé lidské stránky.         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 20.3.2018 út - 17:30  PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ - NUTNO REZERVACE: JINDRISKA.HAV@GMAIL.COM
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Rodina Brokoffů a české barokní sochařství. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.       GHMP

 • 20.3.2018 út - 18:00  CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - PAVEL BÉM + RUDA ŠVAŘÍČEK - HUASCARÁN, NEJVYŠŠÍ HORY PERU A BOLÍVIE
  ZOO Praha, U Trojského zámku 3
  Magické obrazce v poušti jako pradávná poselství jiných civilizací. Safírové vody Titicaca, nejvýše položeného splavného jezera na světě. Fantastické ledovcové štíty Cordillera Blanca s načechranými sněhovými čepicemi nejvyššího tropického pohoří na světě. Huascarán. Pátý nejvyšší vrchol obou amerických kontinentů a zároveň neuhasitelná vzpomínka na největší tragédii československého horolezectví: Expedice Peru 1970... Nám dopřáli bohové se v pořádku vrátit. Navíc s vrcholem. 50,-       CK Livingstone

 • 20.3.2018 út - 18:00  PRAŽSKÁ MĚSTA - LIBEŇ - PŘEDNÁŠKA
  Divadlo Kámen, Nekvasilova 2,Karlín
  Libeň se stala městem 1898, ale zásluhou primátora Podlipného byla již o tři roky později přičleněna ku Praze, jako poslední městská část (Praha VIII) před vytvořením Velké Prahy roku 1922. Libeň dnes působí poněkud chaoticky a poněkud decentralizovaně, což je však způsobeno tím, že historickou Libeň tvoří čtyři relativně nezávislé osady: Stará Libeň, Horní Libeň, Holešovičky a Podvinní. Vedle toho zde byla velká, relativně nezávislá židovská osada, ze které po zásazích druhé poloviny 20. století zbylo velmi málo. Přednáší historik umění Jakub Synecký. 80/60 Kč       DIVADLO KÁMEN

 • 20.3.2018 út - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY (2. TERMÍN) - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín:  20. 2.27. 2.6. 3., 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2018  (úterky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 20.3.2018 út - 19:00  ŠPANĚLSKÁ KOLONIÁLNÍ EXPANZE - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  STŘET CIVILIZACÍ - vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace. Bartolomé de Las Casas a španělská koloniální expanze. Zrození španělského zámořského impéria představovalo významný mezník ve vývoji setkávání mezi západní civilizací a mimoevropskými kulturami v době zámořských výprav. Co stálo za kolapsem indiánských civilizací během střetu se španělskou vojenskou a imperiální mocí? Jakým způsobem chápali „exotickou“ realitu raně novověcí myslitelé západu? Zvláštní pozornost bude věnována především dlouhému životu a dílu španělského dominikána, literáta a veřejného činitele Bartolomé de Las Casase, který významně ovlivnil španělskou koloniální politiku vůči domorodcům a přispěl k jejich integraci do rodící se koloniální společnosti. Přednáší antropolog Ivo Budil.       MK

 • 21.3.2018 st - 15:00  GUADELOUPE – OSTROV KARIBSKÝCH DRAKŮ - PŘEDNÁŠKA
  Milešovská 1,P3
  Evropská unie sahá dál, než si mnozí lidé myslí. Po vzoru vznešených královen se i Evropa zdobí náhrdelníkem tvořeným krásnými tropickými ostrovy. Jedním z těchto drahokamů je i francouzské souostroví Guadeloupe v Karibiku, které svým tvarem připomíná motýla s rozevřenými křídly. Může se pochlubit pralesem na svazích sopky i vápencovými rovinami – a díky tomu rovněž rozmanitou exotickou faunou.       PRAHA 3

 • 21.3.2018 st - 16:00  KOSTEL SV. JINDŘICHA A SV. KUNHUTY
  Vchod kostela v Jindřišské ul.
  Kostel pochází z poloviny 14. století a stavba je zajímavou ukázkou gotického síňového trojlodí s dlouhým chórem a pětibokým závěrem. Bývalý hřbitov kolem kostela připomíná řada náhrobních kamenů na vnější stěně chrámu. Interiér kostela je z velké části zařízen barokním mobiliářem, např. zde uvidíme obrazy od K. Škréty, J. J. Heinsche. V. V. Reinera, sochy od J. J. Bendla a R. J. Prachnera. V kostele se 4.11. 1817 konala svatba Carla Marii von Webera – tehdejšího šéfa opery Stavovského divadla a sólistky tohoto souboru Karolíny Brandtové.       KRČÁLOVÁ-Marchal

 • 21.3.2018 st - 17:00  OMÁN - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Měšická 3, Prosek
  Zveme vás na cestopisnou přednášku s projekcí. Bohuslava Trnková vás tentokrát provede po Ománu.       MK

 • 21.3.2018 st - 17:00  KOUZLO SVATÝCH OBRÁZKŮ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
  Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Kouzlo svatých obrázků s historikem dr. Jiřím Lukasem, autorem výstavy. První část výstavy provádí návštěvníka prostřednictvím vyobrazení milostných soch a obrazů na drobné devoční grafice na cestě po jednotlivých poutních místech v Praze a jejím nejbližším okolí. Druhá část výstavy je věnována období první poloviny 19. století, kterou lze nazvat „zlatou dobou“ tisku svatých obrázků v Praze.       MUZEUM PRAHY

 • 21.3.2018 st - 17:30  ZÁHADNÝ APOLINÁŘ A JEHO OKOLÍ - VYCHÁZKA
  Michnův letohrádek, Ke Karlovu 20
  Ukážeme si, kde stála Jedová chýše,krčma kde se přepadávalo a vraždilo, ale později si ji oblíbili i chudí studenti… Budeme pokračovat do míst, které většina populace potřebuje k životu, stejně tak jako k institucím, kterým by se mnozí z nás raději vyhnuli. Uvidíme jednu z nejznámějších a nejslavnějších porodnic v Praze, nemocnice a lékařské ústavy, stejně tak jako kliniku pro léčbu závislostí a psychiatrii… V souvislosti s těmito objekty si řekneme, kdy a kde pracovně pobýval známý vědec Albert Einstein, když se zdržoval v Praze. Budeme pátrat po poselství a významu magického kříže pěti kostelů, které vznikly za doby Karla IV. Skončíme u Faustova domu opředeného mnoha a mnoha legendami. Některé se již možná pramálo zakládají na pravdě, ale minulé rekonstrukce ve zdech domu objevily prapodivné věci. Konec konců, sídlil zde proslulý alchymista Rudolfa II.       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 21.3.2018 st - 17:30  PRAHA HOŘÍ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - NUTNÁ REZERVACE: LOCHMAN@MUZEUMPRAHY.CZ
  Novomlýnská vodárenská věž
  Zveme vás na komentovanou prohlídku Novomlýnské vodárenské věže a expozice Praha hoří. Limitovaný počet účastníků zajistí maximální komfort při výkladu historika Karla Kučery, který vás provede jednotlivými patry multimediálně pojaté expozice. Videomapping, animace, videoart, virtuální realita...to vše vás seznámí s dějinami pražských požárů.       MUZEUM PRAHY

 • 21.3.2018 st - 18:00  VELKÝ TREK VÝCHODNÍM HIMALÁJEM - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Korunní 68
  Velký trek východním Himalájem s Vámi podnikne cestovatelka a průvodkyně Radka Tkáčiková. Cestopisná přednáška s projekcí. Zavedu Vás do skryté oblasti východního Himaláje, oblasti pod třetí nejvyšší horou světa Kanchenjungou, kde ve volné přírodě žijí pandy červené. Život Sherpů a Limbů – etnických skupin, které kdysi do Nepálu přišly z Tibetu . Kultura, tradice, náboženské zvyklosti a buddhismus pevně ukotvený pod posvátnou horou. Principy buddhismu a zajímavosti buddhistických ceremonií.Historie výstupů na majestátní osmitisícovku. Trasa přes odlehlé pětitisícové sedlo Lumbasumba a zapomenuté vesničky v horách. Na trasách starých obchodních tras z Tibetu. Osmitisícová pyramida Makalu a etnická pestrost a způsob života Raiů, Gurungů, Magarů žijících v národním parku Barun pod Makalu, vyznávajících hinduismus i buddhismus.       MK

 • 21.3.2018 st - 18:00  LITERÁRNÍ VEČER: KAREL ČAPEK HOVORY S TGM
  Za Žižkovskou vozovnou 18,P3
  NUTNO REZERVACE https://online.colosseum.eu/za-trojku/standard/Hall/Index/228845/QHp5ceF88X8ev9g2TlQp8A_rov__rov__xcodex_AGA1gFbU4wj_com_uobQpGik4IclTPCmHFRsDfKLfw__?webQ=1&webq=1&  100. výročí založení československé republiky a 80. výročí úmrtí Karla Čapka. Jak dnes mladí Češi vnímají historii a téma vlastenectví? Vystoupí Vincent Navrátil a František Skřipek za doprovodu studentů Mezinárodní konzervatoře Praha.       KC VOZOVNA

 • 21.3.2018 st - 19:00  LAPONSKÝ EXTRÉM A HIMALÁJE PRO KAŽDÉHO
  Bělohorská 24,P6
  Himaláje pro každého – treky bez lidí a kam na šestitisícovky. Sníte o cestě do Himálaje? Chcete spatřit ledové štíty, zažít atmosféru buddhistických chrámů a ochutnat tibetské jídlo? Poradíme vám, jak vylézt na nejsnazší šestitisícovku světa a jakým chybám se raději vyhnout. Vezmeme vás na trek přes šest pětitisícových sedel, vyjedeme na motorce do nejvyššího silničního průsmyku na světě, ztratíme se na dlouhé dny v odlehlém údolí Oma Chu a navštívíme tradiční ladacký festival v maskách. K tomu vám prozradíme, jak jsme se my dva dali dohromady a proč jsme se v Himálaji ocitli za hranou cestou na naši nejvyšší horu. Horu, na které před námi dva roky nikdo nestál… Povídat budou Kateřina Krejčová a Petr Ptáčník ze Z cesty kolem světa. Ptát se nás můžete na všechno!  150,-        KINO DLABAČOV

 • 21.3.2018 st - 19:00 - 22:30  EXPEDIČNÍ KAMERA PRAHA 4
  Bartákova 4,P4 Hobby centrum

 • 21.3.2018 st - 19:00  NEPÁL A MEXICO - PŘENÁŠKA JIŘÍHO KOLBABY A SONI TICHÁČKOVÉ
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Nepál - přednáška Jiřího Kolbaby - z výprav po celé planetě přiváží zajímavý materiál. Organizuje přednášky a foto výstavy o krásách světa. Velký obdivovatel cest Jamese Cooka přibližuje atmosféru exotických zemí na Rádiu Impuls. Skvělý vypravěč ve strhujícím večeru unese i vás.
  Mexiko - přednáška Soni Ticháčkové - ve Filmovém studiu Barrandov dělala pro zahraniční filmy. Setkává se při natáčení s osobnostmi jako Klaus Maria Brandauer, Faye Dunaway ... Byla první castingovou režisérkou po revoluci. Má srovnání naší i světové filmové scény. Co poodhalí ze zákulisí slavných filmových hvězd?
        CK Livingstone

 • 22.3.2018 čt - 15:30  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Kostel sv. Jakuba Většího
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.       PIS-Lešovská

 • 22.3.2018 čt - 16:00  MEZI PANKRÁCEM A BUDĚJOVICKOU
  Prostranství před OC Arkády
  Nejen ty, kterým se líbily nedávné vycházky po Pankráci a Budějovickém náměstí, zveme na další společné putování, jež nás tentokrát zavede do oblasti mezi již navštívenými místy. Projdeme se několika odlišnými sídlištními celky a mj. také vzpomeneme na řadu osobností i atraktivních míst v Čechách a na Moravě.       PORTA-Nekolný

 • 22.3.2018 čt - 16:30  PŘEDNÁŠKA - VYDEJTE SE ZA PRAŽSKÝMI STROMY
  Skleněný palác, nám. Svobody 1,P6
  Účastníky čeká povídání o historii zajímavých velikánů Prahy, které se mohou stát netradičním cílem nenáročných procházek centrem i periferií hlavního města. Během setkání bude poprvé představena publikace „Za pražskými stromy nejen pro seniory“ – průvodce se souborem krátkých vycházek za vybranými památnými a významnými stromy Prahy. Publikace bude připravena pro účastníky jako dárek. Přednášejícím bude autor webu Pražské stromy A.Rudl.  0,-       PRAHA 6

 • 22.3.2018 čt - 17:00  ISLAND - KRAJINA SOPEK A LEDOVCŮ - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Zveme vás na cestopisnou přednášku s projekcí. Vypravíme se do čarovné krajiny plné jezer a duhově zbarvených horských štítů. Tisíce vodopádů, spících sopek, ledovců a gejzírů nás zavede k místu nejstaršího evropského parlamentu pingvellir, k největší příkopové propadlině, oddělující euroasijskou a severoamerickou kontinentální desku. Čekají nás duhové hory, termální koupele, bublající sirná jezírka a bizarní skalní útvary, výprava za pozorováním velryb v Húsavíku i úžasné ledovcové jezero. Krátce se zastavíme i na Faerských ostrovech s výletem na ostrov Mykinas – největší kolonií papuchalků. Přednáší cestovatelka a publicistka Saša Ryvolová.       MK

 • 22.3.2018 čt - 17:30  EDUARD CHVOSTA – ZAHRADY KJÓTA
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196
  Zveme vás na další ročník přednáškového cyklu. Přednášky se konají v rostlinném bistru Botanická na talíři. 50,-       .

 • 22.3.2018 čt - 18:00  ODŽIBVEJOVÉ - PORTRÉT JEDNOHO SEVEROAMERICKÉHO KMENE
  NÁPRSTKOVO MUZEUM - Betlémské nám. 1
  Indiáni známí v USA jako Čipevejové (Chippewa) a v Kanadě jako Odžibvejové (Ojibwa) patří k nejpočetnějším kmenům severně od Mexika. S Evropany se setkali brzy a zejména v 18. století měli velký vliv na postup kolonizace a soupeření evropských mocností ve strategické oblasti v okolí Velkých jezer. Příchod bělochů se stal alespoň v počáteční fázi podnětem k jejich rozvoji a expanzi. Z původních sídel kolem Huronského jezera se Odžibvejové rozšířili hluboko na jih do regionů vhodných pro zemědělství. Do jezernaté oblasti, kde se živili převážně rybolovem. Daleko na sever na rozhraní lesů a tundry i do západních prérií. Migrace, kontakty s okolními skupinami, přejímání cizorodých prvků a jejich začleňování do vlastního životního stylu lze sledovat u všech severoamerických kmenů, ale v odžibvejské historii mají zvlášť významné místo. Teprve během 19. století se museli vzdát většiny svých lovišť a přesídlit do vyhrazených enkláv – rezervací. Krátce předtím přeťala navíc jejich území americko-kanadská hranice. Ztráta politické a ekonomické samostatnosti ale Odžibveje nezlomila. Naopak, během 20. století se aktivně zapojovali do bojů za občanská práva. V posledních dekádách pak dokázali získat zpět některá území a revitalizovat svou kulturu a jazyk. Přednáška nabídne jak vhledy do odžibvejské kultury v různých fázích jejího historického vývoje, tak konkrétní zážitky z pobytů v rezervaci White Earth v Minnesotě. Přednáší Markéta Křížová.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 22.3.2018 čt - 18:00  LITERÁRNÍ VEČER Z CYKLU "ČTI JAKO KAFKA"
  SFK, Široká 14
  Zveme na druhy porad z pravidelneho cyklu "Cti jako Kafka". O Platonovi a vyznamu anticke literatury pro Kafku, jeho soucasniky a pokracovatele promluvi Jakub Haubert, student oboru Religionistika a Recka anticka filologie na Filozoficke fakulte Univerzity Karlovy.

        SPOLEČNOST FRANZE KAFKY

 • 22.3.2018 čt - 18:30  SRI LANKA – OSTROV SLONU A ČAJE
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška M.Kovář. Zaletíme spolecne do jizni Asie na ostrov vonaveho caje a svebytne kultury Sinhalcu a Tamilu, kde se na mnohych mistech zastavil cas. Nebudou chybet posvatna mista buddhistu, hinduistu i krestanu, narodni parky na sousi i v oceanu a nezbytna divoka zvirata v cele s nejvetsimi suchozemskymi savci, slony. Navstivime 7 z 8 kulturnich a prirodnich pamatek, ktere jsou zapsane na seznamu svetoveho dedictvi UNESCO. Prostor bude i pro nezapomenutelne zazitky z mistni dopravy, at uz vlaky, autobusy ci tuktuky. A nakonec zavitame na nejvetsi buddhisticky svatek sveta – Esala Perahera, kde v pruvodu pochoduje nekolik desitek nazdobenych slonu a temer 5000 tanecniku.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 22.3.2018 čt - 19:45  LIFE TRIP - MÁ ŽIVOTNÍ CESTA - PŘEDNÁŠKA
  VŠ Ekonomická - Nám.Winstona Churchilla 4,P3
  Jižní+Severní Amerika, 13 měsíců a 54 000km na motorce. Patagonie! Dakar! Machu Picchu! La Paz! Morčata! Koka! Mexické vězení! NYC! Medvědi Grizzly! Údolí Smrti! San Francisco! Studium v Kanadě! Nový Život!  Doražte a dozvíte se, jak celá tahle cesta probíhala, co obnášelo plánování, kolik to všechno stálo a co jsem musel po cestě podstoupit. Také se s vámi podělím o školní a pracovní zkušenosti z Vancouveru.  Žádný sen není nemožný!

          KLUB CESTOVATELŮ VŠE

 • 23.3.2018 pá - 19:00  Z ČÍNY DO TIBETU - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  První díl velké cesty po Asii začíná v Pekingu a končí v tibetské Lhase. Neuvěřitelně pestrá cesta představí nejen čínské památky – Zakázané město, Velkou čínskou zeď, Terakotovou armádu a Lešanského Buddhu, ale i moderní Čínu v čele s Šanghají a rychlovlaky. Velkým zážitkem jsou i místní tržnice, nebo chovná stanice pandy velké. A na závěr cesty čeká Tibet a Lhasa. Dalajlámův Palác Potála, Barkhor se stovkami modlících Tibeťanů a nejposvátnější chrám v Tibetu Džókhang. Celková atmosféra města vyvolá neuvěřitelný obdiv a zároveň pokoru k magickému, tajemnému a neopakovatelnému Tibetu. Přednáší cestovatel Miroslav Martan.       MK

 • 24.3.2018 so - 09:45  GEOLOGICKÁ EXKURZE
  Zast.bus 120 „Pod Lochkovem“ - Slivenec
  Asi 12 km dlouhá trasa povede přes Lochkovský profil, Zmrzlík a Radotínské údolí. Navštívíme i těžbu křídových jílů, lom na slivenecký mramor a Orthocerový lůmek. S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (hlavně velkou svačinu a dobré boty), ale pro sběr zkamenělin také kladívko a balící papír. Exkurzí Vás provede zkušený geolog Karel Drábek. Exkurze je neplacená a není třeba se přihlašovat         AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

 • 24.3.2018 so - 10:00  NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU - LÉPE REZERVACE 221714714
  Hlavní brána Výstaviště Holešovice
  Zahajujeme již 8. ročník vycházek NORDIC WALKING!! Letošní ročník NW zahájíme tradičně procházkou Královské obory, která se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804 a brzy se stala místem procházek, odpočinku, ale i tancovaček pod širým nebem. Královská obora Pražany zvaná Stromovka prošla v posledních letech velkou obnovou. Kromě zrekonstruovaných cest, zde byla prokopána nová vodní koryta propojující staré a nové rybníky do jedné soustavy. Obnoven byl také ,,Dubový pahorek“, který nyní působí jako ostrov, kterým v 17. století skutečně byl. Po skončení oprav Šlechtovy restaurace se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce významného místa v parku a oživí se kulturní a společenský život ve Stromovce. Během vycházky naší pozornosti neuniknou ani technická památka, tzv. Rudolfova štola, vybudovaná na pokyn římského císaře a českého krále Rudolfa II. a kousek opodál na návrší renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císařského mlýna povede dále podél ,,Malé říčky“, slepého ramena Vltavy, abychom se vrátili k výchozímu bodu naší trasy.       PIS-Hátleová

 • 24.3.2018 so - 10:00  OŘECHOVKA A JEJÍ SLAVNÉ A PRÁZDNÉ VILY
  Zast.tram. Vozovna Střešovice
  Procházka po prvorepublikové vilové čtvrti Ořechovka. Cestou si budeme všímat vilek, kde bydleli a bydlí slavní lidé. Ale jak je naším zvykem, zaměříme svoji pozornost na prázdné a chátrající objekty. To vše v pohodlném víkendovém tempu.  100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 24.3.2018 so - 10:00  OBORA HVĚZDA
  Zast.bus Libocká
  Vydejte se s námi po stopách známé i neznámé přírody Prahy v doprovodu přírodovědců. Dalekohledy a lupy s sebou.  0,-       DARWIN SPOLEK

 • 24.3.2018 so - 14:00  OŘECHOVKA A JEJÍ SLAVNÉ A PRÁZDNÉ VILY
  Skautský institut - Staroměstské nám.4
  V rámci cyklu "mínus Domov" vyrazíme po Prázdných domech okolo Staroměstského náměstí. Budete překvapeni kolik prázdných domů se ukrývá za zdobenými fasádami historických domů. 100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 24.3.2018 so - 14:00  SPOLEČENSKÝ ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY - VYCHÁZKA
  Pomník sv.Václava, Václavské nám.
  Ponoříme se zcela do atmosféry doby na hlavním pražském bulváru, v městských třídách i uličkách. dozvíme se, jaké celebrity si nechávaly šít u Hanny Podolské a v dalších vyhlášených módních salonech. Uděláme společně “tah” prvorepublikovou noční Prahou s jejími dancingy, bary, tabariny, automaty i ranními podniky a zjistíme, jak a kdo se kde bavil. Ukážeme si, kde bydlela nejslavnější automobilová závodnice dvacátých let Eliška Junková           PRAHA NEZNÁMÁ

 • 24.3.2018 so - 14:00  HISTORICKÉ INTERIÉRY V COLLOREDO-MANSFELDSKÉM PALÁCI - LEKTORSKÁ PROHLÍDKA
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň se záměry galerie na další využití.       GHMP

 • 24.3.2018 so - 14:00  STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup infocentra PCT na Staroměstské radnici
  Děti se mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlí