Domů

 

 ÚVOD + PROGRAM   

Vítáme vás zde, milovníky kultury, vycházek, přednášek, výstav apod. !

Koncem roku otevřeme v
lastní KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS
5 minut od Metra Budějovická - ul. Jihlavská  
Pro milovníky kultury, přednášek, koncertíků, divadélka, minikina, výstav, výtvarných dílen, relax strojů, cvičení, posezení v kavárně, restaurace s prostorem i pro děti - a to vše navíc v milém klubovém prostředí přátel a známých z klubu vycházkářů, obyvatel i osobností kultury. A navíc celá oblast v okolí je přijemná milými lidmi všech generací vč. spousty dětí. Zajímavé, tato atmosfera je málokde tak silně cítit :-)
Napište prosím, kdo je schopen zde tyto aktivity konat  :-)   Brzo přidáme více informací do extra sekce vlevo.   Díky, těšíme se

Václav Vaněček    klub@pragos.cz    736489297 

KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS :

Klub od r. 2013 koná úspěšně vycházky, přednášky a sdružuje milovníky této podmanivé, povznášející a poučné záliby, která otevírá oči i duši.
Jak jsme poznali, vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální procházka. To se musí zažít - stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, společnost fajn lidí. Nastal čas více se družit, vědět o sobě a také si tvořit s průvodcovskými osobnostmi přímo vycházky, přednášky či zahraničí kvalitní zájezdy + občas se i jako Klub sejít extra po vycházce či filmu apod. Rádi přivítáme další milé pohodové členy do Klubu. Těšíme se na společné akce, zdraví zakladatel 
Václav Vaněček  klub@pragos.cz   736489297

 • sdružuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
 • zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů....
 • tvoří níže program akcí pražských vč. klubových + facebook
 • archivuje všechny proběhlé akce - např. si připomenete, kde a kdy jste před lety byli :-)
 • akce tvoří přímo s průvodcovskými osobnosti
 • akce občas vede člen či přítel klubu - nabídněte se i Vy
 • akce dobrovolnické koná - očisty památek atp.
 • vaše tipy akcí přijímá
 • přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
 • je bez závazků a zdarma - platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
PŘIHLÁŠENÍ do KLUBU     492 členů
 

 


 PROGRAM : všech institucí, klubové jsou fialové 
- přidávejte sami zajímavé akce - již to lze
- posílejte tipy na nové instituce - ať je náš přehled akcí stále bohatší, již nyní je v rámci Prahy vyjímečný
- Uvítáme i akce vedené členy či přáteli klubu - nabídněte se


ZOBRAZ AKCE PROBĚHLÉ klubové : 2013-2017
 
všechny : 2013    2014    2015    2016    2017
 • 29.5. po - DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. - NUTNÁ REZERVACE 221714161 - 15:00 Socha Karla IV.,Křižovnické nám.
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.
        PIS-Lešovská

 • 29.5. po - PRŮHONICKÝ PARK - 15:45 Hlavní brána parku, bus 385 z Opatova
  Navštívíme největší anglický park v ČR, založený hrabětem Silva Taroucem v 19.století. Nalézá se v   údolí potoka Botič a jeho přítoky -  Dobřejovickým a Zdiměřický potokem , najdete zde domácí a cizokrajné dřeviny (okolo 1600 druhů), sbírku rododendronů – 8000 kusů ve 100 druzích. Naše vycházka bude zaměřena na dřeviny, provede nás dendrolog. Vstupné do parku + průvodce 50,- 
        p.KOLAŘÍK - Klub důchodců u Min.zeměd.

 • 29.5. po - BARRANDOV – OD ATELIÉRŮ PO BAZÉN - 16:00 Kříženecké nám. 5

  Po krátké návštěvě nejstarších filmových atelierů s pracovnou Miloše Havla a bustou režiséra Mac Friče si obejdeme nejslavnější vily Havla, Auerbacha, Kolowrata, Norberta Frída a Václava Cibuli, ale hlavně vzorový dům od přítele rodiny Havlů, autora vlastních atelierů a restaurací Maxe Urbana. Naprosto nejoriginálnější jsou dodnes zachované vily Vladimíra Grégra, který tragicky skončil při zachraňování antifašistických utečenců. Už nikdy se neobnoví věhlasný Trilobit bar ale přibude další vyhlídková věž s hotelem místo restauračních teras. Vše zhodnotíme ze dna bazénu pod nejstarším skokanským můstkem u nás.

        KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 29.5. po - POMNÍK JANA PALACHA NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ - PROHLÍDKA - 17:00 Pomník na Alšově nábřeží
  Prohlídka sochařských objektů Johna Hejduka Dům syna a Dům matky. Součástí prohlídky je vstup do interiéru Domu matky a výklad o historii a významu díla.
        GHMP

 • 30.5. út - DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. - NUTNÁ REZERVACE 221714161 - 15:00 Socha Karla IV.,Křižovnické nám.
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.
        PIS-Smrčinová

 • 30.5. út - BRANICKÝ INDUSTRIÁL - 16:00 Zast. tram. Nádraží Braník,směr do Modřan

  Na vycházce se podíváme k čerpací stanici pro vodárnu města Vršovic, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. Prohlédneme si dva pivovary i smutnou trosku branických ledáren.

        KRČÁLOVÁ-Micková

 • 30.5. út - ŠEBKŮV A RINGHOFFEROVŮV PALÁC - PROHLÍDKA - 16:30 Politických vězňů 7

  Minule při  procházce ulicí Politických vězňů, dříve Bredovské, založené Karlem IV. jako Andělská, dle jeho dvorského lékárníka Angela z Florencie, jsme krátce navštívili jen nádvoří nejkrásnějšího neorenesančního paláce v Praze. Palác č.7 si z barokního přestavěl železniční podnikatel Ján Schebek. Stavěl mu ho 1870-73 František Havel (který barokní budovu zbořil), dle projektu Ignáce Ullmanna. Vznikly tak luxusní byty, později na konci 19.století využívána jako rakousko-uherská banka. Po 1918 tu bylo první československé Min.financí a zároveň ČNB. V 50.letech byl palác využíván jako Ekonomický ústav ČSAV, dnes Národohospodářský ústav AVČR. Nádvoří vytváří arkádové chodby, které již známe. Tentokrát vystoupáme po tříramenném kamenném schodišti s litinovým ozdobným zábradlím do tzv. „lunetového sálu“, který zdobí 10 maleb Viktora Barvitia mj.Ullmannova zetě, znázorňující příběh prarodičů barona Schebka, vše v pompejském duchu: původní tapety, lustry, okna, dveře, kachlová kamna a obklady stěn. Palác obsahuje další sály, chodby a schodiště s toskánskými sloupy, troj až pětibokými výsečemi. Při přechodu do sousedního „přátelského“ paláce železničního magnáta Františka Ringhoffera si povšimneme nejen nádherných vrat s mřížemi, ale po stranách zvenku dvojice nik se signovanými plastikami Josefa Wágnera (alegorické postavy ženy a muže 1929-32), které již zaplatila vlády 1.republiky. Přicházíme k sousedovi Ringhofferovi č.5. Pro Ringhoffera palác stavěl opět Ullmann a Havel. Palác není tak bohatě zařízen, jako Schebkův, ale obsahuje cennou secesní přestavbu podnikatelem Františkem Kavalírem 1914-20. Oslní nás osmiúhlá hala s proskleným stropem na místě dvora, výrazně modernizována ve tylu 1-republik. art deca arch. Fr.Šnajder + Jan Stocker. Interiér zdobí nejen originální fresky 4 fresky, alegorie průmyslu, obchodu, stavebnictví a architektury, ale hlavně dívčí akty nad čelným portálem vestibulu od Jana Štursy. Dnes celé přízemí vyplňuje nejmodernější kantýna v Praze, kde se na chvíli posadíme.   50,-

  PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 • 30.5. út - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY "VÁCLAV HOLAR RYTINY A ZNÁMKY" - 17:00 Poštovní muzeum,Nové mlýny 2,P1
  .
        .

 • 30.5. út - PŘÍBĚH TIBETU- KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - 17:00 Náprstkovo muzeum, Betlémské nám.

  Výstava věnovaná Tibetu a tibetské kultuře je uspořádána v Náprstkově muzeu po více jak padesáti letech. Představí na tři sta předmětů ze sbírek muzea nejen z oblasti Centrálního Tibetu, ale z celé oblasti vlivu tibetské kultury, která zasahovala od himálajského regionu po dnešní Čínu a Mongolsko. Kromě chrámových maleb a rituálních předmětů se návštěvník seznámí i s lidovou náboženskou tvorbou. Výstava vedle předmětů ze sbírek Náprstkova muzea seznámí návštěvníky s historií Tibetu a tibetské kultury od poloviny prvního tisíciletí n. l. po současnost. Návštěvník získá informace o hlavních historických událostech a osobnostech a obeznámí se se základními koncepty tibetské kultury. Součástí je i fotografická panelová výstava na nádvoří muzea, která návštěvníkům nabídne fotografie českého kameramana Josefa Vaniše. Ojedinělý soubor fotografií pochází z jeho cesty po Tibetu a má jedinečnou uměleckou, etnografickou a historickou hodnotu. Provází Helena Heroldová

        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 30.5. út - LADISLAV ŠALOUN A POMNÍKY MISTRA JANA HUSA - CYKLUS "PŘÍBĚHY SOCH" - NUTNO REZERVACE EDUKACE@GHMP.CZ - 17:30 Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech. Přednáška odborníka ak. soch. Jana Bradny.
        GHMP

 • 30.5. út - KUBA - ZPÁTKY DO MINULOSTI - 18:00 V KINĚ v CENTRUM ČERNÝ MOST
  Kuba je nádherný Karibský ostrov, který má své jedinečné kouzlo. První věci, které jsem si představila, byly: rum, doutníky a Fidel ... jenže tento ostrovní stát není to revolucemi a režimem zkoušená země, jsou to hrdí a milí obyvatelé, staré tradice a krásná příroda. Obdivovat můžete jak koloniální budovy, pouliční umělce, tak nádherné korálové útesy a bělostné pláže. Ovšem druhou tváří Kuby jsou prázdné obchody, fronty na cokoliv a přídělové kupony na zboží a potraviny. Jeden místní cowboy mi prozradil sladké tajemství: “En Cuba todo se puede. Na Kubě je všechno možné.” Nedá se nic jiného než souhlasit. přednáší Jitka Petráňová   0,-
        CČM

 • 30.5. út - NA LYŽÍCH NAPŘÍČ GRÓNSKEM - 19:30 Nám.W.Churchilla 1938,P3
  Čtyřčlenná dánsko-česká výprava napříč grónským ledovcem urazila za 28 dní na lyžích 600 km, a to v nejchladnějším dubnu, který byl kdy v této části světa zaznamenán. Přednáška o cestě bílou pustinou připomíná dobrodružné klukovské výpravy, ale nezakrývá, že i přes dnešní skoro dokonalé zabezpečení může jít o život. Grónský pevninský ledovec... Jak ve skutečnosti vypadá ten velký bílý flek na mapě? Žijí tam vnitrozemští obři a další bájné bytosti z inuitských mýtů a pověstí? Co znamená jít 28 dní na lyžích v - 30`C, neustálém větru a sněhových bouřích, s malým stanem, který si vezete sebou na saních zvaných pulk? To vše a mnoho dalšího se dozvíte od Z.Lyčky bývalého čs velvyslance v Dánsku 2008-13, který se třemi dánskými kamarády přešel v r. 2011 Grónsko ze západu na východ. Během přednášky si zkusíte kondiční trénink se starou pneumatikou, zavítáte na opuštěnou americkou radarovou základnu Dye-2, prožijete s autorem jeho návrat do světa živých po otravě kysličníkem uhelnatým a uvědomíte si, že nedostatečná expediční příprava může vést až k amputaci končetin. Máte-li rádi adrenalin, nechte se inspirovat k podobným výpravám. Nebo se jen přijďte pokochat krásným, nikým nedotčeným ledovým královstvím – bez nebezpečí omrzlin a trvalých následků, kromě jediného – že Grónsku trvale propadnete. 
        -

 • 31.5. st - PRAŽSKÉ VEDUTY 18. STOLETÍ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY - 17:00 Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Pražské veduty 18. století s autory výstavy.
        MUZEUM PRAHY

 • 31.5. st - KAREL KRAMÁŘ – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714161 - 17:00 Arbesovo nám. 4
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.
        PIS-Nováková

 • 31.5. st - VEČERNÍ PROCHÁZKA PO KARLOVĚ MOSTĚ - 18:00 Socha Karla IV.,Křížovnické nám.
  Pojďme si vychutnat tuto jedinečnou památku Prahy  ve večerní atmosféře.
        PORTA-Havlovcová

 • 31.5. st - ROSTISLAV NOVÁK PRINCIPÁL LA PUTYKA - RWANDA + MARIAN JELÍNEK SPORTOVNÍ KOUČ - MEXIKO - 19:00 Nár.muzeum,Vinohradská 1

  NOVÁK = Milujete současný cirkus? Užijeme si jej naplno! Kulturní centrum LA Fabrika vyráží dech po celé představení, principál vše graduje. Zvládá špičkovou sestavu akrobatických umělců, zvládne i FS? Zážitky ze Rwandy nesou další extrém. Jak prožívá umělec hravou Afriku?
  JELÍNEK =  Inspirativní, kreativní a vzdělaný kouč se podělí o slavné know - how. Jak spolupracoval s božským Jaromírem Jágrem? Čím se zabývá nyní? Dokáže předat energii a informace, posílí nás? Z Mexika přiveze nové zkušenosti

        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 1.6. čt - NEZNÁMÁ PRAHA - PRAŽSKÉ VLASTENECKÉ PLESY A BÁLY - NUTNÁ REZERVACE 221709674 - 16:30 Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Přednáška z cyklu Neznámá Praha. Akademie volného času. Cena pro návštěvníky 60,-, cena cyklu 300,-. Celý cyklus: 15.9. Pražské historické radnice, 6.10. Pražské podchody a průchody, 3.11. Trhy a tržiště, 1.12. Pražské lékárny, 5.1. Pražské oděvní salony, 2.2. Pražské obchodní domy, 2.3. Pražské pošty, 6.4. Staropražské pivovary, 4.5. Vinařství v Praze, 1.6. Pražské vlastenecké plesy a bály.       MUZEUM PRAHY

 • 2.6. pá - ZÁVISTI NA VZDOR - 16:00 Valdštejnském nám.
  Procházka po Valdštejnské zahradě - zásady barokní zahradní architektury. Albrechta z Valdštejna známe všichni jako největšího pobělohorského kořistníka a vojevůdce císařských vojsk za třicetileté války. Ale jaký byl doopravdy člověk? Do jaké rodiny se narodil? Jaké bylo jeho dětství a mládí? Kde vyrůstal? S kým se oženil? Jak zněl jeho slavný horoskop od Jana Keplera? Proč si ho pamatujeme jako zrádce? Ale hlavně - jaký byl hospodář? Budete překvapeni – svá panství zveleboval, pečoval o chudé a nemocné, zřizoval školy, dbal na čistotu ulic a novou výstavbu a zasloužil se o chov koní. Jeho stavební činnost nemá mezi českými šlechtici obdobu. Víte, jaké heslo si nechal razit na svých mincích?.
        PIS-Kratochvílová

 • 3.6. so - Z POHOŘELCE DO ZAHRADY KINSKÝCH - 10:00 Zast. tram „Pohořelec“
  Pojďte s námi na vycházku, během které se seznámíme s jedním z nejstarších osídlených míst dnešní Prahy – Pohořelcem a během našeho putování do Zahrady Kinských si budeme vychutnávat jedinečné výhledy na město! Na jedné straně se tulí domky k hradbě Strahovského kláštera a na druhé straně se nacházejí rozložité paláce s podloubím. Prolíná se zde historie se současností a upravená vyhlídka u sochy Panny Marie z exilu poskytuje jedinečný pohled na Prahu, rozloženou v širokém zvlněném terénu. Na příkladu technických památek na vrcholu Petřína, si připomeneme rozvoj průmyslu a celkový rozmach národního a společenského života v českých zemích koncem 19. století.
        PIS-Hátleová

 • 3.6. so - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 3.6. so - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 3.6. so - PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE. - 11:00 Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.
        KZSP

 • 3.6. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 3.6. so - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 3.6. so - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 3.6. so - PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDIT.VĚŽE. - 14:00 Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.
        KZSP

 • 3.6. so - PODÉL ČERTOVKY - 14:30 Zast. tram „Újezd“
  S největší pravděpodobností uměle vytvořená strouha, která kdysi naháněla vodu na kola funkčních mlýnů, dala nejen vzniknout ostrovu Kampa, ale skýtá také mnohá romantická zákoutí.  Přejdeme přes všechny její můstky a na jejím levém břehu si připomeneme četné palácové i měšťanské stavby, ale i osobnosti spojené s touto lokalitou. Dozvíte se také něco z historie mlynářského řemesla a vodnické chásky. Naši pouť zakončíme na nádvoří Hergetovy cihelny, odkud je pěkný výhled na ústí Čertovky.
        PIS-Sokolová

 • 3.6. so - HAVLÍČKOVY SADY - KOMENT. PROHLÍDKA - 15:00 Havlíčkovy sady, brána Rybalkova,P2
  Komentované prohlídky Havlíčkových sadů.  0,- 
        PRAHA 2

 • 3.6. so - GRÖBEHO VILA - KOMENT. PROHLÍDKA - 17:00 Havlíčkovy sady, brána Rybalkova,P2
  Komentované prohlídky Gröbeho vily. Vstupenky od 1. prac. dne v měsíci v infocentru na náměstí Míru 20, kapacita 35 osob. Průvodce Jiřina Nováková.
        PRAHA 2

 • 4.6. ne - PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - OSOBNOSTI VĚDY A UMĚNÍ - 10:30 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské ul.

  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za umělecky cennými náhrobky 19. i 20. století.     0,-

        SPH

 • 4.6. ne - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 4.6. ne - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 4.6. ne - VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY - 14:00 Táborská brána-1.brána od metra C „Vyšehrad“
  Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu!
        PIS-Pavlovská

 • 4.6. ne - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 4.6. ne - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 4.6. ne - Z CHUCHLE DO CHUCHLE - 14:30 Zast. bus „Malá Chuchle“
  Procházka rezervací Chuchelský háj k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého kolem přírodního útvaru Homolka, kde zkameněliny sbíral už Joachim Barrande, až do Velké Chuchle. Pěší trasa cca 5 km.
        PIS-Lešovská

 • 4.6. ne - PRAŽSKÉ MOSTY I. - 15:00 Podskalská celnice na Výtoni
  Opakování akce z podzimu 2016 doplněné o nové informace. Vycházku zahájíme u železničního mostu na Výtoni a pokračovat budeme mostem Palackého. Kromě mostů se budeme věnovat také zdejším významným stavbám a známým osobnostem, které v této oblasti žily.
        PIS-Semanová

 • 4.6. ne - DNES PROVÁZÍ MINOR NOVOM.RADNICÍ - NUTNO REZERVACE 725061407 - 15:00 Novoměstská radnice - nádvoří

  Herci divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. 120,-

        NOVOM.RADNICE

 • 4.6. ne - NUSELSKÝM ÚDOLÍM K FIDLOVAČCE - NUTNÁ REZERVACE www - 18:00 Zast.tram. "Ostrčilovo nám."
  V rámci vycházky projdeme Nuselským údolím od novoměstských hradeb Na Slupi po Fidlovačku. Budeme se zabývat podobou údolí před jeho zastavěním v 19. století, stejně jako starých Nuslí, ze kterých prakticky nic nezbylo. Zastavíme se v místech, kde stála usedlost Folimanka a mlýny na Botiči. Nevynecháme louku na Fidlovačce, místo konání proslulé slavnosti pražských ševců, a sousedící, dnes již bývalý Nuselský pivovar, který v následujících letech čeká výrazná proměna. Samozřejmě se zmíníme také o Nuselském mostě a zvláště mnoha soutěžích a návrzích, které jeho stavbě na přelomu 60. a 70. let předcházeli.  150,-
        PRAMPOUCH

 • 5.6. po - DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. - NUTNÁ REZERVACE 221714161 - 16:00 MalostranskÁ mosteckÁ věž
  Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány.
        PIS-Racková

 • 6.6. út - PROCHÁZKA HŘBITOVEM MALVAZINKY - 10:30 U Smíchovského hřbitova 1
  Zveme Vás na komentovanou procházku hřbitovem Malvazinky, kterou pro Vás připravila pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku slavných osobností pochovaných na tomto významném smíchovském pohřebišti.   0,-
        SPH

 • 6.6. út - PRAHOU REFORMAČNÍ - 16:00 Dům U Kamenného zvonu
  Vycházka po Starém Městě do míst, která připomínají období české reformace: od kostela U Salvátora až ke klášteru sv. Anežky České.
        PIS-Škrlandová

 • 6.6. út - ZLATÁ MÍSTA SEVERNÍ INDIE - 18:00 V KINĚ v CENTRUM ČERNÝ MOST

  Hlavní město Dillí, město pevností Džajpur, posvátná Agra, spirituální Varanasí nebo město sikhů Amritsar se svým zlatým chrámem spojuje jedinečná severoindická kulturní rozmanitost, pohostinnost místních obyvatel a všudypřítomná směs vůní a pachů tolik typických pro Indii. Na této cestě si člověk uvědomí, jak nicotné jsou životní pilíře západního světa. Nahlédnete také pod pokličku indických rendlíků, jejichž dobroty budete moci  ochutnat v rámci cooking show po přednášce. Přednáší  Michal Jonák   0,-

        CČM

 • 6.6. út - JOSEF FANTA - PŘEDNÁŠKA - 18:30 KAŠTAN,Bělohorská 150,P6

  Josef Fanta (1856–1954), architekt a pedagog, který za téměř sto let života vytvořil stavby ve stylu historismu, secese a moderního klasicismu. Přednáší Zdeněk Lukeš

        KAŠTAN

 • 7.6. st - PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - OSOBNOSTI VĚDY A UMĚNÍ - 15:00 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské ul.

  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za za místy posledního odpočinku osobností literatury.     0,-

        SPH

 • 7.6. st - DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. - NUTNÁ REZERVACE 221714161 - 16:00 MalostranskÁ mosteckÁ věž
  Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány.
        PIS-Racková

 • 7.6. st - ANNA POLÍVKOVÁ,HEREČKA - PÁKISTÁN + BOLEK POLÍVKA HEREC - INDONÉSIE - 19:00 Nár.muzeum,Vinohradská 1

  POLÍVKOVÁ = Báječná holka srší elánem. Bolkovo představení DNA pojí tátu s dcerou v úžasný tandem. Oči vlhnou z více důvodů. Každý by chtěl takovou dcerku... Je co závidět! Zajímavé propojení si vychutnáme jinak, originálně! Už ve filmových „Účastnících zájezdu“ Anna cestuje! Překvapí dobrodružstvím z Pákistánu
  POLÍVKA = Genialita věčného klauna vyplouvá v každém povídání. Výjimečný umělec trousí velké pravdy a životní moudra jen tak mimoděk... Stačí věta a zbožňujete ho. Čím baví valašský král svět? Jedinečný projev podmaňuje okolí. I nás...

   

        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 8.6. čt - SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ AKADEMIE - NUTNÁ REZERVACE 221709674 - 16:30 Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Přednáška z cyklu Slavné osobnosti české divadelní režie. Akademie volného času. Cena pro návštěvníky 60,-, cena cyklu 300,-. Celý cyklus: 22.9. Scénografie 1948–1970, 13.10. Design 50–70 let, 10.11. Česká moderní grafika - 60 léta, 8.12. Typografie 1958–70, 12.1. Alternativní kultura v období normalizace, 9.2. Architektura 70–80 let, 9.3. Čeští architekti v zahraničí, 13.4. České umění v exilu od roku 1938–1968, 11.5. České umění v exilu v období normalizace, 8.6. Slavnostní zakončení Akademie.       MUZEUM PRAHY

 • 8.6. čt - JEČNÁ ULICE S OBJEKTY - 17:00 roh Ječná - Karlovo nám. u Kostela
  Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme v ní řadu objektů ! 
  Kněžský ústav sv. Ignáce, Dům u Kamnéého stolu, Auerbachův dům (film.producent), Zoubkův dům (sochař), Centrum Metodistů, Pivovarský dům, Slepecký církevní internát, Dům Boženy Němcové, Elektrotech.průmyslovka, Postmoderna manželů Machoninových, Dům čsl.legionářů,...   
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 10.6. so - NORDIC WALKING: Z PÍSNICE PŘES TOČNOU DO KOMOŘAN - LÉPE REZERVACE 221714161 - 10:00 zAST. bus „Písnice“
  Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Do přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice, rozkládajícího se při jižní hranici Prahy, se následně vydáme z nejstarší části obce Písnice, která je dnes součástí katastru Praha - Libuš. V Písnici po původní tvrzi zůstalo do dnešních dnů pouze vyvýšené místo, ale statek z r. 1491 po několika kompletních rekonstrukcích slouží jako jezdecký klub. Naše cesta povede kolem rybníčku Kálek do Cholupic a dále bude směřovat k letišti Točná, které bylo pro bezmotorové sportovní létání otevřeno již v roce 1946.  Putování ukončíme v Komořanech, které jsou známé zejména jako sídlo Českého hydrometeorologického ústavu.
        PIS-Hátleová

 • 10.6. so - PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - ZA OSOBNOSTMI, NÁHROBKY, HISTORIÍ - 10:30 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské ul.

  Vydejte se s námi na další procházku za umělecky cennými a zajímavými náhrobky na Olšanských hřbitovech a osobnostmi zde pochovanými. Zasvěcenou průvodkyní Vám opět bude paní Drahomíra Březinová, jedna z nejlepších odbornic na funerální architekturu u nás.   0,-

        SPH

 • 10.6. so - OČISTA NÁHROBKŮ - 10:30 Hřbitov Olšany – hl.vchod z Vinohradské ul.
  Opět naše další brigáda – očista náhrobků ! Zkušení ví, jak je úžasné a užitečné odkrýt neopečovávný zarostlý náhrobek (nejčastěji břečťanem) a s ním často i umělecké dílo, nápisy - to vše k úctě i radostnému pohledu všech. Nůžky budou připraveny. Správa Pražských Hřbitovů před nedávnem rozjela velkou akci – likvidaci břečťanu, který hubí i stromy apod. Ale vzhledem k obrovskému rozsahu prací je stále co očišťovat a pomáhat brigádami !  Ve stejný čas začíná zde i pravidelná koment.prohlídka s Drahomírou Březinovou skvělou odbornicí na funerální architekturu, materiály, osobnosti, historii. Vyjdeme společně a poté se u vytipovaného náhrobku buď oddělíme nebo při vycházce průběžně budeme otrhávat drobnější díla.    ZDARMA
  PRAGOS

 • 10.6. so - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 10.6. so - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 10.6. so - NÁRODNÍ DIVADLO - 12:30 Vestibul hist.budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Začátek prohlídek ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00.
        PIS

 • 10.6. so - CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY - 14:00 Nám. J.Palacha vchod Rudolfina
  Vycházku zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. Vzpomeneme na již neexistující kostelík sv. Valentina nebo nesmírně cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla za oběť pražské asanaci. Dále se přesuneme na nejvýznamnější náměstí Starého Města a vycházku zakončíme u objektu Karolina.
        PIS-Smrčinová

 • 10.6. so - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 10.6. so - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 11.6. ne - PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - OSOBNOSTI VĚDY A UMĚNÍ - 10:30 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské ul.

  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za místy posledního odpočinku osobností 20. století.    0,-

        SPH

 • 11.6. ne - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 11.6. ne - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 11.6. ne - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 11.6. ne - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 11.6. ne - PARKY A USEDLOSTI PRAHY 6 NA VOZÍTKÁCH SEGWAY - NUTNÁ REZERVACE 221714161 - 15:00 Zátopkova - Mezi Strahovským stad. a NH Car Škoda
  Během vycházky se seznámíme s bývalými  usedlostmi Kajetánka, Spiritka, Ladronka, navštívíme oboru a letohrádek Hvězda, prohlédneme si Břevnovský klášter včetně interiéru kostela sv. Markéty a nádherné klášterní zahrady. Výlet nás zavede i do staré zástavby Střešoviček, která jakoby z oka vypadla Novému světu na Hradčanech. Vzhledem k délce prohlídky výlet absolvujeme na vozítkách Segway.
        PIS-průvodci Segway Experience

 • 11.6. ne - DNES PROVÁZÍ MINOR NOVOM.RADNICÍ - NUTNO REZERVACE 725061407 - 15:00 Novoměstská radnice - nádvoří

  Herci divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. 120,-

   

        NOVOM.RADNICE

 • 11.6. ne - ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU - 15:30 Fontána vedle Královského letohrádku
  Pojďte s námi objevovat krásu i zákoutí zahrad Pražského hradu! Začneme Královskou zahradou, kde se majestátně vyjímá renesanční letohrádek. Podíváme se také do Jeleního příkopu, kde si povíme, k čemu původně sloužil. Areálem samotného hradu následně projdeme k unikátnímu Býčímu schodišti, abychom mohli obdivovat i zahrady na opačné straně Pražského hradu.
        PIS-Smrčinová

 • 12.6. po - PROMĚNY PRAHY (I ŽIŽKOVA) - 14:30 DŮM PEČ.SLUŽEB, Roháčova 26,P3
  Beseda s obrázky známých pražských míst s komentářem Jana Schütze
        .

 • 12.6. po - PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. - LÉPE REZERVACE 221714161 - 16:30 Rybná 14
  Tentokrát prozkoumáme pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. Pokračování cyklu další samostatnou částí.
        PIS-Lešovská

 • 12.6. po - ZMIZELÁ MÍSTA VINOHRAD – OBLAST NÁM.JÍŘÍHO Z PODĚBRAD - 17:00 Nám. Jiřího z Poděbrad - před kostelem
  Zbořené domy, zaniklé usedlosti, zrušená divadla. O tom, co už není vidět, ale dochovalo se v příbězích a vyprávění. Projdeme celou tuto oblast a vše poznáme a procítíme. Rozdáme výjimečně přehledné průvodce (60 stran) na cestu pro info, ale i k porovnání historických fotek s dneškem !  Lze si za 20,- knížečku ponechat.  Faktem je, že po této vycházce na Dni architektury jsem poprvé v životě měl jasno o vývoji těchto oblastí !  Provede nás arch. Markéta Mráčková, založila pracovní skupinu cosa.cz. Vystudovala Školu architektury na AVU Praha + Fakultu architektury ČVUT Praha. Absolvovala roční stáž na Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen v Německu. Spolu s malířem J.Jünglingem vede architektonickou přípravku v Karlínském Spektru.    50,- 
  PRAGOS + Markéta Mráčková

 • 13.6. út - PROCHÁZKA HŘBITOVEM MALVAZINKY - 15:00 U Smíchovského hřbitova 1
  Zveme Vás na komentovanou procházku hřbitovem Malvazinky, kterou pro Vás připravila pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku slavných osobností pochovaných na tomto významném smíchovském pohřebišti.   0,-
        SPH

 • 13.6. út - KONEC UHLÍŘŮ NA ŽIŽKOVĚ - 16:30 Blahoslavova 2,P3

  Přednáška Jana Schütze o zaniklé profesi a vše co s nimi souviselo.
  Klub Přátel Žižkova - Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...

        KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 13.6. út - GALERIE CESTY KE SVĚTLU NA CHODOVĚ S PROCHÁZKOU OKOLÍM - 16:30 Výstup metra Chodov, směr jih
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 13.6. út - ALJAŠKA A YUKON – TŘI MĚSÍCE V DIVOČINE - 18:00 V KINĚ v CENTRUM ČERNÝ MOST

  Léto na severu Ameriky aneb pěšky, stopem, autem a přes 1000 km na kánoi v rámci tříměsíční cesty Aljaškou a Yukonem. Putování začíná v kanadském Vancouveru a rychle nás zavede do nitra severské divočiny. Navštívíme Klondike River, projdeme známá místa z dob Zlaté horečky, národní park Denali, poloostrov Kenai a národní park Kluane. Přednášejí Martin Lipina a Ondřej Kubát       0,-

        CČM

 • 13.6. út - PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE S D.VÁVROU - 19:00 Divadlo Dobeška, Jasná 1,P4

  Tentokrát na téma… Srbsko

        ...

 • 14.6. st - PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - OSOBNOSTI VĚDY A UMĚNÍ - 10:30 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské ul.

  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za umělecky cennými náhrobky 19. i 20.století.    0,-

        SPH

 • 14.6. st - BÍLKOVA VILA - LÉPE REZERVACE 221714161 - 16:30 Mickiewiczova 1
  Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. V expozici Galerie hlavního města Prahy si připomeneme osobnost svébytného českého umělce a náboženského myslitele i zde zřízené Bílkovo centrum.
        PIS-Škochová

 • 14.6. st - KAREL II. MINSTERBERSKO­–OLEŠNICKÝ - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Měst.knihovna - Na Skalce 29
  Staletá výročí - zveme vás na přednášky o významných osobnostech a milnících historie. Karel II. Minsterbersko­–Olešnický (Potomek Jiřího z Poděbrad a slezský kníže, † 1617).
        MK

 • 14.6. st - SLAVNÉ VILY PRAHY 5" NA TÉMA "VILA V ČECHÁCH - 18:30 Winternitzova vila, Cihlářce 10,P5
  Přednáška Vladimíra Czumala v hlavním obytném prostoru vily. Po přednášce je umožněn vstup do celého objektu a je možné si prohlédnout výstavu. Vila v Čechách - vila se jako architektonický typ zrodila už v antickém Římě s předstupni ještě staršími a prochází pak celými dějinami evropské architektury. V Čechách je vila tématem spíše až pro 19. a 20. století. Nejen architektonickým, vila podstatně vypovídá o proměnách životního stylu a je v mnoha ohledech citlivým indikátorem stavu společnosti. Přednášku doprovází bohatý obrazový materiál
        .

 • 15.6. čt - PRAHA ZMIZELÁ - SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ AKADEMIE - NUTNÁ REZERVACE 221709674 - 16:30 Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Přednáška z cyklu Praha zmizelá. Akademie volného času. Cena pro návštěvníky 60,-, cena cyklu 300,-. Celý cyklus: 29.9. Automobilové a motocyklové závody, 20.10. Letiště a letadla, 24.11. Nádraží a železniční tratě, 15.12., Sporty a sportoviště, 19.1. Nevěstince a nevěstky, 16.2. Továrny a tovární haly, 16.3. Tramvaje a tramvajové tratě, 20.4. Trolejbusy a trolejové tratě, 18.5. Vojsko a vojenské objekty, 15.6. Slavnostní zakončení Akademie.       MUZEUM PRAHY

 • 17.6. so - KOMENT.PROHLÍDKY WINTERNITZOVY VILY - 09:00 - 22:00 Winternitzova vila, Cihlářce 10,P5
  ZAČÁTKY  9, 11, 13, 15, 17, 19 hod. Komentované prohlídky vily celý den s našimi průvodci vám poskytnou dostatek oficiálních i soukromých informací přímo z rodiny původních majitelů. Můžete si vybrat romantický ranní termín v 9 hodin s vyhlídkou na východ slunce nad historickým středem města, nebo počkat na podvečerní termín s vyhlídkou na západ slunce v 19 hod. Samozřejmě můžete přijít za okouzlujícím světlem celý den.
        .

 • 17.6. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 17.6. so - NEJEN ZA VILAMI „TROJANŮ“ - 10:00 Zast. bus „Kovárna“
  Pražská Troja není jen ZOO, zámek a usedlosti, od konce 19. st. zde vznikla i celá řada zajímavých vil. Mezi jejich autory najdeme Adolfa Benše, Otakara Novotného, Josefa Fuchse, Ernsta Mühlsteina, Victora Fürtha a další významné architekty. Zajímavý je i zbytek Rybářů, původní vesnické zástavby na vltavském břehu.
        PIS-Micková

 • 17.6. so - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 17.6. so - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 17.6. so - NÁRODNÍ DIVADLO - 12:30 Vestibul hist.budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Začátek prohlídek ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00.
        PIS

 • 17.6. so - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 17.6. so - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 17.6. so - HOLEŠOVICE - 16:00 Pražská tržnice z Bubenského nábř.
  Kdysi zanedbaná a opomíjená čtvrť Prahy patří v posledních několika letech k rychle se rozvíjejícím a žádaným lokalitám města. Projdeme se Pražskou tržnicí, zjistíme, kde byla První továrna na vodoměry, objevíme další kdysi slavné tovární a řemeslné provozy, podíváme se na využití Měšťanského pivovaru i na moderní architekturu tzv. Mariny. Zjistíte, že dnešní Holešovice ukrývají nejedno překvapení.
        PIS-Nováková

 • 17.6. so - VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - 20:00 Vstup vedle Staroměstského orloje
   
        PIS-Baloun

 • 18.6. ne - PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - OSOBNOSTI VĚDY A UMĚNÍ - 10:30 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské ul.

  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za místy posledního odpočinku významných osobností vědy a literatury.    0,-

        SPH

 • 18.6. ne - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 18.6. ne - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 18.6. ne - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - LÉPE REZERVACE 221714161 - 13:00 Kostel sv. Markéty zast. tram "Břevnovský klášter"
  Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury.
        PIS-Vymazalová

 • 18.6. ne - POUTNÍ MÍSTO LORETA - LÉPE REZERVACE 221714161 - 13:30 Vchod objektu,Loretánské nám.
  Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice).
        PIS-Marchal

 • 18.6. ne - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 18.6. ne - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 18.6. ne - KŮN JAKO NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA? - PŘEDNÁŠKA - 16:15 Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 1
  Domestikace koně a starokladrubský bělouš.. Zveme vás na přednášky předního českého hipologa Ing Cyrila Neumanna věnované koním, jejich historii, vývoji i ztvárnění v dílech českých výtvarných umělců. Na přednášku naváže prohlídka stájí.
        MUZEUM PRAHY

 • 18.6. ne - MĚSTO NUSLE - NUTNÁ REZERVACE www - 18:00 Zast.tram. "Otakarova"
  Vycházka bude zaměřena na bouřlivý rozvoj Nuslí v druhé polovině 19. století, kdy se z nevýznamné vísky stalo okresní město. Ukážeme si, kde se nacházel dnes již zaniklý nuselský zámek a jak vzniklo náměstí Bratří Synků. Poznáme reprezentativní nuselské stavby, v čele s budovou radnice, kostelem sv. Václava, sokolovnou a bývalým Národním domem. Nevynecháme ani řadu pozoruhodných industriálních staveb, bývalou továrnu ETA, továrnu na hodinková skla Kopista a Dubský, továrnu na klobouky Stanislav Bartoš nebo Automatický mlýn Josefa Fialy.  Z povzdálí uvidíme též nádraží Nusle-Vršovice, které stálo u zrodu průmyslu v obou obcích.  150,-
        PRAMPOUCH

 • 20.6. út - PROCHÁZKA HŘBITOVEM MALVAZINKY - 10:30 U Smíchovského hřbitova 1
  Zveme Vás na komentovanou procházku hřbitovem Malvazinky, kterou pro Vás připravila pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku slavných osobností pochovaných na tomto významném smíchovském pohřebišti.   0,-
        SPH

 • 20.6. út - DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. - NUTNÁ REZERVACE 221714161 - 16:00 MalostranskÁ mosteckÁ věž
  Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány.
        PIS-Racková

 • 20.6. út - ALOIS ELIÁŠ – MUŽ, KTERÝ ZŮSTAL VĚRNÝ SVÝM ZÁSADÁM - PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714161 - 17:00 Arbesovo nám. 4
  V červnu roku 1942, tedy před 75 lety, byl popraven generál Alois Eliáš, jedna z nejzajímavějších postav české historie 20. století. Ačkoli to původně neplánoval, profesní život zasvětil armádě. Připomeneme si jeho životní osudy nejen v souvislosti s událostmi válečnými.
        PIS-Nováková

 • 20.6. út - HORNÍ DOLPO – UTAJENÁ ZEMĚ HIMALÁJE - 18:00 V KINĚ v CENTRUM ČERNÝ MOST

  Horní Dolpo je a úžasný kout Himálaje, ležící na severozápad od Dhaulagiri. Pro obtížnou dostupnost se nazývá Bo yul – Utajená země. Přijďte si poslechnout vyprávění o 20denním přechodu této odlehlé himálajské oblasti. Uslyšíte příběh o vysokých horách, o budhistické kultuře a o úžasných lidech, kteří jsou přímými potomky Tibeťanů. Poznáte jejich civilizací nedotčený život, který skrývá řadu překvapivých zjištění. Přednáší Pavla Bičíková       0,-

        CČM

 • 21.6. st - PROCHÁZKA VYŠEHRADSKÝM HŘBITOVEM - 15:00 Vchod kostela sv. Petra a Pavla

  Zveme Vás na komentovanou procházku Vyšehradským hřbitovem, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za místy posledního odpočinku těch nejvýznamnějších osobností Vyšehradského hřbitova.   0,-

        SPH

 • 21.6. st - PROCHÁZKA STARÝM PROSEKEM S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. VÁCLAVA - 16:00 Kostel sv.Václava na Proseku
  Vycházka připomene lokalitu Proseka, který je dnes součástí Prahy 9 i zdejší nejstarší památku, původně románskou baziliku, kostel sv. Václava.
        PIS-Škrlandová

 • 21.6. st - PUTOVÁNÍ ZA OSOBNOSTMI A PAMÁTKAMI PRAHY 10 - 17:00 Zast.tram "Orionka" - Korunní ul.

  Vycházka vedená A.Oplatkovou spoluautorkou publikace "Osobnosti a památky Prahy 10" Procházka. Bedřich Bendelmayer významný secesní architekt, Viktor Felber významný český technik a příslušník domácího otinacistického odboje, Pavel Janák významný architekt, tvůrce Husova sboru v Dykově ulici.

        TRMALOVA VILA

 • 23.6. pá - PROCHÁZKA VINOHRADSKÝM HŘBITOVEM - 16:00 Vinohradská 214

  Zveme Vás na komentovanou procházku Vinohradským hřbitovem, kterou pro Vás připravila pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku nejslavnějších osobností tohoto významného pražského pohřebiště.   0,-

        SPH

 • 24.6. so - PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - ZA OSOBNOSTMI, NÁHROBKY, HISTORIÍ - 10:30 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské ul.

  Vydejte se s námi na další procházku za umělecky cennými a zajímavými náhrobky na Olšanských hřbitovech a osobnostmi zde pochovanými. Zasvěcenou průvodkyní Vám opět bude paní Drahomíra Březinová, jedna z nejlepších odbornic na funerální architekturu u nás.   0,-

        SPH

 • 24.6. so - PROCHÁZKA VINOHRADSKÝM HŘBITOVEM - 11:00 Vinohradská 214

  Zveme Vás na komentovanou procházku Vinohradským hřbitovem, kterou pro Vás připravila pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku nejslavnějších osobností tohoto významného pražského pohřebiště.   0,-

        SPH

 • 24.6. so - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 24.6. so - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 24.6. so - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 24.6. so - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 25.6. ne - PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - OSOBNOSTI VĚDY A UMĚNÍ - 10:30 Hl.vstup hřbitova z Vinohradské ul.

  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za místy posledního odpočinku významných osobností světa filmu.    0,-

        SPH

 • 25.6. ne - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 25.6. ne - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 11:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 25.6. ne - MARTINSKÉ KASEMATY - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment.prohlídka úseku kasemat, který nebyl dosud přístupný veřejnosti.
        NKP VYŠEHRAD

 • 25.6. ne - ODSVĚCENÁ KAPLE STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE - VYŠEHRAD - 14:00 Infocentrum Špička (za Táborskou bránou)
  Koment. prohlídka kaple Stětí sv. Jana Křitele se nachází tajuplně skryta v masivu barokní hradby NKP Vyšehrad. Kostel byl postaven pravděpodobně v letech velké výstavby královského Vyšehradu za Karla IV. V jeho těsné blízkosti stála rychta, před kostelem bylo náměstíčko s tržištěm a masné krámy. Byl začleněn do pevnostního valu, avšak po nějakou dobu se tu ještě konaly bohoslužby.  50,-
        NKP VYŠEHRAD

 • 26.6. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 10:00 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 26.6. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 16:30 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 26.6. po - Z HISTORIE PRAŽSKÉ DLAŽBY - NUTNÁ REZERVACE www - 18:00 Hellichova 3
  Většinou chodíme ulicemi, díváme se do výloh a občas zvedneme hlavu vzhůru. Co když se ale podíváme dolu a zamyslíme se, po čem to vlastně šlapeme? Pražská historická dlažba je jeden z pozoruhodných a zcela opomíjených fenoménů. Je v ní skryt historický vývoj města a jeho veřejných prostranství. Jsou místa, většinou dobře skrytá, kde se zachovala po staletí nedotčená. Tato místa odhalíme. Budeme si vyprávět, jak a z čeho se v Praze dláždilo, jak vznikly chodníky, obrubníky a k čemu sloužily odrazníkové kameny. Poznáme příběh pražské chodníkové mozaiky, která je ojedinělou a proslulou v rámci celé Evropy. Uvidíte, že se nestačíte divit, co vše uvidíte, když se podíváte pod nohy!   150,-
        PRAMPOUCH

 • 27.6. út - PROCHÁZKA HŘBITOVEM MALVAZINKY - 10:30 U Smíchovského hřbitova 1
  Zveme Vás na komentovanou procházku hřbitovem Malvazinky, kterou pro Vás připravila pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku slavných osobností pochovaných na tomto významném smíchovském pohřebišti.   0,-
        SPH

 • 27.6. út - ZLODĚJ BOČEK A PŘESTŘELKA V BOŘIVOJOVĚ ULICI - 16:30 Blahoslavova 2,P3

  O kriminálním příběhu z počátku 20. století přednáší Jan Schütz.
  Klub Přátel Žižkova - Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...

        KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 27.6. út - HYBERNSKÁ ULICE S PROHLÍDKOU PALÁCŮ LANNOVA + ŘEDITELSTVÍ DRAH - 17:00 Prašná brána
  Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme v ní řadu objektů ! 
  Prašná brána, Hotel Meteor, Hotel Centrál, Hotel Grand Mark Prague, Lidový dům, Lannův palác, Palác Ředitelství drah, Kavárna Arco, Hybernská pasáž, Komplex Masarykovo nádraží, Palác Luxor, Hotel David 
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 27.6. út - FOTOEXPEDICE VENEZUELA - 18:00 V KINĚ v CENTRUM ČERNÝ MOST

  Diashow proložená videoklipy z báječné fotoexpedice s fotografem divoké zvěře Petrem Slavíkem. Nekonečné mokřady v Los Llanos překypující úchvatnou faunou ... i když anakonda stále uniká. Neúspěšná výprava za největším dravcem světa, bájnou Harpyjí. Zážitek jak z románu Jamese Fenimora Coopera u vodopádu Sapo v národním parku Canaima. Třešnička na závěr v podobě bivaku pod stále ještě nejvyšším vodopádem světa Salto Angel. Přednáší Mart Eslem   0,-

        CČM

 • 28.6. st - PROCHÁZKA VYŠEHRADSKÝM HŘBITOVEM - 10:00 Vchod kostela sv. Petra a Pavla

  Zveme Vás na komentovanou procházku Vyšehradským hřbitovem, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za místy posledního odpočinku těch nejvýznamnějších osobností Vyšehradského hřbitova.   0,-

        SPH

 • 1.7. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 15.7. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 5.8. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 19.8. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 2.9. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 16.9. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 16.9. so - "ZAŽÍT MĚSTO JINAK" - SETKÁNÍ NA ULICÍCH 16.9. - 11:00 - 21:00 ...
  Milá setkání s programem na ulicích Prahy pro tuto akci vyhrazených jen obyvatelům. http://zazitmestojinak.cz
   
        ...

 • 7.10. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 14.10. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 4.11. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 11.11. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 16.12. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297