Pragos auto s.r.o. - pragos,škoda,veterán,veteráni,veterány,auta,renovace

Domů
VETERÁNI ŠKODA
 

POSTNÍ DOBA - inspirativní období


AdHOnoremJesus   přátelé,

pokud si uděláte čas, stojí za poslech kázání z evangelického Braníka - Praha 4. O podstatě správné víry. Např. "věřící člověk nečeká na zázraky, ale koná je" apod. velké pravdy....  Zdravím V.Vaněček

       KÁZÁNÍ 19.2.2012                   ČCE Braník P4


Nastává Postní čas, který by měl využít každý ke svému srovnání a obohacení. Tedy prožít jej křesťansky, nejen pohansky (svátky jara - plodnost,vejce,mrskání,...). Někdo si místo Boha může i dosadit třeba Dobro apod... Čím dál více lidí dnes dochází k poznání, že jen přes hmotno trvalé štěstí není.

KROKY A SMYSL POSTNÍ DOBY :

1/ MODLITBA - ZAMYŠLENÍ =
nás sbližuje s Bohem, přezkoumat s ním vše co je důležité v našem životě. Modlitba je i projevem naší lásky k bližním, modlíme se za druhé, známé i neznámé.

2/ PŮST - ZASTAVENÍ =  zdaleka není jen odepřením si jídla. Je to zřeknutí se všeho v našem životě zbytečného, překážejícího, spoutávajícího. Dáváme více prostoru být s Bohem, s bližními a se sebou samými.

3/ ALMUŽNA - SOUCIT =  čeho se půstem vzdáme, věnujeme k obohacení druhých, kteří to potřebují - dětem, partnerům, rodičům, přátelům, osamělým, nešťastným, trpícím... Dáme sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky. Zřeknutí se něčeho ve prospěch druhých se ztotožňujeme s Kristem a naplňujeme zákon lásky.

4/ SMÍŘENÍ a ODPUŠTĚNÍ = Vyměnit zlo za dobro. Smířit se s druhými, Bohem, a dokonce se sebou samými. 

PRAGOS
Na Strži 35
Praha 4 - 14000
Česká Republika
Návštěvy prosíme po email přípravě!