Pragos auto s.r.o. - pragos,škoda,veterán,veteráni,veterány,auta,renovace

Domů
VETERÁNI ŠKODA
 

POSTNÍ DOBA - inspirativní období


AdHOnoremJesus   přátelé, 
nastává Postní čas, který by měl využít každý ke svému srovnání a obohacení. Tedy prožít jej křesťansky, nejen pohansky (svátky jara - plodnost,vejce,mrskání,...). Někdo si místo Boha může i dosadit třeba Dobro apod... Čím dál více lidí dnes dochází k poznání, že jen přes hmotno trvalé štěstí není.

KROKY A SMYSL POSTNÍ DOBY :

1/ MODLITBA - ZAMYŠLENÍ =
nás sbližuje s Bohem, přezkoumat s ním vše co je důležité v našem životě. Modlitba je i projevem naší lásky k bližním, modlíme se za druhé, známé i neznámé.

2/ PŮST - ZASTAVENÍ =  zdaleka není jen odepřením si jídla. Je to zřeknutí se všeho v našem životě zbytečného, překážejícího, spoutávajícího. Dáváme více prostoru být s Bohem, s bližními a se sebou samými.

3/ ALMUŽNA - SOUCIT =  čeho se půstem vzdáme, věnujeme k obohacení druhých, kteří to potřebují - dětem, partnerům, rodičům, přátelům, osamělým, nešťastným, trpícím... Dáme sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky. Zřeknutí se něčeho ve prospěch druhých se ztotožňujeme s Kristem a naplňujeme zákon lásky.

4/ SMÍŘENÍ a ODPUŠTĚNÍ = Vyměnit zlo za dobro. Smířit se s druhými, Bohem, a dokonce se sebou samými. 
PRAGOS
Na Strži 35
Praha 4 - 14000
Česká Republika
Návštěvy prosíme po email přípravě!