Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

Z Vršovic na Vinohrady jarní zelení !  
 

 Z VRŠOVIC NA VINOHRADY JARNÍ ZELENÍ :     14.4. 2015
Procítili jsme tuto magickou oblast v rámci našeho cyklu POZNÁNÍ A PROCÍTĚNÍ OBLASTI = Prošli jsme Vršovicemi až na Vinohrady. Živými ale klidnými čtvrtěmi 
s úžasnými stavbami od dominantních paláců až po vily a parky. Prošli druhou nejluxusnější třídou (po Pařížské) a dále intelektuálskou čvrtí z počátku I.Republiky (Kotěra, Šaloun atd.), Bezručovými sady, okolo Janákova sboru k neorenesanční vodárenské věži od arch.Turka, přišli do parku na nám.krále Jiřího s artdecovým kostelem Nejsvětější Srdce Páně od Plečnika a zakončili v zeleni Riegrových sadů, zde poseděli a dále do Rajské zahrady s výhledem na panoráma Prahy.    PRAGOS KLUB  děkuje průvodci  Ing.STĚNIČKOVI   
 
Zajímavosti :  
ŠALOUNOVA VILA - http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alounova_vila . Do atelieru sochaře Ladislava Šalouna chodili např. Alfons Mucha a Ema Destinnová.
LAICHTERŮV DŮM - http://langweil.info/index.php/200711295115/Laichteruv-dum.html   Původně 3-pochoďový dům, vybudovaný 1908-9 dle návrhu arch. Jana Kotěry pro nakladatele Jana Laichtera. V přízemí domu nakladatelství, 1.p. byt Laichterových a další patra nájemní byty. Ve velkorysé vstupní hale nedávno citlivě zrekonstruována původní barevná ornamentální výmalba, dřevěné obložení stěn a schodiště. V zahradě domu lze najít pozůstatky kašny z režného zdiva. Tvořila ji nízká členěná zídka s půlkruhovým bazénkem zapuštěným v zemi. V zídce je stále patrné vyústění, ze kterého vytékala voda do nádrže. Dá se předpokládat, že kašnu navrhl také Jan Kotěra.  Za
hrada domu www.prazskekasny.net/kasna.php?strana_id=407                     
 • 5
   
   
   
  Mapa vycházky

 • 15
   
   
   
  KLUBÁCI - Husův-sbor

 • 27
   
   
   
  Vinohrady 1883 z vinohr.vodár.veže

 • 30
   
   
   
  Divadlo - Arena Kravín

 • 40
   
   
   
  Divadlo - Pištěkovo 1893-1932

 • 50
   
   
   
  Estonská - interier-kachle

 • 60
   
   
   
  Estonská - interier

 • 70
   
   
   
  Estonská - vnitroblok

 • 80
   
   
   
  Hradešínská - Kolbenova vila

 • 90
   
   
   
  Hradešínská - Kolbenova deska

 • 100
   
   
   
  Hradešínská - sloupek stylu Hundertwassera

 • 110
   
   
   
  Hradešínská - Šalounova vila

 • 120
   
   
   
  Hradešínská - Šalounova vila vchod

 • 125
   
   
   
  Vinohr.vodárenská věž

 • 130
   
   
   
  Husův sbor

 • 140
   
   
   
  Husův sbor

 • 150
   
   
   
  Husův sbor

 • 160
   
   
   
  Jeden z mnoha zajímavých domů

 • 170
   
   
   
  KLUBÁCI - Riegerovy sady

 • 190
   
   
   
  Kodaňská - ZŠ K.Čapka

 • 200
   
   
   
  Kodaňská - detail

 • 210
   
   
   
  Kodaňská - detail

 • 220
   
   
   
  Kodaňská - detail

 • 230
   
   
   
  Kodaňská - noblesa

 • 240
   
   
   
  Hradešínská - Kolbenova vila

 • 250
   
   
   
  Chopinova - Leichterův dům od Kotěry 1908

 • 260
   
   
   
  Chopinova - Leichterův dům od Kotěry 1908

 • 270
   
   
   
  Hradešínská - Kotěrova vila

 • 280
   
   
   
  Mánesova - dům od Osvald Polivka 1904

 • 300
   
   
   
  Na Švihance - kvetoucí

 • 310
   
   
   
  Nám. J. z Poděbrad

 • 320
   
   
   
  Nám.Svat.Čecha - humor

 • 330
   
   
   
  Rajská zahrada - mapa

 • 340
   
   
   
  Rajská zahrada

 • 350
   
   
   
  Riegrovy sady - jdeme

 • 360
   
   
   
  Ruská - detail

 • 370
   
   
   
  Ruská - detail

 • 380
   
   
   
  Slovinská - galerie

 • 390
   
   
   
  Porovnávací časové foto

 • 400
   
   
   
  Kostel Sv.Václava

 • 410
   
   
   
  Kostel Sv.Václava

 • 420
   
   
   
  Dům od A.Turka 1888

 • 430
   
   
   
  Vinohr. vodárenská věž

 • 470
   
   
   
  Vinohradské vily

 • 480
   
   
   
  Vršovice - detail

 • 490
   
   
   
  Vršovice - paláce

 • 500
   
   
   
  Vršovice - paláce

 • 510
   
   
   
  Vršovice - třídy

 • 520
   
   
   
  Žitomírská

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297