Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

VYCHÁZKA PRAGOS + I LOVE MY CITY  
 

 Z DUBEČKU DO DUBČE    12.05.2016  Další milá vycházka ve spolupráci PRAGOS KLUB + I LOVE MY CITY. Tentokrát pro mnohé zcela neznámou oblastí, kterou projdeme, procítíme a poznáme. Od stanice autobusů Dubeček půjdeme ke kostelu sv.Petra, kde naše vycházka začíná. Tady nás průvodce Josef Moravec (místní patriot a historik Dubečka) řekne o jeho historii a máme přislíbeno, že si prohlédneme kostel s kopií cenného deskového gotického obrazu, jehož originál je v Národní galerii pod názvem " Votivní deska z Dubečka" a náhrobní desku z růžového mramoru, kde je pochována Salomena Zapská. Odtud se vydáme na významnou archeologickou lokalitu Rohožník - vyvýšenina nad Říčankou u Dubečku - místo nejstaršího osídlení v okolí. Nálezy sahají až do mladší doby kamenné. Odtud se vydáme podél rybníka v Rohožníku do Dubče, kde si prohlédneme historický špejchar, zbytky zdí historické tvrze a Panskou zahradu. Celou cestu nás bude provázet a povídat pan Moravec, je ochoten odpovědět na otázky a celá vycházka by měla trvat i s povídáním cca 2,5 hodiny. Zde budeme končit. Vycházku ukončíme u stanice busu " Škola Dubeč", odkud se jede na Skalku, Háje a Černý Most. Za kluby zdraví Václav Vaněček + Marek Pisko !  PRAGOS KLUB + I LOVE MY CITY

 • 10
   
   
   
  Kostel sv. Petra
  Začali jsme kostela sv. Petra v Dubečku, který byl postaven v polovině 14. století jako původně gotický, 1867 - 68 pseudogotický s přístavbou věže.

 • 20
   
   
  Vnitřní zařízení kostela je pseudogotické a pochází z roku 1867.

 • 30
   
   

 • 40
   
   
   
  Náhrobek Salomeny Zápské
  Salomena Zápská byla z bohatého rodu Zápských se Záp, kteří rozšiřovali svůj majetek koupí Dubečku, Kolodějů, Stupic a Kyjí.

 • 50
   
   
   
  Panská zahrada v Dubči

 • 60
   
   
   
  Dubeč - Špejchar, hlavní sál

 • 70
   
   
   
  Dubeč - tvrz
  Tvrz vznikla před r. 1508 a zanikla po bělohorských konfiskacích, kdy byla Dubeč připojena k Uhříněvsi.

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   
   
  Dubeč - Špejchar
  Historický špejchar obec zrekonstruovala a v současné době je určen k pořádání výstav, vernisáží, svatebních obřadů a různých jiných kulturních akcí.

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 130
   
   
   
  Potok Říčanka
  Říčanský potok zvaný Říčanka pramení uprostřed obce Tehov a v Běchovicích se vlévá do Rokytky, která dále pokračuje do Vltavy.

 • 140
   
   
   
  Přírodní památka Rohožník - lom v Dubči
  Jsou to dva samostatné opuštěné lomy, které se nachází v kopcích mezi Dubečkem a Dubčí.

 • 150
   
   
   
  Rohožník - rybník

 • 160
   
   
   
  Rohožník - alej

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297