Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

z Roztyl do Záběhlic = VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY + KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS !  
 

 Z ROZTYL DO ZÁBĚHLIC :     20.5. 2014
 
Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci?
Půjdeme okolo nového Admin.a nákup.centra z Roztyl tunelem pod D1, do prvorep. Zahradního města nazvaného dle původních stavebníků České spořitelny. Z geomorfologického parku při Geofyzikálním ústavu České akademie, postaveném ve stylu sorela vzhlédneme velkou část Prahy. Roztylskými sady přijdeme na hl.náměstí a pokusíme se vystoupit na věž funkcional.kostela sv.Aněžky, postaveného 1930, dle spořilovských arch.Polívky a Brožka. Připomeneme si místní restaurace, hotely a nádhernou školu v regulačním projektu 1925?29 od prof.Bertla. Přejdeme dálniční přivaděč přes most, ze kterého přehlédneme velkou část Michle, jako skanzen bývalé prosperity, Plynárnu, železn.tratě a Jižní spojku. Projdeme sídlištěm Spořilov II z 60.let, který byl betonově předimenzován za přispění tehdejších vězňů. Sejdeme k Botiči a po náhonu Hamerského rybníka si prohlédneme hist.prádelny s kostelem narození p.Marie. Proti toku řeky najdeme další rybník se splavem a Záběhlickým zámkem, kde skončíme ve vybrané hospůdce.
 • 10
   
   

 • 20
   
   

 • 30
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297