Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

Rothmayerova vila - koment. prohlídka nově otevřené slavné vily   Rothmayerova vila - koment. prohlídka nově otevřené slavné vily  
 

 ROTHMAYEROVA VILA - koment.prohlídka nově otevřené slavné vily.   24.5. + 7.6.2016   
   U páté baterie 50, blízko Ustřední Vojenské Nemocnice

Otto Rothmayer (1892–1966) nejlepší žák Josefa Plečnika pověřený svým profesorem k dokončení jeho návrhu úpravu Pražského hradu, si nechal postavit vlastní vilu v Střešovicích, v ul. U 5.baterie. Tak jako jeho učitel, i on zastával nadčasové projekty v kontextuálním ohledu na čas, dobu a místo. Už v exteriéru se liší od okolních funkcionalistických vil od arch.Janáka, Bareše, Adámka a dalších tím, že používá monumentální křívky a přirozený domácí styl. Po mnoha letech, kdy jeho syn téměř daroval tuto vilu městu (za symbolickou cenu) , se konečně otevřela veřejnosti, ovšem ve speciálním, relativně drahém provozním řádu. Prohlédneme si interiér vily + zároveň projdeme kouzelnou zahrádku, která vznikla a byla zachycena slavným fotografem Josefem Sudkem (viz foto níže) . Také projdeme okolí a shlédneme okolní vily např. Mařatkovy, kostely, atd.  PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička
Arch. Rothmayer patří ke generaci architektů aktivních v 1.pol. 20. stol. Jeho život a tvorba je úzce spojena s osobností uznávaného slovinského architekta Josipa Plečnika, s nímž spolupracoval zejména na přestavbě Pražského hradu. Souběžně s prací na Hradě Rothmayer projektoval i pro soukromé objednavatele, zejména na území Prahy a jejího blízkého okolí. Je autorem 3 rodinných vil, několika pomníků, spolupracoval na Plečnikově vinohradském kostele. Rothmayerova architektonická tvorba mimo hradní areál se do velké míry prolíná i s jeho činností truhlářskou. Dle jeho návrhů vzniklo i mnoho interiérů pražských obchodů s textilem, atrakce dětského hřiště či výstavní a muzejní expozice.
Inspirace středomořskou tradicí, kterou zprostředkovával na našem území arch.Plečnik, se rovněž odráží na architektonické podobě vlastní Rothmayerovy vily, která byla realizována 1928–9. Asketická podoba vily se omezuje na základní útvary kvádru a válce, který ukrývá točité schodiště. Interiéry vily nebyly rozlehlé, avšak zcela zásadní bylo jejich napojení na verandu a malebnou zahradu, kterou architekt sám navrhl. Její důmyslná zákoutí inspirovala řadu návštěvníků vily.....

 • 10
   
   
  Začínáme dnes trochu netradičně - několika snímky přítele rodiny Rothmayerů a známého fotografa Josefa Sudka, který vytvořil unikátní fotodokumentaci a publikoval jí pod názvem "Kouzelná zahrádka".

 • 11
   
   

 • 12
   
   

 • 13
   
   

 • 20
   
   
  Pohled na zadní trakt ze zahrady, ve věži tvaru válce se nachází točité schodiště.

 • 30
   
   
  Interiéry nejsou nijak veliké, ale Otto Rothmayer kladl důraz na řemeslné zpracování dřevěného vnitřního vybavení včetně všech detailů.

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   
  Vila byla postavena podle plánů architekta Otto Rothmayera (1892–1966) v letech 1928–1929 ve stylu klasicizující moderny jako jeho osobní. Na návrzích spolupracovala i Ottova manželka, textilní výtvarnice Božena Rothmayerová, rozená Horneková (1899-1984).

 • 95
   
   
  Rothmayerova vila během rekonstrukce.

 • 100
   
   
  Rekonstrukce byla provedena v roce 2012.

 • 110
   
   
  Středomořská tradice, kterou realizoval na našem území arch.Josip Plečnik, se promítá i do podoby Rothmayerovy vily. Podoba vily se omezuje na základní tvary kvádru a válce. Zásadní pojetí interiérů bylo jejich napojení na verandu a zahradu, kterou architekt sám navrhl. Zahrada sama inspirovala řadu návštěvníků vily, pozoruhodnou sérii fotografií zahrady vytvořil i známý fotograf Josef Sudek.

 • 120
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   

 • 160
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297