Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

Nad novou trasou metra A - I.DÍL = Z DEJVICKÉ NA BOŘISLAVKU  
 

 NAD NOVOU TRASOU METRA A - 1.díl  =  Z Dejvické na Bořislavku    16.6.2015

NOVÝ CYKLUS = NAD NOVÝM METREM.
Velkým překvapením pro nás bylo poznání míst a uliček podél jinak známé Evropské třídy, v kterých jsme se ocitli poprvé v životě a prohlédli velmi zajímavé objekty !
Vstoupíme do nejstaršího prvorep. Domova důchodců od arch.Petříka, pak za budovou Gen.štábu vyhledáme poslední památkářsky chráněnou, původně provizorní budovu, pro dejvické úředníky z 20.let. Okolo avantgardní budovy spojů ve stylu high-tech od arch.Aulického, zamíříme do areálu legendárního gymnázia Dr.E.B. (od rondokubismu k funkcionalismu). Za areálem si povšimneme protofunkcional. vily od J.Fragnera, přejdeme Evropskou třídou do Masarykovy koleje od A.Engla (v mezičase ústředí StB). Obytnou čtvrtí pracovníků StB v sousedství významných vil pražských podnikatelů 19.stol. Zastavíme se naproti u sochy v Parku od B.Štefana (U studně) a zamíříme k usedlosti svatovítského probošta, kde navštívíme kostel sv.Václava. Pokračujeme novodobou álejí se sochami skupiny Tvrdohlavých po původní prvorep. kladenské třídě mezi historickou železniční tratí a postmoderními kancel.budovami.Závěr bude patřit konfrontaci dvou zahradních měst: Bořislavka versus hanspaulka postavených na sklonku 30.let.      PRAGOS KLUB + ing.STĚNIČKA
 • 10
   
   
   
  Začínáme u Kulaťáku

 • 20
   
   

 • 30
   
   
   
  Památkově chráněný objekt

 • 40
   
   
   
  Památkově chráněný objekt

 • 50
   
   

 • 60
   
   
   
  Moderna 70-let

 • 65
   
   

 • 70
   
   
   
  Admin.budova

 • 110
   
   
   
  Admin.budova

 • 115
   
   
   
  Vpravo Admin.budova

 • 120
   
   
   
  Rondokubismus

 • 130
   
   
   
  Nezvyklý pohled na blízkou Evropskou

 • 140
   
   
   
  Park s popisy soch

 • 145
   
   
   
  Park s popisy stromů

 • 150
   
   
   
  Pohled na 3 známé objekty

 • 170
   
   
   
  Věžák - bydliště zpěváků Simonové + Chladila

 • 180
   
   
   
  Klášterní kostel Sv.Václava
  Živý sbor s mnoha aktivitami a péče o děti, seniory atd

 • 190
   
   
   
  Klášterní kostel Sv.Václava

 • 200
   
   
   
  Klášterní kostel Sv.Václava

 • 210
   
   
   
  Klášterní kostel Sv.Václava

 • 220
   
   
   
  Klášterní kostel Sv.Václava

 • 230
   
   
   
  Klášterní kostel Sv.Václava

 • 240
   
   
   
  Klášterní kostel Sv.Václava

 • 270
   
   
   
  KLUBÁCI PRAGOS

 • 280
   
   

 • 290
   
   
   
  Klubová růžička

 • 300
   
   
   
  Pozemek bohužel určený k velké zástavbě

 • 310
   
   
   
  Končíme u metra Bořislavka

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297