Domů
 

POHLEDNICE

PRAHA 2
 

 PRAHA Královské Vinohrady

Magická oblast působivě propojená s minulostí, nasycená duchovnem, s hodnotami života, osobnostmi, kultovními místy, stavbami, architekturou obecně...
A toto vše zde návštěvníci a obyvatelé cítí.

1348 - Karel IV. založil vinice "Viničné hory"
1500 - 2000 vinic + skleníky, ovocné sady, zahrady
1750 - Úpadek vinařství => zakládání usedlostí a letohrádků
1791 - Dokončen park Kanálka
1800 - Park Kanálka zpřístupněn veřejnosti
1848 - Zánik vinic

1849
- Samostatná OBEC "VINOHRADY" (
včetně Žižkova) - spojení osad za hradbami Nového Města Pražského
1849 - 1. divadlo "Aréna" ve Pštrosce, resp. Královské Stavovské letní divadlo (zbouráno 1861)
1866 - Boření městských hradeb => stavební rozkvět
1867 - Název "KRÁLOVSKÉ VINOHRADY"
1868 - Aréna v Kravíně (zbourána 1881)
1871 - Nádraží císaře Františka Josefa I. (dnes Praha Hlavní nádraží) a železnice přes Vinohrady
1875 - Oddělení Žižkova
1876 - Národní aréna (původně postavena 1869 na jiném místě jako Aréna Na hradbách, rozebrána a na Vinohradech znovu postavena, zbourána 1881)
1876 - Nové české divadlo (zbouráno 1885)
1878 - Vinohradská radnice

1879 Samostatné MĚSTO "KRÁLOVSKÉ VINOHRADY"
1880 - 1920 - stavební boom
1882 - Vinohradská vodárenská věž
1882 - Letní divadlo na Královských Vinohradech (zbouráno 1893)
1883 - Koňská dráha Můstek-Zvonařka
1884 - Dláždění ulic
1888 - Dokončen park Grébovka (Gröbovka, Groebovka)
1888 - Železniční zastávka Královské Vinohrady (1923-33 samostatná stanice, od 1942 název Praha-Královské Vinohrady, zrušena 1944)
1890 - Městský znak
1892 - Kostel Svaté Ludmily (vysvěcen 1893)
1893 - Pištěkova aréna (od 1900 stálé divadlo, první na Královských Vinohradech, zbouráno 1932)
1894 - Národní dům
1895
- Rozparcelován park Kanálka
1897 - Elektrická dráha Muzeum-Flora
1902 - Město vykoupilo zahrady Heinovku, Švihanku, Saracénku, Kuchyňky => pro Riegrovy sady
1905
- Město vykoupilo park Grébovka i s budovami
1906 - Park Grébovka zpřístupněn veřejnosti (1908 přejmenován na Havlíčkovy sady)
1907 - Městské divadlo Královských Vinohradů (dnes Divadlo na Vinohradech)
1908 - 1. stálé kino Grand Bio Koubek (ulice Palackého, dnes Francouzská)
1909 - Nová budova Nádraží císaře Františka Josefa I.
1913 - Nová budova železniční zastávky Královské Vinohrady

1922 - "PRAHA XII"  součást Velké Prahy 
1924 - Poslední pole ustupuje novostavbě (Orbis)
1925 - Veřejná obchodní škola Gremia pražského obchodnictva (dnes Obchodní akademie)
1929 - Ústřední hasičský dům dobrovolných sborů
1932 - Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
1932 - Československý rozhlas (původně pro Ředitelství pošt a telegrafů a Československý rozhlas, přístavba 1951)
1949 - Praha rozdělena na obvody - Královské Vinohrady obvodem pod P2 a P12
1960 - Praha rozdělena na 10 obvodů, Královské Vinohrady jsou v P2, P3, P10 - název "VINOHRADY"

MAPY + POHLEDNICE (nyní je postupně seřazuji dle ulic včetně historie pojmenování) :   Václav Vaněček
Porovnávací fota Václava Víška:   vinohrady4   vinohrady5   vinohrady6   vinohrady7   vinohrady8   vinohrady9   nám.míru   jih  
nusle+strašnice   vršovice  

 • 1
   
   
   
  MAPY  =>

 • 5
   
   
   
  JÜTTNERŮV PLÁN PRAHY 1816

  Výřez - budoucí Královské Vinohrady
  1.plán Prahy vytvořený na geodetickém základě. Vznikal 1811-15. Autorem Joseph Jüttner (1775-1848). Měřítko 1:4320, výškopis zobrazen šrafurou. Byl vytištěn černobílé i kolorovaná verze. Městské opevnění bylo z vojenských důvodů úmyslně pozměněno - vykresleno zjednodušeně, místy vynecháno nebo zobrazeno chybně. Jüttnerův plán používal 1826–1837 Antonín Langweil při tvorbě modelu Prahy, který je od 1970 vystaven v Muzeu hl.města Prahy. Kompletní Jüttnerův plán Prahy včetně nejbližšího okolí viz POHLEDNICE staré => PRAHA.

 • 10
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
  MAPA

  Plán oblasti Královských Vinohrad
  a přilehlých částí

  Stav zřejmě ve 2.pol. 60.let 19.stol.

 • 15
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 1874
  MAPA

  Plán okolí dnešního náměstí Míru

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÉ DIVADLO

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÉ DIVADLO

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÉ DIVADLO

 • 20
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
  MAPA


  Stav kolem roku 1900

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÉ DIVADLO

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÉ DIVADLO

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÉ DIVADLO

 • 20
   
   
   
  CHRÁM NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

 • 20
   
   
   
  VINOHRADY

 • 20
   
   
   
  VINOHRADY

  FELDPOST

 • 20
   
   
   
  VINOHRADY
  ZEBRACENSKA CEDULE

 • 20
   
   
   
  CELEK
  VINOHRADY

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÉ DIVADLO

 • 20
   
   
   
  VINOHRADY

  FELDPOST

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÁ NEMOCNICE

 • 20
   
   
   
  VINOHRADSKÉ DIVADLO

 • 30
   
   
   
  CELEK
  HOŘEJŠÍ NOVÉ MĚSTO
  A KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
    1636

 • 40
   
   
   
  CELEK
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
  FOTO

  Z Vinohradské vodárenské věže rok ???
  Král.Vinohrady před zástavbou. Snímek z vyhlídkové terasy v nejvyš.patře Vin.vodárenské věže (postavena 1882 v novorenes. slohu arch.A.Turek).
  Vzadu dřevěná Pištěkova aréna, postavená 1893 jako letní divadlo (popis u fota je asi chybný).
  Vpředu usedlost Kanálka, jíž vybudoval hrabě J.E.Canal de Malabaila. Zahrada dokončena 1791, veřejnosti zpřístupněna 1800, rozparcelována po 1895. Na její ploše vznikla zástavba činž.domů, nám.Jiřího z Poděbrad, zbytky se staly součástí Riegrových sadů.

 • 100
   
   
   
  POHLEDNICE
  dle ulic   =>

 • 200
   
   
   
  ALBERTOV + KARLOV =>
  Karlov založil Karel IV. r. 1348.

 • 201
   
   
   
  KARLOV, pod ním ALBERTOV
  psáno 1907

  Pohled z Vyšehradu směrem na Nové Město
  Stoupající novoměstské opevnění - v horní části je situován tzv. bastion (obranný prvek, který tvořil výběžek hradební zdi, směřující vně hradeb). Vzadu klášter Lateránských kanovníků sv. Augustina s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (patrona Karla IV.) Od r.1965 slouží prostory kláštera muzejním účelům, nyní je zde Muzeum Policie České republiky. Uprostřed nahoře Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, vpravo Dětská nemocnice (zbourána kvůli stavbě Nuselského mostu). Mimo obraz vlevo Zemská porodnice U sv. Apolináře (ulice Apolinářská), Přírodovědecká fakulta University Karlovy (v letech 1911-13 zde učil Albert Einstein). Stav kolem r.1900.

 • 201
   
   
   
  ALBERTOV A KARLOV 1921

 • 201
   
   
   
  ALBERTOV rok ???

  STUDENTSKÉ KOLEJE

 • 201
   
   
   
  ALBERTOV rok ???

  BOTANICKÁ ZAHRADA
  TROLEJBUS

 • 201
   
   
   
  ALBERTOV rok ???

  Pohled z Karlova

 • 331
   
   
   
  AMERICKÁ       1926
  KRAMERIOVA     1926-1884
  KRAMERIUSOVA 1884-1879

 • 350
   
   
   
  AMERICKÁ rok ???

  HOTEL ČERNÝ OREL

 • 480
   
   
   
  ANGLICKÁ  dnes-1945
  IRSKÁ          1945-1940
  ANGLICKÁ    1940-1926
  PALACKÉHO  1926-1878
  VRŠOVICKÁ SILNICE  1878-.....

 • 480
   
   
   
  PALACKÉHO

 • 510
   
   
   
  ANGLICKÁ rok ???

 • 520
   
   
   
  ANGLICKÁ 1900

 • 560
   
   
   
  ANGLICKÁ 1878-1926
  tehdy PALACKÉHO

 • 570
   
   
   
  ANGLICKÁ 1878-1926
  tehdy PALACKÉHO
  Stejná jako následující, ale s nevyretušovanými postavami v popředí.

 • 580
   
   
   
  ANGLICKÁ 1878-1926
  tehdy PALACKÉHO
  Stejná jako předchozí, ale s vyretušovanými postavami v popředí.

 • 580
   
   
   
  ANGLICKÁ

 • 600
   
   
   
  ANGLICKÁ 1897-1926
  tehdy PALACKÉHO

  KŘIŽOVATKA S ULICÍ ŠKRÉTOVA

 • 603
   
   
   
  ANGLICKÁ 1926-1940

 • 603
   
   
   
  ANGLICKÁ 1902
  tehdy PALACKÉHO

 • 650
   
   
   
  ANNY LETENSKÉ       dnes-1848
  VE PŠTROSCE              1948-1896
  PŠTROSKA USEDLOST  1896-???

 • 700
   
   
   
  BALBÍNOVA            dnes-1879

  1947 byla k Balbínově přičleněna ulice Sladkovského.
  Jméno Sladkovského nyní nese náměstí v Praze 3

 • 709
   
   
   
  BALBÍNOVA 1919
  tehdy SLADKOVSKÉHO
  Na konci ulice školní budova Na Smetance, tehdy státní reálka, dnes základní škola.

 • 750
   
   
   
  BELGICKÁ                  dnes-1926
  KOMENSKÉHO             1926-1879
  RŮŽOVÁ                      1879-1878
  RŮŽOVÉ STROMOŘADÍ 1878-???
  WIMMEROVY SADY       ???

 • 770
   
   
   
  BENÁTSKÁ

 • 790
   
   
   
  BENEŠOVSKÁ              dnes-1925

 • 869
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ         dnes-1926
  HAVLÍČKOVA             1926-1879
  NUSELSKÁ SILNICE     1879-1875
  LINECKÁ SILNICE
        1875-dále

 • 869
   
   
   
  HAVLÍČKOVA

 • 870
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ rok ???

  RESTAURACE SPLIT

 • 890
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ rok ???

  HOTEL BERÁNEK

 • 910
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ rok ???

  HOTEL BERÁNEK - TRŽNICE

 • 910
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ
  HOTEL BERÁNEK - TRŽNICE

 • 930
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ rok ???

  HOTEL BERÁNEK - RUSKÁ SÍŇ

 • 950
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ 1879-1926
  tehdy HAVLÍČKOVA

  TYLOVO NÁMĚSTÍ

 • 970
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ rok ???

  TYLOVO NÁMĚSTÍ

 • 990
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ rok ???

  TYLOVO NÁMĚSTÍ

 • 991
   
   
   
  BĚLEHRADSKÁ 1879-1926
  tehdy HAVLÍČKOVA

 • 1000
   
   
   
  SADY BRATŘÍ ČAPKŮ dnes-2016
  BEZRUČOVY SADY      2016-1928
  MĚSTSKÝ SAD              1928-1903
  RŮŽOVÉ SADY              1903-1890

  2016 se větší část BEZRUČOVÝCH SADŮ přejmenovala na SADY BRATŘÍ ČAPKŮ

 • 1005
   
   
   
  BEZRUČOVY SADY

 • 1010
   
   
   
  BLANICKÁ od 1929

  HASIČSKÝ DŮM
  Puristický Ústřední hasičský dům dobrovolných sborů byl vybudován v letech 1926-29 (architekti P. Moravec a T. Pražák) jako spolkový dům. Stavebníkem byla Česká zemská hasičská jednota v Praze (založena r. 1891), jejímž cílem bylo vytvořit důstojné reprezentativní centrum a zároveň zázemí, poskytující služby různým hasičským organizacím. Finanční prostředky byly získávány prostřednictvím celostátní sbírky. Celonárodní charakter nejlépe vystihuje celkem 54 kamenů z památných českých historických míst, věnovaných jednotlivými hasičskými župami, a po opracování vsazených do zdi muzejního sálu. V multifunkční budově byly obchody, restaurace, přednáškové sály, divadelní sál, sloužící také jako promítací, kanceláře, muzeum hasičské techniky, ubytovací prostory, na nádvoří budovy pak hasičské cvičiště a sedmipatrové hasičské leziště. Podle dobového tisku nová monumentální budova nemálo přispěla k velkoměstskému rázu Vinohrad i celé Prahy. Vzhledem k výšce nárožní věže s devíti nadzemními podlažími byla navíc vnímána jako první pražský mrakodrap.

 • 1010
   
   
   
  SADY BRATŘÍ ČAPKŮ

 • 1030
   
   
   
  BLANICKÁ od 1929

  HASIČSKÝ DŮM

 • 1044
   
   
   
  BLANICKÁ rok ???

  RESTAURACE BAŠKA

 • 1046
   
   
   
  BLANICKÁ rok ???

  RESTAURACE BAŠKA

 • 1048
   
   
   
  BLANICKÁ 1916

  RESTAURACE BAŠKA

 • 1180
   
   
   
  BRATŘÍ ČAPKŮ     dnes-1945
  ÚZKÁ                     1945-1925

 • 1190
   
   
   
  BRUSELSKÁ           dnes-1926
  ERBENOVA             1926-1879

 • 1200
   
   
   
  BUDEČSKÁ             dnes-1945
  HUMBOLDTOVA       1945-1940
  BUDEČSKÁ              1940-1878

 • 1240
   
   
   
  ČÁSLAVSKÁ           dnes-1928

 • 1270
   
   
   
  ČELAKOVSKÉHO SADY 1902

 • 1280
   
   
   
  ČERCHOVSKÁ         dnes-1910

 • 1390
   
   
   
  FRANCOUZSKÁ rok ???

 • 1390
   
   
   
  FRANCOUZSKÁ

 • 1400
   
   
   
  FRANCOUZSKÁ

 • 1520
   
   
   
  FÜGNEROVO NÁM.

 • 1520
   
   
   
  FÜGNEROVO NÁMĚSTÍ rok ???

 • 1530
   
   
   
  FÜGNEROVO NÁMĚSTÍ rok ???

 • 1620
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  JEZERO

 • 1630
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  VINIČNÍ ALTÁN

 • 1640
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  KOLÁŽ
  Portrét Karla Havlíčka Borovského
  Gröbeho vila
  Grotta - umělá jeskyně

 • 1660
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  GROTTA

 • 1670
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  GROTTA

 • 1690
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY 1904

  GROTTA

 • 1700
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY 1906

  GROTTA

 • 1710
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY po 1900

  GROTTA

 • 1730
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  GRÖBEHO VILA

 • 1740
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  GRÖBEHO VILA

 • 1750
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  GRÖBEHO VILA

 • 1760
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???

  GRÖBEHO VILA

 • 1770
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY 1902

  GRÖBEHO VILA

 • 1779
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY


  GRÖBEHO VILA

 • 1780
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY


  GRÖBEHO VILA

 • 1781
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???
  tehdy GRÖBOVKA

  GRÖBEHO VILA

 • 1782
   
   
   
  HAVLÍČKOVY SADY rok ???
  tehdy GRÖBOVKA

  GROTTA

 • 1800
   
   
   
  HELÉNSKÁ              dnes-1937
  DOUDLEBSKÁ          1937-1910

 • 1820
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ  dnes-1953
  WILSONOVO NÁDR. 1953-1945
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ     1945-1940
  WILSONOVO NÁDR. 1940-1919
  CÍS. FR. JOSEFA I.  1919-1871

  => => =>
  Původní neorenesanční budova Nádraží císaře Františka Josefa I. byla postavena v letech 1869-71 (architekti Ignác Ullmann
  a Antonín Barvitius). První vlak přijel 14.12.1871 s devíti cestujícími. Vrchlického sady před nádražím byly založeny
  r. 1876. Nová secesní budova byla postavena v letech 1901-09 (arch. Josef Fanta). 1972-79 byla vybudována moderní odbavovací hala sloužící také jako vestibul metra (architekti Alena Šrámková, Jan Bočan, Josef Danda a Jan Šrámek). První vlak metra přijel 9.5.1974. Od 1990 má čestný titul „Nádraží prezidenta Wilsona“.

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1909-1919
  tehdy CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.
  Snímek vznikl mezi lety 1909-19. Na fotografii je již zachycena nová Fantova budova, ovšem ještě pod původním názvem Nádraží císaře Františka Josefa I.

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1909-1919
  tehdy CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.

 • 1821
   
   

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ cca 1895
  tehdy CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.
  Na fotografii je zachycena ještě původní neorenesanční budova architektů Ullmanna a Barvitia.

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ rok ???
  tehdy WILSONOVO NÁDRAŽÍ

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ rok ???
  tehdy WILSONOVO NÁDRAŽÍ

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 30. léta
  tehdy WILSONOVO NÁDRAŽÍ

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1934
  tehdy WILSONOVO NÁDRAŽÍ

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ před 1901
  tehdy CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.

  PŮVODNÍ BUDOVA

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1878
  tehdy CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.

  PŮVODNÍ BUDOVA

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ po 1934

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1929
  tehdy WILSONOVO NÁDRAŽÍ

  PARK

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1922
  tehdy WILSONOVO NÁDRAŽÍ

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1936
  tehdy WILSONOVO NÁDRAŽÍ

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1909-1919
  tehdy CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.

 • 1821
   
   
   
  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1870-79
  tehdy CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.

  PŮVODNÍ BUDOVA

 • 1880
   
   
   
  HOLLAROVO NÁMĚSTÍ dnes-1956
  bezejména                 1956-1925

 • 1940
   
   
   
  HRADECKÁ           dnes-1908

 • 1960
   
   
   
  HRADEŠÍNSKÁ      dnes-1925

 • 1980
   
   
   
  CHODSKÁ            dnes-1945
  GRIMMOVA          1945-1940
  CHODSKÁ            1940-1896

 • 2000
   
   
   
  CHOPINOVA             dnes-1965
  U RIEGROVÝCH SADŮ 1965-1910

 • 2020
   
   
   
  CHUDIMSKÁ          dnes-1908

 • 2050
   
   
   
  IBSENOVA            dnes-1928
  DIVADELNÍ            1928-1920
  U DIVADLA            1920-1905

 • 2200
   
   
   
  NÁM. I. P. PAVLOVA   dosud-1952
  VELKÉ ŘÍJN. REVOLUCE 1952-1948
  PETRA OSVOBODITELE  1948-1945
  U SLEPÉ BRÁNY
              1945-1942
  PETRA OSVOBODITELE  1942-1925
  KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1925-1897

 • 2240
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA rok ???
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

 • 2260
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA 1907
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

 • 2280
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA 1932
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

  ŠTEFÁNIKŮV DŮM
  Puristická budova Štefánikova domu byla postavena v letech 1929-30 na nároží ulic Sokolská a Ječná (architekti Jan Zázvorka a Vojtěch Kerhart). Zadavatelem bylo Stavební a bytové družsto Svazu čsl. důstojnictva. Slavnostní otevření se konalo 7.12.1930. Dům palácového typu měl po dokončení sedm nadzemních a tří podzemní podlaží. Byl zde slavnostní sál, zasedací síň, několik kluboven, čítárna, velká restaurace, redakce a administrace týdeníku Důstojnické listy, prostory odbočky Svazu čsl. důstojnictva Velká Praha, a rovněž různé kanceláře. Přízemí a mezanin byly z finančních důvodů určeny k pronájmu, horní tři patra byla koncipována jako moderní penzion pro členy svazu. V jedné z kluboven byla umístěna busta M.R.Štefánika, v zasedací síni pak na čestném místě busta T.G.Masaryka. Pozoruhodný prvek představoval obklad stěn slavnostního schodiště, tvořený achátovým sklem.

 • 2300
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA 1899
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

 • 2340
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA 1921
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

 • 2360
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I.P. PAVLOVA

 • 2360
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA 1944
  tehdy NÁMĚSTÍ PETRA OSVOBODITELE

 • 2370
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA rok ???
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

  HOTEL A RESTAURACE GRÁF

 • 2390
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA rok ???
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

  RESTAURACE GRÁF

 • 2391
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA rok ???
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

 • 2391
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA rok ???
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

 • 2391
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA 1905
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

 • 2391
   
   
   
  NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA rok ???
  tehdy KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

 • 2450
   
   
   
  IRKUTSKÁ              dnes-1961
  OMSKÁ                   1961-1952
  POD KREMATORIEM 1952-1947

 • 2500
   
   
   
  ITALSKÁ               dnes-1926
  ŽIŽKOVA               1926-1886
  + DIVIŠOVA          1926-1879

 • 2530
   
   
   
  JAGELONSKÁ        dnes-1896

 • 2560
   
   
   
  JANA MASARYKA    dnes-1990
  MAKARENKOVA         1990-1952
  POLSKÁ                  1952-1946
  POZNAŇSKÁ             1946-1945
  POLSKÁ                  1945-1926
  ČELAKOVSKÉHO       1926-1879
  WIMMEROVA           1884-1875
  WIMMEROVY SADY   ???

 • 2580
   
   
   
  JIČÍNSKÁ             dnes-1910

 • 2590
   
   
   
  JUGOSLÁVSKÁ      dnes-1989
  KARLOVA              1989-1945
  PRIENNOVA           1945-1940
  KARLOVA              1940-1879

 • 2600
   
   
   
  JUGOSLÁVSKÁ

 • 2600
   
   
   
  JUGOSLÁVSKÁ cca 1930

 • 2600
   
   
   
  JUGOSLÁVSKÁ 1888
  tehdy KARLOVA


 • 2610
   
   
   
  JUGOSLÁVSKÁ
  tehdy KARLOVA


 • 2700
   
   
   
  KOLÍNSKÁ            dnes-1911

 • 2800
   
   
   
  KOPERNÍKOVA       dnes-1889

 • 2940
   
   
   
  KOPERNÍKOVA psáno 1915

  EVANGELICKÝ KOSTEL

 • 2960
   
   
   
  KOPERNÍKOVA 1911

  EVANGELICKÝ KOSTEL

 • 2970
   
   
   
  KORUNNÍ             dnes-1990
  WILHELMA PIECKA 1990-1956
  KORUNNÍ              1956-1889

 • 2971
   
   
   
  KORUNNÍ 1899

  MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR

 • 2971
   
   
   
  KORUNNÍ

 • 2971
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR

 • 2971
   
   
   
  KORUNNÍ

 • 2971
   
   
   
  KORUNNÍ

 • 2971
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR

 • 2971
   
   
   
  KORUNNÍ

 • 2971
   
   
   
  KORUNNÍ

 • 2980
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  ORIONKA

 • 3000
   
   
   
  KORUNNÍ 1897

  ORIONKA

 • 3020
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  směr k Náměstí Míru

 • 3040
   
   
   
  KORUNNÍ 1930

  HUSŮV SBOR

 • 3040
   
   
   
  KORUNNÍ 1930

  HUSŮV SBOR
  S největším kolumbáriem.

 • 3050
   
   
   
  KORUNNÍ 1898

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3055
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3060
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3080
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3140
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3141
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3142
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3143
   
   
   
  KORUNNÍ 1908

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3144
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3150
   
   
   
  KORUNNÍ 1920

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3152
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3155
   
   
   
  KORUNNÍ 1905

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3180
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3260
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ
  Ještě není Husův sbor.

 • 3262
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

  Ještě není Husův sbor

 • 3263
   
   
   
  KORUNNÍ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 3265
   
   
   
  KORUNNÍ 1899

  VODÁRENSKÁ VĚŽ

  park

 • 3275
   
   
   
  KORUNNÍ

  Z VODÁRENSKÉ VĚŽE
  Král.Vinohrady před zástavbou. Snímek z vyhlídkové terasy v nejvyš.patře Vin.vodárenské věže (postavena 1882 v novorenes.slohu,arch.A.Turek).
  Vzadu dřevěná Pištěkova aréna, postavená 1893 jako letní divadlo (popis na fotu je asi chybný).
  Vpředu usedlost Kanálka, jíž vybudoval hrabě J.E.Canal de Malabaila. Zahrada dokončena 1791, veřejnosti zpřístupněna 1800, rozparcelována po 1895. Na její ploše vznikla zástavba činž.domů, nám.Jiřího z Poděbrad, zbytky se staly součástí Riegrových sadů

 • 3276
   
   
   


  <=== stejný pohled 2010

 • 3310
   
   
   
  KOUBKOVA            dnes-1879

 • 3315
   
   
   
  KOUŘIMSKÁ          dnes-1925

 • 3320
   
   
   
  KRÁTKÁ                dnes-1926

 • 3325
   
   
   
  KRKONOŠSKÁ        dnes-1908

 • 3330
   
   
   
  KUNĚTICKÁ            dnes-1911

 • 3340
   
   
   
  KVĚTNÁ                dnes-1930

 • 3350
   
   
   
  LAUBOVA               dnes-1952
  VIL(É)ÍMOVSKÁ        1952-1896

 • 3400
   
   
   
  LEGEROVA               dnes-1945
  HAVLÍČKOVA             1945-1940
  LEGEROVA (LÉŽEOVA) 1940-1926
  TÁBORSKÁ                1919-1885

 • 3480
   
   
   
  LEGEROVA rok ???

  tehdy HAVLÍČKOVA

 • 3550
   
   
   
  LIBICKÁ                dnes-1911

 • 3560
   
   
   
  LICHNICKÁ            dnes-1911

 • 3590
   
   
   
  LONDÝNSKÁ          dnes-1945
  MNICHOVSKÁ         1945-1940
  LONDÝNSKÁ           1940-1926
  HÁLKOVA               1926-1879
  TUNELOVÁ             1884-1875

 • 3600
   
   
   
  LONDÝNSKÁ 1900

 • 3650
   
   
   
  LONDÝNSKÁ rok ???
  tehdy HÁLKOVA

  C. a k. STÁTNÍ GYMNASIUM

 • 3680
   
   
   
  LUBLAŇSKÁ           dnes-1926 PUCHMAJEROVA      1926-1879

 • 3700
   
   
   
  LUCEMBURSKÁ        dnes-1896

 • 3720
   
   
   
  LUŽICKÁ                dnes-1945
  RANKOVA               1945-1940
  LUŽICKÁ                1940-1900

 • 3725
   
   
   
  MÁCHOVA              dnes-1879

 • 3730
   
   
   
  MÁNESOVA            dnes-1948
  BARTHOUOVA         1948-1945
  MÁNESOVA             1945-1940
  BARTHOUOVA         1940-1934
  MÁNESOVA             1889-1834

 • 3740
   
   
   
  MÁNESOVA 1905

 • 3780
   
   
   
  MIKOVCOVA           dnes-1879

 • 3790
   
   
   
  MILEŠOVSKÁ         dnes-1926 MALEŠOVSKÁ          1926-1896

 • 3800
   
   
   
  MORAVSKÁ            dnes-1889

 • 3810
   
   
   
  MRŠTÍKOVA          dnes-1948
  TYRŠOVA              1948-1945
  KOSMÁKOVA          1945-1940
  TYRŠOVA              1940-1910

 • 3820
   
   
   
  NA FOLIMANCE        dnes-1930 FOLIMANKA usedlost 1930-1878=>

 • 3830
   
   
   
  NA KLEOVCE          dnes-1928 KLEOVKA vila,Alvína1928-1878=>

 • 3840
   
   
   
  NA KOZAČCE           dnes-1945
  HYNAISOVA             1945-1940
  NA KOZAČCE           1940-1896
  KOZAČKA vila          1896-1850

 • 3850
   
   
   
  NA OSTRŮVKU         dnes-1906

 • 3880
   
   
   
  NA SMETANCE         dnes-1889 SMETANKA usedlost  1889-.....

 • 3881
   
   
   
  ITALSKÁ cca 1911

  SMETANKA

 • 3881
   
   
   
  SMETANKA 1899

 • 3881
   
   
   
  ITALSKÁ rok ???

  SMETANKA

 • 3881
   
   
   
  BALBÍNOVA 1919

  SMETANKA

 • 3881
   
   
   
  SMETANKA 1898

 • 3881
   
   
   
  ITALSKÁ rok ???

  SMETANKA

 • 3881
   
   
   
  ITALSKÁ 1911

  SMETANKA

 • 3881
   
   
   
  ITALSKÁ rok ???

  SMETANKA

 • 3881
   
   
   
  ITALSKÁ 1906

  SMETANKA
  Roh Italská a Na Smetance. Slavnost sázení stromů v Riegrových sadech.

 • 3881
   
   
   
  ITALSKÁ rok ???

  SMETANKA

 • 3900
   
   
   
  NA ŠAFRÁNCE        dnes-1945
  SAARSKÁ                1945-1940
  NA ŠAFRÁNCE          1940-1911
  ŠAFRÁNKA usedlost  1911-1878=>

 • 3910
   
   
   
  NA ŠVIHANCE        dnes-1908 ŠVIHANKA,ŠVIHOVNA usedlosti
                             1908-1878=>

 • 3920
   
   
   
  NA ZÁJEZDU         dnes-1926
  NA ZÁJEZDĚ           1926-1925

 • 3920
   
   
   
  NA ZÁJEZDU         dnes-1926
  NA ZÁJEZDĚ           1926-1925

 • 3925
   
   
   
  NA ZDERAZE         dnes-1926
  NA ZDERAZE           
  www.pepikov

 • 3930
   
   
   
  NAD OLŠINAMI      dnes-1934

 • 3940
   
   
   
  NAD PETRUSKOU     dnes-1947
  HORNÍ PERUCKÁ vinice,vila
                               1947-1878=>

 • 3950
   
   
   
  NAD PRIMASKOU    dnes-1925
  RUSKÁ                   1925-1905
  PRIMASKA              1905-1878=>

 • 3970
   
   
   
  NÁM. JIŘ.Z LOBKOVIC dnes-1990
  NÁM. V.I.ČAPAJEVA      1990-1951
  NÁM. JIŘ.Z LOBKOVIC  1948-1945
  LOBKOVICKÉ NÁM.       1945-1940
  NÁM. JIŘ.Z LOBKOVIC  1940-1910

 • 3980
   
   
   
  NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
                                    dnes-1948
  NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO
                                    1948-1896

 • 3981
   
   
   
  NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD rok ???
  tehdy NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO

  ŠKOLA

 • 3981
   
   
   
  NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1913-48
  tehdy NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO

  ŠKOLA

 • 3981
   
   
   
  NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

 • 3981
   
   
   
  NÁM. JIŘ. Z PODĚBRAD 1896-1930
  tehdy NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO

  PROSTOR ZA BUDOUCÍM KOSTELEM

 • 3981
   
   
   
  NÁM. JIŘ. Z PODĚBRAD 1938
  tehdy NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO

  KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

 • 3981
   
   
   
  NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1913-48
  tehdy NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO

  ŠKOLA
  Budova školy postavena r.1913 pro státní reálku. V průběhu let se zde v závislosti na měnící se koncepci vzdělávacího systému střídaly různé typy škol, poskytující vzdělání na základním stupni. Dnes zde sídlí Fakultní Základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

 • 3981
   
   
   
  NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1934
  tehdy NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO

  KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

 • 3981
   
   
   
  NÁM. JIŘ. Z PODĚBRAD od 1932

  KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
  Římskokatolický farní kostel postavený 1928-32 (arch. Josip Plečnik). Moderní budova je inspirována starokřesťanskými vzory. Zasvěcení Srdci Ježíšově symbolizuje poděkování za získání samostatnosti a prosbu o ochranu naší vlasti. Vysvěcen 8.5.1932, 1.7.2010 zařazen mezi národní kulturní památky.

 • 3981
   
   
   
  NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

 • 3981
   
   
   
  NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD od 1932
  tehdy NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO

  KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

 • 4001
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU dnes-1948
  VINOHRADSKÉ    1948-45
  ŘÍŠSKÉ               1945-40
  VINOHRADSKÉ    1940-33
  MÍROVÉ              1933-26
  PURKYŇOVO        1926-1879

 • 4005
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4010
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4015
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1901
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4020
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1902
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4025
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1902
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4030
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1897

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

  vlevo HLAVOVA KAVÁRNA

 • 4035
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4040
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU cca 1905-06
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM
  Vlevo pod lešením rozestavěno budoucí Městské divadlo Královských Vinohradů, dnes Vinohradské divadlo (další názvy viz heslo Divadlo na Vinohradech).

 • 4045
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4050
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4055
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1939
  tehdy VINOHRADSKÉ NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4100
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  DIVADLO NA VINOHRADECH

  => => =>
  Secesní budova dokončena 1907 (arch. Alois Čenský). Od počátku zamýšleno jako druhé české divadlo v Praze. Slavnostně otevřeno 24.11.1907 premiérou hry Jaroslava Vrchlického "Godiva". Divadlo několikrát změnilo název:
  Divadlo na Vinohradech (dosud-1966)
  Ústřední divadlo Československé armády a Divadlo Československé armády (1966-1950)
  Městské divadlo na Vinohradech (1950-1945)
  Divadlo J. K. Tyla (1944-1943)
  Městské divadlo na Královských Vinohradech (1941-1923)
  Městské divadlo Královských Vinohradů (1923-1907)

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1930
  tehdy MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO
  Vzhledem k označení "Nové městské divadlo", které je uvedeno na lícní straně, je možno předpokládat, že pohlednice byla vydána buď při příležitosti otevření divadla v r.1907 nebo nedlouho poté.

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1923-1941
  tehdy viz heslo NÁMĚSTÍ MÍRU

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1918
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1910
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4101
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4300
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  => => =>
  Římskokatolická farnost pojmenovaná na počest kněžny Svaté Ludmily založena 1.11.1884. Neogotický farní kostel téhož jména postaven 1888-92 (arch. Josef Mocker), vysvěcen 8.10.1893. U příležitosti svatováclavského milénia 1929 fara u Svaté Ludmily povýšena na arciděkanství, čímž se chrám stal arciděkanským.

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU psáno 1897
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1892-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1897-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM
  Elektrická dráha od r.1897.

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1892

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1906
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1930
  tehdy MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1916
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO KRÁLOVSKÝCH VINOHRADŮ

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1897-1907
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1892

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1899-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1894

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1897
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1897-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1894
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1907
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1911
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1907-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1916
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1892

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU psáno 1904
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1899-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1903
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

 • 4301
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1916 (psáno 1919)
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 4500
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  NÁRODNÍ DŮM

  => => =>
  Neorenesanční budova postavena jako české kulturní a společenské centrum (arch. Antonín Turek). Slavnostně otevřen 10.11.1894. Byl zde divadelní sál (dnešní Raisův), knihovna, tělocvična Vinohradského Sokola, sídlo místních spolků (např. Měšťanská beseda, Matice školská), restaurace a kavárna. Kromě Žofína byl v Praze jediným místem pro velká politická a společenská shromáždění i plesy. V divadelním sále působila např. Pištěkova operní a operetní scéna (po Národním druhé české operní divadlo). Od 1913 zde promítalo první vinohradské kino Minuta. 1923 odtud vysílalo první čsl. rozhlasové studio. 1959 přejmenována na Ústřední kulturní dům železničářů. Po 1989 se vrátila k původnímu názvu Národní dům.

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1904
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1897
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4501
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1902
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  NÁRODNÍ DŮM

 • 4700
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  VINOHRADSKÁ RADNICE

  => => =>
  Neorenesanční budova postavena na nároží náměstí Míru (tehdy Purkyňovo) a ulice Jugoslávská (tehdy Karlova třída). Slavnostně otevřena 1878 u příležitosti 500. výročí úmrtí zakladatele Vinohrad, Karla IV. Autorem původní podoby je ing.Josef Franzl, uměl.řešení arch.I.Ulmann, A.Baum a B.Münzberger. Od 1929 nová moderní podoba - radnice zvýšena o 2 patra, odstraněny vnější historizující prvky, změněna vnitřní dispozice. Současná moderní podoba radnice je proto původnímu vzhledu velmi vzdálena.

 • 4701
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4701
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4701
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1878

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4701
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1878
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4701
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1898

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4701
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1926-1933
  tehdy MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4701
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1878

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4720
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU od 1897

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4740
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1902

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4760
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1929-1939

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4780
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU cca 1909

  VINOHRADSKÁ RADNICE

 • 4800
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  OSTATNÍ

  => => =>

 • 4801
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  NÁROŽÍ ULICE ANGLICKÁ

 • 4801
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1879-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  NÁROŽÍ ULICE AMERICKÁ
  tehdy KRAMERIUSOVA resp. KRAMERIOVA

 • 4801
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1879-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

 • 4801
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU rok ???

  SKAUTSKÝ PRŮVOD PŘED KOSTELEM SVATÉ LUDMILY

 • 4900
   
   
   
  NEMOCNICE VINOHRADSKÁ     dnes-1902

 • 4901
   
   
   
  NEMOCNICE VINOHRADY rok ???

  PAVILON CHIRURGIE A PLASTIKY

 • 4901
   
   
   
  ZEMSKÁ NEMOCNICE rok ???

 • 4901
   
   
   
  OKRESNÍ NEMOCNICE NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH 1929

  HLAVNÍ BUDOVA

 • 4901
   
   
   
  VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ NEMOCNICE 1941

 • 4901
   
   
   
  STÁTNÍ NEMOCNICE 1921-???

  PAVILONY D, E, F, RADIO

 • 4901
   
   
   
  STÁTNÍ NEMOCNICE 1921-???

  PAVILONY A, G, CHIRURGIE
  HLAVNÍ BUDOVA

 • 5000
   
   
   
  NITRANSKÁ           dnes-1896

 • 5100
   
   
   
  NUSELSKÉ SCHODY

 • 5100
   
   
   
  NUSELSKÉ SCHODY    dnes-1891

 • 5110
   
   
   
  NUSLE

 • 5150
   
   
   
  ONDŘÍČKOVA         dnes-1937 BŘETISLAVOVA        1937-1885

 • 5180
   
   
   
  ORLICKÁ               dnes-1911

 • 5181
   
   
   
  KINO FLORA rok ???

 • 5181
   
   
   
  KINO FLORA rok ???
  Jedno z největších krytých pražských kin zahájilo činnost 2.3.1928. Noblesní biograf v suterénu hotelu Flora byl, stejně jako celá budova, koncipován neobyčejně velkoryse. Ani v nejmenším nepřipomínal skromné promítací prostory z dob počátku kinematografie, spíše se podobal tradičnímu kamennému divadlu. K dispozici byl mj. velký balkon, šatny, bufet, a dokonce kuřácký salon. Luxusnímu interiéru dominovala mramorová schodiště, mosazná zábradlí, a především velký křišťálový lustr. Nedlouho po listopadu 1989 kino Flora ukončilo činnost. V průběhu 90. let objekt chátral a byl devastován. Novým majitelem se po odkoupení od restituentek stala Všeobecná zdravotní pojišťovna. V letech 1999-2000 proběhla všestranně neobyčejně zdařilá rekonstrukce, při níž byly mj. komplexně obnoveny historické části objektu, včetně restaurování a doplnění štukové výzdoby, truhlářských prvků, soch, vitráží apod. Od zprovoznění budovy sídlí v budově hotelu Flora Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny, v původním kinosále se pak nachází hala klientských služeb.

 • 5181
   
   
   
  KINO FLORA rok ???

 • 5190
   
   
   
  ORLICKÁ rok ???

  HOTEL FLORA

 • 5200
   
   
   
  PERUCKÁ              dnes-1928
  U NUSLÍ                1928-1895
  DOLNÍ PERUCKÁ vinice, později vila,
  též PETERKA
           1895-1879

 • 5300
   
   
   
  PERUNOVA             dnes-1889

 • 5320
   
   
   
  PÍSECKÁ                dnes-1910

 • 5340
   
   
   
  POD KARLOVEM     dnes-1896

 • 5350
   
   
   
  POD NUSELSKÝMI SCHODY dnes-1895

 • 5380
   
   
   
  POD RAPIDEM      dnes-1947
  NA KLÍNKU
             1947-1925

 • 5450
   
   
   
  POD ZVONAŘKOU      dnes-1935
  ZVONAŘKA (vinice,usedlost)

                                 1935-1878

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA 1899
  Zvonařka a Nuselské schody.
  Pohled od Nuslí.

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA 1899
  Pohled od Nuslí.

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA rok ???

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA 1899
  Zvonařka a Nuselské schody.
  Pohled od Nuslí.

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA 1906
  Zvonařka a Nuselské schody.
  Pohled od Nuslí.

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA rok ???
  Pohled od Nuslí.

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA rok ???
  Zvonařka. Pohled od Nuslí z dnešní ulice Bělehradská.

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA 1899
  Zvonařka a Nuselské schody.
  Pohled od Nuslí.

 • 5451
   
   
   
  ZVONAŘKA rok ???
  Zvonařka a Nuselské schody.
  Pohled od Nuslí.

 • 5500
   
   
   
  POLSKÁ       dnes-1948
  NERUDOVA   1948-1945
  STIFTEROVA 1945-1940  
  NERUDOVA   1940-1896

 • 5551
   
   
   
  polská + chopinova

 • 5552
   
   
   
  SOKOLOVNA rok ???

  VNITŘNÍ PROSTORY

 • 5552
   
   
   
  SOKOLOVNA rok ???

 • 5600
   
   
   
  PŘEMYSLOVSKÁ dnes-1896

 • 5650
   
   
   
  RADHOŠŤSKÁ   dnes-1952
  TAYLEROVA       1952-1947
  ROSTISLAVOVA 1947-1920

 • 5751
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

  ALTÁN

 • 5751
   
   
   
  RIEGROVY SADY 1904

  ROZHLEDNA

 • 5751
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

 • 5751
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

  RESTAURACE

  PROMENÁDA

 • 5752
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

 • 5753
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

 • 6000
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

 • 6020
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

 • 6020
   
   
   
  RIEGEROVY SADY

 • 6060
   
   
   
  Rieger.sady chopinova 1924

 • 6080
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

  RESTAURACE

 • 6100
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

  POMNÍK FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGERA
  1913 pomník F. L. Riegera slavnostně odhalen v jihozápadní části parku. Autorem je Josef Václav Myslbek. Jeho nejznámější prací je pomník Svatého Václava na Václavském náměstí.

 • 6120
   
   
   
  RIEGROVY SADY rok ???

  SOKOLOVNA

 • 6120
   
   
   
  RIEGEROVY SADY

 • 6130
   
   
   
  RIEGEROVY SADY

 • 6331
   
   
   
  HUSOVA 1928 zánik do RUBEŠOVÉ
               1928-1879

 • 6356
   
   
   
  SADY SVATOPLUKA ČECHA                               1890-1902
  tehdy RŮŽOVÉ SADY

 • 6356
   
   
   
  SADY SVATOPLUKA ČECHA rok ???
  tehdy RŮŽOVÉ SADY

 • 6356
   
   
   
  SADY SVATOPLUKA ČECHA rok ???
  tehdy RŮŽOVÉ SADY
  Psáno až 1956.

 • 6356
   
   
   
  SADY SVATOPLUKA ČECHA rok ???

  POMNÍK SVATOPLUKA ČECHA

 • 6361
   
   
   
  SADY SVATOPLUKA ČECHA 1914
  tehdy RŮŽOVÉ SADY

 • 6367
   
   
   
  SÁZAVSKÁ rok ???

  SYNAGOGA

 • 6367
   
   
   
  SÁZAVSKÁ rok ???

  SYNAGOGA

 • 6367
   
   
   
  SÁZAVSKÁ 1901

  SYNAGOGA

 • 6367
   
   
   
  SÁZAVSKÁ 1889

  SYNAGOGA

 • 6367
   
   
   
  SÁZAVSKÁ 1906

  SYNAGOGA

 • 6367
   
   
   
  SÁZAVSKÁ

  SYNAGOGA

 • 6368
   
   
   
  SLAVÍKOVA dnes-1961
  GRÉGROVA   1961-1910
  O.Kalina - Stěhování

 • 6370
   
   
   
  SLEZSKÁ                   dnes-1889
  přidána CHOCHOLOUŠKOVA 1928 (1928-1884)

 • 6371
   
   
   
  SLEZSKÁ rok ???

  SADY SVATOPLUKA ČECHA
  MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA

 • 6371
   
   
   
  SLEZSKÁ od 1893
  na rohu Kladské
  PIŠTĚKOVO DIVADLO nebo PIŠTĚKOVA ARENA ?
  Dřevěná Pištěkova aréna postavena 1893 jako letní divadlo s kapacitou 1800 míst v hledišti, osvětleném elektrickou obloukovou lampou. Provoz nového Letního divadla na Královských Vinohradech zahájen 30.4.1893 uvedením komedie Praha je Praha (autor Oscar Blumenthal, překlad Jakub Arbes). Na přelomu století nechal majitel Jan Pištěk arénu zastřešit a vybavit parním topením, čímž Královské Vinohrady získaly stálé, i když ještě dřevěné divadlo. Zbourána 1932, na jejím místě postaveny činžovní domy.

 • 6371
   
   
   
  SLEZSKÁ 1890

  na rohu Kladské
  bývalá ARÉNA KRAVÍN

 • 6371
   
   
   
  SLEZSKÁ 1880

  USEDLOST CIKÁNKA
  PIŠTĚKOVA ARÉNA
  VODÁRENSKÁ VĚŽ
  Pohled ze Slezské k vodárně.

 • 6371
   
   
   
  SLEZSKÁ ?

  Sady S.Čecha
  P2-Slezská ul.?

 • 6372
   
   
   
  KRAVÍN - PIŠTĚKOVA ARÉNA
  1.místo = Korunní X Budečská :
  1868 "ARÉNA KRAVÍN"

  stavěl, hraje Kramuele
  1877 koupil, hraje Pištěk
  1881 zbořeno
  1882 "PIŠTĚKOVO LETNÍ DIV."
  stavěl, hraje Pištěk
  1893 zbořeno
  2.místo = Slezská X Kladská :
  1893 "PIŠTĚKOVA ARÉNA"

  stavěl, hraje Pištěk
  1932 zbořeno

 • 6375
   
   
   
  SLEZSKÁ

  Hasičská vzájemná pojišťovna

 • 6380
   
   
   
  SLOVENSKÁ dnes-1900 cca
  1903

 • 6381
   
   
   
  SLOVENSKÁ rok ???

  1. STÁTNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REÁLNÉ GYMNASIUM

 • 6421
   
   
   
  HORNÍ STROMKA = usedlost 1925-1878 a dále

 • 6470
   
   
   
  STÁTNÍ OPERA          dnes-2012
  STÁTNÍ OPERA PRAHA 2012-1992
  SMETANOVO DIVADLO 1992-1949
  DIVADLO 5. KVĚTNA    1949-1945
  NĚMECKÁ OPERA PRAHA
                                  1945-1939
  NOVÉ NĚMECKÉ DIVADLO

                                 1939-1888

 • 6471
   
   
   
  STÁTNÍ OPERA
  tehdy NOVÉ NĚMECKÉ DIVADLO

 • 6471
   
   
   
  STÁTNÍ OPERA 1942
  tehdy NĚMECKÁ OPERA PRAHA

 • 6471
   
   
   
  STÁTNÍ OPERA rok ???
  tehdy NOVÉ NĚMECKÉ DIVADLO

 • 6471
   
   
   
  STÁTNÍ OPERA 2009

  tehdy STÁTNÍ OPERA PRAHA

 • 6471
   
   
   
  STÁTNÍ OPERA 1897-1919
  tehdy NOVÉ NĚMECKÉ DIVADLO

  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
  tehdy CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.

 • 6471
   
   
   
  STÁTNÍ OPERA 1919-1939
  tehdy NOVÉ NĚMECKÉ DIVADLO

  HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
  tehdy WILSONOVO NÁDRAŽÍ

 • 6520
   
   
   
  ŠAFAŘÍKOVA 1924

 • 6520
   
   
   
  ŠAFAŘÍKOVA

 • 6520
   
   
   
  ŠAFAŘÍKOVA 1899

 • 6740
   
   
   
  TYLOVO NÁMĚSTÍ rok ???

 • 6760
   
   
   
  TYLOVO NÁMĚSTÍ rok ???

  MASNÁ TRŽNICE, INTERIÉR

 • 6765
   
   
   
  TYLOVO NÁMĚSTÍ rok ???

  MASNÁ TRŽNICE
  Rubová strana pohlednice s údaji o firmě.

 • 6900
   
   
   
  U VODÁRNY  dnes-1945
  GEBAUEROVA 1945-1940
  U VODÁRNY   1940-1896

 • 6950
   
   
   
  U ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU dnes-1925

 • 7100
   
   
   
  BALBÍNOVA

 • 7200
   
   
   
  U ZVONAŘKY   dnes-1945
  CIMPERGROVA 1945-1940
  U ZVONAŘKY    1940-1889

 • 7299
   
   
   
  URUGUAYSKÁ              dnes-1945
  TŘÍDA HRABĚTE SPEE 1945-1940
  URUGUAYSKÁ            1940-1931
  DOBROVSKÉHO         1931-1884

 • 7350
   
   
   
  V HORNÍ STROMCE  dnes-1935
  HORNÍ STROMKA
     1935-1878 a dále

 • 7600
   
   
   
  VARŠAVSKÁ dnes-1926
  KOLLÁROVA
   1926-1879

 • 8000
   
   
   
  VELEHRADSKÁ dnes-1896
  U ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
  1896-1878

 • 14000
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ konec 19.stol.

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ rok ???

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ rok ???

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ 30. léta 20. stol.

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ 1944

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ rok ???

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ rok ???

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ

 • 14001
   
   
   
  VILOVÁ ČTVRŤ rok ???

  VODÁRENSKÁ VĚŽ
  BEZRUČOVY SADY

 • 15000
   
   
   
  VINOHRADSKÁ dnes-1962
  STALINOVA         1962-1946
  FOCHOVA            1946-1945
  SCHWERINOVA    1945-1940
  TŘÍDA MARŠÁLA FOCHE 1940-1920
  JUNGMANNOVA    1920-1879
  ŘÍČANSKÁ,ČERNOKOSTELECKÁ 1879-1873 cca

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ 1904
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ 1879-1920

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ 1879-20
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ rok ???

  MĚSTSKÁ TRŽNICE, INTERIÉR

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ 1879-20
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ rok ???
  tehdy TŘÍDA MARŠÁLA FOCHE

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ rok ???
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

  BEZ TRAMVAJÍ

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ 1879-20
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ rok ???
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ rok ???
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ rok ???

  MĚSTSKÁ TRŽNICE

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ psáno 1912
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

  BEZ TRAMVAJÍ

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ rok ???

  SLAVOBRÁNA U PŘÍLEŽITOSTI NÁVŠTĚVY FRANTIŠKA JOSEFA I.

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ 1904
  tehdy JUNGMANNOVA TŘÍDA

 • 15001
   
   
   
  VINOHRADSKÁ rok ???

 • 15500
   
   
   
  VINOHRADSKÉ NÁDRAŽÍ

  ZRUŠENO             1944
  PRAHA-KRÁL.VINOHRADY                             1944-1942
  KRÁL.VINOHRADY  1942-1888

  => => =>
  Železniční zastávka Královské Vinohrady postavena u jižního ústí vinohradského tunelu a dolního konce Nuselských schodů, uvedena do provozu 1888.
  1904 sem byla od konečné stanice nad Nuselskými schody prodloužena tramvaj z Václavského nám.
  1913 nová secesní staniční budova, 2 nová krytá nástupiště a nový nadchod. Ulice zahloubena a přemostěna-to umožnilo 1914 prodloužit tramvaj dále do Nuslí (přestavba stanice arch.Jan Heindl, kolejiště a podjezdu ing.V.Němeček).
  1923 zastávka povýšena na samostatnou stanici, od 1927 zde fungovala i nádražní restaurace.
  1933 zrušen statut samostatné stanice-opět pouze zastávka.
  1944 zrušena v souvislosti se stavbou 2. a 3. vinohradského tunelu, avšak jako jednosměrná sloužila pro vlaky směrem z Prahy do Berouna až do 60.let.
  Dnes ve staniční budově sídlí Technická ústředna Českých drah.

 • 15510
   
   
   
  VINOHRADSKÉ NÁDRAŽÍ 1905
  Železniční zastávka Královské Vinohrady.

 • 15520
   
   
   
  VINOHRADSKÉ NÁDRAŽÍ                                 1888-1912
  V pozadí Zvonařka, pohled od Nuslí.

 • 15700
   
   
   
  VLAŠIMSKÁ dnes-1925

 • 15720
   
   
   
  VOCELOVA dnes-1879

 • 15740
   
   
   
  VORONĚŽSKÁ  dnes-1961
  BARÁKOVA       1961-1945
  JIZERSKÁ         1945-1940  
  BARÁKOVA       1940-1891

 • 15760
   
   
   
  VOTICKÁ  dnes-1925

 • 15780
   
   
   
  VOZOVÁ                 dnes-1875
  VOZOVÁ (vinice,usedlost)
  1875-->

 • 15790
   
   
   
  WENZIGOVA dnes-1893

 • 15800
   
   
   
  WILSONOVA               dnes-1990
  VÍTĚZ.ÚNORA              1990-1952
  WILSONOVA                1952-1948
  HOOVEROVA                1948-1945
  TŘ.RICH.WAGNERA       1945-1940
  HOOVEROVA                1940-1923
  SADOVÁ                      1923-1919
  CÍSAŘE A KRÁLE KARLA 1919-1917
  ARC.KARLA FR.JOSEFA  1917-1916
  SADOVÁ TŘÍDA            1916-1911
  SADOVÁ SILNICE          1911-1875

 • 15825
   
   
   
  ZA STRAŠN.VOZOVNOU dnes-1952
  ZA STRAŠN.VOZOVKOU  1952-1940
  ZA VOZOVKOU              1940-1925

 • 15840
   
   
   
  ZÁHŘEBSKÁ

 • 15840
   
   
   
  ZÁHŘEBSKÁ   dnes-1926
  KLICPEROVA   1926-1879
  HRABOVA       1879-1872

 • 15850
   
   
   
  ZÁSMUCKÁ   dnes-1935

 • 15860
   
   
   
  ZÁVIŠOVA   dnes-1945
  KONHUTINA
  1945-1940
  ZÁVIŠOVA
    1940-1892

 • 16000
   
   
   
  VYŠEHRAD

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD 1988

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD rok ???

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRADSKÁ rok ???

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD 1870

  PODSKALÍ

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD rok ???

  VYŠEHRADSKÝ TUNEL

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD 1901

  VYŠEHRADSKÝ TUNEL

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD 1908

  VYŠEHRADSKÝ TUNEL

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD rok ???

  BRÁNA

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD rok ???

 • 16001
   
   
   
  VYŠEHRAD rok ???

 • 18000
   
   
   
  ŽITNÁ

 • 18010
   
   
   
  ŽITNÁ BRÁNA rok ???
  Tvořila součást gotického opevnění Nového Města Pražského. Hradby vedly od Vyšehradu ke Karlovu a dále ve stopě dnešní Severojižní magistrály, nynějšími ulicemi Sokolská, Mezibranská, Wilsonova až k Vltavě u Těšnova. Žitná brána se nacházela na konci Žitné ulice, směrem do Nuslí a Vršovic.

 • 18020
   
   
   
  ŽITNÁ BRÁNA

 • 19069
   
   
   
  OBECNÉ =>

 • 19070
   
   
   
  MĚŠŤANSKÁ BESEDA

  MAŠKARNÍ PLES 1908

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  => => =>

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  => => =>

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

 • 19080
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 1907

  KOLÁŽ
  Kostel svaté Ludmily
  Národní dům
  Měšťanský pivovar

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

 • 19080
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 1898

  KOLÁŽ
  Kostel svaté Ludmily
  Národní dům
  Vinohradská radnice
  Vodárenská věž
  Měšťanský pivovar
  Další ???

 • 19080
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 1899

  KOLÁŽ
  BAREVNÁ ČESKÁ VERZE
  Kostel svaté Ludmily
  Národní dům
  Palackého třída
  Vinohradské tržiště
  Zahradní restaurace

 • 19080
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY rok ???

  KOLÁŽ
  Národní dům
  Měšťanský pivovar
  Letní divadlo - Pištěkova aréna

 • 19080
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 1901

  KOLÁŽ
  Kostel svaté Ludmily
  Školní budova Na Smetance, tehdy C. a k. státní reálka na Královských Vinohradech
  Zvonařka a Nuselské schody - pohled od Nuslí

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1905

  KOLÁŽ
  Kostel svaté Ludmily
  Národní dům

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  => => =>

 • 19080
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY

  => => =>

 • 19080
   
   
   
  PRAHA VINOHRADY 1898

  KOLÁŽ
  ČERNOBÍLÁ NĚMECKÁ VERZE
  Kostel svaté Ludmily
  Národní dům
  Palackého třída
  Vinohradské tržiště
  Zahradní restaurace

 • 19100
   
   
  P2 - Nové Město, Emauzy

 • 19110
   
   
  P3-Žižkov,Havlíčkovo náměstí

 • 19140
   
   
   
  HŘBITOV VINOHRADSKÝ

  KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA
  Hrob zde má např. V.Havel

 • 19150
   
   
   
  SOKOL
  VI. SOKOLSKÝ SLET 1912

  UVÍTÁNÍ SOKOLŮ NA VINOHRADECH

 • 19160
   
   
   
  SOKOL

 • 19160
   
   
   
  SOKOL VINOHRADY rok ???

  SOKOLSKÁ CHATA V KRKONOŠÍCH

 • 20000
   
   
   
  NEZNÁMO =>

 • 20010
   
   
   
  VINOHRADY, BLÍŽE NEURČENO

 • 20010
   
   
   
  KOLEJ VYS. ŠKOL. BUDEČ 1925

 • 20020
   
   
   
  SOKOL

  VIII. slet 1926
  Vinohrady ?

 • 20030
   
   
   
  POCHOVÁVÁNÍ PRIVILEGIÍ, BLÍŽE NEURČENO

 • 20060
   
   

 • 20110
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY PANORAMA

 • 20200
   
   

 • 20210
   
   

 • 20220
   
   

 • 20230
   
   

 • 20240
   
   

 • 20250
   
   

 • 20280
   
   

 • 20300
   
   

 • 20310
   
   

 • 20320
   
   

 • 20330
   
   

 • 20340
   
   

 • 20350
   
   

 • 20360
   
   

 • 20370
   
   

 • 20380
   
   

 • 20390
   
   

 • 20400
   
   

 • 20490
   
   

 • 20550
   
   

 • 20560
   
   

 • 20600
   
   

 • 20620
   
   

 • 20630
   
   

 • 20660
   
   

 • 20670
   
   

 • 20680
   
   

 • 20690
   
   

 • 20700
   
   

 • 20710
   
   

 • 20720
   
   

 • 20730
   
   

 • 21010
   
   

 • 21020
   
   

 • 21030
   
   

 • 21040
   
   

 • 21050
   
   

 • 21060
   
   

 • 21090
   
   

 • 21100
   
   

 • 21130
   
   

 • 21150
   
   

 • 21160
   
   

 • 21170
   
   

 • 21180
   
   

 • 21190
   
   

 • 21200
   
   

 • 21210
   
   

 • 21220
   
   

 • 21230
   
   

 • 21240
   
   

 • 21250
   
   

 • 21260
   
   

 • 21270
   
   

 • 21280
   
   

 • 21290
   
   

 • 21300
   
   

 • 21310
   
   

 • 21320
   
   

 • 21330
   
   

 • 21340
   
   

 • 21350
   
   

 • 21360
   
   

 • 21370
   
   

 • 21380
   
   

 • 21390
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297