Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

NÁR.PEDAG.MUZEUM A KNIHOVNA KOMENSKÉHO - prohlídka 2 hist.budov + expozic  
 

  NÁR.PEDAG.MUZEUM A KNIHOVNA KOMENSKÉHO - prohlídka 2 hist.budov + expozic   01.03.2017   
.

JEN PRO ČLENY PRAGOS KLUBU
Klubová návštěva překvapivě neznámého a přitom vyjímečného NÁR.PEDAG.MUZEA a KNIHOVNY KOMENSKÉHO + prohlídka DVOU HIST. BUDOV ve kterých sídlí. Provede nás místní pracovník !

MUZEUM = ve Valdštejnské ulici na Malé Straně proti Senátu ČR. Muzeum vzniklo 1892 jako výraz snahy českých učitelů dokumentovat historii českého školství a pedagogiky. Patří mezi nejstarší muzea ČR. Je významným badatelským a dokumentačním centrem dějin českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz Komenského.  Je v renesančních domech U Zlatého slunce (Valdštejnská 20) + U Zlatého šífu (Valdštejnská 18). Oba domy postavené 1540 byly několikrát přestavovány. Jsou zachyceny na Huberově plánu 1769 a v Langweilově modelu Prahy 1837.
ŠKOLNÍ KABINET 19-20.stol. = působivá místnost vybavená dobovými školními pomůckami a průhledem do staré třídy. 
TRVALÁ VÝSTAVA = jediná v ČR shrnující dějiny školství, učitelstva a vzdělanosti od středověku až po současnost s nadčasovým odkazem Komenského. Zachycuje tradici i vývoj vzdělanosti v českých zemích a její vliv v Evropě. Pomocí textů, foto, obrazů, map a předmětů zachycuje nejvýznamnější přispění česká kultury Evropě. Události, směry, vlivné osobnosti a skupiny myslitelů, jejichž věhlas často přesáhl hranice českých zemí. Expozice je rozdělena do 12-ti oddílů - počátek křesťanské vzdělanosti, vznik pražské univerzity, zlatý věk humanismu, období baroka, 18–20.stol. Zvláštní důraz je na vzdělávání novodobého národa a vznik 1.čs republiky. Období totalit 1938–89 a současný vývoj ve školství. Velkou část výstavy tvoří 3-rozměrné exponáty, nejvzácnější staré tisky z knihovny muzea, např. 8-jazyčný slovník 1585 a některé Komenského spisy z 17.stol., staré slabikáře, školní učebnice, stará vysvědčení, univerzitní index T.G.Masaryka. Pozoruhodná je ukázka vzácných školních obrazů, dle kterých se děti učily 19.-20.stol. a jedinečná sbírka medailí současných Vysokých škol.
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY = jsou zde průběžně 
BUDOVY V NICHŽ MUZEUM SÍDLÍ :
DŮM U ZLATÉHO SLUNCE = Kult.památka ČR ve Valdštejnské 20, vedle nepřehlédnutelného Ledenburského paláce, stojí úzký dům, který přehlédnout by byla škoda. Už proto, že se z něj na nás usmívá po 4 staletí další zlaté sluníčko. Ale nejen proto. 1.zmínka o tom, že tady stál dům, je z konce 14. stol, kdy ještě patřil pod soudní pravomoc kláštera svatého Tomáše. Teprve později šel z ruky do ruky mezi zdejšími řemeslníky. 1541 zachvátil Malou Stranu obrovský požár, který zpustošil i domy ve Valdštejnské ulici. Dlouhých 13 let trvalo, než na rozvalinách vznikl nový renesanční dům a stal se sídlem i državou řady císařských služebníků. K těm nejpozoruhodnějším patřil například opatrovník císařského stříbrného nádobí na dvoře Rudolfa II. Havel Oberšverder, který dům koupil tři roky po Bílé hoře i se sousedním Domem U Zlatého šífu. K domu U Zlatého slunce se váže pověst o sluníčku, příteli vorařů. „Kdo hledá přítele, tak ho najde všude. A přátelská pomoc vyléčí i tu nejhorší bolest.“ Natož pak zranění, které vorař Vítek utrpěl v boji u Svatojánských proudů s tajemným sumcem, co tu na voraře číhával a vodu vířil. Díky statečnému Vítkovi je však řeka znovu splavná. „Tak sluníčko pomohlo Vítka uzdravit. Voraři nechali z vděčnost vytesat sluníčko do kamene a vsadili ho nad vchod Vítkova domu. A tak je tam podnes.“ Ještě v 18. století to byl dvoupatrovný obytný dům. Dnes je zde Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského. Kdybych byl badatel školských nauk, tak bych se kochal pohledem na Ledeburskou zahradu a majestátní siluetu Pražského hradu.
DŮM U ZLATÉHO ŠÍFU = Kult.památka ČR ve Valdštejnské 18, původně renesanční měšťanský dům, stojící na gotické parcele. Dům prošel přestavbou okolo 1700. Na počátku 17.stol. dům vlastnil Havel Oberšverder, stříbrný komorník Rudolfa II.,  1677 jej koupi Jan Augustin Miseroni. Dodnes se dochovaly některé původní stavební prvky a stavební dispozice domu. Po 1964 byl při celkové rekonstrukci spojen s domem čp. 161/III.

PRAGOS 30/60,-

PRAGOS KLUB

 • 1
   
   
   
  vpředu PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ

  vzadu DVOJICE BUDOV - NÁR.PED.MUZEUM A KNIHOVNA KOMENSKÉHO

 • 10
   
   
   
  DŮM U ZLATÉHO SLUNCE
  Kult.památka ČR ve Valdštejnské 20, vedle nepřehlédnutelného Ledenburského paláce, stojí úzký dům, který přehlédnout by byla škoda. Už proto, že se z něj na nás usmívá po 4 staletí další zlaté sluníčko. Ale nejen proto. 1.zmínka o tom, že tady stál dům, je z konce 14. stol, kdy ještě patřil pod soudní pravomoc kláštera svatého Tomáše. Teprve později šel z ruky do ruky mezi zdejšími řemeslníky. 1541 zachvátil Malou Stranu obrovský požár, který zpustošil i domy ve Valdštejnské ulici. Dlouhých 13 let trvalo, než na rozvalinách vznikl nový renesanční dům a stal se sídlem i državou řady císařských služebníků. K těm nejpozoruhodnějším patřil například opatrovník císařského stříbrného nádobí na dvoře Rudolfa II. Havel Oberšverder, který dům koupil tři roky po Bílé hoře i se sousedním Domem U Zlatého šífu. K domu U Zlatého slunce se váže pověst o sluníčku, příteli vorařů. „Kdo hledá přítele, tak ho najde všude. A přátelská pomoc vyléčí i tu nejhorší bolest.“ Natož pak zranění, které vorař Vítek utrpěl v boji u Svatojánských proudů s tajemným sumcem, co tu na voraře číhával a vodu vířil. Díky statečnému Vítkovi je však řeka znovu splavná. „Tak sluníčko pomohlo Vítka uzdravit. Voraři nechali z vděčnost vytesat sluníčko do kamene a vsadili ho nad vchod Vítkova domu. A tak je tam podnes.“ Ještě v 18. století to byl dvoupatrovný obytný dům. Dnes je zde Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského. Kdybych byl badatel školských nauk, tak bych se kochal pohledem na Ledeburskou zahradu a majestátní siluetu Pražského hradu

 • 20
   
   
   
  znak

 • 30
   
   
   
  info

 • 50
   
   
   
  DŮM U ZLATÉHO ŠÍFU
  Kult.památka ČR ve Valdštejnské 18, původně renesanční měšťanský dům, stojící na gotické parcele. Dům prošel přestavbou okolo 1700. Na počátku 17.stol. dům vlastnil Havel Oberšverder, stříbrný komorník Rudolfa II., 1677 jej koupi Jan Augustin Miseroni. Dodnes se dochovaly některé původní stavební prvky a stavební dispozice domu. Po 1964 byl při celkové rekonstrukci spojen s domem čp. 161/III

 • 60
   
   
   
  uvnitř

 • 65
   
   
   
  ZAČÍNÁME

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   
   
  vnitroblok

 • 130
   
   
   
  vjezd pro povozy

 • 140
   
   

 • 150
   
   

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 200
   
   

 • 210
   
   

 • 220
   
   
   
  historická učebna

 • 222
   
   
   
  ocitli jsme se v dávných časech jakožto žáci !

 • 223
   
   

 • 224
   
   

 • 225
   
   

 • 227
   
   

 • 227
   
   

 • 227
   
   

 • 230
   
   

 • 240
   
   

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   
   
  dříve BYT

 • 290
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   

 • 360
   
   

 • 440
   
   
   
  jasný přehled dějin !

 • 450
   
   
   
  tvořili jsme

 • 460
   
   

 • 470
   
   
   
  zajímavé otáčející se židle !

 • 480
   
   
   
  všude působivá dobová fota

 • 490
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297