Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

UHELNÝ TRH s návštěvou objektů  
 

 UHELNÝ TRH s návštěvou objektů     20.12.2016   
Na malém trojúhelníkovém náměstí, které patřilo k nejstarším částem Prahy po obchodní stránce, tzv. Havelského města, se prakticky v každém domě nachází nějaká atrakce. Je to především uzavřený dvorec původně středověkého Lucemburského velvyslanectví, dnes nazývaný Platýz podle podnikatelské rodiny v době renesance. Pokusíme se navštívit velký sál, otočený na náměstí. Vlastní hospoda U dvou koček též patří k nejstarším zájezdním hostincům z 12.století. Roh Perlové a Uhelného trhu se dnes pyšní pamětní deskou padlých žen. Podloubí protější kavárny s hotelem je nám již známý z předchozích vycházek do Perlové ulice, ale pohled z horních pater na středověké opevnění Starého města neodmítneme. Po obhlídce několika obchodů s výtvarným uměním přejdeme do tzv.Velkých kotců do liduprázdné uličky, kde po staletí klokotal obchodní život. Malé kotce již neexistují, ty byly dál oproti Radnici a místo nich „Bestia triumfans“ postavila Českou spořitelnu. Ti nejbohatší obchodníci však bydleli přímo nad svými mázhausy a finačními směnárnami, u nich navštívíme jen málo známé, dvorky. Neopomeneme dvorek U zlatého kohouta, v podzemím románskou galerií stejného jména. Znalci moravských vín neopomenou provést degustaci v těchto místech v tzv.Blatničce. Poslední fasáda trojúhelníku nejlépe dokumentuje přestavbu staré Prahy na moderní velkoměsto počátku 20.století. Škola zůstala, ale kavárna se přesunula do hlučného barového podzemí. Vyvrcholením vycházky bude dnešní hotel Wolfgang, kde slavný Amadeus Mozart ve spěchu dokončoval několik minut před premiérou Don Giovanni své geniální dílo s cílem získat krásnou Josefínu D. To už však budeme znát slavnou Ledererovou kašnu ze všech stran a ze všech kopií, detaily až na místě.  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 10
   
   
   
  MAPA 1842 - 2016

 • 22
   
   
   
  1870

 • 23
   
   

 • 24
   
   

 • 25
   
   

 • 30
   
   
   
  SRAZ U DVOU KOČEK
  Druhá nejslavnější plzeňská restaurace v Praze. Dnešní vzhled i nahoře vyhlídkový Belveder (dnes soukromý byt) byly takto přebudované v 19.stol. Poslední úpravy za 2.sv.války dělal slavný architekt meziválečných Sokoloven František Krásný
  Tam, kde kdysi by průjezd do dvora, je dne šenk, ve kterém je navíc i část kuchyně /která demonstrativně předvádí vaření knedlíků ve velkých kotlích/.Hlavním malířem interiérů byl nám známý Vláďa Novák, kdysi bohatý syn mlynáře ze Žofína a je nám známý od Fleků, kde založil lidovou akademii a v hotelu Šroubek při malování u piva zemřel

 • 50
   
   

 • 53
   
   
   
  Uprostřed Uhelného trhu je kašna (orig. v Lapidáriu, 2x zničená prominentními opilci) a právě nově otevřeny zrenovované historické funkcionalistické toalety z 30.let .- dokonalá řemeslnická práce + moderní vybavení

 • 55
   
   
   
  DŮM U ČERNÉHO KŘÍŽKU

 • 60
   
   
   
  KOSTEL SV.MARTINA VE ZDI
  Kdysi v součásti starom.opevnění. Osvětlili jsme si výstavbu kostela, nebyl ve zdi, ale přizděný k vnitřní hradební zdi Starého Města 13.století. Kostelní věž byla převzata z pevnostní obranné hlásky. Tam, kde dnes parkují auta, byl hřbitov, kde odpočívají především slavní členové rodiny Brokoffů, kteří přišli ze Spiše a konkurovali Matyáši Bernardu Braunovi

 • 70
   
   
   
  MALÁ GALERIE HAVELKA
  U kostela v Martinské ulici jsme vešli do do galerie, která se zaměřuje na prezentaci současného výtvarného umění, konkrétně žáků prof. Vladimíra Kokolia. Věnovala se nám majitelka galerie, rodem ze slavné rodiny textilních magnátů z Podkrkonoší

 • 90
   
   
   
  JDEME DO KOMPLEXU PLATÝZ
  Průchodem jsme vešli dovnitř - zde jsou nejstarší činžovní domy v Praze !

 • 95
   
   

 • 100
   
   
   
  Zde v 1.traktu vystoupáme po reprezentativním schodišti k soše rytíře Doubka od Josefa Malinského.Vzal si věhlasnou opěrnou pěvkyni Novotnou. Na nádvoří jsme si připomněli modernizaci 30.let od arch.Jana Evangelistu Kouly

 • 110
   
   
   
  schodiště

 • 120
   
   
   
  Úžasné vyhlídky z pater

 • 130
   
   

 • 140
   
   
   
  SLOUPY - zbytky z původní stavby
  Jdeme také dovnitř

 • 150
   
   
   
  A jsme uvnitř

 • 160
   
   
   
  Přes mateřskou školu jsme vystoupali do nejvyššího patra původně obytné gotické věže, patřící k Velvyslanectví Burgundska ještě před Karlem IV. Nejstarší část Platýzu s odlišnými okny právě tuto dobu reprezentuje. V oknech jsou viditelné goticko-renesanční trámové stropy

 • 170
   
   

 • 180
   
   
   
  KAVÁRNA PLATÝZ
  Prošli jsme věhlasnou kavárnou Platýz, majitelkou je manželka herce Donutila

 • 190
   
   

 • 200
   
   
   
  Poté jsme šli do domu WOLFGANG, kde často bydlel u manželů Duškových W.A.Mozart, taktéž vlastnící i Bertramku. V dlouhém lokálu jsem porovnávali historické fotografie Uhelného trhu s akvarely Václava Jansy

 • 210
   
   

 • 220
   
   
   
  restaurace v přízemí domu

 • 230
   
   

 • 240
   
   
   
  Naproti v historizujícím paláci U SKOŘEPŮ se sochami balkónových Atlantů uhlíře a dřevorubce jsme naopak navštívili suterén, kde se právě přebudovává ve 2 suterénních podlažích rockový klub na lidovou restauraci

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 290
   
   
   
  Jdeme do domu, který zde zůstal jako původní při nové zástavbě zůstal

 • 300
   
   
   
  procházíme dozadu do dvora

 • 310
   
   
   
  Kouzelný dvorek goticko-renesančního domu, kde začínal fotograf Balzar

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   

 • 380
   
   

 • 390
   
   
   
  JDEME DO GALERIE U ZLATÉHO KOHOUTA

 • 400
   
   

 • 410
   
   

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 450
   
   

 • 460
   
   

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 490
   
   

 • 500
   
   

 • 505
   
   
   
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  Oddělené vchody pro dívky a chlapce

 • 506
   
   
   
  I schodiště jsou paralelně dvě - celý komplex vpravo je i vlevo od sloupu

 • 510
   
   

 • 520
   
   

 • 540
   
   

 • 560
   
   
   
  Přešli jsme okolo Ledererovy kašny, která patřila baronu Wimerovi a navštívili nejdelší pavlač v obchodním domě ze 16.stol. s č.9

 • 570
   
   

 • 580
   
   

 • 590
   
   

 • 600
   
   

 • 610
   
   

 • 620
   
   
   
  Kolem Cibulkova řeznictví jsme dali čest památce "padlým ženám" v Perlově ulici a vycházku zakončili v 7.patře HOTELU PERLA - nejmalebnějším funkcionalistickým doplňkem Starého Města od arch. Karla Kotase z 1938. Dnes Hotel Perla s největšími umělými perlami na světě o průměru více než 1m

 • 630
   
   

 • 640
   
   

 • 650
   
   

 • 660
   
   

 • 670
   
   

 • 680
   
   
   
  Po ukončení akce jsme ještě spolu šli do interiéru staroměstské tržnice se zachovalou litinovou konstrukcí s lunetami od B.Havránka, současníka J.Mánesa
  V ulici 28.října jsme viděli 1.realizaci od Evy Jiřičné. Na vyžádání jsem ještě přešli okolo slavného baru v Rytířské ulici od K.Hilberta s plastickou výzdobou od E.Kodeta do nejstaršího domu Havelského města (předchůdce Starého města) zvaném "U Radnických", kde jsem obdivovali středověký obchodní dvorek s prvorepublikovými luxfery na stropě.

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297