Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ŠIFRA KARLA IV. - VYŠEHRAD  
 

 ŠIFRA KARLA IV. - VYŠEHRAD   14.7.2016   
Na místě Královského paláce, přímo v centru Vyšehradské kapituly si prohlédneme panelovou výstavu, připomínající plány a realizace staveb z doby Karla IV. Během vycházky daná míst navštívíme a v každém místě bude objasněn historický vývoj 14-21.stol. Během vycházky bude možné zakoupit v infocentru mapu a publikace o Vyšehradu. Podrobnější popis bude věnován i minulým svatyním (kostelům a kaplím). Během vycházky obejdeme hradby s jednotlivými vyhlídkami. Zvláštní pozornost bude věnována hřbitovu. Závěr bude v restauracích na málo známé baště u kaple sv.Martina. 50,-

PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 1
   
   
  CELNICE

 • 1
   
   
   
  OBLAST VYŠEHRAD 1842 - DNES

 • 10
   
   
   
  Sešla se nás příjemně malá komunita, protože to vypadalo na déšť, ale nakonec bylo hezky :-)
  Scházíme se u Celnice na Výtoni. VÝTOŇ = vytínání části dřeva vorařům jakožto cla, až později se vybíraly peníze

 • 20
   
   

 • 30
   
   
  Pohled na vyšehradské věže od podskalské celnice.

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   
  Bývalá celnice na Výtoni je spolu s farním kostelíkem sv.Kosmy a Damiána poslední zachovanou budovou starobylé rybářské osady Podskalí.

 • 80
   
   
  Jdeme na Vyšehrad okolo železničního mostu, který v budoucnosti čeká rozsáhlá rekonstrukce, zrezlé části budou rozebrány a nahrazeny novými.

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   
  Bývalá vyšehradská radnice, Vyšehrad byl původně pátým pražským městem.

 • 120
   
   
  Za dob Karla IV. zde protékal Botič.

 • 130
   
   
  Ulice jsou pojmenovány podle významných postav dávné historie Vyšehradu.

 • 140
   
   

 • 150
   
   
  Nejstarší dům v Praze, který byl určen pro lidi bez domova.

 • 160
   
   

 • 170
   
   
  Pod Vyšehradem se potkávají rozdílné stavební slohy....

 • 180
   
   
  Tímto historickým vchodem půjdeme na Vyšehrad.

 • 190
   
   
  Kubistický dům a Galerie Pecka, která se pro veřejnost otvírá zřídka.

 • 200
   
   

 • 210
   
   
  Cestou vidíme skutečně zajímavá zákoutí, místa klidu a starých časů.

 • 220
   
   

 • 230
   
   

 • 240
   
   

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   
  Někdy není cesta úplně rovná.

 • 290
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   
  Na Vyšehrad vcházíme Cihelnou bránou.

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   

 • 380
   
   

 • 390
   
   

 • 400
   
   
  Rotunda sv. Martina je nejstarší rotundou v Praze a sloužila i jako kostelík, bývalo to obvyklé jen na uzemí Čech, jinde byly zřídka stavěné rotundy používané pouze jako kapličky.

 • 410
   
   

 • 420
   
   

 • 430
   
   
   
  Brána Špička

 • 440
   
   
  Vnitřek brány Špičky, kde bývala za Karla IV.zbrojnice. Je zajímavé, že na Vyšehradě nikdy nebyla stálá kasárna s vojáky

 • 450
   
   
  Model Vyšehradu a podhradí

 • 460
   
   

 • 470
   
   
  Pozůstatky brány Špička

 • 480
   
   
  Za dob Karla VI si stráže brousili halapartny apod. o sloupy brány. Zde např. u brány Špička

 • 490
   
   

 • 500
   
   

 • 510
   
   

 • 520
   
   

 • 540
   
   

 • 550
   
   

 • 560
   
   
  Ředitelství Vyšehradu

 • 570
   
   
  Zarostlé tenis.kurty po 1989

 • 580
   
   

 • 590
   
   

 • 600
   
   

 • 610
   
   
  Tyto hříbky jsou ventilační šachty a vyrovnávače tlaku v Kasematech

 • 620
   
   

 • 630
   
   

 • 640
   
   

 • 650
   
   

 • 660
   
   

 • 670
   
   
  Nyní hotel, budově se říká slepičárna, která zde v minulých dobách byla

 • 680
   
   

 • 690
   
   

 • 700
   
   

 • 710
   
   
  Za socialismu vybudovala KSČ pro své vysoké funkcionáře cca 8 garáží v objektu děkanství Vyšehradu

 • 720
   
   

 • 730
   
   

 • 740
   
   
  Budova starého děkanství

 • 750
   
   
  Na průčelí jsou ve znaku 2 zkřížené klíče - známka příslušnosti k papežskému stolci

 • 760
   
   

 • 770
   
   

 • 780
   
   

 • 790
   
   

 • 800
   
   

 • 810
   
   
  Mapa z doby Karla IV.

 • 820
   
   

 • 830
   
   

 • 840
   
   
  Vchod do Kasemat

 • 850
   
   
  Nejvyšší vyhlídka z Vyšehradu

 • 860
   
   
  Nejstarší Jachtklub ve střední Evropě (na poloostrově)

 • 870
   
   
  Libušina lázeň níže

 • 890
   
   

 • 900
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297