Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ARCHITEKTURA OBLASTI ULIC SOKOLSKÁ A HÁLKOVA  
 

 SOKOLSKÁ A HÁLKOVA - architektura bloku ulic   28.8.2015

Skvělá vycházka ! Opět projdeme oblastí několika ulic a procítíme Genuis Loci, dozvíme se zajímavosti, architekturu, osobnosti zde žijící i souvislosti. Poprvé se zaměříme pouze na domy ve dvou pražských ulicích. Od Sv.Štěpána zamíříme nejprve do první stavby v novém harmonickém stylu od architektů Šafr a Hájek, tj. do Servantesova institutu Na Rybníčku. V Hálkově ulici se zaměříme nejen na předválečný funkcionalismus, ale zejména na jeden z prvních postmoderních obytných domů od Jana Hančla na rohu ulice V tůních. Dále po pravé straně zajdeme do secesní tiskárenské budovy, ve které působil jeden z nejslavnějších mladočeských politiků, Július Grégr. Na začátku Sokolské ulice musíme navštívit nejen nejstarší Sokolovnu v Praze /podle které se ulice jmenuje/, ale i neorenesanční Hasičárnu naproti. Pokračovat budeme v Lékařském domě a v paláci Čsl. legionářů. Naproti si připomeneme slavnou restauraci U Pěšků, jejichž historie sahá až do dob Josefa Švejka, v době jeho slavných návštěv blízké restaurace U Kalicha. Vysvětlíme si nesmyslnost budovy Dopravních podniků Praha, kterou také krátce navštívíme. Pokračujeme do Komory stavebních inženýrů a architektů, dále pak na stejné straně Sokolské ulice navštívíme hlavní Novoměstskou vodárnu s architekturou od neorenesance až po funkcionalismus.Dalším objektem našeho zájmu bude Urologická klinika od architekta Růžičky a bývalá Obchodní komora od architekta Španělské synagogy F.Niklase. Na závěr odbočíme z hlučné magistrály mezi neorenesanční fakulty KU: Psychiatrie, Dětská nemocnice, Porodnice a Matematicko-fyzikální fakulta. Závěr vycházky bude ze znovuzrozeného bastionu pražského opevnění č. XXXI na Prahu, který vystřídáme v úplném panoramatu s pohledy ze zahrady Ztracenka.

 • 5
   
   
   
  Nejužší dům Prahy

 • 20
   
   
   
  Kostel sv.Štěpána

 • 25
   
   
   
  Zajímavý detail boku kostela

 • 30
   
   
   
  U kostela vcházíme do zde nečekané oázy klidu a zeleně

 • 40
   
   
   
  Oáza v centru Prahy

 • 50
   
   
   
  Institut Cervantes

 • 60
   
   
   
  Rotunda sv.Longina v ul.Na Rybníčku. Jedna z několika dochovaných pražských románských rotund. Poč.12.stol. Sloužila jako farní kostelík osady Rybníček, která se v těchto místech rozvíjela od 10. století. Po založení Nového Města pražského v polovině 14. století byl v těsné blízkosti rotundy vybudován nový kostel sv. Štěpána a rotunda byla přesvěcena na počest sv. Longina.
  V 17.stol. barokně upravována. Nařízením Josefa II. 1783 zrušena pro bohosluž.účely. V 19.stol. měla být zbourána při výstavbě ulice Na Rybníčku, ale zásluhou Fr.Palackého a Spol.Nár.muzea se tak nestalo. Dnes slouží Řeckokatol.církvi a využívá ji Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského.

 • 100
   
   
   
  Funkcionalismus

 • 110
   
   
   
  Vždy nakoukneme do objektů....

 • 120
   
   
   
  Tiskárny Grégr a syn

 • 130
   
   
   
  Internacionální funkcionalismus

 • 140
   
   
   
  Podařilo se nám dostat i do vnitrobloku

 • 150
   
   
   
  Opět úplně jiný svět.....

 • 155
   
   
   
  Ortodoxní funkcionalismus = hladký

 • 160
   
   
   
  Vstupujeme do Hasičárny Sokolská

 • 180
   
   
   
  Věnoval se nám mile místní hasič. Všemožné nám ukázal !

 • 181
   
   
   
  Prohlédli jsme i výbavy vozů, garáží, atd....

 • 182
   
   

 • 184
   
   
   
  Připravené oblečení pro odjezd

 • 185
   
   
   
  I jsme nasedli do vozů

 • 189
   
   
   
  Několik pater postupně sjížděných po hasičských tyčích

 • 190
   
   
   
  Pamětní deska a zvon při výpadku elektřiny

 • 200
   
   
   
  Světla při poplachu svítí různě - dle typu výjezdu

 • 280
   
   
   
  Dále k Lékařskému domu na I.P.Pavlova - Spolková budova legionářů 1930

 • 290
   
   
   
  KLUBÁCI část, ne všïchni zde....

 • 310
   
   
   
  Internacionální funkcionalismus

 • 320
   
   
   
  Na Bojišti - nejstarší ortopedická klinika

 • 325
   
   
   
  Vodojem Sokolská

 • 330
   
   
   
  Karlov - Matfyz

 • 335
   
   
   
  Největší C&K dětská nemocnice 1896

 • 350
   
   
   
  Novoměstské hradby a úžasné výhledy

 • 360
   
   
   
  Výhled až na Hrad

 • 380
   
   
   
  Výhled na východ

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297