Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ŘÍM - zájezd letecky PRAGOS KLUBU  
 

 ŘÍM - zájezd letecky  PRAGOS KLUBU  11.-15.5. 2016   Pro členy Klubu

Další zahraniční zájezd letecky do Říma (4 noci) - našeho PRAGOS KLUBU se slavnou průvodcovskou osobností Ing.Stěničkou, který nás opět zkušeně provede tentokrát Římem. Jedná s o akci soukromou jakožto nás přátel (nikoli CK), těšíme se na příjemné prožití, neboť bude pojat komunitně, neturisticky, přátelsky, s fajn lidmi ze známého okruhu nás vycházkářů. Vše v naší tradici = dobrá cena, ubytování v příjemné oblasti centra + pohodové časy odletů a příletů + průvodce všem po celou dobu k dispozici a my se zde "staneme Římany" !   PRAGOS KLUB + Ing.STĚNIČKA

1.den  
po příletu a ubytování v centru Říma v hotelu mezi funkcionalistickým nádražím a slavným Forum Romanum procházka po celém našem okolí.

2.den   
Koupíme si zlevněnou jízdenku MHD.
Prohlídka řady kostelů s díly Michelangela, Borominiho a Berniniho.
Půjdeme k hrobu sv.Cyrila na vrchu Aventinum
projdeme se po Forum Romanum na Kapitol, kde shlédneme na Řím ze schodů Kostela p.Marie.
Odpolední volno bude na Benátském náměstí a navečer se odebereme do čtvrti Pantheon a projdeme náměstím Piazza Navona až k Andělskému mostu, odkud bude návrat do hotelu individuálně, nebo s průvodcem.

3
.den 
Vatikán, Andělský hrad, muzeum Vatikánu se Sixtinskou kaplí, návštěva Chrámu sv.Petra s výstupem na jeho střechu, příp. jeho kopule s vyhlídkou.
Pokračujeme okolo českého centra Nepomuceno,
dále do původní židovské čvrti Travestere s řadou barokních kostelů.
Přes nejstarší most a ostrov s nejstarší nemocnicí, kde působil sv.Vojtěch se přes Tiberu dostaneme k největšímu sportovišti starověku - Hyppodromu Maximo.
Přes vrchol Aventina se dostaneme až do interiéru druhého nejslavnějšího kostela San Giovanni Laterano, abychom si na
závěr dne ještě prohlédli další vatikánský velechrám Santa Maria Maggiore.

4 a 5. den
Na zbývající na všechny dopravní prostředky a tak zvládneme vše nejdůležitější :
Via Appia s katakombami nejstarších křesťanů,
Fontana di Trevi, kam hodíme peníz, abychom se do Říma vrátili
a hned vystoupáme po Španělských schodech k ranně baroknímu kostelu sv.Trojice.
Projdeme parkem okolo vily Medici do nejslavnější soukromé umělecké sbírky ve vile Farnesi.
Do metra vstoupíme na Piazza del Popolo.
Na povrch vystoupíme u kostela jezuitů, další zastávkou je kostel Il Gesú, kde sv.Ignác z Loyloly založil řád Tovaryšstva Ježíšova neboli jezuitů,
a dáme si oddych na romantickém Piazza di Flori s věhlasným květinovým trhem.
Poslední zastávka bude u 4.vatikánského chrámu sv.Pavla za hradbami, abychom poznali též římskou slavnou pyramidu.


« Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další »
 • 40
   
   
   
  1. DEN
  NA LETIŠTI

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   
   
  LETIŠTĚ ŘÍM

 • 120
   
   

 • 130
   
   
   
  PŘÍJEZD DO HOTELU

 • 140
   
   

 • 145
   
   
   
  HOTEL - ulice VIA PRINCIPE AMEDEO

 • 160
   
   
   
  VEČERNÍ PROCHÁZKA PO OKOLÍ

 • 161
   
   
   
  1.DEN večer - mapa

 • 170
   
   

 • 180
   
   
   
  NEDALEKÉ NÁDRAŽÍ SE ZASTÁVKOU METRA - ROMA TERMINI

 • 181
   
   
   
  Někteří z nás byli zatčeni Carabinieri - Městskou policií :-)

 • 190
   
   
   
  SOCHA PAPEŽE JANA PAVLA II
  Památník Jana Pavla II od současného italského sochaře Oliviera Rainaldiho vznikl v roce 2011 a okamžitě se na dílo snesla kritika od některých lidí, kteří posměšně říkali, že vypadá spíše jako fašistický diktátor Benito Mussolini. Sochař proto souhlasil s některými změnami, které musela odsouhlasit komise složená z odborníků na umění a pustil se znovu do práce. Přes všechno úsilí však konečný výsledek není stejně podle kritiků uspokojivý.

 • 200
   
   
   
  POPISKA K POMNÍKU

 • 210
   
   
   
  NÁM.REPUBLIKY

 • 220
   
   
   
  NÁM.REPUBLIKY

 • 230
   
   
   
  BAZILIKA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI

 • 240
   
   
   
  NÁM.REPUBLIKY

 • 250
   
   
   
  NÁM.REPUBLIKY

 • 260
   
   

 • 265
   
   

 • 290
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   

 • 320
   
   
   
  ZAJÍMAVÉ ULICE A STAVBY V OKOLÍ

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   

 • 358
   
   
   
  JDEME K BAZILICE

 • 359
   
   
   
  BAZILIKA PANNY MARIE SNĚŽNÉ
  Bazilika Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore) je jeden z nejvýznamějších kostelů, tzv. basilica maior. Tento čestný titul mají především čtyři velké papežské baziliky v Římě. ostatní kostely s titulem baziliky se označují jako basilica minor. Bazilika byla postavena v letech 432 - 440 a přes drobnéé přestavby se zachovala v téměř původní podobě. Má exteritoriální status (podobně jako budovy vyslanectví) a patří Vatikánu.

 • 360
   
   
   
  BAZILIKA PANNY MARIE SNĚŽNÉ

 • 420
   
   
   
  BAZILIKA PANNY MARIE SNĚŽNÉ

 • 430
   
   
   
  BAZILIKA PANNY MARIE SNĚŽNÉ

 • 440
   
   
   
  BAZILIKA PANNY MARIE SNĚŽNÉ

 • 450
   
   
   
  BAZILIKA PANNY MARIE SNĚŽNÉ

 • 455
   
   

 • 456
   
   

 • 460
   
   
   
  ZAKONČENÍ VEČERA NA VÍNEČKU

 • 470
   
   

 • 479
   
   
   
  2. DEN

 • 480
   
   
   
  RECEPCE HOTELU

 • 490
   
   

 • 500
   
   
   
  BAZILIKA PANNY MARIE SNĚŽNÉ

 • 510
   
   
   
  PRŮCHOD KE KOSTELU SV. PETRA V ŘETĚZECH

 • 520
   
   
   
  KOSTEL SV.PETRA V ŘETĚZECH
  Renesančně –barokní stavba se nachází na místě, kde byl sv. Petr - dle legendy - císařem Neronem odsouzen k trestu smrti. Od počátku byl kostel stavěn jako „schránka“ na řetězy, kterými byl Svatý Petr spoután v jeruzalémském žaláři. Kostel byl údajně vystavěn na přání císařovny Eudoxiány.

 • 525
   
   
  Řetězy, kterými byl Svatý Petr spoután v jeruzalémském žaláři, dostal papež Lev I. od císařovny Eudoxiány. O něco později byly z Konstantinopole dovezeny ještě jedny okovy, kterými byl sv. Petr spoután přímo v Římě. Podle legendy se pak tyto řetězy zázračně spojily a v současnosti je můžete vidět ve skříňce pod hlavním oltářem.

 • 550
   
   
  Michelangelova socha Mojžíše, zdobící náhrobek papeže Julia II.

 • 560
   
   
   
  Michelangelův Mojžíš
  Socha Mojžíše od Michelangela je součástí Baziliky svatého Petra v okovech (San Pietro in Vincoli), založené roku 431 Licinií Eudoxií, manželkou císaře Valentiniána III. Kus okovů, kterými byl spoután svatý Petr ve vězení, odkud ho podle Skutků apoštolských vysvobodil anděl, dostala podle legendy císařovna Aelia Eudocia na pouti do Jeruzaléma od tamního patriarchy Juvenala.

 • 570
   
   

 • 580
   
   

 • 590
   
   

 • 600
   
   
   
  POHLED OD KOSTELA SV.PETRA V ŘETĚZECH na Památník Viktora Emanuela II.

 • 610
   
   
   
  UNIVERZITA TECHNIKY

 • 619
   
   
   
  COLOSEUM
  Nemohli jsme pochopitelně minout Římské koloseum, původně Flaviovský amfiteátr - největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v roce 80 n. l. za císaře Tita.

 • 620
   
   
   
  PŘICHÁZÍME KE COLOSEU

 • 640
   
   
  V Koloseu nebyly k vidění jen zápasy gladiátorů, při kterých bojoval muž proti muži. Přehrávaly se zde také nejrůznější bitvy, bojovalo se se zvířaty a navíc se tu konaly i veřejné popravy, pojaté opět jako divadlo. Počty mrtvých se dnes už nedají přesně vyčíslit. Někteří historici se domnívají, že zde zahynulo na 700 tisíc lidí, jiní odhadují až dvojnásobný počet obětí. A k tomu připočítejte minimálně milion zabitých zvířat.

 • 650
   
   

 • 660
   
   
   
  JSME UVNITŘ COLOSEA

 • 670
   
   

 • 680
   
   

 • 690
   
   

 • 720
   
   

 • 730
   
   

 • 740
   
   

 • 750
   
   
  V roce 1671 schválil kardinál Altieri využití Kolosea k býčím zápasům; veřejný poprask ale způsobil, že se této myšlenky rychle vzdal.

 • 760
   
   

 • 770
   
   

 • 780
   
   

 • 790
   
   

 • 800
   
   

 • 810
   
   
   
  POHLED Z COLOSEA

 • 820
   
   
   
  UKÁZKY VYKOPÁVEK, HISTORIE COLOSEA A MODELY ZAŘÍZENÍ

 • 830
   
   

 • 840
   
   

 • 849
   
   

 • 850
   
   

 • 860
   
   
   
  COLOSEUM
  pohled na prostory pod arénou, kde byly mj. ustájeny zvířata, která se na povrch přivážela primitivními výtahy

 • 880
   
   

 • 890
   
   
  Výstavba Kolosea byla mimořádně zajímavá také z technického hlediska. Monumentální stavba měří na délku 189 metrů, je vysoká 49 metrů a do jejích útrob se vešlo neuvěřitelných 50 tisíc diváků (v Římě tehdy žilo zhruba milion lidí).Koloseum mělo na 80 vchodů, přičemž jeden sloužil pouze císaři a jeho doprovodu. Kulatá stavba měla také zatahovací střechu, která chránila diváky před sluncem nebo před deštěm, zatímco samotnou arénu bylo možné napustit vodou, aby se zde mohly konat námořní bitvy.

 • 900
   
   
  Za návštěvu her Římané nemuseli nic platit, celá stavba byla darem císařské rodiny římským občanům. Některé hry navíc trvaly i tři měsíce v kuse.

 • 910
   
   

 • 920
   
   

 • 930
   
   

 • 940
   
   

 • 950
   
   
  Následky znečištění ovzduší a celkové zhoršení stavu v průběhu let vyzvaly k velkému restauračnímu programu, který byl uveden do akce mezi lety 1993 a 2000 v hodnotě 40 miliard italských lir (20,6 milionů dolarů). V nedávné době se stalo Koloseum symbolem mezinárodní kampaně proti trestu smrti, který byl v Itálii zrušen v roce 1948. V roce 2000 se před Koloseem konalo několik demonstrací proti trestu smrti. Od té doby, jako gesto proti trestu smrti, změnili představitelé Říma barvu nočního osvětlení Říma od bílé na zlatou v době, kdy kdekoliv ve světě je osoba odsouzená tomuto trestu osvobozena, propuštěna nebo jí je trest zmírněn. Koloseum bylo například zlatě nasvíceno, když byl zrušen trest smrti v americkém státě New Jersey v prosinci 2007.

 • 960
   
   

 • 980
   
   

 • 990
   
   

 • 1000
   
   
   
  POHLED Z COLOSEA NA KONSTANTINŮV OBLOUK

 • 1010
   
   

 • 1020
   
   
   
  POHLED Z COLOSEA NA FORUM ROMÁNUM

 • 1030
   
   

 • 1040
   
   

 • 1050
   
   

 • 1060
   
   
   
  KONSTANTINŮV OBLOUK


« Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další »
Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297