Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

Výjimečná návštěva skrytých prostor senátu ČR, vč.výstavy fotografa BRUNTONA  
 

 SENÁT ČR vč.výstavy fotografa Bruntona  22.3.2016
Senát ČR s Valdštejnským palácem je historie staronová, ale nyní je tam pro veřejnost nepřístupná výstava slavného fotografa V.Bruntona.Přímo v zákulisí vládní konírny je nyní na několik dní výstava originálních děl fotografa V.Bruntona. Kromě propojení součaného umění se starými díly, je V.Brunton především inovátor fotografických technik.Od aplikace klasické fotografické technologie na plátno, japonský papír, je k vidění tentokrát i kombinace pláno-papír-fotografie + malířský štětec. Dovíme se i jak připravuje aplikaci na stěny budov.Nedávo jsme jeho díla viděli v starobilém prostředí Hotelu Leonardo na Starém Městě.V rámci prohlídky si prohlédneme i další, nám ukryté interiéry.Po hodinové prohlídce interiérů bude následovat krátká procházka do nejnověji přestavěných částí Malé Strany v bezprostředním okolí.  PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 

 • 10
   
   
  Pomalu se scházíme v zahradě bývalého hospodářského dvora Valdštejnského paláce.

 • 20
   
   

 • 25
   
   

 • 30
   
   
  Ing.Stěnička dorazil a dává základní info co nás čeká

 • 33
   
   
  Vstupujeme do Vladštejnské ulice s magickým pohledem na Pražský Hrad

 • 35
   
   
  Ve svahu působivé altány Kolovratského paláce

 • 36
   
   
  Přícházíme k Valdštejnskému paláci

 • 36
   
   
  Mapa komplexu Senátu parlamentu ČR, který je velmi rozsáhlý a zahrnuje 3 paláce

 • 38
   
   
  Vstupujeme do Valdštejnského paláce

 • 50
   
   
  .......a vcházíme do Senátu Parlamentu ČR.

 • 60
   
   

 • 70
   
   
  Na 2. nádvoří, největším z celého palácového komplexu nás vítá socha Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, který tento kmplex nechal v letech 1623 - 1630 postavit.

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   
  Albrecht byl původně chudý příslušník české šlechty, ale výhodnými sňatky i obchodem si pomohl k velkému majetku a postavení na císařském dvoře. Byl povýšený roku 1623 na knížete,1627 jmenovaný vévodou frýdlantským a roku 1629 vévodou meklenburským. V roce 1625 se stává generalissimem císařské armády. Roku 1632 bojoval se Sasy, se Švédy se střetl v bitvách u Norimberku a u Lützenu.

 • 130
   
   

 • 140
   
   
  Z druhého nádvoří pokračujeme ke vstupu do paláce.

 • 150
   
   
  Ani nás nepřekvapila přísná prohlídka, přece jen jde o Horní komoru Parlamentu ČR.

 • 160
   
   

 • 170
   
   
  A naše paní průvodkyně trpělivě čekala, než projdeme prohlídkou.

 • 180
   
   
  Všechno kovové muselo z kapes ven :-).

 • 190
   
   

 • 200
   
   
  První zastávkou byl nádherný Hlavní sál, kde na ústřední stropní malbě nalezneme Albrechta z Valdštejna v podobě boha Marta na válečné kvadrize.

 • 210
   
   

 • 220
   
   
  Zajímavostí u této kvadrigy je, že původně byla malována jako triga, čtvrtému koni chybějí nohy.

 • 230
   
   

 • 240
   
   

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   
  Dveřní kliky jsou v paláci ve výšce cca 150 cm což překvapí.

 • 290
   
   

 • 300
   
   
  Prošli jsme i Valdštejnovy reprezentační místnosti, předpokoj s nádhernými zrcadly.........

 • 310
   
   
  .....Audienční síň, která má skutečně vynikající akustiku.....

 • 320
   
   
  ......v které ale dodnes........

 • 330
   
   
  ......není zavedena elektřina.

 • 340
   
   
  Symboly Senátu jsou zde na každém kroku, přesto působí slavnostně a majestátně.

 • 350
   
   
  Netradiční pohledy kazí jen síť v oknech. Toto je Valdštejnská zahrada z pohledu od Audienční síně.

 • 360
   
   
  Valdštejnský palác zažil za 386 let od svého vzniku nejen klidné doby, ale více drancování a plenění, které začalo už po zákeřném zavraždění Albrechta roku 1634. A toto jsou jediné věci, které se jako původní dochovaly z oněch dob, dole je původní vodovodní kohoutek s nádržkou na vodu.

 • 370
   
   

 • 380
   
   
  Mytologická (Ovidiova) chodba.

 • 390
   
   
  Zde je uložena i Valdštejnova pokladna a na fotografii je vidět jedenáctizávorový zámek ukrytý ve víku.......

 • 400
   
   
  .....této pokladny.

 • 410
   
   
  Stropní malba Narcise v Mytologické chodbě.

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 450
   
   

 • 460
   
   
  Nádherné původní stropy.

 • 470
   
   
  Cestou do Konírny jsme si prohlédli i Galerii předsedů.

 • 480
   
   
  A v předsálí dnešního Jednacího sálu Senátu už vidíme Bruntonovy fotografie. Tato znázorňuje lehkost s jakou žena drží běh našeho světa.

 • 490
   
   
  Miloše Formana asi netřeba představovat.

 • 500
   
   
  Výstava byla zajímavá i pro paní průvodkyni Senátem.....

 • 510
   
   
  .....neb co foto, to významná osobnost nebo myšlenka. Na snímku Tomáš Baťa.

 • 520
   
   
  A navíc jsme tuto výstavu prožili i s naším úžasným průvodcem ing. Stěničkou, který nám jako vždy přiblížil Senát i výstavu svým poutavým výkladem.

 • 530
   
   
  Česko - Slovenská dohoda z roku 1918. Tato dohoda schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, v kterém mělo Slovensko mít svou samostatnou státní správu, parlament a soudnictví.

 • 540
   
   

 • 550
   
   
  Jednací sál Senátu, dříve to bývala konírna pro zhruba čtyřicet koní. Zajímavostí je, že každý kůň měl nad úvazem svůj portrét.

 • 560
   
   
  Busta T. G. Masaryka.

 • 570
   
   

 • 580
   
   

 • 590
   
   

 • 600
   
   
  Fotografie jsou fotografovány starým deskovým přístrojem na japonský, ručně vyráběný papír washi na který V. Brunton nanáší svojí vlastní fotoemulzi a po vyvolání pozitivu je napíná ještě vlhké na malířské rámy. Takto vytvořená díla vydrží v původním stavu po desítky let. Tato fotografie je vyjádřením japonské tragedie za druhé světové války v Hirošimě a Nagasaki.

 • 610
   
   

 • 620
   
   
  Součástí výstavy Vladimíra Bruntona byl i malý informační panel o autorovi.

 • 630
   
   

 • 640
   
   
  Valdštejnský palác se neustále zvelebuje.

 • 650
   
   

 • 660
   
   

 • 670
   
   

 • 680
   
   

 • 690
   
   

 • 700
   
   

 • 710
   
   
  Albrecht z Valdštejna byl současníkem matematika, astrologa a astronoma Johannese Keplera od kterého si nechal sestavit horoskop. Od Albrechtova prostředníka Kepler dostal pouze datum narození a jméno, které mu v té době nic neříkalo.Přesto s obdivuhodnou přesností vystihl nejen Albrechtovu povahu, ale i jeho budoucí osudy. Při vytvoření druhého horoskopu (v r. 1625) Kepler Albrechtovi předpověděl na začátek roku 1634 významné neshody a kritické období. 24. února 1634 byl Albrecht z Valdštejna spolu se svými druhy zavražděn v Chebu v domě, kde byl ubytován, setníkem Walterem Deverouxem.

 • 720
   
   

 • 740
   
   
  Palác měl svou velkolepostí zastínit i Pražský hrad. Albrechtovi se to nezdařilo podle jeho představ a tento pohled nahoru na Pražský hrad se mu k jeho velké nelibosti naskýtal každý den.

 • 750
   
   
  V roce 1634 byl prohlášen císařem a jeho dekrety za zrádce říše a císařskými důstojníky byl zavražděn v Chebu. Jeho majetek v Čechách byl zabaven a povětšinou byl císařem rozdán těm, kteří se nejvíce přičinili o Albrechtovu smrt.

 • 760
   
   

 • 770
   
   

 • 780
   
   

 • 790
   
   

 • 800
   
   

 • 810
   
   

 • 820
   
   

 • 830
   
   

 • 840
   
   

 • 850
   
   

 • 860
   
   

 • 870
   
   

 • 880
   
   
  Všude samá lví hlava.....heraldický symbol Valdštejnů.

 • 890
   
   

 • 900
   
   
  Valdštejnský palác je monumentální barokní budova.

 • 910
   
   
  Náš slavný PRAGOS KLUB přišel pozdravit i ministr průmyslu a obchodu. :-)

 • 920
   
   
  A zde bývala ulička do dnešní Letenské ulice.......

 • 930
   
   
  ........než tady postavili dům.

 • 950
   
   

 • 960
   
   
  Rozloučili jsme se na Malostranském náměstí.

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297