Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ARCH. ALOIS DRYÁK  
 

  ARCH. ALOIS DRYÁK   28.10.2017   
Václavské nám.25, hotel Evropa

Půjdeme po dílech arch. Aloise Dryáka. Z Václavského nám. od hotelu Evropa (dříve Šroubek) k soše sv.Václava, dále do ulice Slezské, Jana Masaryka a zakončíme v Dykově ulici. Alois DRYÁK (1872 - 1932)  relativně málo známý secesní žák Fridricha Ohmanna. Na počátku tvořil se svými spolužáky. Začal ještě s Ohmannem 1901 hotel Central v Hybernské ul. a již samostatně navrhl 1905 hotel Garni dnes Merian vedle hotelu Evropa na Václavském nám. S přáteli sochaři vysoutěžil řadu hrobů, kašen a velkých pomníků v centru Prahy, z nichž nejslavnější jsou sv.Václav (s Myslbekem) a Fr.Palacký (s Suchardou) oba z 1912. Zvláštní byly realizace sokolských sletišť (Letná a Strahov). Prošel prvorepublikovým obdobím rondokubismu (Radiopalác) a rychle přešel ke klasické Kotěrovské moderně (tabáková režie, U dvou koulí dnes krajský soud ve Slezké ul., nakl.Orbis vedle)  Samostatnou kapitolou byly vilové domy od historismu v Dykově ul. až po vlastní bezozdobný styl na Hanspaulce, vč. zákl. školy a na Ořechovce, kde spoluvytvářel urbanismus a postavil si vlastní dům s ateliérem. 1932 na Olymp.hrách v Los Angeles obdržel olympijskou medajli za největší stadion na světě na Strahově. Dnes je nejvíce uznáván postmodernisty, nikdy neuvěřil plochým střechám, ačkoliv na jeho poslední stavbě zrealizoval funkcionalisticky rovnou střechu vršovické sokolovny jeho dávný spolužák B.Hybšman. Dnes již nikdo nevzpomene, že byl jako vítěz druhých cen spolutvořitelem Obecního domu a Veletržního paláce. Ani jeho mimopražské realizace (Šumperk, Mor.Třebová, Brno a dokonce Užhorod) nejsou obecně známy.   50,- 

PRAGOS + FOIBOS + Ing.Stěnička

 • 1
   
   

 • 2
   
   

 • 2
   
   

 • 20
   
   
   
  HOTEL EVROPA

 • 60
   
   
   
  socha od Šalouna

 • 70
   
   
   
  HOTEL MERANO = Dryák
  HOTEL EVROPA = Dryák + Bendelmayer

 • 90
   
   
   
  SOKL = Dryák 1912

 • 100
   
   
   
  Po místech Dryáka jsme po cestě probrali vše možné

 • 105
   
   
   
  tohoto jsem si nikdy nevšiml

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   
   
  příklad kdy se za 1.rep. renovovalo do těchto podob z původní secese

 • 160
   
   

 • 170
   
   
   
  historismus

 • 180
   
   
   
  neorenesance

 • 190
   
   
   
  RADIOPALÁC vpravo

 • 210
   
   
   
  PRACESTABAKEMDRYAK

 • 220
   
   
   
  RADIOPALÁC z druhé strany

 • 230
   
   
   
  DRYÁK = TISKÁRNA ORBIS

 • 240
   
   

 • 250
   
   
   
  ROH = kdysi PIŠTĚKOVA ARÉNA

 • 260
   
   
   
  VINOHRADSKÁ VODÁRNA

 • 270
   
   
   
  HUSŮV SBOR arch.Janák

 • 280
   
   
   
  spodní kolumbárium

 • 290
   
   
   
  jdeme nahoru

 • 300
   
   
   
  modlitebna

 • 310
   
   
   
  horní kolumbárium

 • 320
   
   
   
  působivé výhledy

 • 330
   
   
   
  DRYÁK = rodinný dům

 • 340
   
   
   
  JDEME POSEDĚT DO KAVÁRNY

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297