Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

TRADICE PRAHY 9 V ARCHITEKTUŘE = VYCHÁZKA ING.STĚNIČKY + KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS !  
 

 PRAHA 9 - tradice v architektuře :     13.5. 2014
 
Komentovaná procházka s průvodcovskou osobností po oblasti = historie, vývoj, současnost, architektura, osobnosti, souvislosti, genius loci...... Po krátké prohlídce historické expozice o Vysočanech 19.+20.stol.na radnici se současným salonem výtvarného umění, půjdeme pasážemi nejnovějšího Kongres. a obchod.centra Fénix, dále okolo nejstarších budov Freyova statku a středověké tvrze po nábřeží Rokytky do nejvyšší obytné budovy v České republice tzv.Elišky (94 m !) , odkud zhlédneme bývalé tovární impérium pánů Kolbena a Daňka. Novou turist.stezkou po vysutých lávkách uvidíme bývalý Lidový dům, v kterém začínala skupina Tvrdohlavých, bývalé OV-KSČ, dnes banka, vstoupíme též do prvorep.funkci­onal.školy a modlitebny Českosl.církve husitské. Na nám.OSN, dříve Lidových milícií vysvětlíme, co znamenaly Domy pro chudé-Obce pražské, po II.válce byty stranických prominentů (ještě zde stojí). Za tratí prohlédneme modernistické Odkolkovy pekárny od vídeňských, resp.severomo­ravských bří Gestnerů. Závěr na Nádraží Vysočany, odkud zhlédneme areál polikliniky, mašinistické sousoší a revitalizovaný Podvinný park u řeky Rokytky.....Uvítáme od každého účastníka další nápady, tipy ale i možnosti vstupů do budov, dvorů. Přinesení dobových materiálů (pohlednic, fotek,?) atd. Po skončení procházky možno posedět krátce u čaje či kávy a domluvit další vycházku.
 • 10
   
   

 • 20
   
   

 • 30
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297