Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

LEGIOBANKA V PROMĚNÁCH ČASU  
 

  LEGIOBANKA V PROMĚNÁCH ČASU   08.03.2017   
.
Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme v ní řadu objektů ! 
Ve skutečnosti jde o BUDOVY DVĚ, které představují milníky meziválečné architektury :
- 1922 = Josef Gočár – rondokubismus s Triumfálním obloukem (Guttfreund, Šturza, atd.) 
- 1937 = Funkcionalistický, třikrát mohutnější, původně bankovní palác od Gočárova žáka F.Marka s pasáží U Rozvářilů a legendárním Divadlem E.F.Buriána D37, dnes Divadla bez herců Archa. Hlavní příspěvek postmoderní současnosti představuje oživené nádvoří mezi oběma nezávislými objekty a jako vzpomínka na francouzského avantgardního básníka, jeho bysta v místech kde bydlel, nad šantánovým kabaretem, Guillaima Apolinaire.
Úplný závěr bude patřit 3 ZADNÍM VCHODŮM z ulice Na Florenci :
1. Vchod původní Legiobanky III, kterým tajně v noci vnášeli ruské zlato čsl. legionáři.
2. Komunistický průchod do dnešních dnů Výzkumný ústav dřevařský
3. Po sametové revoluci automobilový vchod do garáží a ústřední bankovní kuchyně (Atelier ATREA, budova D)

PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 • 10
   
   

 • 20
   
   
   
  LEVÁ BUDOVA LEGIOBANKY - nová 1937
  Společnost Legionářů postavila 2 domy

 • 21
   
   
   
  PASÁŽ ARCHA

 • 22
   
   
   
  jdeme dovnitř

 • 23
   
   
   
  DIVADLO ARCHA

 • 24
   
   

 • 25
   
   
   
  ředitel divadla

 • 26
   
   
   
  pohyblivé části podlah divadla !

 • 27
   
   

 • 28
   
   

 • 29
   
   

 • 30
   
   
   
  Zcela dolní patro

 • 31
   
   

 • 32
   
   

 • 33
   
   

 • 34
   
   

 • 35
   
   
   
  potopa 2002

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   
   
  mramor

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   
   
  PŘESTUP DO STARÉ BUDOVY LEGIOBANKY

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   

 • 210
   
   

 • 220
   
   

 • 230
   
   

 • 240
   
   

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 290
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   

 • 380
   
   

 • 390
   
   

 • 400
   
   

 • 410
   
   

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 450
   
   

 • 460
   
   

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 490
   
   

 • 500
   
   

 • 510
   
   

 • 520
   
   

 • 530
   
   

 • 540
   
   

 • 550
   
   
   
  věšák novin

 • 560
   
   

 • 570
   
   

 • 580
   
   

 • 590
   
   

 • 600
   
   

 • 610
   
   

 • 620
   
   
   
  místnost strážců

 • 630
   
   
   
  a vycházíme z této druhé budovy
  PRAVÁ BUDOVA LEGIOBANKY = stará 1922
  Společnost Legionářů postavila 2 domy

 • 631
   
   

 • 780
   
   
   
  DVŮR KOMPLEXU

 • 790
   
   

 • 800
   
   

 • 820
   
   
   
  parníková okna

 • 830
   
   
   
  dřevařský dům

 • 840
   
   
   
  funkcionalismus, žula

 • 850
   
   
   
  barokní malý domek

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297