Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA SLAVNÉ WINTENITZOVY VILY v proměnách času  
 

 VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA SLAVNÉ WINTENITZOVY VILY v proměnách času   2.2.2017  Zast.bus 137 "Malvazinky" domovů)
Věhlasný světový architekt Adolf Loos vilu vytvořil v 30.letech 20.stol. pro slavného pražského advokáta JUDr.Winternitze a jeho rodinu na smíchovských Malvazinkách. Architekt i stavebník byli v nemilosti komunistického režimu. Obdobné vily konkrétně vyprojektované Loosovými žáky (Kulka Lhota atd.)existují od Vídně po Paříž, ale Loosův geniální raumplán je právě nejdokonalejší ve dvou pražských realizacích : vila Dr.Mullera a vila Dr.Winternitze. Po několika šťastných letech 1.republiky následovaly koncentrační tábory, poválečná perzekuce STB atp. U Winternitzů šlo o zpomalení zkázy využitím budovy na Mateřskou školu a tak zůstala zachována ředitelna, původně pracovna JUDr.Winternitze. Interiér ve stylu "co schod, to jiná architektura" sloužil mateřské škole, kancelářím, výstavní síni, bytům obývaným osobnostmi zahraniční architektury. My si je tentokrát připomeneme za osobní účasti vnuka původního majitele ! Po prohlídce interiérů si ukážeme další slavné vily v okolí, např. pro podnikatele v oboru vodního stavitelství a mostů od F.Zelenky, Jaromíra Krejcara pro Karla Teigeho, dokonce od brněnského spolužáka A. Loose a spolutvůrce vily Tugendhate, Ernesta Eisnera, ve které dlouho žili spisovatelé Vladimír a Ondřej Neff, jako sousedé Karla Gotta. PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 20
   
   
   
  SRAZ Malvazinky

 • 30
   
   
   
  Zajímavá kombinace vil i paneláků

 • 40
   
   

 • 50
   
   
   
  Bydlel 1900-1951 Karel Teige

 • 60
   
   

 • 70
   
   
   
  V dáli již Winternitzova vila

 • 81
   
   
   
  WINTENITZOVA VILA
  nyní se nabízí k pronájmu

 • 85
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   
   
  Vstupujeme, celou jsme ji poté prošli

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 130
   
   

 • 135
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   

 • 210
   
   

 • 220
   
   

 • 240
   
   
   
  Působivé výhledy

 • 250
   
   

 • 260
   
   
   
  Všude orig.detaily

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 290
   
   

 • 310
   
   

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   
   
  A PROŠLI ULICE V OKOLÍ

 • 380
   
   

 • 390
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297