Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU  
 

  DŮM U ZLATÉHO PRSTENU    17.3.2016

Prohlédneme si měšťanský gotický dům, s několika dvorky, který byl pronikavě přestavěný v renesanci s dochovaným domovním znamením. Navštívíme gotické podzemí, prohlédneme si aktuální výstavu, povíme si něco o historii domu. Po prohlídce si prohlédneme ohrazený kupecký dvorec z 11.století, kde se až do roku 1774 vybíralo clo z dovezeného zboží. ZDARMA, jen 20,- na dárek průvodcům    PRAGOS KLUB + I LOVE MY CITY Marek Pisko+Zdeněk Řípa

 

 • 10
   
   
  Začínáme v Týnské uličče ve které tento dům stojí a je jednou z nejvíce křivolakých ulic Starého Města a jak naznačuje svým půdorysem, jedna z nejstarších. Místy je široká pouze 2,68 m. Má 7 rohů a 7 cípů. Na úzkém průčelí se vyjímá restaurované a skutečně zlaté zářící domovní znamení, zlatý prsten. Svoji podobu dostal renesanční kamenný reliéf asi v 1.čtvrtině 17.stol.

 • 20
   
   

 • 30
   
   
  Prsten prý ztratilo na Staroměstském náměstí jakési strašidlo. Počestný měšťan, tehdejší majitel domu, prsten našel a nechal ho zavěsit nad domovní vrata. Zajistil tak svému obydlí magickou ochranu, neboť prsten, stejně tak jako náramek, svým principem uzavřeného kruhu ochraňuje před nečistými silami.

 • 35
   
   
  O tom, jak se zlatý prsten stal domovním znamením, existuje i další pověst. Je odvozena od té skutečnosti, že před několika staletími měl v blízkosti své sídlo řád templářů. V rámci pronásledování řádu byl na popravčím lešení sťat velmistr. Ve svém hrobě v neposvěcené zemi neměl však pokoje a projížděl se na svém koni, drže si svou uťatou hlavu v podpaží, uličkami okolí Staroměstského nám. Když projížděl okolo tohoto domu, uslyšel hluk ze zdejší krčmy a maje ukrutnou žízeň vstoupil. Poručil si pivo, přiložil džbán k ústům a mocnými doušky zaháněl žízeň. Ovšem hlavou která neseděla na krku, pivo volně protékalo na podlahu. Přestože si poručil ještě několik džbánků nemohl žízeň uhasit. Teprve sličná krčmářova dcera mu poskytla radu, aby nejprve hlavu nasadil na krk a pil až poté. Skutečně pak templář svoji žízeň uhasil. Jako na výraz díků pak sundal z prstu velký zlatý prsten s nádherným drahokamem a krčmářově dceři jej daroval. Tímto darem se ona a s otcem stali velkými boháči a kamennou repliku prstenu nechali vsadit na dům jako domovní znamení.

 • 40
   
   
  V posledních letech prodělal dům nákladnou rekonstrukci při níž sem byla umístěna galerie.

 • 50
   
   
  Nejstarší záznamy o domě jsou ze 14.stol., spjaté se jmény Dětřicha Rechcera a později pražského purkmistra viničních hor Tomáška. V 16.stol. vlastnil dům Jan Kaše od Adama a Lukáše, po Bílé Hoře Šimon, zvaný Prsten.

 • 60
   
   
  Ajdeme dovnitř domu

 • 70
   
   
  recepce

 • 100
   
   
  Interier byl plný zajímavostí a překvapení.....

 • 105
   
   

 • 110
   
   
  ...atypických oken....

 • 120
   
   
  ....plastik....Zde vzadu dvorek domu

 • 130
   
   
  ......krásných schodišť. Dnes je toto sklep, ale dříve v minulosti před navýšením terénu přízemí !

 • 131
   
   

 • 140
   
   
  .....a starodávných stropů.

 • 150
   
   

 • 160
   
   
  1.patro - z domu jsme měli krásný výhled na Kostel Matky Boží před Týnem - lidově Týnský chrám, nebo kostel Panny Marie před Týnem.........

 • 170
   
   
  ........jeho stavba probíhala od poloviny 14. století do prvních desetiletí 16. století, takže byl postaven zhruba ve stejné době jako dům U Zlatého prstenu.

 • 179
   
   
  2.patro

 • 180
   
   
  detail

 • 190
   
   
  Tenhle pohled na Týnský chrám nezná každý.

 • 210
   
   

 • 220
   
   
  neznámé pohledy do Týnské....

 • 240
   
   
  V přízemí sousedního domu se nachází Týnská literární kavárna a knihkupectví.

 • 250
   
   
  Z raně gotického období stavebního vývoje domu se zachovaly sklepy a chodba v prvním patře s původní valenou klenbou, ve které se rovněž nachází fragmenty nástěnných maleb z konce 15. století. Prohlédli jsme si obojí.

 • 260
   
   
  Výstava Dominika Gajarského "Carausius morosus" se jmenuje po pakobylce indické. Je to další výstava v rámci projektu Start up, ve které důstojná "kamenná" instituce odvážně mapuje nejmladší umění. Představila tak už skoro čtyři desítky mladých autorů.

 • 270
   
   
  Prošli jsme dvorem přes Literární kavárnu do Týnské ul.

 • 280
   
   
  Před Ungeltem

 • 290
   
   
  Prohlédli jsme si i Týn, také nazývaný Týnský dvůr či Ungelt, je to historický objekt nacházejí se v Praze na Starém Městě mezi Týnskou a Štupartskou ulicí v prostoru mezi kostely Matky Boží před Týnem a sv. Jakuba. Dnešní areál tvoří 18 domů.

 • 300
   
   
  Od 11. století bylo toto místo střediskem mezinárodního obchodu v Praze; všichni cizí kupci, kteří do Prahy přijeli, se museli shromáždit zde. Kromě celnice, která zde fungovala od roku 1774, byl v Týnském dvoře k dispozici i kostel a nemocnice. Od 14. století pak začali kolem dvora pražští měšťané stavět obytné domy a jeho neobyčejný duch dob minulých je zde stále přítomný na každém kroku. Vše dokresluje i přítomnost malé divadelní scény divadla Ungelt na jehož otevření 2. října 1995 se podílel i známý český herec Miloš Kopecký.

 • 320
   
   
  Navšívili jsem prodejnu s výrobou uměleckých předmětů - ozdob, šperků apod. Opravdu hezké :-)

 • 321
   
   
  a výroba šperků a ozdobiček

 • 330
   
   
  ......kultura zde má mnoho podob a to je dobře. Jazz club Ungelt.....

 • 340
   
   
  Jazzclub nás oslovil zvláštní atmosférou......

 • 350
   
   
  Jazz club, díky starým fotografiím a plakátům dýchne silně historie...

 • 360
   
   
  Zastavili jsme se i u domu U Sedmi zlatých svícnů.

 • 370
   
   
  A již jsme venku na druhé straně Ungeltu

 • 380
   
   
  A jdeme do divadla Ungelt.

 • 390
   
   

 • 400
   
   
  uvnitř divadla Ungelt

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297