Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

F.M.KAŇKA nejslavnější český barokní architekt v Klementinu + kostele sv.Klimenta  
 

 F.M.KAŇKA nejslavnějčí český barokní architekt v Klementinu + kostele sv.Klimenta   20.10.2016
Po dvou vycházkách na téma 250 let od úmrtí F.M.Kaňky na levém i pravém břehu Vltavy si jeho dílo budeme komentovat nyní v jezuitských znovuzrozených chodbách Klementina, před panely FOIBOS z Trmalovy vily. Zvláště budeme profitovat z časově-ekonomické úspory necestováním do zámeckých areálů od nejstaršího zámku v Kolodějích až po poslední Valdštejnův zámek v Duchcově. Prohlídka unikátního interiéru řecko-katolické katedrály sv.Klimenta nás překvapí nejen obrazy Petra Brandla a sochami od F.M. Brauna, ale i dvoupatrovou varhaní kruchtou a iluzivním oltářem F.M. Kaňky, krytého a průhledného moderním ikonostasem. Poslední tečka za F.M.Kaňkou bude v kavárničce pod jeho portálem na náměstí F.Kafky. PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 • 1
   
   
   
  Začínáme na Křížovnickém nám. u sochy Karla IV.

 • 30
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   
   
  Karlovou ulicí

 • 80
   
   
   
  jdeme do Klementina okolo na rohu nejstarší meteorologického měření u nás ! http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=898

 • 86
   
   

 • 90
   
   
   
  Výstava staveb F.M.Kaňky - v nově přístupných barokních chodbách

 • 110
   
   
   
  zajímavé originální panty, kliky !

 • 120
   
   

 • 125
   
   

 • 125
   
   

 • 125
   
   

 • 125
   
   

 • 125
   
   

 • 125
   
   

 • 125
   
   

 • 125
   
   

 • 127
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   

 • 154
   
   
   
  a jdeme do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici

 • 155
   
   

 • 156
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297