Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ŠEBKŮV A RINGHOFFEROVŮV PALÁC - PROHLÍDKA  
 

  ŠEBKŮV A RINGHOFFEROVŮV PALÁC - PROHLÍDKA   30.05.2017   
Politických vězňů 7

Minule při  procházce ulicí Politických vězňů, dříve Bredovské, založené Karlem IV. jako Andělská, dle jeho dvorského lékárníka Angela z Florencie, jsme krátce navštívili jen nádvoří nejkrásnějšího neorenesančního paláce v Praze. Palác č.7 si z barokního přestavěl železniční podnikatel Ján Schebek. Stavěl mu ho 1870-73 František Havel (který barokní budovu zbořil), dle projektu Ignáce Ullmanna. Vznikly tak luxusní byty, později na konci 19.století využívána jako rakousko-uherská banka. Po 1918 tu bylo první československé Min.financí a zároveň ČNB. V 50.letech byl palác využíván jako Ekonomický ústav ČSAV, dnes Národohospodářský ústav AVČR. Nádvoří vytváří arkádové chodby, které již známe. Tentokrát vystoupáme po tříramenném kamenném schodišti s litinovým ozdobným zábradlím do tzv. „lunetového sálu“, který zdobí 10 maleb Viktora Barvitia mj.Ullmannova zetě, znázorňující příběh prarodičů barona Schebka, vše v pompejském duchu: původní tapety, lustry, okna, dveře, kachlová kamna a obklady stěn. Palác obsahuje další sály, chodby a schodiště s toskánskými sloupy, troj až pětibokými výsečemi. Při přechodu do sousedního „přátelského“ paláce železničního magnáta Františka Ringhoffera si povšimneme nejen nádherných vrat s mřížemi, ale po stranách zvenku dvojice nik se signovanými plastikami Josefa Wágnera (alegorické postavy ženy a muže 1929-32), které již zaplatila vlády 1.republiky. Přicházíme k sousedovi Ringhofferovi č.5. Pro Ringhoffera palác stavěl opět Ullmann a Havel. Palác není tak bohatě zařízen, jako Schebkův, ale obsahuje cennou secesní přestavbu podnikatelem Františkem Kavalírem 1914-20. Oslní nás osmiúhlá hala s proskleným stropem na místě dvora, výrazně modernizována ve tylu 1-republik. art deca arch. Fr.Šnajder + Jan Stocker. Interiér zdobí nejen originální fresky 4 fresky, alegorie průmyslu, obchodu, stavebnictví a architektury, ale hlavně dívčí akty nad čelným portálem vestibulu od Jana Štursy. Dnes celé přízemí vyplňuje nejmodernější kantýna v Praze, kde se na chvíli posadíme.   50,-

PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 • 1
   
   

 • 10
   
   
   
  ŠEBKŮV PALÁC

 • 20
   
   

 • 30
   
   
   
  celá budova výjimečně krásná, vyzdobená, vybavená dobově, to se jen tak nevidí ! A přitom žije dnes naplno provozem

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   
   
  velmi nezvyklé pohledy...

 • 200
   
   

 • 210
   
   
   
  historie Šebkova paláce

 • 220
   
   

 • 230
   
   

 • 240
   
   

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 290
   
   
   
  Jaké filmy se zde všechny natáčely !

 • 300
   
   
   
  dvorek

 • 310
   
   

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   

 • 380
   
   
   
  PŘECHÁZÍME DO RINGHOFFEROVA PALÁCE vedle

 • 390
   
   
   
  VSTUPUJEME DO RINGHOFFEROVA PALÁCE

 • 392
   
   

 • 400
   
   
   
  krásné

 • 410
   
   

 • 415
   
   
   
  v přízemí je samoobslužná restaurace

 • 420
   
   

 • 450
   
   

 • 460
   
   
   
  JDEME DÁLE UL.POLITICKÝCH VĚZŇŮ

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 485
   
   
   
  krásný interier dalšího hotelu v ulici

 • 490
   
   
   
  BREDOVSKÝ DVŮR
  kde posedíme u piva a kávy

 • 510
   
   
   
  mile jsme popovídali nejen o vycházce

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297