Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

AREÁL DOMINIKÁNŮ + HOTEL U PRINCE s panoramatem ze střechy  
 

 AREÁL DOMINIKÁNŮ + HOTEL U PRINCE s panoramatem ze střechy  22.10.2016 
V klidu sobotního dopoledne navštívíme dva zajímavé historické objekty na Starém Městě vč.panoramatu ze střechy, kde i posedíme u kávy či piva.
10:00 AREÁL DOMINIKÁNŮ v Husově ulic - prohlédneme si největší klášterní komplex na Starém Městě - rajský dvůr, kulturní středisko v románském podzemí, hotelové atrium a kdysi prelaturní část, nyní nádvoří České akademie věd. Povíme si o historii kostela a jeho vnitřním vybavení, poté půjdeme do prostoru nad oltářem, vystoupíme na kůr kostela s překrásnými varhany, dále na půdu kostela a do věže. Také nakoukneme do barokního refektáře a nového prostoru, který byl vytvořen arch.Pleskotem. Návštěvu umožnil náš člen klubu Peter Křižan, děkujeme.
11:00 HOTEL U PRINCE - celý jej prohlédneme a poté vystoupáme až na střechu (kam se nám to minule úplně nepodařilo), kde je restaurace s úžasnými výhledy na panorama Prahy. Není to levný hotel, ale minimálně kávičku si zde každý dáme. A zde prožijeme komentované výhledy na celou historickou Prahu. Průvodce 50,-

PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 • 1
   
   
   
  MAPA OBLASTI obou objektů

 • 2
   
   
   
  DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
  Děkujeme našemu členu Peterovi za umožnění vstupu a celkovou prohlídku areálu vč.věže, půdy atd. !

 • 4
   
   

 • 5
   
   
   
  AREÁL DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA :
  RAJSKÝ DVŮR
  AMBITY
  REFEKTÁŘ

  KLÁŠTER
  1.p. bydlení
                2.p. kanceláře, hostel
               půda
  KOSTEL SV.JILJÍ
  Mezi ulicemi Husovou, Jilskou a Jalovcovou se nachází klášterní areál pražských dominikánů. Původní románský kostelík sv. Jiljí pražští biskupové proměnili na kapitulu. Po kapitule na Pražském hradě a Vyšehradě to byla třetí kapitula u nás a měla nemalý význam. Dokládají to události kolem zasvěcení kostela. Dne 3. května 1371 světil chrám sám arcibiskup Jan Očko z Vlašimi za účasti Karla IV. s manželkou Eliškou. Významným kazatelem v kostele sv. Jiljí byl Jan Milíč z Kroměříže, který zde kázal česky už v roce 1364. Členem kapituly pravděpodobně byl i sv. Jan Nepomucký, generální vikář pražské arcidiecéze. Za husitských bouří kapitula zanikla a podávalo se zde podobojí. Chrám byl však stále významným místem. Zdejší farář byl pověřen vyjednáváním o basilejských kompaktátech (jednání mezi basilejským koncilem a zástupci českých husitů v roce 1436). Dominikáni sídlili v Praze původně od roku 1225 u dnes již zaniklého kostela sv. Klimenta ve čtvrti Poříčí v dnešní Klimentské ulici. Odsud přesídlili asi roku 1239 ke kostelu sv. Klimenta (dnes Klementinum). Po příchodu Jezuitů se roku 1556 přestěhovali do kláštera sv. Anežky Na Františku. Konečně v roce 1626 získali chrám sv. Jiljí a koupili více domů severně od kostela. S budováním kláštera se započalo v roce 1663 a projekt ve slohu raného baroka vypracoval Carlo Lurago, jehož později ve vedení stavby vystřídal Giovanni Domenico Orsi. Závěr prací lze klást do období kolem roku 1700, i když ve 2. pol. 18. století došlo k několika drobným architektonickým zásahům v exteriéru i interiéru. Severní část pak byla upravována ještě v 1. pol. 19. století. Prostorově rozsáhlý konvent zaujímá podlouhlou lichoběžnou parcelu v sousedství chrámu sv. Jiljí a svými křídly svírá dva dvory, oddělené od sebe příčným křídlem. Budovy dosahují výšky dvou pater, pouze v severovýchodní části vytváří 3. patro altánová nástavba. Poměrně jednoduchým raně barokním fasádám uličních průčelí dominují raně barokní portál v Jalovcové ulici, historizující dřevěné výklady v přízemí v Husově ulici a vstupní portály z 1. pol. 19. století v Jilské ulici. Výrazný prvek dvorních fasád představují arkády a arkádové pavlače. Místnosti v přízemí a v 1. patře si zachovaly raně barokní klenby, v severní části, původně samostatném domě, se nachází místnost s gotickou žebrovou klenbou, dále průjezd klenutý renesančně a rovněž renesanční schodiště. Pozornost si zaslouží refektář se štukovou a malovanou výzdobou stropu z počátku 18. století a knihovna se štukovou výzdobou a barokními knihovními skříněmi.

 • 6
   
   
   
  Sešlo nás hodně :-)

 • 7
   
   
   
  úvod

 • 8
   
   
   
  RAJSKÝ DVŮR
  Výjimečně prostředí s historií. Ne náhodou se zde natáčel např. slavný film Amadeus Miloše Formana

 • 9
   
   

 • 10
   
   

 • 11
   
   

 • 12
   
   

 • 13
   
   

 • 14
   
   
   
  AMBITY

 • 15
   
   
   
  REFEKTÁŘ barokní
  Slovem refektář (lat. refectorium) byly nazývány společné jídelny mnichů v křesťanských klášterech. Nebyly užívány k pouhému najedení, ale i k sérii obřadů, modliteb a požehnání, které jídlo doprovázely. Velký barokní refektář vznikl na sklonku sedmnáctého století jako hlavní reprezentativní sál nejvýznamnějšího dominikánského kláštera v českých zemích. Dnešní podobu získal sál po raně barokní přestavbě, za jejíhož autora považujeme Carla Luraga. Bratří kazatelé věnovali mimořádnou pozornost ideové koncepci jeho umělecké výzdoby (dokončena zřejmě před rokem 1712). Bohatou štukovou dekoraci zdí a klenby doplňuje téměř padesát maleb rozdělených do několika cyklů různého obsahu i formátu. Vzhledem k převažující funkci sálu jako jídelny byly nejvýznamnější plochy vyhrazeny zobrazením „hostin“. Střed klenby zaujímá monumentální scéna Svatba v Káně Galilejské, zachycující okamžik, kdy služebníci naplňují nádoby vodou, kterou Ježíš na přání své matky proměňuje ve víno. Sousedící malby Svatý Jiljí napájí raněnou laň a Sv. Dominik s bratry obsluhováni anděly byly inspirovány legendami patrona konventu a zakladatele řádu. Rovněž „hodovní“ scény v čele sálu vycházejí z evangelií a dominikánských legend. V okenních výklencích se nachází série osmnácti podobizen světců a blahoslavených, jejichž posláním je manifestace duchovního významu dominikánského řádu (sv. Tomáš Akvinský, sv. Vincenc Ferrerský, sv. Kateřina Sienská a další). Námětem zbývajících maleb jsou promyšleně zvolená podobenství a citáty vesměs biblického původu. Pozoruhodnou součástí maleb jsou nenápadné znaky dobrodinců z řad šlechty, rytířů i církevních hodnostářů, kteří spolufinancovali výzdobu refektáře. Historické prostředí refektáře a celého areálu kláštera samozřejmě láká i filmaře. Natáčel se zde např. slavný film Amadeus režiséra Miloše Formana.

 • 16
   
   
   
  my

 • 16
   
   

 • 16
   
   

 • 16
   
   

 • 16
   
   

 • 16
   
   

 • 30
   
   
   
  KOSTEL SV.JILJÍ
  1371 - gotický románského původu. Na začátku 80.let 20.stol. zde režisér Miloš Forman natočil některé scény filmu Amadeus

 • 31
   
   

 • 32
   
   
   
  působivé....

 • 33
   
   

 • 33
   
   

 • 33
   
   

 • 34
   
   
   
  vstup LETNÍ KŮR nahoře za kazatelnou

 • 35
   
   

 • 36
   
   

 • 37
   
   
   
  ZÁKRISTIE vchod vedle kazatelny

 • 38
   
   
   
  uvnitř

 • 39
   
   
   
  spousta až historických funkčních zařízení...

 • 40
   
   
   
  KLÁŠTER 1.p. kanceláře + hostel
  CENY UBYTOVÁNÍ - levné :
  1 osoba 700,-
  2 osoby 2x500,-
  3 osoby 3x450,-
  4 osoby 2x400,-
  u více nocí slevy !

 • 41
   
   

 • 250
   
   
   
  KAPLE SV.ZDISLAVY

 • 260
   
   
   
  mozaika z 1989, vpravo je zpodobněn Václav Havel

 • 270
   
   
   
  Vstup do KRUCHTY nahoru

 • 280
   
   

 • 290
   
   
   
  pohled z kruchty

 • 291
   
   

 • 300
   
   
   
  vstup do VĚŽE a PŮDY

 • 310
   
   

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   
   
  celkově dost náročné výstupy

 • 351
   
   

 • 355
   
   

 • 357
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   
   
  půda

 • 371
   
   

 • 371
   
   

 • 371
   
   

 • 371
   
   

 • 372
   
   

 • 380
   
   

 • 389
   
   
   
  zajímavé, jak všude možně v areálu jsou různě položeny artefakty.....např. zde obraz místních činitelů z r.1936

 • 390
   
   

 • 390
   
   

 • 391
   
   
   
  zvony

 • 392
   
   

 • 392
   
   

 • 392
   
   

 • 392
   
   

 • 392
   
   

 • 392
   
   

 • 392
   
   

 • 393
   
   

 • 400
   
   
   
  krásné netradiční výhledy

 • 410
   
   

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 490
   
   
   
  KLAUZURA
  Veřejně nepřístupná část kláštera. Obecně znamená jakákoli dobrovolná odloučenost od společnosti

 • 500
   
   

 • 510
   
   

 • 892
   
   

 • 893
   
   
   
  Vyšli jsem z kláštera a jdeme do hotelu U Prince

 • 895
   
   

 • 900
   
   
   
  vzadu hotel

 • 902
   
   
   
  HOTEL U PRINCE
  V autentickém prostředí náročně rekonstruovaného objektu z 12.stol.jedinečný zážitek přímo na Staroměstském náměstí ve 24 pokojích, které jsou originálně a stylově zařízené starožitným nábytkem. Součástí hotelu je prostorná restaurace v přízemí s venkovní zahrádkou s výhledem na Staroměstskou radnici s orlojem ze 14. století, kde se podávají speciality z české i mezinárodní kuchyně.V suterénu se nachází proslulý Black Angel’s bar s příjemnou atmosférou 30. let minulého století, který byl několik let po sobě vyhlášen mezi nejlepší hotelové bary na světě. Naše střešní restaurace Terasa U Prince snoubí unikátní spojení gastronomického zážitku a nejromantičtější výhled na starou Prahu.

 • 904
   
   
   
  vstupujeme

 • 905
   
   

 • 906
   
   

 • 907
   
   
   
  krásně vybavené prostory !

 • 907
   
   

 • 908
   
   
   
  kouplelna

 • 908
   
   

 • 908
   
   
   
  pokoj

 • 911
   
   

 • 913
   
   

 • 914
   
   

 • 915
   
   

 • 920
   
   

 • 921
   
   

 • 922
   
   

 • 925
   
   
   
  a jdeme až na terasu na střeše

 • 930
   
   

 • 931
   
   
   
  reklamní foto

 • 932
   
   

 • 934
   
   

 • 940
   
   

 • 941
   
   

 • 942
   
   
   
  a již přišel i Peter, který za námi v Dominikánském areálu vše zkontroloval a zamkl :-)

 • 942
   
   

 • 942
   
   
   
  posadili jsem se dali si kávu apod. Káva stojí cca 70,- což vlastně není tolik vzhedem k vstupu na takovou vyhlídku....

 • 943
   
   

 • 943
   
   

 • 944
   
   

 • 945
   
   

 • 950
   
   
   
  A nečekaně ještě společně jdeme do BETLÉMSKÉ KAPLE, kam nás pozvala naše členka zde pracující, kterou jsem po cestě potkali :-)

 • 952
   
   

 • 952
   
   

 • 953
   
   
   
  výstava u Betlémské kaple

 • 955
   
   

 • 955
   
   
   
  objevili jsme otisk trilobita !

 • 956
   
   

 • 958
   
   
   
  Vlasta v červeném zde pracující a také členka našeho klubu nás zde zdarma provedla

 • 959
   
   

 • 960
   
   

 • 962
   
   

 • 963
   
   

 • 964
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297