Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

JEČNÁ ULICE s objekty  
 

  JEČNÁ ULICE s objekty   08.06.2017   
roh Ječná - Karlovo nám. u Kostela
Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme v ní řadu objektů ! 
Kněžský ústav sv. Ignáce, Dům u Kameného stolu, Auerbachův dům (film.producent), Zoubkův dům (sochař), Centrum Metodistů, Pivovarský dům, Slepecký církevní internát, Dům Boženy Němcové, Elektrotech.průmyslovka, Postmoderna manželů Machoninových, Dům čsl.legionářů,...   

PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 20
   
   
   
  KOSTEL sv.IGNÁCE

 • 30
   
   

 • 33
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   
   
  DŮM U KAMENÉHO ZVONU 1912
  Ječná 1
  Od arch. Petříka a Roštíka, nárožní relief Jaroslav Horejc

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   

 • 210
   
   

 • 230
   
   
   
  KNĚŽSKÝ ÚSTAV U sv. IGNÁCE, dnes opět jezuité
  Ječná 2

 • 240
   
   

 • 250
   
   
   
  Dnes vnitřní dvůr fak. nemocnice KÚ.

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   
   
  BOČNÍ ULICE
  SALMOVSKÁ 18, 20
  Arch. Jan Voráček, květinová secese 1905 – 06, restituce Norberta Auerbacha, druhého největšího producenta na Barrandově.

 • 300
   
   
   
  ATELIÉR OLBRAMA ZOUBKA
  Salmovská 7
  Ve dvoře atelier Olbrama Zoubka.

 • 305
   
   

 • 310
   
   

 • 350
   
   

 • 360
   
   

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 490
   
   

 • 510
   
   

 • 520
   
   

 • 530
   
   

 • 550
   
   
   
  JDEME DÁLE

 • 560
   
   

 • 570
   
   
   
  SALMOVSKÁ - rohový dům
  Arch. Kotas – 1936

 • 580
   
   

 • 590
   
   

 • 600
   
   
   
  JEČNÁ 10
  secesní interiery – arch. Jan Voráček, 1902

 • 610
   
   

 • 620
   
   

 • 630
   
   

 • 635
   
   

 • 650
   
   

 • 670
   
   
   
  foto domu z knihy Památky Nového města, orig. fasáda se secesními freskami

 • 680
   
   

 • 705
   
   
   
  DŮM U ČTRNÁCTI POMOCNÍKŮ
  geometrická secese 1908

 • 710
   
   

 • 730
   
   

 • 732
   
   

 • 740
   
   

 • 760
   
   

 • 770
   
   

 • 780
   
   

 • 800
   
   

 • 810
   
   

 • 815
   
   
   
  DŮM METODISTICKÉ CÍRKVE
  JEČNÁ 19
  Josef Blecha 1910 funkcionalismus

 • 820
   
   

 • 830
   
   
   
  Nádvorní průčelí katedrály metodistů
  hl. vstup do katedrály je z ulice Malá Štěpánská

 • 832
   
   
   
  Orig. detail keramiky v průjezdu metodistů

 • 840
   
   
   
  opět jiný svět než běžná Ječná....

 • 850
   
   

 • 870
   
   
   
  PIVOVARSKÝ DŮM
  roh Ječné a Lipové od Gustava Paula 1937

 • 880
   
   

 • 890
   
   
   
  Protější roh Pivovarského domu
  Protější roh je typický elektrický dům ve stylu „mezinár. funkcionalismu“ – arch. Julius Landsmann a Martin Reiner(zelené obklady jsou skleněné), dům vpravo arch. Karel Kotas, 1936, další dům vpravo je Katolická škola pro neslyšící a nevidoucí u sv. Anny

 • 891
   
   
   
  Zelené obklady jsou skleněné !

 • 900
   
   
   
  Zde B. Němcová napsala Babičku - posl. dům vlevo

 • 901
   
   
   
  B.NĚMCOVÁ

 • 920
   
   
   
  KATOLICKÁ ŠKOLA sv.ANNY
  hl. vstup

 • 940
   
   
   
  JEČNÁ 31
  Neslavnější dům v Ječné ul., neorenesance 1874, arch. Anton Pitlík

 • 950
   
   

 • 952
   
   

 • 960
   
   
   
  další jiný svět....

 • 970
   
   
   
  Původně renesanční letohrádek z 16. stol , původně Salmovská zahrada – hrabě Salm

 • 990
   
   

 • 992
   
   

 • 993
   
   

 • 1000
   
   

 • 1010
   
   

 • 1060
   
   

 • 1070
   
   

 • 1080
   
   

 • 1090
   
   
   
  STŘEDNÍ KATOLICKÍ ŠKOLA
  Mariánský ústav kongregace dcer Božské lásky.
  JEČNÁ 33

 • 1100
   
   
   
  Levý dům – kvalitní funkcionalismus
  Arch. Kotas 1937, uprostřed dům s papírnictvím JEČNÁ 31, nahoře tympanon od J.V. Myslbeka

 • 1110
   
   
   
  JEČNÁ 32

 • 1120
   
   

 • 1130
   
   

 • 1140
   
   
   
  Ve vnitrobloku přístavby z 30. let

 • 1150
   
   

 • 1160
   
   

 • 1170
   
   

 • 1180
   
   

 • 1190
   
   
   
  DŮM MEZI JEČNOU A KATEŘINSKOU
  pařížský styl
  Dům v pařížském stylu ve tvaru ypsilon od Fr. Buldry, 1898 mezi ulicemi Ječnou a Kateřinskou, modrý dům vpravo brutalismus Věry Machoninové, 1985

 • 1200
   
   
   
  NOVOSTAVBA socialismu
  Fasáda - smaltovaný plech

 • 1210
   
   
   
  LÉKAŘSKÝ DŮM původně
  Rohový od Viktora Barvítia, kvalitní neorenesance 1878, sgrafita ranný Fr. Ženíšek. 2 sochy na fasádě = LÁSKA a VÍRA

 • 1220
   
   
   
  LÉKAŘSKÝ DŮM

 • 1230
   
   
   
  Vstupní lobby Domu legionářů, pův. domu Rastislava Štefánika, 1937 arch. Fr. Zelenka

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297