Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

FLORENTINUM  
 

 FLORENTINUM - PROHLÍDKA NEJVĚTŠÍHO MULTIFUNKČ. AREÁLU PRAHY   5.5.2016  
Prohlídku kromě Ing.Stěničky bude komentovat arch.Petra Šebestová, zástupkyně hlavního inženýra projektu, nyní vykonávající autorský dozor na Florentinu. Autorem návrhu je doc.Ing.arch.Jakub Cigler, z atelieru Jakub Cigler Architekti, dříve Cigler Marani . Předmětem bude též vysvětlení k uměleckým dílům nejen v nádvořích areálu, ale i jednotlivých Lobby s uměleckými díly přednostních českých výtvarníků. Dále pak adaptace Paláce Desfoursu, mezinárodního hotelu M1 – Motel One, s přilehlými pasážemi. Na závěr si popíšeme nejdůležitější památky architektury 20.století na obvodu celého městského bloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci, v souvislosti s historicko-politickými okolnostmi. PRAGOS KLUB + Ing.Stěnička

 • 10
   
   
   
  Sraz u Bílé Labutě - 1. obchodní dům Prahy
  http://www.bilalabut.cz/page/about-us/
  Na místě dnešního obchodního domu Bílá labuť se v minulosti nacházely dva sladovnické domy s velkými zahradami, kterým se od roku 1653 říkalo „U bílé labutě“. Po velkém požáru v roce 1653, který zasáhl také tyto domy, následovala vleklá obnova obou těchto objektů. V 30.letech 20.stol. si nemovitosti U bílé labutě koupil podnikatel Jaroslav Brouk, spolumajitel Brouk a Babka na Letné. Staré budovy dal zbořit a na místě nechal těsně před druhou světovou válkou postavit podle plánů architekta Josefa Kitricha a Josefa Hrubého funkcionalistický obchodní dům s obestavěnou plochou 70000 m3 o celkové ploše 20000 m2 a prodejní plochou 15000 m2 a jemuž dal název Bílá labuť. Vnitřní komunikace tvořila dvě pevná schodiště a 5 velkých osobních rychlovýtahů. Malou senzací byl eskalátor z přízemí do prvního patra, neboť se jednalo o první pohyblivé schodiště v Praze umístěné v objektu. Hlavní průčelí paláce tvořilo obrovské okno o rozměrech 30 x 18 m, zasklené neprůhledným stříbrošedým izolačním sklem, složené ze dvou tabulí čirého skla a výplně ze skelné vaty. Evropským unikátem, zde poprvé použitým, byly pneumatické pokladny. Každé prodejní oddělení bylo spojeno speciálním potrubím s ústřední pokladnou v pátém patře. Obchodní dům byl slavnostně otevřen, pokud se to tak dá říci, ve smutné době 19. 3. 1939. Od té doby proběhlo několik změn a dílčích rekonstrukcí. Za bývalého režimu dům plnil stejnou funkci, a proto mohl být po revoluci dne 15. 8. 1990 přivítán 400.000.000 zákazník.

 • 20
   
   
   
  "Vila" na střeše - bydliště Brouka a Babky

 • 30
   
   
   
  Vstupujeme do Florentina

 • 40
   
   
   
  Pasáž

 • 50
   
   
   
  Jdeme do vnitrobloku

 • 55
   
   

 • 60
   
   

 • 80
   
   
   
  Přednáška o stavbě arch.Petra Šebestová, zástupkyně hl.inženýra projektu, nyní vykonávající autorský dozor na Florentinu

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 130
   
   
   
  Mezi Florentinem a nádražím vyroste toto monstrum. Sice zajímavé, ale vysoké a měnící silně starou podobu oblasti....

 • 140
   
   
   
  zasedačka

 • 141
   
   

 • 150
   
   

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   

 • 220
   
   
   
  Zajímavá umělecká díla v objektu

 • 230
   
   
   
  východ z Florentina a jdeme po okolí

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297