Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ZLATÝ KŘÍŽ NA VÁCLAVSKÉM NÁM. S OBJEKTY  
 

 ZLATÝ KŘÍŽ NA VÁCLAVSKÉM NÁM. S OBJEKTY   6.2.2017   
Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme v ní řadu objektů !
Pojem Zlatý kříž v Praze je název pro dolní křižovatku Václavského nám. s ulicí 28.října , Národní ulice a na 2.straně ulice Na Příkopech. Oproti daleko slavnějšímu „Svatému kříži“, který rovněž od doby Karla IV. byl ústřední křižovatkou na Novém Městě pražském, tj.Václavské nám. s ulicemi Jindřišská nalevo a Vodičkova napravo. Naši vycházku začneme v Paláci Myslbek, kterým byl zmařen poslední volní prostor v centru. Název Myslbek je samozřejmě dle nejznámějšího sochaře generace národního divadla a navíc podle názvu předválečného pavilonu – obdoba Mánesa, pro sochaře. Vstoupíme naproti do unikátního a ojedinělého empírového kostela od berlínského arch.Fischera, který ukrývá ojedinělou kopii tzv.Turínského plátna (s otiskem Kristova těla), který zůstal v Jeruzalémě po Kristově vzkříšení. Proměny domu, kde zemřela B.Němcová, zaznamenali prvorepublikovou Obchodní banku od arch.Bendlmayera, dnes supermarket. Originální torzo funkcional.pasáží připomíná halový interiér Paláce Bondy, dnes hlavní pražské sídlo světoznámé firmy Moser, kam se také podíváme. Okolo nedávno Dětského domu, v době vzniku konstruktivist.dílo banky od L.Kysely, zahlédneme ojedinělý objekt, nedávno Palác Fischer Reisen, dnes poloprázdný rizalit ve stylu art decového funkcionalismu od žáků německého arch.Ericha Mendelsona. Naproti secesního Paláce Pelikán se podíváme do nejstaršího Obchodního domu v Praze ze 60.let 19.stol., který navrhl hlavní arch.vídeňské okružní třídy Hansen. Protáhneme se Pasáží Koruna, dokumentující nejstarší rozmach obchodní aktivity v Praze před 2.sv.válkou (1912 arch.A.Pfeifer – žák Jana Kotěry). Vedle mramorem obložené vídeňské pojišťovny ze stejné doby, vzhlédneme k sochám slovinského sochaře Maixnera. Neopomeneme vniknout do interiérů, kde se snoubí karrarský mramor se supermarketem 2. a 3.třídy. Detailně popíšeme původně Dům ČKD na Můstku (1.vlašťovka svět.postmoderny od manželů Šrámkových, po 1968) se střešní vyhlídkovou terasou, teď v zimě zavřenou. Pokračujeme (Václavák přenecháme na příště) do ulice 28.října, kde najdeme řadu původně mondénních obchodů z doby před 1.sv.válkou, kterým na začátku dominuje Eskomptní banka postavená firmou Blecha a vyzdobena bohatou sochařskou výzdobou od Celdy Kloučka. Tato úzká ulička vždy patřila česky hovořícím Pražanům, na rozdíl od německých Amgraben. Na jejím konci si prohlédneme Obchodní dům ARA, před 1980 Perla. Oceníme prvorep.náměstíčko Jungmannovo s kostelem Pany Marie Sněžné, Františkánským klášterem a samotným Jungmannem od sochaře Šimka. Dnes náměstí vytyčují 4 monumentální stavby z 1.rep. : rondokubistická ADRIE (Janák a Zasche), opět pojišťovna ADRIE 2, založena v c.k. Terstu od K.Hilberta, neorenesanční palác od arch.Ullmanna – stavitel Havel a Dům ARA v originálním americkém funkcional.stylu (již výše zmíněný). Vycházku zakončíme v paláci Chicago od Josefa Havlíčka se sousední původně Vilímkovou, dnes Špálovou galerií, od hlavního scénografa divadla V+W.     PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 1
   
   

 • 10
   
   
   
  MYSLBEK
  Palác Myslbek - má jméno nejvýznamnější osobnosti českého sochařství – Josefa Václava Myslbeka. Nákupní Galerie Myslbek je pasáž mezi rušnou ulicí Na Příkopě a Ovocným trhem, která symbolicky propojuje Nové a Staré Město. Fasádě Na Příkopě dominuje brána z nerezové oceli vážící 8 tun
  Její 2 gigantická posuvná křídla se každý den ráno pomalu rozevírají a večer zavírají. 2.brána vedoucí na Ovocný trh vyniká bronz.hlavami sochaře Nepraše, hlavy obráceny různými směry jakožto davy nakupujících. V středu pasáže se nachází prosvětlená kruhová dvorana vybízející k posezení nebo obdivování výjimečného uměleckého díla – největší skleněná instalace střední Evropy od M.Velčovského, vyrobila česká firma Lasvit. Impozantní plastika z ručně foukaného skla znázorňuje křišťálový vír Do 1926 stála na Příkopech budova České banky Union. Ta se rozhodla ji strhnout a vypsat soutěž na nové sídlo. Projekt počítal s rozšířením parcely na Ovocný trh, kde se za tímto účelem obětovalo pět domů. Stavba se však nerealizovala a banka prázdnou parcelu prodala. Ve 30.letech prostor zaplnil pavilon Spolku výtvarných umělců Myslbek, který tam vystavoval Myslbekovu orig.tvorbu i umělecké počiny svých členů. V 50.letech byl pavilon odstraněn a vzniklá proluka se proměnila v park spojující klidné prostředí Ovocného trhu a živé Příkopy.Při výstavbě metra a rekonstrukci Stavovského divadla posloužil park jako staveniště. V nadcházejících desetiletích město mnohokrát uvažovalo, jak s největší a nejdražší parcelou v centru Prahy naložit – dalo by se říci, že představovala tréninkový prostor pro několik generací architektů. V poslední vypsané soutěži zvítězila francouzská finanční společnost CDC, která 1995 začala s výstavbou. 1996 následovalo slavnostní otevření. Dnešní Myslbek nabízí vedle obchodů i kancelářské prostory. Nemovitost o rozloze 17 000 metrů čtverečních má 6 nadzemních podlaží a 4 podzemní podlaží, která slouží jako parkoviště s 324 parkovacími místy. Budova má 3 samostatné adresy: 2 Na Příkopě a 1 Nám.Ovocný trh. http://www.myslbek.com

 • 20
   
   

 • 40
   
   

 • 49
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   


 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   

 • 160
   
   
   
  Turínské plátno = relikvie, která má být plátnem, do nějž krátce po ukřižování bylo zahaleno tělo Ježíše Krista, jak jej z kříže sňali Josef z Arimatie a Nikodém. Na plátně je pouhým okem viditelný otisk mužské postavy.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADnsk%C3%A9_pl%C3%A1tnoVÍCE

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   
   
  KOLOWRAT PALÁC

 • 200
   
   

 • 210
   
   
   
  ČERNÁ RŮŽE

 • 220
   
   

 • 230
   
   

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   
   
  PALÁC SYLVA-TAROUCCA
  a dvůr

 • 280
   
   

 • 290
   
   

 • 300
   
   
   
  Hotel Ambasador
  styl amerikanismus

 • 310
   
   
   
  Vzadu bývalé jízdárny

 • 320
   
   
   
  KORUNA

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   
   
  HAASŮV OBCHODNÍ DŮM

 • 380
   
   

 • 390
   
   

 • 400
   
   

 • 410
   
   
   
  VÍDEŇSKÁ BANKA

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 450
   
   
   
  MŮSTEK

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 490
   
   

 • 500
   
   

 • 510
   
   

 • 520
   
   

 • 530
   
   
   
  skla arch.Janáka

 • 540
   
   
   
  PRÁZDNÝ DŮM na NÁRODNÍ

 • 550
   
   
   
  v přízemí fungují levné obchody

 • 560
   
   

 • 570
   
   

 • 590
   
   
   
  neuvěřitelné ceny

 • 600
   
   

 • 610
   
   

 • 620
   
   


 • 650
   
   
   
  BYTOVÝ DŮM VEDLE

 • 660
   
   

 • 670
   
   

 • 680
   
   
   
  Oknem se dalo vylézt na střechu a mít nezvyklé pohledy :-)

 • 690
   
   

 • 700
   
   

 • 710
   
   

 • 720
   
   

 • 730
   
   

 • 740
   
   

 • 750
   
   

 • 760
   
   

 • 765
   
   
   
  PALÁC CHICAGO

 • 770
   
   

 • 780
   
   

 • 780
   
   

 • 790
   
   

 • 800
   
   

 • 810
   
   

 • 810
   
   

 • 820
   
   

 • 820
   
   

 • 830
   
   

 • 840
   
   

 • 840
   
   

 • 850
   
   

 • 850
   
   

 • 860
   
   

 • 860
   
   

 • 870
   
   
   
  HOTEL METROPOL

 • 880
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297