Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

PROMĚNA JEDNÉ ULICE = PERLOVA  
 

 PERLOVA  - proměna jedné ulice :    29.9.2015
Nový CYKLUS = "PROMĚNA JEDNÉ ULICE" - dnes PERLOVA. Každý dům bude popsán vč.svého architekta a stavitele.
Působivá vycházka se vstupem do několika objektů a pohledy z nižších i z horních pater do okolí - tak jak jsme viděli poprvé v životě.
PŮVODNÍ ANTOCE : Začneme v podzemní galerii a na moderních obrazech si připomeneme náš výlet do Paříže. Vstoupíme do býv.paláce ARA poté PERLA a shora se rozhlédneme na Prahu ! Podrobně i s interiérem prohlédneme palác V Kisně se zajímavou historií, sestoupíme dolů a v podzemí si dáme drink a shlédneme výstavu slavného fotografa J.Lukase. Dále v ulici navštívíme vnitroblok hotelu a ze schodiště nahlédneme do vnitrobloku s románským opevněním Starého Města. Jedná se o jeden z nejzdařileších funkcional.objektů navazující na renesančně-barokní okolí. V podloubí vzdáme hold u památníku "padlým ženám". Navšívíme 3 klasic.domy dle čas.možností a vycházku ukončíme v oblouk.pasáži od arch.Janáka v domě postaveném prastrýcem prez.Havla v neorenes.stylu dle arch.Ullmanna.
INFO O KISNĚ : 1930 upraven na obchodní dům. Stavebník budovy, obchodník J.Kukla měl v domě obchod se zdrav.potřebami a ve vyšších patrech staropražskou hospodu ?V Kisně?. Konstruktiv.průčelí má dvojici soch ? Architekturu a Vědu z 1895 a mezi okny nad skleněnou stěnou je reliéf z umělého kamene s nápisem V Kisně, obsahující vinné hrozny, chmelové šišky a obilí ? tedy suroviny k výrobě piva a vína upomínající na existenci restaurace. Přímo do nitra reliéfu je vkomponována hranolová lucerna. 

 • 10
   
   
   
  Začínáme na Jungmannově nám.

 • 20
   
   
   
  KLUBÁCI - terasa Adria

 • 30
   
   
   
  TERASA ADRIA - impozantní výhled, milé zde v kavárně posedět

 • 40
   
   
   
  TERASA ADRIA

 • 50
   
   
   
  Z TERASY ADRIA
  Jungmannovo nám.

 • 60
   
   
   
  Z TERASY ADRIA
  Pojišťovna Adriatica....

 • 70
   
   
   
  VNITROBLOK Národní

 • 80
   
   
   
  VNITROBLOK Národní

 • 90
   
   
   
  PASÁŽ z Národní do Perlovy

 • 100
   
   
   
  V PASÁŽI jsem nahlédli do vhcodu, kde je schován RENESANČNÍ SLOUP !!!

 • 110
   
   
   
  PERLOVA
  dům Fr. Havla 1866

 • 120
   
   
   
  ===>

 • 130
   
   
   
  ===>

 • 140
   
   
   
  DŮM KISNA

 • 142
   
   
   
  DŮM KISNA detail kisny

 • 150
   
   
   
  DŮM KISNA
  galerie velmi zajímavých fotografií

 • 160
   
   
   
  DŮM KISNA
  krásný sklep

 • 170
   
   
   
  ===>

 • 180
   
   
   
  VÝHLED směr Uhelný trh

 • 190
   
   
   
  ===> objevili jsme další světy

 • 191
   
   
   
  ===>

 • 200
   
   
   
  VÝHLED směr Ovocný trh

 • 220
   
   
   
  ===>

 • 230
   
   
   
  ===>

 • 235
   
   

 • 240
   
   
   
  Pokračujeme dále

 • 244
   
   
   
  HOTEL PERLA
  zajímavý je umělý kámen

 • 250
   
   
   
  HOTEL PERLA jiný pohled na známou oblast

 • 260
   
   
   
  HOTEL PERLA
  zaplněn námi
  Máokdo ví, že je volně přístupná kavárna

 • 270
   
   
   
  HOTEL PERLA

 • 290
   
   
   
  HOTEL PERLA

 • 291
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   
   
  VÝHLED na Starom.nám.

 • 320
   
   
   
  VÝHLED směrem k Vltavě

 • 340
   
   
   
  Pomník "padlým" ženám. Perlova v minulosti proslula prostitucí

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297