Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

Architektura jednoho bloku = U Václavského nám. Vodičkova-Štěpánská  
 

 VODIČKOVA-ŠTĚPÁNSKÁ -architektura bloku ulic   11.11.2015

CYKLUS = "PROMĚNA BLOKU ULIC" - projdeme, poznáme a procítíme oblast - dnes u Václavského náměstí Vodičkova-Štěpánská 
Začínáme v pasáži Osvobozeného divadla, postaveného arch.Polívkou v paláci V jámě, pro rodinu Bartoňů z Dobenína. Po objasnění výstavby rozsáhlých pasáží v jedné lokalitě projdeme pasáží do ulice V jámě, uvidíme atelier V.Miluniče a nejnovější městskou galerii na Praze 1.Ve Štěpánské začneme Štěpánskou pasáží od E.Rossenberga a v znovuzrozeném art decovém Hotelu Alcron. Stoupáme Štěpánskou, kde si prohlédneme schodišťový vestibul bývalého Min. průmyslu, nyní Fin.úřadu. Na druhé straně si prohlédneme výstavu a zázemí kulturního střediska Francie v Denisově ústavu. Na stejné straně dále projdeme právě vzniklým hotelem Majestic, přebudovaného z předválečného obchodního domu Habich (arch.J.Havlíček). Stále budeme sledovat protější stranu od Akademického gymnázia přes konstrukt.dům od L.Kysely, až k rodnému domu Fr.Ženíška, po kterém zbyla jen pamětní deska na fasádě. Dům byl postaven puristickým arch.V.Obrtelem. Dům vtipně sleduje zakřivení Štěpánské ulice. Vývoj od secese k funkcionalismu si objasníme na kraji ulic Řeznické a Navrátilovy, abychom klesali ulicí školskou k rodnému domu Jaroslava Haška. Na závěr projdeme schodišťovou pasáží bývalé pojišťovny Adria, dnes MČ P1, kde získáme info-materiály. Ve Vodičkově ul. si připomeneme atelier Fr.Drtikola, mecenáše J.Hlávku s jeho sochou od J.Mařatky ve dvoře. Neopomeneme postmoderní dům na místě slavné čínské restaurace z 50.let, který vyprojektoval arch.J.Kotík z ateliéru Omicron. Závěr provedeme u piva v Novoměstském pivovaru.  PRAGOS KLUB + ing.STĚNIČKA

 • 2
   
   
   
  MAPA PROMĚN 1842-DNES
  kromě pár nezastavěných parcel stejné

 • 4
   
   
   
  Sraz blízko PALÁCE U NOVÁKŮ

 • 20
   
   
   
  Začínáme v krásné pasáži

 • 30
   
   
   
  V pasáži nahlédneme do domů

 • 40
   
   
   
  V JÁMĚ

 • 50
   
   
   
  V JÁMĚ Osvobozené divadlo

 • 60
   
   
   
  V JÁMĚ Osvobozené divadlo

 • 70
   
   
   
  V JÁMĚ z této budovy se řídila výstavba panel. sídlišť

 • 80
   
   
   
  ŠTĚPÁNSKÁ na pozadí Sv.Štěpán

 • 90
   
   
   
  DENISŮV ÚSTAV - dnes Francouzský institut
  vnitroblok,klid a domečky, které by nikdo nečekal vedle Václavského nám.....

 • 100
   
   
   
  HOTEL MAJESTIC PLAZA

 • 110
   
   
   
  HOTEL MAJESTIC PLAZA interiér

 • 119
   
   
   
  "Elektrické domy" 30-letá 20.stol.

 • 120
   
   
   
  ==> detail

 • 130
   
   
   
  ŠTĚPÁNSKÁ funkcionalismus

 • 140
   
   
   
  ŠKOLSKÁ

 • 150
   
   
   
  ŠKOLSKÁ
  další "Elektrické domy"

 • 159
   
   
   
  VNITROBLOK - zcela jiný svět než by člověk v okolí Václaváku čekal....

 • 160
   
   
   
  VNITROBLOK

 • 170
   
   
   
  ŠKOLSKÁ
  jako jinde, novější dům postavený v plánovaném rozšíření ulice

 • 180
   
   
   
  ŠKOLSKÁ
  Dům narození J.Haška

 • 200
   
   
   
  NAVRÁTILOVA
  oběti 17.11.1939

 • 210
   
   
   
  NAVRÁTILOVA
  portál od Brokoffa

 • 220
   
   
   
  VNITROBLOK

 • 230
   
   
   
  PASÁŽ Vodičkova 18 u úřadu MČ-P1

 • 240
   
   
   
  ===>

 • 250
   
   
   
  NOVOMĚSTSKÝ PIVOVAR

 • 260
   
   
   
  NOVOMĚSTSKÝ PIVOVAR pasáž

 • 270
   
   
   
  ZŠ VODIČKOVA - KLUBÁCI

 • 275
   
   
   
  ATELIER FR.DRTIKOLA
  1883-1961. Český fotograf tvořící 1901-35, věnoval se i grafice a překladatelství. Proslavil se svými portréty a akty.Je znám také svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu a je označován za patriarchu českého buddhismu; zajímavél od 1945 až do smrti aktivním členem KSČ

 • 280
   
   
   
  ŠKOLSKÁ 38
  kde udajně bydlel v 2.p. T.G.Masaryk

 • 290
   
   
   
  ŠKOLSKÁ výše
  kde nám paní zde bydlící řekla, že Masaryk žil v tomto domě, že to má ověřeno....

 • 291
   
   
   
  A tak jsme si dům prohlédli

 • 300
   
   
   
  ===>

 • 320
   
   
   
  ŠKOLSKÁ 28 vnitroblok

 • 330
   
   
   
  ŠKOLSKÁ 34 vnitroblok další

 • 340
   
   

 • 350
   
   
   
  ŠKOLSKÁ další vntroblok

 • 360
   
   
   
  ŠKOLSKÁ další vnitroblok, silný zážitek z rozlehlého prostoru s pavlači, schodišti....

 • 365
   
   
   
  DENISŮV ÚSTAV zezadu s Školské

 • 370
   
   
   
  VODIČKOVA Hlávkův dvůr - deska velikána J.Hlávky

 • 380
   
   
   
  VODIČKOVA Hlávkův dvůr
  suteren restaurace - zajímavý salonek

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297