Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

PRVOREPUBLIKOVÉ PALÁCE na Vinohradech  
 

  PRVOREPUBLIKOVÉ PALÁCE na Vinohradech   26.11.2014   
Roh Římská - Blanická,(Hasiči)

Prohlídka s ing.Stěničkou paláců s bohatou historií v srdci Vinohrad na malém bezejmenném urbanisticky "nálevkovité" náměstí :
1.palác = HASIČSKÝ DŮM 1928 - dnes Hasičská vzájemná pojišťovna. Od arch.Moravce a Pražáka. Expozice kamenů, divadlo, kavárna, klubovna, tělocvična, byty. Projdeme s msítním pracovníkem, vystoupáme do posledního patra a z balkonu pohlédneme na Prahu ! Budova připomínající hasičské cvičiště s vysokými sloupy, stylově futuristický funkcionalismus.
2.palác = DŮM TABÁKOVÉ REŽIE 1926 - dnes Obchodní soud. Od arch.Dryáka s dekorací pěstování tabáku, výzdoba z venku i zevnitř je orig art deco. Dominantou náměstí, od pradávna zvaný U dvou koulí. Původně vlastněn největším mezinár.tabák.monopolem.
3.palác = ZEMĚDĚLSKÁ OSVĚTA 1926 - dnes Ústav Zeměď.ekonomiky a informatiky. Od arch.Gočára, ranný klasicismus meziválečného funkcionalismu. Podzemní knihovna, výstavní síň, studovna. Vychutnáme magický pohled z vyhlídkové terasy na střeše na Prahu.
4. Posedíme u piva zde u Hasičů

PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297