Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

VŠEHRDOVA UL. na Malé Straně s návštěvou 3 objektů  
 

 VŠEHRDOVA UL. na Malé Straně s návštěvou 3 objektů
14.06.2016   Sokol - Karmelitská 42

Další vycházka v našem klubovém pojetí = poznání a procítění jedné ulice s návštěvou domů - Tyršův dům, Zbrojnice s mlýnem a Umělecká beseda.
Půjdeme od Tyršáku přes společ.místnosti hotelu Sokol až do kult.místnosti Umělecké besedy (kavárna, divadlo, výstavní síň apod.)
Všehrdova ulice, historicky zvaná Špitálská, změnila po jeho zrušení v Josefínké době název „U zbrojnice“, která tam vznikla až koncem 18.stol. Od 1870 s výjimkou okupace nese ulice jméno po právníku a spisovateli Viktorínu Kornelovi ze Všehrd (1460-1521), který zde vlastnil dům v části obecního špitálu. Dnes ulice obsahuje nejen historickou část „Špitálskou“, ale i neorenesanční domy, navazující na reprezentativní nábřeží od Josefa Šulce jako činžáky, postavené před ním pražským podnikatelem Jechenthalem, několik barokních domů v ul.Říční a především novodobé uliční prvorep.náměstí „Besední“. Kolorit Všehrdovy ulice umocňují však prvorep. společensko-kult.domy Umělecké besedy zal. 1863, postavené arch.Fr.Jandou a Č.Vořechem 1924-5. Právě tam, 2 roky poté začíná Voskovec a Werich 1.představení později slavného Osvobozeného divadla „ West Pocket Revue“. Začneme však unikátní architekt.transformací barokního Michnova paláce na moderní Tyršův dům, která nemá v Praze obdoby. Zatímco Michna z Vacínova rozestavěl pouze barokní torzo, tak prvorep.architekt většiny sokoloven Jan Krásný přestavbou na moderní komplex zajistil téměř všechno pro sport: hřiště, bazén, hotel, kanceláře, muzeum a obydlí původně mecenáše a básníka Karáska ze Lvovic a téměř všechno dokončil, ačkoliv dnes řada z funkcí tohoto repre stánku čsl.tělovýchovy již nefunguje. Tyršův dům je nejlepší ukázkou raného kontextualismu v architektuře a nikdy nebyl sokolovnou.
Druhý největší komplex Všehrdovy ulice kromě goticko-renesančně-barokních domů je dnešní hotel „Zbrojnice“, obsahující nejen obecní špitál (č.7,9/, ale i rozsáhlý mlýn. Majetek byl sice navrácen spolku Český sokol, ale prodán do soukromí, dnes je to repre hotel, restaurace, výstavní síň, atd. Původní špitál byl z části před 1989 přestavěn na byty prominentních umělců. Tyto byty necitlivě zrušily po staletí měnící se uzavřený dvůr, aby umožnily několika vyvoleným krásné výhledy na Kampu. V tomto případě se jedná o 1.uzavřený obytný komplex, reprezentující dnes běžnou módní anonymitu v soukromí.Záměrně vynecháme běžně publikovaný kostel Jana na Prádle, který ke špitálu také patřil.
Závěr v ulici bude patřit domu, kde bydleli bratři Čapkové s rodiči.

PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 10
   
   

 • 20
   
   

 • 30
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297