Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

Prohlídka 3. expozice Českého kubismu v domě U Černé Matky Boží v Celetné ul.  
 

  DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ - expozice českého kubismu    10.3.2016
Za účasti autora expozice arch.Jařího Javůrka. Vstupné snížené. Expozice Českého kubismu vyplňuje 3.patra původně obchodního domu od slavného architekta Josefa Gočára z roku 1912. jedná se o nejoriginálnější kolekci českého avantgardního umění nemající ve světě obdoby. Budova byla již pro první kolekci kubismu v 90 tých letech zdařile upravena architektem Karlem Pragrem. Závěr prohlídky bude v originální kavárně v 1.patře.     PRAGOS KLUB + ing.STĚNIČKA

 • 10
   
   
  Začátek Celetné ulice, kde se nachází Dům U Černé Matky Boží nazývaný také někdy U Zlaté mříže. Kubismus v architektuře a užitém umění je ryze český fenomén. A právě Dům U Černé Matky Boží patří k jeho nejslavnějším a nejdůležitějším představitelům. Výjimečnost nespočívá pouze v jeho fasádě, ale i v kubistickém půdorysu a hlavně v průniku kubismu i do interiéru domu.

 • 20
   
   
  Přicházíme k Domu U Černé Matky Boží, který stojí na místě původního barokního domu rytířů Granovských, po kterém převzal název. Byl postaven v letech 1911 - 1912 podle návrhu českého architekta Josefa Gočára. Zajímavostí je, že původní Gočárův návrh domu nesplňoval požadavky posuzovatele stavby – pražského magistrátu – na dokonalý soulad s historickým prostředím. Gočár na to reagoval tak, že dům doplnil o další kubistické prvky – např. více kubistický vchod nebo balkónové zábradlí. V roce 2010 byl dům zařazen na seznam národních kulturních památek.

 • 30
   
   
  Egyptská bohyně Isis se svým dítětem Horem byli předchůdci Černé madony. Kult Isis bylo dominantní náboženství ve starém Římě. Římské legie nesly sochy Isis, která držela černé dítě (Hora), po celé Evropě. Když byla Evropa násilně donucena ke křesťanství, postavy černé Isis a černého Hora nebyly zničeny, ale změnily pouze svá jména na Černá madona s dítětem – Panna Marie s Ježíškem. Černých madon je u nás asi dvanáct, nejznámější je v Loretě na Hradčanech. Tyto sošky bývaly umístěny v podzemních katedrálních kryptách u pramenů vody.

 • 35
   
   
  A trošku historie.........to byl Dům U Černé Matky Boží novostavba.......:-)

 • 40
   
   
  Umělecko-průmyslové muzeum zde vytvořilo novou trvalou výstavu českého kubismu. Slavnostní otevření proběhlo 18. listopadu 2015 a součástí je i expozice užitého umění. Prohlédli jsme si všechna patra a poslechli si zajímavý výklad pana architekta Javůrka, autora této expozice, která je otevřena na dobu deseti let.

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 125
   
   

 • 130
   
   

 • 160
   
   
  Český kubismus není jen unikátní užité umění, ale i další významní architekti jako byli Pavel Janák - Hlávkův most, nebo Otakar Novotný - Učitelské domy u Pařížské ulice vedle hotelu InterContinental, ale i mnozí další.

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   
  "Grand Café Orient“, kde prokazatelně arch. Gočár navrhl kubistický bufet-bar a veškeré pasířské prvky – lustry, lucerny… Kubistická kavárna existovala zhruba 10 let a byla zrušena ve 20. letech minulého století především z důvodu nemodernosti kubistického stylu. Teprve v dnešní době si uvědomujeme, že kavárny ve stylu Secese, Art Deco, Art Nouveau najdeme po celém světě, ale kubistická kavárna je na světě pouze jedna a to ta pražská.

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297