Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

PROMĚNA JEDNÉ ULICE = SLOVENSKÁ  
 

 SLOVENSKÁ - proměna jedné ulice :     30.10.2015

CYKLUS = "PROMĚNA JEDNÉ ULICE" - dnes SLOVENSKÁ. Projdeme celou ulici a každý dům nám bude představen svou historií, architektem, stavitelem i osobnostmi zde žijícími vč. souvislostí a proměn. 
První polovina Slovenské ulice obsahuje jen secesní a historizující domy, oproti parku svažujícího se do ulice Francouzské. I v tomto parku se několikrát zastavíme u zajímavých novodobých architektonických realizací. Odtud z podhledu si prohlédneme art decové domy č.23 a 25, navrhované slavným Emilem Králíčkem pro firmu Blecha, která jí stavěla. Dále se zaměříme na 3 školní budovy : rondokubistické gymnázium, secesní základní škola a sorela dětské školičky z 50.let 20.století, dnes přebudované do postmoderní podoby. Podrobněji se zaměříme na konfrontaci modernistického ateliéru L.Šalouna, oproti historizující vile generálního ředitele Škodových závodů. Obloukem Slovenské ulice, lemované úřednickými vilkami v masarykovském obloučkovém národním stylu právě tam, kde Francouzská ulice končí a začíná ulice Ruská. Tam také je historická hranice mezi buržoázními Vinohrady a proletářskými Vršovicemi.   PRAGOS KLUB + Ing.STĚNIČKA
Díky za foto  SONĚ FŰRSTOVÉ

 • 1
   
   

 • 5
   
   
   
  Sraz ve Francouzské ul.

 • 6
   
   
   
  Narodil se hrdina gen.Eliáš

 • 8
   
   

 • 60
   
   
   
  Vstupujeme do Slovenské
  Bývalé veřejné záchodky

 • 70
   
   

 • 75
   
   

 • 85
   
   
   
  Porovnali jsme si opět proměny v čase. Zde je výrazná změna v nástavbě

 • 87
   
   
   
  Porovnali jsme si opět proměny v čase. A zde beze změn !
  REÁLNÉ GYMNÁSIUM

 • 88
   
   
   
  Pohlednice Vinohrad máme v hojném počtu v sekci zde na webu !

 • 100
   
   

 • 110
   
   
   
  VSTUPUJEME DO DOMU ===>

 • 120
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   
   
  vnitroblok domu

 • 150
   
   

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   

 • 215
   
   

 • 220
   
   
   
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kladská

 • 225
   
   
   
  Malá budova vedle ZŠ byla kdysi v "Projektu Školička" 1955 jakožto ZŠ pro 1+2.třídu (oddělena od 3-9 tříd). Dne je to Kavárna
  ===>

 • 240
   
   
   
  Vstupujeme do kdysi ZŠ ŠKOLIČKA
  ===>

 • 250
   
   
   
  Interiér ŠKOLIČKY dnes kavárny

 • 260
   
   
   
  Vstupujeme do SPORTOVIŠTĚ
  ===>

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 290
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   
   
  A jdeme dále k ŠALOUNOVU ATELIÉRU atd....

 • 330
   
   
   
  Jako vždy s Klubem - řada zajímavostí po cestě, zde historický dochovaný orig. plot s zdobnými detaily.....

 • 331
   
   

 • 340
   
   
   
  A opět jsme si poseděli v typické Vršovické kavárně....

 • 350
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297