Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

STARÝ ŽID.HŘBITOV + SYNAGOGY  
 


 STARÝ ŽID.HŘBITOV + SYNAGOGY Pinkasova, Klausová, Staronová, Španělská : 
  7.6. 2015
 
Podařilo se nám za skvělou cenu 110,- navštívit všechny tyto objekty :-)
Začneme prohlídkou PINKASOVY SYNAGOGY, poté projdeme STARÝM ŽID.HŘBITOEM, kde vysvětlíme symboly na hrobech. U hrobky rabiho Löwa můžeme zanechat písemná přání. Dále v KLAUSOVĚ SYNAGOZE vysvětlíme církevní rok se svátky, ukážeme tóru, církevní textilie. Dle přání lze vystoupat na ženskou galerii s výstavou od kolébky po ženitbu a do kuchyně. Význam částí synagógy vysvětlíme v gotické STARONOVÉ SYNAGOZE - nejstarší v Evropě, kde na půdě spí Golem. Od židovské radnice půjdeme 10 minut do ŠPANĚLSKÉ SYNAGOGY v maurském slohu, kde muzeum končí židovskou emancipací, asanací Josefova, vzpomínkou na podnikatele, umělce a vědce židovského původu narozené v ČR. Doporučeno krátce si prohlédnout část sbírky synagogálního stříbra. Průběžně vysvětlíme termíny - rabi, tóra, šabat... 
PRAGOS KLUB + dr. L.MANDOVÁ 
 • 20
   
   
   
  KLUBÁCI

 • 30
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV

 • 40
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV

 • 50
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV
  2 Desatera - vždy když manželé zemřeli v jednom roce

 • 60
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV

 • 70
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV

 • 80
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV

 • 90
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV

 • 100
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV

 • 110
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV
  hrob Rabi Löw

 • 112
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV
  hrob Rabi Löw

 • 113
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV
  označení hrobu Rabi Löw naproti na zdi

 • 120
   
   

 • 130
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV
  nahoře nísto pohřbívání narozených mrtvých dětí

 • 140
   
   
   
  STARÝ ŽID.HŘBITOV
  nejstarší náhrobek

 • 170
   
   
   
  KLAUSOVÁ SYNAGOGA
  neříkat krátce Klausova, je to od slova Zamčená nikoli jména

 • 180
   
   
   
  KLAUSOVÁ SYNAGOGA

 • 190
   
   
   
  KLAUSOVÁ SYNAGOGA

 • 200
   
   
   
  KLAUSOVÁ SYNAGOGA
  historie

 • 210
   
   
   
  KLAUSOVÁ SYNAGOGA
  Tóra = zákl.dokument judaismu

 • 211
   
   
   
  KLAUSOVÁ SYNAGOGA
  oblečná Tóra

 • 212
   
   
   
  KLAUSOVÁ SYNAGOGA
  pokrývka hlavy

 • 219
   
   
   
  PINKASOVA SYNAGOGA

 • 220
   
   
   
  PINKASOVA SYNAGOGA
  jména zabitých židů

 • 240
   
   
   
  STARONOVÁ SYNAGOGA

 • 250
   
   
   
  STARONOVÁ SYNAGOGA

 • 259
   
   
   
  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

 • 260
   
   
   
  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
  socha F.Kafky

 • 262
   
   
   
  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

 • 264
   
   
   
  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

 • 266
   
   
   
  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

 • 270
   
   
   
  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

 • 280
   
   
   
  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

 • 300
   
   
   
  INFO - Bohoslužba všedního dne

 • 310
   
   
   
  INFO - Dějiny sbírky 1

 • 312
   
   
   
  INFO - dějiny sbírky 2

 • 313
   
   
   
  INFO - dějiny sbírky 3

 • 314
   
   
   
  INFO - Chanuka

 • 350
   
   
   
  INFO - prameny Judaismu

 • 360
   
   
   
  INFO - konec Šabatu

 • 364
   
   
   
  INFO - ranní a odpolední Šabat.Bohoslužba

 • 365
   
   
   
  INFO - začátek Šabatu

 • 368
   
   
   
  INFO - pokrývka hlavy

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297