Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ ULICE  
 

  JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ ULICE   02.10.2017   
M-Dejvická - turnikety směr Vítězné nám

V našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme řadu objektů ! Po objasnění geneze Vítězného náměstí si vysvětlíme nový obytný komplex Victoria Plaza od architekta Ciglera, na místě nedávno kontroverzního projektu Ledního mědveda. Prohlédneme si interiéry nejnovější budovy Rektorátu ČVUT od architekta Petra Franty (otevřeno 2017). Na rohu Rooseveltově ulice si prohlédneme obytné domy dvou period: rondokubistický komplex z 1926 od Rudolfa Hraběte, oproti funkcionalismu těsně po 2.sv.válce od Pavla Janáka. Na této pravé straně obejdeme rozlehlé náměstí Interbrigády a zaměříme se na dům, kde žil Max Švabinský a kde je dnes základní škola pojmenována nedávno po hrdinném primátoru města Chicaga, Ant. Čermákovi. Překřížíme velkoryse řešenou Zelenou třídu s obytnými domy ve stylu holandské moderny s Dejvickým divadlem, postmoderně dostavěnou laboratorní budovu od Josefa Pleskota k původnímu art decovému Flemingovu ústavu od architekta Josefa Pfeffermanna. Dominantou této třídy jsou profesorské domy ČVUT od architekta Paroubka na Santince. Proklouzneme málo známým průjezdem do ulice Jana Kotěry a navštívíme vybrané interiéry Hotelu Internacionál /původně architekt Jeřábek na rozkaz gen.Čepičky/, nejnověji upraveném Michalem Šourkem. Po procházce nejnovějším sídlištěm v Podbaby na místě garáží a pivovarů odjedeme do centra z nejnovějšího pražského nádraží Podbaba.  50,-  
 

PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 10
   
   

 • 30
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   
   
  REKTORÁT ČVUT od arch. Petra Franty (otevřen 2017)

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   
   
  ROOSEVELTOVO NÁM.

 • 110
   
   
   
  rondokubismus

 • 115
   
   
   
  obrovský vnitroblok

 • 120
   
   

 • 140
   
   

 • 160
   
   
   
  TERRONSKÁ UL.

 • 170
   
   
   
  zpět na JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ

 • 180
   
   
   
  NÁMĚSTÍ INTERBRIGÁDY

 • 190
   
   
   
  typická dejvická ulice. 1928 urbanistický konstruktivismus
  TIPDEJVULICE1928URBANKONSTRUKT

 • 200
   
   
   
  maršál Koněv

 • 209
   
   
   
  dům od arch.Hybšmana

 • 210
   
   

 • 220
   
   

 • 230
   
   
   
  okénko recepce, dříve fungovalo

 • 240
   
   
   
  vedle žil malíř Švabinský

 • 260
   
   
   
  ANT.ČERMÁKA UL.
  tato oblast patří k těm mála, která mají infotabule u názvů ulic

 • 270
   
   

 • 280
   
   
   
  ZELENÁ UL., funkcionalismus

 • 290
   
   
   
  konstruktivismus

 • 300
   
   
   
  vpravo 1.republika
  vlevo 50-léta

 • 310
   
   
   
  Zelená ul. byla oblast vojáků z povolání 50-let

 • 320
   
   

 • 330
   
   
   
  výstižně Zelená ul.

 • 340
   
   
   
  konec 1.republiky

 • 360
   
   
   
  přízemí nebyt.prostory

 • 370
   
   
   
  KOTĚROVA ul.

 • 380
   
   

 • 390
   
   
   
  sorela 50-léta

 • 400
   
   
   
  hezké, zajímavé

 • 410
   
   
   
  ČÍNSKÁ ul.
  kvetoucí břečťan ! poprvé jsem ho viděl

 • 420
   
   
   
  HOTEL INTERNATIONAL

 • 430
   
   
   
  zahrada za hotelem

 • 440
   
   

 • 450
   
   
   
  Rohový dům vzadu - bydlel arch. Ant.Engel

 • 460
   
   
   
  HOTEL INTERNATIONAL

 • 470
   
   
   
  nádhera

 • 480
   
   

 • 490
   
   

 • 500
   
   

 • 540
   
   

 • 550
   
   

 • 560
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297