Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ŠIFRA KARLA IV. - KARLOVO NÁM.  
 

 ŠIFRA KARLA IV. - KARLOVO NÁM.  19.7.2016 
Začneme prohlídkou vlastní Novoměstské radnice, nádvořím a interiéry, které jsou běžně přístupné. Pokusíme se obejít všechny domy a všechny přístupné dvorky. Ulicí U nemocnice se vydáme po stopách nedávno objevené šifry Karla IV. s kostely - Emauzy, sv.Štěpán, sv.Longin ,sv.Kateřina, sv.Apolinář, p.Marie na Karlově a z poslední zachovalé barokní bašty XXXI. sejdeme ke kostelu p.Marie Na trávníčku a Na slupy. PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 10
   
   

 • 20
   
   

 • 30
   
   
  Novoměstská radnice

 • 40
   
   
  Internacionální sloh, Nemocnice Karlovo nám.

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 130
   
   
  ŠTĚPÁNSKÁ - nejužší funkcionalistický dům v Praze
  Obecně nejužší v Praze je ale barokní v ul.Anežská

 • 140
   
   

 • 150
   
   
  Funkcionalistický palác

 • 160
   
   

 • 170
   
   
  Slavné gymnásium

 • 180
   
   
  Funkcional.obytný dům

 • 190
   
   
  V JÁMĚ - dobová reklama nově opravená

 • 195
   
   

 • 196
   
   

 • 200
   
   
   
  ATELIÉR VLADO MILUNIČE

 • 202
   
   
   
  VLADO MILUNIČ + PRAGOS KLUB
  osobně se s námi setkal a provedl ateliérem + dlouze vyprávěl !

 • 225
   
   

 • 230
   
   

 • 240
   
   

 • 245
   
   
  Dveře atelieru

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 290
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   
   
  PRAGOS KLUB + V.MILUNIČ

 • 360
   
   
   
  PRAGOS KLUB + V.MILUNIČ

 • 390
   
   

 • 400
   
   
  VODIČKOVA - Hlávkovy domy a pasáž

 • 410
   
   

 • 420
   
   

 • 430
   
   
  Neorenesance

 • 440
   
   
  VLADISLAVOVA - orig.nápis "Průchod dobrovolný"

 • 450
   
   
  SPÁLENÁ - nenápadný průchod

 • 460
   
   
  Uvnitř škola

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 490
   
   
  ČERNÁ ul.

 • 500
   
   
  Černá ulice

 • 510
   
   
  MYSLÍKOVA

 • 520
   
   
  NA ZBOŘENCI

 • 530
   
   

 • 540
   
   
  NA ZDERAZE - zde bydlí Jaromír = nemanž.bratr prezidenta Havla. Balkony zde jsou Alkovna

 • 550
   
   

 • 560
   
   
   
  Uzavřené balkony =
  Zde ALKOVNA = 2 a více pater, ale ne všechna patra
  ARKÝŘ = 1 patro
  RIZALIT = všechna patra

 • 570
   
   
  VÁCLAVSKÁ ul.

 • 580
   
   
  Byt arch.Kotěry

 • 590
   
   

 • 610
   
   
  ARKÝŘ

 • 620
   
   
  Na Moráni. Morána = smrt

 • 630
   
   
  EMAUZY

 • 640
   
   
  KARLOVO NÁM.

 • 650
   
   
  Nová pamětní deska obětem bombardování Prahy 1944-5

 • 660
   
   
  KARLOV

 • 670
   
   
  Oblast staveb kostelů Karla IV. na karlově

 • VINIČNÁ - dnes Přírodovědecká fakulta - pracoviště A.Einsteina, přicestoval 4/1911 s manželkou jihoslovankou Milevou Marić a 2 syny. Jeho příchod byl již současníky vnímán jako mimořádná událost. Poprvé v životě dosáhl hodnosti řádného profesora, tzn. že se konečně mohl věnovat výhradně vědecké práci. Proto také přišel s velkým očekáváním. Nakonec zde působil pouze po 3 celé semestry do 7/1912. Nešlo ale o nevýznamnou epizodu, pražská část Einsteinovy cesty k obecné teorii relativity byla totiž pro její zrod mimořádně významná. Přednášky se konaly také v prostorách Klementina a Einstein s rodinou bydlel na Smíchově v Třebízského 7 (dnes Lesnická). Kromě hudebního kroužku komorního kvarteta a kruhu prof.Winternitze navštěvoval filozofické kroužky v kavárně Louvre na Národní třídě a v domě p.Fantové u jednorožce na Starom.nám., kde se seznámil s pražskými židovskými intelektuály Bergmannem, Weltschem, Kafkou, Brodem ad.

 • 690
   
   
  Bydlí zde Diensbier ml.

 • 700
   
   

 • 710
   
   

 • 720
   
   

 • 730
   
   
  Stylové budované hlediště u nové divadelní letní scény

 • 735
   
   

 • 740
   
   

 • 760
   
   

 • 770
   
   

 • 780
   
   

 • 790
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297