Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

Architektura jedné ulice = Terronská v Dejvicích  
 

 TERRONSKÁ - proměna jedné ulice :     3.11.2015

CYKLUS = "PROMĚNA JEDNÉ ULICE" - dnes TERRONSKÁ. Projdeme celou ulici a každý dům nám bude představen svou historií, architektem, stavitelem i osobnostmi zde žijícími vč. souvislostí a proměn.
Na začátku krátce navštívíme prvorepublikovou dívčí a chlapeckou školu a nejluxusnější obytný dům, tzv.Skleňák. Dáme hold západním letcům na náměstí Svobody. Připomeneme si úmrtí architekta Jana Kaplického. Při procházce Terronskou ulicí nazvanou podle bojišť 1.sv. války, po několik generací nazývanou A.A.Ždanová, se zamíříme zejména na bývalé kino Orlík ve funkcionalistických studentských kolejích, rondokubistický obytný blok z počátku 1.republiky včetně parkového nádvoří, letmo se dotkneme avantgardního bloku Zeměpisného ústavu od architekta B.Foersteina /dlouho nazývaný VPU/ na Roosweltově ulici, se sochami L.Kofránka a školy se jménem chicagského starosty A.Čermáka, dnes stejnojmenné ulice, oproti památníku sovětského osvobození na Náměstí interbrigády. Neopomeneme na pravé straně funkcionalistickou mateřskou školu dlouho nazývanou Marty Gottwaldové a těsně před náměstím se socialistickým hotelem Internacionál, nakoukneme do tří vilových ulic:Větnamská, Albánská a Čínská.  PRAGOS KLUB + Ing.STĚNIČKA

 

Terronská = Obec v severovýchodní Francii. Na paměť bitvy 1. sv.války u Terronu  18-22. 10. 1918,  kde česká brigáda legionářů s úspěchem bojovala proti německým jednotkám a obsadila německé pozice.

 

V posledních letech se v ul. Terronská, Albánská a Ve Struhách odkryly zajímavé archeologické nálezy. Mělce uložené pozůstatky prehistorického osídlení zachránilo slabé osídlení v pozdější době - od raného středověku až do zač. 20.stol.  se jednalo o převážně zemědělskou oblast.

 

Hrob v Terronské 24-26 ?  r. 2011 objevili archeologové v Terronské ul. 5000 let starý hrob muže, zřejmě transsexuála nebo homosexuála. Pohřbený muž patřil ke kultuře se šňůrovou keramikou, která se na českém území vyskytovala 2500 př.n.l.  Tyto kultury striktně dodržovaly pohřební rituály. Tzn. že ženy byly ukládány na L. bok s hlavou směřující k východu a muži na P. bok s hlavou směřující k západu.  Nalezená mužská kostra byla však umístěna do ženské polohy a také některé pohřební milodary v hrobě byly ženské, např. typicky ženský vejčitý hrnec. Daleko pravděpodobnější je, že to byl muž s odlišnou sexuální orientací.

 • 10
   
   
   
  MAPA 1842 - Dnes

 • 20
   
   
   
  ZŠ E.DESTINNOVÉ + MATEŘSKÁ Nám.Svobody

 • 30
   
   
   
  Skvělé výchovné praktické info. Škoda, že je jen na pár místech Prahy....

 • 39
   
   
   
  "SKLEŇÁK"

 • 40
   
   
   
  zadní část SKLEŇÁKU

 • 60
   
   
   
  bývalé kino Orlík

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 110
   
   
   
  dům M.ŠVABINSKÉHO

 • 120
   
   
   
  dům F.VLÁČILA
  básník, režiser, scenarista, malíř, grafik

 • 122
   
   

 • 130
   
   
   
  impozantní HOTEL INTERNACIONAL

 • 150
   
   
   
  interier hotelu ===>

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 180
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297